fredag 26 mars 2021

Covid Recovery Fund 2021

Gillar egentligen inte att ta risker med mina investeringar men har nu ändå valt att starta upp en liten "Fond" med Covid förlorare som skulle kunna gynnas om situationen i världen återgår till det normala. 

Bolagen är en mix av underhållning, tex bio, bowling, Kasino. Jag har även valt flygplatser, flygbolag, flygplanstillverkare, REITS fastighetsbolag med verksamhet mot hotell, kontor och Shoppingcenter. Därtill har jag valt några Kryssningsbolag, resebolag och hotell och restaurang bolag. Spanade också på amerikanska nöjesparker men dessa hade redan återgått till nivåer före pandemin. Exempelvis hade jag varit intresserad av SeaWorld i USA men den har redan gått för mycket.

Den som kollar in bolagen ser även att jag även har några högt värderade spelbolag, detta ser jag som en liten tröst och Hedge i fall Lockdowns fortsätter. Då bör vi fortsätta att sitta hemma och spela varvid dessa aktier bör gynnas.

Fonden har en extremt hög risk och jag räknar med att något bolag skulle kunna gå i konkurs. Dock har jag valt 35 placeringar så sannolikheten att alla skulle konka känns liten.

Ser det hela som en rolig grej och lite krydda till min annars rätt tråkiga portfölj. Vissa bolag har dessutom rätt fin yield, framförallt i framtiden om tidigare nivåer på utdelning nås.

Portföljen är tänkt att hållas i ett eller max två år från dagens datum (2021-03-26). Jag kommer inte fylla på ytterligare utan nöjer mig här. Endast Scandic och Covivio skall fyllas på så att även dessa har 5 K i ingångsvärde. Skall bli kul och se hur det går. Tyvärr kan jag konstatera att man är lite sen på bollen. Hade varit många andra bolag som hade intresserat mig också men då dessa redan är tillbaka till nivåer innan Covid så har jag valt att avstå dessa. Det här gäller främst de amerikanska Covid förlorarna.

Bilden nedan är tyvärr lite suddig men blir bättre om du klickar på den.

torsdag 21 januari 2021

Bota Autoimmun sjukdom genom en kost låg på stärkelse - Lär dig kopplingen mellan Klebsiella och HLA-B27 genen

Har du en autoimmun sjukdom? Har stärkelserika livsmedel en tendens att förvärra dina symtom? Forskning tyder på att individer som har autoimmunitet relaterade till en viss uppsättning gener som kallas HLA-B27 kan ha nytta av att minska sitt stärkelseintag. Läs vidare för att undersöka om en diet med låg stärkelse är rätt för dig.

Många miljöfaktorer har varit inblandade i utvecklingen av autoimmun sjukdom, inklusive användning av antibiotika, födelse genom kejsarsnitt, kemisk exponering, dålig kost och sömnbrist, bland annat. Även om man allmänt tror att sjukdomsdebut kräver en miljötrigger har de flesta autoimmuna tillstånd också en genetisk komponenter. En särskild grupp av gener som har starkt associerats med olika autoimmuna sjukdomar är HLA-B27. I den här artikeln kommer jag att diskutera HLA-B27 och rollen som en tarm-mikrob har som kallas för Klebsiella, och varför en diet med låg stärkelse kan vara effektiv för dem som har en HLA-B27-associerad autoimmun sjukdom.

Vad är det här med HLA?

HLA är en förkortning för humant leukocytantigen. ”Leukocyter” är de vita blodkropparna som ansvarar för att skydda din kropp från infektion och främmande ämnen. Antigen avser i detta fall cellytproteiner. Sammanfattat kan man säga att HLA i huvudsak är en grupp av gener som bestämmer vilka proteiner som finns på ytan av dina immunceller.

Människor har totalt 23 par kromosomer varav ett par kommer från varje förälder. Du ärver därför en uppsättning HLA-gener från din mamma och en från din far i moder- och faderversionerna av kromosom 6. HLA är en mycket polymorf gen, vilket innebär att det finns många olika möjliga genuppsättningsvarianter, eller "haplotyper" som du kan ha.

Det stora antalet olika haplotyper utvecklades sannolikt för att möjliggöra en finjustering av immunsystemet. Nackdelen är dock att vissa haplotyper också predisponerar en individ för en viss sjukdom i immunsystemet. Du kanske har läst min tidigare artikel där jag nämnde HLA-haplotypernas roll i känsligheten för mögelsjukdom. HLA-DQ-haplotyper har också associerats med celiaki, medan HLA-DRB1 har associerats med reumatoid artrit. För resten av denna artikel kommer jag att fokusera på HLA-B27 och dess koppling till autoimmun sjukdom.

HLA-B27 är associerad med olika autoimmuna sjukdomar

Förekomsten av HLA-B27 varierar mellan etniska grupper och befolkningar över hela världen men är i allmänhet inte så vanlig haplotyp. Endast 8 procent av kaukasierna, 4 procent av nordafrikaner, 2 till 9 procent av kineserna och 0,1 till 0,5 procent av japanerna har HLA-B27.

Den närmast associerade autoimmuna sjukdomen med HLA-B27 är ankyloserande spondylit (AS), en inflammatorisk sjukdom där en del av ryggkotorna smälter samman och hämmar rörligheten. Uppskattningsvis är 88 procent av personer med AS är HLA-B27-positiva, dock kommer endast en bråkdel av HLA-B27-positiva människor att utveckla AS. Andra autoimmuna sjukdomar som är associerade med en HLA-B27 inkluderar Crohns sjukdom, ulcerös kolit, psoriasis, reaktiv artrit & uveit

HLA-B27 är som tidigare nämnt polymorf vilket innebär att det finns flera olika undertyper, idag känner vi till mer än 100 sådana. Många av de vanligaste undertyperna av HLA-B27 så som exempelvis B2704 och B2705 är associerade med ökad risk för AS. Detta samtidigt som andra undertyper som HLA B2706 och B2709 verkar skyddande mot sjukdomen. 

Kopplingen till Klebsiella

Redan på 1980 talet identifierades forskare att AS-patienter hade förhöjda nivåer av serum IgA, vilket tyder på en onormal rörelse av mikrober från tarmen till blodomloppet. Mer nyligen identifierades via mikrobiom-analys en större förekomst av en gramnegativ bakterie som heter Klebsiella i avföringsprover från patienter med AS. I enlighet med deras hypotes om bakterietillströmning i blodomloppet fann forskare att dessa patienter också hade förhöjda nivåer av anti-Klebsiella-antikroppar i blodet.

Biokemiska studier har visat att Klebsiella har två molekyler som bär sekvenser som liknar HLA-B27. Forskare har antagit att denna "molekylära efterlikning" möjliggör korsreaktivitet mot kroppens egen vävnad. Med andra ord producerar immunsystemet antikroppar mot Klebsiella i ett försök att ta bort bakterien från blodomloppet. Dessa antikroppar kan också ”av misstag” binda till HLA-B27 genen. Denna idé om antikroppar som binder till kroppsegen vävnad är karakteristisk för autoimmunitet.

Även om Klebsiella är en av de mest studerade mikroorganismerna i förhållande till HLA-B27 och autoimmun sjukdom så finns det andra mikrober som också har visat sig kunna orsaka korsreaktioner. Exempelvis har Proteus-bakterier föreslagits vara involverade i utvecklingen av Reumatoid artrit via samma molekylära efterlikningsmekanism som Klebsiella. 

Varför kan en diet med låg stärkelse hjälpa?

Biokemiska studier av Klebsiella har visat att denna bakterie växer till mest i antal om personen i fråga äter komplexa kolhydrater, det vill säga stärkelse. Den växer däremot inte i antal på protein, fett eller på cellulosa från växter. Detta gör att vi kan styra mängden av klebsiella i tarmen beroende på vad vi äter. De flesta enkla sockerarter som glukos absorberas i den övre delen av tunntarmen och tar sig därför inte så långt ner som till som tjocktarmen där majoriteten av mikroberna finns, inklusive Kelebsiella-mikroben. Enkla sockerarter från kosten är därför inte tillgängliga för Klebsiella.

Stärkelse däremot är inte så lätt att smälta eller absorbera och en del av stärkelsen förblir intakt när födan når tjocktarmen varvid Klebsiella kan använda denna till sin egen fördel. Klebsiella har visat sig tillverka pullulanas, ett enzym som gör det möjligt för dem att bryta ner stärkelse till enkla sockerarter för energi och tillväxt. Flera studier har tillämpat denna kännedom på människor. En randomiserad kontrollstudie delade in människor i två grupper enligt följande: 

En diet med högt kolhydratinnehåll, en med lågt proteininnehåll samt en med lågt kolhydratinnehåll. 

De jämförde sedan överflödet av Klebsiella i fekala prover. Det genomsnittliga antalet Klebsiella var 30 000 / gram i gruppen med hög andel kolhydrater jämfört med 700 / gram i gruppen med låg mängd kolhydrater. En annan studie visade att en diet med låg andel stärkelse minskade totalt serum IgA hos AS-patienter. Majoriteten av dessa patienter rapporterade också en minskning av symtomens svårighetsgrad och i vissa fall till och med en fullständig Remission av sjukdommen.

