måndag 27 januari 2020

Kalkylator för riktkurs baserat på P/E, vinsttillväxt & historiskt genomsnittligt P/E

Över tid finns det ett medelvärde för ett bolags P/E tal, detta värde speglar vad investerare tycker att bolaget är värt i såväl goda som dåliga tider. I den här onlinekalkylatorn designad i samarbete med Molnify.com kan du få reda på till vilken kursnivå du kan köpa ett bolag baserat på:

- Om du vill göra det till samma P/E-tal som nu men med nästa års vinst. 

- Om du vill köpa in dig till genomsnittligt P/E med nästa års vinst. 

I kalkylatorn kan du även se kommande års vinstutveckling och PEG-talet. PEG är P/E-talet delat på kommande års vinsttillväxt och är bra att kolla på när det gäller bolag som växer snabbt. Ett högt P/E-tal kan var motiverat om bolaget snabbt växer in i värderingen genom framtida vinsttillväxt.

Tanken bakom kalkylatorn är att P/E-talet över tid har ett medelvärde. Kalkylatorn hjälper dig att veta till vilken kurs du skall köpa för att kunna köpa in dig till medelvärdet. Det vill säga, du köper då varken dyrt eller billigt utan till ett genomsnittligt "kilopris på aktien". Du kan också laborera och se till vilken kurs du kan köpa om vinsten minskar för att få ett genomsnittligt P/E. Tanken är således att du skall skapa dig en bild av om aktien är billig eller dyr just nu och om det eventuellt finns någon uppsida i kursen baserat på att investerare kommer värdera bolaget så som idag när nästa års vinst deklarerats.

Den data du behöver hämta själv är, nuvarande aktiekurs, årets utdelning per aktie, kommande års utdelning per aktie, genomsnittligt P/E och genomsnittlig vinstökning. Resen beräknas automatiskt online.

Estimat för nästa års vinst kan hämtas gratis på 4traders https://www.marketscreener.com/. Resterande uppgifter hämtas enklast på börsdata.se.  Saknar du uppgifter på genomsnittligt P/E och vinsttillväxt så hoppar du bara den delen och kollar bara på nuvarande värdering i förhållande till nästa års vinst.

För att ge en bild av ett genomsnittligt P/E-tal så kan nämnas att perioden 1900-2005 så hade S&P 500 ett genomsnittligt P/E på 14-16 (beroende på hur man räknar). P/E skiljer sig dock mycket från bolag till bolag och från en bransch till en annan. Således bör man inte jämför olika branscher med varandra. Det kan också nämnas att visa bolagstyper inte lämpar sig att kolla P/E på, ett exempel på detta är Investmentbolag, detta då de inte gör någon traditionell vinst så som vanliga bolag. Bolag som går med förlust fungerar ju såklart heller inte att kolla P/E på, men dessa bolag skall vi väl ändå inte köpa!?  Det bästa är att kolla vad historiskt vad P/E i det aktuella bolaget legat på och på så vis skapa sig en bild av om nuvarande värdering är attraktivt eller inte.

För bolag som växer mycket så kan det vara bättre att kolla på PEG-talet. Ett högt P/E-tal kan vara motiverat om bolaget växer vinsten snabbt. Nedan ger jag en bild av hur PEG kan tolkas.

PEG-talet förklaring
0-1= billigt. (1 = normalt värderad)
1-2 dyr till mycket dyr. 
Över två - HELVEETE DYYR !!

Riktkurs kalkylator - Länk

Surfar du på en mobil enhet så rekommenderas Molnify varianten på nedan kalkylator som nås via denna länk

OBS använder du en mobil enhet så måste du dubbelklicka på skärmen i respektive cell för att kunna redigera och lägga in egna uppgifter. Enklast ifyllnad av kalkylatorn görs på en dator. Ändra endast de celler som har en grön bakgrund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar