torsdag 24 november 2016

Teckning utan företräde

För en tid sedan anmälde jag mig till teckning i tele2,s nyemission, då passade jag samtidigt på att anmäla mig för teckning utan företräde. Idag blev jag medlad hur många aktier jag fått och det blev som jag trodde mkt lite.

Hade tecknat mig för 2831 aktier (150 043 SEK) och fick 9 aktier,
alltså blev tilldelningen endast 0,32 % för min del.

När det gällde samboportföljen så tecknade jag mig för alla teckningsrätter samt att jag skrev upp mig på 300 aktier tecknade utan företräde, dessa skulle kosta 15 900 kr men här fick jag ingen extra tilldelning alls. Vad beror då detta på?

Ja troligtvis att jag helt enkelt tecknade mig för ett för litet antal aktier.
0,32% av 300 aktier är ju 0,96 aktier och eftersom man inte kan få mindre än 1 aktie så måste detta varit orsaken till att jag inte fick någon.

I juni tecknade jag mig även för Castellums nyemission. När det gäller teckning utan företräde så önskade jag 1100 aktier (84 700 SEK) och då fick jag 3 aktier. DVS 0,27%

Summa summarum så kan man konstatera att man får ta i så man skiter ner sig om man skall lyckas få några aktier tecknade utan företräde. Med det i vetskap kommer jag i framtida nyemissioner när det gäller stora attraktiva bolag (där många vill teckna) att teckna mig för ännu större summa för att på så vis lyckas roffa åt sig en större tilldelning. Har man en kreditlina hos sin mäklare så behöver man ju inte ens ligga ute med pengar först vilket gör det väldigt smidigt att teckna sig för en större summa.

fredag 11 november 2016

WP cary

Följande inlägg är under arbete, mer info kommer senare

WP cary
Branch/typ av bolag: REIT (Fastighetsbolag). 2016-11 äger man fastigheter till ett värde av 8,4 Biljoner USD. Fastigheter ägs i flera länder: USA 63%, Frankrike 6%, Spanien 4%, Finland 3 %, Tyskland 9%, Polen, 3%, UK 5%, Annan 8%. Bolaget hyr ut fastigheter till flera typer av verksamheter, största kategorin är retail stores denna står för 20% alla andra typer av kategorier ligger på 2-10%. Några exempel på vad man hyr är: Industrifastigheter, hotell, matbutiker, logistikcentraler, lokaler för bygg industri, lokaler för bilindustri, lokaler för hälsovård etc. När detta skrivs har WP cary 910 fastigheter och 222 hyresgäster. De 10 största hyresgästerna står för 32,4%. De tre största står för 13,5%. Den enskilt största hyresgästen står för 4,9%. Detta känns tryggt. Utdelningstillväxten 2011-2016 låg årligen på 13,07%

Storlek: Large Cap
Land: Äger fastigheter till 63 % i USA, resten globalt, se ovan
Handlas i: USD
Typ: REIT
Källskatt: Ja 15 %
Utdelning datum: Jan, April, Juli, Oktober (mitten av månaden)

Största fall  i kursgrafen sedan år 2007 fram till 2016-11-11
2007-12-31   (36,8)     till   2009-03-02   (16,12):        - 56,2 %
2013-05-08   (79,2)     till   2014-02-03   (55,23):        - 30,27 %
2015-01-01   (73,88)   till   2016-02-01   (51,12):        - 30,81 %

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills 2016-11-11
2016-08-01   (72,87)   till   2016-11-11   (56,7)            -22,2 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2009-03-02      (16,12):        1,99                 12,34 %
2014-02-03      (55,23):        3,605               6,52 %
2016-02-01      (51,12):        3,94                 7,70 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2007-12-31      (36,8)         1,86               5,05 %
2013-05-08      (79,2)         3,18               4,01 %
2015-01-01      (73,88)       3,8115           5,16 %
2016-02-01      (51,12)       3,94               7,7 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            6,5 - 12,3 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         4 - 7,7 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-11-11
Kurs: 56,7      Utdelning för 2016: 3,94           Direktavkastning: 6,95 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-11-11
Om prognosen för utdelning år 2017 stämmer
Kurs:  56,7     Prognos utdelning 2017: 4,03    Direktavkastning: 7,1 %

HCP, WP cary, Realty income i jämförelse

Har idag 2016-11-11 såld av HCP och köpt lite Clas Ohlsson och Telia. Har även köpt WP cary och kommer köpa mer i detta bolag av kvarstående pengar från HCP. Gjorde under dagen en liten snabb jämförelse mellan följande bolag.Kursutvecklingen har jag kollat för perioden 1999-11-01 till 2016-11-11, dvs ca 17 år
yielden gäller för angiven stängningskurs 2016-11-10

HCP har väl insett att de är lite dåligt diversifierade så de verkar ha gömt undan den informationen på hemsidan och orkade inte leta runt massa. Vet bara att före Avknoppningen stod HCR Manorcare för 24% av årlig revenue samt Brookdale senior living för 22 %. Nu har de bättrat på det en del men fortfarande står de tre största hyresgästerna för hela 39%. Alltså betydligt bättre diversifiering i de två andra bolagen, främst i Wp cary. Att direktavkastningen och utdelningstillväxten i WP cary var så mkt bättre än i de andra två avgjorde saken för mig.

tisdag 8 november 2016

HCP avknoppas till Quality care properties inc

HCP in knoppades av i början november 2016 och som aktieägare fick jag 82 aktier i Quality Care Properties. Då detta nya bolag bara har en hyresgäst så är det för hög risk för min smak. Har därför idag såld av erhållna 82 aktier i Quality care properties inc för 12,15 USD per aktie.

För dessa pengar köpte jag istället fler Aktier i det gamla HCP inc, totalt blev det 34 st för 29,49 usd st. Det verkar som om att den kvartalsvisa utdelningen nu är sänkt så att total årlig utdelning skulle hamna på 1,48 USD per aktie. Tidigare låg den på 2,3 USD per år och aktie. Detta motsvarar en sänkning på 35,7 %.

Min tidigare årliga utdelning låg på 6 967 kr från HCP inc och nu efter utdelningssänkningen samt efter att jag återköpt aktier i HCP för de pengar jag fick från Quality care properties så hamnade årlig utdelning på 4 853 kr. För mig personligen alltså en minskning med 2114 kr, i procent räknat -30,4%.

Min yield mätt i svenska kronor var före avknoppningen 6,47% nu efter avknoppningen så hamnade den på 4,81%. Därtill dras 15% källskatt så direktavkastningen mätt i svenska kronor hamnar då på 4,1%.

Mja man kanske borde ha kollat på nått annat istället. Kör ju gärna lite högre yield på mina amerikanska VP.

Uppdatering 2016-11-10
Förväntat kursutveckling efter avknoppning baserad på direktavkastning
Ägde man HCP senast vid börsens stängning 2016-10-31 så deltog man i avknoppningen. Utdelningen före avknoppningen låg på 2,3 USD per aktie och år. Efter avknoppningen hamnade utdelningen på 1,48 USD per aktie och år. Stängningskursen den 31 oktober låg på 34,33 USD, med 2,3 USD i utdelning låg direktavkastningen således på 6,7%

Hur mycket skulle HCP inc nu behöva sjunka för att erhålla samma direktavkastning som innan avknoppningen?

Det här är ju en ren teori från min sida men om samma direktavkastning skulle uppnås krävs det att kursen backar ner till 21,14 USD. Idag när detta skrivs ligger kursen på 28,83 USD, detta innebär ytterligare kurstapp på 26 %. Tänker man sig denna utvecklingen talar det ju för att man bör sälja men jag kommer i nuläget ändå behålla.

Följande har jag sedan tidigare kollat angående HCP

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend/rekyl vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning   Yield      Period
1999-12-15    (9,76)           1,39           14,2 %    1
2003-03-31    (14,87)         1,66           11,2 %    2
2004-05-10    (18)              1,67           9,3 %      3                
2007-07-27    (23,32)         1,78           7,6 %      4              
2009-03-06    (13,86)         1,84           13,3 %    5                 
2013-12-12    (32,97)         2,1             6,4 %      6                
2016-02-11    (24,71)         2,3             9,3 %      7                  
Snitt ovan värden:                             10,2%

Skall vi ner mot historiska vändningsnivåer så talar det för betydligt större fall än de 26% jag talade om ovan.