fredag 26 augusti 2016

Investment AB öresund

Investment AB Öresund är ett rent investmentbolag som bedriver förvaltningsverksamhet. I koncernen igår även dotterföretaget Ven Capital som driver värdepappershandel. Öresund investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper och bolaget är en aktiv ägare.

Öresund är ett midcap bolag på stockholmsbörsen. Definitionen av ett midcap bolag är att bolaget skall ha ett börsvärde om 150 miljoner Euro till en miljard Euro. 2016-08-26 har bolaget ett börsvärde på 6580 miljoner SEK vilket med kurs eur/sek 9,48 ger ett börsvärde på 694,09 miljoner Euro, alltså är Öresund ett hyffsat stort midcap bolag.

Nedan visar jag innehavet per 2016-08-26

AKTIEN                                                                                    .

Analys utdelningstillväxt och yield on cost . Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 56 kr vid datum 2 Januari 2008 och sedan haft placeringen till och med år 2015.
Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits.
OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2008 genererades av bolaget under 2007 osv.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt %
2008       3,38      6,035              N/A                               
2009       4,00      7,142              18,34                     
2010       3,00      5,357              -25,0                  
2011       2,25      4,017              -25,0                   
2012       3,15      5,625              40                     
2013       4,25      7,589              34,92                   
2014       8,18*    14,607            92,47                    
2015       3,75      6,696              -54,16             

Under perioden 2008-2015 har vi haft möjlighet till maximalt 7 år av utdelningshöjningar. Öresund har under denna period höjt utdelningen 4 år, samt sänkt utdelningen 3 år.

* som jag fattat det, inlösen av aktier detta år således anges 8,18 som totalutdelning

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:       1,5 %
"Första utdelningen på 3,38 kr har till & med 2015 växt:     11 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        57,068 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                   7,133 %

Kursökning från 2008-01-02 (56)  till  2015-12-28 (111,25)    98,660 %
Kursökning i snitt per år:                                                          12,33 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             155,728 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                19,466 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                       36,6 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                    63,4 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 2000 fram till 2016-08-24
2007-05-07   (76,67)   till   2008-10-10   (24,41)    - 68,2 %
2010-03-23   (65,61)   till   2011-08-09   (36,29)    - 44,7 %
2014-04-04   (101)      till   2014-10-16   (69)         - 31,7 %

Fall under senare tid
2015-12-18   (117)     till   2016-01-15   (95,25):    - 18,6  %
2016-05-31   (126,5)  till   2016-06-16   (104):       - 17,8 %

Kursutveckling sedan senaste ned rekyl fram tills 2016-08-24
2016-06-16   (104)     till   2016-08-24   (143,25)   37,7 %Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2008-10-10   (24,41)        3,38            13,84 %
2011-08-09   (36,29)        2,25            6,20 %
2014-10-16   (69)             8,18            11,85 %

Vid vilken direktavkastning har aktien vänt upp från senare tids rekyler
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2016-01-15   (95,25)         4,5              4,72 %
2016-06-16   (104)            4,5              4,32 %

Slutsats
På senare tid (2016) har aktien vänt upp från rekyler vid 4,32 - 4,72 % i direktavkastning. Historiskt sett så har aktien vänt upp från fallande trend till stigande då direktavkastningen varit 6,2-13,8 %. Jag har hämtat uppgifter om utdelningen från börsdata och där redovisas inte bonusutdelning och aktieåterköp separat, dessutom hittade jag inte någon utdelningshistorik längre tillbaka än 2008. På grund av dessa orsaker går det inte att dra några säkra slutsatser här.

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2016. Utgår ifrån stängnings kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2008                     58,98    2 april               3,38           5,73                             
2009                     36,62    1 april               4                10,92
2010                     65,29    23 mars             3                4,59
2011                     50,79    29 mars             2,25           4,43
2012                     47,85    10 april             3,15            6,58
2013                     57,88    20 mars             4,25           7,34
2014                     94,25    11 april             8,18            8,67
2015                     89,75    27 mars             3,75           4,17
2016                     118,25  18 april             4,5              3,80
snitt                                                                               6,25 %

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen åren 2008-2015
legat inom intervallet 3,8 - 10,92 %, snittet dessa år har varit 6,25 %

PS: hittade ingen info om exakta datum då aktien avskildes från sin utdelning. Jag har fått kolla i aktiegrafen och försökt hitta ett gap under perioden första mars till sista april. (troligt avskiljningsdatum under denna period) Troligtvis så avskildes aktien då från årets utdelning därav har jag valt datumet närmast före detta datum. Kan därför inte garantera att alla datum ovan verkligen är dagen före då aktien avskildes från sin utdelning.

