tisdag 18 februari 2020

Sparkalkylator 1.0 - Tag reda på när du kan sparka din chef !

 En sparkalkylator för utdelningsinvesterare i samarbete med Molnify
En sparkalkylator för utdelningsinvesterare med Molnify
Fyra procent regeln 
Är en modell som kan användas för att beräkna hur mycket kapital du behöver för att kunna leva på avkastningen från en aktie eller fondinvestering utan att du förbrukar kapitalet. Regeln säger att du kan plocka ut 4% årligen utan att kapitalet minskar, samtidigt säger regeln också att du behöver 25 gånger din årliga förbrukning för att pengarna skall täcka de årliga kostnader. Du skall enligt denna regel således både kunna äta kakan och ha den kvar, eller om du hellre gillar frukt - Skörda frukten men ändå ha kvar trädet till nästa säsong.

Eftersom börsen i genomsnitt har givit drygt 8% i årlig tillväxt tycker jag personligen denna regel är realistisk, tar vi ut 4 % och samtidigt lägger till 2% årlig inflation så är vi ändå bara uppe i 6 % på en börs som enligt historiken givit drygt 8%. Om ett sådant historiskt scenario upprepas vilket är högst troligt så skulle detta i så fall till och med innebära att du kan växa ditt kapital något årligen trotts att du tar ut 4% varje år.

Att regeln anser att man behöver just 25 gånger sin årliga förbrukning beror på att 1/25 = 4%.  Exempel: En person som behöver 13 000 kr i månaden för att klara alla utgifter kommer således på helåret behöva 156 000 kr. (156 000 * 12)

25 * 156 000 = 3 900 000 kr. Personen i detta exempel behöver således 3,9 miljoner för att kunna leva på kapitalet utan att årligen behöva se att värdet av investeringarna minskar. För att test-räkna detta scenario så är det bara att ta 0,04 (4%) * 3 900 000 = 156 000 kr.

Genom att känna till denna extremt enkla beräkning kan man snabbt skapa sig en överblick över vad som krävs för att uppnå ekonomisk frihet. Frågan som kvarstår är dock hur lång tid detta skulle ta att uppnå? För att ge dig ett bra svar på den frågan så har jag här tagit fram en Sparkalkylator som kan avslöja vilket månadssparande och vilken tillväxt som krävs för att uppnå detta.

Ränta på ränta kalkylator för utdelningsinvesterare
Detta är en kalkylator jag tagit fram i Excel. I ett samarbete med Molnify har jag sedan fått testa deras tjänst där man kan ladda upp filen gör göra om den till en online kalkylator eller App som de själva kallar det. Mer om detta nedan. Kalkylatorn är speciellt framtagen för dig som investerar i aktier med utdelning och som vill testa effekten av återinvesterad utdelning eller ej. I kalkylatorn kan du själv laborera med siffror och se hur effekten blir beroende på månadssparande, utdelningstillväxt, kurstillväxt, antal investerade år samt storlek på den återinvesterade utdelningen o.s.v.

Hur snabbt kan man bli miljonär
Exempel från kalkylatorn: Om återinvesterar all utdelning och startar med 100 000 kr samtidigt som du månadssparar 6000 kr varje månad så blir du miljonär inom 8 år om du samtidigt har 3,5% direktavkastning, 7% utdelningstillväxt och 5% årlig kurstillväxt.

I fallet ovan har du efter 8 år 1 056 178 kr i saldo. Om du istället helt avstår återinvestering och konsumerar utdelningen skulle du haft 869 658 kr i saldo i slutet på samma period.

Som du ser är det viktigt att spara och återinvestera utdelningen, desto längre tiden går desto större effekter får detta. Efter 20 år år med återinvestering skulle du haft 4 632 881 kr där du samtidigt helt utan återinvestering skulle haft 2 765 116 kr. Det vill säga, du har då bara 60% så mycket pengar som du annars skulle haft. Således kan vi konstatera att för dig som vill bygga maximalt med kapital på kortast möjliga tid så är sparandet och återinvesterande av utdelningen väldigt viktig.

Leva på aktieutdelning
Personligen har jag aldrig använt mig av 4 % regeln. Det vill säga jag har årligen aldrig sålt av 4 % av portföljen utan jag har istället använt mig av utdelningen för att täcka mina levnadskostnader. Jag gillar det här betydligt bättre eftersom man då inte är beroende av hur börsen utvecklar sig. Att behöva sälja av 4% ett år när börsen rasat 40% innebär i praktiken att man säljer av mer än 4%. Personligen tycker jag därför det är mycket bättre att basera hela situationen utifrån erhållen utdelning, detta då denna över tid tenderar att vara betydligt mer stabil än vad aktiekurserna är. 

I skrivande stund ligger direktavkastningen för hela fonderingar-portföljen på 3,7% med en årlig utdelningstillväxt på 7%. Det vill säga, utan att jag tillför mer pengar eller återinvesterar så kommer ändå den årliga utdelningen öka med 7%, detta tack vare att bolagen gör högre vinster och höjer sin utdelning. Detta innebär således att så länge jag bara tar årets utdelning och inget mer så är jag väl skyddad mot inflationen så länge som denna i mitt fall inte överstiger 7%, vilket den i dagsläget är långt ifrån. Därtill så har jag en regel som säger att jag alltid skall återinvestera minst 30% av årets erhållna utdelning. Detta som en extra säkerhet och som en kul grej då det är roligt att ha lite nya pengar att handla aktier för. Men då skall förvisso läsaren också vara medveten om att jag har avslutat bygga upp fasen i portföljen och istället gått över till uttagsprocessen. För dig som fortfarande är i uppbyggnad för att nå dina ekonomisk mål så kan jag inte rekommendera någon annat än att du bör återinvestera hela din erhållna utdelning.

Fonderingar Sparkalkylator - Inställning
Kalkylatorn är skapad för att du fritt skall kunna laborera fram och tillbaka med olika siffror för att se hur mycket du behöver månadsspara för att nån dina mål och vilken avkastning du samtidigt behöver nå upp till. Innan man kastar sig in i beräkningen kan det dock vara bra att känna några saker.

Börsen genomsnittlig avkastning
Mätt sen början av 1900-talet så har börsen i genomsnitt gett en totalavkastning på ca 8 % per år. Mätt över perioden 2014 till 2019 så ligger Fonderingar själv på drygt 13% årligen. Detta inkluderar all erhållen utdelning och kurs-tillväxt men troligtvis har då inte mer än 30% av utdelningen återinvesterats per år. 

Normal årlig utdelningstillväxt
Den årliga Utdelningstillväxten för en diversifierad portfölj med Svenska large cap bolag kan antas ligga på mellan 5-10%. Har du mindre mindre bolag med bra tillväxt så kan du möjligtvis nå upp till 15% men mer än så i en bred portfölj är inte rimligt över tid. Mätt över samma period som ovan så har Fonderingar legat på 7% i årlig utdelningstillväxt.

Stockholmsbörsens direktavkastning
Direktavkastningen för en diversifierad portfölj med en större andel stora bolag växlar över tid i takt med börsens värdering men över tid bör 3-3,5% vara rimligt i genomsnitt. I skrivande stund är den totala direktavkastningen i Fonderingar-portföljen 3,7% men då ingår flera bolag med högre utdelning än börsens genomsnitt.

Förvaltningsavgift samt årlig kostnad för investeringssparkonto och Kapitalförsäkring
Beroende på vilket upplägg du har så beror saken därtill men personligen tar jag från utdelningen för att täcka mina förvaltningskostnader så som avgift för ISK och KAF o.s.v.  Jag anser också att kostnader så som valutaväxlingsavgift för utländska innehav, ej återförd källskatt, courtage & räntekostnad för aktielån skall räknas av från årets erhållna utdelning.

Erhåller jag således 100 000 kr i utdelning och har 10 000 kr i förvaltningskostnader så anser jag att kvar blir 90 000 kr för möjlig återinvestering. Om du låter din utdelning betala för dessa kostnader bör då således justera för detta i kalkylatorn.

Personligen ligger alla mina förvaltningskostnader år 2019 på 14% (allt på ISK & KAF). Det vill säga 14% av all erhållen utdelning går till förvaltningskostnader (se ovan vad som räknas in). Detta innebär att, rent tekniskt sett så kan jag inte återinvestera 100%, utan i detta fall maximalt 86%. Om du har liknande upplägg bör du således justera för detta i kalkylatorn för att få korrekt beräkning. Justering för detta görs genom att du anger hur många procent av utdelningen som återinvesteras.

Som tips kan nämnas att Avanza i skrivande stund återför 84 % av all dragen utländsk källskatt medans Nordnet ligger på 100% återförd skatt. Har du många utländska bolag påverkas du så klar mer av detta vilket du då behöver justera för i kalkylatorn.

Kurstillväxt - vad avses?
Börsen har inklusive återinvesterad utdelning historiskt gett en årlig totalavkastning på ca 8%. Fonderingar har perioden 2014-2019 legat på i snitt 13% där ca 9% anses komma från årlig kursökning i bolagen samt ca 4 % från årlig utdelning. Om du skulle ha samma siffror så anger du 9 % som förväntad kurstillväxt och 4% som direktavkastning.

Det vill säga, du räknar av förväntad direktavkastning från din förväntade totalavkastning och får då fram förväntad årlig kurstillväxt i bolagen. Investerar du i fonder och inte har någon utdelning så anger du 0% i cellen för direktavkastning och istället hela den förväntade totalavkastningen i cellen för årlig kurstillväxt.

Uppdatering - Nytt på bloggen: Sparkalkylator 2.0 Fire-Points
Detta är en kalkylator som du med fördel kan använda innan du går vidare till Sparkalkylator 1.0 - When to fire your boss. I denna kalkylator räknar du ut hur mycket du kan månadsspara när alla dina utgifter är dragna. Du kan också ser hur många Fire-points du får och hur långt ifrån ekonomisk frihet du är just nu. 1000 poäng ger 100% frihet från din arbetsgivare. Klicka bilden för denna kalkylator.


Gör om Excel-filer till webb-appar (Egna erfarenheter)
Jag har länge varit intresserad av att göra om några av de Excel-filer jag har till HTML-kod för att på så vis skapa en onlinekalkylator för inbäddning på bloggen. Detta för att användare och jag själv skall kunna komma åt dem snabbt och göra beräkningar utan att behöva ladda hem någon fil. Dock har tyvärr inga som helst kunskaper i programmering vilket har varit ett stort hinder. Visst hade jag kunnat lära mig detta men att lägga månader på kunskapsinhämtning bara för att skapa en fil i onlineläge när jag redan själv har den i Excel har liksom inte känts värt tiden. Det var då jag stötte på Molnify som visade sig ha en smart lösning på detta problem.

Är ett svenskt företag som specialiserat sig på att erbjuda tjänster där personer och företag som saknar tid eller kunskap för att bygga en webb-app kan göra detta på bara några minuter helt utan programmering. Jag har nu haft möjlighet att testa tjänsten under någon vecka och har under den tiden byggt i hop följande appar: CAGR-utdelningstillväxt, Beräkning av riktkurs för en aktie, Beräkning av årlig tillväxt (CAGR) baserat på datum & total procentuell-utveckling, samt Beräkning av årlig tillväxt genom start & slutvärde samt datum. När jag väl hade förstått upplägget i Molnify så tog dessa webbappar cirka 15 minuter per per st att göra. När apparna väl är klara är det bara att hämta http-adressen och lägga som en länk på din webbsida eller blogg. För den som önskar går det även att bädda in kalkylatorerna direkt på den egna sidan.

Utvärdering av Molnify
För den som vill presentera en kalkylator på sin webbsida eller blogg och som saknar kunskap i programmering så tycker jag Molnify är en attraktiv tjänst som sparar mycket tid och som gör att det färdiga resultatet ser mycket professionellt ut. Det finns förvisso andra alternativ för att presentera en kalkyl på sin webbsida, ett exempel på detta är onedrive live där man kan bädda in ett dokument och tillåta beräkning utan att den ursprungliga filen ändras. Nackdelen med detta är dock att all data tillfälligt kan ändras i den inbäddade excel-filen av användaren, även sådan data som inte var tänkt att ändras. Detta kan då leda till att personen i fråga tillfälligt förstör en formel som skapar en felaktig beräkning. Samtidigt har jag också märkt att onedrive live-inbäddning fungerar dåligt på mobila enheter vilket leder till att det är svårt att redigera vissa celler. Allt det här har Molnify löst på ett smart sätt, i den färdiga appen kan användaren bara ändra de värden som angivits som inputs varvid formler och beräkningar således inte kan förstöras. Dessutom fungerar Molnify klockrent oavsett vilken enhet som användaren surfar på. Layouten blir lika snygg så väl på en dator som på en mobiltelefon, något som sagt är ett problem med onedrive live.

Vad kan Molnify göra för dig? 
Så här skriver företaget själva om tjänsten!
Molnify är en tjänst som gör att du kan göra om dina Excel-filer till webbapplikationer helt utan att kunna något programspråk - det räcker med vanliga Excelkunskaper. Då Molnify har stöd för över 200 olika Excel-formler, kan skicka data via email, SMS, Slack och Microsoft Teams, till en databas eller till ett Google Sheets så är möjligheterna för vad du kan åstadkomma med Molnify näst intill oändliga. Molnifys kunder har idag vitt skilda användningsområden, vissa bygger enkla ROI-appar (t.ex. https://app.molnify.com/app/bioservo) för att visa på värdet i deras egen tjänst eller produkt, vissa använder Molnify som data entry form (t.ex. https://app.molnify.com/app/ecrf-demo) och vissa bygger hela ordersystem (som t.ex. https://app.molnify.com/app/orderapp) där den egna affärslogiken enkelt kan definieras i Excel-modellen som ligger till grund för appen. Fler exempel på Molnifyappar kan du hitta här: https://app.molnify.com/#ajax/examples.jsp - de är alla inom vitt skilda användningsområden, fast med en sak gemensamt - alla är byggda helt i Excel och ingen tog mer än 2 timmar att bygga. Du kan också klicka här (https://youtu.be/urdyvsR59ec) för att se en video med 3 av Molnifys kunder och deras use cases! Fler videos finns på Molnifys YouTube-kanal (https://youtube.com/c/molnify) och där hittar du bland annat tutorials på hur man bygger modeller i Excel som man sedan laddar upp som webbappar till Molnify.

Med Molnify kan man med andra ord skräddarsy sin egen mjukvara och detta på minuter och timmar, snarare än dagar, veckor eller månader. Det är ett oerhört kostnadseffektiv sätt för personer med kreativitet och ideér att göra verklighet av projekt som annars aldrig skulle se dagens ljus. Att kunna gå från Excel till webbapp på upp till 95% kortare tid än vad det skulle ta med konventionell programvaruutveckling och till en bråkdel av kostnaden är nu möjligt!

Skapa en onlinekalkylator gratis
Molnify erbjuder alla nya användare ett gratis 30-dagars testkonto via www.molnify.com.
vill du veta mer om tjänsten så kan du kontakta Mattias Hjortzberg på mattias@molnify.com

Disclaimer: Fonderingar har inget betalt samarbete med Molnify och jag tjänar inga pengar på att någon testar tjänsten, jag tjänar heller inte några pengar på att du använder någon av kalkylatorerna utan erbjuder dessa bara som en kul grej för bloggens besökare. Samarbetet består enbart i att jag får testa tjänsten mot att jag skriver några rader om företaget och länkar till deras sida.

Fonderingar Sparkalkylator 
Som jag tidigare nämnt är sparkalkylatorn speciellt framtagen för dig som är utdelningsinvesterare och som vill se hur lång tid det kan ta att uppnå dina ekonomiska mål baserat på olika förutsättningar så som exempelvis månadssparande, tid och årlig avkastning.

Inspiration till kalkylatorn har jag hämtat från bloggaren 40% 20 år (Geroge Bol på börsdata). Jag har sedan gjort vissa ändringar och tillägg för att få min personliga prägel på kalkylatorn. Framförallt har jag justerat och vad jag själv tycker förbättrat funktionen för återinvestering samt lagt till så att man även kan se hur portföljvärdet utvecklar sig från ett år till ett annat. Detta beroende på hur mycket man månadssparar, återinvesterar & presterar på börsen.

För förståelse av hur beräkning sker så kan också nämnas att allt månadsspar och all återinvesterad utdelning summeras i slutet av året och multipliceras med angiven årlig kurstillväxt. Detta innebär att förräntningen av portföljen beräknas endast en gång per år i slutet av året. Här kan man när man designar en kalkylator för ränta på ränta göra på flera olika sätt, beräkna i början av året, i slutet eller varje månad men jag har som sagt valt att beräkna en gång i slutet av året.

För dig som inte redan har hittat länken till kalkylatorn så är det bara att klicka här eller på någon av bilderna. 

Och slutligen kom ihåg, desto tidigare du startar att bygga din pengamaskin desto tidigare i livet hinner du få fördel av den enorma ränta på ränta effekt som oundvikligen kommer växa sig allt starkare för varje år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar