torsdag 28 april 2016

Atlas Copco

Aktiebolaget Atlas bildades 1873, heter numera Atlas Copco och är ett globalt svenskt industriföretag med huvudkontoret i Nacka. Företaget har cirka 44 000 anställda och verkar inom fyra affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och anläggningsteknik. Över 98 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Produkterna inom sektorn handverktyg och borrmaskiner produceras i Sverige, i bland annat Tierp, Örebro, Fagersta och Kalmar, medan kompressortillverkningen sker utomlands. Företaget anses som mycket framgångsrikt inom sina kärnområden, kompressorteknik, bergborrning (spränghålsborrning och prospektering) samt handverktyg för i första hand bilindustrin. Under 2014 gick drygt 30 % av försäljningen till Europa.

Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:

Kompressorteknik: Stationära kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft. Kunder återfinns inom tillverknings-, olje-, gas-, och processindustrin.

Gruv- och bergbrytningsteknik: Bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, lastutrustning, geoteknisk borrutrustning, entreprenad utrustning och utrustning för väg- och markarbeten.

Industriteknik: Industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden.

Bygg- och anläggningsteknik: Entreprenad verktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer m.m.

Atlas Copco är ett konjunkturkänsligt bolag och deras produkter konsumeras i högre grad när världsekonomin går bra. Då de säljer mycket utrustning till gruvindustrin så påverkas bolaget även hur denna industri går.

OM AKTIEN                                                                                                              .

Atlas Copco B - Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 23 kr vid datum 1999-01-04 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv. Utdelningen är justerad för splittar, dock osäker för detta perioden 1999-2007.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt %
1999       0,75         3,260             N/A
2000       0,80         3,478             6,6
2001       0,88         3,826             10
2002       0,92         4,000              4,5   
2003       0,97         4,217              5,4
2004       1,25         5,434              28,8
2005       1,5           6,521              20
2006       2,15         9,347              43,3
2007       2,4           10,434            11,6
2008       3              13,043             25
2009       3              13,043             x
2010       3              13,043             x
2011       4              17,391             33,3
2012       5              21,739             25
2013       5,5           23,913             10
2014       5,5           23,913              x
2015       11,93       51,869              116,9

Under perioden 1999-2015 har vi haft möjlighet till maximalt 16 år av utdelningshöjningar. Atlas har under denna period höjt utdelningen 13 år och haft 3 år av oförändrad utdelning.

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:        13,8 %
Utdelningen på 0,75 kr har till & med 2015 växt:                     691 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        228,471 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                  13,439 %

Kursökning från 1999-01-04 (23)   till   2015-12-30 (195,3)     749,130 %
Kursökning i snitt per år:                                                           44,066 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             977,601 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                57,505 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                      23,4 %           
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                   76,6 %


Största fall  i kursgrafen sedan år 1999 fram till 2016
K/T  1999-12-15   (36,22)    till   2002-10-09   (17,13)     - 52,7 %   Dagar  1029
T      2007-07-16   (110,79)  till   2008-10-24   (39,38)     - 64,5 %   Dagar  466

T      2011-05-02   (155,98)  till   2011-10-04   (99,2)       - 36,4 %   Dagar  155
R      2012-03-16   (156,6)    till   2012-06-14   (118,6)     - 24,3 %   Dagar  90
R      2013-01-30   (170,1)    till   2013-06-24   (136,2)     - 20 %      Dagar  145
T      2015-04-28   (270)       till   2016-02-11   (162,8)     - 39,7 %   Dagar  289 *


K/T Konsoliderande trend (obs denna pågick från Aug 97 till sep 04 = ca 7 år
T     Tydlig trend
T     Rekyl under pågående trend
*      i skrivande stund 2016-04-28 vet vi ej om detta är en botten

Kursutveckling i skrivande stund sedan senaste topp
2015-04-28   (270)       till   2016-04-28   (196,4)      -27,3 %


Vid vilken direktavkastning har en fallande trend/kurs vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum         Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2002-10-09     (17,13)           0,92            5,37 %    OBS It kraschen
2008-10-24     (39,38)           3                 7,62 %    OBS Finanskrisen
2011-10-04     (99,2)             4                 4,03 %
2012-06-14     (118,6)           5                 4,22 %
2013-06-24     (136,2)           5,5              4,04 %
2016-02-11     (162,8)           6,3              3,87 % *

snitt                                                          4,86 %

* i skrivande stund 2016-04-28 vet vi ej om detta är en botten

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning             Direktavkastning
1999-12-15   (36,22)          0,75                      2,07
2007-07-16   (110,79)        2,4                        2,16

2011-05-02   (155,98)        4                           2,56
2012-03-16   (156,6)          5                           3,19
2013-01-30   (170,1)          5,5                        3,23
2015-04-28   (270)             5,93                      2,19  *

snitt                                                                 2,57 %

* Räknar inte med återköpet 2015, justerad utdelning hade varit 11,93 kr

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            3,9 - 7,6 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         2 - 3,2 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan avskiljningsdagen?
Kollar perioden 2005 till och med 2015. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan avskiljningsdagen dvs då aktien handlas utan rätt till utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut. Justering för splittar är gjord.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning i %
                            avskiljning
2005                    41,93                    1,5                      3,58
2006                    85,63                    2,15                    2,51
2007                    100,11                  2,40                    2,40
2008                    89,99                    3                         3,33
2009                    73,06                    3                         4,11  *
2010                    104,31                  3                         2,88
2011                    144,76                  4                         2,76
2012                    145,4                    5                         3,44
2013                    158,7                    5,5                      3,47
2014                    179,6                    5,5                      3,06
2015-04-28          245,1                   5,93 *                 2,42
2015-10-29          211,7                   5,93 *                 2,80
Snitt                                                                            3,06

* Nära botten i finanskrisen, därför så hög direktavkastning.

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen varit: 2,4 - 4,1 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-14
Kurs: 196,4      Utdelning för 2016: 6,3 kr     Direktavkastning: 3,21 %


Vad jag gillar med Atlas Copco är att det är ett stort och stabilt bolag med produkter som alltid kommer behövas. De har en stor internationell marknadsandel och är väl inarbetade. Bolaget växer löpande och så även omsättning och vinster vilket ökar möjligheterna för att Atlas Copco kan fortsätta att behålla eller öka sin utdelning samt även enskilda år ge bonusutdelning. Då jag är en utdelningsinvesterare gillar jag detta bolag extra mycket då jag dels kan få en bra kursökning på sikt men samtidigt en bra utdelningstillväxt.

Avanza kolla/köp

Atlas Copco hemsida

tisdag 26 april 2016

Kinnevik

Investment AB Kinnevik är ett svenskt investmentbolag grundat 1936. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla vinstgivande företag. Kinnevik investerar inom fyra områden, Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning och finansiella tjänster. Investeringarna finns i huvudsak inom teknikbaserade tjänster riktade mot konsumenter. Kinnevik har stora ägarandelar i omkring 50 bolag som i sin tur är verksamma i mer än 80 länder, med särskilt fokus på tillväxtmarknader. De största innehaven är Millicom, Tele2, Zalando, Rocket Internet, MTG och Avito. Kinneviks huvudägare är Verdere S.á.r.l. som ägs gemensamt av Cristina Stenbeck och Max Stenbecks dödsbo. Max Stenbeck avled i mars 2015.

Millicom International Cellular S.A. är en luxemburgsk mobiloperatör som är verksam inom tillväxtmarknader, främst under varumärket Tigo. Millcom finns i följande länder, Bolivia, Colombia, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kongo-Kinshasa, Mauritius, Paraguay, Rwanda, Senegal, Tanzania, Tchad.

Tele2 AB är mobiloperatör med verksamhet i 9 länder. Bolaget har i början av år 2015, 14 miljoner kunder i följande länder: Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Sverige, Tyskland, Österrike samt Kazakstan. Företaget grundades 1993 av Jan Stenbeck. Tele2 Sverige AB bedriver verksamhet inom fast och mobiltelefoni samt Internet-, kabel-TV- och datatjänster. Företaget har 4,5 miljoner kunder på den svenska marknaden.

Zalando är ett modeföretag från Berlin som säljer livsstilsprodukter och modekläder online. Företaget grundades 2008 och har sedan dess vuxit snabbt. 2012 omsatte företaget 1,15 miljarder euro, en fördubbling jämfört med 2011. Kinnevik är största ägaren i Zalando med sina 32 %. Zalando är Europas ledande onlinebutik för mode och skor på nätet. Idag finns Zalando i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Italien, Spanien, Polen, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Rocket Internet är en av världens största e-handelsinriktade inkubatorer och riskkapitalbolag. Företagets affärsmodell bygger på att identifiera framgångsrika satsningar online från andra länder (mestadels USA) och replikera dem i tillväxtmarknader. Rocket Internet är verksamt i mer än 50 länder och har fler än 75 företag i sin portfölj.

Modern Times Group MTG AB är ett svenskt medieföretag som äger bland annat tv-kanalen Viasat och därigenom TV3, Sportkanaler och Filmkanaler. Företaget har dotterbolag i flera europeiska länder, bland annat Norge, Danmark, Finland och Polen. MTG äger även många radiostationer, bland annat RIX FM och Bandit Rock. Andra delar av MTG är Strix Television. 1 juli 2015 tog MTG ett stort hopp in i e-sportvärlden och köpte upp 74% av giganten ESL (Electronic Sports League)

AVITO är den största och snabbast växande köp- och säljsajten i Ryssland. På AVITO finns det föremål av både privatpersoner och företag. Under 2012 lanserades AVITO i Egypten och Marocko, där man inom ett par månader blev landets största köp-och-sälj sajt

Om Aktien                                                                                                .

Kinnevik B - Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 66 kr vid datum 2005-01-03 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. Observera: Utdelningen genererad under år 2006 betalades ut året 2007, utdelningen genererad för år 2007 betalades ut under 2008 och så vidare. Nedan visas när utbetalningen betalades ut, inte för vilket år den genererats. Utdelningen är justerad för Spittar etc.

År          Utdelning    Direktavkastning    Utdelningstillväxt
2005      0,23                0,348 %                     N/A

2006      1,6                  2,424 %                     595,6 %
2007      1,7                  2,575 %                     6,25 %
2008      2                     3,030 %                     17,6 % 
2009      2                     3,030 %                      x
2010      3                     4,545 %                      50 %
2011      4,5                  6,818 %                      50 %
2012      5,5                  8,333 %                      22,2 %
2013      6,5                  9,848 %                      18,2 %
2014      7                    10,606 %                     7,7 %
2015      7,25               10,984 %                     3,6 %

Under perioden 2005-2016 har vi haft möjlighet till maximalt 11 år av utdelningshöjningar. Kinnevik har under denna period höjt utdelningen 10 år och haft 1 år av oförändrad utdelning.

Utdelningstillväxt i snitt per år, 2006-2015 inklusive bonus:   18,3 %
Utdelningen år 2006 (1,6) har till & med 2015 växt:                353 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        62,541 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                  5,685 %

Kursökning från 2005-01-03 (66)   till   2015-12-30 (262)        296,969 %
Kursökning i snitt per år:                                                          26,997 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             359,510 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                32,682 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                      17,4 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                   82,6 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 1996 fram till 2016-04
2000-03-03   (147,57)   till   2002-10-10   (12,61)   - 91,5 %   Dagar 951
2007-11-06   (161,5)     till   2008-11-21   (45,7)     - 71,7 %   Dagar 381
2014-01-09   (313,1)     till   2014-10-16   (194)      - 38 %      Dagar 280
2015-04-22   (299,9)     till   2016-02-11   (191,1)   - 36,3 %   Dagar 295 *

Från toppen 2014-01-09 (313,1) har det egentligen varit en konsoliderande rörelse, om man kollar hela denna perioden fram till 2016-02-11 (191,1) så ger detta - 39 %.
Antal dagar: 763. *

* vet ej i skrivande stund om 2016-02-11 är en botten

Kursutveckling i skrivande stund sedan senaste högsta toppen
2014-01-09   (313,1)     till   2016-04-26   (255,6)  - 18,4 %

Perioden 1996 - 2016-04-26 har Kinnevik haft 4 längre konsolideringar
Nedan ses längden på dessa perioder, OBS ej exakta värden, beror på hur man mäter.Period 1:  1998-03-26   till   1999-11-26   Dagar  610
Period 2:  2003-12-12   till   2005-12-20   Dagar  739
Period 3:  2010-08-27   till   2013-04-02,  Dagar  949
Period 4:  2014-01-09   till   2016-04-26   Dagar  838 *

* Period 2 pågår fortfarande när detta skrivs 2016-04-26

Notera att samtliga av dessa perioder har föranlett en större kursrörelse uppåt.

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2002-10-10   (12,61)         ?                ?        (får ej tag i säkra uppgifter)
2008-11-21   (45,7)           2                4,38
2014-10-16   (194)            7                3,61     
2016-02-11   (191,1)         7,75           4,10  * //
Snitt                                                    4,03

* Jag räknar ej med bonusutdelningen, denna är extrem, totalt 25,75 kr per aktie inklusive ordinarie utdelning, detta skulle ge en direktavkastning om 13,47 % . Dessutom blev dessa uppgifter först kända runt 19 April 2016. DVS aktien hade bottnat och vänt upp före detta medlande.

// vet ej i skrivande stund 2016-04-26 om detta är en botten.

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2000-03-03   (147,57)       ?                   
2007-11-06   (161,5)         1,7                  1,05
2014-01-09   (313,1)         7                     2,23
2015-04-22   (299,9)         7,25                2,42
Snitt ovan 3 värden:                               1,9

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            3,6 - 4,4 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         1 - 2,4 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2006 till och med 2015. Utgår ifrån stängnings kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning            
2006                     106,5                      1,6                   1,50
2007                     131,75                    1,7                   1,29
2008                     135,25                    2                      1,48
2009                      81,5                       2                      2,45
2010                     125,75                    3                      2,39
2011                     159                         4,5                   2,83
2012                     132,6                      5,5                   4,15
2013                     175,5                      6,5                   3,70
2014                     256,8                      7                      2,73
2015                     270,8                      7,25                 2,68 
Snitt                                                                            2,52

Direktavkastningen dagen innan avskiljningsdagen:      1,3 - 4,2 %
Genomsnittet dessa år har varit:                                        2,52 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-26
Kurs: 255,6     
Ordinarie utdelning 2016 :                             7,75
Utdelning inklusive bonusutdelning:             25,75    
Direktavkastning på ordinarie utdelning:      3,03 %
Direktavkastning på total utdelning:             10,07 %

Mitt huvudresonemang till att jag väljer Kinnevik B är att jag vill få in ett till stort svenskt Investmentbolag i portföljen så att jag får 3 sådana. Investmentbolag sänker konkursrisken avsevärt i portföljen då de har flera innehav samtidigt så brukar de överprestera mot börsen i övrigt.

Har sedan tidigare Industrivärden och Investor och tar nu alltså in Kinnevik. Kinnevik skiljer sig från de två andra främst genom att de har en större portfölj med småbolag än de andra. Dessutom är Kinnevik aktiv i fler länder än Investor och Industrivärden samt mer aktiv i tillväxtmarknader. En annan sak som skiljer Kinnevik från Industrivärden och Investor är att en av Europas f.d. främsta finansministrar nu mera sitter i styrelsen, nämligen Anders Borg. En person som jag har gott förtroende för och det ser jag definitivt som ett plus.

Kinnevik hemsida

söndag 24 april 2016

ICA gruppen


Ica gruppen är ett svenskt holdingbolag som verkar till störst del i dagligvaruhandeln och är ensam ägare av matbutikskedjan ICA.

Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är handel med dagligvaror.
I koncernen ingår:

ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel.

ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter.

ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster

Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet.

Portföljbolagen Hemtex och inkClub ingår även i koncernen. 

Företaget grundades år 2000 under namnet ICA förbundet invest AB. År 2005 byter företaget namn till Hakon Invest AB och samtidigt den 8 december börsnoteras man på stockholmsbörsen . År 2013 bytte företaget namn till ICA gruppen. Under 2016 har ICA gruppen ca 22 000 personer anställda. Cirka 50 000 personer arbetar inom ICA, på kontor, inom logistik eller i någon av ICA Gruppens egna eller handlarägda butiker. Total omsättning för hela ICA gruppen år 2015 var 101 miljarder SEK. 

ICA butikerna: Vid ingången av år 2016 har ICA 2114 butiker i Sverige, Estland, Lettland, Litauen. I Sverige har man år 2016, 1306 butiker och en marknadsandel om 36 %. År 2016 har man 87 butiker i Estland, 117 Butiker i Lettland och 52 butiker i Litauen, totalt 256 butiker i dessa länder och en marknadsandel om 15 %.

ICA Fastigheter är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag inom detaljhandel. Affärsidén är att bygga, förvalta och hyra fastigheter åt koncernens verksamheter i Sverige på ändamålsenliga och strategiska affärslägen. Omsättningen för 2015 var 2382 miljoner SEK.

ICA Banken startades 2001 och är huvudsakligen verksam på den svenska marknaden. Banken erbjuder ett komplett utbud av banktjänster för privatpersoner, från sparkonton till fondlösningar.
ICA Banken har inga egna kontor utan samtliga tjänster hanteras antingen av de svenska ICA-butikerna, via kundtjänst eller olika digitala kanaler (webbplats och appar). ICA banken hade i slutet av 2013 cirka 3,6 miljoner kunder i kundbasen, varav cirka 612 000 bankkunder och Intäkter för ICA banken var år 2015, 859 miljoner.

Apoteket hjärtat är vid ingången av år 2016 näst störst på den svenska marknaden med 390 apotek och marknadsandel om 31%

Portföljbolagen

Hemtex är en hemtextilkedja med butiker i Sverige, Finland och Estland. Med totalt 162 butiker är Hemtex Nordens ledande hemtextilkedja. Av butikerna var 138 belägna i Sverige, 19 i Finland och 5 i Estland. 145 ägdes av Hemtexkoncernen och 18 av franchiseföretag. Dessutom erbjuder Hemtex online-handel i Sverige.

inkClub grundades år 2000. Idag säljs olika typer av förbrukningsartiklar till kunder i 10 europeiska länder. All försäljning sker direkt över internet. Kärnområdet utgörs av bläckpatroner och toner, men därutöver erbjuds även glödlampor, batterier, dammsugarpåsar och kaffekapslar. Målet under kommande år är att öka antalet produktkategorier ytterligare, bland annat inom förbrukningsartiklar och kontorsvaror.

Utdelningspolicy: Ett långsiktigt mål är att utdelningen skall uppgå till minst 50 % av årets resultat.

ICA gruppens tre största ägare per år 2016 är Ica handlarnas förbund - solna: 51,3 %, Industrivärden: 10 %, SEB investment Management 1,4 %. Inget av övriga ägare står enskilt för mer än 0,6 % av ägandet i ICA gruppen. 

Förklaring till Holdingbolag
Ett holdingbolag äger vanligtvis mer än femtio procent av aktierna i andra bolag (dvs. majoriteten) och fungerar oftast som ett permanent moderbolag till andra dotterbolag som bedriver verksamhet i branscher som påminner om varandra. Ett holdingbolag kan även bedriva egen verksamhet och har vanligtvis ett långsiktigt och stabilt syfte med sitt ägande. En av fördelarna med ett holdingbolag och andra typer av ägarföretag är att riskerna begränsas. Om ett dotterbolag går i konkurs påverkas inte moderbolaget av detta. Diverse utdelningar och koncernbidrag kan ansamlas i holdingbolaget och därifrån användas till andra investeringar.

OM AKTIEN                                                                                                              .

ICA gruppen - Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till stängningskursen 90 kr vid datum 2006-01-02 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. inte det år då bolaget genererade den. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv. Denna redovisningsform skiljer sig från bland annat börsdata och årsredovisningarna, de visar utdelningen i förhållande till det år då bolaget genererade den. Tabellen nedan är justerad för splittar om sådana funnits.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt %
2006       4,5          5,000              N/A
2007       5,5          6,111              22,2
2008       6             6,666              9,1
2009       5             5,555              -16,7
2010       6             6,666              20
2011       6             6,666              x
2012       6,25        6,944              16
2013       0             0                     - 100
2014       8             8,888              800
2015       9,5          10,555            18,8

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:       8,66 %
"Första utdelningen på 0,2 kr har till & med 2015 växt:       111 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        63,051 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                 6,305 %

Kursökning från 2006-01-02 (90)  till  2015-12-28 (307,4)      241,555 %
Kursökning i snitt per år:                                                          24,155 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             304,606 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                               30,460 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                      20,7 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                   79,3 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 2005 fram till 2016-04-21
2007-01-17   (173,5)   till   2009-04-01   (66,25)     - 62 %  Dagar  805
2010-04-14   (144)      till   2011-08-05   (76,55)     - 47 %  Dagar  478
2015-01-20   (324,9)   till   2016-01-11   (243,8)     - 25 %  Dagar  356  *

* vid datum 2016-04-21 vet vi ej om detta är en botten

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills 2016-04-21
2015-01-20   (324,9)   till   2016-04-21  (269,3)      -17 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2009-04-01      (66,25)            5                7,54 %  (finanskrisen)
2011-08-05      (76,55)            6                7,83 %
Snitt                                                          7,69 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum          Högsta kurs   Utdelning   Direktavkastning
2007-01-17      (173,5)          5,5                  3,17 %
2010-04-14      (144)             6                     4,17 %     
2015-01-20      (324,9)          9,5                  2,92 %
Snitt                                                             3,42 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            7,5 - 7,8 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:          2,9 - 4,2 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2016. Utgår ifrån högsta kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2008                     128,5                     6                          4,67
2009                     79,75                     5                          6,27
2010                     142,5                     6                          4,21
2011                     109,4                     6                          5,48
2012                     111                        6,25                     5,63

2013                     Ingen utdelning detta år

2014                     223,6                     8                          3,58
2015                     315,3                     9,5                       3,01
2016                     279                        10                        3,58
Snitt                                                                               4,55

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen varit:  3 - 6,3 %
Snittet har legat på:                                                                         4,5 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-21
Kurs: 266,6              Utdelning 2016: 10 kr       Direktavkastning:     3,75 %


Avanza köp

onsdag 13 april 2016

Alfa Laval

Är en världsledande tillverkare av pumpar, värmeväxlare, ventiler och separatorer. Kärnverksamheten baseras på följande tre teknologier, värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Utöver tillverkningsenheterna i Sverige så har företaget även fabriker och utvecklingsenheter i bland annat Danmark, Frankrike, Finland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, USA, Indien, Italien, Polen, Brasilien och Kina.

Företaget grundades 1883 av Gustaf de Laval och Oscar Lamm under namnet AB Separator . År 1963 bytte AB Separator namn till Alfa-Laval AB. Alfa Laval-aktien noterades första gången på Stockholmsbörsen 1901 och förblev listad i 90 år, fram till 1991 då Tetra Pak köpte ut Alfa Laval från börsen. Företaget återvände till börsen den 17 maj, 2002.

