fredag 29 november 2019

Statslåneräntan november 2019 (ISK och KAF skatt under år 2020)

Statslåneräntan sista november varje år ligger till grund för skatten för ISK och KAF kommande år. Eftersom sista november ligger på en helg under 2019 så har nu räntan redan bestämts till -0,09%

Reglerna säger att statslåneräntan skall räknas upp med 1 %  samt vara minst 1,25% (golvet). 

-0,09 + 1 %  är således 0,91 %. Av detta följer att beräkningen för ISK och KAF-skatter för år 2020 kommer utgå från golvet på 1,25%. 1,25 * 0,3 = 0,375

Skatt på investeringssparkonto under år 2020
Således kommer 100 000 kr på ISK och KAF under år 2020 kosta oss 375 kr i skatt. Detta utan hänsyn taget till nya insättningar på nämnda konton. 

Som jämförelse mot föregående år kan nämnas att 100 000 kr på ISK under 2019 kostade 453 kr. Således talar vi här om en sänkning på 17,2 % för kommande års skatt.

Personligen utan att ha tagit hänsyn till några andra ändrade omständigheter lägger jag därför 4745 kr mindre i skatt detta år jämfört med tidigare år. De här pengarna kommer väl till mötes då Avanza nyligen meddelat att jag inte kommer få tillbaka 5000 kr av erlagd källskatt.

Baserat på årets utdelningar och nästa års skatt, samt hänsyn taget till lån och så vidare så innebär detta att 6,8 % av all utdelning går till skatt för år 2020.

torsdag 28 november 2019

Aktiebelåning november 2019

Det var länge sedan jag tittade över min aktiebelåning och har därför idag knappat in uppgifterna i excel. Fram till förra året låg jag rätt högt på belåningen med en hävstång på runt 17%. I år har jag därför jobbat på att sänka lånet där jag nu är nere på en hävstång om 9,4%.

Aktielånet har jag haft sedan början/mitten av år 2016. I skrivande stund har jag således kört med belåning i cirka 3,5 år. Under hela den perioden har jag framförallt använt Avanza för ändamålet men har även haft en liten belåning på samboportföljen hos Nordnet.

Idag ser det ut som följer, (inom parentes visar avläsning från sommaren 2019)

Procentuellt belåningsutrymme av marknadsvärde på portföljen:     62,2% (62,4%)
Utnyttjad procent av belåningsutrymmet:     13,9% (15,5%)
Lån av totalt marknadsvärde:     8,6% (9,7%)
Soliditet (eget kapital):     91,4% (90,3%)
Hävstång:     9,4% (10,7%)

VP på ISK kan backa x % innan överbelåning:     86,9%
VP på KAF kan backa x % innan överbelåning:      84 %

VP på ISK kan backa x % innan 0,99% ränta bli till 1,71%:    45 %
VP på KAF kan backa x % innan 0,99% ränta bli till 1,71%:    31 %

VP på ISK kan backa x % innan 1,71% ränta bli till 3,51%%:    72 %
VP på KAF kan backa x % innan 1,71% ränta bli till 3,51%%:   65 %

Portföljens direktavkastning:     4,2%
Räntekostnad:     1%
Arbitrage mot räntekostnad:     3,2 %

Antal år för att betala av lånet med hjälpa av utdelningen:     2,6 år
Avser beräkning på utdelning efter dragen skatt, avgifter och ränta etc.

Till detta kan också nämnas att jag har ett års eftersläpning på utdelningarna. Det vill säga den utdelning jag erhåller under exempelvis år 2019 sparas på respektive ISK och KAF fram tills årsskiftet. Därefter föres denna över till konto för att månatligen under kommande år användas till konsumtion. Redan under mars-april börjar återigen en större andel av årets utdelning inkomma på ISK och KAF. Det här är därför något som sänker risken ytterligare för överbelåning. Notera dock att detta inte är något jag tagit med i beräkningarna ovan. Således har jag under en stor del av året runt 200 K på konton som jag skulle kunna betala ner belåningen med ifall en börssättning har ökat risken för överbelåning. En sådan avbetalning på krediten skulle sänka mitt lån med ca 30 %. Således skulle det ta mindre än 2,6 år för mig att betala av hela skulden om jag lade all utdelning på detta.

Ovan uppgifter gäller alltså belåning hos Avanza med de regler som fanns i november 2019. På sikt kommer jag fortsätta att minska belåningen men nu blir det inte mycket mer i närtid då jag redan minskat ner belåningen kraftigt. Detta plus att jag tagit bort en hel del högutdelare har gjort att jag minskat kommande års utdelning med ca 30-35 K, lite surt men känns ändå skönt att ha minskat risken. Man vet ju inte hur Avanza kommer agera med sina belåningsvärden vid en större sättning på börsen. Risken är ganska överhängande att man sänker belåningsvärdena. Detta tillsammans med att marknadsvärdet i belånade VP faller skulle kunna få tråkigt konsekvenser. Därtill måste man även räkna in att valutaförändringar mot kronan kan bidra till risk för överbelåning. Detta då jag får belåningsvärden även på utländska bolag i annan valuta.

Således känns det bra att minskat på risken, framförallt nu när börsen står på All time high.
PS samboportföljen som visas nedan har nu inte alls någon belåning längre.Tidigare belåning, sommar 2019Belåning november 2019


torsdag 21 november 2019

Softronic en snabb analys

Softronic är ett IT- och managementbolag som levererar lösningar inom affärssystem, digital marknadskommunikation, e-hälsa, kontorsstöd samt försäkringssystem. Bolaget grundades ursprungligen 1984 och har idag verksamhet främst runtom den nordiska - samt baltiska marknaden. 

Bolaget har idag ett marknadsvärde om 866 miljoner SEK viket gör det till ett small cap. På aktuell kurs om 16,9 kr och med ordinarie utdelning på 0,75 kr så ger detta en direktavkastning på 4,4 %.

Tittade lite snabbt på perioden Q1 2010 till och med Q3 2019 och nedan kan man se en överblick. Medelvärde avser perioden nämnd ovan. Av tabellen framgår att både vinst och omsättningstillväxt har varit runt 6 % per år under perioden.
Slänger in en videopresentation över de grafer jag plockat fram. 
För att studera graferna pausa uppspelningen.
Klicka på fullscreen för att få upp en stor bild.onsdag 9 oktober 2019

Stem Cell Expansion and treatment of Secondary Atrophic Rhinitis with the clinic Ilaya

Back at 2014 I visited the "fantastic" Swedish healthcare system due to Rhinitis witch is simply a stuffy nose. No allergy or food intolerance test were taken and instead the Swedish surgeon Anders Arnbrandt suggested a surgery to fix what he called a deviated septum. After this surgery my life turned down and I now experience daily suffering with: Dry nose, nose and eye nerve pain and Atrophic Rhinitis which is a condition when the nasal mucosa degenerates. Also I’m not capable to be in any kind of environment where there is warm, cold or dry air since this cause tremendous pain and discomfort. Up on that I lost sensation of breathing in my right nostril since nerves and thermoreceptors are damaged with cause pretty much of a stress response to deal with.

After having this problem for many years I decided in April 2019 to get an x-ray to see what the nose post-surgery looks like. This is when the shocking news came to me. The swedish surgeon Anders didn’t just operated at the septum but did also cut 50-60 % of the original length of my inferior turbinate’s without telling me about it. He used a chirurgical scissor to cut of the anterior heads of the turbinate’s plus all bone and tissue 3-4 cm inwards. This has left me with an over opened nose mutilated from the tissue that should produce mucus to cherish the mucosa.

The over opened nose causes me to get to much air to fast (hyperventilation) and the air that’s inhaled will not get humidified or filtered. This causes dry air hitting the back of the nose causing a lot of pain and discomfort. Since there is little remaining tissue to swell and de swell I also completely lost the nasal cycle in the right nostril, Its now always wide open. Also since most of the active immune cells are located in the anterior part of the inferior turbinate’s the immune function in the nose is badly damaged witch cause recurrent infections.

I’m now left butchered and the Swedish healthcare system won’t do anything about it. I’m now scheduled to get a regenerative cartilage implant surgery in Italy with Professor Fabio Piazza to try to restore some of the damage Anders left me with. Unfortunately I can never get a 100% functional nose again since I’m so butchered. Most functional tissue of my inferior turbinate’s is now copped of and some cartilage can never replace a complex organ with many functions. Of course the Swedish healthcare system don’t take any responsibility for this and even dough the original surgery was done for free I now have to pay a huge amount of my own money to try to restore what they destroyed.

Ilaya. What I’m now going to do except to get cartilage implants in the nose is to try to restore the damage I had from the surgery and from the following dryness with injections of expanded stem cells. I have now contacted a Ukrainian stem cell clinic (https://ilaya.com/) to gather information and this will be presented in this article. The reason that I’m choosing a Ukrainian clinic is that’s its forbidden in EU and US to use expanded stem cells except in science studies. So what I’m going to do is to leave a piece of skin to Ilaya and wait about 4 weeks for the clinic to expand them. After that I will visit the clinic again to get injections done in the nose. Hopfully this injections can help a little to resore some of my damaged nasal mucosa.

All questions to and answers from the clinic will be presented here and I’m going to do ongoing updates in this article as new info comes to me. Also if a really choose to go with this option all my experience will be shared here for other people to get help from. Note that I got the diagnose Secondary Atrophic Rhinitis or Empty nose syndrome and all my questions to the clinic have as a goal to try to find out the best possible treatment option for this condition.

Questions to Ilaya 2019-10-02

Do you offer Cryopreservation of my own stem cells? How much does that cost?
That's right, But we call it bioinsurance because we do not only offer to freeze it, but also to isolate it from your tissues, create a master bank, and multiply according to your desire. Bioinsurance is the creation of a reserve of body cells (banking), which can be used to treat many diseases, as well as preserve youth on long years. For realizing we use stem cells which, during use, turn into the necessary cells of many organs of our body.

This feature of stem cells opens up wide prospects for their use for medical purposes with:

Restoring bone and cartilage;

Neurological diseases - stroke, injuries to the spinal cord and brain;

Burns & skin deffects

Pathological changes in the myocardium;

Type II diabetes mellitus;

Pathology of the liver - cirrhosis, hepatitis;

Multiple sclerosis;

Alzheimer’s disease;

Thyroid disease;

And many others.

Not everyone can have bioinsurance. It is forbidden to work with infected material, so patients with HIV, hepatitis or syphilis will not be able to get their own stem cells, for example.

To start, the patient must be tested to get bioinsurance. Next, a painless (under local anesthesia) punch biopsy is taken from the scalp of the patient in the cervical region.

In ilaya, we distinguish 3 types of cells: dermal fibroblasts, mesenchymal stem cells and stem cells - derivatives of the neural crest. This is the advantage of ilaya, as usually a separate biopsy is performed for each type of stem cell. The most common is lipoasperation, which is more traumatic. Also, the ability to cultivate the Neural Crest-Derived MSCs (Multipotent mesenchymal stem cells – neural crest-derived (NC-MSC), cultured, autologous – a cell product derived from human hair follicles, isolated, identified and cultivated on a medium with growing factors. Cells have the ability to differentiate and proliferate. It is stored in frozen form in dewars with nitrogen). It is our pride.

After all, the patient's own stem cells are processed to form an individual master bank of 5 million cells of each type, which is stored at extremely low temperatures for many years.

Using a master bank, you can expansion any dose of 1 or 10,000,000 million stem cells at any time.

Each stem cell product and master bank has an individual passport that meets international standards.

If a patient needs to use his stem cells, the necessary therapeutic dose of cells from an individual master bank is cultivated.

All bio deposits are stored in our own cryobank at extremely low temperatures. Each bio-sample has its own personal storage plan.

Each product has its own individual passport stem cell product.

The advantage of ilaya is that we not only banking/save stem cells, but also we have real experience in using it in medical practice.

The price of bioinsurance depends on the number of types of own stem cells that the patient wants to save. The most expensive part of the bio-insurance procedure is the creation of a master bank for each type of stem cell. The price starts at 1500 euros for 1 type of stem cell. Saving for years is paid separately.

Do you charge anything when I want to use my cells in the future?
If, how much?


A Master Bank cannot be used for treatment. So each time the patient wants to receive treatment or rejuvenation, the doctor determine a dose of stem cells, which is additionally “expansionn” by biotechnologists. So yes - every time the patient wants to use own stem cells, it must payted for the therapeutic dose was given.

Using a master bank, patient can have any dose of stem cells at any time during all life.
An alternative is to immediately “expansioning” a some dose of own stem cells and freeze it immediately with a master bank.

The cost of each subsequent therapeutic dose depends on the size of the dose. Usually, for intranasal injections for treatment course of diagnosis empty nose syndrome or chronic rhinitis, doses of 10 to 40 million are used. According to actual price list it costs from 480 to 2500 euros (according to the current rate).

How long can the cells be stored for?

cells like a master-bank or therapeutic dose can be stored for an unlimited period of time observing storage conditions. The usual is storage in a cryobank in a special boxing in liquid nitrogen at a temperature of -184 degrees.

Will the cells stay 100% healthy and in good shape during the whole storage time or will they somehow decline?

Yes, the stem cells will stay 100% healthy and in good shape during the whole storage. Stem cells doesn't somehow decline during the storage time.

How and where will you store the cells?

We will store stem cells in our own cryobank ilaya. The storage in a cryobank in a special boxing in liquid nitrogen at a temperature of -184 degrees.

What happens during loss of electricity? Do you have any backup generators?

Yes, we have backup generators. The pretense of reserve generators is a mandatory part of obtaining a license for the legal activities of cryobanks in Ukraine and around the world.

I’m sorry about the situation between Russia and Ukraine, what can you possibly do to protect the lab and the cryopreservation of my cells from future consequences of the conflict? Where is the lab situated? West or east part?

Please do not worry about it. All our facilities including cryobank are located in Kiev, the capital of Ukraine. This is more than 1000 km from the venue of the ATO. Kiev is completely safe. It regularly have international events here.

From what kind of tissue do you extract the stem cells? Adipose tissue, blood, bone marrow?

We can extract stem cells from any human tissue. We prefer minimally invasive methods.

For example, from an behind-the-ear punch biopsy, we can extract 3 types of SC rhinestone tissue, instead of doing 2 biopsies and lipoaspiration.
It should be understood that, for example, bone marrow cells can be extracted only from bone marrow.

We extract the mesenchymal stem cells of the Neural Crest-Derived MSCs and MSCs from adipose tissue from the behind-the-ear punch (receiving a hair follicle and 2 mm of skin around it).

How long time does the expansion of the cells take?
And how much does that cost?


The expansion of the stem cells takes about 4 weeks after biopsy. The period depends on the required dose of stem cells.

The cost of each therapeutic dose depends on the size of the dose. Usually, for intranasal injections for treatment course of diagnosis empty nose syndrome or chronic rhinitis, doses of 10 to 40 million are used. According to actual price list it costs from 480 to 2500 euros (according to the current rate). It is the price of a dose of stem cells without the cost of diagnosis and/or medical services.

The price of Bioinsurence starts at 1500 euros for 1 type of stem cell. Saving for years is paid separately.

What are you doing to avoid contamination of the expanded stem cells? Ex with fungus or with bacteria? How can you make sure that my sells during expansion does not expansion uncontrolled so that they later on will cause cancer or other problems?

There is no documented case of this anywhere in the medical literature, and thus no basis for this opinion; stem cells are no more likely to cause cancer than any other therapy.

Treatments such as ilaya’s are based on adult mesenchymal stem cells. Mesenchymal stem cells are defined cells. These cells belong to a designated type and cannot turn into another, and therefore mutate in the process of transformation. After extracting them, we perform rigorous quality and biosafety screening before returning them to body.

All stem cell cultures and biopsies have infection screening, as well as screening for bacterial factor. A 3-step screening is always carried out: screening and checking the patient / donor, checking the biopsy and checking the final product / treatment dose of stem cells. Thus, the product consists only of clean stem cells.

According to safety protocols and a flow chart, our team cultivates stem cells in an oxygen-free environment, and the preservative has an antibiotic / antimycotic in order to prevent contamination at the stage of material collection and transportation.

Donor stem cells are obtained from young, healthy volunteers. These cells are subjected to intense biosafety and quality testing, and are accompanied by a cell product passport. Cells that are screened in this way are as safe and effective as your own cells.

Years back I had septum and turbinate surgery and this has damaged my nose. Today it’s to open and I get extremely dry witch cause nerve pain and burning sensation when inhaling. I’m also very sensitive to warm and cold air, to any strong scent or to smoke. Furthermore the mucosa, especially in the right nostril has gotten into Secondary Atrophic Rhinitis and I have a hard time to feel the air in this nostril. Do you think that expanded stem cells can be used for this? And if! In what way do you think that they can help?

In the past, we have experience using stem cells to treat empty nose syndrome. Potentially, using stem cells can help you, but first we need to confirm your diagnosis. Then we should determine if stem cells are applicable to you.

Then the doctor will determine the type and dose of stem cells, taking into account your general condition and concomitant diseases.

The use of stem cells can improve the trophic function of the nasal passages, increase the performance of nerve fibers of the nasal mucosa. In general, this will improve your nasal mucosa.

Can you arrange so that I can get help from a skilled doctor to get injections done in the nose?
Also, injection in the nose is a high risk area since there is blood vessels that connect to the eye, how can the doctor avoid causing blindness from the injection?


In our team, we have an ENT specialist who performs surgical operations and injections and other manipulations. His experience is over 15 years. We have no negative experience with such medical procedures. We guarantee high quality medical services in the clinic.

The doctor makes an injection in the nose with a special device, so there is no risk of vascular damage or infection.

Have you treated other people with Empty nose syndrome / Secondary Atrophic rhinitis?
Do you have any records of the treatments?

For other cases in ilaya, most of patients were diagnosed with chronic rhinitis (absence/deformation of the nasal mucosa). Patients told, that they received following improvements:

56% of patients reported about improvement of symptoms of paradoxical obstruction

75% of patients reported about decreasing of complaints regarding dysautonomia (autonomic nervous system dysfunction)

31% of patients reported about decreasing of complaints regarding manifestations of hyperventilation

43% of patients reported about decrease in chronic dry nose

36% of patients reported about decrease in pain in the nose

50% of patients reported about decrease in chronic fatigue and stabilization of sleep.

Data obtained from medical reports of patients compiled by their doctors.

What’s unique with your clinic, why should I use this clinic for storage and expansion of cells?

We use adult cultured stem cells. We do not buy them in another laboratory, but do them ourselves in our the Cell Cultures and Tissue Engineering Laboratory. It is one of the few laboratories in Ukraine that allows you to receive different types of adult cells and tissue and engineering materials. Laboratory staff tirelessly improves its skills and conduct scientific research.

The pride of our laboratory is the manufacturing of neural fate directed stem cells, which are highly effective in treatments of neuronal diseases and in brain anti-ageing treatments.

In addition, in the laboratory there are boxes with laminar flow of air for laboratory manipulations, CO2 incubators for cultivating human cells.

Our lab is unique in Ukraine in performing anaerobic cell cultivation (i.e. cultivation in an oxygen-free environment). This prevents ageing and genotoxic stress in the cells.

We focus on treatments using adult stem cells, either from the patient’s own body or from donors. All of ilaya’s stem cell products have an individual cell identity, biosafety, potency and product quality passport. It has information about the patient, origin, composition, expiration date, date of manufacture and volume of the medical product is recorded.

To create your personalised stem cell bank, we take a minimal tissue sample from your body. We usually take half a square centimetre of skin containing hair follicles from behind your ear (so the site is hidden from view). That’s all we need to grow millions or even billions of cells for you. No surgery. No incisions. Completely invisible. This procedure needs to be done only once.

ilaya’s Cryobank facility allows our patients to store bio-materials for an unlimited amount of time. We use EU storage protocols to preserve the quality and safety of materials. Having our own facility also eliminates the possibility of errors during transport.

Also I do have 2 herniated discs and one bulging disc, one in the neck and two in the lower back. Is this something that can be treated with stem cells? How do you do that? Can cells be injected in the disc or will that damage the disc even more? If this can be done, how much will that cost?

We have a program for the treatment of herniated discs using stem cells.

Stem cells are injected paravertebrally. Injection into the disk itself is not carried out since there is a real risks of damaging the disk itself. The stem cell product is introduced near the posterior longitudinal ligament. Stem cells have a function of migration to damaged tissues. We use this possibillyty. Therefore, the injection is done as close as possible but not to the disk itself. Simultaneously, we use injections of growth factors and PRP are given, which dates the opportunity to improve tissue nutrition, enhances the effect of stem cells.

For guide you about the cost of treating herniated discs and one bulging disc, we need to determine the dose and type of stem cells first. It is necessary that you give more information about your diagnosis please. Usually we useMultipotent mesenchymal stromal/stem cells from human adipose tissue (AT-MSCs).

Typically, a course of treatment consists of 2 to 4 paravertebral injections and costs between 4,500 and 8,000 euros.

For the nose and the back, how many injections with expanded stem cells do you recommend, how much per do you charge per injection? And in what intervals do you recommend the injections?

Usually we recommend having 1 course for the nose first where the 1st injection is MSCs from adipose tissue and the 2nd injection is Multipotent mesenchymal stem cells – neural crest-derived (NC-MSC).

Next, we evaluate the results after 2 months and see what indicators have improved. Based on that, we can offer to repeat the course, if necessary. For the back, we recommend taking 1 course as well. 2 introductions of mesenchymal stem cells in a basic course.

Prices are selected individually. They depend on the length of stay of the patient in the clinic and the dose of stem cells of course. The range for the program is from 4 to 6 K euros per treatment course; for the back - 6-8 K euros.

When you expand the stem cells, how many cells would there be per milliliter?

In order to prepare a therapeutic dose, we use a hair follicle. The biopsy sample is screened and then the master bank is formed. A therapeutic dose of stem cells is production from the master-bank. Millions of stem cells are not counted in milliliters. Any number of stem cells can be prepared for any type of injection / dropper into the body. According to this, the amount of liquid is selected.

Is there a limit in how many times I can use my stored cells? Can they last forever or do I eventually run out of cells?

There are no limits, cells can be stored forever.

During the cell expansion I know that it’s possible to expansion certain cells if growing factors are introduced to the cells. Is this something you do? Or do you just expand all the cells from my adipose tissue?

Yes, this is what we do. We expand your stem cell without loss of their quality.

Do you have a waiting list?
No, we don’t have any waiting list.

Do you have any studies over your treatments?
Our experience is 16 patients with different disorders of the mucous membrane, mostly with Chronic Rhinitis.

Can I communicate in English with the clinic and with the doctors who will do the injections?
You will have your personal manager, who will assist with translations.


Questions to Ilaya 2019-10-15

You told me that it cost from 1500 Euro per type of stem cell to store. How many different kind of stem cells can you produce and store? What will the specific stem cell help to regenerate?

We can cultivate 3 types of stem cells after one punch-biopsy: MMSC fat cells, dermal fibroblasts and neural crest cells. This punch-biopsy is done behind the ear, we’ll take one hair follicle and a little amount of skin around.

How much would it be to store all kind of stem cells that you can produce?

For now the storage price is 3025 UAH. The longer you store, the bigger discount you get.

You told me that you take a piece of skin behind the ear to use to extract stem cells from. How big slice is this? Can you extract all kind of stem cells from this piece? Do you need fat to?

Usually the sizes are 2x2 mm, the depth is not more than 4mm. We don’t need to take fat additionally.
The types of stem cells cultivated are: MMSC fat cells, dermal fibroblasts and neural crest cells.

