lördag 30 december 2017

Learnings from my losses

Learn from your losses, you paid for them!
citat av Warren Buffett

Här kommer jag kortfattat kommentera de mindre lyckade placeringarna som jag gjort och varför jag tror att de gick som det gick. Syftet är just att lära sig av sina misstag för att bli en duktigare placerare.

År 2017

H&M

Under år 2016 gjorde jag stora omplaceringar och sålde löpande av tidigare ägda fonder för att skapa en utdelningsportfölj med aktier. Planen från början var att ha köpt in mig fullt i slutet av år 2016 men eftersom det var en ganska så ordentlig dipp perioden Maj 2016 till och med Juni 2017 så kom jag att snabba på omfördelningen. Huvuddelen av portföljen så som den ser ut idag var således klar redan i oktober. Även om jag inte köpte exakt på botten i något bolag så fick jag ändå ett rätt bra ingångsvärde då jag lyckades plocka in fina bolag som backat tack vare en generell nedgång på börsen. 

Varför gick det som det gick i H&M?
Jag har sedan tidigare satt som regel att jag inte skall investera i bolag som är i negativ trend (befinner sig under MA 100 en längre tid) om det inte är så att det beror på att hela börsen är i en negativ trend. När jag investerade i HM så gjorde jag en liten analys och tittade då främst på omsättning, vinsttillväxt samt utdelning och utdelningstillväxt. I samband med att jag gjorde min först investering i H&M så köpte jag också in mig i ca 40 andra bolag och då fick man helt enkelt begränsa sig i hur mycket man kunde analysera respektive bolag. Konsekvensen av detta blev att jag ej kollade på saker så som exempelvis fritt kassaflöde i förhållande till utdelningen, jag skulle också ha kollat närmare på varför vinstmarginalen krympte samt gärna slängt ett öga på hur H&M,s lager utvecklades. (Ökande lagernivåer kan tyda på att bolaget inte lyckas sälja sina produkter och senare behöver rea ut dessa). Nyligen kom det ju ut uppgifter om att H&M bränner kläder som de inte får sålt. Man hävdade förvisso att kläderna var skadade och hade för höga halter av kemikalier men det var nog snarare en bortförklaring än en sanning.

Nå väl analysen hade gått att göra betydligt mer omfattande men samtidigt så har jag en strategi som innebär att jag medvetet väljer att göra en liten mindre analys och istället ha fler bolag för att sprida risken. Nu hade jag som mest 2,4 % av min portfölj i H&M och således är det ingen panik om man skulle ha missat något. I slutändan förlorade jag ca 44 000 vilket för visso mkt är mkt pengar men faktiskt så är det inte mer än ca 0,8% av portföljens värde och med det i åtanke kan man känna sig mindre besviken med resultatet.

En stor anledning till utgången var att jag köpte H&M under en period då hela svenska börsen backade mycket. Jag lurade således mig själv lite och trodde att kursfallet i H&M snarare var kopplat till börsen i allmänhet än till bolagets utveckling. Min regel säger att jag inte skall köpa bolag som befinner sig under MA 100 om det inte är så att hela börsen gör det. Den här regeln funkade dock tyvärr inte här eftersom H&M föll av andra orsaker än bara av korrelation med börsen i övrigt.

Glädjande kan jag dock konstatera att min ide med att ha många bolag för att sprida risken har funkat mycket bra. Totalt sett gick jag back ca 30 % i H&M men eftersom jag har så många bolag så hade jag bara 2,4 % av kapitalet i bolaget vilket begränsade den ekonomiska förlusten till 0,8% av portföljens värde. Den här strategin känner jag mig mycket nöjd med, det gör att man sover gott på natten och att man inte behöver vara orolig för enskilda bolags utveckling. Man sparar dessutom mkt tid på att inte analysera varenda siffra i bolaget inför ett investeringsbeslut och samtidigt så när bolaget väl är köpt så behöver jag inte följa varenda liten grej som händer.

sen är det ju så att ingen kan spå framtiden, även om du gör den mest perfekta analysen så kan saker och ting gå fel i bolaget. Pengar kan komma att förskingras, politiska beslut kan ändra förutsättningarna, omvärldsläget kan försämras eller ny teknik kan komma etc. Har du då 50% i bolaget så spelar det ingen roll om du gjort världens bästa analys, den negativa utvecklingen kommer ändå slå dig precis lika hårt trotts att du tidigare hade den mest perfekta analysen. Därför är jag mkt nöjd med att göra en liten mindre analys och istället ha fler bolag i portföljen för att sprida risken ifall jag skulle missa något i min analys.

Delvis psykologiskt misstag
Jag vet sedan tidigare hur jag reagerat vid förluster i aktier och hade tyvärr lite samma reaktionsmönster även denna gång. Följ reaktionsmönster nedan.

  • Först ignorerar man nedgången och intalar sig att den är tillfällig!

  • Sen börjar man inse att det inte går som man vill men intalar sig att man skall sälja när man har fått sitt anskaffningsvärde tillbaka.

  • Därefter sjunker det ännu mera och man tänker, fan heller nu vägrar jag sälja, tänker inte ta en så stor förlust!

  • Nedgången fortsätter och slutligen säljer man det lilla som är kvar för rädda det som räddas kan.

Jag höll på att gå i fällan igen men lyckades faktiskt stoppa mig lite tidigare än vanligt. Förlorade förvisso ca 44 000 kr på placeringen men räddade ändå upp ett värde i på ca 80 000 som jag placerade i andra bolag i positiv trend med bättre förutsättningar kommande år. Där är jag nöjd med beteendet men hade kunnat agera lite tidigare i bästa fall.

Jag var också nära att begå misstaget där man tänker att jag skall ha tillbaka ingångsvärdet innan jag säljer men till saken hör att man faktiskt kan sälja och placera om pengarna i andra bolag och på sikt få igen dessa via de placeringarna. Att envist bara försöka vänta på en återhämtning i ett krisande bolag i negativ trend känns inte vettigt då bolaget kan fortsätta ned under en lång period. Det finns så många andra bättre bolag på börsen som lyckas och varför inte då placera i dessa istället än att rida ut en storm som kanske avtar först om flera år (eller aldrig). Nej, då är det bättre att svälja sin stolthet och erkänna för sig själv att man gjort en felbedömning och ta förlusten för att rädda kapital som kan investeras på annat håll. 

Betsson

Köpte Betsson 18,e respektive 19, maj år 2017 i syfte att behålla över utdelningen som hade X-dag 24 maj. Snitt anskaffningsvärde per aktie var 78,2 kr. Placeringen var tänkt som en kort swing och jag skulle ha sålt någon vecka efter utdelningen. Erhåll utdelningen och dessutom gick kursen upp så att jag hade några tusen i kursvinst också.

Psykologiskt misstag nummer ett var att jag lät mig bli girig och sålde inte medans jag hade en fin kursvinst, någon vecka senare låg jag på minus och då vill jag inte sälja. Ytterligare en tid senare gick kursen upp och jag sålde hälften av placeringen på 78,65 kr vid datum 20 Juli 2017. Är mkt nöjd med beslutet att ta hem halva vinsten. Tänkte att jag säkrar hem den vinst som blivit samtidigt som jag minskar nedåtsidan ifall kursen mot förmodan skulle fortsätta ner.

Senare under hösten föll det vidare ner och jag låg återigen på negativt resultat exklusive utdelningen. Psykologiskt misstag nummer två var att jag inte ville sälja när jag låg på minus här och jag lät därför aktien ligga kvar i förnekelse av den negativa trenden som ändå var väldigt tydlig.

28 December kollade jag de mest blankade aktierna och då visade det sig att Bettson var en av dessa och jag bestämde mig då för att sälja eftersom hela grejen var tänkt som en kort placering. Kursmässigt tappade jag ca 11 000 men räknar jag bort utdelningen så blev total förlust  4962 kr.

Misstag numer tre var att jag bröt mot min regel om att inte swingtrada, dvs hade bestämt mig för att inte köra några mer korta positioner. Jag köpte också in mig i ett bolag som en längre tid legat under MA 100 (medelvärde) vilket jag på senare tid bestämt mig för att inte göra. Dessutom köpte jag in mig i ett bolag som jag inte kunde tänka mig att äga långsiktigt. Detta är också något jag på senare tid lovat mig att inte göra. Kan jag inte tänka mig att äga bolaget i 10 år skall jag heller inte äga det i 10 veckor.

Bra beslut var att jag sålde hälften när jag hade vinst, bra beslut var också att jag gick emot min känsla av "nederlag" och sålde av det sista i december trotts att jag hade en kursförlust på 11 000.

Sammanfattning detta tar jag med mig från Betsson affären

Köp inga korta positioner, 7 av 10 gånger slutar det med förlust, jag gör ofta samma psykologiska misstag. DVS låter girigheten ta över vid uppgång och säljer inte och låter sedan känslan av nederlag hindra mig från att sälja när förlust väl har uppstått.

Köp inte aktier som lång tid befunnit sig under MA 100, dvs köp inte aktier i negativ trend om det inte är så att hela börsen eller hela branschen är i negativ trend.

Skulle jag bryta mot regeln om att inte köpa korta positioner så skall jag aldrig ta sådana i bolag som jag inte kan tänka mig att äga i 10 år. Jag gillar inte bettsons verksamhet och därför är detta inget bolag jag skulle vilja äga längre än någon månad och således skulle jag heller inte ha köpt in mig i detta. Bättre hade varit och ta korta positioner i bolag som jag tror på långsiktigt, då hade jag kunnat ligga kvar i placeringen om utvecklingen i närtid inte hade blivit som jag önskat.

Korta positioner stör min harmoni genom att jag får ett psykologiskt behov av att ständigt kolla utvecklingen, ofta flera gånger varje dag. Detta skapar ministress och gör att man lägger mkt tid på att funder när man skall sälja. Detta minskar möjligheten till närvaro i nuet.

Betsson var förvisso inte blankat när jag köpte det i maj 2017 (se bild nedan) men under Juni så började blankningen och därefter tog den vart. Detta är något man borde haft mer koll på. Blankning kan kollas här: http://insidevoice.se/blankning#.Wkd3h39y5ZV

inköp gjordes i snitt till 78,2 kr,
köpen gjordes 18,e respektive 19, maj år 2017.
Sälj 1 = 20,e Juli till kurs 78,65
Sälj 2 = 28 Dec till kurs 60,25
  
Alerian MLP ETF

Innan jag startade med belåning så hade jag flera olika KF och ISK för att ha olika portföljer men när jag väl började med belåning så fungerade detta inte så bra. AMLP låg på en separat KF och jag ville av praktiska skäl få in den till det KF där allt annat låg. Eftersom man inte får flytta värdepapper mellan olika KF var jag tvungen att sälja allt, flytta pengarna och sedan köpa tillbaka.

Jag sålde därför allt 23 oktober och skulle sedan köpa tillbaka på annat KF. Under tiden gjorde jag lite efterforskning, läste lite allmänt om MLP,s. Till beslutet lades också att mycket har hänt under 2017. Tesla har blivit enormt populärt och man börjar nu se mycket elbilar i stan, Man kom även ut med El-lastbilar och många andra bolag verkar också lägga mycket krut på utveckling av elbilar. Min bedömning är således att oljan har boomat, förvisso lär vi använda stora mängder olja under min kvarvarande livstid men efterfrågan per person kommer troligtvis minska mycket. Kina verkar också jobba väldigt hårt med detta då de har stora problem med smog som långsamt dödar befolkningen. Därför känns olja inte helt rätt så jag valde att minska i AMLP.

Jag sålde och gjorde en kursförlust på 18 861 kr men då planen från början hade varit att köpa tillbaka samma antal så hade jag aldrig realiserat någon förlust mer än valutaväxling och courtage. Nu återköpte jag endast ca 50 % av de andelarna jag hade från början så därför realiserade jag en kursförlust på 18 861 kr. Förhoppningsvis kan man återfå lite av dessa pengar på sikt. När jag gjorde sammanräkningen såg jag att kursförlusten togs ut av den utdelning jag fått så därför blev hela affären en vinst på 1070 kr. Dock använder jag utdelningspengar till konsumtion så i verkligheten blev det ändå ett kapitaltapp eftersom denna utdelning är konsumerad.

En stor anledning till att jag sålde var också att AMLP sänkte sin utdelning. När jag först köpte låg utdelningen på 1,019 USD per andel och under 2017 hamnade den på 0,8602, detta motsvarar en procentuell minskning med 15,6 %. Eftersom jag hade hyffsat mkt placerat i AMLP så fick denna utdelningssänkning rätt stor påverkan på portföljens total årsutdelning, detta var också en anledning till att jag inte återköpte.

Sammanfattning, detta har jag lärt mig från AMLP affären

Jag vet det sen tidigare men fick det bekräftat att hög utdelning ofta är ett tecken på att denna kommer att sänkas. Jag köpte in mig vid flera tillfällen i AMLP, som mest tror jag direktavkastningen låg på drygt 13 %. Min yield on cost blev ca 10-11%. Så här i efterhand kan man ju inse att detta var lite för bra för att vara sant men samtidigt så köpte jag efter en lång tids kursnedgång och detta motiverade därför en högre direktavkastning. Oljan var mkt pressat och detta hade också påverkat kursen i MLP bolagen. Nu tror jag förvisso att utdelningen kommer höjas igen i framtiden, i all fall till en viss del. Att utdelningen sänktes nu beror mycket på de orkaner som drabbat USA under året, detta har skadat anläggningarna som MLP bolagen har för att lagra och transportera olja och gas. Samtidigt så har det låga oljepriset påverkat MLP bolagen negativt, likaså har konsumtionen av olja varit lägre under året än tidigare år vilket påverkar dessa bolags intäkter än mer än oljepriset i sig självt. 

Nåväl nu har jag sålt och återköpt ca 50 % av tidigare andelar. Jag kommer inte öka något mer i AMLP då jag dels tror att oljan har Boomat och då jag dels tycker att det finns mer etiska branscher att placera i än just den miljöförstörande oljebranschen. Därtill så hade jag väl mycket av portföljens totala årliga utdelning i USD, genom att jag sålde AMLP så har jag sänkt denna med några procent. 

 Sammanställning årets negative affärer

H&M kursförlust - 50 390
Betsson kursförlust - 11 050
AMLP kursförlust - 18 861

Totalt realiserad kursförlust - 80 301
Detta motsvarar cirka 1,6 % av portföljen


H&M totalresultat - 44 083
Bettson totalresultat - 4 962
AMLP totalresultat - + 1070

Totalt realiserad kursförlust - 48 938
Detta motsvarar cirka 1 % av portföljen

tisdag 26 december 2017

H&M dominansen är över

H&M har under alla sina år fokuserat på butiksexpansion, man har öppnat butik efter butik och ofta på attraktiva ställen. Numera finns det nog knappast något större svensk stad som inte har minst en H&M butik. Före internet-handelns expansiva tillväxt var H&M i många städer enda alternativet för den som ville handla billiga kläder. Numera har detta ändrats, billiga kläder går nu att hitta lite var stans på nätet och man måste inte krångla sig in till stan, leta parkering och lägga massa tid på att springa i butiker för att hitta billiga kläder. Nu sitter vi bekvämt i soffan och beställer hem precis det vi vill ha och ofta dessutom med helt gratis frakt.

H&M verkar sent ha uppmärksammat hur marknaden har ändrats, eller i alla fall så har man inte riktigt tagit omställningen på allvar. Det verkar som att man trott att internet-handeln är en fluga som tids nog kommer klinga av. Konceptet har hela tiden varit, fler fysiska butiker och visst det fanns en tid då fler butiker var det enda rätta. Före internet-handeln var det logiskt, desto fler orter man fanns på desto fler människor kommer man nå och desto högre kommer omsättning och vinst bli. På senare år har dock försäljningen per butik minskat och enda anledningen till att bolaget ständigt har höjt omsättningen är för att man öppnat fler och fler butiker för varje år. Vad man dock har ignorerat är att försäljning per butik har minskat under en lång period och därtill har också vinstmarginalen ständigt sjunkit. År 2008 låg vinstmarginalen på 17,3 % och Q3 2017 ligger den på 8,95 %. Av bilden från Börsdata nedan kan man tydligen se att omsättningen ökar medans vinstmarginalen samtidigt sjunker och sitter man på ca 4500 butiker så känns denna utvecklingen inte särskilt positiv.Jag har nu själv klivit av H&M och här är mitt resonemang till detta

Näthandeln sparar tid, pengar, stress och är alltid öppen
15 år bakåt i tiden fanns inte alls samma möjlighet att köpa billiga kläder på nätet. Då hade H&M en total dominans men numera kan man enkelt och ofta fraktfritt köpa hem kläder som skickas hela vägen hem till din postlåda. Man slipper således lägga tid på att springa i butiker och man slipper dessutom stressen med att ta sig in till stan med buss eller bil. Man slipper trängselskatt i GBG och Stockholm och man sparar pengar vad avser bensin och buss samtidigt som man slipper trafikköer. Folk jobbar dessutom mycket och ofta på konstiga tider, att ta sig in till stan för att gå i butiker är dels svårt att hinna med samtidigt som många kanske inte har orken att springa i butiker efter en hel dags jobbande. Då är det väldigt mycket enklare att beställa på nätet, det här kan du göra i lugn och ro, hemma, från jobbet eller under semestern.

Prisjämförelse på nätet
Folk som vill köpa billiga kläder vill gärna betala så lite som möjligt, numera kan man lätt och snabbt jämföra priser på nätet och hittar man billigare ställen så väljer man hellre då dessa butiker.

H&M är ett "No name brand" utan status
Människan är ett flockdjur och vi vill gärna befästa vår position i flocken genom att visa att vi är snygga, vältränade, lyckade, framgångsrika etc. Detta gör vi exempelvis genom att köpa en produkt som är inne, cool eller lyxig. Produkten skall gärna för många var dyr och ha ett tydligt märke som visar på status, rikedom och lycka. Här har H&M helt misslyckats, H&M,s kläder ger varken status eller identitet, det enda de är, är att de är billiga och det har förvisso  räckt långt tidigare när alla andra haft dyra kläder men när nu många andra aktörer har pressat priserna så har H&M helt förlorat sin fördel här. Kläderna ger dig helt enkelt ingen status och ingen kommer tyvärr bli imponerad över din HM tröja.

H&M har ingen identitet och ingen nischat målgrupp
Förutom att H&M som varumärke saknar status så saknar det också en nischad målgrupp, kläderna är för en nobody, de är inte associerade med något och de säger ingenting om personen som bär kläderna. För min del tycker jag mest att detta är löjligt men för många så är det faktiskt viktigt. Man vill genom sina kläder, smycken och fordon visa på vem man är och här har H&M inte lyckats skapa någon attityd kring varumärket. Tag exempelvis Northface som ingår i Vf corporation, de har en tydlig målgrupp och märket ger dig som bärare en identitet som säger, jag är aktiv, jag är äventyrslysten, vältränad och jag gillar natur och friluftsliv. Dessutom är märket dyrt vilket gör att inte alla har råd att köpa det vilket också skapar en identitet av att du är framgångsrik samtidigt som dess höga kvalitet säger att du inte nöjer dig med mindre än det bästa. Allt sånt här är viktigt för de flesta och denna bit saknar H&M helt och hållet, det enda man har är billiga kläder och i en tid där billiga kläder går att handla på nätet med gratis frakt så är detta inte längre värt så mycket, H&M,s vallgrav är borta!

H&M saknar "snygga" och trendiga kläder
Eftersom jag själv är kille så har jag mindre koll på tjejernas sortiment på H&M men vad gäller kläder för killar kan jag konstatera att jag själv nästan aldrig hittat något på H&M. Kläderna är förvisso billiga men saknar helt design, attityd och stil. Tittar man på byxor så är det ofta helt raka, enfärgade och tråkiga, Mycket kläder säljs helt utan tryck och i de fall det finns tryck så är det ofta väldigt tråkigt och intetsägande. Dessutom så är herravdelningen ofta väldigt liten i jämförelse med Barn och tjejavdelningen.

Konkurrens från Kina och Tyskland
Även om det är långa leveranstider från Kina så kan man ändå inte helt räkna bort den ökade konkurrensen som kommer härifrån. På sidor så som exempelvis Aliexpress kan man som europé beställa allt möjligt från elektronik till kläder för en väldigt mycket billigare peng än vad liknande saker skulle kosta i fysiska butiker. I Tyskland har vi dessutom det kraftigt expanderande bolaget Zara som snor en hel del kunder av H&M.

Vad händer nu i Hennes och Mauritz
Ja jag har valt att kliva av under november och december 2017 och jag ser inte att något inom de närmaste åren snabbt kommer förändra H&M,s situation till det bättre. Jag tror att en stor omställning krävs och även om marknaden inte tog väl emot det så tror jag ändå det var ett bra beslut att välja att kommande år lägga ner mindre lönsamma butiker. Man måste helt enkelt börja fokusera på lönsamheten också, man kan inte bara blint stirra på omsättningstillväxt utan lönsamheten måste upp, det är inte hållbart att vinstmarginalen går ner år efter år. Detta skrivs 2017-12 och jag tror på fortsatt nedgång för aktien, bolaget kommer överleva men jag tror man helt eller i alla fall delvis måste ändra vad och hur man säljer produkterna. Billiga kläder är kanske H&Ms modell men jag tror man också måste fokusera på trendiga kläder där man vänder sig till specifika målgrupper och där kläderna är lite av en identitet för de som köper dem. Märket H&M känns också lite gammalt och tråkigt, jag tror man skulle behöva köpa upp märken också som säljs i andra butiker än deras egna samtidigt som man skapar nya butiker inom H&M som säljer andra typer av kläder eller prylar till högre pris och som samtidigt inte associeras med just H&M. Man behöver helt enkelt ta in lite nytänkande i bolaget.

H&M sänker utdelningen 2018 eller 2019?
Blå staplar på bilden nedan visar utdelning per aktie, de gula staplarna visar fritt kassaflöde per aktie. Som tydligt ses så är utdelningen högre än det fria kassaflödet alla jämförda år nedan utom just år 2008 och år 2012. Detta innebär helt enkelt att H&M har delat ut mer pengar än vad de har råd med och detta har man kunnat göra då man under dominans åren lyckats bygga upp en stor kassa i bolaget men på samma sätt som pengarna på ditt bankkonto snart tar slut om du kontinuerligt sätter in mindre pengar än vad du plockar ut så kommer de även ta slut för H&M och därför anser jag att H&M inom en snart framtid kommer bli tvungna att sänka sin utdelning som idag är på 9,75 kr per aktie och helår. Aktien har redan rasat mkt och när detta väl kommuniceras så lär ytterligare ett stort fall ske.Under år 2016 tog H&M ett kortfristigt lån på 2 miljarder för att lösa utdelningen till aktieägarna och under år 2017 har man valt att dela upp utdelningen till två tillfällen under året för att man inte hade råd att betala ut så mycket pengar på en och samma gång. Allt detta sammanräknat så är sannolikheten extremt stor att H&M kommer sänka utdelningen inom kort, allt annat hade varit oansvarigt mot dess aktieägare.

fredag 22 december 2017

Nordnet stoppar all handel med Nordamerikanska ETF,er

Då kom beskedet, även Nordnet stoppar all handel med sådana ETF,er som är utgivna i  Nordamerika och som inte uppfyller EU,s regelverk MiFID 2. (vilket innebär alla)

Med anledning av detta har jag passat på att ökat 10 000 kr i respektive ETF: SDIV, MDIV och PCN.

Jag är rätt nöjd med den vikt jag har i dagsläget och mitt långsiktiga mål är ändå att procentuellt vikta ner ETF,er över tid genom att placera i andra tillgångar. Tanken med dessa placeringar var främst att öka utdelningen och få månadsutdelning. Nu har jag kommit upp i de nivåer på årlig utdelning som jag klarar mig på och därför kommer jag ändå sikta på att öka i aktier som kan ge portföljen bättre tillväxt.

Även om jag starkt ogillar att jag inte kommer kunna nyinvestera så påverkar detta besked ändå inte min planering så mycket. Jag ligger kvar med det jag har i Nordamerikanska ETF,er och låter utdelningarna rulla in för att sedan placera i aktier med god tillväxt.

Vet inte om jag är för naiv men jag tror att på sikt så kommer nog detta att lösa sig. Det kommer bli en tuppfäktning mellan EU och Nordamerikanska Certifikat och ETF utgivare men jag har svårt att se att dessa utgivare helt skulle kunna låta bli att sälja ETF-andelar även inom EU. Jag tror att de på sikt kommer anpassa sin information om ETF,erna enligt EU,s regler!

En sak vet jag säkert och det är att den här världen styrs av pengar och folk är giriga. Om Nordamerikanska ETF,er inte säljs inom EU så går de miste om en marknad bestående av drygt 500 miljoner människor. Visst alla är inte intresserade av handel med ETF,er men även om man kan få tillgång till 0,5% av dessa människor så kommer det göra stora avtryck i förvaltarnas plånböcker så därför tror jag att de över tid kommer anpassa sig till EU,s krav.

I annat fall funderar jag lite på om det hade kunnat vara möjligt att placera via Norge som inte är medlemmar i EU.

Nedan är informationen Nordnet släppte 2017-12-22.

Information om handel i ETF:er listade i Nordamerika

Hej!
På grund av nya europeiska regelverk som träder i kraft den 3 januari 2018 så kommer Nordnet inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i nordamerikanska börshandlade produkter som exempelvis ETF:er och certifikat (ETN/ETC).
Eftersom du under senaste året har handlat med någon av ovanstående värdepapperstyper är det viktigt att känna till att efter den 3 januari 2018 kommer du fortsättningsvis inte kunna lägga några nya köpordrar i dessa instrument. Du kommer fortfarande kunna sälja, förvara, se kursuppdateringar, samt ta emot utdelningar för ditt befintliga innehav.
Observera att ETF:er listade på Xetra i Tyskland inte påverkas av beslutet. Ungefär 80 procent av de positioner Nordnets kunder har i amerikanska ETF:er i dagsläget har en motsvarande ETF i Tyskland.
Vill du hitta motsvarande alternativ eller läsa mer om förändringarna kan du göra det här.

God jul!
Vänliga hälsningar,
Nordnet Bank

tisdag 19 december 2017

All handel med alla utländska ETF,er stoppas för svenskar

Avanza kommer ut med årets i särklass mest negativa nyhet, på grund av EU-regler så upphör man med att erbjuda handel i alla ETF,er registrerade utanför EU. För mig personligen innebär det att jag inte längre kan göra nyinvestering i:

Global x super dividend (SDIV)
Pimco corporate & income Strategy Fund (PCN)
First Trust Multi-Asset Diversified Income (MDIV)
Alerian mlp ETF (AMLP)
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI)

Tydligen skall man fortfarande kunna sälja dessa innehav men man får alltså inte sätta in nya pengar i dem. Avanza säger att det inte finns något de kan göra då EU-lagen inte godkänner att de säljer ETF,er registrerade utanför EU. Tydligen så har EU krav på ett fondfaktablad och de ETF,er som är registrerade utanför EU saknar ett sådant och därför kommer de inte få erbjudas svenska eller andra Europeiska investerare.

Det här är för mig lite av en disaster då det förstör hela mitt portföljbygge. Det här måste lösas och jag är beredd att flytta min portfölj till annat land och annan plattform för att kunna lösa detta. Följande brev fick jag idag från Avanza:

Hej,

Vi vill informera dig om att det efter årsskiftet endast kommer vara möjligt att sälja befintligt innehav i ett antal värdepapper, främst utländska ETF:er.

Förändringen sker på grund av utökade lagkrav som påverkar alla banker och som införs den 3/1 nästa år. De värdepapper som omfattas är bland annat ETF:er noterade utanför EU och strukturerade produkter där vi inte kan säkerställa att du som kund får tillräcklig information innan du handlar. Du kan läsa mer om det hela på denna sida.
Om du äger ett värdepapper som omfattas av denna förändring behöver du inte sälja, din kontoöversikt kommer inte heller att förändras. Du kommer dock inte att kunna köpa fler andelar av det aktuella värdepappret. De värdepapper som berörs finns i bifogad lista.

Återkom gärna om du har några frågor kring detta.

Med vänliga hälsningar
Avanza
Det här berör som sagt alla ETF,er noterade utanför EU som inte kan ge tillräckligt bra information om sina fonder för att få säljas inom EU. Gå till Avanza för att kolla vad som gäller. Tydligen så skall EU-lagen beröra alla Svenska banker och nätmäklare så det verkar inte gå att lösa genom att byta till exempelvis Nordnet.
Ring genast och utöva påtryckning till din bank! detta måste lösas.
Om inte så skall jag f.... flytta från EU!

Uppdaterad 2017-12-21

Har även fått detta mejl från Avanza

Hej,

Här kommer lite mer input gällande ETF:erna.

Vilken del i MiFID gör gällande att vi inte längre kan erbjuda handel i amerikanska ETF:er?

Det finns inte en enskild del i Mifid2 som uttryckligen säger att vi måste göra den här begränsningen utan det är ett aggregat av flera delar.

• Cost & Charges i MiFID 2 säger att vi måste redovisa alla kostnader som är inbyggda i produkten (ongoing costs, entry- & exit costs, one off costs, other ongoing costs, incidental costs m.m.) denna data har ETF-providers varit tydliga med att de inte kommer tillhandahålla för US-dom ETF:er.

• Under produkstyrningen i MiFID 2 behöver vi ta in data om vilken målgrupp som producenten till en specifik produkt vill sälja produkterna till och när vi har efterfrågat den datan av ETF-providers har de blivit överraskade av att vi erbjuder US-dom ETF:s till svenska retailkunder då dessa inte är menade för det segmentet. Med bakgrund av ett sådant uttalande är det svårt att se hur vi ska kunna vara compliant och fortsätta erbjuda handel.

• Under PRIIP-regelverket måste vi tillhandahålla ett KID-dokument (Key Information Document) i samband med att kunderna fattar sitt investeringsbeslut och köper eller säljer en PRIIP. ETF-providers har varit tydliga med att de inte kommer att producera detta dokument för US-dom ETFs. Under en övergångsperiod är det ok att peka på ETF:ens UCITS faktablad men då återstår problemet med data kring tänkt målgrupp och kostnader.

Du finner även mer information på hemsidan om du följer denna länk: https://www.avanza.se/kundservice/kundservice/fragor-svar/handel-vardepapper/etf.html

Trevlig kväll,  (Nä den var inte så trevlig / Fonderingar) 
Med vänliga hälsningar Avanza