torsdag 27 februari 2020

Sparkalkylator 2.0 FIRE-POINTS - Hur nära ekonomisk frihet är du?Nedan är en kalkylator för dig som investerar i utdelande aktier och som vill se hur nära ekonomisk frihet du är. Med ekonomisk frihet menas i detta fall att alla dina månatliga kostnader täcks av din utdelning vilket innebär att du inte måste sälja din tid till en arbetsgivare för att få mat på bordet.

Budgetkalkyl
Kalkylatorn lämpar sig också väl för dig som vill se hur din fördelning av utgifter ser ut per månad och vad som blir kvar när alla "nödvändiga" fasta utgifter är betalda. I kolumn B - "Andel av all utgift" kan du se hur fördelningen ser ut per post jämfört mot den totala månatligt kostnaden. I kolumn D kan du se vilka delar av utgiftsposterna som täcks av utdelningen.

FIRE-POINTS
Fire står för Financial Independence, Early Retirement vilket på Svenska innebär Finansiell frihet och tidig pension. Begreppet kommer från USA och bygger på att man under flera års tid sparar en stor del av sin lön för att på sikt kunna leva på utdelningen utan att behöva sälja sin tid till en arbetsgivare. I kalkylatorn nedan får du Fire-points för varje procent av dina kostnader som du lyckas täcka med aktieutdelning. Skalan startar på 0 och när du uppnår 1000 poäng så är du ekonomiskt fri genom att alla kostnader täcks av utdelning.

Sparkvot
Sparkvot är ett begrepp som blivit populärt inom sparkretsar. Med en sparkvot på exempelvis 30 % så innebär det att personen i fråga sparar 30% av sin månatliga lön efter skatt. I nedan kalkylator kan du själv se hur mycket din sparkvot skulle kunna vara när alla fasta avgifter nedan har dragits. Desto högre du har i sparkvot desto snabbare kommer du nå dina ekonomiska mål. Tänk dock på att det kan vara fel att jämföra dig mot andra. En person som har 50 000 kr i lön har naturligtvis enklare att spara 70% av lönen utan att behöva lida sig igenom vardagen än vad en person har som tjänar 10 000 kr i månaden. Sparkvot i all ära, men låt den inte stiga dig över huvudet. Att äta nudlar 3 ggr per dag 7 dagar i veckan för att nå ditt ekonomiska mål är inte en bra lösning. Tänk på att du vill nå FIRE som frisk och välmående så att du kan njuta av ditt fria liv utan sjukdomar och hälsoproblem. Medskicket blir således: spara för framtiden men offra aldrig din hälsa för att snabbare nå målet.

Hur mycket pengar behövs för att bli ekonomiskt oberoende
Vad betyder att vara ekonomiskt oberoende för dig? För mig betyder det att ha så mycket pengar att du aldrig någonsin behöver tänka dig för vad du köper. Att vara ekonomiskt oberoende i mina ögon är således att kunna köpa en ny bil varje dag, en ny garderob, en resa eller att kunna skänka hundratals miljoner varje dag utan att det påverkar dig. Är det verkligen detta vi vill uppnå? Du får svara för dig själv men personligen är jag nöjd som ekonomiskt fri.

Att vara ekonomiskt fri innebär istället att du har det så gott ställt att du inte behöver jobba men att du ändå måste ha viss koll på utgiftssidan. Du behöver således prioritera för vad du skall lägga pengar på men du behöver åtminstone inte sälja 8 timmar varje dag till en arbetsgivare och sedan snällt vädja om 5 veckor semester för att få vara ledig. När du är ekonomiskt fri äger du således din egen tid. Ingen kommer kunna kräva att du skall gå upp en viss tid eller infinna dig på en viss plats mellan vissa tider. Ingen kommer heller kunna tvinga dig till tråkiga arbetsuppgifter du inte gillar. Du är helt fri att designa din dag exakt så som du vill ha den.

För den som vill bli ekonomiskt fri så är det såklart en fördel om man är duktig på att leva på lite pengar. Den som är duktig på detta kan dels spara mer och snabbare spara i hop de pengar som krävs men kan samtidigt också gå i pension tidigare då man klarar sig på mindre än vad många andra gör. Ett första steg mot ekonomisk frihet är således att se över dina kostnader. Och kom ihåg, det är ofta inte de höga inkomsterna som skapar ekonomisk frihet utan de låga kostnaderna.

Ett tips för att snabbare uppnå ekonomisk frihet kan vara att bo och tjäna pengar i ett rikt land och sedan flytta till ett fattigare land när det är dags att börja leva på utdelningen. 10 000 kr per månad kanske inte räcker långt för många i Sverige men bor du istället i tex Vietnam så är det här betydligt mer vilket gör att du kan nå ekonomisk frihet snabbare.

Kalkylator för ekonomisk frihet
På Fonderingar.blogspot.se kan du nu erhålla en en komplett genomarbetad tjänst för ekonomisk frihet. Tjänsten består av två kalkylatorer där du själv kan beräkna vad som krävs för att nå dina mål. Börja med nedan kalkylator först, det vill säga Sparkalkylator 2.0 - Fire Points. I denna kalkylator får du fram hur mycket pengar som blir över när du betalad alla dina fasta kostnader som du har angivit i kalkylen.

Gå därefter vidare till Sparkalkylator 1.0 - When to fire your boss. I denna kalkylator kan du sedan räkna ut hur lång tid det skulle ta att uppnå dina mål beroende på olika faktorer så som bland annat, månadssparande, direktavkastning, utdelningstillväxt och återinvesterad utdelning. För att komma till sparkalkylator 1.0 klicka bilden. Innan du gör detta har du också möjlighet att i nedan kalkylator skapa dig en bild av hur mycket kapital du behöver för ekonomiskt frihet. Under rubriken "Beräkna hur mycket kapital som krävs för att täcka utgifterna" kan du också laborera och se vad som krävs baserat på genomsnittlig direktavkastning. En grundregel är att du behöver 25 gånger din årliga förbrukning. Det vill säga, gör du av med 130 000 efter skatt per år så behöver du således 3 250 000 för att kunna leva av kapitalet.

Instruktioner till sparkalkylator 2.0
Ange endast värden i de gröna cellerna. Under rubrikerna valfritt 1 och 2 kan du själv lägga in om du tycker att det saknas något. Du ges också möjlighet att ändra kategorier i den första kolumnen. Om du gör så skall de lägsta utgifterna placeras längst upp och sedan fyller du på neråt med poster i stigande ordning så att den dyraste kostnaden befinner sig i den nedersta cellen.

Lycka till i beräkningarna, dela gärna och kommentera hur många Fire points du uppnår.

Notera att kalkylen fungerar bäst på dator, om du använder en mobil enhet så måste du dubbelklick snabbt på skärmen i respektive grön cell för att kunna ange egna värden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar