onsdag 20 maj 2020

Operation av näsmusslorna och Septum - Komplikation & Skada

Varje dag andas en genomsnittlig person in 10.000-15.000 liter luft fördelat på cirka 23 000 andetag. Sådan luft har ofta en låg luftfuktighet vilket innebär att näsans slemhinna utsätts för mycket stor kontinuerlig uttorkande påfrestning. För att inte skadas av detta har kroppen utvecklat organ i näsan vilka vården har kommit att kalla för näsmusslor. Dessa organ är inte bara viktiga för näsan och andningens funktion utan är också helt avgörande för personens välbefinnande. Organen är rikligt försedda med blodkärl som kan svälla och kontrahera i något som kallas för näscykeln. En sådan cykel är dels viktig för att slemhinnan inte skall torka ut men också för att diafragman skall få rätt andningsmotstånd för en lugn och behagligt andning med optimalt gasutbyte i olika situationer.Näsmusslorna har också riktigt med bägarceller som kontinuerlig minut för minut producerar sekret för att hålla slemhinnan fuktig och fri från infektioner. Därtill har slemhinnan i näsmusslorna också en mycket hög koncentration av flera olika typer av receptorer viktiga för hjärnans regleringen av näsan och andningen. Några av dessa är, Termo, Mekano och Kemo-receptorer. De här receptorerna registrerar bland annat förändringar i nivån av Koldioxid, syre, PH och temperatur. Större andelen av dessa receptorer är lokaliserade i främre delen av näsmusslorna och i septums övre del.

Så långt allt bra men problemet kommer när dagens specialistsjukvård uppmanar patienter att lösa nästäppa genom att skära bort eller bränna sönder dessa organ. Och visst, åtgärden är effektiv för att lösa nästäppan men det långsiktiga priset är enormt. Över tid leder bristen på sekret till uttorkning och degenerering av slemhinnan, ofta med, smärta, andningsproblem och infektioner som följd. De här personerna blir ofta handikappade och oförmögna att hantera normala miljöer som andra individer klarar utan problem. Många blir extremt känsliga för torr luft och luft med partiklar eller doftämnen. När dessa personerna söker upp sjukvården flera år efter utfört operation med symtom som långsamt har tilltagit så blir många anklagade för att inbilla sig symtomen.

Vad som är extra allvarligt med dessa operationer är att de hade kunnat undvikas om sjukvården hade tittat på hela kroppen. Allt som oftast så finns det en bakomliggande orsak till nästäppan som står att finna i systemisk inflammation. Detta väljer dock sjukvården att bortse ifrån. Istället för att kolla patienten för allergi, födoämnes-intolerans, hormonella obalanser eller histaminkänslighet etc så föreslår man istället ofta en operation med motiveringen att personen har en sned nässkiljevägg. Detta trotts att 70-80% av alla människor anses ha detta. Extra allvarligt blir det när vården endast varnar för två risker inför en sådan operation. Risk för blödning och risk för infektion.

I nedan inlägg (länk) gås det igenom många av de verkliga risker som föreligger vid operation av nässkiljeväggen och näsmusslorna. Notera att flera av dessa risker inte är risker i bemärkelsen att de kanske skulle kunna uppträda om patienten har otur. Istället är flera av dessa skador en garanti att få. Detta eftersom dagens operationer för att åtgärda nästäppa alla går ut på att näsans organ förstörs.


Kirurgernas försäljningsargument för att övertyga patienter till näsoperation är idag dels att beskriva näsmusslorna som organ som okontrollerat växer sig för stora och därav måste skäras bort eller brännas sönder för att minska dess storlek. Samt dels att beskriva en sned nässkiljevägg som någonting man måste operera för att obehindrat andning skall kunna ske. Dock förklarar man aldrig att de flesta människor har en mer eller mindre sned nässkiljevägg utan att ha problem med nästäppa. Man förklarar heller inte det faktum att kroppen bestämmer storleken på näsmusslorna utifrån det utrymme som finns tillgängligt i respektive näsborre. Näsborren som har en utbuktning får således mindre omfång på näsmusslorna samtidigt som näsborren som har en inbuktning i nässkiljeväggen får större omfång på näsmusslorna. Kroppen justerar således så att flödet skall vara likvärdigt i båda näsborrarna trots att nässkiljeväggen inte är helt rak. Nedan bild illustrerar hur detta fungerar. Detta är således ett känt fenomen men det här struntar vården att informera om. Antagligen för att kunna sälja in en operation till patienten, att operera något som har växt snett låter nämligen logiskt för en opåläst patient.Man förklarar heller inte att näsmusslorna är genetiskt programmerade att växa till en perfekt storlek där de i av-svällt läge tillåter fritt luftflöde och där de i uppsvällt läge blockerar näsan för att skydda slemhinnan. Man förklarar heller inte att näsmusslorna tillsammans bildar kanaler där luften filtreras, värms och fuktas, eller att de producerar slem som är viktigt slemhinnans välmående såväl som för patientens välmående.

Orsaker till nästäppa som vården ignorerar
Att nästäppa har systemisk orsaker är väl känt idag, nedan följer exempel på orsaker till nästäppa.

Histamin-överkänslighet: Histamin sväller upp slemhinnor och ökar slem-produktion. Histamin utsöndras vid i kroppen vid allergiska reaktioner och viss typ av mat innehåller dessutom hög halt av histamin. Vissa personer kan utveckla en känslighet för histamin och kan ha svårt att bryta ner ämnet. Andra utvecklar allergier där kroppen själv utsöndrar histamin för öka utsöndringen av sekret från slemhinnor i syfte att skydda sig mot ämnen kroppen har identifierat som skadligt. Det här bortser idag vården helt ifrån.

Födoämnesintolerans - Immunglobulin G (IGG): Kroppens immunförsvar producerar antikroppar mot ämnen, virus och bakterier som den uppfattar som skadliga. Detta gör kroppen för att skydda sig själv. Tyvärr är kroppens immunförsvar dock inte perfekt utan kan skicka ut signaler om att tillsynes ofarliga ämnen är skadliga. Sådana signaler uppstår vanligtvis ofta hos personer som har en ökad tarmpermeabilitet till följd av inflammatorisk kost, förstörd tarmflora, kronisk stress eller intag av ämnen som ökar tarmens genomsläpplighet. Ett bland flera sådana ämnen är Gliadin som finns i ämnet gluten som i sin tur finns i stora mängder i spannmålen, vete korn och råg. När Gliadin når tarmen produceras ämnet Zonulin vilket låser upp bindningarna som finns mellan tarmens celler, de så kallade Enterocyterna. När Enterocyternas bindning försvagas kan onormalt stora partiklar från intagen föda ta sig in till tarmens insida GALT (Gut associated lymphoid tissue) där 75% av kroppens immunförsvar är lokaliserat. När detta sker startar en reaktion i immunförsvar vilket leder till systemisk inflammation i hela kroppen. En sådan inflammation påverkar även slemhinnan näsan.
Har personen dessutom enzymbrist på grund av stress eller andra orsaker så kan ännu större partiklar ta sig in i kroppen och orsaka aktivering av immunförsvaret. Över tid kommer detta leda till att kroppen utvecklar antikroppar mot de ämnen som tränger in i kroppen utan att först ha brutits ner fullständigt. Individer som genomgår ovan beskriven process utvecklar vanligtvis antikroppar mot de ämnen som de äter mest men de kan också utveckla antikroppar mot de bakterier som lyckas tränga igenom slemhinnan. Det har numera gjorts mycket forskning på detta område men den här informationen intresserar inte vården. De har inget intresse i att finna systemiska orsaker till nästäppa utan anmodar istället operation så att kirurgen kan utföra sin yrkesroll och tjäna pengar.

Systemisk inflammation, allergi och känslighet mot olika ämnen: Inflammation är en nödvändig del i kroppens Homeostas men tyvärr leder dagens kosthållning och ihållande stress till att den inflammatoriska processen kan bli uppreglerad till en onormalt hög nivå. När detta händer blir kroppen känslig för ämnen som normalt sett inte borde aktivera immunförsvaret. Här följer en lista på ämnen som är kända för att kunna trigga immunförsvaret och således orsaka bland annat nästäppa.

Casein i mjölkprodukter: Ett ämne som är känt för att irritera immunförsvaret.

Lektiner: Växternas skydd mot att bli uppätna av insekter och djur. Hög koncentration i baljväxter, nötter och i fröer. Även skalet på vissa rotfrukter och grödor innehåller hög koncentration av ämnet.

Allergi mot ämnen vi exponeras för via luften: En individ som har systemisk inflammation och således en uppreglering av immunförsvaret kan reagera på ämnen i luften som vanligtvis andra inte är känsliga för. En sådan reaktion kan resultera i att kroppen producerar IGE eller IGA antikroppar mot ämnet varvid näsmusslorna sväller upp när ämnet detekteras på slemhinnan. En person med ett uppreglerat immunförsvar kan således bli känslig för i princip vad som helst i luften. Vanliga triggers är mögel, pollen, gräs eller starka dofter.

Födoämnen som är kända för att kunna aktivera immunförsvaret: Kroppen är unik och kan reagera på olika födoämnen varvid en personlig IGG antikroppstest rekommenderas. Dock finns det en hel del ämnen som är kända för att kunna trigga inflammation, här följer några av dessa: Vete, korn, råg, mjölkprodukter, baljväxter, nötter och fröer och skal som innehåller höga halter av lektiner, exempelvis potatisskal. Där till är även Zein i majs, friterad mat och socker kända för att bidra till mer inflammation i kroppen. Härdade och härskna fetter är även dessa kända för att orsaka mycket inflammation i kroppen. Idag innehåller dessutom kosten för hög grad Omega 6 i förhållande till Omega 3 vilket också är något som har visat sig trigga inflammation i kroppen.

Vad som presenterats ovan är några kända orsaker till nästäppa, de finns så klart fler orsaker, en sådan är hormonella obalanser. Hur som helst så visar vården idag noll intresse i att utreda grunden till nästäppa- Istället anmodar man patienten till en helt onödig operation. En operation där man dessutom medvetet döljer risker och komplikationer i syfte att inte oroa patienten.

Operation av näsan - En irreversibel åtgärd som förstör näsan!

Problemet är inte bara att vården struntar i grundorsaken till nästäppan utan att man också anmodar operation utan att förklara risken och konsekvensen för patienten. Faktum är att vid de flesta av dagens funktionella näsoperationer så handlar det inte om risker för komplikationer utan om en garanti för sådana. Kirurger är idag så aggressiva i sina metoder att patienten garanterat kommer få bestående besvär. Den enda frågan är egentligen hur stora dessa besvär kommer bli, men att det kommer bli bestående besvär när vårdens operationer går ut på att förstöra näsans organ, ja det är ett faktum. Många är också de personer som skrivit upp sig på operation av nässkiljeväggen som också samtidigt fått näsmusslorna - näsans andningsorgan bortskurna utan att bli informerade om det.

Det som skiljer en näsoperation från till exempel en höftoperation är att man i det senare går in tar bort en trasig del och ersätter med en ny. Funktionell näsoperation handlar istället om att man förstör ett friskt organ genom att man skär bort det eller genom att man kör in ett instrument och bränner sönder det så att vävnaden dör. Det är alltså stor skillnad på operation och operation. I det ena fallet lagar man något trasigt och i den andra fallet förstör man något som är helt. Det som är anmärkningsvärt är att vården ignorerar det faktum att näsmusslorna är kroppen och näsans andningsorgan. Organ som 10 000 generationer människor före oss fört vidare till oss för att de är viktiga. De här går vården ogenerat in och skär bort eller bränner sönder utan att informera om att patienten kommer få livslångt lidande av åtgärden. Det här är inget annat än en masspsykos inom sjukvården världen över.

Tänk dig in i följande situation: Du söker upp specialistsjukvård för ett svullet finger varvid de skär bort fingret eller via Conchotomi bränner sönder det inifrån så att vävnaden och funktionen förstörs. Det här skulle vara totalt oacceptabelt, eller hur? Frågan är varför det anses vara annorlunda med näsan och näsmusslorna?  Varför är dessa livsviktiga organ okey att skära bort eller bränna sönder då samma procedur hade varit helt utesluten att utföra på ett hjärta, en njure, lever eller ett finger? Som du ser är det här det här inget annat än en masspsykos inom dagens sjukvård. Det är nu dags att vi som patienter berättar sanningen vad dessa typer av operationer resulterar i. Har du själv blivit skadad av sjukvården antingen via näsoperation eller via någon annan typ av operation så uppmanar jag dig att sprida informationen på nätet så att andra kan varnas och skyddas från att bli skadade. Vill du dela din berättelse på bloggen här så skicka gärna ett mejl på: fonderingar@gmail.com så kan jag publicera den så att fler kan komma att läsa.

Målet med nedan artikel är att skydda andra från att bli lurade av vården att tro att sådana här operationer kan utföras utan bestående problem för patienten. Som det är nu så underlåter man sig att varna och informera vad dessa operationer leder till. Det enda man nämner för patienterna är risk för blödning och infektion. Efter att jag har lagt över 1300 timmar på att läsa in mig i ämnet så är det min plikt att sprida kunskapen jag samlat på mig. I denna gratis E-bok kan du som läsare skaffa dig kunskap som vården själva saknar i ämnet.

https://fonderingar.blogspot.com/2019/09/komplikation-av-nasoperation-atrofisk.html

Anders Arbrandt Senior Consultant in ENT, Head- and Neck Surgery

Det är också min plikt att varna andra från att utföra operation med Anders Arbrandt. Anders är den kirurg som via Öron Näsa Hals-mottagningen på södra Älvsborgs sjukhus utfört operationen på undertecknad. En operation som i efterhand visat sig vara väldigt aggressiv och hänsynslös. Anders största mål har  varit att få maximal passage i näsan utan att ta hänsyn till att patienten skall ha en fungerande näsa livet ut. Anders är dock inte ensam om att utföra dessa typer av operationer. Det finns en stor skara kirurger världen över som tror att näsans andningsorgan - näsmusslorna kan opereras bort helt eller delvis utan problem för patienten. Samma läkare och kirurger tror också att en operation av nässkiljeväggen kan genomföras utan att de vaskulära kärlen i slemhinnan skadas. Tyvärr är detta i de flesta fall felaktigt eftersom en sådan operation leder till att Septums svällkropp förstörs. Mer om detta kan du läsa i e-boken ovan.

Thomas Westin: Specialistläkare Öron- Näs- och Hals-sjukdomar

En annan kirurg som jag också vill varna för är Thomas Westin, se bild till vänster. Själv besökte jag Thomas på en klinik i Göteborg några år efter Anders operation. Trotts stor skada från Anders operation uttalar sig Thomas att han själv opererat ut mer vävnad på näsmusslorna än vad Anders har gjort. (Anders har skurit bort 60-70% av slemhinneytan i de nedre näsmusslorna och halva den ursprungliga längden). Tomas meddelar dock tvärsäkert att detta inte är något problem. De nämnda symtom jag nu har med torr och brännande näsa, avsaknad av luftmotstånd, nervsmärtor etc har enligt Thomas ingenting att göra med operationen. Det här är så klar fullständigt absurt och Thomas vet mycket väl att näsmusslorna är de organ som producerar huvudandelen av det sekret som smörjer och fuktar näsan. Han vet också att näsmusslorna är det organ som ger upphov till att diafragma får ett rätt luftmotstånd att jobba med. Han vet likaså att immunförsvaret sitter i näsmusslorna och om dessa tas bort så kommer patienten drabbas av återkommande infektioner. Det här vet Thomas, han är inte ointelligent, han har varit överläkare på Sahlgrenska i flera år. Dock är Thomas den gamla sortens läkare som alltid i alla lägen tror de vet bäst, även i de fall patienten lever med sin egen kropp 24 timmar om dygnet och i många fall vet bättre vad problemen består i än läkaren. Thomas är den typ av person som pekar med hela handen och vid mitt besök framkom en tydlig brist på empati, ödmjukhet och lyhördhet. Jag vill starkt avråda från operation med Thomas. Även Om Anders Arbrandt är den kirurg som förstört mig så var åtminstone Anders trevlig och visade viss empati under det uppföljande besök som gjordes när skadorna skulle förmedlas honom. Thomas var dock rakt otrevlig igenom hela mötet och visade ingen förståelse alls. Thomas metod gick istället ut på att med passiv aggressivitet övertyga mig om att utfört operation inte hade något att göra med mina anmälda symtom. Något jag som lagt 1300 timmar på efterforskning inte kunde gå på. Nedan kan man lyssna till läkarbesöket med Westin inspelat 2019.Kort bakgrund till den utförda näsoperationen
Under några års tid hade jag på natten periodvis haft lite problem med att den högra näsborren hade sämre flöde. Så länge båda näsborrarna var öppna var dock detta inget problem men när man i sömnen lade sig på vänster sida svullnade den bra vänstra näsborren igen (detta är normalt) vilket ledde till att jag ibland vaknade av att jag andades via munnen. Problemet var inte jättestort men eftersom jag hade problem med sömnen också under denna period orsakad av skiftarbete så ville jag bättra på förutsättningarna för en bra natts sömn. Jag sökte då upp vården för att utreda nästäppan. Vården gjorde då en röntgen och konstaterade att jag hade en ben/broskutväxt i näsan vilken man var tvungen att ta bort. Tyvärr förklarade man aldrig att många människor har en skevhet i nässkiljeväggen utan att detta orsakar någon nästäppa, detta då näsmusslan på den sida som utbuktningen sitter på bli mindre. Vården gjorde heller inga tester för att kolla för födoämnes-intolerans, allergier eller andra överkänsligheter. Man kollade heller inte på helhetsbilden om det fanns någon annan systemisk inflammatorisk orsak som kunde ligga bakom nästäppan. Istället anvisade man till operation. En operation som i efterhand har visat sig bestå av att man medvetet förstört näsans slemhinna.

Inför operationen frågade jag upprepade tillfällen om bestående risker och komplikationer. En person jag frågade var Malin Börjesson och en annan var Anders Arbrandt. Ingen av dessa nämner risker för bestående komplikationer, det enda som nämns är risk för blödning och risk för infektion.

Efter att operationen genomförts så började jag i ett tidig skede få problem med torr och svidande näsa. Jag kunde inte längre ha på någon värme i bilen och de har problemet har sedan dess kontinuerlig förvärrats. Nu mera måste jag ha över 50% luftfuktighet för att må bra, vilket det oftast inte är, i alla fall inte inomhus. För drygt ett år sedan gjorde jag en röntgen privat för att ta reda på hur det såg ut och nu fick jag redan på att Anders även hade skurit bort halva den ursprungliga längden på de nedre näsmusslorna. Detta motsvarar en förlust av slemhinneytan på 60-70%. Det visade sig också att Anders hade lyckats förstöra det vaskulära område i septum som kallas för septums svällkropp.  slemhinnan på septum var nu supertunn och spröd. Dessutom hittades ett hål mellan vänster näsborre och vänster bihåla som Anders gjort av misstag. Anders hade alltså inte enbart tagit bort den broskutväxt som vi talat om utan han hade också bjudit på att ta bort näsans andningsorgan - näsmusslorna. Vid senare undersökning visade det sig även att Anders skurit bort brosk från septum där någon skevhet inte fanns. Den naturliga bågformen hade nu förstörts och näsan hade blivit extremt öppen och exponerad för uttorkning.

Vid ett första möte med Arbrandt efter att skador från operationen uppdagats så säger han bestämt att han inte utfört någon operation på mig som varit mer aggressiv än på någon annan. Det här tyder således på att det borde vara betydligt fler personer där ute som skadats av Anders operationer. För vid den här typer av operation så handlar det inte om risker för bestående besvär utan garantier för sådana. Mitt liv är nu förstört av en operation avsedd att lösa en enkel, simpel och ensidig nästäppa som hade kunnat avhjälpas med kostomläggning och nässpray och inget jag gör kommer någonsin kunna återställa de organ som skurits bort. Det är således min plikt att som samhällsmedborgare varna andra från att genomgå sådana här operationer. Under det senaste samtalet jag hade med Arbrandt påstår han själv att han på senare år blivit mer försiktig i sina operationer, om detta stämmer eller inte har jag ingen aning om men om du står inför en operation så hade jag med facit i hand valt en annan kirurg som är mer försiktig. Eller rättare sagt, jag hade inte utfört någon operation över huvud taget utan åtgärdat nästäppan med hjälp av kostomläggning och tidigare utfört IGG test.

Skulle jag ändå valt operation hade jag i så fall högst troligt valt en privat klinik då du och kirurgen åtminstone något mer sitter i samma båt. Detta då flera dåligt utförda operationer i rimligaste grad bör kunna försätta en klinik i konkurs efter negativ ryktesspridning och uteblivna nybokningar. En sådan ryktesspridning kan inte ta ta vid på samma sätt för en kirurg som är aktiv inom landstingets sjukvård. Hit kommer nya patienter ändå då det är gratis och då det är den vägen som patienter vanligtvis går. Det här är dock långt ifrån en garanti och högst troligt så kommer även dessa kirurger utföra aggressiva operationer som skadar, detta då de mycket väl vet att de aldrig kan bli stämda.

Berörda kliniker: Öron Näsa Hals-mottagningen Sahlgrenska
ÖNH-Institutet Carlanderska, Öron Näsa Hals SÄS

Arbrandt har tidigare varit överläkare och kirurg på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås men är numera aktiv på Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg, närmare bestämt på Öron näsa hals-mottagningen. Kirurgen jobbar i skrivande stund också en dag per vecka på ÖNH-Institutet på Carlanderska i Göteborg.

Arbrandt Consulting & Arbrandt & Rudbergs AB

Arbrandt finns registrerad på två bolag, Arbrandt Consulting (enskild firma) samt Arbrandt & Rudberg (AB), org nr: 55 69 59 - 92 68. Båda bolagen bedriver konsultverksamhet inom sjukvård samt personalutbildning. Det senare bolaget bedriver också specialistläkarverksamhet. Arbrandt & Rudberg drivs tillsammans med Ingrid Elisabeth Rudberg vilket enligt offentliga uppgifter ter sig vara sambon eller frun, det här bolaget startades startades 2014-01-28. Vinsten för Arbrandt och Rudbergs AB hamnade första året på 263 k SEK. Sedan dess har vinsten ökat och senaste räkenskapsåret, dvs 2018 blev vinsten 409 k SEK. Under bolagsbeskrivningen står följande att läsa:

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom sjukvård samt förvaltning av kapital i fonder och andra räntebärande papper.

Arbrandt & Rudbergs - Konsultverksamhet inom kirurgi?

Fastställt är att Arbrandt jobbar inom Västra Götalands regionen där han utför operationer inom området öron näsa hals. Vid tidpunkten för start av bolaget Arbrandt & Rudberg 2014-01-28 jobbade Arbrandt som överläkare för Öron Näsa Hals-mottagningen i Borås. Således kan man misstänka att Arbrandt hyr ut sig själv som konsult inom kirurgi till Västra Götalands regionen. Om så är fallet, finns anledningar att misstänka att ekonomiska motiv kan ha legat bakom den onödigt stora och omfattande operation som Arbrandt utförde på undertecknad. Med den här förklaringsmodellen blir det plötsligt logiskt varför Arbrandt utfört en så omfattande operation när en sådan aldrig efterfrågats. Av detta följer att desto mer pengar Arbrandt kan dra in till bolaget desto mer kan således avsättas till bolagets placeringar inom fonder och räntebärande papper, vilket naturligtvis är trivsamt för Anders.

Efter att ha fått fruktansvärda bestående besvär av Arbrandts operation har jag nu lagt över 1300 timmar på att läsa medicinsk litteratur och forskningsrapporter. Därtill har jag lyssnat på flertalet föreläsningar och talat med flera specialister, bland annat Professor Fabio Piazza och Dr Subinoy Das vilka är några av världens främst läkare inom området. Därtill har jag även samtalat med dussintals patienter som själva drabbats av aggressiv näskirurgi. I följande blogginlägg på motsvarande 72 A4 sidor har jag redogjort för all kunskap jag lärt mig under processens gång. Det här är nu Sveriges mest omfattande sammanställning över komplikationer och risker med näsoperation som samtidigt är helt oberoende av styrning från media, läkare, landsting etc. Nedan följer en genomgång över vad som har gjorts under Arbrandts så kallade rutinoperation. Längre ner i texten beskrivs också hur sådana åtgärder skadar patienten och orsakar ett livslångt lidande.

Utförd operation: Konkoplastik och operation av nässeptum

DJD20 Plastikoperation av nässeptum samt DHB50 Konkoplastik
I journalen omnämner Arbrandt operationen av näsmusslorna som Konventionell Conchaplastik

Vid samtal innan operationen berättar avdelningen att man skulle ta bort en Krista i septum. En Krista är en relativt vanligt förekommande ben / brosk utväxt i septum som vanligt uppstår i skarven mellan ben och broskplattan Vomer och Ethmoid. En försiktig och omtänksam kirurg hade enbart tagit bort denna Krista och därefter låtit patienten avvakta 1-2 år för att se om nästäppan blev bättre. Men inte Arbrandt, han passade även på att skära bort brosk från Septum även på områden som inte var var påverkade av Krista-bildningen. Områden som inte var påverkade av någon skevhet i nässkiljeväggen. Problemet med detta är att nässkiljeväggens naturliga bågform nu är förstörd varvid passagen blivit onormalt öppen vilket leder till uttorkning och degenerering av slemhinnan. Problemet är också att en sådan operation kräver att så gott som hela slemhinnan behöver friläggas från underliggande brosk. När detta görs så förstörs de många kärl som finns i slemhinnan. Det här leder till att Septum förblir tunn och spröd och förlorar sin förmåga att kunna svälla upp och ner genom att dilatera eller kontrahera blodkärlen i slemhinnan. En sådan sak gör att näsan inte längre kan reglera luftflödet till den övre delen av näsan. Flödet är nu alltid fullt öppet och näscykeln kan inte längre minska flödet för att skydda slemhinnan mot kontinuerligt luftflöde och därav uttorkning. En sådan operation resulterar också slemhinnan får sämre blodförsörjning och kommer således få en försämrad funktion med torrhet och degenerering som följd. En sådan här operation leder även till att det vaskulära området i septums övre del förstörs, det här området omnämns på engelska som "the septal turbinate" och har samma funktion som näsmusslorna. Det vill säga, att sväll upp och ner för att reglera flödet, att producera slem för att fukta och vårda slemhinnan samt att producera immunglobuliner som håller bakterier och virus borta från att infiltrera slemhinnan.

Förutom allt ovan som i sig självt hade varit orsak nog att ge livslångt lidande så passade Anders även på att skära bort halva den ursprungliga längden av näsmusslorna och således 60-70% av slemhinnevävnaden i dessa (De är större framtill). Det vill säga han skar medvetet bort ett andningsorgan som 10 000 generationer människor fört vidare till oss just för att det är viktigt för att hålla näsans slemhinna välmående. Citat från journal: "Subperiostal dissektion runt skelettet och därefter bortklippning av laterala skidan och ben".

Som om inte detta var nog så orsakade han också av misstag ett hål mellan vänster näsborre och vänster kind bihåla. Ett hål som nu är omöjligt att sätta igen då Arbrandt brutit loss en del det ben som utgör väggen mellan näsan och bihålan.

Nedre delen av Septum (närmast ingången till näsborren) skärs också bort helt och plockas ut för att friseras innan den åter sätts tillbaka. Detta för att fixa en liten oväsentlig snedhet strax innanför den vänstra näsborren som ändå inte hade någon påverkan på luftflödet. En film som förklarar denna process kan ses här. Den här åtgärden tillsammans med att brosk avlägsnades från nässkiljeväggen gjorde sammantaget att näsans tak - näsvalvet i viss mån fallit. Det här har således resulterats i en osymmetrisk formförändring av näsan.

Notera att det enda som skulle fixas var Kristan. Det var alltså en hel del "bonusjobb" så utfördes vilket kom att visa sig vara det som orsakat problemen. Hade Enbart Kristan försiktigt tagits bort så hade antagligen läget varit något helt annat idag.

Följden av operation blev torrhet och långsam degenerering av kvarvarande vävnad så till den grad att Sekundär Atrofisk Rinit och Emty nose syndrome uppstod (länk till forskningsartikel). Kvarvarande slemhinna i näsan förfaller nu mer år för år och har lämnat mig i ett stadium av dagligt lidande där varje andetag bränner, svider och ger upphov till nervsmärta.

Södra Älvsborgs sjukhus i  Borås undanhåller vad som skall göras under operation samt vilka risker som detta medför. Ingen på avdelningen Öron näsa hals i Borås förklarade hur näsan fungerar och hur den är uppbyggd. Ingen nämnde några risker med näsoperation annat än risk för blödning och infektion under och efter operation (trotts att detta efterfrågats). Inga informationsblad lämnades ut och framförallt så undanhåller man medvetet informationen att det är standard att man opererar på näsmusslorna när en Septum-operation genomförs.

Konventionell conchaplastik - en aggressiv metod med högt pris

Den metod som Arbrandt använt vid utförd operationen kallas på engelska Partial Turbinate Resection och består av att del av näsmusslan helt avlägsnas via kirurgisk sax. I journalen omnämner Arbrandt operationen som konventionell conchaplastik. Nedan bilder ger en bra först inblick i vad som gjorts under operationen. Bilden till vänster visar hur näsan ser ut före en Partial turbinate resection, bilden till höger visar hur den främre hälften av näsan ser ut efter operationen.

Anders Arbrandt är en kirurg på Sahlgrenska som genomför aggressiv och konventionell Conchaplastik som orsakat sekundär atrofisk rinit och Emty nose syndrome.

Metoden i sig själv är utdaterad, aggressiv och skadlig även när en mindre / kortare del av näsmusslorna avlägsnas, men när man som i detta fall klipper bort halva ursprungliga längden av näsmusslorna så kan det inte sluta i annat än livslångt lidande för patienten. En sådan resektion innebär att 60-70% av vävnaden försvinner samtidigt som lika stor andel av näsmusslornas ursprungliga funktion försvinner. Till detta skall också läggas till att ärrvävnad bildas på ytan av kvarvarande näsmusslor vilket försämrar funktionen ytterligare.

För den som inte är insatt i ämnet så kan procentantalet 60-70 kännas konstigt när 50% av ursprunglig längd tagits bort. Detta har dock att göra med flera olika aspekter vilket här presenteras.

1. Den främre delen av näsmusslorna är mer vaskulär (har fler blodkärl) än den bakre delen. Tack vare detta har den främre delen större förmåga till vasokonstriktion (svälla av) och vasodilatation (svälla upp) vilket är viktigt för att Näscykeln skall fungera som det är tänkt. Det vill säga, att höger respektive vänster näsborre får villa i skift för återhämtning. Samt att andningsmotståndet i näsan behålls konstant under denna återhämtning genom att ena sidan öppnar upp när andra sidan stänger av.

Därtill gäller att när när respektive näsmussla genomgår vasodilatation-fasen i Näscykel så utsöndras även Immunglobulin A och B (antikroppar) för att hålla patogena bakterier borta. Således gäller att: När främre hälften av näsmusslorna skärs bort så förlorar näsan en mycket stor del av sitt immunförsvar varvid infektioner blir följden. Sådana infektioner kan bli utdragna och normalt förekommande bakterier så som Stafylokocker får då möjlighet att blomma ut och förstöra slemhinnan ytterligare. Den torrhet som uppstår som till följd av operationen gör också att dessa bakterier lättare kan fästa på slemhinnan, mer om detta nedan.

2. Den främre delen av näsmusslorna har en betydligt högre densitet av bägarceller som producerar flera olika typer av mucin (slem ämnen) viktiga för immunförsvaret och för slemhinnans hälsa. Utan ett skyddande slemlager torkar slemhinnan mycket snabbt ut varvid obehag uppstår för individen samtidigt som celler tar skada. Över tid leder denna torrhet till degenerativa processer där slemhinnan degenererar mer år för år. Ett täckande slemlager är också helt avgörande för att slemhinnan inte skall invaderas av patogena bakterier. När främre delen av näsmusslorna skärs ut förlorar näsan således en mycket sort del av det skyddande slemlagret varvid slemhinnan skadas av långvarig torrhet och återkommande infektioner. Den överdrivna öppenhet som lämnas i näsan efter att vävnad opererats ut, torkar även denna ut slemhinnan än mer.

3. Näsmusslorna har större volym framtill. De nedre Näsmusslorna är organ som växer ut från den laterala väggen (utsidan) i respektive näsborre. Utväxten formas under fosterstadiet där ben börjar växa längs kanten på respektive Sinus Maxillaris. Benformationen växer sidan ut mot nässkiljeväggen och kläs in i vävnad rik på blodkärl, längst ut bildas slemhinnevävnad som omsluter hela organet.

Problemet med Partial turbinate resection är att utväxten är som störst i den främre hälften av näsmusslorna. I just denna del finns mycket slemhinneyta då organet täcks av slemhinna både till vänster, under, över och till höger (Se bild nedan). Desto längre bak man kommer på de nedre näsmusslorna desto mer minskar denna yta eftersom utväxten minskar i storlek.

Således gäller att om man klipper bort 50 % av ursprunglig längd så har man förlorat betydligt mer av näsmusslans slemhinneyta. En 50 % amputation skulle således uppskattningsvis medföra en vävnadsförlust på 60-70 % vilket även motsvarar en funktionsförlust på 60-70 %. Se bild nedan som illustration.

Head of the inferior turbinates

Arbrandt fokuserar enbart på maximalt luftflöde och bryr sig inte om att spara vävnad för bibehållen funktion i näsan. Vad som nu framgått ovan är att operationen har varit extremt vårdslös och han har inte lagt något fokus alls på att bevara funktionen i näsan. Det enda han bryr sig om är att skapa så mycket luftflöde det bara går. Visst, det kanske initialt ser bra ut statistikmässigt då fler personer upplever att de kan andas obehindrat men hur dessa patienter mår 5, 10, eller 20 år senare är inget han bryr sig om, eller alls har någon koll på då uppföljning saknas. Tyvärr kommer också de flesta patienter som får problem 3, 5 eller 10 år efter en operation aldrig kunna koppla det samman med utförd operation.

En bra kirurg hade haft som största mål att bevara maximalt med vävnad och funktion och endast göra små justeringar för bättre luftflöde, men så jobbar uppenbarligen inte Arbrandt. Han öppnar upp så mycket det går i syfte att skapa en andningsväg lika öppen som munnen för att få bra statistik på utförda operationer.

Exempel på operationsmetoder som hade varit mer skonsamma om de utförts varsamt 
Metoderna presenteras i den ordning som skadar minst vävnad.

Lateralization of the inferior turbinates / outfractouring

Metoden går ut på att man bryter av näsmusslans ben och riktar om denna så att den inte hänger in mot Septum. Istället vinklar man ut näsmusslan mot den laterala sidan av näsborren i syfte att skapa mer luftpassage mellan näsmussla och Septum. När det gäller operation på näsmusslorna så anses detta vara den minst skadlig metoden.

Methods for turbinoplasty
A. Submucosal electrocautery

En nål förs in i näsmusslan som också agerar som en elektrod varvid en termisk skada uppstår inne i näsmusslan som förstör de erektila blodkärlen och omöjliggör att näsmusslans blodkärl kan dilatera (svälla upp). Metoden är enkel billiga och kan utföras under lokal bedövning.

B. Submucosal radiofrequency coblation
Denna metod består av att en stav föres in i näsmusslan där ström under hög frekvens genererar en temperatur runt 75-85 grader varvid näsmusslans erektila blodkärl förstörs så att näsmusslan sjunker i hop.  Fördelen är att någon ärrvävnad aldrig bildas på epitelskiktet utan enbart inne i näsmusslan, dessutom bevaras näsmusslans benvävnad och kontur så att luften fortfarande strömmar längs näsmusslan så som det är tänkt. Även om näsmusslan skadas vid detta förfarande så bevaras ändå de slemproducerande celler på ytan av slemhinnan. Metoden är enkel billig och kan utföras under lokal bedövning.


C. Powered submucosal turbinate reduction (using of a microdebrider)
Denna metod liknar de andra metoderna ovan genom att en stav förs in näsmusslan. Den främre delen av staven har dock i denna metod en kniv på 2-2,9 mm som roterar i 3000 varv per minut som skär bort vävnad längs främre delen av instrumentet. Syftet är likt de andra metoderna att ta bort del av den erektila vaskulära vävnaden som möjliggör att blodkärlen kan dilatera och orsaka att näsmusslan sväller upp. Likt de andra metoderna är tanken att näsmusslans epitelvävnad skall vara intakt och att "bara" blodkärlen inne i näsmusslan skall skadas.

