måndag 23 maj 2016

AT&T

AT&T inc (American Telephone and Telegraph Company)
AT&T är ett amerikanskt multinationellt telekommunikationsbolag med huvudkontor i Texas, närmare bestämt i Dallas. AT&T är den näst största leverantören av mobil telefoni och den största leverantören av fast telefoni inom USA. Företaget tillhandahåller även bredband, och betal tv-service. AT&T är det tredje största företaget i Texas och det största om man bortser från oljeföretagen Exxon Mobil och ConocoPhillips.

Vid maj månad 2014 var AT&T det 23,e största företaget i världen utifrån mätvärden som intäkter , vinst, tillgångar och marknadsvärde. Räknar man bort världens oljeföretag så var AT&T vid samma datum det 16,e största företaget i världen. Mätt under 2016 var AT&T det 18e största mobiloperatören i världen med 128,6 miljoner kunder. AT&T rankades 2015 som världens 6,e mest värdefulla märke, publicerad av Millward Brown Optimor.
AT&T började sin verksamhet som Southwestern Bell Corporation, en av sju regionala telefonoperatörer vilka skapades 1983 efter en avyttring av the American Telephone and Telegraph Company. (grundat 1885, senare AT&T corp). Southwestern Bell ändrade sitt namn till SBC Communications Inc 1995. År 2005 genom en process så ändrades namnet till AT&T inc.

Lite rolig kuriosa är att AT&T,s historia går hela vägen tillbaka till Bell Telephone Company grundat av Alexander Graham Bell efter sin uppfinning av telefonen. Ett av företagets dotterbolag blev nämligen AT&T, grundat 1885.
AT&T erbjuder service på flera platser i Asien/Pacific med ett regionalt huvudkontor i Hong Kong. I november 2014 gick man ut med att teletjänster skulle lanseras i Mexiko, Från 30 April 2015 bedriver man nu verksamhet även i Mexiko.

AT&T är en så kallad dividend aristocrat, detta är en amerikansk benämning på bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år på raken. Se bilden för en skildring av utdelningshistoriken.

Bortsett från HCP inc så är AT&T i skrivande stund 2016-03-12 det bolag som ger högst direktavkastning av alla bolag klassade som dividend aristocrats.

Generellt kan man se i historiken att dessa bolag har över presterat jämfört med S&P500. Framförallt har de gått bättre i tider när börsen fallit kraftigt. Exempelvis kan nämnas att när S&P 500 föll - 37 % under år 2008 så gick ett index av aristocrat aktierna ner - 22 %. Trotts detta gick de lika bra år 2009 som S&P500.

En annan anledning till varför det är bra att äga sådana bolag är att långsiktigt sett så är utdelningstillväxt väldigt positivt för din portfölj. Det kompenserar upp för framtida inflation och gör att din utdelning för varje år blir större och större. Många av dessa aktier ökar inte så mycket men några procent varje år får en drastisk effekt på lång sikt. I dagsläget när detta skrivs kan man gå in på en direktavkastning på ca 5 %. Låt säga att du varje år får 3 % utdelningstillväxt så innebär detta att din yield on cost 10 år senare ligger på 6,72 %. Desto längre du behåller placeringen desto bättre yield on cost får du.

En bra sida för att läsa mer om det här med dividend aristocrats är: http://www.simplysafedividends.com/dividend-aristocrats/

  Aktien                                                                                                                      .

Analys av hur historiken skulle sett ut om man köpt 1996-01-04 till kurs 30 USD och sedan haft placeringen fram till och med 2015-12-29. Utdelningen visas för det år då den betalades ut, dvs inte för det är den genererades av bolaget. Exempel: utdelningen genererad av bolaget 1995 betaldes ut 1996 och var 0,8513 USD. Tabellen visar även bonusutdelning om sådan förekommit. Tabellen och övrig uträkning i detta dokument är justerad för den splitt som genomfördes år 1998.

