måndag 4 mars 2019

Komplikation av näsoperation, Rhinitis & Emty nose syndrome

Täppt näsa? Funderar du på operation eller har du fått torr näsa efter näsoperation? Texten går igenom näsans funktion samt komplikationer av näsoperation.

I oktober år 2014 tog jag ett förödande oåterkalleligt beslut då jag lät en kirurg gå loss med skalpellen. Operationen som utfördes var en så kallad Conchotomi (operation av näsmusslorna) och en Septumplastik där syftet vara att åtgärda en sned nässkiljevägg som orsakade nästäppa.

Detta är ett lång inlägg på motsvarande 35 A4 sidor, för dig som bara vill läsa min historia, scrolla ner till den nedre delen av texten och leta upp rubriken: Min historia och mitt livs största misstag.

Syftet med detta inlägget är att sprida information om hur näsan fungerar och vilka komplikationer som kan uppstå efter en näsoperation. På svenska sidor anges annars bara blödning och infektionsrisk som komplikation men detta är långt ifrån hela sanningen. Eter min operation har jag utvecklat extremt torr och svidande näsa med svidande och torra ögon som följd. På engelska kallas detta Emty nose syndrome men på svenska finns inget motsvarande ord. Istället används

Sekundär Rinitis sicca.
Alltså sekundär torr näsa, i detta fallet sekundärt torr från näsoperation. Tillståndet kan även kallas Non-allergic rhinitis på engelska.

Utdrag från wikepedia
"Some authors refer to as Atrophic rhinitis secondary to sinus surgery as the empty nose syndrome."

Varje dag andas genomsnittspersonen 16 gånger per minut och 960 andetag per timme. Detta gör att samma person tar 23 040 andetag per dag. Föreställ dig då att varje andetag svider, gör ont och orsakar obehag så förstår du nog bättre konsekvensen av Emty nose syndrome.

Under de senaste veckorna har jag läst forskningsrapporter på löpande band och här kommer nu min sammanfattning av informationen. Inlägget är långt och för dig som bara vill läsa om min historia kring operationen så kan du kolla längst ner i inlägget. Det finns några specialistkliniker som jobbar med att återställa näsans funktion, (vilket inte går fullt ut) jag har nu sökt upp en sådan i Italien och kommer uppdatera detta dokument med information eftersom jag får mer uppgifter.

Denna klinik nås här: https://geminimedicina.it
Specialistläkaren heter Fabio Piazza och jobbar i orten Parma, Italien.

Komplikationer av näsoperation
Operationen gjordes i syfte att jag skulle kunna sova bättre eftersom jag ofta fick andas genom munnen på natten om jag inte tog nässpray före läggdags. Syftet var gott och jag trodde att denna operationen skulle öka min livskvalitet men istället blev det tvärt om. I efterhand har det visat sig att jag gick till läkaren med ett litet obetydligt problem som kunde avhjälpas med nässpray och istället kom därifrån amputerad från näsans organ med livsavgörande problem (Emty nose syndrome) och dagligt lidande som följd. Torr svidande och blödande näsa liksom torra och svidande ögon och bihålor är nu min dagliga verklighet. Därtill en känsla av onaturlig andning, med följd av ytlig och dålig sömn samt en oförmåga att vistas i kall, varm, torr eller dammig miljö. Mer om komplikation av Conchotomi senare i inlägget.

Det här inlägget skriver jag för dig som funderar på att göra en näsoperation eller för dig som har gjort en sådan och fått problem. Det här är kanske inte temat för bloggen generellt men då information saknas på svenska sidor över konsekvensen av dessa operationer så känner jag att det är min skyldighet att få ut informationen kring detta.

Så här skriver National Health Service (England, wales, Scotland) om Non-allergic rhinitis

https://www.nhs.uk/conditions/non-allergic-rhinitis/causes/
Nedan är ett utdrag från texten

"Inside your nose, there are three ridges of bone covered by a layer of tissue. These layers of tissue are called turbinates. A type of rhinitis called atrophic rhinitis can occur if the turbinates become damaged. Most cases of atrophic rhinitis in the UK occur when the turbinates are damaged or removed during surgery (sometimes it's necessary to surgically remove turbinates if they're obstructing your airflow). Turbinates play an important role in the functioning of your nose, such as keeping the inside of your nose moist and protecting the body from being infected with bacteria. If they're damaged or removed, the remaining tissue can become inflamed, crusty, and prone to infection".

alltså konstateras att borttagande av näsmusslorna är den vanligaste orsaken till icke allergisk rinit.

Operation av näsan, begrepp att känna till
Förts och främst tänker jag gå igenom några begrepp du behöver känna till för att kunna googla vidare kring ämnet. Att söka information på engelska sidor är ett måste eftersom nästan ingen information alls finns på svenska sidor. Därav skriver jag även ut den engelska namnet.

Conchotomi
År det svenska namnet för en operation där man minskar eller tar bort en eller flera av näsans så kallade näsmusslor, dessa omnämns även som Concha eller Conchae.

Conchotomy
Är det engelska namnet för operation på näsans näsmusslor.

Turbinate surgery, Turbinate reduction eller Turbinoplasty
År också ett namn på engelska för för operation av näsmusslorna. Här kan syftet vara att helt ta bort näsmusslorna eller att minska ner dem via olika metoder så som exempelvis Radiofrekvenskonkotomi.

Operation av näsmusslor eller Concha plastik
är också ett begrepp man kan söka på men då finner man bara information på svenska sidor vilket inte rekommenderas.

När det gäller operation av sned nässkiljevägg så förekommer följande begrepp.

Septumplastik
Detta är alltså det svenska namnet för operationen som utförs om man har en sned nässkiljevägg.
Nässkiljeväggen är alltså väggen mellan näsborrarna.

Septoplasty
Är det engelska begreppet för operation av sned nässkiljevägg

Deviated septum surgery
Är även detta ett engelsk begrepp för operation av en sned nässkiljevägg.

Rhinoplasty
Detta är det engelska paraplynamnet för alla typer av operationer på näsan.

Det finns säkert fler benämningar på dessa typer av operationer men här är i alla fall några begrepp om man vill söka vidare information. Okey, nu har vi kommit så här långt, låt oss gå vidare till nästa steg att förklara vad en näsmussla är och varför du inte vill operera bort denna.

Beskrivning av näsmusslorna, Näsans organ
Personligen så var jag endast inställd på att fixa en sned nässkiljevägg som gjorde höger näsborre trängre. 1 timme innan operation fick jag träffa kirurgen och han meddelade då att han även ville minska ner den nedre näsmusslan för att jag skulle kunna andas. Vid det här laget visste jag mycket lite om näsan och kirurgen beskrev det hela som en liten hudflik som hänger ner i främre delen av näsan. Enligt honom hade man tre sådana och att ta bort en del av den nedre skulle därför inte spela någon roll.

OKEY, det här är en STOR lögn, du behöver dina näsmusslor, de är jätteviktiga. Läkare & kirurger beskriver dem som hudflikar utan funktion men det är inte sant, detta är näsans ORGAN vilka har många nödvändiga komplexa funktioner för att du skall ha ett behagligt liv. 

Källa: Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic). https://www.youtube.com/watch?v=LUUbHSEsJjM

Nu till förklaringen 
Näsmusslorna är tre viktigt organ som sträcker sig från utsidan på näsan in mot dess bakre delar. Totalt har vi tre näsmusslor i respektive näsborre där den nedre näsmusslan (the inferor turbinate) är längst och störst. Denna är i genomsnitt ca 5-6 cm lång och kan svullna till 4 gånger sin egen storlek (på bredden). Kolla gärna in bilden innan vi går vidare med förklaring.



Som man ser av bilden så är den mellersta näsmusslan något kortare och mindre än den nedersta, man ser också att den övre näsmusslan sitter långt upp och är relativt liten i förhållande till de andra två. Näsmusslan är en slemhinnevävnad som växer runt ett benutskott som kommer ut från skallen, dessa växer sedan in mot septum/nässkiljeväggen. Det vill säga in mot mitten på näsan. Se bild nedan.

Ser man bilden till vänster som visar benutskotten så är det lätt att tro att dessa bara hänger ner i den främre delen av näsan men detta är alltså helt fel. De sträcker sig flera centimeter in mot de bakre delarna i näsan. Benutskotten är naturligtvis också täckta med slemhinnevävnad och kontentan av det hela blir ett kanalsystem där luften dras in, filtrerar, värms och fuktas längs flera centimeter lång vävnad.
För att ytterligare förtydliga vad näsmusslorna är så följer här några bilder.






Ovan bild till vänster visar en datortomografi på de nedre näsmusslorna, bilden är sedd framifrån och de suddiga runda konturerna är ögongloberna. Bilden till höger visar hur främre delen av näsmusslan ser ut i verkligheten inne i näsan. Notera dock att denna som sagt fortsätter flera centimeter in i näsan.

Okey nu vet vi vad näsmusslan är och hur det ser ut, låt oss då gå vidare med dess funktion.

Näsmusslorna funktion

Nerver i näsa & näsmusslorna viktiga för näsan och andningens funktion: Näsmusslorna består till en del av sensoriska nerver, så kallade Mekanoreceptorer och Termoreceptorer. Dessa samlar in uppgifter om vad som händer i näsan, Tex koldioxidhalt, lufttemperatur, damm/pollen etc. Denna informationen skickas sedan vidare till Centrala nervsystemet och hjärnan. Hjärnan svaras sedan via det autonoma nervsystemet genom att skicka ut "instruktioner" över vad som skall ske. Exempel: Om en alergen kommer in i näsan så skickas uppgifter till CNS som sedan begär att tårkörtlarna skall utsöndra extra mycket tårar samtidigt som sekretutsöndringen i näsa och näsmusslor skall öka. Huruvida näsmusslorna själva kan agera från sina egna receptorer har jag i skrivande stund ingen uppgift på men detta bör vara troligt.

Nedan visas två bild på några av de kända nerverna i näsan.
Den översta bilden visar nerver i näsmusslorna och den nedersta bilden visar nerver i Septum, dvs i nässkiljeväggen.
Enligt Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic) finns flest nerver som registrerar att vi andas i området Vestibule, detta är området strax innanför näsborren. Därefter är det näst känsligaste området den nedre näsmusslan. Även här finns många nerver för att registrera andningen. Notera att man vid sned nässkiljevägg gör snittet i Vestibule området för att kunna komma in under slemhinnan för att justera septum.

Nässlemhinnans uppbyggnad, förklaring av Cilier (Cilia)
I Nässlemhinnan finns så kallade bägarceller (Goblet cells) som producerar olika typer av muciner (slemämnen) som skyddar slemhinnan mot uttorkning och bakterieangrepp. (extra stort antal av dessa celler finns i den nedre näsmusslan). Slemhinnan består också av celler med rörliga flimmerhår vars uppgift är att var 5-8 minut göra rörelser som transporterar mucinet i näsan mot bakre delen där det kan harklas upp eller sväljas. Flimmerhåren samlar också upp oönskade ämnen så som pollen och för även dessa bakåt i näsan. I slemhinnan finns även flera olika typer av immunceller som skyddar slemhinnan och luftvägarna mot bakterie och virusangrepp. Under slemhinnans ytskikt finns dessutom rikligt med kapillära blodkärl som ger näring och syre till vävnaden. 

Därtill har slemhinnan nerver som registrerar till exempel temperatur, koldioxidhalt och PH vars information skickas vidare till centrala nervsystemet där hjärnan sedan processar vad som skall hända. Beroende på vilket typ av stimuli som hjärnan förses med så kan den skickat ut nervsignaler för åtgärd i olika delar av kroppen. Exempelvis; om Capsacin (ämne från chili) läggs på nässlemhinnan så skickas denna informationen vidare till Centrala nervsystemet. Hjärnan svarar då med att skicka signaler till både ögon och näsa att utsöndra mer tårar och sekret. På så sätt finns en indirekt nervkoppling mellan ögon och näsa. Sådan koppling finns till flera andra organ också så som exempelvis lungorna. En mer systemisk koppling finns också mellan ögon och näsa och via immunceller. Immunceller som aktiveras i näsan kan då skicka signalämnen (proinflammatoriska cytokiner) till immuncellerna i exempelvis ögat så att även dessa aktiveras.

Immunförsvaret aktivt via Näsmusslorna
Immunförsvaret är mycket aktivt i näsmusslorna och är ständigt på vakt efter virus, bakterier och allergener. Detta sker genom att immunförsvaret via näsmusslorna utsöndrar Immunglobulin (antikroppar) som angriper bakterier och virus. Kroppen har flera typer av Immunglobuliner (IG) där IGA bland annat är vanligt förekommande i näsan.

Här följer ett citat från en forskningsrapport publicerad hos US National Libary of Medicine / National Institutes of Health: 

"Nasal secretions contain immunoglobulins offering antibody-mediated defense. Previous studies indicate that a major part is in the form of secretory immunoglobulin A (S-IgA), but conflicting data exist regarding the contribution of serum-type immunoglobulins in the form of IgG and IgA (). S-IgA antibodies mediate protection mainly by inhibiting microbial attachment and the absorption of molecular antigens, including potential allergens"

Läk till forskningsartikel finns här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC95818/

Uppvärmning & fuktning av inandningsluften ske via näsmusslorna. De många blodkärlen i näsmusslorna gör att luften vi andas in successivt värms upp och fuktas då den passerar näsmusslorna. Detta är viktigt för att luften skall ha rätt temperatur och fukthalt när den når lungorna så att optimalt upptag av syre kan ske. Även utsöndringen av koldioxid är beroende av temperaturen. Uppvärmningen och fuktningen av inandningsluften gör också att området bak i näsan som kallas Nasopharynx skyddas mot luft som annars skulle kunnat vara kall, uttorkande och irriterande. Även luftstrupen i sig själv skyddas mot belastning om näsmusslorna fungerar som de skall. Nedan kan man se en exempelbild på hur luften värms och fuktas. Den vänstra sidan på bilen är alltså näsborrarna och de tre horisontella strecken motsvarar näsmusslorna.

- 12 grader ute i luften och 30% luftfuktighet har alltså omvandlats till + 25 grader och 90 % luftfuktighet i bakre delen av näsan (Nasopharynx).

Värme och vätskeförlust vid utandning hindras via näsmusslorna
När vi andas in så kommer luft som är kallare än kroppen in i luftvägarna och värms upp när den passerad näsmusslorna. Detta gör att näsmusslorna kyls av en del. När luften sedan har varit nere och värmts upp till kroppstemperatur i lungorna så andas vi ut igen. Varm och fuktig luft når då näsmusslorna som nu är lätt nedkylda av tidigare inandning. Detta gör att luften kondenserar och vatten frigörs till slemhinnan. Detta fuktar då slemhinnan och sparar kroppen på vatten eftersom de ytliga blodkärlen i näsmusslorna kan återuppta vattnet.

luftmotstånd i näsan viktigt för korrekt andning
Huvuddelen av motstående (2/3) vid inandning och utandning uppstår i näsan genom att luften filtreras igenom näsmusslorna. Tar man bort näsmusslorna förloras motståndet och en naturlig näsandning blir då omöjlig. Diafragman behöver dessutom ett lagom motstånd för att fungera optimalt (det är delvis denna du drar in luft med). Detta påverkar så i sin tur andningscentrum och det autonoma nervsystemet där en aktivering av det sympatiska nervsystemet sker. Detta orsakar då stress i kroppen. Har du någon gång mediterat kan du nog inse att en lugn och harmonisk näsandning i lagom takt är viktig föra att man skall kunna slappna av.

Luften filtreras från partiklar, bakterier och virus
Näsmusslorna agerar som ett filter och tar upp damm, pollen och andra oönskade substanser som annars hade hamnat i lungorna.

Näsmusslorna viktiga för slemutsöndring i näsan
En mycket viktig funktion i näsmusslorna är de slemutsöndrande bägarcellerna, dessa finns i särskilt stort antal i den nedre näsmusslan (Inferior turbinate). Dessa utsöndrar flera olika typer av muciner (slemämnen) som är viktiga för slemhinnan i sig själv. Slemmet är en förutsättning för att slemhinnan inte skall torka ut och ta skada. Dessutom är det också en förutsättning för att bakterier inte skall kunna få fäste i slemhinnan och orsaka inflammation och infektion. I de muciner som utsöndras i nästan finns också aktiva ämnen från immunförsvaret som ytterligare skyddar nässlemhinnan mot bakterieangrepp.

Notera också att den nedre och den mellersta näsmusslan i flera fall utsöndrar olika typer av muciner. Tas nedre näsmusslan bort så kommer således dessa skyddande muciner inte tillverkas.

Turbulens från näsmusslorna stärker luktsinnet och kontakttiden med luften 
I en frisk näsa med hela näsmusslor uppstår turbulens när vi andas genom att luften träffar näsmusslorna. Luften virvlar sedan runt inne i näsan och kontakttiden med slemhinnan ökar således. Därav kan luften fuktas och värmas mer än vad den annars hade kunnat göras vid en jämn luftström som hade varit fallet i en situation utan näsmusslor.

Att luften är turbulent anses också stärka luktförmågan så att fler doftpartiklar kan föras upp till luktreceptorerna i regio olfactorius. (Sitter högt upp i näsan). Samtidigt orsakar det turbulenta flödet att fler partiklar kan samlas upp från luften som annars hade haft större chans att nå lungorna.

Näscykel för växelvis vila av slemhinnan
är ett skeende i kroppen där näsmusslorna i respektive näsborre sväller respektive sjunker i hop i en korrelerande cykel. Processen sker generellt i ett intervall om 2,5 timmar där effekten blir att man blir täppt exempelvis i höger näsborre under 2,5 timmar samtidigt som vänster näsborre är öppen under dessa timmar. När denna cykeln har avslutats så påbörjat således en ny där man istället blir täppt i höger näsborre samtidigt som vänster näsborre öppnas upp.

Effekten av detta blir att att näsandning kan ske konstant till samma motstånd samtidigt som ena näsborren får tid att återfukta och återhämta slemhinnan. Uppgifter finns också på att näsmusslan som svullnar ökar upp produktionen av antikroppar så som IGA.

Här visas en bild där man tydligt kan se näscykeln. DVS den ena sidan är större och mer svullen än den andra.


Vissa anser att näscykeln även skulle vara kroppens sätt att skydda sig själv mot liggskador då man sover. Genom att byta byta från täppt till öppen i de olika näsborrarna så skulle detta få konsekvensen att personen vänder på sig. Om detta är vetenskapligt fastställt vet jag inte.

Det anses också att det växelvisa luftflödet gör så att fler doftpartiklar kan uppfattas. Förklaringen är att vissa doftämnen tar längre tid på sig att aktivera luktreceptorerna, dessa kan då registreras enklare i den näsborren som har lågt flöde.

Personligen har jag inga näsmusslor kvar och således ingen näscykel. Kontinuerlig andning genom båda näsborrarna gör nässlemhinnan mycket torr och irriterad hos mig. Om jag i detta skede stoppar in en bomullstuss i höger näsborre så att denna blockeras så minskar smärtan och torrheten betydligt i den näsborren. Låter jag denna sitta där 1-2 timmar så kan jag sedan andas en stund i denna näsborre igen utan allt för mycket obehag. Denna observation stöder således i viss mån förklaringen att näsan vilar sig i omgångar för att återfukta och vårda slemhinnan.

Komplikation av Conchotomi (operation av näsmusslorna)

Det finns olika typer av kirurgiska ingrepp på näsmusslorna men oavsett vilken metod man väljer så kommer en del av vävnaden att förstöras, det kommer man inte ifrån. Detta får naturligtvis konsekvenser för näsmusslornas funktion och desto mer vävnad som skadas eller helt opereras bort desto mer besvär kommer detta ge.

Här följer en lista på några komplikationer.

Torr, varm, dammig eller kall luft ger torrhet, sveda och obehag i näsans slemhinna

Torra och svidande ögon efter näsoperation

Skada på näsans Cilier (flimmerhår)

Dehydrering

Minskad slemproduktion i näsan med infektion och inflammation som följd

Lungornas skydd mot, bakterier, virus och partiklar försämras

Försämrat luktsinne efter operation av näsmusslor

Luftens flödesväg ändras om nedre näsmusslan opereras bort, Nasopharynx kan infekteras.

Djupandning störs ut genom att diafragmans naturliga motstånd minskar = stresspåslag

Ärrbildning i slemhinna och kapning av blodkärl och nerver (operation av sned nässkiljevägg)

Torrhet och irritation näsan även vid normala förhållanden

Näscykel upphör = För högt flöde och sänkt återhämtning av nässlemhinnan

När operation sker på näsmusslorna så förstörs Mekanoreceptorer och Termoreceptorer vilka förmedlar information till hjärnans andningscentrum att vi andas.

Nervsmärtor i näsa som strålar upp mot öga. Nerver i näsryggen går vidare upp till ögat. Om dessa irriteras av bakterier eller av torr luft kan nervsmärtor uppstå. Vanligt hos flera personer med Emty nose syndrome.

Personer som utvecklar fullskalligt Emty nose syndrome kan också få en känsla av att kvävas. De får andnöd, ytlig andning, hyperventilering och snabba hjärtslag med stress sömnproblem och ångest som följd. (Detta då hjärnan kan inte längre registrerar att du andas pga bortklippta nerver)

Nedan går jag igenom de olika komplikationerna

Torr, varm, dammig eller kall luft ger torrhet, sveda och obehag i näsans slemhinna
Näsmusslorna är din egna personliga klimatanläggning för att du utan obehag skall kunna vistas i olika miljöer utan problem. Om du skadar näsmusslorna kommer detta leda till en avsevärt sämre förmåga att klara av dessa typer av miljöer utan obehag. En varm torr dag liksom en kall dag kommer torka ut nässlemhinnan ytterligare och ge besvär med svidande och irriterad näsa.

Exempel: så här hanterar näsan kall luft: När nerver i näsan registrerar kall luft så skickas en signal till näsmusslorna att vidga blodkärlen. Detta gör att vävnaden i näsmusslorna sväller upp och flödet genom näsan minskas då. Detta gör i sin tur att den kalla luften värms upp betydligt mer än vad den annars hade gjorts vid en större diameter i andningsvägarna. Opererar man bort näsmusslorna så finns ingen vävnad som kan svälla upp och luften kommer således inte värmas upp eller fuktas så som i en hel näsa. Resultatet blir att näsan och pharynx-området kommer torka ut varvid vävnaden irriteras och bakterier kan få fäste.

Källa: Näsans anatomi - https://www.biorl.fr/blog/12284_a-la-decouverte-de-votre-nez.html

Torra och svidande ögon efter näsoperation
Slemhinnan i näsan och runt ögongloberna är av mycket liknande karaktär. Dessutom står de i förbindelse via tårkanalen samt vävnad i och runt denna. Om näsmusslorna opereras bort eller skadas så kommer näsan bli torrare än annars, denna torrhet kommer då i sig själv orsaka en irritation och en aktivering av immunförsvaret kommer ske. Problemet med detta är då att immunförsvar blir överaktiverat i hela området och därav kan även slemhinnan i ögonen och i bihålorna bli irriterad. Detta kan i sin tur leda till torra, skavande och svidande ögon. Problemet förvärras ytterligare av att bakterier kan fästa i den torra slemhinnan i näsan, detta triggar då ytterligare inflammation och irritation. Samma sak kan ske i bihålorna. Mer info längre ner i texten om varför torra ögon kan uppstå av näsoperation.

Skada på näsans Cilier (flimmerhår)
Operation i näsan skadar både nerver, blodkärl och slemproducerande bägarceller men även flimmerhåren. Dessa är till för att rytmiskt röra sig så att slem föres bakåt i näsan. Konsekvensen kan bli sämre rensning av näsan (bakterier fäster lättare) då det kommer ta längre tid att få ämnen i främre delen transporterade till den bakre delen där de kan sväljas ner eller spottas ut. Om bägarceller och flimmerhår blir tillräckligt skadade kommer även detta orsaka torr näsa. Notera att näsmusslorna också har flimmerhår och om dessa skadas eller helt opereras bort så förstörs denna funktion. Torrheten som uppstår efter att näsmusslorna opererats bort kan också sig självt över tid skada flimmerhåren.

Dehydrering
Om näsmusslorna opereras bort kan inte kroppen återvinna fukten i luften som andas ut så som det är tänkt. Det här här en uttorkande effekt på kroppen. Ett tecken på detta är torr hud.

Minskad slemproduktion i näsan med infektion och inflammation som följd
Koncentrationen av slemproducerande bägarceller är som störst i de nedre näsmusslorna. Om dessa avlägsnas eller skadas kommer detta onekligen skapa en torr och irriterad näsa. Torrheten påverkar andningen negativt (syresättning och koldioxidutsöndring) och mikroorganismer kan få fäste i nässlemhinnan där de aktiverar immunförsvaret.

Lungornas skydd mot, bakterier, virus och partiklar försämras 
En torr slemhinna kan inte längre på ett tillfredsställande sätt filtrera bort oönskade ämnen och dessa kan då ta sig ner i lungorna och där orsaka irritation. Rent fysiologiskt så minskar slemhinnevävnaden också i storlek och detta i sig själv försämrar den filtrerande förmågan.

Försämrat luktsinne efter operation av näsmusslor
När vi andas in flödar luften längs med näsmusslorna och blir sedan turbulent. Den turbulenta luften gör att fler doftpartiklar kan ta sig upp till luktreceptorerna. Den turbulenta luften bidrar också till en bättre uppvärmning och fuktning av luften. När Näsmusslorna opereras bort helt eller delvis så påverkas luftflödet negativt inne i näsan genom att det byter från ett turbulent luftflöde till ett linjärt.
Bilden till vänster visar en frisk näsas turbulenta flöde. Bilden till höger visar lokaliseringen av Olfactory regionen. Detta är området luktreceptorerna sitter.  Genom att titta på båda dessa bilder så kan man snabbt konstatera att ett turbulent flöde gör så att mer doftpartiklar cirkulerar upp till receptorerna i Olfactory regionen.













Luftens flödesväg ändras om nedre näsmusslan opereras bort, Nasopharynx kan infekteras.
Har man en intakt näsa med alla näsmusslor på plats så fördelas luften enligt bilden nedan. Luften fördelas alltså mellan respektive näsmussla och näsans väggar. Total slemhinneyta som luften passerar bli då stor och detta fastställer att luften filtreras, värms upp och fuktas efter bästa möjliga förmåga. Opererar man bort del eller hela de nedre näsmusslorna så gör detta att luften inte längre cirkulerar lika mycket runt de mellersta näsmusslorna och de övre näsmusslorna.
Översta bilen visar hur luftflödet rör sig i en näsa med hela näsmusslor. Den nedre bilen visar hur större delen av luften rör sig om den nedre näsmusslan opereras bort. På den nedre bilden visas ett inringat område vid namn Nasopharynx. Om nedre näsmusslan tas bort kommer torr och kall luft nå detta område, torka ut och irritera. Individer som opererat bort hela den nedre näsmusslan får lättare torrhet, irritation och bakterietillväxt här.



Djupandning störs ut genom att diafragmans naturliga motstånd minskar = stresspåslag
Diafragman är förvisso inte det enda som gör att vi kan andas in men det är en väldigt viktig del av inandningen. Detta organ behöver ett visst motstånd för att fungera bra. 2/3 av luftmotståndet i luftvägarna anses komma från näsmusslorna och näsan rent generellt och om man tar bort delar eller hela näsmusslorna så kommer näsan få för högt flöde och det naturligt motstånd i luftvägarna kommer då således kraftigt minska. Det här har sedan effekter på andningen och på det parasympatiska nervsystemet. Det vill säga på den delen av det Autonoma nervsystemet som verkar lugnande och avkopplande på oss. Konsekvensen kan bli, hyperventilering genom korta och ytliga andetag som i sin tur gör oss stressade och upp varvade.

Ärrbildning i slemhinna och kapning av blodkärl och nerver (operation av sned nässkiljevägg)
Oavsett typ av operation så kommer kirurgen skära i vävnaden och hur försiktig man än är så kommer blodkärl och nerver skäras av. Sannolikheten att alla (100%) dessa hittar tillbaka till varandra är låg, därav kommer en funktionell störning uppstå i mer eller mindre grad. Därtill så bildas alltid ärrvävnad under läkningsprocessen och cellerna i denna vävnad är inte av samma typ som originalcellerna. De saknar den specialisering och den funktion som de tidigare oskadade cellerna hade. En näsoperation kommer således även denna ge ärrvävnad på slemhinnan och i dessa ärr kommer cellernas ursprungliga funktion vara borta. Det vill säga cellernas förmåga att bland annat producera slem ämnen kommer upphöra i ärrvävnaden.

Vid operation av sned nässkiljevägg avlägsnas dessutom slemhinnan från underliggande broskvävnad med hjälp av våld. Detta görs för att kirurgen skall kunna komma åt brosket under slemhinnan. Slemhinnan lossas genom att kirurgen skär hål i den för att sedan föra in ett verktyg där man centimeter för centimeter lossar slemhinnan från brosket. Slemhinnan är så klart inte designad för att kunna lossas från brosket i nässkiljeväggen utan det krävs en viss mängd kraft/våld för att få dessa två vävnader att separera. När detta görs kommer slemhinnan ta skada och så kallade Slemhinnerifter (sprickor/bristningar i slemhinnan) kommer uppstå. När dessa i senare skede skall läka kommer även ärrvävnad bildas här vilket ändrar cellernas funktion.

Slemhinnan består också av immunceller, slemproducerande bägarceller och av celler med flimmerhår för transport av slem mot bakre delen av näsan. Under det övre ytskiktet i slemhinnan finns också rikligt med kapillära blodkärl. Sannolikheten att dessa celler skadas är mycket stor då man med våld lossar slemhinnan från underliggande brosk.

Alltså endast en operation av sned nässkiljevägg kan få förödande konsekvenser för näsans funktion. Konsekvenserna kan bli flera varav torr näsa är en av dem. Kombinationen av operation av sned nässkiljevägg och operation av näsmusslorna kan således få dubbla negativa effekter som stärker varandra, risken för kronisk torr postoperativ näsa ökar således markant.

Torrhet och irritation i näsan även vid normala förhållanden
Näsmusslorna har en väldigt hög koncentration av slemproducerande bägarceller, dessa celler tillverkar flera typer av muiciner och om man tar bort denna vävnad så kommer kvarvarande slemhinna i näsan inte klara av att hålla sig själv fuktig och välmående. Det här kommer då ge konstanta obehag vid andning. Näsan kommer kännas, torr irriterad och svida även om yttre miljö är normal. Problemet förvärras avsevärt om luften är kall, torr eller varm.

Har man opererat bor näsmusslorna så kan man inte återställa normal fuktighet i nässlemhinnan bara genom att drick mycket vatten. Återfuktande nässpray, vaselin eller oljesprayer kommer heller inte att kunna ersätta det vårdande slemmet som näsan själv hade producerat kontinuerligt via näsmusslorna.

Näscykel upphör = För högt flöde och sänkt återhämtning av nässlemhinnan 
Det autonoma nervsystemet aktiverar näsmusslorna i respektive näsborre i nått som kallas näscykeln. Detta gör att den ena näsborren blockeras samtidigt som den andra öppnas upp. Det här sker genom att blodflödet ökar i näsmusslorna i respektive näsborre samtidigt som det minska i den andra näsborren. Den största delen av svullnaden sker i de nedre näsmusslorna så om dessa tas bort så blir de negativa följderna att näscykeln helt upphör.

Det autonoma nervsystemet byter sida efter i genomsnitt 2,43 - 3,07 timmar och om detta inte sker så håller sig båda näsborrarna konstant öppna. Detta orsakar då att man får för högt flöde in näsan varvid andningen störs ut och man kommer ta fler och grundare andetag vilket är stressande för kropp och sinne. Därtill så tillsluts inte den ena näsborren som det är tänkt och återfuktande och återuppbyggande processer kan då inte ta vid. Ingen av näsborrarna kommer få den vila som kroppen designat att de skall ha och detta kommer torka ut, irritera och på sikt skada slemhinnan. Den högre utsöndringen av IGA som också registrerats ske i den svullnade näsmusslan kommer heller inte ske eftersom vävnaden för detta ändamål är bortopererad. Detta sänker då motståndet mot bakterieangrepp. Att näsan blir torr förstärker ytterligare denna effekt eftersom en torr slemhinna lätt kan angripas av bakterier. Nedan är ett utdrag om näscykeln från sodan Scientific Research An Academic Publisher: https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=47894

"The periodic congestion and decongestion of the nasal venous sinuses and an alternation of airflow from one side of the nose to the other are known in literature as “nasal cycle”. It is established that nasal cycle during 24-hours registration contains from 4 to 8 time full periods, length of which varies from 0.80 h to 5.75 h. The mean length of all full periods is 2.80 ± 0.17 h. The mean length of full periods of left nostril is 3.07 h and the mean length of periods of right nostril is 2.43 h. The result suggests that there is any asymmetry in length of periods of airflow trough left and right nostrils about 40 min. The longer periods of left nostril can be connected with higher metabolic and functional activity of brain and human organism during active work."

Som man kan läsa i texten så finns också uppfattningen om att andning genom de olika näsborrarna stimulerar olika delar av hjärnan. Att då klippa av nervtrådar som påverkar denna process känns således inte speciellt bra. I Indien har man länge varit medveten om denna effekt och meditation genom att alternera andning i respektive näsborre är därför välkänd.

När operation sker på näsmusslorna så förstörs Mekanoreceptorer och Termoreceptorer vilka förmedlar information till hjärnans andningscentrum att vi andas.
I näsan och främst i näsmusslorna så sitter nått som kallas Mekanoreceptorer och Termoreceptorer. Dessa receptorer avläser koldioxidhalt, syrehalt, PH och temperatur i näsan och denna informationen skickas sedan till hjärnans andningscentrum via trillingnerven. Den här informationen är viktig för att hjärnan skall registrera andetaget på ett korrekt sätt. Om man förstör vävnaden i näsmusslorna så kan inte denna informationen längre genereras och ingen information kommer då inte fram till hjärnan från detta område. Detta anses var en av orsakerna till att ca 20% (uppgift från DR Steven Housner) av de patienter som gjort en omfattande operation på näsmusslorna utvecklar Emty nose syndrome. Detta är ett syndrom där patienterna får livslång andnöd eftersom hjärnan inte uppfattar andningen och således tror att man kvävs. Nedan finns en film som förklarar hur det fungerar med mekanoreceptorerna.

Observera att det finns receptorer på andra ställen i kroppen som också förmedlar information till hjärnan om andningen.



Nedan är en direktlänk till filmen om ovan länkning skulle sluta fungera.

https://www.khanacademy.org/science/health-and-medicine/respiratory-system/breathing-control-ir/v/the-respiratory-center


Torra ögon efter näsoperation? Här får du förklaringen. 

Nasal Ocular interactions
Nedan följer några bevis för att ögon och näsa står i kontakt med varandra. Uppgifterna är hämtade från ATS Journals.org och specifikt från artikeln: How Nasal Function Influences the Eyes, Ears, Sinuses, and Lungs. Hela artikeln nås via denna länk.

https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1513/pats.201007-049RN

Artikeln behandlar främst hur interaktion sker mellan ögon och näsa hos personer med allergiska besvär via så kallad Nasal Ocular interactions. Enligt min mening så visar den dock också på att tydlig koppling finns mellan näsa och ögon även då det inte gäller just tex pollenallergi eller liknande. Kan ögat reagera om en allergen irriterar nässlemhinnan så lär ögat också kunna reagera av en torr och irriterad nässlemhinna. Här följer citat från texten.

"Multiple lines of evidence support a close interaction and influence of the nose on these contiguous and distant organs via neural reflexes and systemic inflammatory processes"

Kommentar: Neural reflexes: Ett stimuli (tex kall luft i näsan) aktiverar en receptor som därefter skickar information vidare till centrala nervsystemet. Där behandlas informationen, kroppen skickar därefter ut information till berörda delar i kroppen som den vill aktivera. Till exempel: Kall luft registreras i den nedre näsmusslan, nervsignal går till den centrala nervsystemet som därefter svarar med att öka blodflöde till näsmusslorna i syfte att värma upp den kalla luften.

"allergen depositing on the nasal mucosa can trigger afferent reflexes that then propagate centrally. The efferent limbs of these reflexes could then be propagated not only to the contralateral nasal cavity but also to both conjunctivae"

Översättning: Om en allergen (Ämne kroppen är allergisk mot) hamnar på nässlemhinnan så kan detta påverka kroppen även utanför nässlemhinnan. Påverkan med en allergen i en näsborre kan påverka den andra näsborren samtidigt som det också kan påverka ögonen (conjunctivae). Detta är vävnaden som omsluter ögongloben samt den främre delen på ögongloben, den delen vi ser utifrån.

"Other possible mechanisms to explain eye symptoms related to the nose is that the nasal allergic reaction leads to the release of mediators from the nose and up-regulation of circulating cells, which, when attracted to the eye, are primed to release more mediators and cause more severe symptoms."

"Another possibility is direct propagation of allergen from the nose to the eye via the nasolacrimal duct. This is not a likely mechanism as the direction of flow of secretions within the nasolacrimal duct is usually from the eye to the nose and not in the opposite direction. Furthermore, the orifice of the nasolacrimal duct in the nasal cavity is in the inferior meatus, well shielded by the inferior turbinate from external penetration by allergen"

Kommentar: Detta handlar alltså om att ämnen från näsan rent fysiologiskt skulle kunna ta sig från näsan till ögat via tårkanalen. I artikeln bedömer man detta som osannolikt eftersom flöde skall ske från öga till näsa och inte tvärt om. Man skriver också att mynningen av tårkanalen är väl skyddad av den nedre näsmusslan och att ämnen från näsan därför inte skulle kunna ta sig upp till ögonen via tårkanalen. Notera dock att detta gäller individer med hela näsmusslor. Om man opererat bort de nedre näsmusslorna så skulle detta kunna tala för att ämnen kan ta sig från näsa till öga, framförallt om man kraftigt snyter sig. Vad jag menar med detta är att inflammatoriska ämnen orsakade av en torr näsa skulle kunna ta sig till ögonen via tårkanalen.

"Zilstorff-Pedersen reported bilateral lacrimation after unilateral irritation of the nasal mucosa"

Översättning: Pedersen rapporterade att ökad tårutsöndring från ögonen skedde när irritation i den ena näsborren skapades. (Testa själv att dra ett näshår i den ena näsborren och ögat på samma sida kommer tåras)

"Using capsaicin as a stimulant and as a desensitizer, Philip and colleagues showed that unilateral nasal challenge with capsaicin produced ocular tearing and watering"

Översättning: Capsaicin är ämnet i Chili och i denna studie har man alltså konstatera att ögonen börjar rinna om man appliceras detta ämne i näsan.

Forskarnas egna slutsats som presenterades i samma artikel är att om man utsätter ena näsborren för ett allergen så kommer en allergisk reaktion ske även i motsvarande näsborre. Samtidigt kommer även ögonen få utökad sekret och tår utsöndring. Om man först behandlade näsan med antihistamin och sedan applicerade allergenen igen så blev reaktionen mindre i ögonen. Forskarna testade även att förbehandla med kortison i näsan under flera dagar och när en allergen därefter placerades på nässlemhinnan så blev reaktionen i ögonen liksom i näsan betydligt mindre. Det visade sig också att patienterna som var behandlades med kortison nyste mindre samtidigt som de hade färre vita blodkroppar i näsan efter att ha utsatts för en allergen.

Nedan följer citat från en artikel publicerad av Mark B. Abelson, MD, Ralph Metson, MD, Kate Fink. Artikeln heter: The Eye and the Nose:What’s the Connection?

"It's important to maintain an awareness of the close connection between the eye and nose: To some degree, what you are doing to the eye you are also doing to the nose, and what you're doing to the nose you're doing systemically." 

"Due to the interconnected nature of the eye and nose, it is important to remember that, in some cases, the nose may provide the tip-off you need to recognize an ocular condition or a side effect of a medication, and vice versa for the eye."

Svidande ögon, svidande näsa - Koppling
Efter att ha varit aktiv i gruppen Emty nose syndrome awarness och talat med flera personer så har det visat sig att många utvecklat svidande näsa och ögon och även huvudvärk från denna smärta. Flertalet personer har varit och träffat specialister inom området och man har då fått konstaterat att nervpåverkan i näsan varit orsaken till problemen. Ofta har aktuell nerv hittats via att beröra med en topps. Rätt område har då orsakat kraftigt ökat symtom. Genom att täcka området med en vaselin inbäddad bomullstuss så har nervsmärtan för flertalet patienter gått ner.

Varför nervsmärta uppstår vid Emty nose syndrome och torr näsa har jag i skrivande stund inga uppgifter på men man kan anta att torrheten förstör hela vävnaden i näsan över tid och detta bidrar till problemet. Vissa anser också att det naturliga luftflödet störs ut i näsan när hela eller en stor del av näsmusslorna opererats ut. Detta skulle då göra att mycket och torr luft passerar områden där den inte är tänkt att passera vilket över tid kan irritera. Ätt näscykeln heller inte fungerar på de som tagit bort hela de nedre näsmusslorna är också troligtvis en orsak. Näsborrarna får då aldrig någon vila och återhämtning genom att de växelvis svullnar igen. 

Personligen har jag denna nervsmärta till och från och om jag då blockerar den ena näsan hel så försvinner smärtan ofta inom 30 min. Berör jag ett visst område i näsans tak (näsryggen) så ökar smärtan.

Nervförbindelse mellan näsa och ögon

Från hjärnan utgår vad som kallas Trillingnerven (Trigeminal nerv). 
Följande står att läsa på Wikipedia.

"Trillingnerven innehåller både sensoriska och motoriska nervfibrer. Den är tjock och delar sig i tre grenar. (Ophthalmicus, Maxillaris, Mandibularis) Den motoriska delen i nerven leder till tuggmuskulaturen. Trigeminus rör känsel i ansikte, ögon, näs-och munhåla/tänder (tuggning). Sensorisk information skickas från strukturer i ögat och dess omgivning (då ögonhåla, huden i panna och på näsryggen, övre ögonlock). Impulser fortleds från strukturer med relation till överkäksbenet, undre ögonlock och huden ovanför munnen, även tänder och tandkött i överkäken, gommen och större delen av näshålan. Sensorisk information förmedlas till strukturer i relation till underkäksbenet, tänder och tandkött i underkäken och en tredjedel av främre delen av tungan. Det fotleds även information från huden nedanför tinningarna och munnen"

Nedan visar en bild över nervförbindelser, på bilden ser man att nerver i näsan ansluter upp till nerver som berör ögat. 








































Nasal Ocular interactions, slutsatts
Personligen fick jag mycket torra och irriterade ögon efter att mina nedre näsmusslor opererades bort, vilket än i dag kvarstår 4 år senare. Under samma operation gjordes också en Septumplastik där man fixade en sned nässkiljevägg. Detta ingreppet skedde i höger näsborre och och således har extra stort ingrepp gjorts i den högra näsborren. Efter detta har jag haft stora problem med torrhet och sveda i höger näsborre samtidigt som höger höga också har varit mycket torrt med sveda och irritation. Jag misstänkte därför att ett samband måste finnas där respektive näsborre och öga står i kontakt, eller åtminstone där näsan rent generellt står i kontakt med ögonen. