måndag 1 november 2021

Misslyckat bilköp, vilka möjligheter finns?

Jag har aldrig satt mig in i konsumenträtt utan trott att man är väl skyddade i Sverige. Nu har det dock visat sig att man har nästintill obefintliga möjligheter att få rätt när det gått snett med bilköpet. Nedan tänker jag presentera de erfarenheter jag fått under 6 månaders krångel med en liten lokal bilfirma.Bakgrund
I februari köpte vi en Renault Megané för 35 000 kr av en liten bilfirma i stan som nu är skrot. Redan efter ett par dagar visat det sig att bilen hade elfel och varvid den lämnades in till bilfirman för åtgärd. Därefter kom den tillbaka efter 5 veckor med ännu värre elfel, nu lyste varenda varningslampa och bilen gick inte att köra med, efter ytterligare några dagar vägrade den helt att starta och vi yrkade då på att köpet skulle hävas. Detta vägrade dock firman utan man skulle istället sälja bilen åt oss och fixa en ersättningsbil. Detta höll firman sedan på med under flera månader men någon ersättningsbil dök aldrig upp. Under juni månad ringde ägaren till bilfirman och ville att vi skulle komma in till firman för att diskutera bilaffären. Väl på platts finner vi bilhandlaren och hans bror fulla och när vi återigen yrkar på återköp brister det för bilhandlaren varvid denne våldför sig på oss. I samband med detta säger bilhandlaren också upprepade gånger att vi skall passa oss jävligt noga och att han vet vart vi bor och att han skall skicka sina grabbar på oss. Efter detta skickade vi in anmälan till allmänna reklamationsnämnden och några dagar efter detta finner vi bilen upprepad utanför bostaden. När ytterligare en annan anmälan skickas in till ARN i samma ärende dyker två personer upp från en annan bilfirma i stan och hotar oss i vår bostad.

Tvist uppstår, vad göra?
Nedan baseras på våra egna lärdomar av en över 6 månader lång tvist.

1. Yrka på åtgärd. Om du får ett nej förhandla om hur tvisten kan lösas.
Yrka skriftligen via mail att bilhandlaren skall stå för reparationskostnader alternativt häva köpet. Går inte bilhandlaren med på detta ge honom en bra deal där du erbjuder att till exempel stå för halva reparationskostnaden. OBS viktigt: Försök dra dig ur affären så snabbt det bara går. Låt inte bilhandlaren dra ut på tiden. Vi tillät bilhandlaren hålla på och dra ut på processen under 4 månader där han vecka efter vecka lovade att han skulle lösa problemet. Tro mig, ingen vill hålla på och tjafsa om en bil i flera månader. Då är det bättre att stå för en del av reparationskostnaden själv om detta löser konflikten.

2. Ta tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en gratis instans i samhället dit konsumenter kan vända sig när affären gått fel mot ett företag. Något mycket viktigt att veta är dock att ARN,s beslut inte är tvingande för företaget. Deras beslut är bara en rekommendation till företaget. Många små bilfirmor väljer fullt ut att strunta i ARN,s beslut och detta kan de gör helt utan konsekvenser för verksamheten. Tidningar som Råd och Rön brukar i emellanåt presentera vilka företag som inte följt ARN,s beslut, de hamnar då i tidningens så kallade svara lista. Dock finns det flera bilhandlare här i stan som är registrerade på denna lista men de lyckas ändå bedriva sin verksamhet utan konsekvenser. Detta beror högst troligt på att få personer kollar vilka företag som är registrerade hos ARN innan de handlar med dem samtidigt som de som väl kollar aldrig skulle handla med små bilfirmor själva.

För att lyckas få igenom ärendet hos ARN måste du ha klagat skriftligen till företagen inom skälig tid. Du måste även ha väldigt god dokumentation, i princip allt måste vara dokumenterat med mail, bilder, filmer och så vidare. Du måste också ha utlåtande från verkstaden som bevis. Vi hade flera bilder och filmer men detta godtogs inte utan intyg från verkstaden krävdes.

För att lyckas häva ett köp skall du dessutom ha gett företaget flera möjligheter att åtgärda felet via egen verkstadskontakt och företaget skall dessutom ha fått skäligt tid på sig att fixa det. Har du tänkt att häva köpet är det också mycket viktigt att du i ett så tidigt skede som möjligt underrättat företaget skriftligen om detta och fel som uppstår efter 6 månader är så gott som omöjliga att få gehör för hos ARN och tingsrätt.

Ärendet måste också vara extremt väl sammanfattat, gör gärna en tidslinje i Excell där du skriver upp vad som sagts och gjorts i ordning. Felen skall också dokumenteras mot hur långt bilen har gått vid respektive fel och allt måste vara väl strukturerat då nämnden endas har ett fåtal minuter per ärende. Om du skickar in ostrukturerat material och för många filer så kommer nämnden vara snabba med att konstatera att de inte kan åta sig ärendet varvid det kommer avvisas med motivationen att det hindrar nämndens effektivitet. Därför är det mycket viktigt att du inte skickar in för mycket material eller för ostrukturerat material. Allt det du påstår måste också vara styrkt med något typ av bevis, så som mail, bild, film verkstadsutlåtande etc. Skickar du in uppgifter som du inte kan styrka så kommer nämnden vara mycket snabb med att konstatera att parterna måste höras och då man inte gör detta innebär det att ärendet kommer avvisas även i detta fall.


Vår erfarenhet av ARN.
Jag upplever att det är en nämnd i kris som har brist på personal för att kunna lägga tillräckligt med tid på alla de anmälningar man får in. För att inte drunkna i ärendet så har man därför tagit för vana att avvisa många ärenden som man tycker blir för omfattande. Dessutom blir det mycket svårt att få gehör hos ARN på grund av följande.

Skickar du in för lite material kommer de hävda att du inte har tillräckligt material för att bevisa din sak och då kommer de skriva att parterna måste höras och då de inte gör detta så avisas ärendet.

Skickar du istället in mycket bevis kommer de nästan per automatik hävda att ärandet är för omfattande och hindrar nämndens effektivitet varvid det även i detta fall avvisas.

Alltså hur du än gör så kommer det vara mycket svårt att få gehör hos ARN när det gäller bilköp. Jag får känslan att de främst är intresserad av att ta små enkla ärenden där kunder har köpt söndriga varor från någon butik och att de inte vill ha krångliga bilärenden för att det blir för tidsödande. Något som man också måste känna till är att nämnden inte tar upp ärenden som har granskats eller granskas av tingsrätten just nu.

Bemötandet hos ARN var relativt dåligt, personalen verkade vara stressad och må dåligt och jag upplevde flera gånger att man inte ville prata eller svara på frågor. Tanken med ARN är god men tyvärr är det en instans som inte fungerar som den bör, därför skall du inte ha några direkta förväntningar om att de kommer ta upp ditt ärende.

OBS. För att kunna klaga hos ARN måste företaget ha fått försöka att åtgärda felen, har du själv först tagit bilen till en verkstad för att själv åtgärda felen så kan inte längre klaga till ARN. Då kommer man hävda att denna verkstad kan ha orsakat felen.

3. Ta tvisten till tingsrätten
Om du inte har lyckats kompromissa och förhandla dig fram till en lösning och heller inte fått någon framgång hos ARN så kvarstår bara ett alternativ och det är ett väldigt dåligt alternativ i de situationer du har köpt en billig bil. Efter att ha varit i kontakt med flera advokater har jag blivit meddelad att en tvist hos tingsrätten kan ta 1-2 år. Skulle det bli riktigt omfattande och man måste ta in specialister och man dessutom skulle förlora så kan en rättegångskostnad för båda parter sluta på 200 000 - 400 000 kr. Vi köpte en bil för 35 000 och att dra igång en process på 1-2 år där man i värsta fall kan riskera 400 000 kr känns inte speciellt logiskt eller smart.

Bilens försäkringsbolag täcker rättegångskostnader
Förvisso kan du kan använda dig av bilens försäkringsbolag för att få ersättning för rättegångskostnader men då är det så finurligt gjort att det i villkoren står att man endast ersätter rättegångskostnader som står i skäligt proportion till tvistade summa. I vårt fall är denna på 35 000 kr vilket innebär att det är osannolikt att försäkringsbolaget skulle stå för flera hundra tusen i rättegångskostnader när bilen bara är värd 35 000 kr. Enligt advokat är det vanligt att försäkringsbolaget först säger ja men att de i ett senare skede när rättegångskostnaderna skenat iväg säger att de inte hjälper till något mer och har man väl startat processen kan det vara svårt att lägga ner då man redan står med stora kostnader. Förvisso får du då i ett sådant fall betalt fram tills den punkt att försäkringsbolaget säger att de inte är med längre men detta innebär också att du löpande måste ha kontakt med dem för att kolla av hur länge i processen som de är villiga att vara med. Och hur som helst, är ofta självrisken 20% av rättegångskostnaden vilket bara det kan bli tämligen mycket. (20% av 400 000 = 80 000 kr)

Därtill så måste man också vara medveten om att även om man vinner så är det ingen garanti för att få tillbaka sina kostnader. Företaget man stämmer kan ha slut på pengar eller i värsta fall kan en lite firma hellre välja att försätta sig i konkurs än att betala flera hundra tusen i rättegångskostnader. Det är inte svårare än att man tömmer företaget på pengar och sedan ser till att det försätts i konkurs. Då kommer motparten aldrig få sina pengar åter och själv kan bilhandlaren starta upp en ny firma för förhållandevis lite pengar. Sen är det också så att även om du vinner så måste du stå för din del ar rättegångskostnaden. Advokaterna skall ha betalt för sitt uppdrag och vad du kommer få är då en fordran på företaget och även om man inte väljer att försätta sig i konkurs så kan en sådan fordran ta mycket lång tid att driva in till dig.

Lucka i rättssystemet vid bilköp under 100 000 kr
Man kan alltså konstatera att man är väldigt rättslös när man köpt bil för en mindre summa då ARN bara är rådgivande samtidigt som tingsrätten blir alldeles för dyrt och långdraget. Det är säkert därför det finns så många bilfirmor som handlar med bilar upp till 100 000 kr. De vet mycket väl att om något skulle gå fel så är det så gott som omöjligt att stämma firman. Alltså kan man konstatera att det endast är värt att dra ärendet till tingsrätten är om det handlar om flera hundra tusen kronor. I andra fall kommer du risker en mycket stor summa pengar för att kunna vinna endast en mindre summa.

Har du ett case? Ja, men betänk att bilhandlaren kan ordna med falska intyg!
I vårat fall har jag lagt 7 timmar per dag i över en månads tid. Jag har 30 sidor stämningsansökan med ytterligare 12 sidor sammanfattning och sammanfattning på den sammanfattningen i Excell. Jag har också 180-190 olika filer med bevisning och allt ordnat extremt seriöst med hyperlänkar och innehållsförteckning. Hade jag vunnit? ja troligtvis! Men till saken hör att Advokaten menar på att det är vanligt att dessa typer av bilhandlare förfalskar dokument och fixar falska vittnen på olika saker som talar till deras fördel. Om så sker är jag dock inte riktigt lika säker på att jag hade vunnit och eftersom jag vet att han förfalskat saker innan hos tingsrätten så är det sannolikt att han gör det igen.

Småmål/förenklat tvistemål om tvisten rör ett belopp upp till max 22 750 kr
Småmål är sådana där den tvistade summan ej överstiger ett halvt prisbasbelopp som år 2018 är 22.750 kr. Om du har köpt en bil och summan du tvistar om är maximalt 22 750 kr så kan du alltså driva ärendet som ett småmål. Fördelen med detta är att rättegångskostnaderna blir betydligt mindre, detta tack vara att det bara är en domare mot vanligtvis tre samt att varje part står för sin egna rättegångskostnader. Förlorar man här så binds man inte att stå för motpartens rättegångskostnader annat än maximalt en timmes rådgivning, vittnens ersättning samt resekostnader.

Tanken är att man själv utan juridiskt ombud skall kunna skicka in en stämningsansökan när det gäller småmål, hur smart detta är när företaget lär ha advokat är väl svårt att uttala sig om i förväg men man har helt klart ett underläge redan från start om motparten har en advokat som kan ämnet. Hur som helst, vi köpte bilen för 35 000 så detta är inte aktuellt för oss ändå, möjligtvis hade man kunnat yrka på 22 750 som max ersättning för bilen men osäker på om man kan göra så när den egentliga tvistesumman är större än 22 750 kr.

Kostnaden för en advokat
Hur som helst måste man stå för sina egna rättegångskostnader och en vanlig advokat tar runt 1400 kr (före moms) per timme. Det behövs således inte många timmar för att det skall rinna iväg flera tusenlappar och även om du är försäkrat så täckes inte småmål i denna försäkring.

Osäker om det i vårat fall skulle kunna gå att köra som ett småmål men även om det skulle kunna gå så är det maximalt 22 750 kr åter. Gissar vilt men låt säga att kostnader hamnar på 7000 kr, då har vi 15 750 kr kvar som skall delas på två (mig och min sambo) vilket ger 7875 kr per person och då får vi garanterat en psykopat efter oss som skall fortsätta att hota oss = Det är inte värt det och framförallt inte för min hälsa.

Slutsats
Den som orkat läsa hit kan nog instämma på att man är rätt körd om man tvistar om en summa som är över 22 750 kr. Tvistar du om en sådan summa måste du köra det som ett vanligt tvistemål och då kan du riskera rättegångskostnader på 200 000 - 400 000 om du förlorar. Är du som många andra och köper bilar mellan 50 000 och 100 000 och ditt försäkringsbolag endast täcker rättegångskostnader som är skäliga i förhållande till tvistad summa så innebär detta alltså att du är rökt om det väl går så långt att du och bilfirman inte kommer överens. Här har vi alltså en lucka i den svenska rättssystemet och det är troligtvis därför det finns så många små bilfirmor som säljer begagnade bilar. Bilhandlarna vet om detta och säljer bilar inom intervallet och få personer kommer därför ha möjlighet att kräva sin rätt hos tingsrätten om köpet väl går fel.

Små bilhandlare ett helt onödigt mellanled som gör bilköpet dyrare
Vet inte vad en bilhandlare lägger på i snitt på priset men för vår del betalade vi 40% mer för bilen hos bilhandlaren än vad en likvärdig bil hade kostat via blockets privatmarknad. I vårat fall rörde detta sig om 10 000 kr extra. Detta gjorde vi för att vi naivt på riktigt trodde att man har en trygghet när man köper från bilhandlare. Denna trygghet kan jag nu helt avfärda eftersom bilhandlaren helt och hållet kan göra som han själv vill då ARN endast är en rådgivande instans. Visst finns det en lite risk för bilhandlaren att bli stämd inför tingsrätten om han inte sköter sig men de flesta bilhandlare säljer inte bilar över 100 000 och då täcker ditt försäkringsbolaget inte processen för stämning eftersom tingsrättskostnaden blir så stor i förhållande till bilens värde. Köper du från en bilhandlare  betalar du alltså 40 % extra för bilen utan att få någon garanti att företaget åtgärdar felen om sådana skulle visa sig. Köper du privat har du definitivt ingen möjlighet att stämma personen i fråga om något går fel med bilköpet men då har du samtidigt spenderat 30-40% mindre pengar som du kan lägga på bilen ifall den visar sig ha fel. Dessutom går en bilhandlares hela verksamhet ut på att denne skall köpa in bilar billigt och sälja dyrt genom att polera upp dem och få dem att se finare ut än vad de egentligen är i motor och växellåda, vet inte om jag tycker det är något man bör bidra till.

Avråder från små bilhandlare
Därför vill jag starkt avråda från att köpa bil av små bilhandlare, garantin sträcker sig endast till företagets goda vilja att komma överens med dig och om en tvist uppstår lär denna vilja snabbt upphöra. Dessutom har du ytterligare en nackdel och det är att små bilhandlare oftast är sina egna. Det vill säga, de driver själva verksamheten och har inga chefer som kan ligga på dem om de gör fel. Detta innebär att de helt och hållet kan göra som de vill utan några konsekvenser. Hade en bilhandlare på en större firma med aktieägare, chefer och policys överfallit och totalt blåst kunden på en bil så hade han blivit sparkad illa kvickt men är man sin egen så gör man precis som man vill, något som för dig som kund kan blir förödande.

Lämna in bilen på verkstad och gör en E-diagnos innan köp
Det kan kosta en slant men det är nog trotts allt den billigaste försäkringen man kan få mot dolda fel på bilen. Det finns gott om ställen där man kan lämna in bilen för en kontroll innan köp och bilbesiktningen är en av dem, vet bland annat att besikta utför kontroller och E-diagnoser.

En E-diagnos är en kontroll där man går in i bilens elsystem via dator och kollar om några fel på bilen finns. Att få ett utlåtande på motor och växellåda är också något vi kommer efterfråga i framtiden.

Välj stora kedjor, leasa eller köp privat
Efter samtal med Konsumentvägledning och Advokat så har jag fått berättat för mig att man får in väldigt mycket ärenden vad avser små bilhandlare och städföretag. Vill du inte bli blåst undvik därför dessa företag och vänd dig till stora företag med bra policys så som exempelvis Bilia och Holmgrens. På sådana företag försöker man följa ARNS beslut så långt det går och man försöker inte systematiskt blåsa sina kunder. Man är också rädd om sitt rykte och inser att lösa en konflikt med en kund är lika mycket värt som en annonskampanj på hundra tusentals kronor.

För vår del fick vi nog, vi har nu leasat en bil från Holmgrens för 2200 kr per månad. Kanske inte det mest ekonomiska men vi vill inte ha mer bil problem nu då de kostar oss alldeles för mycket hälsa.

1 kommentar:

  1. Vilken rutten bilförsäljare. Man blir ju arg bara av att läsa om er historia så jag kan tänka mig att det varit jobbigt för er. Mycket bra att ni delade med er så många fler kan lära av era erfarenheter.

    SvaraRadera