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %
1996          0,8513                   2,84                      N/A
1997          0,8864                   2,95                      4,1
1998          0,92505                 3,08                      4,4
1999          0,9650                   3,21                      4,3
2000          1,0050                   3,35                      4,1  
2001          1,0225                   3,40                      1,7
2002          1,06625                 3,55                      4,3
2003          1,3675                   4,56                      28,3 *
2004          1,2500                   4,16                      -8,6  **
2005          1,2900                   4,3                        3,2
2006          1,3300                   4,43                      3,1
2007          1,4200                   4,43                      6,8            
2008          1,6000                   5,33                     12,7                 
2009          1,6400                   5,46                      2,5                     
2010          1,6800                   5,60                      2,4
2011          1,7200                   5,73                      2,4         
2012          1,7600                   5,86                      2,3
2013          1,8000                   6                           2,3
2014          1,8400                   6,13                      2,2
2015          1,8800                   6,26                      2,2
* år 2003, ordinarie utdelning: 1,1175, bonusutdelning: 0,25. Totalt 1,3675
** mätt mot ordinarie utdelning 2003 ökade utdelningen 11,8 % år 2004. 

Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                                    4,04 %
Utdelning på 0,8513 USD har till och med år 2015 växt:         121%

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                         89,8 %
Direktavkastningen har i snitt under dessa år legat på:          4,5 %

Kursökning från 1996-01-05 (30)  till  2015-12-29 (35)              16,6%
Kursökning i genomsnitt per år:                                                 0,83 %

Total värdetillväxt under hela perioden i procent:                   106,4 %    
Total värdetillväxt i genomsnitt per år                                       5,32 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                        84 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                     16 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen, hade man gjort så hade resultatet blivit något bättre.

Utdelningskontinuitet: Varje kvartal
Avstämningsdagar: historiskt vid datum 8-10 i - Januari, Maj, Juli, Oktober

Förväntan på utdelningstillväxt: De 5 senaste åren har utdelningstillväxten legat på i snitt 2,28 % per år. Om man köper i sig på en direktavkastning om 5 % så innebär detta att om man får 2,28 % tillväxt per år så har man efter 5 år en direktavkastning om 5,6 %. Efter 10 år 6,26 %.

Största fall i kursgrafen sedan 1996 fram till 2016-05-23
1996-02-13   (30,12)    till    1996-09-03    (23)        - 23,6 %    Period 1
1998-03-25   (46,56)    till    1998-09-01    (35)        - 24,8 %    Period 2
1999-01-20   (59,94)    till    2000-02-24    (34,81)   - 41,9 %    Period 3
2000-10-31   (59)         till    2003-03-12    (18,85)   - 68,1 %    Period 4
2007-12-28   (42,79)    till    2008-10-10    (20,9)     - 51,2%     Period 5
Nedan bild visar vilka perioder som jag räknat på ovanVid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande.
År             lägsta kurs         utdelning            yield     
1996-09-03      (23)               0,8513                 3,7 %   
1998-09-01      (35)               0,92505               2,6 %
2000-02-24      (34,81)          1,005                   2,9 %    

 Stort kursfall 2000-10-31 till 2003-03-12 på -68 % därav bättre yield nedan 
2003-03-12     (18,85)          1,3675                 7,3 %
2008-10-10     (20,9)            1,6                       7,7 %

vilket direktavkastning  har en stigande trend vänt mot en fallande.
År                   högsta kurs     utdelning     yield
1996-02-13      (30,12)              0,8513         2,8

1998-03-25      (46,56)              0,92505       2,0
1999-01-20      (59,94)              0,9650         1,6
2000-10-31      (59)                   1,0050         1,7
2007-12-28      (42,79)              1,42             3,3

Slutsats:
En fallande trend har vänt  till en stigande trend vid en yield på:     2,6 - 7,7  %

En stigande trend har vänt mot en fallande vid en yield på:              1,6 - 3,3 %