Varning: Notera dock att även ovan nämnda metoder är extremt skadliga och har i många fall visat sig ge livslångt lidande hos de patienter som genomfört operationen. Om utförda påett försiktigt sätt må de vara mindre skadliga än att klippa bort hela näsmusslorna men de är dock tillräckligt skadlig för att förstöra funktionen av näsan för gott. Med den kunskapen jag har idag rekommenderar jag ingen att göra någon typ av operation av näsan. Nästäppa har i de flesta fall systemiska inflammatoriska orsaker och har väldigt sällan att göra med att passagen faktiskt är för trång.

Länkar till artiklar som beskriver olika metoder för operation av näsmusslorna

Inferior turbinate reduction. Department of Otolaryngology and Neurosurgery, New York Medical College, Valhalla, New York

Turbinate Surgery in Chronic Rhinosinusitis: Techniques and Ultrastructural Outcomes. By Giampiero Neri, Fiorella Cazzato, Elisa Vestrini, Pasquina La Torre, Giampaolo Quaternato, Letizia Neri and Lucia Centurione

Påverkan på kvarvarande celler vid resektion av näsmusslorna
It’s not about what’s taken out, but what’s left behind!

En frisk nässlemhinna har en hög intracellulär täthet vilket betyder att avståndet mellan cellerna är mycket litet. När en aggressiv näsoperation utförts och slemhinnan under månader och år torkar ut så kan man se att avståndet mellan cellerna markant ökar. Detta leder till att cellernas tight junction kopplingar (bindningar mellan cellerna) försvagas vilket leder till infiltration av Lamina propria (se bild nedan). En sådan infiltration gör att bakterier och andra partiklar kan passera det yttersta lagret i slemhinnan och ta sig in till det inre lagret där en kronisk låggradig inflammation uppstår. Vid en sådan aktivering kommer proinflammatoriska cytokiner (signalämnen från immunförsvaret) cirkulera i området varvid även närliggande vävnad kan påverkas av inflammation, tex ögonen.

I den degenerativa process som uppstår till följd av aggressiv konkoplastik konstateras även avbrott i Basalmembranet (basment membrane) samtidigt som cilier och slemproducerande bägarceller försvinner från slemhinnan. Följden blir ytterligare torrhet och förstörd Mukociliär transport. Cilier vars uppgift är att transportera slem mot bakre delen av näsan och svalget kan då inte längre utföra sin uppgift varvid inflammatoriska ämnen stannar kvar och triggar ytterligare inflammation. Likaså blir följden att den lilla mängd slem som finns kvar inte längre kan spridas ut med hjälp av flimmerhårens pulserande rörelser.

Lamina propria
Är ett lager av bindväv i slemhinnan som innehåller mycket blodkärl och som är lokaliserat under basalmembranet. Detta är i sin tur lokaliserat under lagret av epitelceller (lamina epitelialis).

Tight junctions 
Är de tätt sammanfogade områdena mellan två celler vars två cellmembran sammansluts och formar en till synes ogenomsläpplig barriär mot vätska.Den som har läst hit har fått en kort introduktion i vad som blir följden av Arbrandts aggressiva operationer. Innan vi går vidare till en utförlig förklaring i del två så vill jag förtydliga varför vi har näsmusslor och varför de är så extremt viktigt för oss.

Vad har Näsmusslorna för funktion:

Öka den totala ytan av slemhinna i näsan

Via det centrala nervsystemet och signaler om kontraktion eller dilatation till näsmusslornas blodkärl styra hur mycket luft som passerar näsan samt till vilken andningsfrekvens detta skall ske.

Värma och fukta luften för optimal syreupptagning i lungorna

Filtrera bort partiklar

Producera flera typer av Mucin som skyddar slemhinnan mot uttorkning och patogena bakterier

Via Mekanoreceptorer & Termoreceptorer rapportera att vi andas till centrala nervsystemet i hjärnan.

Ge diafragman optimalt motstånd för aktivering av det parasympatiska nervsystemet (lugn och ro)

Samla upp och återvinna fukt vid utandning för att skydda slemhinnan och kroppen mot uttorkning.

Via näscykeln tillåta att vänster, respektive höger näsborre får villa och återhämtas sig i avlösande intervaller med bibehållet totalt luftmotstånd. Samt att se till att antikroppar utsöndras under vasodilatations-fasen i näscykeln, vilket ser till att hålla patogena bakterier borta. 

Bryta ett linjärt flöde av luft vid inandning till ett turbulent för att möjliggöra att mer luft vidrör slemhinnan vilket är viktigt för, filtrering, uppvärmning och fuktning av luften. Samt att styra doftpartiklar i turbulent flöde upp mot övre delen av näsan där de kan förnimmas av näsans doftkörtel och tillhörande nerver.

Samt att ge oss en inbyggd klimatanläggning som möjliggör att vi utan obehag kan klara av att vistas i olika miljöer utan problem. Genom att producera slem och genom att alternera sin storlek så möjliggör näsmusslorna att vi kan klara av, kall, fuktig, varm, torr eller dammig luft utan obehag.

Del 2 - Näsoperation via södra Älvsborgs sjukhus - Förklaring

Om man påstår saker måste man också kunna visa fakta som styrker ens påståenden. Nedan presenterar jag en utförlig genomgång över vad som gjorts under Arbrandts operation och vad som har blivit konsekvensen av detta.

I början av år 2014 skickar jag en egenremiss till öron näsa halsmottagningen i Borås efter att en tid haft måttliga problem med nattlig nästäppa i höger näsborre. Målsättningen var att utreda orsaken till att höger näsborre hade nedsatt flöde, framförallt på natten. Avdelningen kom då fram till att en sned nässkiljevägg förelåg och anmodade operation. Efter denna operation har jag fått så stora problem att mitt liv har blivit till ett dagligt lidande. Anders Arbrandt utförde operation och undersökningar har nu i efterhand visat att han varit mycket aggressiv i sin operation där 50 % av ursprungligt längd på de nedre näsmusslorna har skurits bort, detta dessutom utan att informera om det. 

Förklaring vad som gjorts & vad konsekvensen blivit
Kirurgen klipper bort halva längden på de nedre näsmusslorna varvid patienten lämnas med Empty nose syndrome

Anledningen till att operationen genomfördes

Högersidig långsträckt Krista / Septal Spur hittas på CT röntgen 2014-04
Röntgen genomförs och en Krista på septum i höger näsborre hittas (benutväxt från Septum).
Se bilderna nedan från höger näsborre.

Långsträckt högersidig Krista (benutväxt) i höger näsborre

En septal spur eller på Svenska Krista, är en överdriven tillväxt i skarven mellan Vomer, Ethmoid och Septumbrosket. Bilderna nedan beskriver ytterligare hur en sådan kan se ut. Notera att nedan tre bilder ej är mina egna utan visar en annan person.

Bilderna visar en Septal spur, på svenska Krista. Detta är en benutväxt på septum. Septal spur endoscopy

En Krista är alltså en utväxt från Septum som tar plats från utrymmet i näsan där luft annars hade kunnat passera obehindrat. Den operation som presenterades innefattade således att Kristan skulle mejslas bort, varvid nästäppan i höger näsborre skulle försvinna. Operationen presenteras som enkel, liten och säker. Några biverkningar annat än risk för blödning och infektion skulle enligt avdelningen ej förekomma och på dessa grunder går jag med på en operation.

Notera att inget annat än Kristan skulle röras! Ingen på Öron Näsa Hals-mottagningen nämner något om att andra delar av Septum kommer skäras bort och ingen informerar om att man samtidigt tänker skära bort två organ i näsan. 

Jag är av bestämd åsikt att vi behöver alla de organ vi är födda med och att evolutionen har inte givit oss onödiga organ som kan opereras bort utan konsekvens! Således, hade jag fått veta att organ skulle skärras bort hade jag aldrig gått med på någon operation.

Hade aktuell kirurg varit försiktig och omtänksam hade han tagit bort Kristan och därefter låtit patienten avvakta för se om det blev bättre. Istället gjorde han ytterligare åtgärder vid samma operation utan att informera om det.

Komplikationer från näsoperationen
Efter operationen var näsan mycket svullen, någon som tog lång tid på sig att gå ner. Allt eftersom slemhinnan svällde av och allergener uteslöts från kosten vilket ytterligare svällde av slemhinnan så uppmärksammades följande:

Tilltagande öppenhet i näsan med hyperventilering som följd

Torrhet, sveda och brännande känsla vid näsandning

Adaptiv cellförändring, degeneration av nässlemhinnan, 

Sekundär Atrofisk Rinit / Rhinitis sicca

Degenerativ förändring flera år efter operation. Vävnaden är nu grå-vit och skadad

Nervsmärta i övre delen av näsan som strålar ut i höger öga

Problem med torra och inflammerade ögon

Nasal swell body (NSB) skadad i höger näsborre under operationen

Perforering av väggen mellan den den laterala väggen i vänster näsborre och Sinus Maxillaris. Samt underlåtelse att rapportera operationsskada i journalen

Vid temperaturer under 10 grader rinner näsan konstant

Problem med rök, lukter, damm och andra luftburna partiklar

Luktsinne borta

Kan inte längre utföra konditionsträning utan mycket stort obehag

Oförmögen att vistas i miljöer där jag själv inte kan påverka temperatur och luftfuktighet.

Infektionskänslighet i näsans torra slemhinna

Måste konstant bära med mig bomull för att sätta igen näsan när det blir som värst

Stress och sömn problem till följd av Concha plastik! Samt förklaring av process

Inte bara dissektion av främre hälften av de nedre näsmusslorna.
Arbrandt klipper även bort nedre delen näsmusslornas kvarvarande del.
Detta orsakar att torr luft når Nasa Pharynx där vävnaden torkar ut och skadas.

Formförändring på näsan / näsvalvskollaps

Nedan följer en beskrivning och förklaring till alla dessa komplikationer

Tilltagande öppenhet i näsan med lätt hyperventilering som följd

Surgery peformed by the swedish surgeon Anders Arbrandt
Allt efter tiden går och svullnaden lägger sig öppnas passagen i näsan upp mer och mer med tilltagande torrhet och irritation. Framförallt börjar höger näsborre bli väldigt öppen (se bild till vänster) och efter en tid saknas luftmotstånd helt och hållet i denna näsborre. Följden blir att andningen blir snabb ytlig och obehaglig. Diafragman får längre inte något naturligt motstånd och hyperventilering blir följden. Detta leder direkt till att det sympatiska nervsystemet aktiveras varvid stress, sömnproblem och uppvarvning blir följden. För att motverka detta tvingas jag nu rulla en 0,7 x 5 cm lång bomullstuss som placeras i den djupa skåra som Arnbrand orsakat i Septum där tidigare Krista var.

Bomullstussen skjuts in tills den når den mellersta näsmusslan och hålls i näsan i 24 timmar varje dygn i syfte att minska den mängd luft som passerar i näsan. Samt i syfte att hindra torr luft att irritera bakre delen av näsan


Torrhet, sveda och brännande känsla vid näsandning: Allt eftersom tiden går blir näsan allt torrare, tillslut bränner och svider varje andetag något fruktansvärt. Jag blir nu också extremt känslig för torr, kall eller varm luft och måste se till att ha luftfuktare runt mig hela tiden för att lindra besvären. Torrheten behandlas med diverse återfuktande sprayer, kostomläggningar, vitaminer och mineraler men ingen hjälper utan torrheten bara förvärras. Jag kan nu inte längre fungera. Varma sommardagar, kalla vinterdagar och AC-luft ger nu mycket stora besvär med smärta och obehag. Till och med perfekta fuktiga förhållanden ger mycket smärta och obehag. Extra illa är torrheten på Septum där septumoperationen ägt rum.

Adaptiv cellförändring, degeneration av nässlemhinnan, Sekundär Atrofisk Rinit
Celler som under lång tid utsätts för en exponering som de inte är tänka att klara kommer förr eller senare ta skada och gå in i en adaptiv fas där de ändrar, form, funktion och utseende i syfte att överleva. Sådana förändringar ses bland annat i halsen hos frekventa rökare som en reaktion på långvarig skadlig exponering. I fallet med långvarig rökning så försvinner slemhinnans cilier (flimmerhår) samtidigt som en abnorma slemproduktion tar vid. 

I mitt fall har Arbrandt skurit ut motsvarande 65-75 % av den vävnad som är tänkt att producera flera typer av Mucin för att hålla slemhinnan fuktig och hälsosam. Konsekvensen av detta har blivit Sekundär Atrofisk Rinit vilket är en process där en långvarig kronisk torrhet degenererar slemhinnan. På samma sätt som vid rökning förstörs flimmerhåren varvid slemhinnans förmåga att transportera slem bak mot Naso Pharynx förstörs. Torrheten skadar också de kvarvarande bägarcellerna som producerar slem varvid en ond cirkel uppstår med tilltagande torrhet. Kontentan av det hela blir en degenerativ förändring av näsans slemhinna där cellerna går in i en adaptiv cellförändring för att överleva. Tittar man på bilderna nedan kan man tydligt se att kvarvarande del av näsmusslan nu mera ser ut som torr hud under en fot än som en fuktig, röd och hälsosam slemhinna. Konsekvensen är som störst i höger näsborre där Arbrandt även skadat "The septal swell body", här finns nu ingen slemproduktion kvar alls från den nedre näsmusslan. Denna näsborre måste nu helt pluggas igen för att inte totalt torka ut.

Notera att Sekundär Atrofisk Rinit är inte en sjukdom utan ett degenerativt tillstånd som uppstår till följd av aggressiv  näsoperation där för mycket slemproducerande-vävnad tagits bort så att kvarvarande celler inte längre klarar påfrestningen. 

Degenerativ förändring flera år efter operation. Vävnaden är nu grå-vit och skadad
Secondary atrophic rhinitis after aggresive turbinate reduction 
Emty nose syndrome after Partial turbinate reduction

Öron näsa hals mottagningen Borås

The swedish surgeon Arbrandt causing Secondary atrophic rhinitis due to over aggressiv turbinate surgery

Risk och komplikation med näsoperation. Öron näsa halsmottagningen Sahlgrenska. Sekundär atrofisk rinit efter aggressiv näsoperation av Anders Arbrandt.

Nervsmärta i övre delen av näsan som strålar ut i höger öga
Nervsmärta uppstod i övre delen av näsan i tidigt skede efter operationen vilken skjuter ut i höger öga. Om Bedövande Tapin salva appliceras längs med mellersta näsmusslan samt över dess topp så försvinner nervsmärtan temporärt varvid även ögonsmärtan försvinner. Torrhet och sveda är också mycket påtaglig i Naso-Pharynx där ofiltrerad, torr luft nu träffar slemhinnan utan att först ha fuktats och värmts upp av den nedre näsmusslan. På bilderna ovan kan man se hur ärrvävnad bildats på Naso Pharynx av denna torrhet. På bilden ovan till höger kan man också se det område som nervsmärta strålar ut ifrån.

Problem med torra och inflammerade ögon
Problem med torra och irriterade ögon uppstod även detta tidigt efter operationen. Detta är orsakad av att slemhinnan i den övre delen av näsan blivit satt i en låggradig kronisk inflammation av den torrhet som uppstått till följd av operationen. Proinflammatoriska cytokiner cirkulerar i området och tar sig även in till den mycket närliggande slemhinnan som omsluter ögongloben. Här orsakar de torrhet och irritation och har över tid orsakat Mebomian gland dysfunction. På bilden ovan till höger kan man se hur nära det inflammerade området i näsan sitter i förhållande till ögat.

Nasal swell body (NSB) skadad i höger näsborre under operationen

Nasal Swell body även omnämnd som the Septal turbinate

Är ett mycket viktigt område på Septum i höjd med den främre delen av mellersta näsmusslan. Detta område har en mycket hög koncentration av slem- producerande bägarceller viktiga för att hålla slemhinnan i god kondition.

Området är även mycket vaskulärt och kan likt den främre näsmusslan reglera sin storlek utifrån rådande miljö-förhållanden vilket gör att funktionen kan styra hur mycket luft som passerar upp till övre delen av näsan.

Utifrån den information som samlas in av termo och mekano receptorer i näsan bestäms om NSB skall dilatera eller kontrahera. Centrala nervsystemet kan således bestämma hur mycket luft som skall passera i näsan vid olika förhållanden för att vi skall få en optimal andning under olika omständigheter. Studier visar att detta område ofta skadas vid septumoperationer vilket även hänt hos mig. Arbrandt har under operationen tagit bort en större mängd brosk under NSB varvid blodtillförseln till denna har upphört. Alternativt har han tagit bort vävnaden med mening. Oavsett det ena eller andra så är nu vävnaden och dess viktiga funktion borta. Sammantaget med operationen av näsmusslorna så lämnas ett extremt öppet område där luft nu når övre delen av näsan samt Naso Pharynx (bakre delen) utan att först värmts upp och fuktats. Den stora amputationen har också gjort att näscykeln inte längre kan stänga igen höger näsborre vilket torkar ut och förstör slemhinnan ytterligare.

Nedan bilder visar vart septum-operationen ägt rum och vart the septal swell body finns
Damage to the Septal swell body after septoplasty

Perforering av väggen mellan den den laterala väggen i vänster näsborre och Sinus Maxillaris.
Samt underlåtelse att rapportera operationsskada i journalen
Bilderna nedan visar hur Arbrandts aggressiva operation även perforerat väggen mellan den vänstra näsborren och Sinus Maxillaris. Här finns nu ett ovalt hål på cirka 6-8 millimeter. Att en sådan perforering skulle ha skett står inget om i Journalen. Någon annan näsoperation eller skada efter Arbrandts operation har ej skett. Således måste han ha gjort denna perforering av misstag och därefter undanhållit informationen. Arbrandt har haft möjlighet att upptäcka perforeringen dels under operation, och dels under efterföljande återbesök. Trotts att han tittat in i näsan med instrument så har inget noterats om en perforering.

Perforering av väggen in till sinus maxillaris under operationen.


Jämförelse före och efter operation - Ingen perforering fanns före operation.
Perforering av Sinus Maxillaris under operation av näsmusslorna

Vid temperaturer under 10 grader rinner näsan konstant
Det som kommer ut är av vattenliknande konsistens och jag måste torka näsan var annan minut. Det här är mycket irriterande och när jag kommer in igen i rumstemperatur så blir jag istället extremt torr i näsan. Detta är en överkompensation av näsan för att skydda sig mot den kalla luften. Förklaring följer.

I näsan produceras flera typer av Mucin (slem ämnen). Dessa Muciner har olika viskositet, en del är tunna och en del är tjocka och alla har olika funktioner för slemhinnan. När näsmusslan klipps bort förloras större mängden av de bägarceller som producerar tjockt Mucin varvid övriga bägarceller som producerar tunt Mucin måste överkompensera. Tyvärr fungerar detta dåligt eftersom näsan torkar ut mer från detta förfarande. Högst troligt kommer också en stor del av den vattenliknande konsistensen från det hål som Arbrant gjort in till Sinus Maxillaris.

Problem med rök, lukter, damm och andra luftburna partiklar
Den öppna näsan, torrheten och den degenererade slemhinnan kan inte längre producera ett profylaktisk lager slem för att skydda sig. Detta resulterar i att alla partiklar som finns i luften irriterar näsan extremt mycket. Rök, Avgaser, damm, matlagnings-os, parfymer etc. Allt orsakar att sveda och brännande känsla ökar extremt mycket. Bara att laga mat är en stor utmaning då partiklar cirkulerar i luften som irriterar nässlemhinnan. Att åka kollektivt när det är varmt, eller om folk har parfymer orsakar stora besvär. Att bara gå in i vanliga butiker där man har produkter som släpper ifrån sig partiklar är mycket jobbigt, partiklar som för andra med ett skyddande slemlager är helt oproblematiska. Att gå längs en trafikerad väg med avgaser är lika så väldigt jobbigt samtidigt som cigarettrök gör det betydligt värre. På samma sätt att ger bilåkande mycket stora besvär, dels av värmen och torrheten men också då inredningen släpper ifrån sig partiklar som andra mänskor aldrig skulle reagera på.

Luktsinne borta
Om jag håller för vänster näsborre och bara andas med höger näsborre så har jag extremt nedsatt luktsinne. Skulle säga att cirka 5 % av ursprungligt luktsinne kvarstår i denna näsborre, vilket är en följd av den degenerativa process och den torrhet som direkt uppstått till följd av den aggressiva operationen. Att främre delen på näsmusslorna nu helt saknas gör dessutom att luften passerar i ett linjärt flöde istället för ett turbulent. Även detta påverkar luktsinnet i viss mån då färre doftpartiklar tar sig till övre delen av näsan.

Kan inte längre utföra konditionsträning utan mycket stort obehag
All varm, torr eller kall luft förvärrar brännandet och svidandet i näsan, samtidigt förvärras det extremt mycket när andningsfrekvensen ökas. Förutom brännande och svidande vid ökad andningsfrekvens får jag mycket stora problem med nervsmärta i övre delen av höger näsborre samt i höger öga. Om jag skall kunna träna är enda möjligheten att jag helt täpper till båda näsborrarna med bomull. Trotts detta får jag ändå obehag med sveda och nervsmärta.

Oförmögen att vistas i miljöer där jag själv inte kan påverka temperatur och luftfuktighet.
Tidigare gillade jag att resa till varmare länder men det är helt uteslutet nu. Dels klarar jag inte av att vistas på tåg, flygplan och på bussar med varm och torr luft och dels klarar jag inte av värmen i sådana länder. Till och med somrarna i Sverige är nu fruktansvärt jobbiga. Likaså är kalla vinterdagar mycket påfrestande med sveda, torrhet och brännande.

Infektionskänslighet i näsans torra slemhinna
Immunförsvaret har många bägarceller placerade i den främre delen av de nedre näsmusslorna som producerar flera typer av Mucin, dels för att fukta och vårda slemhinnan, men också för att hantera patogena bakterier. När Näsmusslorna skärs bort eller skadas av operationen tappar näsan en stor del av sitt immunologiska försvar. Torrheten och öppenheten bidrar ytterligare till degenerering varvid slemhinnan får svårt att hålla infektioner borta.

Måste konstant bära med mig bomull för att sätta igen näsan när det blir som värst
Efter operationen måste jag konstant gå runt med bomullsrondeller på mig för att kunna sätta in i näsan när det blir som värst irriterat. Jag tvingas då plugga igen näsan fullt ut och andas då enbart med munnen vilket orsakar torr hals istället. Dessutom är det inte naturligt att andas med munnen vilket leder till obehag när det görs under lång tid. Därtill har jag 24 timmar om dygnet en 0,7- 5 cm lång bomullstuss som sträcker sig hela vägen bak till den mellersta näsmusslan och fyller upp den skåra som Arbrand gjort i Septum där kall luft annars helt ofiltrerad tar sig in till Pharynx. Utan denna bomullstuss uppstår en ilande, brännande och svidande känsla när torr luft träffar den bakre delen av näsan.

Stress och sömn problem till följd av Concha plastik! Samt förklaring av process.
När näsmusslorna klipps bort så förloras Termo och Mekano-receptorer vars uppgift är att rapportera andning till centrala nervsystemet. Samtidigt förloras också huvuddelen av de slemproducerande bägarcellerna som är viktiga för att hålla slemhinnan fuktig och frisk. Detta i kombination med att området lämnas öppet och exponerat gör att de få kvarvarande Termo och Mekanoreceptorerna dör av efterföljande torrhet varvid centrala nervsystemet ej får den indata över andningen som det är tänkt. Följden blir en aktivering av det sympatiska nervsystemet (fight or flight) varvid sömn omöjliggörs.

Processen förvärras ytterligare av att en partiell resektion av näsmusslorna lämnar ett stort öppet område i näsan där diafragman inte längre får ett naturligt motstånd. Detta i kombination med receptorproblemet beskrivet ovan gör att andningen blir snabb och ytlig varvid en aktivering av det sympatiska nervsystemet sker. Kontentan blir att kroppen inte tillåter sömn när fight & flight systemet är aktiverat. Samtliga patienter som haft aggressiv operation utförd där en stor del av näsmusslorna blivit bortopererade rapporterar sömnproblem och stress som en direkt komplikation efter operationen. Många rapporterar även temperaturförändringar i kroppen då förhållandet mellan syre och koldioxid i blodet påverkas av andningen som i sin tur förändrar blodkärlens genomsläpplighet och således kroppstemperatur.

Ända sedan operationen har jag haft problem med sömnen, jag blir inte längre naturligt trött då luftmotstånd saknas i näsan. Andningen förblir således snabb, ytlig och aktiverar det sympatiska nervsystemet (fight or flight). Konsekvensen blir att jag måste ta sömntabletter för att somna, trotts detta vaknar jag dock efter någon timme när vänster näsborre naturligt blockerats av näscykeln. Andningen i detta läge sker nu enbart via höger näsborre och då denna är kraftigt degenererad finns inte längre några Termo och Mekano receptorer kvar som rapporterar andning till centrala nervsystemet. Detta tillsammans med att jag inte har något luftmotstånd i näsan gör att det sympatiska nervsystemet aktiveras. Trotts sömntabletter vaknar jag efter någon timme och har då extremt torr näsa, ytlig och snabb andning samtidigt som kroppen är mycket varm.

Inte bara dissektion av främre hälften av de nedre näsmusslorna.
Arbrandt klipper även bort nedre delen näsmusslornas kvarvarande del.
Detta orsakar att torr luft når Nasa Pharynx där vävnaden torkar ut och skadas.

Nedan tre bilder visar den nedre delen av näsmusslan i vänster näsborre, den som ligger mot botten i näshålan. Arbrandt säger att han bara skurit bort främre delen av näsmusslorna vilket inte stämmer då såväl Endoskopi som CT visar att 50 % är bortklippt. Likaså säger han att han ej rört den bakre delen av näsmusslorna vilket dessa bilder visar ej är sant.

I vänster Näsborre kan man kan tydligt se att Arbrandt klippt av näsmusslans nedre del så gott som hela dess kvarvarande längd. Den vita delen på slemhinnan är nu icke fungerande ärrvävnad. Det som sticker ut nertill längs bak på bilden är endast en liten kvarvarande av näsmusslans nedre del som Arbrandt lämnat. 0,5-1 cm bakom denna tar den nedre näsmusslan slut. Det här är ytterligare ett exempel som visar hur aggressivt han gått fram. Extra illa är det eftersom någon nästäppa aldrig fanns i vänster näsborre. Nedan bilder avser vänster näsborre.

Arbrandt amputerar även bakre nedre del på näsmusslan i vänster näsborre 
Arbrandt & Rudbergs AB. Patienten lämnas med Emty nose syndrome.

CT-bilder tyder på att Amputation kan ha skett även på bakre nedre delen i höger näsborre
Patient with Emty nose syndrome due to aggressive turbinate surgery

Formförändring på näsan / näsvalvskollaps
Vid operationstillfället hade jag ingen aning om att en septumplastik kunde förändra den yttre formen av näsan. Det här var heller inget som vården varnade för. Nu när jag lagt över 1300 timmar på efterforskning och dessutom pratat med många andra patienter som haft en sådan operation genomförda så kan jag konstatera att det är vanligt att man får en sådan förändring. Detta beror på att operation utförs på den bärande väggen som håller upp näsborrarna. När brosk skärs bort från denna så försvagas väggen och då kan takkonstruktionen falla in. Se det framför dig som ett traditionellt tält där tältduken är näsborrarna och stagen i mitten är nässkiljeväggen. Om man försvagar eller på annat sätt manipulerar med stagen så kan tältduken falla in. Enkelt förklarat är det just detta som händer. Skärs brosk bort från septum så försvagas denna och näsans tak kan då falla in i viss mån. Om det här sker i stor omfattning kallar man detta för näsvalvs kollaps och då faller taket ner så mycket så att luftflödet påverkas negativt varvid andningsproblem kan uppstå. Att laga en sådan sak är mycket svårt och kräver omfattande operation som riskerar att förstöra näsan mer. Det skall också nämnas att viss typ av septum-operation kräver att en del av nässkiljeväggen helt lossas och sedan tas ut för att justeras. När denna sedan sätts tillbaka fattas det i många fall material från snittytan (1-2 mm försvinner oftast) och en formförändring av näsan är då garanterad. Dessutom kommer brosket omöjligt läka fast på samma sätt som tidigare varvid sannolikheten for avvikelser ökar än mer.

Nedan bilder visar den formförändring som uppstått till följd av Arbrandts operation. Vid pilarna så har näsvalvet sjunkt in. Förändringen av näsans utseende är dock svår att fånga på bild, framförallt med en vanlig mobilkamera. Det syns betydligt mer i verkligheten än vad den gör på nedan bilder.CT röntgen och endoskopi för att visa vad 
kirurgen gjort under operationen och vad som blivit följden.

När jag i April 2019 får svar från Aleris röntgen får jag en fullständig chock.

Det visar sig nu att Arbrandt inte bara har gjort en Septum operation utan han har också totalt dissekerat 50 % av ursprunglig längd på de nedre näsmusslorna vilket motsvarar en vävnadsförlust på 65-75%. Detta dessutom utan att meddela mig om det.

Nedan följer bilder på hur näsan såg ut före respektive efter operation.
Före operation kan ses till vänster och efter operation till höger.

Bilder före och efter näsoperation utförd på södra älvsborgs sjukhus i Borås. Kirurgen skall ta bort en Krista på Septum (benutväxt på nässkiljeväggen). Utan att informera patienten skärs även halva längden av de nedre näsmusslorna bort samtidigt som en större mängd brosk i Septum skärs bort varvid Septums Sväll kropp skadas. Patienten lämnas med extremt torr och öppen näsa där Sekundär Atrofisk Rinit och Emty nose syndrome blir följden. 

Före och efter operation av Anders Arbrandt. Hälften av ursprunglig längd på nedre näsmusslorna är bortklippt utan att informera patienten. Den aggressiva operationen leder till Sekundär Atrofisk Rinit och Emty Nose Syndrome. 

Patient is left with a dry nose and secondary atrophic rhinitis
Vänstra näsborren på bilden motsvarar patientens högra. Denna näsborre är nu extremt öppen efter operation av Septum och näsmusslor. Följden blir torrhet och nervsmärta, framförallt i övre delen av näsan. Luktsinne är kraftigt nedsatt från efterföljande torrhet och slemhinnan i näsan har degenererat. Svart område i näsan visar överdriven öppenhet. 

Nedan två bilder visar att stora mängder brosk har amputerats från Septum i höger näsborre och att "The Nasal swell body" har förstörs under operationen. Övre pilen på den högra övre bilden visar att septum inte längre buktar ut utan nu är rak / konkav vid området för the septal swell body. Den vaskulära förmågan är således förstörd. Näsan kan inte längre justera luftflödet till den övre delen. Massivt luftflöde kan nu obehindrat ta sig upp till den övre delen av näsan utan att första värmts och fuktats av blodkärlen i The septal swell body.

Damage to the septal swell body from septoplasty

Damage to the septal turbinate during septoplasy

CT & endoskopi visar hur öppet området i näsan är
ÖNH-institutet Carlanderska, Öron näsa halsmottagningen Sahlgrenska

Som man kan se av bilderna har Arbrandt varit mycket aggressiv i sin operation och endast lämnat en liten del kvar av den nedersta näsmusslan. 
Näsan är nu mycket öppen och luften kan ej längre, värmas, fuktas eller filtreras. Observera att något avsvällande medel ej har använts inför någon av dessa bilder.Endoskopi av näsan efter conchaplastik och septumplastik utförd på Sahlgrenska
Näsan har nu alldeles för öppen passage och luft kan passera både under, till vänster, till höger och över kvarvarande del av näsmusslan utan att värmas, fuktas eller filtreras. 


Det här torkar ut och skadar slemhinnan vilket tydligt kan ses i bilderna. Slemhinnan är nu vit, blek och ser sjuk ut. 


Den adaptiva cellförändring som man ser på dessa bilder beror dels på skadat blodflöde, ärrvävnad från operation men främst på degenerativ process som uppstått till följd av torrhet efter operationen. Genom att Arbrandt har skurit ut 50 % av längden på de ursprungliga näsmusslorna, samt gröpt ur Septum så han skapat ett stort öppet och exponerat område där rymden i sig självt bidrar kraftigt till torrheten. Fuktig, varm luft på väg ut från lungorna kan nu inte längre passera i det kanalsystem som näsmusslorna tidigare gav upphov till. Följden blir att all fukt andas rakt ut, utan att kondenseras på näsmusslorna och slemhinnan. Det här i sig självt ger upphov till kroniskt torra slemhinnor men förvärras så klart av att en mycket stor andel av de slemproducerande cellerna nu rent fysiskt skurits ut i samband med att näsmusslorna amputerades. Näsmusslorna och framförallt den främre delen av dessa har en mycket hög densitet av slemproducerande bägarceller och därför är det extra illa när den främre hälften av näsmusslorna amputeras. Därtill kan också nämnas att även Septum har en större mängd sådana celler (framförallt the Nasal swell body i övre delen av septum). När Arnbrant med våld avlägsnat slemhinnan från underliggande brosk har även det vaskulära systemet inne i slemhinnan skadats vilket i sin tur skadat Cilier och bägarcellerna i slemhinnan. Det här är förklaringen till att en mycket stor torrhet uppstått just där slemhinnan separerades fån brosket. Septum på den sida där operationen av Kristan skedde är nu mycket tunn, spröd och degenererad.

Kontentan av detta är att Arbrandt orsakat Sekundär Atrofisk Rinit, även att betrakta som Empty nose syndrome. Fler och fler celler har varje år tagit skada av torrheten och en långsam degenerativ process sjösattes således redan dag ett efter operationen.

Brister Öron näsa hals Södra Älvsborgs sjukhus
Öron Näsa Hals-mottagningen i Borås är en specialistavdelning inom västra Götalands regionen där Anders Arbrandt vid tidpunkten för operationen var överläkare och kirurg. Nedan följer en redovisning av ett antal allvarliga brister hos mottagningen.

Inga allergi eller födoämnesintolerans genomförs
Förstår verkligen inte hur man kan bedriva vård som en specialistklinik utan att kolla något så enkelt som antikroppar mot olika ämnen innan man föreslår en operation av näsmusslorna.

Kroppen är en komplett organism som måste betrakta utifrån ett holistiskt synsätt. Näsmusslorna växer sig inte plötsligt för stora varvid de måste skäras bort! Utan svullnar på grund av ett överaktivt immunförsvar relaterat till saker så som födoämnesintoleranser, mögel, pollen eller andra antigener som kroppen uppfattar som skadliga trotts att de egentligen är harmlösa. Sådant behandlas främst med kostomläggning mot en kost som inte triggar inflammation samt genom att identifiera antigener och ta bort dessa, alternativt med nässpray. Att rekommendera en människa med en av evolutionen komplett näsa att genomgå en operation där friska, hela organ skärs ut är fullkomligt galet. Det är som att säga, vi har rätt, hundratusentals år av evolution har fel.

I många länder, bland annat i USA och Tyskland är det standard vid allergiska besvär att utföra IGA, IGE och IGG tester för att identifiera vad som retar immunförsvaret. Sådana tester är nu enkla, snabba och billiga att utföra men trotts detta erbjuds sådana blodprov inte till patienterna via den statligt finansierade sjukvården i Sverige. Istället förespråkar man att patienterna skall genomgå en operation som i de allra flesta fall är helt onödig. Personligen kan nämnas att jag privat genomförde ett IGG-födoämnes test 2 år efter utförd operation där intolerans mot flera födoämnen visade sig. När dessa livsmedel uteslöts blev jag av med flera hälsoproblem jag dragits med under flera år, inklusive sådana som påverkade slemhinnor.

Således var operationen helt onödig. Nästäppan hade kunnat botas genom att identifiera allergener och utesluta dessa ur kosten. Att en specialistavdelning som skall vara spjutspetsen i samhället rekommenderar en person att genomföra en operation av näsan, utan att först testa för allergi och födoämnesintolerans är fullkomligt absurt. Att dessutom rekommendera en patient operation som hade kunnat avhjälpa problemet med nässpray är än värre.

Utebliven information över näsans uppbyggnad och funktion! 
Utebliven information om risker och möjliga komplikationer! 
Ingen på avdelningen, varken Anders Arbrandt, Bengt Nilsson-Helger, Ann Waldenström eller Malin Börjesson lämnar ut någon information angående risker och komplikationer som kan uppstå av eller vid operation. Det enda som nämns är, risk för blödning och risk för infektion, vilka båda är övergående med rätt behandling. Ingen folder, inga dokument eller ingen muntlig beskrivning görs som förklarar näsans funktion och uppbyggnad. Vad gäller operationen är dessutom informationen mycket bristfällig då Arbrandt endast nämner att han tänker göra en Septumplastik trots att han kommer att klippa bort 50 % av näsmusslorna.

Vården har en tendens att inte vilja oroa patienterna varvid man tycker att det är bättre att inget säga. Det här är fel, patienten har alltid rätt att få reda på hela sanningen även om den kan tyckas vara obehaglig. Det är inte humant att mörka risker även om läkaren personligen känner sig mer human när risker mörkas.

Att undanhålla risker med operation gör att patienterna fattar beslut om operationen på helt felaktiga grunder. Att bara nämna risker för blödning och infektion ger dessutom en bild av att det skall vara övergående och inte bestående. Och framförallt, bara för att det är liten risk att något skall uppstå så innebär inte detta att man får undanhålla sådan information.

Tänk dig själv in i situationen, du, eller dina anhöriga bordar ett flygplan där det enligt bolagets statistik är 5 % risk att det störtar. Hade du då inte velat veta detta först? De, flest resonliga människor svarar JA på den frågan. Samma sak är det med risker i operationer. Patienter förtjänar att veta, även om det är 1, 10 eller 50 % risk.

Anmodar Septumoperation trotts att de flesta människor har sned Septum, vilket är normal.
Att anmoda någon till operation som endast har en liten avvikelse på Septum är beklagligt. De flesta människor har en mer eller mindre sned Septum vilket är helt normalt. Näsmusslorna anpassar sin storlek och form efter detta under uppväxten. Att inte förklara detta är att vagga in patienten i tron om att en sådan operation är det enda logiska för att komma till rätta med nästäppan.

Träff med kirurg skulle genomförts i tidigt skede
Min första kontakt med Kirurg Anders Arbrandt skedde en timme innan inbokad operation. Att få träffa kirurgen för första gången, endast timme innan operation sätter patienten i en dålig sits. I ett sådant här läge får man ingen tid att fråga och läsa om näsan och operationen. Hade det fungerat väl så hade ett möte med kirurgen skett veckor innan operation så att patienten hade kunnat betänka den information som getts och göra mer efterforskning på egen hand. Vid ett sådant upplägg hade patienten också kunnat återkomma med mera frågor. Nu sätts patienten i ett stressat läge där man skall få information endast en timme innan planerad operation. I samband med detta möte ställde jag samma fråga till Arbrandt som jag tidigare ställt till Malin Börjesson och Bengt Nilsson-Helger. ”Vilka risker och möjliga komplikationer finns det?” Svaret var, risk för blödning och risk för infektion. Inget annat nämndes! Arbrandt förklarar heller inte hur näsan är uppbyggt och hur den fungerar. Därtill är han också mycket kortfattad i sin beskrivning av operationen och nämner endast att han tänker mejsla bort en Krista på Septum.

Ignorerar kunskap, forskning och hundratusentals år av evolution.
Det finns otaliga studier som pekar på allvarliga bestående komplikationer från aggressiv näsoperation. Följden blir Sekundär Atrofisk Rinit och Emty nose syndrome, eller i bästa fall enbart torr näsa vilket bara detta är fruktansvärt jobbigt. Allt detta ignorerade Arbrandt och klippte bort halva längden och 65-75% av vävnaden på dessa organ. Detta dessutom utan att informera om det.

Att utföra en sådan operation som Arbrandt gjort är att ställa sig över evolutionen och säga att man vet bättre. Det är som att säga att 10 000 generationer av människor före oss har ärvt och fört vidare ett organ som är helt onödigt. Hade det handlat om Arbrandts egen kropp så hade han aldrig tillåtit en sådan aggression operation.

Det är uppenbart att Arbrandts enda mål varit att skapa så mycket passage som möjligt utan att bevara vävnad och funktion. Målet har endast varit att öppna upp näsan så mycket det går för att få god statistik på utförd operation. Att patienten skall ha en fungerande och smärtfri näsa har helt bortprioriterats. 

Rinomanametri – Undersökningen visar normalt flöde efter nässpray
2014-02 blev jag kallad till undersökning och får då träffa överläkare Malin Börjesson som genomför en så kallad Rinomanometri. Undersökningen genomförs genom att man i ett inledande skede mäter luftflödet i näsan med hjälp av ett instrument. När detta är gjort sprutas avsvällande nässpray in och när denna fått verka så mäter man luftflödet igen. Undersökningen syftar till att kolla om besvären med nästäppa är orsakad av svullna slemhinnor eller om det beror på en snedställd Septum. Om flödet i näsan är normalt efter att nässpray fått verka så visar detta att en justering av en eventuellt snedställd Septum inte kommer avhjälpa problemet. En operation av Septum skall i ett sådant läge inte rekommenderas.

Börjesson mäter upp flödet och skriver följande i journalen:

Genomförd rinomanometri visar normala förhållanden i höger näsborre, vänster näsborre har påtagligt nedsatt flöde men är normal efter nässpray.

Redan här skulle alltså en operation ha stoppats. Detta då normalt flöde efter nässpray visar att nästäppan beror på svullnad i slemhinnan. Vilket bevisligen enligt denna undersökning kan behandlas med nässpray.

Att säga en sak och göra en annan
Att skicka patenten för en operation av nässkiljeväggen och samtidigt passa på att skära bort 65-75% av två andra viktiga fullt fungerande organ är inget annat än helt skandalöst. Framförallt när sådana planer inte förmedlas till patienten.

Vem skulle tycka det var okey att skriva upp sig på en ledbandsoperaton av knät om man samtidigt utan att berätta om det passade på att ta bort knäskålen? 

Att skicka någon på Septum operation är idag likställt med en operation på näsmusslorna! Hur kan man tycka att det är försvarbart att inte berätta detta för patienten? Den enda gången jag kan se det som försvarbart att operera bort näsmusslorna är om personen i fråga har cancer i området. Att operera bort ett friskt organ som vi bevisligen behöver är absurt.

Val av operationsmetod – Föråldrad och extremt vårdslös
Av alla kända metoderna för att operera på näsmusslorna har kirurgen valt en av de mest föråldrade och våldsamma som finns. Endast att operera bort hela de nedre näsmusslorna hade varit värre.

Om man nu identifierar en sned nässeptum som orsak till nästäppa, varför väljer man inte då att enbart åtgärda detta och därefter vänta och se? En försiktig och ansvarstagande kirurg hade gjort precis detta!

Arbrandt gick direkt på en våldsam metod utan att först utvärdera om en mindre invasiv sådan hade hjälpt. och vidare, om nu operation skulle ha utförts över huvud taget varför väljer han då en så aggressiv metod när det finns många studier som tyder på att patienter får bestående problem av sådana metoder. Om han nu är specialistläkare inom området och studerat många år för att nå hit så måste han vetat att en sådan metod kommer blir förödande för patienten. Jag kan inte se det på något annat sätt än att han har varit högst oansvarig i vetandet att de ändå inte är hans kropp

Om nu operation skulle ha gjorts över huvud taget så hade Arbrandt haft flera betydligt enklare, försiktigare, billigare och bättre metoder att välja på än att klippa bort halva längden på de nedre näsmusslorna. 

Till exempel hade benen i näsmusslorna kunnat brytas av för att vinkla in dem för mer passage mot Septum. 

Eller hade endast främre delen av näsmusslorna kunnat behandlas med hjälp en Microdebrider eller med hjälp av Radiofrequency. 

Då hade både ben och större mängden vävnad varit intakt och ingen ärrvävnad hade behövt skapas på utsidan av slemhinnan. Nedan är exempel på några metoder som även dessa är skadliga men som ändå är bättre än den 1800-tals teknik som Arbrandt använt.

Metoder för operation av näsmusslorna

Methods for turbinoplasty

Dålig uppföljning som helt upphörde efter 12 månader
Uppföljningen på operationen var väldigt bristfällig där endast 2-3 utskick gjordes under de första 12 månaderna, därefter inget mer. Problem med degenererat slemhinna efter operation tar ofta betydligt längre tid än så att utveckla. Därtill ställdes bara ledande frågor, tex om nästäppa kvarstod. Inga frågor ställdes om komplikationer.

Så den som säger, varför drabbas inte andra? Det beror på att långsiktig uppföljning helt saknas. Vården saknar helt enkelt uppgifter på detta varvid de tror att aggressiva metoder kan användas utan problem.

Träffar Anders Arbrandt på SÄS Borås maj 2019, Anders försöker undvika besöket
och skickar in två personer upprepade tillfällen för att kolla av situationen. 
Besöket föranleds av att jag skrivit en egenremiss till Öron Näsa Halsmottagningen Borås och där förklarat att jag fått allvarliga bestående komplikationer av den operation Anders Arbrnadt har utfört. I egenremissen skriver jag att kommande besök måste ske med med Anders Arbrandt eftersom det är han som utfört operationen. Trotts detta skickar man en annan person för att genomföra besöket. Först när jag säger att jag uttryckligen begärt möte med Anders Arbrandt så kollar hon med honom. Jag får då ett kort besök där han poängterar att han bara har 20 minuters besökstid. Under besökets gång kommer 2 personer in upprepade gånger i rummet och avbryter konversationen. De stannar dessutom kavar i rummet under flera minuter vid varje tillfälle och det blir tydligt att Arbrandt bett dessa komma in, antagligen för att han är orolig över att vara ensam tillsammans med en patient han förstört livet på.

Att medvetet försöka undvika träffa en patient man skadad är dålig stil och att dessutom skicka in två personer i rummet vid 3-4 tillfällen som avbryter konversationen är högst respektlöst.

Skolmedicinens och SÄS Borås opererar bort 5 organ i de övre luftvägarna 
Vet bättre än Evolutionen, Dessa organ behövs inte!
Det bör också nämnas att skolmedicinen och SÄS Borås redan under min barndom opererat ut båda halsmandlarna samt Adenoid körteln längst bak i näsan. Trotts detta tycker man senare i vuxen ålder att man skall skära ut fler delar varvid 65-75 % av vävnaden i de nedre näsmusslorna skärs bort.

Evolutionen och Näsmusslorna

Näsmusslorna är flera organ i näsan utvecklade hos större delen av alla landlevande däggdjur, inklusive hos människan som har hela 3 näsmusslor per näsborre. Syften med dessa organ är att den luft som andas in skall filtreras, värmas upp och fuktas. Detta dels för att individen skall kunna klara av att vistas i olika miljöer men också för att optimal utvinning av syre kräver mättad och uppvärmd luft.

Människan har levt i 10 000 generationer varvid genuppsättning för näsmusslor förts vidare till nu levande individer. Hade näsmusslorna likt vården verkar tro inte ha någon funktion så hade de sedan länge tillbakabildats! Arbrandt har obehindrat utan att meddela bestämt att han vet bättre än hundratusentals år av evolution och klippt bort 50 % eller mer av längden på dessa organ. Detta på en fullt frisk individ som enbart skulle ha en korrigering utförd av Nässkiljeväggen.

Mucinproducerande celler försvinner då näsmusslan skärs bort
I näsmusslorna, framförallt i den främre delen av de nedre sitter många bägarceller som producerar olika typer av mucin. Dessa ämnen produceras i syfte att skapa en skyddande barriär mot den hårda belastning som sker under konstant andning i olika miljöer. Slemmet skyddar även slemhinnan mot uttorkning och skapar en tunn men än så viktig barriär mot bakterier. När denna barriär försvinner kan bakterier fästa på slemhinnan varvid infektion och irritation uppstår. I näsmusslorna sitter även huvuddelen av näsans immunförsvar vilket består av bland annat T-Hjälparceller TH1 & TH2, Mördar-T celler CTL,s, Plasma celler PC,s, och B-minnesceller. Om näsmusslorna skadas eller opereras ut förstörs en mycket stor del av näsans immunologiska försvar varvid infektioner lätt uppstår som ytterligare försvagar slemhinnans funktion.

Utebliven filtrering, uppvärmning och fuktning av inandad luft.
Vid inandning så hos en icke opererad individ så fuktas, filtreras och värms luften genom att den passerar längs de vaskulära väggarna på näsmusslorna varvid dessa fungerar som en integrerad klimatanläggning.

En individ icke opererad individ som andas in -12 grader till 30 % luftfuktighet kommer värmt upp och fuktat luften så att den i bakre delen av näsan uppnår 25 grader med 90 % luftfuktighet. Det här är en process som sker dels för att individen skall kunna vistas i olika typer av miljöer utan att få obehag, men också för att optimal utvinning av syre kräver uppvärmd och fuktad luft. Utformningen av näsmusslorna skall möjliggöra att en individ skall klara allt från -35 grader till plus 40 grader utan problem, samtidigt som kall, fuktig eller dammig luft inte skall orsaka några större obehag. När näsmusslorna opereras bort eller skadas under operation förlorar individen denna förmåga. Kall, varm, dammig eller torr luft orsakar nu mycket stora besvär för denna individ.

Operation på näsmusslorna förstör näsans förmåga att värma, filtrera och fukta luften.

Utebliven kondensation vid utandning leder till torrhet
Vid inandning hos en individ med hela näsmusslor värms luften upp i samband med att den passerar ytliga blodkärl i näsmusslorna. Flödet in kyler dock samtidigt av det yttre epitelskiktet varvid slemhinnan förbered för upptagning av fukt vid kommande utandning. Vid utandning kommer nu mättad och 37-gradig luft passera de nedkylda näsmusslorna varvid en kondensering sker som ett resultat av temperaturskillnaden.

Fukten som då utsöndras återupptas av näsans celler varvid vätskeförlusten från lungorna blir minimal samtidigt som näsan kontinuerligt återfuktas. En person som fått stora delar av sina näsmusslor bortopererade kommer således få stora problem med torrhet vilket ofta blir det inledande skedet på en degenerativ process där fler och fler celler degenererar av torrheten. Den öppenhet som också blir följden av en stor dissektion orsakar ofta att en stor mängd luft, helt ofiltrerad, kall och torr passerar till bakre delen av näsan, varvid stora besvär uppstår i området Naso Pharynx.

Hjärnans påverkning, näscykeln och diafragman
Under uppväxtåren växer näsa och näsmusslor i samklang med varandra och skapar ett perfekt storleksanpassat system där näsmusslorna i avsvällt läge släpper in lagom mängd luft samtidigt som de i svällt läge stänger ute luft. Denna process sker i cykler mellan höger och vänster näsborre och omnämns som Näscykeln. Det smarta med denna process är att den tillåter respektive näsborre att i avlösande intervaller återfukta slemhinnan samtidigt som den andra sidan tar över andningen. Genom att näsmusslans vävnad skärs bort fungerar ej näscykeln längre varvid båda näsborrarna alltid är öppna. En sådan öppenhet och kontinuerlig belastning på slemhinnan utsätter kvarvarande celler för större belastning än vad de är konstruerade för varvid en uttorkande degenerativ process inleds.
Den nu överdrivna öppenheten i näsan gör också så att diafragman inte längre får sitt naturliga motstånd. För mycket luft strömmar in i näsan varvid en lugn och harmonisk andning är svår att upprätthålla. Detta resulterar direkt i en aktivering av det sympatiska nervsystemet med stress, sömnproblem som följd.

Mekano & Termoreceptorer skärs bort varvid stress och andningsproblem blir följden 
I näsan sitter många Mekano och Termoreceptorer som via nervceller skickar signaler till det centrala nervsystemet om att vi andas. Temperatur, fuktighet och flöde registreras av hjärnan varvid signaler skickas ut till näsmusslorna om att vidga eller dra ihop blodkärlen för att skapa ett optimalt flöde beroende på aktuella miljöförhållanden. Signaler skickas även ut för att producera mer eller mindre slem och immunämnen beroende på den ”indata” som receptorerna samlar in.

Dessa receptorer har mycket hög densitet i den främre delen av de nedre näsmusslorna och när denna dels skärs bort upphör också receptorernas förmåga att rapportera andning till centrala nervsystemet. I kombination med nervskador, ärrbildning på slemhinnan och torrhet leder detta till att individen inte längre känner när luft passerar inne i näsan. Följden av detta blir en aktivering av det sympatiska nervsystemet med stress och sömnproblem som följd.

Avsaknad av riktlinjer för operationsmetod vid kirurgi på näsmusslorna. 
Det här är inte något som bara sker lokalt utan någon som sker världen över. Dock är det väldigt anmärkningsvärt att man inte standardiserat en eller ett fåtal operationsmetoder som är säkra för patienten.

Inom näskirurgi och när det gäller operation av näsmusslorna så finns det otaliga tillvägagångssätt. I princip kan man säga att det finns lika många tillvägagångssätt som det finns kirurger. Vissa använder en Microdebrider för att skära/borra bort vävnad under slemhinnan, andra använder Radiofrequency för att bränna sönder vävnaden så att den sjunker ihop. Samtidigt använder andra metoder för att bryta av näsmusslornas ben och rikta om dem för mer passage. Medan vissa klipper bort hela näsmusslan, från framkant till bak kant. Ja de finns otaliga tekniker, vissa betydligt mer aggressiva än andra.

Problemet med detta är att patienten är helt utelämnad till den enskilda kirurgen och hur försiktig och restriktiv denne är. Har personen i fråga otur så hamnar denne hos någon som klipper bort hela näsmusslorna och har man tur så används någon betydligt mindre aggressiv metod. Allt är upp till den enskilde kirurgen och vad denne har för ide just denna dag. Det här är fullkomlig galet. Hur skulle det se ut om man opererade ett hjärta enligt dessa principer. Det hade varit fullkomligt galet att kirurgen får göra lite som han vill och byta metod från dag till dag efter vad han tycker är kul just för stunden. Det här måste standardiseras baserat på vad som är säkert avseende bestående komplikationer hos patienten.

Vid all typ av näsoperation måste det högsta målet vara att bevara en fungerande näsa. Så som det ser ut idag och så som Arbrandt opererat är det tydligt att det högsta målet är se till att patenten får bort mer eller mindre all vävnad som skulle kunna vara i vägen. Med en sådan inställning är det tydligt att högsta prioritet är att kunna visa god statistik på utförda operationer samtidigt som man struntar helt i att patienten skall ha en fungerande näsa livet ut.

Slutord

För någon utomstående kan det kanske tyckas vara en liten sak men för mig är det allt. Den här operationen har totalt förstört mig. Före detta hade jag ett bra liv som jag kunde njuta av. Nu har mitt liv blivit ett fullständigt helvete med dagligt lidande. Jag gick till vården med små problem i form nästäppa i höger näsborre som dessutom kunde avhjälpas med nässpray. Men kom därifrån som en invalid och amputerad person. 

Hade det förklarats för mig att det är normalt med viss snedhet i Septum och att näsmusslorna anpassar sig efter detta så hade jag aldrig gjort operationen. Hade dessutom Arbrandt sagt som det var att han tänkte operera bort ett organ som evolutionen har givit mig så hade jag tackat för mig och gått hem. 

Nu är mitt liv förstört och det finns inget jag kan göra för att få tillbaka funktionen i näsan som bokstavligt skurits ut. Svensk sjukvård kommer inte hjälpa mig utan jag kommer tvingas lägga hundratusentals kronor på att injektera stamceller i näsan för att försöka återställa den degenererade slemhinnan. Samtidigt kommer jag också tvingas till att via Specialistläkaren Fabio Piazza operera in brosk i näsan för att smalna av det öppna område Arbrandt skapat i näsan.

Hade man haft som standard att utföra IGG födoämnestester, IGA eller IGE antikroppstester för allergier så hade dessa operationer helt kunnat undvikas. Själv fick jag ett par år efter operationen vid privat sjukvård reda på att jag hade flera iGG intoleranser. När dessa uteslöts så försvann alla andra hälsoproblem jag haft under lång tid. Inklusive sådana som påverkar slemhinnor. Operationen var alltså helt onödig, den lilla nästäppa jag hade berodde således på intoleranser och kronisk låggradig inflammation som jag nu åtgärdat med hjälp av Autoimmun Paleokost och uteslutande av allergener.

Hade jag fått reda på vad som skulle göras under operationen så hade jag aldrig riskerat det. Nästäppan jag hade var måttlig och berörde endast en näsborre, dessutom bara på natten. Nässpray fugerade väl men då jag fick berättat för mig att jag hade sned septum och inte skulle behöva nässpray om detta åtgärdades så gick jag med på operationen. Att ta nässpray en längre tid är heller inte bra för slemhinnan och då avdelningen beskriv operationen som minimal och säker så övertygades jag.

Tyvärr var det här mitt livs största misstag. Jag valde att lita på vad jag trodde var specialister som ville mitt bästa men blev utsatt för en aggressiv operation med en föråldrad och vårdslös teknik som nu förstört mitt liv så att varje andetag bränner, svider och gör ont. Dessvärre vet jag också att en degenerativ process inletts vilken inte kommer göra slemhinnan bättre över tid. Allt detta för en ynka liten täppt näsborre som jag lätt hade kunnat leva med utan problem.

Avslutningsvis vill jag bara också säga. Sekundär Atrofisk Rinit och Emty nose syndrome uppstår oftast inte över en dag. Efter en aggressiv näsoperaton så tar det tid för kvarvarande celler att degenerera. I många fall uppstår problem först flera år efter operationen varvid patient eller läkare ej ser sambandet.

Secondary Atrophic Rhinitis & Empty nose syndrome

"This is not a disease, it’s a condition caused by uninformed, uneducated and aggressive nose surgery. Performed by non-caring surgeons using outdated techniques that’s damaging patients to the extent that many commit suicide"

"Att fråga en kirurg om näsoperation behövs är som att gå in till frisören och fråga om man behöver klippa sig!"

Videolänkar

Scott Gaffers story – a young engineer who committed suicide due to aggressive nose surgery

https://www.youtube.com/watch?v=U5h9URck708

What is ENS, AN introduction to empty nose syndrome
https://www.youtube.com/watch?v=EHBgRe0OImE

The medical science behind ENS
https://www.youtube.com/watch?v=C50JWQkXr3s

Hemsida, artiklar och forskningsrapporter

Empty nose syndrome international association
http://ensassociation.org/

ENS, Secondary Atrophic rhinitis and damage from nose surgery in Swedish https://fonderingar.blogspot.com/2019/09/komplikation-av-nasoperation-atrofisk.html

Rhinitis sicca, dry nose and atrophic rhinitis: a review of the literature

"Since the uncritical resection of the nasal turbinates is a significant and frequent factor in the genesis of dry nose, secondary RA and ENS, the inferior and middle turbinate should not be resected without adequate justification, and the simultaneous removal of both should not be done other than for a malignant condition"

1 kommentar:

 1. Övriga inlägg på bloggen att läsa rörande näsoperation:

  Nose complications from nose surgery and why ints underdiagnosed (Engelska)
  inlägget förklarar varför komplikationer, risker och skador är kraftigt underrapporterade vad gäller näsoperation. Inte bara i Sverige utan världen över.

  https://fonderingar.blogspot.com/2019/09/complications-from-nose-surgery-and-why.html

  Näsoperation risk och komplikation som sjukvården döljer
  En genomarbetad analys på över 70 A4 sidor som går igenom risker och skador med näsoperation som sjukvården döljer. Fakta bygger på över 1300 timmars efterforskning. Samtal med skadade patienter, studie av röntgenbilder, bilder via Endoskop. Egen erfarenhet samt studie av den forskning som finns tillgänglig.
  Hänvisning till forskningsrapporter finns i inlägget.

  https://fonderingar.blogspot.com/2019/09/komplikation-av-nasoperation-atrofisk.html


  Operation av näsa, nässkiljevägg och Septum – Risk och skada som döljs
  Fokus i denna artikel är på de skador som kan uppkomma vid operation av Nässkiljeväggen. I artikeln ingår även de skador som kan uppkomma vid operation av näsmusslorna eftersom en operation av nässkiljeväggen och näsmusslorna ofta kombineras.

  https://fonderingar.blogspot.com/2020/05/operation-av-nasskiljevaggenseptum-risk.html

  Näsoperationen som kom att förstöra mitt liv! Operation av Septum och näsmusslorna.
  En genomgång så att du själv kan undvika att begå samma misstag. Läkaren som utfört min operation heter Anders Arbrandr och är verksam på Sahlgrenska universitetssjukhus. Närmare bestämt på Öron näsa hals. Han är också verksam via ÖNH-institutet på Carlanderska. Samt genom eget företag: Arbrandt Consulting samt genom Arbrandt & Rudbergs AB. Att undvika denna läkare är definitivt ingen garanti att inte skadas, andra läkare utför samma typer av aggressiva operationer också.

  https://fonderingar.blogspot.com/2020/05/operation-nasmusslorna-septum-risk-skada-specialistlakare-anders-arbrandt.html

  SvaraRadera