Do I need to store my stem cells for life or is there any other way to do this? I was talking to another patient that was told that you can save the cells for one year so he can come back to get more injections within one year. How much will that cost?
You can store your stem cells all your life or extract them every time after biopsy.
Yes, you’re right. When our patient gets treatment with a dose of stem cells, we keep his bank during one year. This gives him the opportunity to repeat the course, but not to do a punch biopsy again, and also to cultivate cells in advance, before the day of arrival.

Is there any waiting time to see the clinic to leave my stem cells for expansion? 
How quick can I get an appointment?
No problems with this. We do biopsy from different patients every day. It takes 2-3 hours, including paperwork. You’ll have the opportunity to do this without waiting.

After injection of stem cells, how long time will those stem cells regenerate the mucosa? The reason why I ask is that I will get cartilage implants to from another doctor to close of my over opened nose. How long time after stem cell injections do you think I should wait to get cartilage implant surgery not to destroy any of the healing process from the stem cells?
The regeneration takes up to 1 year, first results are seen in 1.5-3 month. The implants can be installed in one month after injections.

My nose is very open now and it’s very easy for the doctor to inject stem cells any were, when I get cartilage implants the nose will be narrower. It could be harder to inject stem cells. Do you recommend that I will do the injections before cartilage implants or after? or both before and after?
The injections should be done before the cartilage implants. Then in 3 month we’ll ask you about the results and the doctor will advise if you need additional injections.

When it’s about the injections, do you know if the doctor will inject at many spots in the nasal mucosa or just at one spot?
The doctor will decide how many inflections do you need. The dose of stem cells is fixed, but there may be several injections.

My problem is mainly Atrophy of the nasal mucosa, I’m dry and the nasal mucosa looks pale and don’t produce any or very little mucus. The remaining part of the turbinate’s, especially the right inferior one looks damaged. It’s pale, white and the surface looks more like skin than mucosa. What kind of stem cells would you recommend me to have to try to regenerate a healthy functional mucosa?
MMSC fat cells - we always start with them. Later, according to the indications, there may be neural crest cells too.

How many injections with expanded stem cells do you recommend that I get to treat atrophic rhinitis and how long should it be between the injections? How much will each injection cost?
The doctor will decide how many inflections do you need. It doesn’t matter, how many injections will be done. The patient pays for the dosage of stem cells, but not for the number of injections.

How long time should there be between the first injection and the second injection?
Answer: 4-5 weeks

Price and info from a second source.
Autologous neuro crest stem cell: starts at 4600 Euros for 2 injections
Neural crest is a Mesenchymal stem cell that is used to heal and regrow nerves.

Person 1, (I) payed 2000 euro for 2 injections with Ilaya but then he had left stem cells for many years back that was already paid for. Ilaya only needed to culture those cells again. 
This person claims that he is les dry and have more mucus in his nose after injections with stem cells. No side effects was reported besides being a bit swollen for a few days after.

Email from person 2 (A) to Ilaya, they reply 2019: Donor stem cells are completely safe. Totaly you can use your own stem cells (known as autologous use) or cells from a donor (allogeneic use). However, only your doctor makes the choice to use their own / donor cells. Sometimes your own cells may not be effective for treatment. The main factors are age, previously transferred diseases, the presence of neuro-degenerative diseases, allergies, and the state of the immune system.
Donor stem cells are obtained from young, healthy volunteers. These cells are subjected to rigorous biosafety and quality testing, and are accompanied by a cell product passport. Cells that are screened in this way are equally safe and effective as autologous cells. They are cultured and then stored in a cryobank, and are often used in cases where there is no time to grow enough of the patient’s own stem cells to yield a therapeutic dose.
We have 5 billion donor stem cells permanently in our cryo bank.

Usually, to restore the mucous membranes, own cells are often used, but the doctor always analyzes the diagnosis first and then together with the patient, they make a decision.

If donor stem cells are applicable to the patient, the procedure usually takes 2 days.
The first day - checking the diagnosis and preparation.
The second day is a stem cell injection procedure and observation of the patient's condition.

In any case, you should first talk to the doctor. This does not oblige you to anything and cost you nothing, but you can ask your questions to a specialist, clarify a personal prognosis of treatment, and receive clarifications about the safety of stem cells for you.

In my opinion, it is very important if you could get trust the doctor and understand the effectiveness of the treatment before starting this journey.

Please email me if you have any more questions. I'll be glad to help.

If you decide to continue, before you will have a Skype call with a doctor, I should get your answers to the medical questionnaire.


Ilaya Emty nose syndrome treatment program, september 2019Make a contribution to patients with empty nose syndrome
All donations received as of 31/12 each year will go to patients in need for reconstruction of the nose. Donations and people who receive them will be featured on the blog after the donation is transferred at the beginning of the following year. All amounts are welcomed via Paypal. Note that the amount is in USD.

tisdag 8 oktober 2019

Akelius D-aktie - Utdelning och avstämningsdag

Nyligen tecknade jag 3000 aktier i den nyemission som Akelius genomförde och jag fick samtliga aktierna jag tecknade mig för. Det här tyder på att erbjudandet inte var speciellt lockande även om nyemissionen för Akelius del blev fulltecknad. Det var faktiskt första gången någonsin som jag fick samtliga aktierna jag tecknat mig för.

I skrivande stund (2019-10-08) kan man handla Akelius preferensaktie för 347,5 kr st och och med en utdelning på 20 kr så blir det en direktavkastning på 5,75 % 

D-Aktierna tecknades för 1,75 Euro per st och utdelningen kommer vara maximalt 0,10 Euro per aktie och år. Således så gick jag här in på en direktavkastning på 5,71% och då skall tilläggas att man har en valutarisk när aktien handlas i Euro som man slipper via Preferensaktien som är noterad i SEK. För min del kändes erbjudandet lite snålt men tecknade ändå då jag fått uppfattningen om man siktar på att lösa in preferensaktien. Enligt bolaget skall man genom att emittera D-aktier kunna få bättre kreditrating än om man hade gett ut preferensaktier. En bättre kredit rating kan därefter användas för att få bättre villkor på framtida lån.

Inlösen av Akelius preferensaktie
Om Akelius har tänkt lösa in preffen så ser villkoren ut som följer

  • Från och med maj 2019 kan preferensaktien lösas in för 375 kr
  • Från och med maj 2024 så kan man lösa in för 345 kr st
  • Från 2024 kan man lösa in för 330 kr st.

Kursen står som sagt nu i 347,5 kr, så i skrivande stund måste alltså Akelius hosta upp 27,5 kr per aktie om den skall lösas ut. Med nuvarande kurs hade det således varit mer intressant för Akelius att vänta med att lösa in preferensaktierna fram tills efter maj 2024. Om de gör så har jag dock ingen aning om.

Avstämningsdag för utdelningen i Akelius D

5 februari
5 maj
5 Augusti
5 November

Utdelning i Akelius D

Utdelningen skall ske den tredje bankdagen efter avstämningsdagen, alltså den 8,e och kommer vara 0,025 Euro per aktie och utdelningstillfälle. Personligen med dagens EUR/SEK kurs kommer jag kvartalsvis således erhålla 815 kr för 3000 aktier eller 3260 kr per helår.

Enligt Avanza kommer ingen valutaväxlingsavgift att tas ut och hos samma bank ger man D-aktien ett belåningsvärde på 40% (50% akelius pref). Superlån beviljas ej.

Notera att: Kursen på D-aktien kommer påverkas mer av hur räntan utvecklar sig än av hur bolaget går. En räntehöjning kommer sänka priset på D-Aktien och då räntan nu är historiskt låg så kan man inte räkna någon kursvinst här direkt. 
torsdag 26 september 2019

Näsoperation risk & komplikation vården döljer - Empty Nose Syndrome

Täppt näsa? Funderar du på näsoperation? Eller har du fått torr näsa, torr hals, andningsproblem, sömnproblem eller andra besvär efter näsoperation? I denna "onlinebok" går vi på ett utförligt sätt igenom näsans funktion och tar upp de bestående skador som vården döljer för patienterna.

Varje dag andas vi i genomsnitt 16 gånger per minut,
970 gånger per timme och 23 000 gånger per dag. Föreställ dig nu att varje andetag svider, bränner, gör ont och orsakar nervsmärta. Föreställ dig också att du inte kan vistas i helt vanliga miljöer utan mycket stora obehag. Nu förstår du förhoppningsvis den situation som blir verklighet för många patienter som genomgår funktionell näsoperation för att åtgärda nästäppa. 

Innan vi går vidare med aktuellt inlägg skall nämnas övriga relaterade inlägg på denna blogg:

Operation av näsa, nässkiljevägg och Septum – Risk och skada som döljs
Operation av näsmusslorna (näsans andningsorgan) i syfte att kirurgiskt åtgärda nästäppa handlar om att dessa organ på ett eller anat sätt förstörs eller klipps bort. När detta görs är det en garanti för bestående problem. I detta inlägg går vi igenom de risker och de skador som är relaterade till operation av Nässkiljeväggen eller Näsmusslorna och som vården döljer för patienterna. Vi förklarar också hur svensk sjukvård och kirurger är ansvarsbefriade för de skador som uppkommer.

Inlägget förklarar varför komplikationer, risker och skador är kraftigt underrapporterade vad gäller näsoperation. Här förklaras varför det ofta tar år efter en näsoperation innan stora problem visar sig.

I inlägget innehåller många illustrerade röntgenbilder och endoskop-bilder som visar exempel på hur näsan skadas vid näsoperation. Här förklaras näsmusslornas funktion och de skador som uppstår vid operation. Jag berättar också om mottagningen och kirurgen Anders Arbrandt som utfört operationen.

OBS viktig info för dig som skadats av sjukvården: Har du redan skadas av skolmedicinens näsoperationer innan du läst detta inlägg så finns så längst ner en lista på läkare som är så kallat ENS-Friendly. De kan hjälpa dig att diagnostisera och försöka behandla skadorna. Notera dock att de skador som uppstår till följd av näsoperation är irreversibla och kan endast i bästa fall kan lindras något genom diverse mer eller mindre experimentella behandlingar så som exempelvis implantat av brosk inne i näsan och eller genom injektioner av exempelvis Fett, Acell, PRP (trombocyter) eller stamceller i syfte att reparera de sekundära skador som vanligtvis uppstår av efterföljande torrhet. De här behandlingarna kan aldrig återskapa en fullt fungerande näsa och den vävnad som är förstörd eller bortklippt är borta för all framtid. Därav är det av största vikt att du inte tar ett förhasta beslut om näsoperation, om en sådan skall göras måste ALLT ha prövats innan för att lösa nästäppan.

Det skall också nämnas att det inte finns några behandlingar i Sverige för de som skadats av skolmedicinens aggressiva näsoperationer. Vård måste sökas utomlands och den finns endast ett fåtal specialister på detta i världen. Att operera in brosk i näsan som ersättning till utskurna eller förstörda organ kostar i USA över 100 000 kr. Att få stamceller injekterade i näsan via den Ukrainska kliniken Ilaya kostar i skrivande stund ca 50 000 kr för en injektion. Ingen av dessa behandlingar kommer dock kunna återställa näsans funktion. Därav gäller att bästa och enda sättet att bota skador från näsoperationer är att aldrig låta skador uppstå från första början. Detta genom att avstå näsoperationer som idag alla bygger på att slemhinnan på ett eller annat sätt skärs bort eller bränns sönder i syfte att åtgärda nästäppan. Vill du läsa mer om implantat i näsan kan du googla vidare på: "Implantats for Empty Nose Syndrom". Fabio Piazza i Italien är en bland få kirurger i hela världen som försöker behandla skadorna via Implantat av revbensbrosk inne i näsan. Nu till aktuellt inlägg:

Låt oss börja med att förklara begrepp kring näsoperation

Conchotomi
Är det svenska namnet för en operation där man minskar eller tar bort en eller flera av näsans så kallade näsmusslor, dessa omnämns även som Concha eller Conchae.

Conchotomy
Är det engelska namnet för operation på näsans näsmusslor.

Turbinate surgery, Turbinate reduction eller Turbinoplasty
År också ett namn på engelska för för operation av näsmusslorna. Här kan syftet vara att helt ta bort näsmusslorna eller att minska ner dem via olika metoder så som exempelvis Radiofrekvenskonkotomi.

Operation av näsmusslor eller Concha plastik
är också ett begrepp man kan söka på men då finner man bara information på svenska sidor vilket inte rekommenderas.

När det gäller operation av sned nässkiljevägg så förekommer följande begrepp.

Septumplastik
Detta är alltså det svenska namnet för operationen som utförs om man har en sned nässkiljevägg.
Nässkiljeväggen är alltså väggen mellan näsborrarna.

Septoplasty
Är det engelska begreppet för operation av sned nässkiljevägg

Deviated septum surgery
Är även detta ett engelsk begrepp för operation av en sned nässkiljevägg.

Rhinoplasty
Detta är det engelska paraplynamnet för alla typer av operationer på näsan.

För den som vill googla vidare om näsoperation så kan man söka vidare på följande ord:
Tonsillektomi, Tonsillotomi, Abrasio, Septumplastik och Destruktion näsmussla. Septumplastik och Konkaplastik, Septumplastik och Konkotomi, Destruktion näsmussla, Konkaplastik, Konkotomi.

Beskrivning av näsmusslorna, Näsans organ
 Klicka på bilden för en videopresentation av näsan
På bilden till vänster (som även innehåller en länk till en videopresentation av näsan) ser du övre näsmusslan (superior turbinate) mellersta näsmusslan (middle turbinate) och Inferior turbinate (nedre näsmusslan). 

Tyvärr anser många kirurger att dessa organ inte behövs men det här är en mycket stor lögn. Alla behöver sina näsmusslor och de har en betydande funktion. Många kirurger beskriver dem som bara hudflikar utan funktion men det är alltså organ vi pratar om här, inte hud. Förvisso kan man rent fysiskt överleva utan dem, men det kan man också göra utan ett ben eller en arm men konsekvensen blir mycket stor: Andnöd, torrhet, infektion, degenerering av slemhinna, sömnstörning, stress, oförmåga att vistas i kall eller var luft. Ja till och med självmord blir konsekvensen då patienter lider så mycket. Här kan du lyssna på en tragisk historia där Scott Gaffer slutligen inte såg någon annan utväg från lidanden än att ta sitt liv. Notera att detta var efter en operation som vården anser vara "säker". Här kan du lyssna på en radiointervju med mannen som myntade begreppet Empty nose syndrome  Dr. Eugene Kern's Mayo

Näsmusslorna är tre viktigt organ som sträcker sig från utsidan på näsan in mot dess bakre delar. Totalt har vi tre näsmusslor i respektive näsborre där den nedre näsmusslan (the inferor turbinate) är längst och störst. Denna är i genomsnitt ca 5-6 cm lång och kan svälla upp till 4 gånger sin egen storlek (på bredden). 


Som man ser av bilden så är den mellersta näsmusslan något kortare och mindre än den nedersta, man ser också att den övre näsmusslan sitter långt upp och är relativt liten i förhållande till de andra två. 

Näsmusslorna är en slemhinnevävnad som växer runt ett benutskott som kommer ut från skallen, dessa växer sedan in mot septum / nässkiljeväggen. Det vill säga in mot mitten på näsan. Se bild nedan.

Ser man bilden till vänster som visar benutskotten så är det lätt att tro att dessa bara hänger ner i den främre delen av näsan men detta är alltså helt fel. De sträcker sig flera centimeter in mot de bakre delarna i näsan.


Benutskotten är naturligtvis också täckta med slemhinnevävnad som kan ses här på bilden till vänster. 

På bilden nedan kan man se hur denna vävnad ser ut i verkligheten. Bilden är tagen 3-4 centimeter in i näsan och här kan man både se en liten del av den nedre näsmusslan (lower Turbinate) och den mellersta näsmusslan (middle turbinate) Kontentan av det hela blir ett kanalsystem där luften dras in, filtrerar, värms och fuktas längs en flera centimeter lång vävnad.

Nedan bild visar en CT-röntgen där man kan se ögonhålor, bihålor septum (nässkiljeväggen), skelett med mera.

Tack vare att näsmusslorna hänger ut i näsan skapar detta ytmässigt väldigt mycket slemhinnevävnad som har möjlighet att funka och filtrera samt värma upp inandningsluften. Nu vet vi vad näsmusslorna är och hur de ser ut, låt oss gå vidare funktionen.

Näsmusslorna - varför finns de och vad har de för funktion

Nerver i Näsan och i Näsmusslorna
Nerver i näsa & näsmusslorna viktiga för näsan och andningens funktion: 

Näsmusslorna består till en del av sensoriska nerver, så kallade Mekanoreceptorer och Termoreceptorer. Dessa samlar in uppgifter om vad som händer i näsan, Tex koldioxidhalt, lufttemperatur, damm/pollen etc. Denna informationen skickas sedan vidare till Centrala nervsystemet och hjärnan. Hjärnan svaras sedan via det autonoma nervsystemet genom att skicka ut "instruktioner" över vad som skall ske. Exempel: Om en alergen kommer in i näsan så skickas uppgifter till CNS som sedan begär att tårkörtlarna skall utsöndra extra mycket tårar samtidigt som sekretutsöndringen i näsa och näsmusslor skall öka.Huruvida näsmusslorna själva kan agera från sina egna receptorer har jag i skrivande stund ingen uppgift på men detta bör vara troligt.

Nerver i Septum
Bilderna visar några av de kända nerverna i näsan. Den översta bilden visar nerver i näsmusslorna och den nedersta bilden visar nerver i Septum, dvs i nässkiljeväggen.

Enligt Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic) finns flest nerver som registrerar att vi andas i området Vestibule, detta är området strax innanför näsborren. Därefter är det näst känsligaste området den nedre näsmusslan. Även här finns många nerver för att registrera andningen. Notera att man vid sned nässkiljevägg gör snittet i Vestibule området för att kunna komma in under slemhinnan för att justera septum.


Nässlemhinnans uppbyggnad, förklaring av Cilia

I Nässlemhinnan finns så kallade bägarceller (Goblet cells) som producerar olika typer av muciner (slemämnen) som skyddar slemhinnan mot uttorkning och bakterieangrepp. (extra stort antal av dessa celler finns i den nedre näsmusslan). Slemhinnan består också av celler med rörliga flimmerhår vars uppgift är att var 5-8 minut göra rörelser som transporterar mucinet i näsan mot bakre delen där det kan harklas upp eller sväljas. Flimmerhåren samlar också upp oönskade ämnen så som pollen och för även dessa bakåt i näsan. I slemhinnan finns även flera olika typer av immunceller som skyddar slemhinnan och luftvägarna mot bakterie och virusangrepp. Under slemhinnans ytskikt finns dessutom rikligt med kapillära blodkärl som ger näring och syre till vävnaden. 

Därtill har slemhinnan nerver som registrerar till exempel temperatur, koldioxidhalt och PH vars information skickas vidare till centrala nervsystemet där hjärnan sedan processar vad som skall hända. Beroende på vilket typ av stimuli som hjärnan förses med så kan den skickat ut nervsignaler för åtgärd i olika delar av kroppen. Exempelvis; om Capsacin (ämne från chili) läggs på nässlemhinnan så skickas denna informationen vidare till Centrala nervsystemet. Hjärnan svarar då med att skicka signaler till både ögon och näsa att utsöndra mer tårar och sekret. På så sätt finns en indirekt nervkoppling mellan ögon och näsa. Sådan koppling finns till flera andra organ också så som exempelvis lungorna. En mer systemisk koppling finns också mellan ögon och näsa och via immunceller. Immunceller som aktiveras i näsan kan då skicka signalämnen (proinflammatoriska cytokiner) till immuncellerna i exempelvis ögat så att även dessa aktiveras.

Immunförsvaret aktivt via Näsmusslorna
Immunförsvaret är mycket aktivt i näsmusslorna och är ständigt på vakt efter virus, bakterier och allergener. Detta sker genom att immunförsvaret via näsmusslorna utsöndrar Immunglobulin (antikroppar) som angriper bakterier och virus. Kroppen har flera typer av Immunglobuliner (IG) där IGA bland annat är vanligt förekommande i näsan.

Här följer ett citat från en forskningsrapport publicerad hos US National Libary of Medicine / National Institutes of Health:

"Nasal secretions contain immunoglobulins offering antibody-mediated defense. Previous studies indicate that a major part is in the form of secretory immunoglobulin A (S-IgA), but conflicting data exist regarding the contribution of serum-type immunoglobulins in the form of IgG and IgA (45). S-IgA antibodies mediate protection mainly by inhibiting microbial attachment and the absorption of molecular antigens, including potential allergens"

Länk till forskningsartikel finns här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC95818/

Uppvärmning & fuktning av inandningsluften ske via näsmusslorna. De många blodkärlen i näsmusslorna gör att luften vi andas in successivt värms upp och fuktas då den passerar näsmusslorna. Detta är viktigt för att luften skall ha rätt temperatur och fukthalt när den når lungorna så att optimalt upptag av syre kan ske. Även utsöndringen av koldioxid är beroende av temperaturen. Uppvärmningen och fuktningen av inandningsluften gör också att området bak i näsan som kallas Nasopharynx skyddas mot luft som annars skulle kunnat vara kall, uttorkande och irriterande. Även luftstrupen i sig själv skyddas mot belastning om näsmusslorna fungerar som de skall. Nedan kan man se en exempelbild på hur luften värms och fuktas. Den vänstra sidan på bilen är alltså näsborrarna och de tre horisontella strecken motsvarar näsmusslorna.

- 12 grader ute i luften och 30% luftfuktighet har alltså omvandlats till + 25 grader och 90 % luftfuktighet i bakre delen av näsan (Nasopharynx).

Värme och vätskeförlust vid utandning hindras via näsmusslorna
När vi andas in så kommer luft som är kallare än kroppen in i luftvägarna och värms upp när den passerad näsmusslorna. Detta gör att näsmusslorna kyls av en del. När luften sedan har varit nere och värmts upp till kroppstemperatur i lungorna så andas vi ut igen. Varm och fuktig luft når då näsmusslorna som nu är lätt nedkylda av tidigare inandning. Detta gör att luften kondenserar och vatten frigörs till slemhinnan. Detta fuktar då slemhinnan och sparar kroppen på vatten eftersom de ytliga blodkärlen i näsmusslorna kan återuppta vattnet.

luftmotstånd i näsan viktigt för korrekt andning
Huvuddelen av motstående (2/3) vid inandning och utandning uppstår i näsan genom att luften filtreras igenom näsmusslorna. Tar man bort näsmusslorna förloras motståndet och en naturlig näsandning blir då omöjlig. Diafragman behöver dessutom ett lagom motstånd för att fungera optimalt (det är delvis denna du drar in luft med). Detta påverkar så i sin tur andningscentrum och det autonoma nervsystemet där en aktivering av det sympatiska nervsystemet sker. Detta orsakar då stress i kroppen. Har du någon gång mediterat kan du nog inse att en lugn och harmonisk näsandning i lagom takt är viktig föra att man skall kunna slappna av.

Luften filtreras från partiklar, bakterier och virus
Näsmusslorna agerar som ett filter och tar upp damm, pollen och andra oönskade substanser som annars hade hamnat i lungorna.

Näsmusslorna viktiga för slemutsöndring i näsan
En mycket viktig funktion i näsmusslorna är de slemutsöndrande bägarcellerna, dessa finns i särskilt stort antal i den nedre näsmusslan (Inferior turbinate). Dessa utsöndrar flera olika typer av muciner (slemämnen) som är viktiga för slemhinnan i sig själv. Slemmet är en förutsättning för att slemhinnan inte skall torka ut och ta skada. Dessutom är det också en förutsättning för att bakterier inte skall kunna få fäste i slemhinnan och orsaka inflammation och infektion. I de muciner som utsöndras i nästan finns också aktiva ämnen från immunförsvaret som ytterligare skyddar nässlemhinnan mot bakterieangrepp.