Tre steg mot Remission

Nu när du bättre förstår vetenskapen bakom HLA-B27-associerad autoimmun sjukdom följer här är tre saker du kan göra för att vidta åtgärder för att minska inflammation och värk.

Ta reda på din Haplotype: Det bästa och mest exakta sättet att bestämma din haplotyp är att begära ett blodprov från din läkare som använder en riktad DNA-sekvenseringsmetod för att identifiera vilka alleler du bär. 

Experimentera med ditt stärkelse / kolhydratintag: Om du inte har tillgång till genetisk testning eller om du är HLA-B27 negativ kan du fortfarande göra ett självexperiment för att se hur du personligen tolererar stärkelse. Jag är en stor förespråkare av experiment för att hitta den diet som är rätt för dig. Eileen Laird från Phoenix Helix har skrivit ett utmärkt inlägg där hon delar resultaten av sina egna och flera andra Paleo autoimmuna bloggares stärkelseexperiment. Många fann att de tål vissa former av stärkelse men inte andra. Att känna till detta är verkligen värdefullt eftersom vi vet att en diet som saknar fermenterbar fiber som stärkelse kan vara skadlig för tarmmikrobiotans långvariga hälsa.

Läk din tarm: En frisk tarm är helt helt avgörande för att uppnå och bibehålla optimal hälsa. En läckande tarm tillåter bakterier och dietproteiner att ta sig in i blodomloppet vilket framkallar en kraftig reaktion från immunförsvaret. Oavsett din HLA-haplotyp och oavsett om du är positiv eller negativ för HLA-B27 genen så är det av högsta vikt att stärka tarmbarriärens integritet för att minska på inflammationen i kroppen. Att verkar för en mångsidig, hälsosam tarmflora kan också hjälpa till att hålla Klebsiella och andra potentiellt problematiska mikrober borta.

PS: Personligen är jag negativ för HLA-B27 men har under 10 års tid av aktiv ulcerös kolit ändå utvecklat ledvärk som är relaterad till Klebsiella och andra bakterier som ger samma typ av korsreaktion till kroppsegen vävnad. Genom att vara extremt strikt och hålla mig borta från stärkelserik mat så kan jag vara så gott som hels smärtfri.

Källa till artikeln

onsdag 13 januari 2021

Dividend growt Calculator - Enkel version för analys av 1 bolag

Kalkylatorn visar årlig genomsnittlig utdelningsökning mellan angivna årtal samt hur utdelningen kommer utveckla sig baserat på angiven direktavkastning och utdelningstillväxt. Fungerar bäst på dator. Vid mobil enhet dubbelklicka snabbt på skärmen. Redigera endast gröna celler, resten räknas ut automatiskt. 

Se även Yield on Cost Calculator för att identifiera vilket förhållande du vill ha mellan direktavkastning och utdelningstillväxt för att uppnå önskad yield on cost x år framåt i tiden.

torsdag 7 januari 2021

Avancerad Excelfil för att bokföra en aktieportfölj

Nedan är en kopia på den Excelfil som jag tidigare har använt för att bokföra min aktieportfölj. Lägger in den här på bloggen om någon vill bygga vidare på arket för sin egen del. För att du skall ha glädje av denna fil behöver du ladda hem den. I nedre kanten av den inbäddade filen, finner du en svart list. Klicka på bilden som illustrerar en pil på ett ark för att ladda ner. 

OBS: Kursdata hämtas automatiskt till de flesta aktier. Detta görs genom att du klickar på flikarna längst ned i Excell och sedan högerklickar på varje ark. Välj sedan "uppdatera". Kursen föres in på förstasidan "min portfölj" genom funktionen leta rad.

Kalkylator för Aktieanalys via Market Screener.com

Se lathund längst ner i dokumentet för instruktion. Fungerar inte formler kan det bero på att du använt  punkt eller komma-tecken felaktigt. OBS: Denna kalkylator är anpassat för Market Screener så som deras sida såg ut under år 2020. Har layouten ändrats sedan dess kan du behöva justera i filen. Uppgifter går att lägga in direkt på sidan men jag rekommenderar att du laddar ner dokumentet så att du kan klistra in flera uppgifter på en och samma gång. Se den nedra svarta listen på dokumentet för att ladda ner. Länk till data inhämtning: https://www.marketscreener.com/