Vad är direktavkastningen på i skrivande stund 2016-05-23:            5,0 %
Uträkningen baserad på:
Kurs:                                               38,33 från ovan datum
Utdelningen planerad för 2016:    1,92 USD/aktie

Nedan två bilder visar direktavkastningen vid olika tillfällen under de senaste årenNotering: Investering i telekombolag anser jag man skall gör av anledningen att man vill ha en hög utdelning. Dessa bolag brukar nämligen dela ut en stor andel av sin vinst till aktieägarna. När det gäller AT&T så har utdelningen varit väldigt stabil och pålitlig. Man har höjt utdelningen varje år sedan 1987, dvs i 29 år. I skrivande stund är direktavkastningen på 5 % vilket är bra. Med hjälp av utdelningstillväxten så kommer denna bli allt högre efter tid. Vad som också är fint är att få utdelning varje kvartal. När det gäller kursutvecklingen så är den däremot inte lika imponerande. 0,83 % per år perioden 1996-01 till 2015-12. Om man jämför med de svenska telekombolagen TeliaSonera och Tele 2 så kan man även se att kurstillväxten långsiktigt är mycket dålig eller rent ut sagt obefintlig. Kursdiagrammet ser mer ut som en berg och dalbana än som en tillväxt graf. För TeliaSonera och Tele2 så har även utdelningen varit mycket svängig, framförallt vad gäller Tele2. Jag lägger här in en jämförelse mellan AT&T, Telia Sonera och Tela2.

Här kan man tydligt se vad jag menar med svängig kursutveckling. Dessa aktier rör sig som en seismograf. Så viktigt att inse är att Telekombolag det är något man väljer för att få en hög utdelning. Dessa bolag skall man inte förvänta sig ge en fin långsiktig kurs utveckling. Därför bör man inte ha för mycket placerat i dessa typer av bolag.

Men att ha en del av sin portfölj i telekombolag kan vara en god ide genom att du på så vis har några bolag som ger dig en högre direktavkastning.

Avanza för köp
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/3507/at-t-inc

AT&T hemsida
https://www.att.com/

AT&T Deal for US residents

måndag 16 maj 2016

Realty income

Realty income Corporation grundades 1969 och har huvudkontor i San Diego, California. Realty income är en av de största bolagen på REIT marknaden i USA. När detta skrivs 2016-03 så har uthyrningsgraden har aldrig understigit 96 %. Vid utgången av år 2015 äger företaget 4500 fastigheter avsedda för kommersiellt bruk, dessa är spridda över 49 stater i USA. Bolaget har även fastigheter i Puerto Rico. Marknadsvärdet på dessa fastigheter är 18,2 biljoner USD.

I Mars 2015 inkluderades bolaget på "S&P 500 high yield dividend aristocrat index" efter att ha ökat sin utdelning 79 gånger över en 20 års period. Under denna period har man höjt utdelningen 70 kvartal på raken. Utdelningen kan höjas tacka vare att värdet på fastigheter höjs, hyrorna höjs samt att man köper in nya fastigheter som bidrar till avkastningen.

Exempel på typer av fastigheter man äger är: Teatrar, fitnessklubbar, matbutiker, bensinstationer, distributions center till företag så som FED EX mm.

Vid ingången av 2016 hade man ca 240 kommersiella hyresgäster och 47 industriella hyresgäster. Adjusted funds from operations (AFFO) var vid 2015-12-31: 647.0 miljoner US

Upplägg: Bolaget köper fastigheter som de hyr ut till företag, kravet är att dessa företags verksamhet för alltid kommer att kräva en lokal. Kontrakt skrivs på 10-20 år. Kunderna står för alla utgifter och allt underhåll på fastigheterna.

Fördelning ser ut som följer:
Matbutiker/apotek 20%, Health/fitness 6,8 %. Restaurang 8,4 %. Industri/agriculture 22%.

Notera alltså att man inte har några bostadsfastigheter utan fokus ligger på fastigheter för kommersiellt bruk, ex butiker, industrier mm.

Största risker: Faller marknadsvärdet på bolagets fastigheter så faller även kursen. Höjs räntan kan detta resultera i kursnedgång i bolaget. Blir det lågkonjunktur kan detta påverka uthyrningsgraden negativt, detta om hyresgästerna går i konkurs eller om det är svårt att få in nya hyresgäster till nya fastigheter.


Snabb fakta om Realty Income                                                                                 .

Typ av bolag:                                                                    REIT
Ticker:                                                                                O
10 största hyresgästerna vad avser inkomst:            Står för 37,9 % av intäkterna
Största hyresgäst vad avser inkomst:                         Står för 6,9 % av intäkterna
Totalt antal hyresgäster per 2016-01:                        Ca 287 
Antal fastigheter per 2015-12:                                     Ca 4500
Registrerat i:                                                                    USA
Valuta:                                                                               USD
Utdelning:                                                                         Ja ,månadsvis
Utdelningstillväxt per år i snitt (senaste 5 åren):     6,6 %      2011-2016
Dividend aristocrat:                                                        JA,
Höjt utdelning varje år sedan:                                      1994  (2016 ger detta 22 år av höjning)

Om Aktien                                                                                                     .

Analys av hur historiken skulle sett ut om man köpt 1996-01-05 till kurs 11 USD. Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte för det är då bolaget genererade den. Exempel: Utdelningen genererad av bolaget för år 1995  betalades 1996. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits.

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %
1996          0,9313                   8,46                        2,1
1997          0,9462                   8,60                        1,6  
1998          0,9825                   8,93                        3,8
1999          1,0425                   9,47                        6,1
2000          1,0912                   9,92                        4,7
2001          1,1213                   10,19                      2,7
2002          1,1512                   10,46                      2,7
2003          1,1813                   10,74                      2,6
2004          1,2413                   11,01                      5,1
2005          1,3463                   12,23                      8,5
2006          1,4373                   13,06                      6,8
2007          1,5603                   14,18                      8,6       
2008          1,6622                   15,11                      6,5            
2009          1,7066                   15,51                      2,7                
2010          1,7216                   15,65                      0,9
2011          1,7366                   15,78                      0,9   
2012          1,7716                   16,10                      2,0
2013          2,1475                   19,52                      21,2
2014          2,1916                   19,92                      2,1
2015          2,2714                   20,65                      3,6
2016          2,392                     21,74                      5,3

Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                                      4,83 %
Utdelning på 0,9313 USD har till och med år 2016 växt:           157 %
Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                           287,240 %
Direktavkastningen har i snitt under dessa år legat på:            13,6780 %

Kursökning från 96-01-05 (11) till  16-01-20 (52,7) har varit:   379,090 %
Kursökning i genomsnitt per år har varit:                                  18,051 %

Total värdetillväxt under hela perioden:                                     666,330 %
Genomsnittlig värdetillväxt per år:                                              31,73%

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                          43,1 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                       56,9 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen

Största fall  i kursgrafen sedan år 1996
1997-08-25   (12,78)   till   2000-03-31   (8,84)    - 30,8 %
2007-02-08   (28,45)   till   2009-03-06   (13,35)  - 53,1 %
2013-05-22   (51,99)   till   2013-12-05   (34,28)  - 34,1 %
2015-01-29   (52,25)   till   2015-09-04   (41,89)  - 19,8 %
2016-08-01   (72,29)   till   2016-11-10   (52,77)  - 27,0 %

Ovan perioder markerade i grafen nedan, klicka på bild för förstoring.
Kursutveckling sedan senaste toppen
2016-08-01   (72,29)   till   2017-01-20   (59,16)    - 18,2 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2000-03-31   (8,84)           1,0912         12,3 %
2009-03-06   (13,35)         1,7066         12,8 %
2013-12-05   (34,28)         2,1475         6,3 %
2015-09-04   (41,89)         2,2714         5,4 %
2016-11-10   (52,77)         2,392           4,5 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
1997-08-25   (12,78)         0,9462        7,4 %
2007-02-08   (28,45)         1,5603        5,5 %
2013-05-22   (51,99)         2,1475        4,1 %
2015-01-29   (52,25)         2,2714        4,3 %
2016-08-01   (72,29)         2,392          3,3 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            12,8 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:          3,3  %

Direktavkastningen sista december perioden 2004-2016:   4,2-7,3 %

Bra fakta om bolaget finns på denna sida:

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2017-01-20
OBS: utdelningen för 2017 är uppskattad
Kurs: 59,16    Utdelning för 2017: 2,53 USD     Direktavkastning: 4,27 %

Notering: efter att jag gjord denna uträkning fick jag vetskap om att det skett en splitt 3 Januari 2005 där en gammal aktie gav två nya. Detta innebär ex att 1000 gamla aktier gav 1000 nya aktier så totalt hade man efter spliten 2000 aktier. Detta skall innebära att kursen halveras. Dock kan jag inte se något bevis för detta i kursgrafen. Eftersom antal akter är dubbelt så många bör också utdelningen per aktie halverats. Ej heller detta kan jag finna bevis för detta. Aktieutdelningen per andel ökade både 2005 och 2006. Således vet jag inte om jag kan gå i god för att ovan uträkning stämmer. Om någon förstår sig på det här bättre än jag får ni gärna skriva en kommentar om detta i inlägget. Jag tycker att totalutvecklingen för Realty income blev alldeles för bra för att vara sann. 32 % per år känns överdrivet så någonstans kan det föreligga ett beräkningsfel.

Avanza för köp
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/147048/realty-income-corp

Hemsida
http://www.realtyincome.com/

fredag 13 maj 2016

HCP inc

HCP inc är ett amerikanskt bolag med huvudkontor i Irvine i Kalifornien, bolaget är noterad på S&P 500 i USA som en REIT, vilket betyder Real estate investment trust, översatt till svenska så är det helt enkelt ett fastighetsbolag. HCP är en bland de större REIT bolagen i USA. För att benämnas som en REIT krävs bland annat att bolaget till 90 % ägnar verksamheten åt fastigheter, på ett eller annat sätt. Kravet är också att bolaget skall dela ut 80-90 % av vinsten till aktieägarna. Reglerna för att bli betraktad som REIT skiljer sig åt mellan länder och inte alla länder har detta system, i Sverige finns det inte. För USA gäller att bolaget måste dela ut 90 % av vinsten för att bli betraktad som en REIT. Tack vare att bolagen tvingas dela ut nästan hela vinsten samtidigt som de får göra skatteavdrag för utdelning utbetald till aktieägarna så innebär detta att man som investerare kan få en något högre utdelning från dessa typer av bolag. Som svensk kommer du dock att lägga utländsk källskatt till  USA på 15 %. Vad som gäller för amerikanska placerare vet jag inte men även de skall lägga skatt på sin utdelning, detta eftersom bolaget begärt att få aktieägarnas utdelning reducerad från sin federala skatteskuld.

HCP är en REIT inriktad mot vårdfastigheter inom USA, exempelvis äldreboenden, kontor för vårdrelaterade tjänster, Forskningslabb, sjukhus mm. Notera dock att man bedriver inte någon vårdverksamhet utan man köper fastigheter för att hyra ut till denna typ av verksamhet. Bolaget har delat upp sin verksamhet i 5 områden, Jag skriver ut dessa på engelska:

Senior housing,    post-acute/skilled nursing,    life science,    medical office,    hospital.

Bolaget startades upp 1985 och blev då den första Healtcare REIT,en på S&P500.
Bolaget blev också den första REIT,en i S&P 500 Dividend Aristocrats index
I skrivande stund 2016-03-11 så har man höjt utdelningen i en följd av 31 år.