Notera också att den nedre och den mellersta näsmusslan i flera fall utsöndrar olika typer av muciner. Tas nedre näsmusslan bort så kommer således dessa skyddande muciner inte tillverkas.

Turbulens från näsmusslorna stärker luktsinnet och kontakttiden med luften 
I en frisk näsa med hela näsmusslor uppstår turbulens när vi andas genom att luften träffar näsmusslorna. Luften virvlar sedan runt inne i näsan och kontakttiden med slemhinnan ökar således. Därav kan luften fuktas och värmas mer än vad den annars hade kunnat göras vid en jämn luftström som hade varit fallet i en situation utan näsmusslor.

Att luften är turbulent anses också stärka luktförmågan så att fler doftpartiklar kan föras upp till luktreceptorerna i regio olfactorius. (Sitter högt upp i näsan). Samtidigt orsakar det turbulenta flödet att fler partiklar kan samlas upp från luften som annars hade haft större chans att nå lungorna.

Näscykel för växelvis vila av slemhinnan
är ett skeende i kroppen där näsmusslorna i respektive näsborre sväller respektive sjunker i hop i en korrelerande cykel. Processen sker generellt i ett intervall om 2,5 timmar där effekten blir att man blir täppt exempelvis i höger näsborre under 2,5 timmar samtidigt som vänster näsborre är öppen under dessa timmar. När denna cykeln har avslutats så påbörjat således en ny där man istället blir täppt i höger näsborre samtidigt som vänster näsborre öppnas upp.

Effekten av detta blir att att näsandning kan ske konstant till samma motstånd samtidigt som ena näsborren får tid att återfukta och återhämta slemhinnan. Uppgifter finns också på att näsmusslan som svullnar ökar upp produktionen av antikroppar så som IGA. Nedan visas en bild där man tydligt kan se näscykeln. DVS den ena sidan är större och mer svullen än den andra.

Vissa anser att näscykeln även skulle vara kroppens sätt att skydda sig själv mot liggskador då man sover. Genom att byta byta från täppt till öppen i de olika näsborrarna så skulle detta få konsekvensen att personen vänder på sig. Om detta är vetenskapligt fastställt vet jag inte.

Det anses också att det växelvisa luftflödet gör så att fler doftpartiklar kan uppfattas. Förklaringen är att vissa doftämnen tar längre tid på sig att aktivera luktreceptorerna, dessa kan då registreras enklare i den näsborren som har lågt flöde.


Personligen har jag inga näsmusslor kvar och således ingen näscykel. Kontinuerlig andning genom båda näsborrarna gör nässlemhinnan mycket torr och irriterad hos mig. Om jag i detta skede stoppar in en bomullstuss i höger näsborre så att denna blockeras så minskar smärtan och torrheten betydligt i den näsborren. Låter jag denna sitta där 1-2 timmar så kan jag sedan andas en stund i denna näsborre igen utan allt för mycket obehag. Denna observation stöder således i viss mån förklaringen att näsan vilar sig i omgångar för att återfukta och vårda slemhinnan.

Komplikation av Conchotomi (operation av näsmusslorna)
Det finns olika typer av kirurgiska ingrepp på näsmusslorna men oavsett vilken metod man väljer så kommer en del av vävnaden att förstöras, det kommer man inte ifrån. Detta får naturligtvis konsekvenser för näsmusslornas funktion och desto mer vävnad som skadas eller helt opereras bort desto mer besvär kommer detta ge.

Här följer en lista på några komplikationer.

1. Torr, varm, dammig eller kall luft ger torrhet, sveda och obehag i näsans slemhinna

2. Torra och svidande ögon efter näsoperation

3. Skada på näsans Cilier (flimmerhår)

4. Dehydrering

5. Minskad slemproduktion i näsan med infektion och inflammation som följd

6. Lungornas skydd mot, bakterier, virus och partiklar försämras

7. Försämrat luktsinne efter Concha plastik & Septumplastik

8. Luftens flödesväg ändras om nedre näsmusslan opereras bort, Nasopharynx kan infekteras.

9. Djupandning störs ut genom att diafragmans naturliga motstånd minskar = stresspåslag

10. Degenerativa förändringar i näsans slemhinna genom adaptiv cellförändring. Följden:
Sekundär atrofisk rinit, Sekundär rhinitis, Secondary rhinitis atrophicans, Rhinitis Sicca.
11. Ärrbildning i slemhinna och kapning av blodkärl och nerver (operation av sned nässkiljevägg)

12. Torrhet och irritation näsan även vid normala förhållanden

13. Näscykel upphör = För högt flöde och sänkt återhämtning av nässlemhinnan

14. Mekanoreceptorer och Termoreceptorer förstörs / amputeras.
Centrala nervsystemet får inte längre någon indata över andningen,
följden blir andnöd stress och Emty nose syndrome.

15. Nervsmärtor i näsa, ögon och ansikte.

Förklaring av komplikationer

1. Torr, varm, dammig eller kall luft ger torrhet, sveda och obehag i näsans slemhinna
Näsmusslorna är din egna personliga klimatanläggning för att du utan obehag skall kunna vistas i olika miljöer utan problem. Om du skadar näsmusslorna kommer detta leda till en avsevärt sämre förmåga att klara av dessa typer av miljöer utan obehag. En varm torr dag liksom en kall dag kommer torka ut nässlemhinnan ytterligare och ge besvär med svidande och irriterad näsa.

Exempel: så här hanterar näsan kall luft: När nerver i näsan registrerar kall luft så skickas en signal till näsmusslorna att vidga blodkärlen. Detta gör att vävnaden i näsmusslorna sväller upp och flödet genom näsan minskas då. Detta gör i sin tur att den kalla luften värms upp betydligt mer än vad den annars hade gjorts vid en större diameter i andningsvägarna. Opererar man bort näsmusslorna så finns ingen vävnad som kan svälla upp och luften kommer således inte värmas upp eller fuktas så som i en hel näsa. Resultatet blir att näsan och pharynx-området kommer torka ut varvid vävnaden irriteras och bakterier kan få fäste.

Källa: Näsans anatomi - https://www.biorl.fr/blog/12284_a-la-decouverte-de-votre-nez.html

2. Torra och svidande ögon efter näsoperation
Slemhinnan i näsan och runt ögongloberna är av mycket liknande karaktär. Dessutom står de i förbindelse via tårkanalen samt vävnad i och runt denna. Om näsmusslorna opereras bort eller skadas så kommer näsan bli torrare än annars, denna torrhet kommer då i sig själv orsaka en irritation och en aktivering av immunförsvaret kommer ske. Problemet med detta är då att immunförsvar blir överaktiverat i hela området och därav kan även slemhinnan i ögonen och i bihålorna bli irriterad. Detta kan i sin tur leda till torra, skavande och svidande ögon. Problemet förvärras ytterligare av att bakterier kan fästa i den torra slemhinnan i näsan, detta triggar då ytterligare inflammation och irritation. Samma sak kan ske i bihålorna. Mer info längre ner i texten om varför torra ögon kan uppstå av näsoperation.

3. Skada på näsans Cilier (flimmerhår)
Operation i näsan skadar både nerver, blodkärl och slemproducerande bägarceller men även flimmerhåren. Dessa är till för att rytmiskt röra sig så att slem föres bakåt i näsan. Konsekvensen kan bli sämre rensning av näsan (bakterier fäster lättare) då det kommer ta längre tid att få ämnen i främre delen transporterade till den bakre delen där de kan sväljas ner eller spottas ut. Om bägarceller och flimmerhår blir tillräckligt skadade kommer även detta orsaka torr näsa. Notera att näsmusslorna också har flimmerhår och om dessa skadas eller helt opereras bort så förstörs denna funktion. Torrheten som uppstår efter att näsmusslorna opererats bort kan också sig självt över tid skada flimmerhåren.

4. Dehydrering
Om näsmusslorna opereras bort kan inte kroppen återvinna fukten i luften som andas ut så som det är tänkt. Det här här en uttorkande effekt på kroppen. Ett tecken på detta är torr hud.

5. Minskad slemproduktion i näsan med infektion och inflammation som följd
Koncentrationen av slemproducerande bägarceller är som störst i de nedre näsmusslorna. Om dessa avlägsnas eller skadas kommer detta onekligen skapa en torr och irriterad näsa. Torrheten påverkar andningen negativt (syresättning och koldioxidutsöndring) och mikroorganismer kan få fäste i nässlemhinnan där de aktiverar immunförsvaret.

6. Lungornas skydd mot, bakterier, virus och partiklar försämras 
En torr slemhinna kan inte längre på ett tillfredsställande sätt filtrera bort oönskade ämnen och dessa kan då ta sig ner i lungorna och där orsaka irritation. Rent fysiologiskt så minskar slemhinnevävnaden också i storlek och detta i sig själv försämrar den filtrerande förmågan.

7. Försämrat luktsinne efter Concha plastik & SeptumplastikVid en septumplastik skär man bort delar av brosket i septum för att öppna upp näsan. En sådan operation kombineras vanligtvis också med en konkoplastik där en stor del av vävnaden i de nedre näsmusslorna klipps bort. När en sådan operation utförs blir följden att näsan öppnas upp onormalt mycket vilket leder till uttorkning. Samtidigt leder en sådan operation till att celler amputeras från näsmusslorna som är tänkta att producera slem för att hålla näsan frisk. Kontentan blir en kronisk torrhet som över tid leder till en degenererad slemhinnan där även luktreceptorerna skadas.

Utöver denna orsak så finns det ytterligare en viktig sak som bidrar till försämrat luktsinne och det är att amputationen av näsmusslorna förstör luftflödet inne i näsan.

När vi andas in flödar luften längs med näsmusslorna och blir turbulent i enlighet med bilden till vänster. Detta ger då upphov till att fler doftpartiklar kan ta sig upp till den övre delen i näsan som kallas Olfactory region där receptorer för luktsinne sitter. När Näsmusslorna opereras bort, helt eller delvis påverkas luftflödet negativt genom att det byter från ett turbulent luftflöde till ett linjärt flöde. Konsekvensen blir då att färre doftpartiklar kan ta sig upp till receptorerna varvid både doft och smaksinne kan påverkas.

Turbulent flöde i en icke opererad näsa
8. Luftens flödesväg ändras om nedre näsmusslan opereras bort, 
Nasopharynx kan infekteras, torka ut och inflammeras.
Har man en intakt näsa med alla näsmusslor på plats så fördelas luften enligt bilden nedan till vänster Luften fördelas alltså mellan respektive näsmussla och näsans väggar. Total slemhinneyta som luften passerar bli således hos en icke opererad person stor vilket fastställer att luften filtreras, värms och fuktas genom att den träffar de vaskulära och varma näsmusslorna.

Opererar man bort del, eller hela de nedre näsmusslorna orsakar detta att luften inte längre kan värmas och fuktas. Därtill kommer luften att ta den enklaste och snabbast vägen mot lungorna vilket innebär att torr luft i ett linjärt flöde rör sig mot den bakre delen av näsan (nasp pharynx). Se bild till höger. Väl vid nasopharynx torkar vävnaden ut och skadas med ärrvävnad som följd.
9. Djupandning störs ut genom att diafragmans naturliga motstånd minskar = stresspåslag
Diafragman är förvisso inte det enda som gör att vi kan andas in men det är en väldigt viktig del av inandningen. Detta organ behöver ett visst motstånd för att fungera bra. 2/3 av luftmotståndet i luftvägarna anses komma från näsmusslorna och näsan rent generellt och om man tar bort delar eller hela näsmusslorna så kommer näsan få för högt flöde och det naturligt motstånd i luftvägarna kommer då således kraftigt minska. Det här har sedan effekter på andningen och på det parasympatiska nervsystemet. Det vill säga på den delen av det Autonoma nervsystemet som verkar lugnande och avkopplande på oss. Konsekvensen kan bli, hyperventilering genom korta och ytliga andetag som i sin tur gör oss stressade och upp varvade.

10. Degenerativa förändringar i näsans slemhinna genom adaptiv cellförändring. Följden:
Sekundär atrofisk rinit, Sekundär rhinitis, Secondary rhinitis atrophicans, Rhinitis Sicca.
När brosk tas bort från septum och när delar av näsmusslorna opereras bort så innebär detta att ett stort öppet område skapas i näsan. Luften transporteras nu inte längre i ett turbulent flöde genom de kanaler som näsmusslorna normalt ger upphov till. Istället uppstår ett linjärt flöde där luften strömmar genom ett mer eller mindre tomt hål. Det här skapar en enorm påfrestning på kvarvarande celler som utsätts för torr luft som över tid torkar ut och degenererar. Därtill finns flertalet slemproducerande celler just i näsmusslorna. När näsmusslorna skärs bort amputeras således större andelen av dessa slemproducerande celler varvid torr näsa är oundvikligt. 

Över tid leder torrheten till att kvarvarande celler degenererar. En sådan degenerering tar oftast år och det är därför vanligt att patienter och läkare inte kopplar samman torr näsa med tidigare utförd operation. Celler som under lång tid utsätts för större påfrestning än vad de är tänkta att klara kommer antingen dö eller tvingas att ändra form genom vad som kallas adaptiv cellförändring. En sådan förändring av cellernas form och funktion möjliggör förvisso cellernas överlevnad men kommer med ett högt pris för individen i form av försämrad eller helt upphörd ursprunglig funktion. När detta sker i en slemhinna medför det att slemhinnas ursprungliga funktion och utseende förändras. Utdragen torrhet i näsan kommer således leda till degenerativa förändringar där slemhinnan på många individer förr eller senare kommer se ut och fungera mer som vanlig hud än som slemhinna. Det här kan exempelvis innebära att slemhinnans flimmer hår (Cilier) och slemproducerande bägarceller försvinner. Det kan också innebära att nerver samt att Termo och mekano-receptorer skadas. Tillslut räcker inte cellernas skyddsmekanism med adaptiv cellförändring inte till utan cellerna börjar nu helt förlora sin funktion och till och med dö. Det är då vi kan tala om ett degenerativ tillstånd så som Sekundär atrofisk rinit. Även omnämnt som Sekundär rhinitis, Secondary rhinitis atrophicans, Rhinitis Sicca. 

För att beskriva processen från frisk slemhinna till degenererad sådan: En person med täppt näsa men med i övrig frisk slemhinna uppsöker Sjukvården. Vården ser inte koppling mellan systemisk inflammation och hypertrofa näsmusslor utan anmodar operation av septum och näsmusslor där stor mängd vävnad skärs bort. Resultatet blir att näsan inte kan hålla sig fuktig varvid slemhinnan börjar torka ut. Eftersom personen i fråga startat med en fullt frisk slemhinna kommer uttorkningen dock kunna pågå under en tid innan den eskalerar genom adaptiv cellförändring och celldöd. Det är således först efter år av torrhet som slemhinnan träder in i en allt snabbare degenerativ fas där den negativ cirkel roterar allt snabbare år för år. För varje gång slemhinnan torkar ut ordentligt förstörs därför ytterligare några av de kvarvarande slemproducerande cellerna varvid förmågan att hålla slemhinnan fuktig skadas allt mer. Tillslut har det gått så långt att ett degenerativt tillstånd kan uppmätas så som Secondary rhinitis atrophicans. 

Längre ner i texten kan du läsa vidare om Adaptiv cellförändring och degenerativa tillstånd så som både primär och sekundär atrofisk rinit. 

11. Ärrbildning i slemhinna och kapning av blodkärl och nerver (operation av sned nässkiljevägg)
Oavsett typ av operation så kommer kirurgen skära i vävnaden och hur försiktig man än är så kommer blodkärl och nerver skäras av. Sannolikheten att alla (100%) dessa hittar tillbaka till varandra är låg, därav kommer en funktionell störning uppstå i mer eller mindre grad. Därtill så bildas alltid ärrvävnad under läkningsprocessen och cellerna i denna vävnad är inte av samma typ som originalcellerna. De saknar den specialisering och den funktion som de tidigare oskadade cellerna hade. En näsoperation kommer således även denna ge ärrvävnad på slemhinnan och i dessa ärr kommer cellernas ursprungliga funktion vara borta. Det vill säga cellernas förmåga att bland annat producera slem ämnen kommer upphöra i ärrvävnaden.

Vid operation av sned nässkiljevägg avlägsnas dessutom slemhinnan från underliggande broskvävnad med hjälp av våld. Detta görs för att kirurgen skall kunna komma åt brosket under slemhinnan. Slemhinnan lossas genom att kirurgen skär hål i den för att sedan föra in ett verktyg där man centimeter för centimeter lossar slemhinnan från brosket. Slemhinnan är så klart inte designad för att kunna lossas från brosket i nässkiljeväggen utan det krävs en viss mängd kraft/våld för att få dessa två vävnader att separera. När detta görs kommer slemhinnan ta skada och så kallade Slemhinnerifter (sprickor/bristningar i slemhinnan) kommer uppstå. När dessa i senare skede skall läka kommer även ärrvävnad bildas här vilket ändrar cellernas funktion.

Slemhinnan består också av immunceller, slemproducerande bägarceller och av celler med flimmerhår för transport av slem mot bakre delen av näsan. Under det övre ytskiktet i slemhinnan finns också rikligt med kapillära blodkärl. Sannolikheten att dessa celler skadas är mycket stor då man med våld lossar slemhinnan från underliggande brosk.

Alltså endast en operation av sned nässkiljevägg kan få förödande konsekvenser för näsans funktion. Konsekvenserna kan bli flera varav torr näsa är en av dem. Kombinationen av operation av sned nässkiljevägg och operation av näsmusslorna kan således få dubbla negativa effekter som stärker varandra, risken för kronisk torr postoperativ näsa ökar således markant.

12. Torrhet och irritation i näsan även vid normala förhållanden
Näsmusslorna har en väldigt hög koncentration av slemproducerande bägarceller, dessa celler tillverkar flera typer av muiciner och om man tar bort denna vävnad så kommer kvarvarande slemhinna i näsan inte klara av att hålla sig själv fuktig och välmående. Det här kommer då ge konstanta obehag vid andning. Näsan kommer kännas, torr irriterad och svida även om yttre miljö är normal. Problemet förvärras avsevärt om luften är kall, torr eller varm.

Har man opererat bor näsmusslorna så kan man inte återställa normal fuktighet i nässlemhinnan bara genom att drick mycket vatten. Återfuktande nässpray, vaselin eller oljesprayer kommer heller inte att kunna ersätta det vårdande slemmet som näsan själv hade producerat kontinuerligt via näsmusslorna.

13. Näscykel upphör = För högt flöde och sänkt återhämtning av nässlemhinnan 
Det autonoma nervsystemet aktiverar näsmusslorna i respektive näsborre i nått som kallas näscykeln. Detta gör att den ena näsborren blockeras samtidigt som den andra öppnas upp. Det här sker genom att blodflödet ökar i näsmusslorna i respektive näsborre samtidigt som det minska i den andra näsborren. Den största delen av svullnaden sker i de nedre näsmusslorna så om dessa tas bort så blir de negativa följderna att näscykeln helt upphör.

Det autonoma nervsystemet byter sida efter i genomsnitt 2,43 - 3,07 timmar och om detta inte sker så håller sig båda näsborrarna konstant öppna. Detta orsakar då att man får för högt flöde in näsan varvid andningen störs ut och man kommer ta fler och grundare andetag vilket är stressande för kropp och sinne. Därtill så tillsluts inte den ena näsborren som det är tänkt och återfuktande och återuppbyggande processer kan då inte ta vid. Ingen av näsborrarna kommer få den vila som kroppen designat att de skall ha och detta kommer torka ut, irritera och på sikt skada slemhinnan. Den högre utsöndringen av IGA som också registrerats ske i den svullnade näsmusslan kommer heller inte ske eftersom vävnaden för detta ändamål är bortopererad. Detta sänker då motståndet mot bakterieangrepp. Att näsan blir torr förstärker ytterligare denna effekt eftersom en torr slemhinna lätt kan angripas av bakterier. Nedan är ett utdrag om näscykeln från sodan Scientific Research An Academic Publisher: https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=47894

"The periodic congestion and decongestion of the nasal venous sinuses and an alternation of airflow from one side of the nose to the other are known in literature as “nasal cycle”. It is established that nasal cycle during 24-hours registration contains from 4 to 8 time full periods, length of which varies from 0.80 h to 5.75 h. The mean length of all full periods is 2.80 ± 0.17 h. The mean length of full periods of left nostril is 3.07 h and the mean length of periods of right nostril is 2.43 h. The result suggests that there is any asymmetry in length of periods of airflow trough left and right nostrils about 40 min. The longer periods of left nostril can be connected with higher metabolic and functional activity of brain and human organism during active work."
Som man kan läsa i texten så finns också uppfattningen om att andning genom de olika näsborrarna stimulerar olika delar av hjärnan. Att då klippa av nervtrådar som påverkar denna process känns således inte speciellt bra. I Indien har man länge varit medveten om denna effekt och meditation genom att alternera andning i respektive näsborre är därför välkänd.

En intressant artikel om hur näscykeln påverkar det autonoma nervsystemet kan läsas här.

14. Mekanoreceptorer och Termoreceptorer förstörs / amputeras. 
Centrala nervsystemet får inte längre någon indata över andningen, följden blir andnöd stress och Emty nose syndrome.

I näsan och främst i näsmusslorna så sitter nått som kallas Mekanoreceptorer och Termoreceptorer. Dessa receptorer avläser koldioxidhalt, syrehalt, PH och temperatur i näsan och denna informationen skickas sedan till hjärnans andningscentrum via trillingnerven. Den här informationen är viktig för att hjärnan skall registrera andetaget på ett korrekt sätt. Om man förstör vävnaden i näsmusslorna så kan inte denna informationen längre genereras och ingen information kommer då inte fram till hjärnan från detta område. Detta anses var en av orsakerna till att ca 20% (uppgift från DR Steven Housner) av de patienter som gjort en omfattande operation på näsmusslorna utvecklar Emty nose syndrome. Detta är ett syndrom där patienterna får livslång andnöd eftersom hjärnan inte uppfattar andningen och således tror att man kvävs. Till vänster finns en film som förklarar hur det fungerar med mekanoreceptorerna.

15. Nervsmärtor i näsa, ögon och ansikte. 
Många personer som har haft en aggressiv näsoperation utförd där följden blivit torrhet rapporterar att de också har problem med nervsmärtor i näsa, ansikte eller ögon. Problemen grundar sig i att slemhinnan degenererat av uttorkning varvid den blir tunn och spröd. De nerver som skulle ligga skyddade inne i slemhinnan kryper nu upp mot ytan där retning och irritation uppstår när de blir exponerade för torr och kall luft. Beroende på vilken nerv som påverkas kan smärta uppstå på olika ställen i närområdet. Flera personer rapporterar att utstrålande nervsmärta förrinner om bedövande Embla salva appliceras lokalt i näsan.

Nervförbindelse mellan näsa och ögon
Från hjärnan utgår vad som kallas Trillingnerven (Trigeminal nerv). 
Följande står att läsa på Wikipedia.

"Trillingnerven innehåller både sensoriska och motoriska nervfibrer. Den är tjock och delar sig i tre grenar. (Ophthalmicus, Maxillaris, Mandibularis) Den motoriska delen i nerven leder till tuggmuskulaturen. Trigeminus rör känsel i ansikte, ögon, näs-och munhåla/tänder (tuggning). Sensorisk information skickas från strukturer i ögat och dess omgivning (då ögonhåla, huden i panna och på näsryggen, övre ögonlock). Impulser fortleds från strukturer med relation till överkäksbenet, undre ögonlock och huden ovanför munnen, även tänder och tandkött i överkäken, gommen och större delen av näshålan. Sensorisk information förmedlas till strukturer i relation till underkäksbenet, tänder och tandkött i underkäken och en tredjedel av främre delen av tungan. Det fotleds även information från huden nedanför tinningarna och munnen"

Nedan visar en bild över nervförbindelser, 
på bilden ser man att nerver i näsan ansluter upp till nerver som berör ögat. 

Nasal Ocular interactions, slutsatts
Personligen fick jag mycket torra och irriterade ögon efter att mina nedre näsmusslor opererades bort, vilket än i dag kvarstår 4 år senare. Under samma operation gjordes också en Septumplastik där man fixade en sned nässkiljevägg. Detta ingreppet skedde i höger näsborre och och således har extra stort ingrepp gjorts i den högra näsborren. Efter detta har jag haft stora problem med torrhet och sveda i höger näsborre samtidigt som höger höga också har varit mycket torrt med sveda och irritation. Jag misstänkte därför att ett samband måste finnas där respektive näsborre och öga står i kontakt, eller åtminstone där näsan rent generellt står i kontakt med ögonen.

Efter att ögonmottagning konstaterat att det är just slemhinnan som omsluter ögongloben som är irriterad så började jag titta på det här och nu anser jag kopplingen vara bevisad.

Ögon och näsa står alltså i kontakt med varandra dels genom nerver men även via immunförsvaret som verkar reagera korrelerande i öga och näsa. Påverkas näsan så att immunförsvaret aktiveras så påverkas även ögonen i många fall. Huruvida processen också är omvänd kan jag inte uttala mig om men det kan inte uteslutas.

Kontenta av det hela blir alltså att om näsoperation utförs som förstör näsmusslorna och övrig slemhinneyta så att näsan blir torr så kommer detta förr eller senare också orsaka irritation även i ögonen. Detta beror högst troligt på att en aktivering av immunförsvaret i näsan också aktiverar immunförsvaret i ögonen. Immunförsvaret kan aktiveras enbart av att näsan är torr under en längre tid eller som till en följd av att torr näsa orsakar att bakterier kan fäste i slemhinnan.

Personligen får jag också sveda i näsan när jag andas in kall luft. Först börjar svedan i näsan och en mycket kort stund senare så börjar det också svida i ögonen. Lägger jag upp en bomullstuss i ett specifikt område i nästaket  så slutar smärtan efter ett tag.

Fråga i Facebook gruppen Emty nose syndrome awareness

Jag har här ställt en fråga till personer i gruppen Emty nose syndrome awareness. 


Frågan som ställdes var: Hur många av er har också problem med torra ögon? 


Frågan ställdes öppet under år 2019 till alla och 38 personer svarade enligt följande.   


39,5% (15) svarar att de har torra och irriterade ögon

10,5% (4) svarar att de har nervsmärta i näsa som strålar upp mot ögonen. (inga torra ögon)

18,4%  (7) svarar att de har både torr näsa och torra ögon plus nervsmärta i näsa och ögon

Totalt sett har 38 personer svarat i undersökningen och 68,4% av dessa individer säger att de har problem med antingen torra ögon och eller nervsmärta i näsan som strålar upp mot ögonen. Undersökningen visar således på att torr opererad näsa näsa i många fall kan ge torra ögon. Undersökningen visar också på att torr & opererad näsa näsa ofta kan orsaka nervsmärta i näsan som strålar upp mot ögonen.

Torra ögon efter näsoperation? Här är förklaringen. 

Nasal Ocular interactions
Nedan följer några bevis för att ögon och näsa står i kontakt med varandra. Uppgifterna är hämtade från ATS Journals.org och specifikt från artikeln: How Nasal Function Influences the Eyes, Ears, Sinuses, and Lungs. Hela artikeln nås via denna länk.

Artikeln behandlar främst hur interaktion sker mellan ögon och näsa hos personer med allergiska besvär via så kallad Nasal Ocular interactions. Enligt min mening så visar den dock också på att tydlig koppling finns mellan näsa och ögon även då det inte gäller just tex pollenallergi eller liknande. Kan ögat reagera om en allergen irriterar nässlemhinnan så lär ögat också kunna reagera av en torr och irriterad nässlemhinna. Här följer citat från texten.

"Multiple lines of evidence support a close interaction and influence of the nose on these contiguous and distant organs via neural reflexes and systemic inflammatory processes"

Kommentar: Neural reflexes: Ett stimuli (tex kall luft i näsan) aktiverar en receptor som därefter skickar information vidare till centrala nervsystemet. Där behandlas informationen, kroppen skickar därefter ut information till berörda delar i kroppen som den vill aktivera. Till exempel: Kall luft registreras i den nedre näsmusslan, nervsignal går till den centrala nervsystemet som därefter svarar med att öka blodflöde till näsmusslorna i syfte att värma upp den kalla luften.

"allergen depositing on the nasal mucosa can trigger afferent reflexes that then propagate centrally. The efferent limbs of these reflexes could then be propagated not only to the contralateral nasal cavity but also to both conjunctivae"

Översättning: Om en allergen (Ämne kroppen är allergisk mot) hamnar på nässlemhinnan så kan detta påverka kroppen även utanför nässlemhinnan. Påverkan med en allergen i en näsborre kan påverka den andra näsborren samtidigt som det också kan påverka ögonen (conjunctivae). Detta är vävnaden som omsluter ögongloben samt den främre delen på ögongloben, den delen vi ser utifrån.

"Other possible mechanisms to explain eye symptoms related to the nose is that the nasal allergic reaction leads to the release of mediators from the nose and up-regulation of circulating cells, which, when attracted to the eye, are primed to release more mediators and cause more severe symptoms."

"Another possibility is direct propagation of allergen from the nose to the eye via the nasolacrimal duct. This is not a likely mechanism as the direction of flow of secretions within the nasolacrimal duct is usually from the eye to the nose and not in the opposite direction. Furthermore, the orifice of the nasolacrimal duct in the nasal cavity is in the inferior meatus, well shielded by the inferior turbinate from external penetration by allergen"

Kommentar: Detta handlar alltså om att ämnen från näsan rent fysiologiskt skulle kunna ta sig från näsan till ögat via tårkanalen. I artikeln bedömer man detta som osannolikt eftersom flöde skall ske från öga till näsa och inte tvärt om. Man skriver också att mynningen av tårkanalen är väl skyddad av den nedre näsmusslan och att ämnen från näsan därför inte skulle kunna ta sig upp till ögonen via tårkanalen. Notera dock att detta gäller individer med hela näsmusslor. Om man opererat bort de nedre näsmusslorna så skulle detta kunna tala för att ämnen kan ta sig från näsa till öga, framförallt om man kraftigt snyter sig. Vad jag menar med detta är att inflammatoriska ämnen orsakade av en torr näsa skulle kunna ta sig till ögonen via tårkanalen.

"Zilstorff-Pedersen reported bilateral lacrimation after unilateral irritation of the nasal mucosa"

Översättning: Pedersen rapporterade att ökad tårutsöndring från ögonen skedde när irritation i den ena näsborren skapades. (Testa själv att dra ett näshår i den ena näsborren och ögat på samma sida kommer tåras)

"Using capsaicin as a stimulant and as a desensitizer, Philip and colleagues showed that unilateral nasal challenge with capsaicin produced ocular tearing and watering"

Översättning: Capsaicin är ämnet i Chili och i denna studie har man alltså konstatera att ögonen börjar rinna om man appliceras detta ämne i näsan.

Forskarnas egna slutsats som presenterades i samma artikel är att om man utsätter ena näsborren för ett allergen så kommer en allergisk reaktion ske även i motsvarande näsborre. Samtidigt kommer även ögonen få utökad sekret och tår utsöndring. Om man först behandlade näsan med antihistamin och sedan applicerade allergenen igen så blev reaktionen mindre i ögonen. Forskarna testade även att förbehandla med kortison i näsan under flera dagar och när en allergen därefter placerades på nässlemhinnan så blev reaktionen i ögonen liksom i näsan betydligt mindre. Det visade sig också att patienterna som var behandlades med kortison nyste mindre samtidigt som de hade färre vita blodkroppar i näsan efter att ha utsatts för en allergen.

Nedan följer citat från en artikel publicerad av Mark B. Abelson, MD, Ralph Metson, MD, Kate Fink. Artikeln heter: The Eye and the Nose:What’s the Connection?

"It's important to maintain an awareness of the close connection between the eye and nose: To some degree, what you are doing to the eye you are also doing to the nose, and what you're doing to the nose you're doing systemically." 

"Due to the interconnected nature of the eye and nose, it is important to remember that, in some cases, the nose may provide the tip-off you need to recognize an ocular condition or a side effect of a medication, and vice versa for the eye."

Citat från atsjournals.com - Nasal Ocular interactions 
"Allergic inflammation of the nose leads to priming of circulating leokocytes or the release into the circulation of inflammatory cytokines, which could then home in on other organs (eyes, sinuses, lungs, ears), creating inflammation within these organs as well, a phenomen referred to as systemic allergic inflammation"

Notering: Vad som sägs ovan är: Vid en allergisk inflammation så frigörs vita blodkroppar systemiskt i kroppen. Cytokiner som är kroppens kemiska budbärare (proteiner & peptider) kan då ta sig in i annan kroppsvävnad och där fästa till specifika receptorer på målcellerna, varvid även dessa blir attackerade av immunförsvaret. En allergisk inflammation och en inflammation orsakad av torr nässlemhinna bör ur ett immunbiologiskt perspektiv på många sätt vara väldigt likartat. Därför är det inte svårt att tänka sig att en inflammation i näsan på grund av torr slemhinna på liknande sätt kan aktivera vita blodkroppar och cytokiner som tar sig till annan närliggande vävnad. Framförallt är det troligt att de kan ta sig till ögonen då slemhinnan i ögonen och slemhinnan i övre delen av näsan endast sitter någon enstaka millimeter från varandra.

Kronisk atrofisk rinit, Primär och sekundär
Kronisk atrofisk rinit finns som både sekundär och primär form. Med sekundär menar man att det finns en tydlig identifierbar ursprunglig sjukdom eller orsak till att näsans slemhinna degenererat. Exempel på orsaker till sekundär atrofisk rinit är, skada på näsmusslorna från trauma, skada via aggressiv septum eller konkaplastik, infektion av näsan, strålbehandling eller eller annan primär sjukdom som orsakat degenerering. Vid primär atrofisk rinit kan man se samma patologiska förändringar i slemhinnan men här kan man dock inte peka ut bakomliggande orsak till degenereringen.

Primär atrofisk rinit är ett tillstånd som drabbar 0,3-1% av en population där kvinnor drabbas oftare än män. Tillståndet är vanligare i tredje världen, i socioekonomiskt svaga grupper och hos individer som lever under hygieniskt dåliga förhållanden. Vissa områden har också setts drabbas mer än andra, dessa är torra ökenområden och tropiska områden. Indien är ett av de länder som uppvisar högre  förekomst samtidigt som västvärlden uppvisar lägre förekomst av tillståndet.

Orsaker till kronist atrofisk rinit: Näringsbrist, framförallt har man sett brist på fettlösliga vitaminer och Järn samt specifikt A och D-vitamin vilka är viktiga för slemhinnans hälsa. Autoimmunitet (felreglerat immunförsvar), hormonella störningar / endokrina störningar, generella näringsbrister, anemi (lågt HB), ärftlighet, kronisk bihåleinflammation och bakteriella infektioner. Personer med en kraftig septum deviation har också setts ha kronisk atrofisk rinit i den näsborre som står för den konkava delen av deviationen. Att degenerativa förändringar enbart ses i den öppna näsborren bör således kunna tolkas som ett bevis för att en allt för öppen passage i näsborren torkar ut och degenererar slemhinnan.

De bakterier som historiskt har påvisats i näsan hos den drabbade gruppen har varit, Klebsiella ozanae, Coccobacillus foetidus ozaenae, Bacillus mucosus, Diphtheroids bacillus, Bacillus pertussis, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, och Proteus släktet. Det skall dock nämnas att man inte kunnat konstatera huruvida bakterierna är orsaken till sjukdom eller konsekvensen av den men man talar ändå om en superinfektion av en mixad flora som en trolig orsak till epitelvävnadens destruktion.

Från: Primary Atrophic Rhinitis: A Clinical Profile, Microbiological and Radiological Study

Symtom från kronisk atrofisk rinit
Oavsett om vi vet de bakomliggande orsakerna eller inte så är symtomen mellan den sekundära och den primära formen likartade. Lika så gäller att symtomen i jämförelse mot Emty nose syndrome är likartade. Tittar vi på symtomen för primär atrofisk rinit finner vi följande: (engelska)

Nasal, crust, Nasal foetor, Prurulent discharge, Anosmia, Dryness of pharynx, Nasal obstruction, Hedache, Epistaxis, Nasal myiasis, Frequent cold, Hyposmia, Ephiphora, Nasal deformity, dryness of nasal mucosa, widned nasal cavities, Atrophy of inferior turbinate, Wide choanal opeing, Pale nasal mucosa, middle turbinate atrophy, Pharyngel mocosa atrophy, septal perforation, saddle nose.

Så här skriver National health service (UK) om Atrophic rhinit(engelska)
"Most cases of atrophic rhinitis happen when the turbinates are damaged or removed during surgery (sometimes it's necessary to surgically remove turbinates if they're obstructing your airflow).

Turbinates play an important role in the functioning of your nose, such as keeping the inside of your nose moist and protecting the body from being infected with bacteria. If they're damaged or removed, the remaining tissue can become inflamed, crusty and prone to infection."

Aggressiv septumplastik och  konkaplastik, så här påverkas slemhinnan
I näsmusslorna sitter celler som producerar Seröst och Mucöst sekret. När näsmusslorna amputeras eller förstörs via exempelvis radiofrekvens-behandling går näsan minste om dessa viktiga celler varvid en uttorkning av slemhinnan inleds. Denna uttorkning förvärras ytterligare av det tomrum som uppstår efter att näsmusslorna tagits bort eller minskats ner. Därtill avlägsnas ofta brosk från nässkiljeväggen när septumplastik genomförs vilket ytterligare öppnar upp näsan och bidrar till ett ännu större tomrum vilket oundvikligen kommer torka ut och degenerera vävnaden än mer. Dessutom kan tilläggas att Septumplastik generellt förstör vad som på engelska kallas för The Septal swell body (SSB). Konsekvensen av detta blir att områdets vaskulära kärl förstörs med en atrofi av bland annat de celler som producerar sekret. Septumplastiken förstör också förmågan till Vasodilatation och Vasokonstriktion av blodkärlen i SSB varvid näsan inte kan reglera luftflödet upp mot dess övre del. Summa summarum leder allt detta beskrivet ovan till att den så viktiga näscykeln inte kommer kunna möjliggöra att respektive näsborre får vila i skift för återhämtning. Båda näsborrarna kommer således alltid förbli öppna och exponerade for uttorkning. Konsekvensen av allt detta blir tids nog en degenerering av slemhinnan. Nedan kollar vi närmare vad som sker i slemhinnan under denna degenerering. Notera att denna process är mycket likvärdig oavsett om det gäller Primär eller sekundär kronisk atrofisk rinit.

En frisk nässlemhinna har en hög intracellulär täthet vilket betyder att avståndet mellan cellerna är mycket litet. När slemhinnan under lång tid torkar ut genom primär eller sekundär atrofisk rinit kan man se att avståndet mellan cellerna ökar markant. Detta leder till att cellernas tight junction kopplingar (bindningar mellan cellerna) försvagas vilket leder till infiltration av Lamina propria (se bild nedan). En sådan infiltration gör att bakterier och andra partiklar kan passera det yttersta lagret i slemhinnan och ta sig in till det inre lagret där en kronisk låggradig inflammation uppstår. Vid en sådan aktivering av immunförsvaret kommer proinflammatoriska cytokiner (signalämnen) cirkulera i området varvid även närliggande vävnader kan påverkas så som exempelvis ögonslemhinnan.

I den degenerativa process som uppstår till följd långvarig uttorkning konstateras även att det yttre epitelskiktet med cilierade celler byts ut mot stratifierat skivepitel i en process som kallas adaptiv cellförändring. Därtill kan man se atrofi av slemhinna och seromucinösa körtlar samtidigt som avbrott i Basalmembranet kan noteras. När cilierna övergår till att bli stratifierat skivepitel upphör också den mukociliära transporten att fungera, detta innebär således att näsans förmåga att transportera slem mot bakre delen av näsan och svalget försämras eller upphör. Detta leder till bakterier och ämnen så som exempelvis pollen, och dam inte rensas bort från slemhinnan utan stannar kvar och irriterar.

It´s not only about what’s taken out!
But what’s left behind!


Lamina propria
Är ett lager av bindväv i slemhinnan som innehåller mycket blodkärl och som är lokaliserat under basalmembranet. Detta är i sin tur lokaliserat under lagret av epitelceller (lamina epitelialis).

Tight junctions 
Är de tätt sammanfogade områdena mellan två celler vars två cellmembran sammansluts och formar en till synes ogenomsläpplig barriär mot vätska.Septumplastik - Det kirurgen aldrig kommer berätta!
 Youtube - Licens to harm
Bilden till vänster innehåller en länk till en film som väl beskriver hur skolmedicinen främst fokuserar på pengar före patientens egen hälsa. Filmen avser sjukvården i USA men tyvärr med dagens system med konsultläkare så fungerar det på liknande sätt även i Sverige. Sjukvården döljer medvetet flera saker för patienten varvid en av dessa är att få människor har en 100% rak nässkiljevägg. På de flesta personer växer Septum mer eller mindre sned under livets gång vilket är normalt. Om denna snedhet sker långsamt under uppväxt kommer näsmusslorna och övrig vävnad i näsan anpassa sig. Till exempel, om nässkiljeväggen i höger näsborre buktar ut så kommer även näsmusslorna i denna näsmussla bli mindre för att anpassa sig till mindre utrymme. Detta kan man lätt se om man googlar och studerar CT rönken över näsan, se bilden till vänster som exempel på detta. På samma sätt kan man också se att näsmusslan i den konkava näsborren blir större. En sned nässkiljevägg är alltså ofta inget problem, kroppen är smart och anpassar vävnad efter utrymme. Tyvärr förklarar läkarna inte detta för patienterna varvid många felaktigt tror att den sneda nässkiljeväggen är orsaken till nästäppan, när det i själva verket högst troligt handlar om allergi, födoämnes intolerans och inflammation som sväller upp näsmusslorna onödigt mycket.

Notera dock att om en plötslig skada har uppstått under livet där en tidigare rak nässkiljevägg blivit bruten och läkt i hop sned, ja då kommer näsmusslorna få mycket svårt att anpassa sig till detta, framförallt på den trånga sidan. Näsmusslorna tenderar att kunna växa något för att fylla ut ett öppet utrymme men har däremot svårare att kompensera för ett trängre utrymme då celler inte bara kan försvinna upp i tomma intet. I ett sådant här fall skulle alltså en sned nässkiljevägg kunna vara orsaken till nästäppan. 

Septumplastik - Så skadas patienten

Vid Septumplastik så handlar det oftast om att kirurgen skall ta bort en del av brosket som buktar ut i ena eller andra sidan av näsan. För att göra detta temporärt under operationens gång måste en mycket stor del av septums slemhinna avlägsnas / skalas bort från underliggande struktur. Som jag tidigare nämnt kommer detta skada slemhinnan. Oavsett hur duktig och försiktig kirurgen än är så kommer frigörandet av slemhinnan förstöra många av de små blodkärl som försörjer dess celler med näring. Konsekvensen blir ett försämrat vaskulärt system där celler inte får den närings och syretransport de behöver varvid torrhet, celldegeneration och slutligen Atrofi blir konsekvensen. Under operationens gång riskeras dessutom nervförbindelse mellan Septum och hjärnan, samt mellan Septum och näsmusslorna att skadas. Det här skall allt var känt nu för den som läst hit. Vad som dock inte ännu tagits upp är hur Septumplastik kan skada vad som namnges "the Nasal Swell body", dvs Näsans svällkropp.

Septumplastik skadar nässkiljeväggens svällkropp  
The Nasal swell body / Septal turbinate


Näsans svällkropp är en vävnad som sitter över de nedre näsmusslorna och framför de mellersta näsmusslorna, det vill säga i den övre delen av septum. Enligt studie så har denna vävnad visat sig ha en mycket högt ansamling av Seromucinous glands (seromucinösa körtlar). Detta är körtlar som producerar flera typer av muiciner (slemämmnen) som dels fuktar och vårdar slemhinnan men som också håller patogener borta. Enligt studien jag länkade till ovan visade det sig faktiskt att näsans sväll kropp har fler seromucinösa körtlar per kvadratmillimeter än vad näsmusslorna själva har. Med den här kunskapen i besittning är det nu lätt att förstå att en Septumplastik som skadar detta område lätt kan få negativa konsekvenser så som torrhet och ökad risk för infektion. Lägger vi dessutom till att en Septumplastik så gott som alltid också inkluderar en samtidig operation på näsmusslorna så har vi skapat optimal förutsättningar för att patienten i framtiden kommer få problem både med torrhet, infektion och öppenhet i näsan.

I studien finner man också att också att "The nasal swell body" (NSB) innehåller rikligt med små blodkärl med erektil funktion som sväller och avsväller på ett liknande sätt som näsmusslorna själva. Nedan finner man slutsatsen från studien.

CONCLUSIONS AND SIGNIFICANCE:

"The nasal swell body (NSB) is a highly glandular structure of the anterior-superior septum, with moderate proportion of venous sinusoids. Located at the distal valve segment, the NSB appears structured for secretory function and vasoactive airflow regulation."

"Inferior septal mucosa had glandular and vascular elements similar in proportion to that of NSB"

Lägger även in en länk här till en annan intressant artikel om The nasal swell body:
A Case of Nasal Swell Body (Septal Turbinate) Combined with Pneumatization of Perpendicular Plate of the Ethmoid Bone

I artikeln kan man bland annat läsa följande, citat: (NSB = Nasal swell body)

"NSB plays an important role in nasal airflow regulation due to its close proximity to the nasal valve region and expansile venous sinusoids.6) In addition, NSB humidifies the inspired air current with its seruminous gland and protect mucosal dryness and crust formation based on anatomical histological studies."

The Nasal swell body, the fourth turbinate!
Nedan bilder illustrerar hur en septumoperation förstör NSB

Emty nose syndrome (ENS)  
Detta är ett engelskt begrepp som saknar ett motsvarande svenskt namn, närmaste liknande begrepp i Sverige är Sekundär Atrofisk Rinit. Här kan du läsa vad Wikipedia skriver om begreppet. Emty nose syndrome uppstår bara som en följd av operation och är således omöjligt att få utan operation. Däremot kan man ha liknande symtom om man fått Atrofisk Rinit av näringsbrist, bakteriell infektion eller strålning. I skrivande stund saknas helt och hållet information om ENS på svenska sidor. Vill man söka information om detta måste man således söka på det engelska begreppet.

ENS är inte erkänt bland alla läkare och högst troligt så är det i Sverige relativt okänt. Dock finns det flera specialistkliniker som jobbar specifik med detta. Vad jag vet finns det i skrivande stund inga sådana i Sverige utan man får vända sig till Tyskland, USA eller Italien, Sydkorea, Spanien, Frankrike eller England.

Hur vanligt är Emty nose syndrome
Emty nose syndrom anses av den Amerikanska specialistläkaren Steaven Houser uppstå hos 20% av de personer som genomgår total turbinate resection. Skulle du sätta dig i ett flygplan om det var 20 % risk att det störtade? Troligtvis inte, vill du verkligen göra en operation och ta denna risk? 

Opereras hela de nedre näsmusslorna bort lär sannolikheten för torr näsa vara så gott som 100%, dock kommer inte alla med torr näsa söka upp en ENS-specialist så skador från sådana operationer är troligtvis högst underrapporterade.

Mörkertalet är antagligen stort då många lär få problem flera år efter operationen. Läkare och patienter missar således då att göra kopplingen att operationen och uppkomna symtom skulle hänga ihop. Dessutom baserad på egen erfarenhet så sker ingen som helst uppföljning i Sverige på patienterna efter att ett år har gått. Uppföljningen dessförinnan sker enbart genom att man på en blankett får svara på om man nu kan andas bättre genom näsan.

Därtill är begreppet Emty nose syndrome inte accepterat av vården i stort så för att få denna diagnos så måste man således uppsöka en specialistläkare och någon sådan finns inte i Sverige i dag.

Enligt Moore Kern på Mayo Clinic så har man noterat följande. Av 214 patienter med Atropihic Rhinitis (torr näsa) så hade 166 personer (77,5%) utvecklat detta som en följd av näsoperation. 95% av dessa hade genomgått en operation av näsmusslorna.

Enligt Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic) så tog det i genomsnitt 6 år för hans patienter att utveckla Emty nose syndrome efter operation. Detta beror enligt honom på att kvarvarande slemhinna börjar degradera när näsmusslorna plockas bort.

Emty nose syndrome är ett fruktansvärt problem för de människor som drabbas och deras liv delas av många in i: livet före och livet efter operation. 

Här följer ett utdrag på olika symtom som kan uppstå vid Emty nose syndrome. Listan är inte komplett och man behöver heller inte ha alla symtom för att Emty nose syndrome skall föreligga.

Torr näsa efter näsoperation
Sårskorpor i näsan
Minskat andningsmotstånd
Svårigheter med näsandning
Känsla av att inte kunna andas riktigt eller av att kvävas
Minskad känsla av näsandning, luften som dras genom näsan känns inte
Känsla av att vara tom i näsan
Svårigheter att fylla lungorna
Känsla av att ha för mycket flöde i näsan
Hyperventilering
Hyperkänslighet för varm, kall, torr eller dammig luft
Hyperkänslighet för luft med starka doftämnen, kemikalier, rök etc
Torrhet och irritation av området lägst bak i näsan (Pharynx)
Känsla av att kall och torr luft når hela vägen bak till Pharynx (bakre delen av näsan)
Försämrat luktsinne
Minskat eller helt uteblivet slem i näsan
Inflammation i näsan eller i Pharynx, eller i bihålorna
Näsblod
Torra ögon, skavande och eller svidande ögon.
Ökat antal hjärtslag och ökat antal andetag
Förvärrade besvär i kalla, varma och blåsiga klimat
Förvärrade besvär av AC-luft eller torr luft från exempelvis el-element.
Sömnproblem med koncentrationsproblem, ångest och depression som följd.

Emty nose syndrome kan även omnämnas som Non-allergic rhinitis eller som Secondary atrophic rhinitis. Här följer en länk där National Health Service of England, Wales & Scotland skriver om tillståndet. Nedan visas ett citat från sidan.

"Inside your nose, there are three ridges of bone covered by a layer of tissue. These layers of tissue are called turbinates. A type of rhinitis called atrophic rhinitis can occur if the turbinates become damaged. Most cases of atrophic rhinitis in the UK occur when the turbinates are damaged or removed during surgery (sometimes it's necessary to surgically remove turbinates if they're obstructing your airflow). Turbinates play an important role in the functioning of your nose, such as keeping the inside of your nose moist and protecting the body from being infected with bacteria. If they're damaged or removed, the remaining tissue can become inflamed, crusty, and prone to infection".

ENS Guide to Diagnosis & Management.
För dig som läser detta och tror att du själv eller någon annan anhörig har ENS så finns här en länk som du kan använda för att komma till en guide där du själv kan svara på ett antal frågor för att se om du har Emty nose syndrome. Har lagt in länken i rubriken ovan.

Man kan även gå med i Facebook gruppen: Empty nose syndrome awareness
Och där kolla i deras filarkiv efter: ENS Guide to Diagnosis & Management.

Emty nose syndrome förklarat i rörlig bild.


Nedan kan man se en mycket intressant föreläsning av Professor Yong Ju Jang, MD, PHD. (filmen till vänster) Yong är verksam på: Department of Otolayngology Asan medical center, Uninv collegeof medicine, seoul korea. Under föreläsningen förklarar han vad Emty nose syndrome är och berättar också vilka behandlingsmöjligheter och operationer som är möjliga för att lindra lidandet.

Filmen till höger är en radiiointervju med mannen som myntade begreppet Emty nose syndrome år 1994 - Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic). I föreläsningen går han igenom varför Emty nose syndrome uppstår och hur det fungerar.


Lägger även in en länk här till en person som själv har Emty nose syndrome och som har gjort en bra video där han förklarar hur en sned nässkiljevägg kan orsaka dubbelsidig nästäppa trotts att utbuktningen / snedheten bara finns påverkar ena näsborren.


Slutligen finns här också en länk till en forskningsartikel från Pubmed om Emty nose syndrome.  


Adaptiv cellförändring / Metaplasi vid kronisk cellstress 
Vissa människor säger sig fått Emty nose syndrome eller torr näsa redan direkt efter operationen medans andra säger att det kan ha tagit år att utveckla dessa problem. Enligt Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic) tog det i genomsnitt 6 år för hans patienterna att utveckla Emty nose syndrome. En förklaring till detta är Adaptiv cellförändring / Metaplasi. Celler som utsätts för kronisk långvarig stress (påfrestning) kommer genomgå förändringar för att bättre klara påfrestningen. Kända adaptiva förändringar är:

Afrofi: Minskas cellstorlek
Hypertrofi: Ökad cellstorlek
Involution/Hypoplasi: Minskat cellantal
Hyperplasi: Ökat cellantal

När näsmusslorna skärs bort eller genomgår annan invasiv operation så minskar näsans förmåga att hålla övrig vävnad fuktig och hälsosam, detta då näsmusslorna innehåller rikligt med slemproducerande bägarceller. Näsmusslorna utsöndrar dessutom bland annat IGA och IGG och substanser som denna tar död på bakterier. Detta tillsammans med att slemhinnan blir torr gör att bakterier lättare får fäste i slemhinnan. När slemhinnan är torr över tid så stressas cellerna, vissa celler kan dö och andra tvingas ändra sin struktur för att bättre klara påfrestningen. Bakterieinfektioner kan ytterligare försvaga slemhinnan i sig själv.

Näsans förmåga att hålls slemhinnan fuktig skadas under operationen och detta kan ske både vid operation av nässkiljeväggen samt vid operation av näsmusslorna. Över tid kommer den torra miljön skada cellerna varvid en Adaptiv förändring sker. Problemet med den här förändringen är dock att de ursprungliga cellernas förmåga och specialisering skadas. En slemhinnecell som konstant är torr kan genomgå en atrofi och degenerering. Cellens ursprungliga funktion som slemhinnevävnad kan då slås ut och cellen kan omvandlas till en annan celltyp som är mer robust mot de torra förutsättningarna. Vid första anblick kanske detta låter bra men organets/vävnadens funktion kommer då störas ut. En slemhinnecell kan då exempelvis omvandlas till att bli mer lik en vanlig hudcell och en sådan förändring påverkar då övriga celler i området eftersom miljön för dessa då blir torrare.

Metaplasi (Metaplasia) Beskrivning
Metaplasi definieras som en potentiellt reversibel förändring från en specifik celltyp till en annan vilket i många fall är orsakat av ett miljöstimuli (tex rökning eller torr näsa). Processen anses i vissa fall var reversibel om retningen från miljön upphör.

Så här skriver Wikipedia om Metaplasi
"Exempel på metaplasier är skivepitelmetaplasi i livmoderhalsen eller lungorna hos rökare och glandulär metaplasi i matstrupen. Med andra ord försvinner mogen yttre vävnad från en del av kroppens yta samtidigt som den "invaderas" av en annan. Detta leder till att vävnaden på den platsen får andra egenskaper. Livmoderhalsgångens yta har normalt ett slembildande cylindriskt epitel, vid metaplasi ersätts detta med flerskiktat plattepitel och den slembildande funktionen uteblir. Samma gäller bronkerna hos rökaren då de utsätts för retningarna från tobaksröken. Vid metaplasi i matstrupen ersätts plattepitel å andra sidan med slembildande cylinderepitel och strukturen hos strupens yta påminner om tarmen."

Amerikanska Wikipedia: 
Metaplasia is an adaptation that replaces one type of epithelium with another that is more likely to be able to withstand the stresses it is faced with. It is also accompanied by a loss of endothelial function, and in some instances considered undesirable.

Operationsmetoder för täppt näsa
Jag tänker inte beskriva respektive metod utan anger dessa nedan för att du själv skall kunna söka/googla vidare information kring respektive metod.

Vad man kan konstatera är dock att det inte finns någon standard för hur en operation skall utföras. Detta verkar vara helt upp till respektive klinik och kirurg att avgöra. Dessutom så verkar det tyvärr inte bättre än att kirurger säger att de skall göra en metod men sedan gör en helt annan. Har hört flera personer som endast skulle ha gjort en septumplastik där en sned nässkiljevägg skulle fixas för att sedan vakan upp utan näsmusslor.

Hur som helst så finns det ingen säker metod, ingen metod som är helt riskfri och som inte förstör vävnad eller funktion. Sen finns det såklart de metoder som är bättre an andra. Framförallt viktigt är det att undvika att göra en turbinate resection då detta är en metod som skär bort både ben och slemhinna i näsmusslan. Detta resulterar i att hela vävnaden försvinner och alla funktioner är således borta för all framtid.

Här följer de amerikanska begreppen för operation av näsmusslorna

Radio frequency of the turbinates
Heating of the turbinates
Laser cutting of the turbinates
Resection of the turbinates
Turbinoplasty
Turbinectomy

För operation av sned nässkiljevägg gäller bland annat begreppen

Septoplasty,
Nose bone spur surgery (en operation som sker längre upp i näsan)
Subucosal resection (SMR), denna metod kan dock även innebära operation av näsmusslor

Mycket viktigt att veta: I Sverige & världen är standard att om man genomför en operation för att fixa en sned nässkiljevägg så gör man också per automatik en operation av näsmusslorna. Oftast sker då en total resektion av de nedre näsmusslorna. Dvs hela näsmusslorna inklusive benvävnad klipps bort.

All operation bör ha som högsta mål att bevara så mycket vävnad som möjligt och så mycket funktion som möjligt. Högsta mål måste vara att använda en så försiktig och skonsam metod som möjligt för operationen och att sedan vänta och se. Alltså, vänta och se 1-2 år för att se om en justering av nässkiljeväggen var tillräckligt. Det absurda vid operation av sned nässkiljevägg är att man tar bort näsmusslorna helt innan man sett om åtgärden att fixa en sned nässkiljevägg hade varit tillräcklig. Det är precis som kirurgen tänker, äh jag bjuder på lite extra operation när patienten ändå är nedsövd. Nedan bilder som illustrerar tre vanliga metoder för operation av näsmusslorna.

Bild 1: Radiofrekvens behandling, på engelska Radiofrequency
Bild 2: Näsmusslorna bryts av och riktas om
Bild 3: Vävnad inne i näsmusslorna tas bort med hjälp av en MicrobriderVideo på Operationsmetoder - så här brutalt går det till

Nedan till vänster följer en film av vad som verkar vara en total resektion av den nedre näsmusslan. Du får själv avgöra om du tycker det här ser ut som in bra grej att gör med din kropp. Filmen till höger visar en så kallad Radio frequency av de nedre näsmusslorna. 

En Radio Frequenzy anses vara en av de mest skonsamma metoderna. Jag vet inte riktigt om jag tycker den ser så skonsam ut!!!! Kirurgen kör in ett instrument och bränner näsmusslan inifrån så att den tillagas.

Det gråa som uppstår är tillagat kött och denna vävnad är för all framtid förstörd. Ärrvävnad bildas och hela näsmusslan sjunker ihop. Blodkärl och nervförbindelse skadas och den del av näsmusslan som inte skadats av själva uppvärmningen får sin blodförsörjning kraftigt negativt påverkad.


Sned Septum, så här kan det orsaka dubbelsidig nästäppa

Dubbelsidig nästäppa kan vara ensidigt orsakad tack vare näscykeln
Som tidigare förklarats så sköter det autonoma nervsystemet så att respektive näsborre öppnas och stängs i avlösande cykler. Det vill säga, när höger näsborre öppnas upp så stängs vänster näsborre av och vise versa. Således innebär detta att om du har du en sned nässkiljevägg som stör flödet i den ena näsborren så kan näscykeln bli ett problem där du uppfattar täthet på båda sidor.

Här följer en ett exempel på hur detta kan fungera (och hur det fungerade på mig)

"Vänster septum" är rak och du kan andas obehindrat genom den vänstra näsborren så länge som näscykeln inte sväller näsmusslan i just denna näsborre.

"Höger septum" är sned och gör så att luftpassagen i den högra näsborren blir väldigt begränsad även när näscykeln ej är aktiv i denna näsborre. Alltså kommer du ha svårt att andas i denna näsborre även när näsmusslan ej är svullnad på grund av aktiv näscykel.

Om så här är fallet så blir kontentan

Så länge som näscykeln svullnar upp den högra näsborren/näsmusslan så kan du fortfarande andas genom den vänstra näsborren på ett bra sätt. När den vänstra näsborren därefter går in i vilofas och näsmusslan svullnar så kommer andning via den vänstra näsborren inte längre vara möjlig. Nu är tanken att andningen skall övergå i den högra näsborren varvid kroppen sänker blodflöde till näsmusslan så att denna sväller av. Problemet på högra sidan blir då att snedheten i Septum gör att denna sida är tilltäppt ändå. Vid det här tillfället upplever man alltså dubbelsidig nästäppa trotts att problemet bara finns på en sida.

Nu har förvisso de flesta människor en liten avvikelse i septum genom att den devierar något åt ena eller ändra sidan. Detta är troligtvis normalt och en operation behövs egentligen inte. Hos de som har en större snedhet och som uppenbarligen blockerar näsan så kan dock operation vara ett tillvägagångssätt för att ordna en rak Septum. Detta skulle i så fall göra att näscykeln kan fungera normalt igen.

Notera att en sned nässkiljevägg som gör passagen smal i höger näsborre ofta också kan blockera dräneringen av höger Maximilla bihåla (kindbihålan). Ofta trycker då den nedre näsmusslan mot mynningen på utloppsröret för bihålan och delvis blockerar detta. Personer med sned nässkiljevägg kan därför få svårt att tömma bihålan på den sneda sidan och detta kan då i vissa fall ge bihåleinflammation. Om snedheten i nässkiljeväggen då rättas ut så får näsmusslan mer plats och blockerar därför inte dräneringen av bihålan. Notera också att vid bihåleproblem så kan operationer genomföras där man med hjälp av en ballong utvidgar dräneringsröret till bihålorna. Detta är en betydligt mindre invasiv metod än att fixa en sned nässkiljevägg.

Standardoperation vid devierande Septum med katastrofala följder
I Sverige om man konstateras ha en sned nässkiljevägg så gör man av en outgrundlig anledning också  en kombinerad operation av näsmusslorna i samband med Septumplastiken. Det förnuftiga hade i ett sådant här läge varit att göra minsta möjliga invasiva metod och då enbart fixa den sneda nässkiljeväggen för att därefter vänta och se. Men nej så tänker kirurgerna inte, istället passar man alltid på att även ta bort näsmusslorna i samband med detta. Dessutom verkar näsmusslorna för dessa typer av patienter helt avlägsnas med skalpell och sax. Kontentan blir alltså att man gör två invasiva operationer samtidigt, dels fixas nässkiljeväggen och dels klipps näsmusslorna bort.

Notera också: Att helt klippa bort näsmusslorna är en mycket invasiv metod som efter att ha varit godkänd i början av 1900-talet därefter fördömdes då den långsiktigt orsakade så mycket problem. Denna metod återinfördes först på 80-talet då den ansågs ha maximal effekt för att avhjälpa nästäppa.

En person som uppsöker läkare för nästäppa och som inte har sned nässkiljevägg kommer troligtvis inte per automatik bli erbjuden att få sina näsmusslor bortklippta. Istället kommer "mildare" metoder föreslås som till exempel Radio frequency där endast delar av näsmusslan bränns bort.

Har du sned nässkiljevägg och söker hjälp för detta så måste du således vara medveten om att läkaren också kommer vilja operera bort näsmusslorna som ett standardutförande. Här handlar det alltså inte om att bevara så mycket slemhinnevävnad och funktion som möjligt utan istället handlar det om att maximera möjligheten till helt fria andningsvägar. Det här är således en sjuk metod som helt borde förbjudas.

Det är precis som kirurgen tänker, nu ligger personen väl på operationsbordet, nu kan vi lika väl skära bort näsmusslorna när vi ändå håller på. Jag antar också att olika typer av läkare och kliniker besöks beroende på om du har sned nässkiljevägg eller inte. De som utför laserbehandlingar eller radio frequency är nog i många fall inte utbildade kirurger och får därför inte skära i vävnad. Kirurgerna däremot har detta som jobb, deras främst verktyg, är skalpell och sax och kommer således använda dessa verktyg för att slutföra operationen.

Det vården aldrig kommer berätta
Har du läst vilka funktioner som näsmusslorna har ovan så bör du nu inse att en operation på dessa kan få allvarliga konsekvenser för din kommande livskvalitet livet ut. Operationen går aldrig att göra ogjord. Har näsmusslorna väl skurits ut eller minskats ner så har en irreversibel situation uppstått.

Näsmusslorna är komplexa organ med många anslutna blodkärl och nervtrådar. Även om tekniken går framåt så är det idag omöjligt att odla fram en sådan här vävnad och transplantera. Så lär det också vara under en mycket lång tid och vem vet om det någonsin kommer gå att återskapa sådant.

Oavsett vad kirurger eller läkare säger så kan man inte bara skära bort eller bränna av näsmusslorna utan några som helst negativa konsekvenser på funktionen, den kommer påverkas, så är det bara.

Skärs halva din hjärna ut, halva din hjärta, halva ditt öga eller halva din lever så kommer funktionen påverkas negativt. Det är fullständigt logiskt. Lita inte en sekund på en läkare som säger att man kan bränna, skära eller ta bort dina näsmusslor utan framtida problem. Det är fullständigt bullshit och det vet dom själva också men dom skiter i det eftersom det inte är deras egna kroppar.

Det är inte så att evolutionen genom tusentals år odlat fram en vävnad som är helt oviktig, helt utan funktion. Alla organ våra kroppar består av har en funktion och bara för att läkarna anser att man kan överleva utan ett specifikt organ så innebär inte detta att livskvaliteten kommer bli bra när detta organ skärs ut.

Tanken på att förbättra kroppens funktion genom att skära bort ett organ eller en kroppsdel måste anses vara fullkomligt vansinne. 

Det är en sak med operationer om man har skadat sig och verkligen måste opereras, eller om man har cancer konstaterad. Men att operera bort en frisk vävnad eller ett organ med betydande funktion är helt absurt. Det är inte lösningen, det är möjligen en genväg, men det är definitivt inte en lösning som kommer utan framtida komplikationer.

Som du frågar får du svar
Beroende på vad du frågar var så kommer du få svar därefter. Går du till frisören och frågar om du behöver klippa dig så förstår du nog vilket svar du kommer få. Liknande svar lär du också få om du går till verkstaden och frågar om de tycker att du skall göra en service på bilen.

Att gå till kirurgen och fråga om en operation av x eller y kan genomföras utan problem kommer även detta generera ett liknande svar. Med stor sannolikhet kommer kirurgen säga något i stil med: "inga problem, det här är en rutinoperation, sådana här gör jag 5 gånger i veckan" Möjligtvis kommer han kort nämna risk så som blödningar och infektioner men i övrigt lär han förespråka sin egen verksamhet. Det är hans övertygelse och det enda han egentligen ser är att patienterna överlever själva operationen. Hur de mår 1,2,10 eller 20 år senare har han egentligen som hels insikt eller intresse i.

Därtill måste man inse:

Skalpellen är kirurgens verktyg, det är med denna han arbetar. Problemen man stöter på under arbetets gång kommer lösas med hjälp av detta verktyg. 

Dessutom vill kirurgen göra ett bra jobb och i hans värld är ett bra jobb ett sådant där fullkomligt avlägsnande av kroppsdel y eller x har genomförts. Om patienten får långtgående besvär av denna operation är egentligen ovidkommande för hans löneutbetalning.

En kirurg anställd inom den statligt finansierade sjukvården är inte beroende av rykte på samma sätt som en privat klinik är. Skulle en privat klinik göra för stora ingrepp som förstör patienterna så skulle detta leda till färre kunder och längre inkomst och i värsta fall konkurs av verksamheten. En statligt anställt kirurg däremot har inget rykte stå upp för som kan påverka hans inkomst på det sättet. I hans värld är högsta målet att se lyckade operationresultat. Vid en näsoperation innebär detta fria andningsvägar inom någon månad efter operationen. Huruvida patienten får långtgående besvär 2,5 eller 10 år senare är av ointresse för sjukhusets bedömning över hur duktig kirurgen är på att operera. Därför kan det finnas skäl till att välja en privat klinik om man ändå har tänkt att göra en operation.


Vad kan man göra för att undvika Emty nose syndrome
Ens är ett tillstånd som enbart uppkommer efter näsoperation som har förstört för mycket av slemhinnan. Därför är det bästa man kan göra att helt undvika all typ av operation på näsan. Specialistläkaren Steaven Houser anser att 20 % av alla som helt avlägsnar näsmusslorna utvecklar fullskaligt Emty nose syndrome med andnöd som följd. Mörkertalet är antagligen stort då vården inte anser att det problem finns, få personer kommer uppsöka specialistläkare för det. Dessutom finns inga sådana specialistläkare i Sverige i skrivande stund. Till detta kommer också att det lär var många som utvecklar torr näsa (Rhinitis sicca) först flera år efter operationen och då kommer bara läkarna häva att det beror på andra saker så som normalt åldrande.

Vill man trotts detta ändå göra en näsoperation måste man noga välja en kirurg som använder så skonsamma metoder som möjligt för att öppna upp näsans andningsvägar. Har väl näsmusslorna skurits ut så är detta irreversibelt. Ingenting kan återställa näsans funktion efter en sådan handling.

Vården har ett sjukt sätt att se på kroppen
De flesta människor föds med en hel fungerande kropp. Att anse att vi kan bättra dess funktion genom att skära bort delar som vården inte anser vara viktiga är helt absurt. Det är som att läkaren säger: Jag har rätt, kroppen och hundratusentals år av evolution har fel. Visst du kanske överlever utan organ, x eller y men frågan som är viktigast hur mycket lidande och besvär blir det utan detta organ? Det här är frågor som få kirurger och läkare ärligt kommer svara på, dels för att de inte vet men dels också för  att ett sådant svar skulle hota deras framtida yrkesutövande. Vad skall en specialistutbildad näskirurg göra om det inte längre är okej att operera näsan på folk?

I efterhand kan jag bara konstatera, visst det är lite irriterande att vara täppt i näsan men att att ha Emty nose syndrome / Rhinitis sicca är 100 gånger värre. Nästäppan var bättre ibland och sämre ibland men och det var väldig sällan jag hade problem dagtid. Dessutom gick nästäppan alltid att helt avhjälpa med nässpray. Hade jag vetat vilken funktion näsmusslorna har och vad som kan uppstå om man opererar på dessa så hade jag aldrig någonsin genomfört operationen. Jag gick till läkaren med ett litet rätt obetydligt problem och kom därifrån med ett livslångt lidande och ett förstört liv.

Behandla nästäppa naturligt
År 2016, två år efter operationen gjorde jag ett IGG antikroppstest mot olika födoämnen och fick svar att jag inte tålde ca 7-10 födoämnen. Jag uteslöt dessa och min Ulcerös kolit blev sedan helt bra. Magen som varit svullen och orsakat besvär i 10 års tid blev helt platt och lugn. Dessa födoämnesintoleranser var troligtvis också grundorsaken till min nattliga nästäppa och således hade jag bara kunnat utesluta dessa livsmedel för att bli av med min nattliga nästäppa. Därför rekommenderar jag dig starkt att testa alla typer av födoämnestester först innan du tar beslut om operation. Kroppen har flera olika typer av antikroppar, tex IGA, IGE, IGG IGF och så vidare. Notera dock att den statlig finansierade sjukvården inte testar alla antikroppar. De flesta vårdcentraler testar bara IGA eller om det är IGE. Gör du ett allergi eller födoämnestest via den statligt finansierad sjukvården så kommer du inte få ett korrekt svar. Därför rekommenderar jag dig med täppt näsa att uppsöka privata aktörer för att kolla om du har allergi eller födoämnesintolerans innan du tänker på operation.

Dessutom kan man är efter år behandla nästäppa helt riskfritt med hjälp av vanligt saltvatten. Det här är ett mycket bättre alternativ än att be en kirurg skära ut ett organ. Därtill så finns nässköljningsmaskiner som man dagligen kan använda för att skölja bort slem som gör näsan täppt.

Åtgärd av Rhinitis sicca och Emty nose syndrome
Har näsmusslorna helt opererats bort så kan man idag tyvärr inte göra detta ogjort men det finns ändå saker som eventuellt skulle kunna lindra lidande något och det är bland annat injektioner av stamceller samt in-operering av inplantat som strukturellt skall efterlikna näsmusslorna för att öka luftmotståndet i näsan.

Min historia & mitt livs största misstag
Som barn hade jag en hel del förkylningar och om detta var orsaken eller inte vet jag inte men mina föräldrar tog mig till vården som inte var sena med att erbjuda att skära bort diverse saker de ansåg vara onödiga. Redan vid 10 års ålder fick jag således mina första organ bortskurna då man tog bort båda halsmandlarna och adenoid-körteln längst bak i näsan.  År 2006 i vuxen ålder fick jag en kronisk autoimmun tarmsjukdom som kallas för Ulcerös kolit och efter att denna eskalerat runt år 2014 fick jag även andra inflammatoriska åkommor, bland annat nästäppa.

Vid rådande tidpunkt var jag dock inte påläst och gjorde inte kopplingen att nästäppan och tarminflammationen hängde ihop. Därför sökte jag förklaring och hjälp hos vården och tyvärr var det här det största misstaget jag någonsin gjort. Vården hade såklart inget holistiskt synsätt att saker och ting hänger ihop. Man ignorerade helt att tarminflammationen kunde påverka näsan och man gjorde heller inga allergi eller födoämnestester, något som jag senare själv gjort varvid jag fick konstaterat att jag hade flera sådana intoleranser, något som självfallet också kom att bidra till nästäppa. Vården kom istället upp med den briljanta idén att en operation skulle utföras. På CT-röntgen hade man nämligen konstaterat att jag hade en ben/broskutväxt i näsan (en krista) som gjorde att utrymmet för luftpassagen blev mindre, se exempelbilder på en Krista nedan. Den nedre bilden visar en CT Röntgen på min näsa, det inringade området visar Kristan som vården ansåg att man behövde ta bort.

En krista är en vanligt förekommande ben/broskutväxt mellan mellan Vomer och Ethmoid-plattorna
Min Röntgen, det inringade området är vad vården benämner som en långsträckt högersidig Krista.
Vad jag nu förstår och vad vården inte förklarade var att väldigt många människor har sådana här utväxter eller liknande avvikelser som gör nässkiljeväggen sned. Detta är dock inget problem utan luftpassagen i denna näsborre är ofta normal ändå. Detta beror på att näsmusslorna anpassar sig under individens uppväxt så att respektive näsborre får den storleken på näsmusslorna som är optimal för det utrymme som finns tillgängligt i respektive näsborre. Näsmusslan där Septum buktar utåt får således ett mindre omfång samtidigt som näsmusslan i den näsborre där Septum buktar inåt får ett större omfång, se bilden nedan som illustrering på detta. Näsmusslorna är alltså genetiskt programmerade att fylla upp det område som finns i respektive näsborre oavsett om detta är stort eller litet beroende på utbuktning eller inbuktning av nässkiljeväggen.  För ytterligare förklaring av detta hänvisas till denna videopresentation: The Medical Science Behind ENS.

Vårdens uppfattning att Septum-operationer måste genomföras i de fall Septum inte är hel rak är alltså fullkomligt felaktigt. Om Septum växer snett under uppväxten anpassar sig näsmusslorna således så att luftpassagen ändå blir tillräcklig på den trängre sidan genom att näsmusslan blir mindre här. Tyvärr förklarar vården inte detta utan lurar patienterna till en helt onödig operation som istället kommer ge livslånga besvär, besvär som jag beskriver mer längre ner i denna text.

Storleken på näsmusslorna anpassas till tillgängligt utrymme i respektive näsborre = normalt flöde

I samband med inledande besök hos Ögon Näsa & Hals-mottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås fick jag också genomföra en Rhinomanametri där man mäter luftflödet i näsan. Detta gör man i syfte att kolla om en operation av en sned nässkiljevägg skulle kunna bättra flödet i näsan. Undersökningen genomförs genom att man först mäter flödet innan nässpray appliceras för att sedan kolla igen när slemhinnan har svält av. Om det är så att flödet inte är normalt trotts att nässpray har använts så indikerar detta att en sned Septum orsakar nästäppan och att en operation skulle kunna avhjälpa nästäppan. I mitt fall konstaterades dock att normalt flöde förelåg efter att nässpray fått verka. Detta indikerade alltså att någon operation av septum inte var lösningen på problemet. Därtill visade undersökningen också att nässpray faktiskt fungerade för att minska omfånget på näsmusslan vilket tyder på att upplevd nästäppa har att göra med med allergi, födoämnesintolerans eller annan aktivering i immunförsvaret där blodkärlen i näsmusslorna expanderar och sväller upp. Allt detta ignorerade vården och istället skrev undersökande läkare Malin Börjesson upp mig på operation.

Överläkare Malin Börjesson döljer risker med näsoperation

Rhinomanometri-undersökningen som genomfördes på SÄS Borås utfördes av överläkare Malin Börjesson. I samband med undersökningen frågade jag också Malin om vilka risker och möjliga komplikationer som förelåg.  Svaret jag fick från Malin var tydligt: Det föreligger endast risk för blödning och infektion från en sådan operation, du kan vara lugn, det är inget att oroa sig för.


Efter besöket gick jag hem och googlade svenska sidor efter risker och komplikationer med näsoperation. Jag kollade många sidor, säkert 15-20 st och ingen sida, inte en enda förklarade någonting om bestående risker och komplikationer som kan uppstå annat än just risk för blödning och infektion, så kanske hade Malin rätt ändå. Ingen sida förklarade heller hur hur näsan fungerar, vad de olika delarna har för funktion och vad som görs vid en operation. Detta var heller inte någonting som Malin förklarade under besöket. I efterhand kan jag konstatera att jag borde googlat på engelska eftersom man då man får betydligt mer information om möjliga risker och komplikationer med näsoperation. Efter att jag googlat gjorde jag en Risk-Reward bedömning och vägde risk för blödning och infektion mot att kunna andas obehindrat även i höger näsborre. Eftersom både dessa komplikationer var kortvariga och övergående kändes det som ett vettigt alternativ och jag valde därför att stå kvar på väntlistan för operation av Septum.

Livet förstört efter näsoperation av läkare Anders Arbrandt

Näsmusslorna skars ut, Septums svällkropp förstördes: Efter några månader blev jag kallad till operation av septum (kristan) som skulle genomföras på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås av överläkare och kirurg Anders Arbrandt. (nu mera aktiv på Sahlgrenska och på Öron näsa hals institutet i Göteborg). Mötet med Anders var kort och skedde drygt en timme innan operationen skulle äga rum. Jag frågade uttryckligen om risker och möjliga komplikationer men fick inget annat besked än det samma som Malin Börjesson nämnde, det vill säga risk för blödning och infektion.  Jag fick heller ingen förklaring om hur näsan fungerar eller hur den är uppbyggd. Anders förklarade endast kortfattat att Kristan skulle mejslas bort och att jag därefter skulle kunna andas lättare. Tyvärr var jag väldigt naiv och trodde jag kunde lita på en kirurg som genomgått 11 års utbildning. Inte skulle väl en sådan person göra något som kommer att skada mig. Tyvärr var detta helt fel och konsekvensen har nu blivit ett förstört liv med dagligt lidande. Efter att jag lämnade Anders kontor så hade jag ingen möjlighet att googla vidare eller fundera mer på saken utan direkt skulle jag förberedas inför operation. Väl inne i operationsrummet söver man ner mig och därefter har jag ingen koll alls på vad som görs. Efter operationen var jag mycket svullen, medtagen och hade ont under lång tid. Näsan var dessutom sned och jag hade nu fått en näsvalvskollaps i höger näsborre av att en större mängd brosk hade avlägsnats från mittenväggen. Största delen av svullnaden lade sig på några veckor men det tog säkert ett år eller mer innan all svullnad från operationen var helt borta.

Allt eftersom svullnaden lade sig inser jag att jag får mer och mer flöde i näsan, framförallt i höger näsborre. I ett första skede kändes det ökade flödet bra men allt eftersom tiden går och svullnaden från operationen avtar mer och mer så får jag nu för mycket flöde så att andningen blir ytlig och snabb. Luftmotståndet i höger näsborre är efter några månader helt borta och denna näsborre är sedan dess alltid helt öppen, detta oavsett om näscykeln är aktiv eller inte i denna näsborren. Bristen på naturligt luftmotstånd i näsan har sedan resulterat i att diafragman inte längre får ett naturligt motstånd för en lugn och behaglig andning. Andningen blir istället ytlig och snabb vilket påverkar både syresättning och stressrespons i kroppen. Tack vare att det sympatiska nervsystemet (fight and flight) aktiveras av snabb och ytlig andning så har detta resulterat i att jag tvingats ta sömntabletter sedan dess för att kunna sova. (En del i sömnproblemet har också att göra med att receptorer som registrerar andningen skurits bort, något jag kommer förklara mer längre ner.)

En kort tid efter operationen börjar också få mycket stora besvär att vistas i alla miljöer där det är torr luft. Det första jag märkte av var att jag fick extremt mycket obehag vintertid när värmen var på i bilen. Hela mitt liv tidigare hade jag maxat värmen i bilen vintertid utan några som helst problem med torr, brännande och svidande näsa. Nu kunde jag helt plötslig inte ha på någon värme på över huvud taget utan mycket stort obehag. Allt efter tiden gick blev jag torrare och torrare i näsan och fick tillslut problem även under normala förhållanden. Tillslut är det så illa att varje andetag jag tar, bränner, svider och gör fruktansvärt ont, detta även när luften inte är speciellt torr. I skrivande stund är jag helt handikappad så tillvida att jag inte kan jobba eller vistas i miljöer under 40% relativ luftfuktighet. Det här innebär att jag inte kan ha någon som helst värme på inne i lägenheten utan en fullkomligt brännande i näsan. Ofta måste jag dessutom ha andningsmask på mig för att minska obehaget och smärtan av att andas in. Tidigare älskade jag att resa till varmare länder men det nöjet har nu helt tagits ifrån mig då värme och torrhet gör situationen så extremt jobbig att jag inte vet vart jag skall ta vägen. Förra sommaren var jag i alperna och när det blev flera dagar med 30 grader och torr luft på det så fick jag gå runt med en blöd handduk lindad runt mun och näsa för att lindra den smärta och det obehag som uppstod. Semestern som skulle vara kul och avslappnande istället blev ett fruktansvärt helvete. Inget och då menar jag INGET är roligt att göra när varje andetag svider och bränner när man andas in. Helst av allt skulle man vilja sluta andas med det är såklart inte möjligt.

Trotts mycket stora besvär kunde jag under de första åren inte koppla samman problemen i näsan med operationen, jag trodde fortfarande att operationen var en lösning och inte ett problem. Istället trodde jag att problemen i näsan var relaterad till andra saker så som systemisk inflammation från den Ulcerös kolit som fortfarande inte var riktigt under kontroll. År 2016 gjorde jag dock ett IGG test och en stor kostomläggning för att ta bort de födoämnen som jag hade antikroppar mot. I samband med detta upphörde 10 års problem med magen i form av tarminflammation från Ulcerös kolit. Ledvärk och andra relaterade saker försvann också, dock blev problemen men näsan bara allt värre. Jag testade nu alla möjliga preparat och metoder för all lindra besvären. Mineraler, vitaminer, oljesprayer, curcumin, omega 3, "you name it" men ingenting hjälpte för näsproblemet. Det var först nu som jag börjar misstänka att problemen trotts allt kunde ha att göra med operationen. Jag gick nu tillbaka till vården och vädjade om att få göra en röntgen för att kolla hur det såg ut men vården vägrade detta. Efter en tid orkar jag inte tjata längre utan gör då en privat röntgen, svaret jag därefter fick från denna röntgen kom att bli en fullständig chock.

Chocken - Näsmusslorna är bortopererade!

Fram tills nu hade jag trott att Anders Arbrandt enbart hade opererat bort Kristan, det vill säga den ben och broskutväxten som fanns i höger näsborre mellan Vomer och Ethmoid plattan. När röntgen kom åter fick jag dock en chock när det visade sig att han även hade skurit bort halva den ursprungliga längden av de nedre näsmusslorna i båda näsborrarna, vilket motsvarar en förlust av 60-70% av slemhinneytan. Bilden till vänster visar det andningsorgan som skurits bort och som omnämns som näsmusslor eller Conchae på latin. Se den inringade delen på bilden för att förstå vad som skurits bort.

Även nedan bilder illustrerar detta. Till vänster ser man hur näsan såg ut före operation och till höger efter. I den främre delen av näsan är de nedre näsmusslorna nu helt borta i enlighet med vad den övre högra bilden illustrerar. En del av den nedre näsmusslan på ca 2,5 cm finns dock kvar i den bakre delen av näsan, detta syns tydligt på röntgenbilderna nedan.
Nedan bilder är mina personliga röntgenbilder som visar före och efter operation. Här ser man
tydligt hur den främre delen av andningsorganet är helt bortskuret. I denna del finns nu bara
ett tomt gapande hål som torkar ut och kontinuerligt skadas mer och mer allt eftersom tiden går.Under samma endoskop-undersökning visade det sig också att Arbrandt skurit bort brosk från andra delar av Septum än just den del där Kristan var lokaliserad vilket gjort näsan ännu öppnare än vad den skulle varit om enbart Kristan togs bort så som var planerat. Detta i kombination med resektionen av de nedre näsmusslorna gör att näsan numera alltid är helt öppen och exponerad för uttorkning.

Nedan bild illustrerar vad som har gjorts inne i näsan. Brosk innanför den streckade linjen har skurits bort och detta är anmärkningsvärt eftersom septum såg helt normal ut här från början. Nu är Septums naturliga bågform helt förstörd och dessutom är den så viktiga svällkroppen i Septums övre del helt borta efter att kärlen slitits sönder då slemhinnan lossats från brosket. Detta gör att luftflöde till den övre delen av näsan inte längre kan regleras genom utvidgning och kontraktion av kärlen inne i svällkroppen. Samtidigt bidrar detta starkt till att näsan kommer torka ut och skadas eftersom detta område normalt sett innehåller extremt mycket slemproducerande bägarceller som nu helt saknas efter att området förstörts. Slemhinnan som skall vara tjock och vaskulär är nu supertunn, spröd och skadad. Känseln är dessutom kraftigt nedsatt i detta område. Att slemhinnan är tunn kan man se med blotta ögat men om man med hjälp av en topps trycker mot septum i vänster näsborre och jämför detta med att trycka mot septum i höger näsborre så känner man tydligt då topsen inte sjunker in i slemhinnan på samma sätt som den gör i den vänstra näsborren där någon septum-operation ej utförts

Bilden till vänster visar vänster näsborre där någon septum-operation aldrig ägt rum, här kan man se att nässkiljeväggen har en naturlig bågform där den är tjockare upptill. Bilden i mitten visar höger näsborre där Septumo-perationen förstört den naturliga bågformen. Det är också i detta område som septums svällkropp sitter, på engelska benämd: The septal turbinate eller The septal swell body.Förklaring: The septal swell body: Detta är ett vaskulärt område i septums övre del som genom vasodialation (utvidgning) av blodkärl kan reglera luftflöde till näsans övre del. Blodcirkulationen till Septums svällkropp regleras från det autonoma nervsystemet som också sköter regleringen av blodflödet till de vaskulära kärlen i näsmusslorna. Genom att skicka signaler om utvidgning eller sammandragning av kärlen i näsmusslorna respektive i Septums sväll kropp så kan kroppen på så vis reglera hur mycket luft som skall passera i respektive näsborre för bästa möjliga andning och syreupptag. Kroppen kan också möjliggöra att respektive näsborre får vila i omgångar i vad som omnämns som näscykeln. Dessa organ är således extremt viktiga för en väl fungerande näsa och en besvärsfri andning. 

För utom att reglera luftflödet så har både näsmusslorna och Septums sväll kropp också en väldigt viktig funktion för att hålla näsans slemhinna fuktig och fri från infektioner. I respektive organ sitter nämligen rikligt med slemproducerande bägarceller som verkar för att slemhinnan hela tiden täcks med ett tunt lager slem som hindar slemhinnan från att torka ut och skadas. Slemmet innehåller också viktiga immunglobuliner som ser till att bekämpa virus och bakterier. 

Operation av nässkiljeväggen och näsmusslor förstör näscykeln
Näscykeln fungerar på så sätt att kroppen sväller upp kärlen i den ena näsborren samtidigt som den drar ihop kärlen i den andra. Det här gör att luftflödet minskar eller upphör i den ena näsborren samtidigt som det ökar i den andra. Genom denna smarta process kan andnings-motståndet således behållas konstant samtidigt som en näsborre i taget får tid till återhämtning efter tidigare aktiv fas. Att näsan kan svälla upp och blockera sig själv är mycket viktigt för att slemhinnan inte skall ta skada och torka ut, processen är också viktig för att kroppen skall få ett lagom luftflöde för en lugn och behaglig andning. En cykel av in och utandning skall nämligen ta en viss tid på sig för bästa möjliga syre och koldioxidbalans och om båda näsborrarna skulle vara vidöppna samtidigt så skulle detta ge för högt flöde och således orsaka en in och utandning som sker för snabbt. Det här resulterar dels i en aktivering av det parasympatisk nervsystemet (fight and flight) och skapar även en obalans av syre, koldioxid och kväve i kroppen.

Problemet vid septum-operation och operation av näsmusslorna är att vården bokstavligt talat skär bort eller på annat sätt förstör de kärl som möjliggör att näsan kan reglera luftflödet genom att svälla upp eller dra i hop kärlen i näsmusslorna eller i Septums sväll kropp. Detta kommer resultera i torr näsa och över tid en slemhinna som degenererar av torrheten. Som beskrivit ovan kommer även detta resultera i andningsproblem, stress och sömnproblem. Torrheten kommer även över tid förstöra de få kvarvarande Termo och Mekonoreceptorerna varvid förmågan att känna luft som andas in upphör.

Att inte känna luften som andas in låter kanske som ett litet problem men faktum är att det här är helt avgörande för ditt välbefinnande. Om hjärnan inte kan registrera något flöde så aktiveras en stressrespons och det är då många aggressivt opererade patienter upplever en känsla av att de kvävs eller att de inte får luft trots att näsan är helt vidöppen.

Bilden till vänster visar min vänstra näsborre efter genomförd operation. Längst till vänster kan man se hur näsborren ser ut under aktiv fas i näscykeln, det vill säga under fasen där kärlen är uppsvällda. Bilden till höger visar hur näsborren ser ut under passiv fas, det vill säga när kärlen är maximalt hopdragna och näsborren är så öppen det går. Som du ser är det väsentlig skillnad på luftpassagen under aktiv och passiv fas, något som tyder på att näsborren fortfarande fungerar på denna punkt. Det här stämmer dessutom väl med hur jag upplever min situation. Vänster näsborre är betydligt bättre än höger även om jag fortfarande har en hel del andra besvär från denna näsborre efter operationen. Höger näsborre där både septum-operation och operation av näsmusslorna har ägt rum ser dock helt annorlunda ut. Här är det tydligt att Septum-operationen har förstört de vaskulära kärlen i septum och framförallt i Septums sväll kropp. Skillnaden mellan aktiv och passiv fas är näsan helt obefintlig, näsborren är nästa lika öppen under båda faserna.

Bilden nedan till vänster visar höger näsborre under passiv fas, alltså under den fas när kärlen är som mest hopdragna och näsborren är som mest öppen. Bilden till höger visar således under aktiv fas när kärlen är uppsvällda och passagen skall var så liten som möjligt.Den här undersökningen stämmer väl överens med de studier som finns. Det vill säga Septum-operation förstör Septums svällkropp och övriga vaskulära kärl i nässkiljeväggen vilket kommer göra näsan öppen och exponerad för uttorkning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en septum-operation leder till följande 

1. Septumoperation kräver att slemhinnan lossas från brosket i nässkiljeväggen. När detta görs skadas blodkärlen i Septum vilket gör att slemhinnans i detta område förlorar sin möjlighet att reglera passagen genom att svälla upp och kontrahera kärlen. Extra stor effekt har detta i det område av septum som kallas för "The septal turbinate". Resultatet blir att näsan blir öppen och exponerad för uttorkning då den naturliga näscykeln inte fungerar längre.

2. Under Septum-operation tar kirurgen bort brosk från nässkiljeväggen så att passagen blir onaturligt öppen. Denna öppenhet resulterar sedan i att nässlemhinnan över tid kommer torka ut då passagen alltid kommer vara öppen och hårt belastad av kontinuerligt luftflöde. I hårt belastade situationer hade näsans slemhinna i normalfallet svällt upp och stryp av passagen för att slemhinnan inte skulle skadas men denna funktion förstörs såldes när brosk skärs bort så att näsan blir extremt öppen.

3. Eftersom septum-operation också förstör Septums svällkropp (the septal turbinate) som har en stor täthet av slemproducerande bägarceller så resulterar detta i att nässkiljeväggen kommer bli torr. Denna torrhet kommer sedan leda till att patienten i fråga kommer få smärta och obehag i torra miljöer. Över tid skadar dessutom denna torrhet slemhinnan och leder till degenerering. Det skall också nämnas att Septums sväll kropp producerar immunglobuliner som tar hand om bakterier och virus. När denna förstörs så ökar också risken för att drabbas av infektioner som ytterligare kan komma att skada slemhinnan.

Nedan bild visar hur öppen näsan har blivit efter operationen - Bilden till vänster visar före operation och bilden till höger efter operation. Tittar man på den högra näsborren där Septum-operationen ägt rum kan man nu se att denna näsborre är extremt öppen hela väggen upp mellan ögonen. Något som torkar ut och ger nervsmärta i den övre delen av näsan som sedan strålar ut i höger öga.


En kombinerad Septum-operation och operation av näsmusslorna är således en perfekt kombination för en förstörd näsa. Mer om detta nedan. personligen kan jag konsternera att det som skadat mig mest är Septum-operationen. Så för dig som tror att du kan göra en sådan operation utan problem, tänk om. Du kommer få livslångt lidande som är oåterkalleligt.

Resektion av de nedre näsmusslorna leder till uttorkning och ärrbildning av området Naso Pharynx = Bakre delen av näsan

Naso Pharynx är området längst bak i näsan, själva väggen där näshålan tar slut och övergår i det vertikal luftröret ner mot lungan. Jag har talat med åtskilliga personer som haft operation utförd på de nedre näsmusslorna och där rapporterar så gott som alla samma sak, nämligen, torr hals och torr bakre del i näsan. Det här resulterar i många fall i nervsmärtor och stort obehag och ofta leder det till degenerering av vävnaden och ärrbildning som följd. Jag har själv pratat med en person som fått hela sina nedre näsmusslor bortopererade och belastningen på Naso Pharynx blir då extremt stor. Torr luft kommer i detta fall rakt in i den bakre delen av näsan utan att först ha fuktats och värmts upp av näsmusslorna varvid en enorm belastning av vävnaden uppstår. Det här förvärras ytterligare av att vården i detta fall skurit bort de bägarceller i näsmusslorna som skulle producera slem i syfte att skydda slemhinnan mot uttorkning, samt av det faktum att samma operation även förstört näscykeln så att näsborrarna alltid är öppna och exponerade för uttorkning.

Nedan bilder visar Naso pharynx i min högre näsborre cirka 4 år efter utförd operation och även här kan man se att jag börjat få ärrbildning som en följd av uttorkning. Jag är ofta väldigt torr och får smärta och obehag från området. Tittar man på bilden längst ner till höger så kan man se grå-vit ärrvävnad som skapats på grund av de skador som uppstår när näsan torkar ut över fler år.Perforering av septum samt bihåla - 
Komplikation av konkoplastik och septumplastik

Under en operation av septum lossas slemhinnan från brosket i nässkiljeväggen. Kirurgen går därefter in med ett instrument för att skära bort delar av brosket i väggen mellan näsborrarna. Problemet med detta är att kirurgen har dåligt uppfattning om hur tjockt brosket verkligen är varvid ett enda skär för mycket kan vara det som orsakar en perforering av brosket. Patienten lämnas då med ett öppet hål mellan vänster och höger näsborre som i många fall är helt omöjligt att laga.

Som beskrivits tidigare resulterar Septum-operation i att många av de fina kärlen i slemhinnan slits av varvid septum förblir tunn, spröd och torr.  Många uppge också att de fått visslande ljud i näsan efter att de fått en perforering. Därtill kan också nämnas att en sådan operation försvagar nässkiljeväggen vilket kan resultera i näsvalvs kollaps med andningsproblem som följd. Som om inte detta är nog så kan det också nämnas att osymmetrisk formförändring  av näsan ofta blir resultatet då den bärande mittenväggen inte längre orkar hålla uppe näsborrarna.

När det gäller operation av näsmusslor så händer ofta att kirurgen av misstag gör hål in till bihålan. Detta hål uppstår ofta i situationer där kirurgen bänder och vrider loss delar av näsmusslans ben och då får med sig en mindre eller större del av benet i väggen in mot bihålan. Om du vill skapa dig en bild av hur detta går till så kan du titta på instrumentet nedan.

Kirurgen kör alltså in detta instrument, kniper åt och vrider sedan loss delar av benet. Problemet med detta som du säkert förstår är att det är omöjligt att kontrollera exakt hur stor bit som bryts loss och vart denna del slutar. Går kirurgen för nära väggen in mot bihålan och då vrider så får han således med en del av denna. Jag har sett flera exempel och personligt pratat med flera patienter som har centimeter stora hål in mot bihålan. I vissa fall går det inte ens längre att tala om att det är två separata hålrum utan bihålan och näsborren är numera samma hålrum. Det vill säga, väggen mellan dem är borta. Samma sak gäller här som vid Septum-perforering, dessa hål är mycket svåra att laga och det är egentligen bara små hål som man kan laga. Dock krävs här en stor och omfattande operation som antagligen kommer förstöra mer vävnad varvid många tvingas låta dessa hål stå öppna resten av livet. Hål som sedan kommer orsaka obehag och problem där många rapportera nervsmärtor, torrhet och vad som på engelska kallas för Post nasal drip. Ett tillstånd där vätska från bihålan rinner bakåt och ner mot halsen, något som många rapporterar lida mycket av.
Så hur gick det då för mig, fick jag någon perforering under operationen? Lyckligtvis klarade jag septum men vid efterföljande Endoskop och Röntgenundersökningar så kan jag dock konstatera att Anders gjort ett hål av mellan vänster näsborre och vänster kindbihåla (sinus Maxillaris). Turligt nog är hålet inte jättestort men det finns dock där och om det är orsaken eller ej vet jag inte men när det är kallt ute så kan jag dock konstatera att denna näsborre rinner konstant. Jag behöver således toka eller snyta mig vara väldigt ofta vilket är extremt irriterande. Det som kommer ut är dessutom av vattenliknande konsistens och det är inte omöjligt att tänka sig att detta kommer från bihålan. Hur som helst så hade jag inte detta problem innan operationen.

På nedan bilder kan man se hur Anders under sin operation gjort ett hål mellan vänster näsborre och vänster kindbihåla (sinus maxillaris). Självfallet måste han märkt detta när han gjorde operationen och om inte då, så i alla fall under efterföljande kontroll. Dock valde han att hålla tyst och inget säga i tron om att jag aldrig skulle uppmärksamma detta. Så blev dock inte fallet utan jag uppmärksammade detta i samband med de undersökningar jag gjorde inför besöket av specialistläkaren Fabio Piazza.


Formförändring på näsan efter operation av nässkiljeväggen
Vid operationstillfället hade jag ingen aning om att en septumplastik kunde förändra den yttre formen av näsan. Det här var heller inget som vården varnade för. Nu när jag lagt över 1300 timmar på efterforskning och dessutom pratat med många andra patienter som haft en sådan operation genomförda så kan jag konstatera att det är vanligt att man får en sådan förändring. Detta beror på att operation utförs på den bärande väggen som håller upp näsborrarna. När brosk skärs bort från denna så försvagas väggen och då kan takkonstruktionen falla in. Se det framför dig som ett traditionellt tält där tältduken är näsborrarna och stagen i mitten är nässkiljeväggen. Om man försvagar eller på annat sätt manipulerar med stagen så kan tältduken falla in. Enkelt förklarat är det just detta som händer. Skärs brosk bort från septum så försvagas denna och näsans tak kan då falla in i viss mån. Om det här sker i stor omfattning kallar man detta för näsvalvs kollaps och då faller taket ner så mycket så att luftflödet påverkas negativt varvid andningsproblem kan uppstå. Att laga en sådan sak är mycket svårt och kräver omfattande operation som riskerar att förstöra näsan mer. Det skall också nämnas att viss typ av septum-operation kräver att en del av nässkiljeväggen helt lossas och sedan tas ut för att justeras. När denna sedan sätts tillbaka fattas det i många fall material från snittytan (1-2 mm försvinner oftast) och en formförändring av näsan är då garanterad. Dessutom kommer brosket omöjligt läka fast på samma sätt som tidigare varvid sannolikheten for avvikelser ökar än mer.


Infektion och adaptiv cellförändring efter näsoperation
När näsmusslorna klipps bort eller på annat sätt förstörs så blir man således av med huvuddelen av de slemproducerande bägarcellerna. Näsan för blir då torr, öppen och exponerad för vidare uttorkning. En sådan uttorkning leder över tid till att kvarvarande celler skadas och börjar degenerera i en process som kallas Adaptiv cellförändring eller Metaplasi.

Adaptiv cellförändring är en process kroppen tar till i de lägen då celler utsätts för mer stress än vad de klarar av att hantera. En sådan stressituation uppstår efter att en aggressiv näsoperation utförts då man skurit bort de celler som annars skulle producera slem för att skydda mot uttorkning. I fallet med näsan kommer kvarvarande slemhinneceller inte längre klara belastningen utan börjar då omformas till celler som mer liknar vanliga hudceller. Det här gör kroppen för att skydda sig själv mot uttorkning och mot mer cellskador men problemet med detta blir att funktionen försämras ytterligare. Resultatet över tid blir att de få kvarvarande slemproducerande bägarcellerna även dessa kommer att falla bort samtidigt som de så viktiga cilierna kommer att förstöras. (Cilier är viktiga celler längst ut i slemhinnan och består av små hår som i pulserande rörelser flyttar exempelvis slem, damm, pollen och bakterier bakåt till svalget där de sväljs ner och blir neutraliserade av magsyran.)

Som tidigare nämnts så tar det enligt läkaren Eugene Kern cirka 8 år i genomsnitt för patienter att utveckla Empty nose syndrome efter en utförd näsoperation. Det beror helt enkelt på denna process beskriven ovan. Att det tar så lång tid beror på att patienten startar med en fullt frisk slemhinna som sedan av kirurgen berövar sin basala funktion att hålla sig själv fuktig och täckt med slem. År av uttorkning leder sedan till degenerering med allt mer tilltagande problem. Den här degenereringen förvärras ytterligare av att immunförsvaret kraftigt försvagas i samband med att näsmusslor och septum förstörs. Bristen på slem och således även immunglobuliner kommer därav resultera i återkommande infektioner som även dessa skadar slemhinnan ytterligare.

Nedan bilder visar min slemhinna i näsan 2-3 månader efter att en infektion har läkt ut. Man kan tydligt se på bilderna att slemhinnan är blek, vit och degenererad. För varje gång en sådan infektion inträffar kommer slemhinnans funktion försämmras ytterligare.

Mucus producing gobble cells is resected. The nose has become extremely open. The septoplasty has damaged the septal swell body and the vascular structure of Septum. The nasal cycle can’t close of the right nostril anymore since it’s to open. This all together sets up the remaining cells for degeneration. The pale mucosa is a proof of this condition

Konkoplastik & Septumplastik i kombination = Perfekt destruktion av näsan

Anders Arbrandts operation kom att visa sig vara en perfekt destruktion i höger näsborre där både septum-operation och operation av näsmussla hade genomförts på samma gång. Det här är alltså två mycket aggressiva och omfattande operationer i samma näsborre. En försiktig och omtänksam kirurg hade tagit bort enbart Kristan och sedan låtit patienten gå hem och avvakta ett år för att se om nästäppan blev bättre. Men inte Arbrandt, han drog på med storsläggan och opererade både Kristan, Näsmusslorna och septum under samma operation. Med den kunskapen jag har idag var det här en 100% garanti till bestående livslånga problem.

Vid efterföljande privata undersökningar har det visat sig att avlägsnandet av slemhinnan från brosket (något som görs vid septum-operation) gjort att många av de kärl som försörjer slemhinnan med blod hade gått av. Vid septum-operationer uppstår nämligen sprickor i slemhinnan vilket vården inte besvärar sig att förklara för patienterna. Det här sprickorna låter kanske vid första anblick inte så allvarliga men det är just dessa sprickor som gör att Septums fina blodkärl slits av. Det här får sedan förödande konsekvenser på slemhinnans funktion och välmående för all framtid. Septum förblir efter en sådan operation, tunn, spröd och torr vilket i förlängningen även leder till en nedsatt känsel av den luft som passerar inne i näsan, mer om detta senare. Vad vården heller aldrig berättar är att Septum-operationer förstör det organ som sitter i den övre delen av Septum, det som på engelska kallas för The septal Swell body. Så var det även på mig, vid undersökning via endoskop visade sig att Septums svällkropp var helt borta, detta samtidigt som övrig del av septum var tunn, spröd och skadad. Vården nämner heller inte att septumoperation så gott som alltid görs genom att ett snitt läggs i det område som på engelska kallas för Vestibule, se bild nedan. Härifrån går man sedan in och frigör slemhinnan från underliggande brosk för att i nästa steg kunna skära bort brosk i Septum.

Problemet med detta är att området har rikligt med Termoreceptorer som registrerar luftflöde. När man lägger ett snitt i detta område så skärs nerver av vilket kommer leda till en nedsatt förmåga i området att känna av luftflöde. Centrala nervsystemet missar således information som är viktig för regleringen av näsan och andningen. När inga termoreceptorer längre registrerar luftflöde så uppstår vad Empty nose syndrome patienter omnämner som "Jag känner inte längre luft passera i näsan" Att inte känna luftflödet i näsan låter kanske som ett litet problem men faktum är att det centrala nervsystemet i hjärnan är beroende av denna data för att det para sympatisk nervsystemet skall kunna ta vid. Det vill säga, lugn och ro systemet. Om hjärnan inte registrerar luftflöde i näsan kommer oundvikligen en aktivering av det sympatiska nervsystemet att ta vid, vilket innebär att individen får en stressrespons aktiverad. Situationen förvärras ytterligare av att receptorer försvinner när när Septums sväll kropp förstörs och när näsmusslorna opereras bort under samma operation.

På Pubmed, US national libary of medicine, kan man läsa följande om Vestibule och receptorer
The nasal vestibule contained a dense distribution of cold receptors (3.5 receptors per cm2) and warm receptors (3.2 receptors per cm2). Länk: The distribution of thermoreceptors within the nasal cavity.

Personligen har jag ingen förmåga längre att känna luftflöde i höger näsborres vestibule där snittet har lagts till septum-operationen. Detta område är mer eller mindre avdomnat. Över tid har även den sensoriska förmågan att detektera luftflöde i övriga delar av höger näsborre försvunnit. Oförmågan att känna luft som passerar i höger näsborre har orsakat att jag får stora problem med andningen i de situationer där näscykeln inte tillåter någon luft passera genom den "bra" vänstra näsborren. (vänstra näsborren har fortfarande fungerande receptorer) I dessa lägen uppstår en känsla liknande den som uppstår när en vanlig person är täppta i näsan. Det vill säga, luftflödet känns inte tillräckligt, andningen känns jobbig och kroppen hamnar i lätt stressrespons som över tid är väldigt jobbig. Det enda skillnaden för mig, och för oss som har Empty nose syndrome är att luft trotts allt passerar men att vi inte har några receptorer kvar som talar om detta för vår hjärna.

Jag också nämna att jag hade förmåga att känna luftflöde i höger näsborre efter operationen, om än nedsatt jämfört med vänster näsborren som var mindre skadad. Över tid har dock denna förmåga fallit bort allt mer i höger näsborre. Helt försvann den efter en infektion i näsan med stafylokocker som antagligen förstörde de sista fungerande receptorerna som fanns kvar, en infektion som dessutom var en följd av att näsans immunförsvar blivit nedsatt till följd av operationen.

Håll dig borta från Operation av Septum och Näsmusslor!
De här operationerna kommer förstöra dig för gott!

Med den kunskapen jag har idag, dels genom egen erfarenhet, dels genom informations-sök på 1300 timmar samt dels genom att ha läst berättelser från 100 tals patienter, varvid jag själv pratat med över 50 av dessa så kan jag med säkerhet säga:

Septum-operation kommer ge bestående livslånga besvär för patienten, det kommer även operation av näsmusslorna att göra. I de fall där Septumo-peration och operation av näsmusslor kombineras (vilket är vanligt) så är det en 100% garanti att patienten kommer få mer eller mindre bestående problem resten av livet.

Detta gäller även de situationer där patienten läker bra samtidigt som kirurgen varit försiktig i sin operation. Samtliga patienter jag pratat med som uppger att de haft en bilateral operation av näsmusslor samt en unilateral operation av septum uppger att de har mycket stora besvär i den näsborre där båda operationerna utförs. Så lita inte en sekund på läkarna som säger att en sådan operation kan genomföras utan bestående skador och komplikationer. Hur stora problemen blir kommer variera beroende på hur aggressiv kirurgen har varit och hur bra patienten läker samt i vilken miljö (luftfuktighet) denne lever, men att det kommer bli problem, det är helt säkert.

Eugene Kern - 8 år i genomsnitt för att utveckla Empty nose syndrome
Empty nose syndrome är ett begrepp som myntades av amerikanen Eugene Kern och svensken Monica Stenqvist. Dr Kern var den första läkaren som började forska på tillståndet och något han kom fram till var att det i genomsnitt tog 8 år för en patient att utveckla Empty nose syndrome efter att en aggressiv näsoperation genomförts. Detta beror på att patienten börjar med en frisk slemhinna som sedan via operation berövas förmågan att producera slem och hålla sig fuktig och fri från infektioner. Beroende på vilken miljö patienten bor i kommer komplikationer utvecklas långsammare eller snabbare. Snabbare för de som bor i ett torrt klimat och långsammare för de som bor i ett fuktigt klimat. Detta beroende på att uttorkning av slemhinnan långsamt förstör kvarvarande celler i näsan. Problemet med detta är att det kan ta flera år att utveckla besvär varvid de flesta patienter inte kan koppla i hop operationen med de uppkomna besvären.

När jag tänker tillbaka på perioden närmast efter operationen så inser jag nu att jag i ganska tidigt skede började få mina första symtom. Sömnproblemen började här och känsligheten för torr luft började också någon månad efter operationen. Det första jag märkte var stora obehag med brännande och svidande känsla vid inandning när jag hade värmen på i bilen. Dock förstod jag i början inte att detta var relaterat till operationen utan trodde det hade andra orsaker. Problemen blev sedan kontinuerligt värre och efter 4 år, i slutet av 2018 så fick jag en infektion i näsan med vad som troligtvis var Stafylokocker. Båda näsborrarna drabbades av denna infektion men framförallt drabbades höger näsborre, det vill säga den som var mest förstörd efter både septum-operation och operation av den nedre näsmusslan. Det var först efter detta som jag uppvisade samtliga symtom på Empty nose syndrome, vilket skedde hela 4 år efter operationen.

I efterhand har jag fått lära mig att infektionen beroende på att kirurgen skurit bort så mycket av den funktionella vävnaden så att näsans immunförsvar nu var kraftigt försvagat. Immunglobuliner som angriper bakterier och virus produceras nämligen i Septums svällkropp och i näsmusslorna. När dessa delar hade skurits bort har näsan således ett betydligt sämre immunförsvar. Situationen blir dessutom än värre av att samma delar i näsan producerar en större mängd slem som skyddar slemhinnan mot uttorkning och således även mot bakterieangrepp. 

Jag kan nu konstatera att det tog mig fyra hela år för att göra kopplingen till att mina besvär jag hade var relaterade till den operation som utförts och då är jag ändå väldig analytiskt lagt, läser mycket och har mycket tid till efterforskning i jämförelse med många andra. Det här får mig således att inse att många troligtvis aldrig kommer göra kopplingen till att deras problem är relaterade till näsoperationen de utfört flera år tidigare. Till det här kan också nämnas att vården i Sverige har så gott som obefintlig uppföljning på patienterna. Kirurgen Anders fick jag träffa endast 1 gång efter operationen, och då cirka 1-2 månader efteråt. Den lilla uppföljning som var bestod i att ett dokument med några ledande frågor skickades ut vid 2 tillfällen under det första året. Här frågade man enbart om nästäppan hade blivit bättre, inga frågor ställdes om torrhet eller om andra problem. Det här sammanräknat gör att vården mer eller mindre helt saknar insyn i hur patienterna mår 3,5 eller 10 år efter operationen. När vården dessutom i många fall helt dementerar att utförda näsoperationer kan leda till Empty nose syndrome så resulterar detta i att många patienter kommer gå runt med besvär utan att veta vad det beror på.

Lösningen på Empty nose syndrome & skador från näsoperation

Efter att ha fått göra den extremt tunga insikten i att jag fått Empty nose syndrome som en följd av Arbrandts hänsynslösa näsoperation försöker jag förtvivlas hitta en lösning på skadan. Efter 1300 timmars efterforskning kan jag konstatera en sak - Den finns en behandling , men bara en enda som fullständigt löser problemet med Empty nose syndrome och det är:

Låt aldrig en kirurg söva ner dig och skära bort saker i din näsa!

Tyvärr är det så, jag vill inte sprida negativitet och hopplöshet men samtidigt är jag för begåvad för att naivt tro att det finns en lösning som kan återställa skadade patienter till en normalitet. Har organ skurits bort i näsan så är det irreversibelt. För det första är det idag inte möjligt att odla fram organ och om det nu skulle vara det i framtiden, hur skall dessa kunna opereras in i näsan och anslutas till befintliga kärl och nerver för att få en funktion. Det går helt enkelt inte, det är inte realistiskt. Därför är det extremt viktigt att du aldrig låter dig luras till att genomföra en näsoperation. Min livskvalitet är idag helt förstörd. Mitt liv har gått från att njuta av varje dag och vilja äta upp världen till att gå och lägga mig varje kväll och hoppas på att jag aldrig kommer vakna igen.

Jag har gjort 9 säsonger fallskärmshoppning, bestigit Europas högsta bergstoppar på egen hand, varit ute och rest i flera år totalt, besökt 20-30 länder. Gjort 16 år med klättring bland annat Big wall i Norge på egna säkringar. Flera säsonger med skärmflyg och därtill varit aktiv med skidåkning, löpning, paddling cykling, orientering, skytte osv. Jag har också jobbat för att kunna få en bra ekonomi för att kunna göra alla dessa saker och har nu sedan några år kommit till det stadium där jag hade kunnat designa mitt liv helt och hållet som jag ville ha det. Jag bor nu i en fin lägenhet i ett bra område, har en fantastisk flickvän och har alla förutsättningar för ett väldigt bra liv. Dock har den här operationen tagit all livsglädje ifrån mig och jag får nu plåga mig igenom varje dag med en brännande känsla vid varje inandning. Operationen har också orsakat andningsproblem, sömnproblem och nervsmärtor i näsa och ögon. Jag är nu helt handikappad och kan inte vistas normala miljöer utan mycket stor obehag. Relativ luftfuktighet under 40% är fruktansvärt jobbigt och i dessa miljöer måste jag gå runt med andningsmask på mig för att återfukta inandningsluften. Så, vad du än gör, operera aldrig näsan.

Nedan följer två filmer som visar vad Arbrandt gjort i näsan 

När man ser filmerna är det uppenbart att det enda målet har varit att skapa en så fri passage som det bara går. Att patienten skall ha en fungerande näsa livet ut har helt bortprioriterats, antagligen i syfte att få god statistik på utförda operationer. På höger sida i filmerna visas hur näsan ser ut efter att Arbrandt klippt bort vad han anser vara onödig vävnad. Till vänster ser man hur näsan såg ut innan någon operation hade genomförts.
Här följer samtliga problem som Anders Arbrandts operation har resulterat i

Näsan bränner vid varje andetag då slemhinnan är torr och skadad till följd av operationen.
Det här är det värsta symtomet och det är helt fruktansvärt jobbigt eftersom det inte går att fly ifrån.

Oförmåga att vistas i torra, kalla, dammiga eller varma miljöer utan mycket obehag. Därtill stor känslighet för rök, partiklar och dofter. Sådana miljöer gör att näsan bränner ännu mer vid inandning.

Nervsmärta uppstår i övre delen av näsan och strålar ut mot höger öga. Höger öga och höger näsborre är dessutom mycket torra varvid även synproblem uppstår då tillräcklig mängt tårvätska saknas för att ljuset skall brytas på rätt sätt. Det här kallas för astigmatism. Tillståndet är orsakat av kronisk låggradig inflammation i näsan på grund av torrhet där pro inflammatoriska cytokiner (signalämnen) tar sig in till den närliggande ögonslemhinnan och även där orsakar en låggradig inflammation vilket påverkar slemhinnan negativt.

Luktsinne är borta i höger näsborre till 90%

Torr, kall ofiltrerad luft träffar bakre delen av näsan utan att först ha fuktats och värmts upp.
Detta orsakar mycket stort obehag och skada i Naso pharynx med ärrbildning som följd.

Vid kallt väder rinner vänster näsborre som en kran och jag måste torka mig varje tredje minut. Efter ett tag uppstår nervsmärta som strålar upp mot ögonen. När man sedan kommer in i värmen igen så blir näsan och ögonen istället extremt torra och irriterade. Vänster näsborre har också en perforering mellan näsborren och vänster kindbihåla, möjligtvis kommer det tunnflyttande sekretet härifrån. Denna perforering har Arbrandt gjort av misstag under sin aggressiva operation.

Varmt väder som sommaren 2018 var extremt jobbig, fick hålla på konstant med ögondroppar och fuktade spray i näsan. Varje andetag bränner som om man andas in super het brandrök och jag tvingas gå runt med andningsmask för att lindra besvären.

Efter operationen är höger näsborre extremt öppen, naturligt andningsmotstånd saknas och diafragman får inte längre det motstånd som krävs för en lugn och behaglig andning. Det här förvärras ytterligare av att receptorerna som registrerar luftflöde är hel borta i höger näsborre. Jag kan här inte känna luften när jag andas in vilket skapar en stressrespons när den "bra" vänstra näsborren stänger igen genom den naturliga näscykeln. Att receptorer saknas gör att centrala nervsystemet inte längre får någon indata över att luft passerar i näsborren vilket ledder till en stressreaktion. Följden blir stress, höjd puls, sömnproblem och ansträngd andning.

Mycket torr i näsan och ögonen på natten. Måste alltid sova bredvid en luftfuktare annars blir symtomen mycket värre.

Avslutningsvis kan jag konstatera att 6 organ/lymfatiska vävnader har skurits bort eller förstörts i mina övre luftvägar av svensk sjukvård. Vården har sett till att skära ut halva den ursprungligt längden på de nedre näsmusslorna, båda halsmandlarna, samt Adneoiden längst bak i näsan. Därtill har septum-operationen även förstört Septums svällkropp. Hade jag inte vetat bättre så hade vården även opererat ut min tjocktarm. För Ulcerös kolit går enligt vården inte att bota med kost! Detta trotts att jag nu är medicinfri och inte haft något skov av denna sjukdom alls på över 3 år. Dagens sjukvård är precis så som de låter, EN SJUK VÅRD.

Låt dig inte bli ett offer för trångsynta, giriga och ignoranta kirurger! Kirurger som vägrar informera dig om risker och som vägrar lyssna och lära av dig när du väl blivit skadad av deras aggressiva operationer.

Vad bör man göra om man blivit skadad av vården?!
De här problemen måste verkligen tas upp till ytan så jag rekommenderar dig starkt att anmäla skadorna. Här följer en guide hur du går tillväga.

1. Ta kontakt med vården och berätta om dina skador, gör detta via E-post så att du har det dokumenterat. Sök gärna upp vården också personligen och ställ dem till svars. Man skall inte bara kunna läsa några rader på ett papper och sedan gå vidare utan de skall behöva titta dig i ögonen när du berättar hur du blivit skadad av deras vård. Det skall vara obekvämt och jobbigt och skada patienter. 

2. Ta kontakt med Patientnämden i din region och anmäl skadan där. Här kan du formulera frågor till vården som du skall kunna få svar på. Notera dock att Patientnämden är en organisation inom sjukvården så räkna inte med att de kommer göra någon utredning eller ställa pressande frågor till berörd läkare. Jag hade flera frågor jag vill få svar på men pateintnämden tyckte dessa var jobbiga att ställa varvid man valde att formulera om dem, man tog dessutom bort flera frågor. Det har nu gått 4 månader sedan jag skickade in dessa frågor och vården har vägrat svar på dem. 

3. Efter att du anmält skadan till Pateintnämden och till vårdgivaren så måste du vänta i någon vecka för att ge dem tid att svara. Om svar inte har inkommit inom angiven tid (några veckor) eller om svaret inte är tillfredsställande så kan du anmäla skadan till Inspektionen för vård och omsorg - IVO.

4. Nästa steg är att anmäla till LÖF, det vill säga till patientskadeförsäkringe. Se till att du gör en seriös och bra ansökan med bilder Endoskop-bilder och röntgenbilder som tydligt visar din skada. Det är endast Via LÖF som du har möjlighet till ekonomisk kompensation för din skada.

5. När LÖF har svarat så kan du om du inte är nöjd med beslutet gå vidare och ta ärendet till tingsrätten. De flesta hemförsäkringar täcker denna process , åtminstone till en del.

6. Om du har blivit utsatt för brott, gör genast en Polisanmälan.

Öron näsa hals Borås, totalt ointresse att lyssna & lära från den skada som uppstått. Alla hänvisar vidare & ingen vill bemöta

Efter att jag fått vetskap i hur jag blivit skadad av operationen så vill jag komma i kontakt med ansvarigt chef på avdelningen för att berätta vad som hänt. Detta framförallt för att hindra att andra patienter kan komma att bli skadade på samma sätt som mig. Det första jag då gjorde var att kontakta Thomas Hallberg som på SÄS hemsida står angiven som vårdenhetschef. Thomas medlar då konstigt nog att han inte alls är verksamhetschef utan hänvisar vidare till en person som heter Jerker Nilson, (till vänster)


Jag gör då ett nytt försök att kontakta Jerker Nilson via e-post men flera månader går och jag får inget svar åter. Därefter kontaktar jag Sara Degerman Carlsson som är chefsläkare på sjukhuset och ytterst ansvarig för patientsäkerhetsarbetet. Hon tar då emot mitt e-mail och säger sig läsa det varvid hon kontaktat ansvarig chef på Öron Näsa Halsmottagningen. I samband med detta meddelar hon att jag skall bli kontaktat av ansvarig chef. Efter detta har ytterligare månader gått och jag har fortfarande inte blivit kontaktad. Jag ringer nu upp Jerker Nilson och vill informera honom om skadan men han är kort på telefonen och jag får endast cirka en minuts samtal med honom där han säger att han inte är ansvarig och inte vill lyssna. Istället hänvisar han till Lena Hedlund som enligt kontroll har en position under Jerker. Lena Hedlund skulle sedan enligt Jerker Nilsson ringa upp men så har inte skett. Jag ringer då själv till SÄS för att lämna medlande till Lena att hon skall ringa upp men hon ringer aldrig tillbaka. Därefter kontaktar jag Sara Degerman Carlsson igen och meddelar

att jag inte får någon kontakt, hon svarar då att jag har fått prata med Jerker Nilsson och om jag inte är nöjd med det så får jag vända mig till Inspektionen för vård och omsorg. Efter detta kontaktar jag patientnämden inom västra Götalandsregionen som jag varit i kontakt med tidigare för att fråga varför jag inte fått svar på mina frågor jag ställt 5 månader tidigare. Pantientnämden skulle återkomma men inte heller de har återkommit. Fantastiskt fint patientsäkerhet man har i Sverige.


Den sammanfattning och det konstaterande jag gör från hela situationen är således följande:
Till att börja med så döljer man risker och komplikationer för patienten och utför oinformerade och aggressiva operationer som utan tvekan kommer skada patienten. När patienten sedan blir skadad och tar reda på sanningen så blir detta ett hot mot verksamheten och man vägrar lyssna och lära från den skada som skett. Alla skickar bollen vidare och ingen vill bemöta. Är det verkligen så det skall vara?

Tag din historia till medier och skydda andra från vårdskador
Vården kommer själv aldrig gå ut och erkänna att dagens näsoperationer skadar patienter. Det finns för mycket pengar, stolthet, auktoritet och för mycket intresse i att utföra dessa operationer. Både från kirurger men också från stora medicinteknikbolag som utvecklar instrument för dessa typer av operationer. Samtidigt är det också en hel yrkesgrupp som har detta som sin huvudsakliga syssla, en syssla man lagt över 10 års utbildning på för att kunna tjäna pengar på. Sjukvården kommer således fortsätta att göra dessa operationer utan att varna om risker och komplikationer. 

Därtill skall också nämnas att rättssystemet så gott som enbart skyddar kirurgerna. Tack vare NO-fault försäkringssystemet i Sverige så är alla kirurger friskrivna från ekonomiskt ansvar. Skulle en skada uppstå i samband med operation så kommer inte kirurgen krävas på ekonomiskt skadestånd utan det blir i så fall sjukhusets försäkringsbolag. Det skall också nämnas att försäkringsbolagen inte betalar ut någon ersättning om kirurgen har använt en vedertagen metod. Problemet är dock att de metoder som används idag för näsoperationer är vedertagna trotts att flera av metoderna går ut på att stora delar av näsmusslorna klipps bort. Därtill gäller att sjukhuset och avdelningen inte betalar något högre premie för sin försäkring om många patienter skadas. Alla sjukhus betalar lika mycket till försäkringsbolaget oavsett om de årligen har 1 skadad patient eller 100. Det finns således inga ekonomiska motiv för sjukhusen att vara försiktiga. Till detta bör man också känna till att Patientskadelagen som är den lagen som Patient-skadeförsäkringen följer inte tar hänsyn till att sjukhuset noggrant måste ha informerat om risker och komplikationer inför operationen. Lagen tar inte ens hänsyn till om patienten gett samtycket till en viss typ av åtgärd eller inte.  

Det kan också vara bra att känna till att patienten har möjlighet att stämma kirurgen själv i tingsrätten. Detta är dock högst ovanligt då en patient är dömd att förlora ett sådant mål mot den medicinska expertis som täcker ryggen för varandra. Ett sådant mål kommer bli både dyrt och tidsödande och skulle patienten mot förmodan vinna så hamnar det ekonomiska ansvaret på arbetsgivaren och således sjukhuset självt. Kirurgen själv går så gott som alltid fri, kolla bara på historian med Paolo Macchiarini som genom sina experimentella operationer av luftstrupar orsakade flera människors död. Trotts detta och trotts att Paola ljugit om sitt CV och samtidigt blivit gripen för grov utpressning av patienter så gick han fri. Således gäller att den som tackat ja till en operation är i det närmaste helt rättslös. Det är högst osannolikhet att kirurgen går att stämma och det är också högst osannolikt att LÖF- läkemedelsförsäkringen kommer betala ut någon ersättning om kirurgen följt de normer som finns. Ersättning kan endast betala ut om kirurgen hittat på en helt egen metod.

Därav är vi patienter väldigt utlämnade, det finns inte mycket vi kan göra annat än att varna varandra om de risker som finns så att andra människor slipper skadas. Härmed hoppas jag att jag på ett vetenskapligt sätt lyckats få fram den information som sjukvården döljer så att du som läser detta kan ta ett väl informerat beslut över om du tycker att en operation av näsan är värd risken eller inte.

Examensarbete i medicinsk rätt 30 högskolepoäng Daniel Swedberg

Har du själv blivit skadad via en näsoperation skriv gärna en kommentar nedan på bloggen och berätta vad som hänt och vilka symtom du fått. Är du intresserad att sprida din historia på denna blogg för att nå ut till fler människor, kontakta mig gärna på: fonderingar@gmail.com

Avslutningsvis kan man här lyssnat till hur patienter blir auktoritärt lurade av läkare att tro att man kan operera bort näsmusslorna utan att få problem. Nedan ljudfil är inspelad under ett läkarbesök med specialistläkaren Thomas Westin i Göteborg. Trotts skador som illustrerats i inlägges många bilder så anser Westin inte att uppkomna besvär är orsakade av att för mycket vävnad förstörts eller tagits bort i samband med näsoperationen. Westin kan heller trotts sina 30 år i yrket inte se skillnad på ett kirurgiskt orsakat hål (av misstag) in i bihålan och bihålans naturliga öppning. Detta trotts att anatomin för perforeringen in till bihålan inte stämmer med var den naturliga ingången skall vara.


USA
Dr Subinoy Das


US Institute for Advanced Sinus Care & Research
974-E Bethel rd, columbus Ohio, 43214
Telefon: (614) 867-3681
Internet: http://www.usasinus.org
E-mail: info@usasinus.org

Information: Das skriver ibland i gruppen Empty Nose Syndrome Awareness under namnet Usiascr Usiascr. Ibland får jag känslan av att han använder gruppen till att annonsera för sina behandlingar.

Das är en av administratörerna i gruppen Emty nose syndrome awarness och jag har noterat att flera personer som har ifrågasatt eller kritiserat hans behandlingar har uteslutits ur gruppen av honom själv.

Dr Das verkar i skrivande stund vara den läkaren i världen som har flest behandlingar för ENS. Behandlingarna är dock mycket dyra jämfört med Europeiska läkare. Från 1500 till 25 000 Euro.  inoperation av brosk ligger på ca 10 000 Euro. Så här säger Das om brosk från avliden person, se bild

Das använder Costal cartilage, alltså revbensbrosk. Har jag uppfattat saken rätt så använder han brosk från avliden person och inte från dig själv då han anser att detta kan ge donor site morbidity. Dvs problem från området där brosket har hämtats. Das sätter i hela bitar av revbensbrosk vilket kraftigt ökar risken för att de trycks ut från slemhinnan. Das har också flera typer av injektioner, PRP, HPL, stroal vascular fraction, Mesenchymal stem cells from adipose tissue med mera.


"Dr Das uttalande om ENS/skador på näsmusslorna (citat): Inferior turbinate damage is multifactorial. There is epihelial damage to Cilia and innate immunity, vascular damage with poor blood flow and scaring to the erectile tissue that regulates laminar airflow, structural damage by volume loss of bone and stroma, and neural damage to the trigeminal nervs and I think more imortantly the autonomic nervs and VIPergic smooth musles nerves controlling nasal cycle and sleep regulation to the arcuate nucleus of the hypothalamus"

"There are pressure and temperature receptors both in the nasal septum and inferior turbinates that are critical. There are nervs from the inferior turbinate to the brain stem that are important for regulating respiration and sleep. I think these are the nervs that are damaged in severe forms of ENS"

"There are connections from the inferior turbinate to the arcuate nucleus of the hypothalamus witch controls cardiac and respiratory centers"

USA
Dr Jayakar V. NayakStanford University
Dept of Otolaryngology
Head and Neck Surgery
801 Welch RdMC
5739 Stanford, 
CA 94305

Telefon: (650) 723-5281 (office)
Hemsida: https://profiles.stanford.edu/jayakar-nayakInformation: in operation av Costal cartilage (revbensbrosk) vet ej om detta kommer från bank eller från personen själv. Enligt erfarenhet från patienter sätter Nayak in ganska mycket brosk i näsan.

USA
Steven Houser

Case Western Reserve University
The MetroHealth System (Cleveland, Ohio) USA

https://www.metrohealth.org/physician/steven-houser-060046

Information: Använder Alloderm implantat, gör även fett injektioner. Notera att Alloderm med största sannolikhet kommer brytas ner av kroppen och tids nog försvinna mer eller mindre helt.(Spanien)
Juan Pablo Monreal VélezTyp av läkare: Plastikkirurg och rekonstruktion

konsultation i Madrid, adress:
C/ Serrano, 207 -1º planta - 28016 Madrid

konsultation i TORREJÓN DE ARDOZ, adress:
 C/ Londres, 54 - 1º D - 28850 Torrejón de Ardoz

Hemsida: https://www.drmonreal.info/
Telefon: +34 911 610 162


Information: Injektioner med Mesenchymal stem cells from adipose tissue (från fettävvnad). Juan Pablo använder revbensbrosk för att laga näsan och detta kommer från patienten egna kropp men tydligen går det att beställa brosk från en "tissue bank" också. Dvs brosk från avliden person. Juan Pablo säger att ca 30 % av insprutat fett i näsan bör stanna kvar för alltid.

info från tidigare patient: 
I have had two adipose tissue enriched with stromal vascular fraction (SVF) done by Dr Juan Pablo Monreal Vélez in Madrid (Spain). He is a reconstructive and plastic surgeon. He uses two different methods to get the SVF. In the first one he gets the SVF using enzymes and it is quite expensive -around 7,500 euros- and in the second one he gets the SVF using a mechanical method and it is much cheaper -araound 1,700 euros. If you don't have enough tissue, Dr Monreal suggests costal cartilage implants from the own patient or hydroxyapatite injections. I am not sure how much experience he has doing cartilage implants or hydroxyapatite injections.

Italien, Parma
Dr Fabio PiazzaKonsultation i via kliniken Gemini, adress:
GEMINI MEDICINA SPECIALISTICA SRL
Piazzale Badalocchio 3 / A, 43126 PARMA


telefon: 0521 985454
email: segreteria@geminimedicina.it

Konsultation i via kliniken Medisaluser, adress:
Via Giuseppe Verdi 27/a
43121 Parma (PR)

telefon: 0521.234181 - 0521.200698
email: info@medisaluser.com

information: Fabio är en kirurg som opererar in costal cartilage, donor rib. Alltså brosk från en avliden pesons bröstkorg. Brosket tas från en "tissuebank" och bestrålas innan användning så att bakterier och celler dör. Brosket hackas sönder i ca 1-2 millimeter stor bitar som sedan opereras in där Fabio tycker det är lämpligt. (ofta i lateralwall, samma sida som näsmusslorna är infästa) Denna metod är bra då risk för att brosket skall vandra ut från näsväggen är mycket liten. (vid hela bitar brosk är detta en stor risk)

Fabio anses av många ENS-patienter vara den duktigaste kirurgen i Europa när det gäller inplantat för ENS. Har själv besökt Fabio och tyckte har verkade vara en bra människa, dock kändes besöket lite kort (10 min).

Väntetiden för första operationen är år 2019 ca 6-12 månader. Om fler operationer behöver göras så läggs dessa med 18 månaders intervall så att slemhinnan i näsan skall hinna läka i mellan. Ofta gör Piazza operationen i 2-3 steg. Detta innebär alltså lång tid för att få klart hela operationen då 18 månader skall gå mellan varje steg.

Piazza kan träffas på Gemini clinic i Parma eller på Kliniken Medisaluser.
Operation utförs på Carlo Poma Public hospital i Mantova, 65 km från Parma.
Kliniken ringer 14 dagar före operation så att patienten kan planera sin resa.
Ett besök kostar 144 Euro och varje operation runt 1500 Euro.
Varje operation kräver tre besök, 10 dagar efter operation vill Fabio ha ett återbesök, detta är gratis.

Notera att operation för Italienska medborgare är gratis då det omfattas av deras statliga sjukvård. Alla utländska personer måste dock betala men ingen har klinikerna tar mer betalt än för själva kostnaderna. En motsvarande operation i USA skulle vara runt 10 000 Euro per operation.

Flyg rekommenderas till Milano då denna flygplats är mest trafikerad. Det går även att flyga in till Bologna. Reser man till Milano så kan man ta tåg till Parma, resan tar 2-3 timmar och kostar ca 20-30 Euro. Priser för boende i Milano är generellt billigare än i Parma men det går att hitta billiga alternativ med Airbnb även i Parma, (30 Euro och uppåt)

Viktigt vid första besöket är att du har med dig en CT som är gjord efter näsoperationen. Har du inte med dig detta så kan Fabio inte hjälpa dig.

Notera också att Fabio inte gör injektioner med Stamceller eller PRP etc.

Italien, Milano
Dr Enrico Dondé


Adress:
Milano, Villa Letizia, Via Donizetti 12, Eller 

Milano CDM, Foro Bouna parte 63,

Kliniker finns även i orterna: Torino, Bologna och Palermo. 

Telefon till Milanoklinikerna: 0286 451 189 eller 3342 756 842
email: info@chirurgiadelnaso.it 

Typ av läkare: Plastikkirurg som huvudsakligen fokuserar på näsoperation.
Gör även PRP injektionsbehandling. Mig veterligen är han ej specialiserad på Emty nose syndrome men man kan göra PRP injektioner via honom i syfte att läka ENS. Har talat med en person som fått PRP injektioner i Septum och i näsmusslorna av honom.

Tyskland, Lichtenfels
Dr Robert BodlajAdress: Bamberg Strase 7
962 15 Lichtenfelts

Telefon: +49 95 71 58 85
Email: info@schlafenmedizin-praxis.de

Hemsida: https://www.schlafmedizin-praxis.de/


Typ av läkare: Specialist på bland annat Emty nose syndrome. Erbjuder bland annat implantatoperation med Alloderm = cadaver skin from animal. Erbjuder en omfattande diagnosanalys för Emty nose syndrome, tämligen dyr dock. Utför även PRP och hyaluronic injektionsbehandling samt cytokine behandling för ENS.

Information från mail kontakt i början av 2019

How expensive is it?

All costs are calculated based on the GOÄ (German Medical Fee Schedule). For an evaluation of your medical history form and a CT scan from an outside source, the cost would be €102.00. For a complete examination with DVT, endoscopy and nasal flow measurement, including 24-hour recording, the cost is estimated at €651.96.

The costs for the individual procedures are highly variable, depending on whether they can be performed on an outpatient basis or have to be done in hospital. For example, the cost for one session of PRP treatment (a total of 3 to 5 treatments are necessary) is €318.92. The costs for inpatient surgery including Integra implantation total about €5,000.00. If surgery on the sinuses or the nasal septum is required, the costs increase accordingly.

Dr Robert Bodlay Står i kontakt med Dr Houser i USA där utbyte sker av erfarenheter från behandling av ENS

Tyskland, Leipzig
ACQUA Clinic


Adress: HEAD CENTER Practice in the ACQUA Clinic
Käthe-Kollwitz-Straße 64
04109 Leipzig
Telefon: 0341 33 73 31 10
E-Mail:  kopfzentrum-gruppe.de
Hemsida: 
www.acqua-klinik.de
Hemsida: www.kopfzentrum-gruppe.de


Info: Vet i skrivande stund inte mer än detta.


Frankrike, Nice
Laurent Castillo


Hemsida: www.iufc.fr

e-mail: castillo.I@chu.nice
provenzanoi@chu-nice


Telefon: +33 492 031 768

Info: Vet i skrivande stund inte så mycket mer än att han gör implantat för personer som har Empty nose syndrome. Ett besök kostar 100 Euro (år 2018).

Har jag fattat saken rätt så använder han brosk från patientens eget öra för att reparera näsan. Tyvärr rapporteras från flera källor och personer att sådant brosk ofta bryts ned när det placeras i näsan.
Hemsida: https://swissclinics.net/en/
Kontakt sida: https://swissclinics.net/en/contact/
Epost: info@swissclinics.net


info om Emty nose syndome: https://swissclinics.net/en/treatments/empty-nose-syndrome/

I skrivande stund hittar jag inte några kliniker eller någon specifik läkare/kirurg men vad gäller Emty nose syndrome så erbjuder man följande

Mesenchymal Stem Cells (MSC)
Stromal Vascular Fraction (VSC)
lipofilling (autologous fat transfer)
osäker på om man erbjuder inplantat.

As with other tissue defects of the human body, it is possible to treat the condition with stem cells from the patient’s own (autologous) fat tissue or simply by means of autologous fat. In contrast to the surgical treatment involving implantation of artificial nasal conchae under general anesthesia, this procedure is done in local anesthesia in an outpatient setting.

For regeneration of nasal mucosa and other damaged internal structures of the nose the injection of Mesenchymal Stem Cells (MSC) as well as Stromal Vascular Fraction (VSC) isolated from the patient’s own fat tissue recommends itself. Additional volume in the nasal conchae and the regeneration of the mucosa can lead to a long-lasting improvement in the symptoms.

In lipofilling (autologous fat transfer) the missing volume in the nasal conchae is replaced by fat harvested from the patient’s own body. Before implantation the fat can optionally be enriched with the patient’s own stem cells. This procedure is called Cell-Assisted Lipotransfer (CAL).

Storbrittanien, Birmingham
Dr Shahram AnariTyp av kirurg: Rhinoplasty, Nasal reconstruction,
Rhinology (disease of the nose) med mera.

Hemsida: http://www.midlandsnoseclinic.co.uk/surgeon/

Email: noseclinic@yahoo.com

Info: En kirurg som opererat in implantat i ett fåtal personer med Emty nose syndrome. Fått rapporter om att han använder brosk från den egna kroppen, dels öronbrosk men också revbensbrosk. Dock osäkra uppgifter.

Sydkorea, Seoul
Dr Yong-ju Jang


MD, PhD is Professor at the Department of Otolaryngology at the Asan Medical Center located in the University of Ulsan College of Medicine in Seoul, Korea

Några Röster från patienter som skadats av näsoperation