torsdag 26 januari 2023

Utländsk valuta mot SEK

Uppdateras per automatik från Google var 20,e minut. Gröna celler ifylles av mig!

Från högsta: Valuta-parets utveckling från den punkt då den utländska valutan var som dyrast
Kurs nu över medel: Valuta-parets utveckling från ett uppskattat medelvärde 
Över lägsta: Valuta-parets utveckling från då den utländska valutan var som allra billigast

Om minusvärde i kolumn: "kurs nu över medel" så är valutan billigare just nu än historiskt snitt.
Om plusvärde i kolumn: "från högsta" så är valutan dyrare än vad den någonsin tidigare varit
Om minusvärde i kolumn: "över lägsta" så är valutan billigare än vad den historiskt någonsin varit

Cellen längst upp till höger visar vilken period som diagrammen visar. Vanligtvis kör jag på 365 dagar.
Graferna visar exempelvis USD/SEK eller EUR/SEK, eller NOK/SEK och så vidare.
 

söndag 15 januari 2023

Bevakningslista för aktier med framtida estimat för: Kursutveckling, P/E-tal, Direktavkastning och VPA tillväxt

Kurser hämtas från Google finance per automatik med typ 20 minuters fördröjning. Resten uppdateras av mig i mån av intresse och tid. Kanske någon gång per år. Vill du själv ha filen föra att kunna redigera och lägga in egna värden. Klicka i så fall på följande länk så att filen visas i Google Kalkylark. Markera hela dokument. Kopiera allt och öppna ett nytt personligt kalkyl-ark där du klistrar in. Spara, och filen är din. Du redigerar bara text i de celler som har en mörk eller ljusgrön fyllning. Resten beräknas per automatik. Blå bakgrundsfärg visar att cellen innehåller en formel som kan ändras vid behov. Lilla fyllning av cellen indikerar att det finns en special-formel här för att hämta kurs till norska aktier. Ovanför tabellen finns två celler där du kan minska VPA-estimat och framtida värdering av bolaget för att göra en försiktigare prognos. Ändrar du här och skriver tex 20 % sänks samtliga angivna VPA- estimat med just 20 %. Samma sak gäller för P/E. Skriv 30% här och den framtida värderingen av bolaget sänks med 30%. Tabellen är designat så att inmatning av värden sker till vänster. 

För att få en tydlig bild av resultat och kunna jämföra så scrollar du till tabellens högra del. Här visat färdig beräkning för att snabbt kunna få en övergripande bild om framtida estimat.

måndag 26 september 2022

Aktie-spread och arbitrage kalkylator - Se förtjänst att byta mellan olika aktieslag inom samma bolag

Har nedan skapad en kalkylator som beräknar om man kan tjäna på att byta ett aktieslag mot ett annat inom samma bolag och således tjäna pengar på Spreaden mellan exempelvis en A och B aktie. Tyvärr medger inte Google kalkyl ark att man kan tillåta redigering på inbäddat dokument utan att det sedan återgår till sin ursprungsform så som Microsoft OneDrive gör. För att lägga in egna värden behöver filen således laddas hem. 

Antagligen behöver du ladda hem filen den och klistra in i en ny Google kalkyl ark fil, detta för att kursinformationen från Google Finance skall komma över per automatik.

Kursinformationen nedan hämtas från Google Finance och uppdateras en gång varje minut. Dock är det 20 minuters fördröjning på kursinformationen. Om du laddar hem, redigera bara gröna celler. 

För att ladda hem filen följ denna länk.

När du har fått hem filen anger du vilket aktieslag du har och hur många aktier du äger. I den högra kolumnen kan du sedan se hur mycket du kan tjäna på att byta aktieslag. Notera att du själv måste kolla huruvida du redan äger den billiga eller dyra aktien. Förtjänsten är så klart endast möjlig om du redan äger den dyra aktien och byter mot den billiga.

Vill du bara se procentuell spread mellan olika aktieslag inom samma bolag går det utmärkt att använda tabellen nedan eftersom denna alltid är uppdaterad med ny data.

 
Personlig info: Denna fil är sparad på: https://docs.google.com/ (huvudprofil)

Mobilanpassad version av: "Kurspotential-Kalkylator: Beräkna tillväxt i en aktie baserat på estimat för P/E-tal och VPA (ENKEL VERSION)"

Dessa typer av inbäddade OneDrive filer fungerar inte så bra på telefon och surf-plattor utan jag rekommenderar att använda dator. Här kommer ändå en fil jag försökt anpassa och göra större för att enklare kunna fylla i på telefonen. Notera att du enbart redigerar gröna markerade celler och för att göra detta så måste du dubbelklicka snabbt på telefonens skärm i dessa celler (På dator ett klick).

OBS: Länk till Marketscreener.com finns också inlagd i kalkylatorn. Här kan du hämta aktuell kurs och vinst per aktie för i år och för kommande år. Du kan också se snitt P/E de senaste 10 åren, mm.  

Kalkylatorn har två användningsområden där det första är att beräkna kurspotential i en aktie du vill köpa eller äger sedan tidigare. Den kan också användas för att få fram en specifik köpkurs där du vill köpa en aktie baserat på att du då vill gå in på ett förutbestämt P/E-tal. Exempelvis om du skulle vilja köpa aktien till snitt P/E för de senaste 5 åren... VPA som förkortning står för = Vinst per aktie


 

Kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto för utländska aktier? Här följer min analys !

Har för en tid sedan sökt mycket fakta kring regler för Kapitalförsäkring och Investeringssparkonto. Generellt är min rekommendation att man väljer Investeringssparkonto för sina placeringar. Är man en utdelningsjägare som jag innebär ett ISK att man inte behöver skatta på utdelningen. Istället beräknas en schablonintäkt på totalt innehav på kontot som du sedan skattar på. I nuläget med den låga statslåneräntan som vi har är det mer lönsamt att välja ISK än VP-Konto/traditionell depå. Dessutom slipper man tänka på krångel vid deklarationen, allt innehav inom ISK behöver nämligen inte redovisas vad avser köp och sälj. Vad jag dock har kommit fram till är att för de utländska placeringarna som ger utdelning så är inte ISK lika bra. Trotts att du beskattas för schablonintäkten för kontot så får du ändå erlägga källskatt till den utländska staten där värdepappret ligger registrerat. i de allra flesta fall ligger denna på 15 %. Har du sedan detta på ett VP-Konto så tar Svenska staten mellanskillnaden upp till 30 %. Alltså får du bara behålla 70 % av din utdelning på VP-konto.

I det fall då du har ett utländskt utdelande värdepapper inom ISK så får du alltså ofta betala 15 % i utländsk källskatt samtidigt som du också får betala skatten för investeringssparkontot, alltså en form av dubbelbeskattning. Dock så kan man begära avräkning av den utländska källskatten i samband med deklarationen. Då räknas denna av mot schablonintäkten för Investeringssparkontot. Detta är dessutom kontospecifikt vilket innebär att du får inte räkna av det mot schablonintäkten sammanräknad för alla dina ISK-konton utan bara mot just det ISK-kontot där dina utländska utdelande innehav ligger. Detta innebär med stor sannolikhet att du inte kommer få tillbaka all erlagd källskatt då det inte finns tillräckligt mycket skatt på ISK-kontot att kvitta mot. I bästa fall kan man välja att tolka det som så att du får avräkning för hela skatten som du lägger för investeringssparkontot så att detta blir gratis men när så skett så får du inte tillbaka resten av erlagd källskatt. Därför är detta rent ekonomiskt inte det bästa alternativet.

Just när det gäller ditt innehav i utländska utdelande värdepapper så är därför det bästa alternativet att du väljer en Kapitalförsäkring. Välj då Avanza eller Nordnet, de tar ingen avgift för kontot vilket de flesta av storbankerna gör. Du får förvisso ändå lägga 15 % källskatt (tas löpande var 3,e månad från kontot inom KF) men Avanza Pension och Nordnet Pension kommer automatiskt att begära tillbaka dessa pengar åt dig. Det tar visserligen tid, ca 2 år men du behöver själv inte ansöka och krångla med det.

Under samtal med Avanza har de sagt att hittills så har det alltid lyckats få tillbaka all erlagd källskatt åt sina kunder men det är ingen garanti att de får tillbaka allt. Flera av storbankerna fixar inte tillbaka dessa pengar åt dig så därför skall du inte välja KF hos dem. En fördel med KF är också att ditt skatteåterbäring av den utländska källskatten är helt och hållet oberoende av din i övrigt ekonomiska situation, detta beräknas helt separat och blandas inte i hop med något annat. När det gäller möjligheten att kunna få avräkning av utländsk källskatt inom ISK så sammanräknas allt under inkomst av kapital vilket innebär att om du har stora lån så kommer dessa reducera utrymmet att kvitta mot. Räntekostnaden för lånet kommer då kvittas mot inkomst av kapital och således även mot schablonintäkten för Investeringssparkontot, detta gör att du då kan bli av med hela möjligheten att kvitta den utländska källskatten. (Man måste ha överskott av kapital att kvitta mot)

Det finns väldigt mycket att säga om KF och ISK och jag är medveten om att texten ovan kan vara svår att greppa om man inte har lite bakgrundsinformation om de båda kontoformerna men kort sagt rekommenderar jag och många andra: KF för utländska utdelare och ISK för allt annat.

Nedan så presenterar jag en Analys/utvärdering jag gjorde när jag tog mitt beslut om vilket som var bäst för mig. Jag har klippt och klistrat in från word så texten må vara i jag format och ej helt fullt ut förklarande men jag lägger ändå in den så kan ni själva se hur jag resonerat.

Investerings sparkonto eller Kapitalförsäkring för utländska aktier med utdelning?


Det finns många fördelar med att välja kapitalförsäkring


·        Jag får "alltid" (historiskt alltid, dock ej garanterad allt åter alltid) tillbaka all erlagd utländsk källskatt. Avanza sköter detta åt mig. Utbetalas ca 2 år efter aktuellt år.

·        Vid ISK och VP-konto: Värdepapper i USA värda över 60 000 dollar beskattas med 35 % av arvtagaren om jag dör. Detta slipper man med KF då KF-bolaget är ägaren av värdepappren.

·        Avgifterna för kapitalförsäkringen dras kvartalsvis direkt från KF-kontot. Hade jag valt ISK så måste jag betala in skatt i samband med deklarationen. Jag föredrar att skattet tas löpande direkt från KF-kontot så slipper jag tänka på det vid deklarationen som jag måste vid ISK.

·        Skatten på kapitalförsäkringen är helt oberoende av allt annat i min ekonomiska situation, den blir den samma oavsett banklån, oavsett kapitalförluster etc. Jag får "alltid" tillbaka skatten, även om jag har kapitalförluster. Detta får jag inte på ISK, här måste jag ha kapitalvinster att kvitta mot.

·        Jag slipper onödigt arbete i samband med deklarationen för att kunna kvitta bort den utländska källskatten. Avanza sköter allt åt mig. Jag behöver inte räkna på om jag har nog med kapitalvinster för att kunna kvitta bort all utländsk källskatt som jag behöver göra om jag har ISK. Här får jag "allt" tillbaka oavsett min övriga situation.

·        Skulle jag flytta utomlands kan jag fortfarande ha kvar min KF hos Avanza. En ISK får jag inte behålla hos Avanza om jag flyttar utomlands, denna blir då till ett VP-Konto.

·        Fördel med KF är också att skatten beräknas vid ingången på året, tar jag ut min utdelning innan 1 januari så slipper jag skatta för den igen. Dock kommer utdelningen noteras som insättningar, varvid jag kommer få skatta på dem ändå men jag slipper dubbelbeskattning.

·        Om jag har utländska utdelare på ISK så kan jag förvisso avräkna den utländska källskatten mot schablonintäkten, men detta är kontospecifikt. Har jag flera ISK-konton men bara utdelande Utländska innehav på ett av dem så får den utländska källskatten bara räknas av med maximalt skatten på schablonintäkten för just det ISK-kontot. Kan alltså inte räkna av dem mot schablonintäkten för alla ISK, n. Detta hade gjort att jag inte hade fått tillbaka all utländsk källskatt. Med KF slipper jag detta.

Dock finns det några nackdelar med en Kapitalförsäkring


·        En jätte stor nackdel är att jag själv inte äger innehavet i en kapitalförsäkring utan detta ägs av försäkringsbolaget, i mitt fall Avanza pension och Nordnet pension. Dessa är förvisso helt fristående från Avanza och Nordnet och under hård bevakning av finansinspektionen men om de ändå går i konkurs så kan jag förlora kapitalet inom kapitalförsäkringen.

·        Ytterligare en nackdel är att jag inte kan flytta in eller ut värdepapper ur en KF. Jag måste sälja innehavet och flytta in/ut kontanta medel. Vill jag flytta innehavet till en annan portfölj får jag således sälja och sedan flytta ut för att sedan köpa igen. Då stämmer inte mitt anskaffningsvärde, detta går bara att ändra på Avanza om du flyttat in värdepapper till Avanza. Och flytta värdepapper från KF till KF går ju inte.

·        På Avanza och Nordnet är själva kapitalförsäkringen gratis, storbankerna tar mycket betalt.

·        Det ingår en försäkring till arvtagaren där denna får ut kapitalet plus 1 %. Denna betalar man för, i början är det extremt billigt men priset ökar desto äldre man blir. 1 miljon vid 35 år kostar årligen 8,64 kr. vid 40 år 12,6 kr, vid 50 år 35 kr, vid 60 år 89 kr. vid 65 år 159, vid 70 år 253, vid 80 år 767 = 0,07 % av en miljon kr. Detta är småpengar i det stora hela så  kan man bortse ifrån denna "nackdel". (Kan också va fördel för arvtagaren)

·        Nackdel är också att man inte kan ta ut allt kapital för än tidigast ett år efter den initiala insättningen i KF. Dock med min placeringstanke med utdelningsportföljen-Lön så spelar detta ingen roll. Jag skall ju äga fram till jag dör.

Mitt resonemang: Rent ekonomiskt för minimalt jobb och maximal lönsamhet så borde jag välja en Kapitalförsäkring för mitt utländska innehav. Men det finns en stor nackdel som talar emot detta och det är konkursrisken. Möjligtvis är jag lite över nojig här, inget svenskt försäkringsbolag som har kapitalförsäkringar har någonsin gått i konkurs. Dock har jag läst om ett som haft problem. Försäkringsbolagen har hårda regler på sig att de alltid måste ha det värde innestående i bolaget som motsvarar kundernas investeringar + en buffert. Finansinspektionen kollar dem var tredje månad.
Skulle en konkurs ändå ske så innebär detta att bolaget har mindre pengar än vad kunderna äger. Att något skulle kunna orsaka detta har jag svårt att se, känns som att det då måste handla om nått typ av brott och förskingring. Om så sker står man som kund i första led som fordringsägare att få tillbaka sina pengar, dock kommer alltid lite pengar saknas i samband med konkurs eftersom konkursen just bygger på att bolaget har mindre pengar än dess skulder. Skulle man se det helt klart utan att blanda in känslor så är nog konkursrisken att betrakta som extremt osannolik. Dock så känner jag det vore dumt att först försöka sprida riskerna på flera olika värdepapper som jag noga väljer ut för att sedan lägga allt i en och samma korg som om just det bolaget går i konkurs kan äventyra en stor del eller i värsta fall allt. Detta känns dumt och osmart även om risken är så minimal. En sak hade varit om jag sparade en mindre summa eller om jag sparade på 5-10 års sikt. Men nu kommer jag tillslut kanske ha 40-50 % av mitt totala innehav i utländska utdelare, skall jag då lägga allt detta i en kapitalförsäkring och riskera så stor del. Dessutom så kan man ju säga att om 5 år jag då har säkert inte världen gått under men nu när jag sparar på så lång sikt så är det ju svårt att veta vad som kommer hända. Alternativet hade varit att exempelvis placera hälften inom ISK och hälften inom KF, tyvärr får jag då betala 15 % i skatt på utdelningen.

Min slutsats: Jag bestämmer mig därför för att dela upp mina utländska utdelare mellan två olika kapitalförsäkringsbolag. Hälften av mina utländska utdelare skall vara hos Avanza pension i deras KF och hälften skall ligga i KF hos Nordnet pension.

Först tänkte jag välja att ha hälften på ISK men när jag fick redan på att avräkningen av utländsk källskatt bara får ske mot just det ISK där de utländska utdelarna ligger så inser jag att jag inte kommer kunna få tillbaka all källskatt. I bästa fall hade jag kunnat se det som att detta ISK-konto hade blivit helt fritt från avgift. Trodde först att jag fick räkna av den utländska källskatten mot schablonskatten summerat för samtliga mina ISK-konton och då hade jag fått tillbaka all källskatt.
Genom detta val så slipper jag fixa med avdrag på deklarationen, jag kommer alltid få tillbaka så mycket källskatt som går utan att jag själv behöver bry mig om det och samtidigt minskas inte avdraget om jag tar banklån vilket jag kommer ta i framtiden. Desutom kan jag flytta utomlands utan att KF påverkas. Har jag ISK så blir jag av med denna om jag flyttar utomlands, då måste jag betala 30 % skatt på utdelningarna. Vidare så har jag riskbegränsat mig genom att dela upp det på två bolag. Båda går omöjligt i konkurs. Skulle det vara så att ett skulle gå i konkurs så lär jag ju ändå få ut minst 60-70 % av mitt kapital.