Så här ser fördelningen ut inom USA, klicka på bilden för förstoring. HCP äger även liknande fastigheter i Storbritannien, men lägger ingen bild på det här.

Bilden under visar fördelningen för fastigheterna inom USA, hur dessa är fördelade mellan de 5 olika sektorerna.

Vidare så lägger jag in en bild på hur fördelningen ser ut mellan hyresgäster. Se tredje bilden i ordningen. Lite tråkigt är att de har väl mycket hos HCR manor care samt Brookdale senior living. 24 % respektive 22 % . Alltså totalt 46 % av sin USA verksamhet i två hyresgäster. De skriver på sin hemsida att diversifiering är viktigt men här kan jag inte påstå att de har spridit riskerna så mycket. Det här har de också fått betala för under senare tid när HCR manor care fått problem att fullfölja sin hyresbetalningar till HCP. Detta har fått investerare att bli oroliga och aktiekursen har därmed pressats mycket. I skrivande stund ser det ut som att man jobbar på att lösa problemet. HCP har såld av en del fastigheter som HCR manorcare hyrt och exponeringen mot just denna hyresgäst har nu gått ner något från tidigare nivåer. Dock är de fortfarande högre än vad de borde vara.

Den här informationen är den senaste jag fått fram när jag gjorde en snabb sökning om situationen med HCR manor care. Ni får ta den på engelska.

Publicerad 9 feb 2016: Analyst Nick Yulico commented, "We are cutting our 2016/17 AFFO estimates by ~12% as we now model a 30% rent cut at the company's largest operator, HCR ManorCare (HCRMC), which is facing difficult skilled nursing industry trends. While HCP has not yet committed to a rent cut (and may explore asset sales to improve the credit quality of the lease), we think a rent cut is the simplest approach to restoring confidence in management and helping sentiment on stock.

Dessutom så hittade jag en artikel från 2015-06-03: Har klippt ut det viktiga i texten: HCR ManorCare, is now struggling and is facing a U.S. Department of Justice lawsuit over its billing practices. De verkar ha bokfört/fakturerat för vårdtjänster som inte varit vårdtjänster. Men detta gäller alltså inte HCP inc utan dess hyresgäst HCR manor care. Nu vet jag inte vad som hänt med detta sedan denna artikel skrevs. Jag tror inte att det är någon risk för att HCP skall få allvarliga problem och riskera en konkurs däremot så kan räkna med att aktiekursen kan vara orolig under 2016-2017.

Divedend Aristocrat
HCP är en så kallad dividend aristocrat, detta är en amerikansk benämning på bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år. Förvisso är det inga stora årliga utdelningshöjningar som görs men någon procent varje år i utdelningstillväxt blir mycket efter tid, framförallt när det sker varje år. I USA finns ett index som heter S&P 500 Dividend Aristocrats. Det utgörs av bolagen i S&P 500 indexet som höjt utdelningen i minst 25 år. Kollar man på hur detta indexet presterat i jämförelse med S&P500 så har detta gått betydligt bättre än S&P500. Se bilden för en skildring av utdelningshistoriken.

Om Aktien                                                                                                               .

Analys av hur historiken skulle sett ut om man köpt 1996-01 till kurs 17,8 USD
och sedan haft placeringen fram till och med 2015-12-25 

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %
1996          1,15                   6,46                      1,15
1997          1,23                   6,91                      7,0
1998          1,31                   7,35                      6,5
1999          1,39                   7,8                        6,1
2000          1,47                   8,25                      5,8          
2001          1,55                   8,7                        5,4   
2002          1,63                   9,15                      5,2    
2003          1,66                   9,32                      1,8   
2004          1,67                   9,38                      0,6 
2005          1,68                   9,43                      0,6     
2006          1,7                     9,55                      1,2      
2007          1,78                   10                         4,7                    
2008          1,82                   10,22                    2,2                         
2009          1,84                   10,33                    1,1                             
2010          1,86                   10,44                    1,1
2011          1,92                   10,78                    3,2                 
2012          2                        11,23                    4,2
2013          2,1                     11,79                    5
2014          2,18                   12,24                    3,8
2015          2,26                   12,69                    3,7

Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                                        3,44 %
Utdelningen på 1,15 USD har till och med år 2015 växt:             97 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                            192,02 %
Direktavkastningen har i snitt under dessa år legat på:              9,6 %

Kursökning från 1996-01 (17,8 kr) till 2015-12-25 (37,8 kr ):       112,3 %
Kursökning i genomsnitt per år:                                                   5,61 %

Total värdetillväxt under hela perioden i procent:                      304 %    
Total genomsnittlig värdetillväxt per år:                                      15,2 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                           63 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                        37 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen, hade man gjort så hade resultatet blivit ännu bättre.

Största fall i kursgrafen sedan 1985 fram till 2016-05-13
Notera att detta är ca siffror så när som på någon procent hit eller dit.
1997-10-15   (18,17)   till   1999-12-15    (9,76)       - 46,3 %
2002-11-05   (20,29)   till   2003-03-31    (14,87)     - 26,7 %
2004-03-04   (26,71)   till   2004-05-10    (18)          - 32,6 %
2007-02-08   (39,10)   till   2007-07-27    (23,32)     - 40,4 %
2008-09-19   (39,15)   till   2008-11-21    (13,24)     - 66,2 %
2013-05-22   (56,02)   till   2016-02-11    (25,12)     - 55,2 %

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills när detta skrivs 2016-07-12
2013-05-22   (56,02)   till   2016-05-13    (37,13)      - 33,7 %

Notering: kursfallet sedan 2013-05-22 fram till 2016-02-11 är alltså det näst största kursfallet i HCP,s historia. Baserad på historisk data skulle detta kunna tyda på att 2016-02-11 skulle kunna ha varit en botten.

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend/rekyl vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning   Yield      Period
1999-12-15    (9,76)           1,39           14,2 %    1
2003-03-31    (14,87)         1,66           11,2 %    2
2004-05-10    (18)              1,67           9,3 %      3                
2007-07-27    (23,32)         1,78           7,6 %      4              
2009-03-06    (13,86)         1,84           13,3 %    5                 
2013-12-12    (32,97)         2,1             6,4 %      6                
2016-02-11    (24,71)         2,3             9,3 %      7                  
Snitt ovan värden:                             10,2%

Se bilden nedan för tydligare vy av förhållandet mellan direktavkastningen och kursnivå. Bilden visar alla större nedgångar sedan 1996 till 2016-05-13. Jag visar här den bästa direktavkastningen man kunnat få inom respektive period om man köpt på botten inom respektive period. För min del tycker jag det är bra att historiskt veta på vilken direktavkastning en sjunkande trend vänt mot en stigande.


Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Kollar perioden 2006 till 2016-05-13. Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Yield
2007-02-08   (39,10)         1,78            4,5 %
2008-09-19   (39,15)         1,82            4,6 %
2013-05-22   (52,06)         2,1              4,0 %
2015-01-20   (46,07)         2,26            4,9 %
Snitt ovan värden:                              4,5 %

Slutsats, gör här en summering över bästa respektive sämsta direktavkastning man har kunnat fått om man köpt på en topp eller på en botten. Kollar perioden 2006 till 2016-05-13.

Bästa direktavkastningen har denna period varit:       6,4 - 13,3 %  
Sämsta direktavkastningen har denna period varit:    4,0 -  4,9 %

Vad är direktavkastningen på i skrivande stund 2016-07-12

Utdelningen helår för 2016:             2,3 USD
Dagens kurs 2016-07-12:                 37,13 USD
Direktavkastning på kurs 37,13:       6,19 %

Avanza kolla eller köp

HCP hemsida