Öresund utveckling av direktavkastning 2008-2016
ÅrUtdkurs runt 20 juli    Yieldårslägsta  kurs  Yield
20083,3837,68,99%10-okt 24,4113,80%
2009443,169,26%2-jan26,9214,85%
2010348,616,17%31-jan48,61     6,17%
20112,2543,385,18%9-aug36,296,20%
20123,1546,256,81%24-juli42,757,36%
20134,2555,257,69%8-april49,258,63%
20148,187510,9%2-jan65,1312,55%
20153,7584,754,42%8-juli76,54,90%
20164,5123,253,65%15-jan95,254,72%*
* Vet ej i skrivande 2016-08-26 ej om detta blir årslägsta
Utdelning tillväxt 2008-2016 (8år)
Utdelning 2008:3,38
Utdelning  2016:4,5
Årlig utdelningstillväxt:3,64%
Hela perioden utd tillväxt:33 %
Utdelning tillväxt 2011-2016 (5år)
Utdelning 2011:2,25
Utdelning 2016:4,50
Årlig utdelningstillväxt: 14,87%
Hela perioden utd tillväxt:100%
Kurs 2016-08-26145,75
Utdelning 2016:4,5
Yield:3,08%
Yield on cost efter 10 år med tillväxt: 3,64 %
ÅrYield %
13,19%
23,30%
33,42%
43,55%
53,68%
63,81%
73,95%
84,10%
94,25%
104,40%

Notering: Utdelningen visas för det är bolaget betalade ut den, inte för då den genererades

Investment AB Öresund - hemsida

söndag 7 augusti 2016

Nolato B utveckling av direktavkastning 2008-2016

Efter att ha läst ett mycket bra inlägg av bloggaren Långsiktig investering gällande midcap bolaget Nolato så blev jag nyfiken och passade på att göra en liten minianalys som jämförelse med de andra midcap bolagen jag analyserat tidigare i veckan. Här kommer denna.

Här följer länken till: Långsiktig investering - Nolato

Nolato B utveckling av direktavkastning 2008-2016
År Utd kurs runt 20 juli Yield Årslägsta Kurs årslägsta Yield
2008 3 54 5,56% 22-dec 26 11,54%
2009 2,75 49,5 5,56% 23-feb 28 9,82%
2010 3 74,5 4,03% 13-jan 57,25 5,24%
2011 6 64,75 9,27% 23-sep 45,6 13,16%
2012 5 71,25 7,02% 02-jan 51,5 9,71%
2013 6 123 4,88% 02-jan 78,5 7,64%
2014 8 162 4,94% 16-okt 135 5,93%
2015 8,5 212 4,01% 02-jan 178 4,78%
2016 10 223 4,48% 16-jun 199,5 5,01% *
Snitt 5,53% 8,09%
* Vet ej i skrivande 2016-08-05 om detta blir årslägsta
Pay out ratio, (räkenskapsår)
År  utdelat i %
2007 52,3
2008 40,6
2009 64,4
2010 84,4
2011 99,6
2012 78,1
2013 67
2014 61,4
2015 62,6
Snitt 67,8
Utdelning tillväxt 2008-2016 (8år)
Utdelning år 2008: 3
Utdelning år 2016: 10
Årlig utdelningstillväxt: 16,24 %
Hela perioden utd tillväxt: 233,3%
Utdelning tillväxt 2011-2016 (5år)
Utdelning år 2011: 3,75 6
Utdelning år 2016: 5,75 10
Årlig utdelningstillväxt:  10,76%
Hela perioden utd tillväxt: 66,7%
Kurs 2016-08-07:  228
Utdelning 2016: 10
Yield: 4,39%
Yield on cost - 10 år med historiskt utd-tillväxt: 16,24%
År Yield %
1 5,10%
2 5,93%
3 6,89%
4 8,01%
5 9,31%
6 10,82%
7 12,58%
8 14,62%
9 16,99%
10 19,75%
Slutsats: Årslägsta generellt i början av året. Skulle historiken upprepa sig så kan man se fram mot en mycket fin utdelningstillväxt.

Notering: Utdelningen visas för det är bolaget betalade ut den, inte för då den genererades.