Antal anställda per 2016 är över 18 000 personer. Majoriteten är placerade i Sverige, Danmark, Indien, Kina, USA, Indien.

Alfa Lavals produkter finns till försäljning i ca 100 länder. Företaget har 20 stora produktionsenheter, 12 i Europa, 6 i Asien, 2 i USA. Utöver detta har man 70 servicecentra.

Alfa Laval jobbar löpande på att behålla sin marknadsledande position dels genom att erbjuda kvalitativ kundtjänst och reservdelar samt genom att forska och utveckla ny produkter. 2,7 % av den totala försäljningen avsätts årligen till detta vilket innebär 25-30 nya produktlanseringar varje år.

Alfa Lavals kunder finns inom branscherna, Verkstadsindustri, fjärrvärme, fjärrkyla, VVS, Kraftproduktion/energi, kyla, mejerier, bryggerier, livsmedelsindustri, farmaceutiska och kosmetiska industrier, marinindustrin, reningsverk, skeppsvarv, motortillverkare, entreprenörer inom diselkraft, cellulosa och kemiindustri.

Snabba fakta
Omsättning 2015:                                 39,7 miljarder
Vinst per 2015:                                     3,8 miljarder
Antal patent per 2016:                          2400
Största ägare per 2016:                        Tetra Laval B.V: 26%
Ordern från snabbväxande regioner:    50 %
Marknadsandel Värmeöverföring:        30 %
Marknadsandel Separation:                  25-30 %
Marknadsandel Flödeshantering:         10-12 %
Målsättning för utdelningsandel:           40-50 % per år
Tillväxtmål som bolag:                          8 % per år över tid

OM AKTIEN                                                                                                                     .

Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 78 kr vid datum 2 Januari 2007 och sedan haft placeringen till och med år 2015.
Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. Observera: Utdelningen genererad under år 2006 betalades ut året 2007, utdelningen genererad för år 2007 betalades ut under 2008 och så vidare. Nedan visas när utbetalningen betalades ut, inte för vilket år den genererats.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt % 
2007       1,56      2,00             N/A      
2008       2,25      2,88             44,2
2009       2,25      2,88             X
2010       2,5        3,20             11,1
2011       3,00      3,84             20
2012       3,25      4,17             8,3
2013       3,50      4,49             7,7
2014       3,75      4,81             7,1
2015       4           5,13             6,7

Alfa Laval har sedan återintroduktionen på börsen år 2002 till och med utdelningen år 2016 aldrig sänkt den ordinarie utdelningen. Utdelningen har höjts nästan varje år och varit oförändrad enstaka år. Detta ger alltså per år 2016 hela 14 år av höjd eller bibehållen utdelning.

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:         12,49 %
"Första" utdelningen på 1,56 kr har till & med 2015 växt:      156 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                         33,400 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                   3,711 %

Kursökning från 2007-01-02 (78)   till   2015-12-30 (156,9)      101,153 %
Kursökning i snitt per år:                                                           12,644 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                              134,553 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                 14,950 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                        24,8 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                     75,2 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Genomsnittlig utdelningsandel av årlig vinst 2006-2015:  42,2 % per år

Största fall  i kursgrafen sedan år 2002 fram till 2016-04-11
2007-11   (132,5)   till   2008-10   (44):          -67 %
2011-01   (147,7)   till   2011-10   (101,9):     -31 %
2012-02   (147)      till   2012-09   (110,4):    - 25 %
2014-04   (187)      till   2016-02   (122,4):    - 34 % *

* I skrivande stund vet vi ej om detta är en botten.

Hur ser det ut i skrivande stund
2014-02   (187)  till  2016-04-11   (127,4):    -31,8 %

Längd på fallande trender mätt sedan år 2002
2007-11-07    till    2008-10-27    355 dagar
2011-01-12    till    2011-10-04    265 dagar
2012-02-03    till    2012-09-05    215 dagar
2014-04-07    till    2016-04-11    735 dagar *

* I skrivande stund vet vi ej om detta är en botten.

Tipps på bra sida för att räkna datum

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2008-10      (44)                2,25              5,11 %
2011-10      (101,9):          3,0                2,94 %
2012-09      (110,4):          3,25              2,94 %
Snitt ovan 3 värden:                            3,66 %

Bästa direktavkastning legat inom intervallet 2,94 till 5,11 %. Kan man köpa Alfa Laval inom detta intervall får man anse att man lyckats få en mycket bra direktavkastning.

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2007-11      (132,5)           1,56             1,18 %
2011-01      (147,7)           3                  2,03 %
2012-02      (147)              3,25             2,21 %       
2014-02      (187)              3,75             2,00 %
Snitt ovan 4 värden:                           1,85 %     

Slutsats
Historiskt har bästa direktavkastningen legat på:         2,9 - 5,1 %
Historiskt har sämsta direktavkastningen legat på:      1,2 - 2,2 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2010 till och med 2015. Utgår ifrån högsta kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Nedan år avser det året då denna utdelning betalades ut, EX år 2010 betalades utdelningen ut genererad av företaget under år 2009.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2010                     113,3                   2,5                     2,21
2011                     139,7                   3                        2,15
2012                     143,1                   3,25                   2,27
2013                     145,6                   3,5                     2,40
2014                     181,7                   3,75                   2,06
2015                     176,9                   4                        2,26
Snitt                                                                           2,22

Direktavkastningen har dagen innan avskiljning legat på:   2,1 - 2,4 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-11
kurs: 127,9      Utdelning för 2016: 4,25 kr     direktavkastning: 3,32 %

Sammanställning
Ser man till det faktum att vi nu i skrivande stund är ner ca 32 % från toppen i februari 2014 så ser det köpvärt ut. Kollar man på den historiska direktavkastningen så har endast nedgången under finanskrisen kunnat generera en högre direktavkastning än nuvarande, således ser det även köpvärt ut här. Längden på nuvarande fallande trend är hela 735 dagar, tidigare har längsta fallande trend pågått under 355 dagar, detta var under finanskrisen. Även på denna punkt ser det köpvärt ut. Kollar man på vilken nivå direktavkastningen har haft dagen innan aktien handlas utan utdelning så har denna legat inom intervallet 2,2 - 2,4 %. Nuvarande direktavkastning ligger på 3,32 % (2016-04-11), således ser det bra ut att köpa även av denna anledning.

2016-04-11 kollade jag Alfa Laval med Pro realtime i veckoupplösning (varje Candle är en vecka). Sett till dessa indikatorer ser det ut som att vi inom det närmaste kan stå inför en rekyl uppåt. Detta talar för bra köpläge nu.


På den negativa delen av vågen kommer att säsongsmönstret på omxs30 är avtagande från och med början på April. Sista dag att handla Aktien för att få årets utdelning är 2016-04-25, det finns en möjlighet att vi kan få en rekyl upp inför utdelningen men att vi sedan faller vidare söder ut från och med 26,e April. 

Anledningen att jag vill ha Alfa Laval är att jag vill ha in fler Industribolag i portföljen. Dessutom vill jag ha in bolag med bra utdelningstillväxt och kurstillväxt. Detta är något som Alfa Laval i alla fall historiskt har genererat. Nackdelen med Alfa Laval är att det är ett konjunkturkänsligt bolag, i lågkonjunktur kommer deras produkter få en lägre efterfrågan. Dock ser jag en väldigt stor fördel i att deras produkter är tidsbeständiga, de är av sådan karaktär att de alltid kommer efterfrågas. Oavsett vad som än händer i världen så kommer företag fortfarande behöva pumpar, kylanläggningar, ventiler med mera. Kan man bara lyckas behålla sin stora marknadsandel så står Alfa Laval på en säker grund.

Köp via Avanza

Länk till Alfa Lavals hemsida