torsdag 21 januari 2021

Bota Autoimmun sjukdom genom en kost låg på stärkelse - Lär dig kopplingen mellan Klebsiella och HLA-B27 genen

Har du en autoimmun sjukdom? Har stärkelserika livsmedel en tendens att förvärra dina symtom? Forskning tyder på att individer som har autoimmunitet relaterade till en viss uppsättning gener som kallas HLA-B27 kan ha nytta av att minska sitt stärkelseintag. Läs vidare för att undersöka om en diet med låg stärkelse är rätt för dig.

Många miljöfaktorer har varit inblandade i utvecklingen av autoimmun sjukdom, inklusive användning av antibiotika, födelse genom kejsarsnitt, kemisk exponering, dålig kost och sömnbrist, bland annat. Även om man allmänt tror att sjukdomsdebut kräver en miljötrigger har de flesta autoimmuna tillstånd också en genetisk komponenter. En särskild grupp av gener som har starkt associerats med olika autoimmuna sjukdomar är HLA-B27. I den här artikeln kommer jag att diskutera HLA-B27 och rollen som en tarm-mikrob har som kallas för Klebsiella, och varför en diet med låg stärkelse kan vara effektiv för dem som har en HLA-B27-associerad autoimmun sjukdom.

Vad är det här med HLA?

HLA är en förkortning för humant leukocytantigen. ”Leukocyter” är de vita blodkropparna som ansvarar för att skydda din kropp från infektion och främmande ämnen. Antigen avser i detta fall cellytproteiner. Sammanfattat kan man säga att HLA i huvudsak är en grupp av gener som bestämmer vilka proteiner som finns på ytan av dina immunceller.

Människor har totalt 23 par kromosomer varav ett par kommer från varje förälder. Du ärver därför en uppsättning HLA-gener från din mamma och en från din far i moder- och faderversionerna av kromosom 6. HLA är en mycket polymorf gen, vilket innebär att det finns många olika möjliga genuppsättningsvarianter, eller "haplotyper" som du kan ha.

Det stora antalet olika haplotyper utvecklades sannolikt för att möjliggöra en finjustering av immunsystemet. Nackdelen är dock att vissa haplotyper också predisponerar en individ för en viss sjukdom i immunsystemet. Du kanske har läst min tidigare artikel där jag nämnde HLA-haplotypernas roll i känsligheten för mögelsjukdom. HLA-DQ-haplotyper har också associerats med celiaki, medan HLA-DRB1 har associerats med reumatoid artrit. För resten av denna artikel kommer jag att fokusera på HLA-B27 och dess koppling till autoimmun sjukdom.

HLA-B27 är associerad med olika autoimmuna sjukdomar

Förekomsten av HLA-B27 varierar mellan etniska grupper och befolkningar över hela världen men är i allmänhet inte så vanlig haplotyp. Endast 8 procent av kaukasierna, 4 procent av nordafrikaner, 2 till 9 procent av kineserna och 0,1 till 0,5 procent av japanerna har HLA-B27.

Den närmast associerade autoimmuna sjukdomen med HLA-B27 är ankyloserande spondylit (AS), en inflammatorisk sjukdom där en del av ryggkotorna smälter samman och hämmar rörligheten. Uppskattningsvis är 88 procent av personer med AS är HLA-B27-positiva, dock kommer endast en bråkdel av HLA-B27-positiva människor att utveckla AS. Andra autoimmuna sjukdomar som är associerade med en HLA-B27 inkluderar Crohns sjukdom, ulcerös kolit, psoriasis, reaktiv artrit & uveit

HLA-B27 är som tidigare nämnt polymorf vilket innebär att det finns flera olika undertyper, idag känner vi till mer än 100 sådana. Många av de vanligaste undertyperna av HLA-B27 så som exempelvis B2704 och B2705 är associerade med ökad risk för AS. Detta samtidigt som andra undertyper som HLA B2706 och B2709 verkar skyddande mot sjukdomen. 

Kopplingen till Klebsiella

Redan på 1980 talet identifierades forskare att AS-patienter hade förhöjda nivåer av serum IgA, vilket tyder på en onormal rörelse av mikrober från tarmen till blodomloppet. Mer nyligen identifierades via mikrobiom-analys en större förekomst av en gramnegativ bakterie som heter Klebsiella i avföringsprover från patienter med AS. I enlighet med deras hypotes om bakterietillströmning i blodomloppet fann forskare att dessa patienter också hade förhöjda nivåer av anti-Klebsiella-antikroppar i blodet.

Biokemiska studier har visat att Klebsiella har två molekyler som bär sekvenser som liknar HLA-B27. Forskare har antagit att denna "molekylära efterlikning" möjliggör korsreaktivitet mot kroppens egen vävnad. Med andra ord producerar immunsystemet antikroppar mot Klebsiella i ett försök att ta bort bakterien från blodomloppet. Dessa antikroppar kan också ”av misstag” binda till HLA-B27 genen. Denna idé om antikroppar som binder till kroppsegen vävnad är karakteristisk för autoimmunitet.

Även om Klebsiella är en av de mest studerade mikroorganismerna i förhållande till HLA-B27 och autoimmun sjukdom så finns det andra mikrober som också har visat sig kunna orsaka korsreaktioner. Exempelvis har Proteus-bakterier föreslagits vara involverade i utvecklingen av Reumatoid artrit via samma molekylära efterlikningsmekanism som Klebsiella. 

Varför kan en diet med låg stärkelse hjälpa?

Biokemiska studier av Klebsiella har visat att denna bakterie växer till mest i antal om personen i fråga äter komplexa kolhydrater, det vill säga stärkelse. Den växer däremot inte i antal på protein, fett eller på cellulosa från växter. Detta gör att vi kan styra mängden av klebsiella i tarmen beroende på vad vi äter. De flesta enkla sockerarter som glukos absorberas i den övre delen av tunntarmen och tar sig därför inte så långt ner som till som tjocktarmen där majoriteten av mikroberna finns, inklusive Kelebsiella-mikroben. Enkla sockerarter från kosten är därför inte tillgängliga för Klebsiella.

Stärkelse däremot är inte så lätt att smälta eller absorbera och en del av stärkelsen förblir intakt när födan når tjocktarmen varvid Klebsiella kan använda denna till sin egen fördel. Klebsiella har visat sig tillverka pullulanas, ett enzym som gör det möjligt för dem att bryta ner stärkelse till enkla sockerarter för energi och tillväxt. Flera studier har tillämpat denna kännedom på människor. En randomiserad kontrollstudie delade in människor i två grupper enligt följande: 

En diet med högt kolhydratinnehåll, en med lågt proteininnehåll samt en med lågt kolhydratinnehåll. 

De jämförde sedan överflödet av Klebsiella i fekala prover. Det genomsnittliga antalet Klebsiella var 30 000 / gram i gruppen med hög andel kolhydrater jämfört med 700 / gram i gruppen med låg mängd kolhydrater. En annan studie visade att en diet med låg andel stärkelse minskade totalt serum IgA hos AS-patienter. Majoriteten av dessa patienter rapporterade också en minskning av symtomens svårighetsgrad och i vissa fall till och med en fullständig Remission av sjukdommen.

Tre steg mot Remission

Nu när du bättre förstår vetenskapen bakom HLA-B27-associerad autoimmun sjukdom följer här är tre saker du kan göra för att vidta åtgärder för att minska inflammation och värk.

Ta reda på din Haplotype: Det bästa och mest exakta sättet att bestämma din haplotyp är att begära ett blodprov från din läkare som använder en riktad DNA-sekvenseringsmetod för att identifiera vilka alleler du bär. 

Experimentera med ditt stärkelse / kolhydratintag: Om du inte har tillgång till genetisk testning eller om du är HLA-B27 negativ kan du fortfarande göra ett självexperiment för att se hur du personligen tolererar stärkelse. Jag är en stor förespråkare av experiment för att hitta den diet som är rätt för dig. Eileen Laird från Phoenix Helix har skrivit ett utmärkt inlägg där hon delar resultaten av sina egna och flera andra Paleo autoimmuna bloggares stärkelseexperiment. Många fann att de tål vissa former av stärkelse men inte andra. Att känna till detta är verkligen värdefullt eftersom vi vet att en diet som saknar fermenterbar fiber som stärkelse kan vara skadlig för tarmmikrobiotans långvariga hälsa.

Läk din tarm: En frisk tarm är helt helt avgörande för att uppnå och bibehålla optimal hälsa. En läckande tarm tillåter bakterier och dietproteiner att ta sig in i blodomloppet vilket framkallar en kraftig reaktion från immunförsvaret. Oavsett din HLA-haplotyp och oavsett om du är positiv eller negativ för HLA-B27 genen så är det av högsta vikt att stärka tarmbarriärens integritet för att minska på inflammationen i kroppen. Att verkar för en mångsidig, hälsosam tarmflora kan också hjälpa till att hålla Klebsiella och andra potentiellt problematiska mikrober borta.

PS: Personligen är jag negativ för HLA-B27 men har under 10 års tid av aktiv ulcerös kolit ändå utvecklat ledvärk som är relaterad till Klebsiella och andra bakterier som ger samma typ av korsreaktion till kroppsegen vävnad. Genom att vara extremt strikt och hålla mig borta från stärkelserik mat så kan jag vara så gott som hels smärtfri.

Källa till artikeln

onsdag 13 januari 2021

Dividend growt Calculator - Enkel version för analys av 1 bolag

Kalkylatorn visar årlig genomsnittlig utdelningsökning mellan angivna årtal samt hur utdelningen kommer utveckla sig baserat på angiven direktavkastning och utdelningstillväxt. Fungerar bäst på dator. Vid mobil enhet dubbelklicka snabbt på skärmen. Redigera endast gröna celler, resten räknas ut automatiskt. 

Se även Yield on Cost Calculator för att identifiera vilket förhållande du vill ha mellan direktavkastning och utdelningstillväxt för att uppnå önskad yield on cost x år framåt i tiden.

torsdag 7 januari 2021

Avancerad Excelfil för att bokföra en aktieportfölj

Nedan är en kopia på den Excelfil som jag tidigare har använt för att bokföra min aktieportfölj. Lägger in den här på bloggen om någon vill bygga vidare på arket för sin egen del. För att du skall ha glädje av denna fil behöver du ladda hem den. I nedre kanten av den inbäddade filen, finner du en svart list. Klicka på bilden som illustrerar en pil på ett ark för att ladda ner. 

OBS: Kursdata hämtas automatiskt till de flesta aktier. Detta görs genom att du klickar på flikarna längst ned i Excell och sedan högerklickar på varje ark. Välj sedan "uppdatera". Kursen föres in på förstasidan "min portfölj" genom funktionen leta rad.

Kalkylator för Aktieanalys via Market Screener.com

Se lathund längst ner i dokumentet för instruktion. Fungerar inte formler kan det bero på att du använt  punkt eller komma-tecken felaktigt. OBS: Denna kalkylator är anpassat för Market Screener så som deras sida såg ut under år 2020. Har layouten ändrats sedan dess kan du behöva justera i filen. Uppgifter går att lägga in direkt på sidan men jag rekommenderar att du laddar ner dokumentet så att du kan klistra in flera uppgifter på en och samma gång. Se den nedra svarta listen på dokumentet för att ladda ner. Länk till data inhämtning: https://www.marketscreener.com/

söndag 3 januari 2021

Ekonomisk sammanfattning 2020

Året slutade på plus 10,1% vilket är 4,5% sämre än mitt jämförelseindex - OMX Stockholm all share cap GI. ISK portföljen med mina svenska innehav har dock gått mer eller mindre exakt som index 13,6% VS 14% för index. Där jag har underpresterat är KF portföljen. Här har jag en negativ avkastning på -6,7 % samtidigt som DJ world index är upp med 13,8%. Det här beror delvis på dollarfall men också på att många av bolaget har gått dåligt. Många föll kraftigt i mars men har ännu inte kommit upp till samma nivå som innan raset.

Under året har jag fortsatt min resa med att plocka bort högutdelare som har underpresterat ända sedan jag köpte dem. Jag har nu plockat bort samtliga banker utom DNB. Räntan lär knappast höjas inom en snar framtid och tillväxtmöjligheterna är närmast obefintliga. Dessutom har många nischbanker kommit upp som utmanare vilket tar kunder från storbankerna.

Jag har också plockat bort samtliga högutdelande etf,er utom PCN. Dessa EFT,er visade sig vara kattguld. Den senaste jag tog bort var SDIV vilken är en ETF som placerar i de högst utdelande bolagen i världen, 100 st om jag minns rätt. Ändå sedan jag köpte dessa ETF,er så har navkursen ständigt sjunkit och ibland känns det som att de delar ut mer som utdelning än vad de får in från de underliggande bolagen. Detta skulle i så fall kunna förklara varför NAV-kursen ständigt går ner. 

Hur som helst så har jag tagit beslutet att avstå från högutdelare och istället fokusera mer på tillväxt. Ett tag hade jag planer på att flytta utomlands varvid jag ville maximera utdelningen så att den skulle kunna täcka upp både för mig och mina sambo. Nu har dock de planerna grusats tack vare att svensk sjukvård förstört mig. Jag blir således kvar i Sverige och då känner jag inte att jag måste maximera utdelningen längre. Då är det istället roligare att få lite mer total tillväxt i portföljen.

På grund av detta har jag således frångått kravet på minst 4% yield on cost inom 5 år. Jag tillåter mig nu köpa bolag med låg eller ingen utdelning alls om jag istället tror mig kunna få mer i kurstillväxt i bolaget. Fortfarande kommer dock 90% av portföljens investeringar vara sådana som delar ut men hittar jag bra bolag som inte delar ut så kommer jag inte låta detta begränsa mig. Jag inser nu att man missat många bra bolag bara för att man haft krav på en viss direktavkastning.

När det gäller belåningen så började jag i slutet på år 2019 och inledningen på 2020 att minska denna. I mars när allt hade rasat kunde jag dock inte motstå utan jag ökade upp den igen. I slutet av år 2020 tycket jag dock det var ypperligt att avveckla belåningen när portföljen var på all time high. Anledningen till avvecklandet är dels riskeliminering på all time high men också väldigt mycket för att jag inte gillar Avanzas system med Superlånet. För att få bästa möjliga ränta måste du köpa någon av de utvalda bolaget som Avanza godkänt för superlånet och på senare tid har jag hittat många bolag som inte omfattas av superlånet.

Inför 2021 kommer jag fortsätta med att långsamt minska ner på högutdelare, kvar är nu främst Reit-bolagen, tex WP carry, Realty income, Omega health care etc. Jag kommer istället försöka välja bolag mer bättre utsikter för vinst och omsättningsökning. Mitt mål är att få upp portföljavkastningen till 15 % årligen. Sedan mätningens start år 2012 ligger jag nu på 10% i CAGR om jag räknar med de pengar som jag plockat ut ur portföljen. 

Därtill kommer jag också ta bort förbudet mot fonder i portföljen. Planen är att ta in 2-4 småbolagsfonder för att öka på den årliga tillväxten något. Nu är ju dock småbolag extremt högt värderade så det får bli en långsam övergång under 1-2 års tid. 

Tack vare att jag plockat bort belåningen samtidigt som jag sålt av högutdelare så har jag minskat mycket på utdelningen. Till detta så kom också Covid och många inställda utdelningar. Från att som mest haft 311K i utdelning år 2018 är jag nu nere på 173K. Prognosen infor 2021 ligger på 190K vilket antagligen kommer sänkas ytterligare pga Covid och pga att jag kommer sälja av vissa högutdelare. Det är nu inte längre helt säkert att utdelningen kommer täcka mina levnadskostnader, detta framförallt då rätt mycket försvinner i kostnader för portföljen. Dessa kostnader låg i år på 41 K och kommer troligtvis ligga runt samma nivå för nästa år. Därför kommer från och med i år tillåta mig att sälja andelar av portföljen om utdelningen inte räcker för mina levnadskostnader.

Jag kan också konstatera att kostnaderna för courtage har dragit iväg, hade nästan 10 K i sådana kostnader i år. Har handlat till Avanzas PB-courtage på 0,15%. Detta är bra om man köper små poster då lägsta courtaget är på ett fåtal kronor men samtidigt så blir det dyrt om man handlar större poster. Här behöver jag nog se över och ändra till ett bättre courtage mer anpassat för större summor.

De bolagen som jag kommer välja nu under år 2021 skall ha 10-15% eller mer i vinstökning per år. De skall gärna ha nettokassa och samtidigt ha goda framtidsförutsättningar. Några exempel på bolag jag plockat in bevakningsposter på under december är: Prosus, Tencent, Alibaba, Humana, Enghouse system, Ak medical, instalco, sdiptech.

Nedan lägger jag in några grafer som visar utvecklingen från 2012-2020. Kan också vara bra att nämna att jag började med passiv utdelningsinvestering från och med 2016. Före 2016 gick jag ofta in och ur marknaden via fonder, en strategi som visade sig vara mycket dålig.


Vad gäller Petitezzer portföljen så kommer vi under året troligtvis plocka bort alla REIT bolagen och andra bolag som har dåliga tillväxtutsikter och även här välja mer tillväxt. Min sambo som är under bygga upp fasen av kapitalet behöver fokusera på tillväxt istället för utdelning.

Det var det, lycka till med 2021 och låt dig inte förblindas av alla grafer där folk visar orimligt höga avkastningar. Det må vara lätt att tjäna mycket pengar ett år som detta om man tagit stor risk men det är också extremt lätt att förlora dessa pengar kommande år om börsen vänder ner när man sitter med samma risknivå. God fortsättning.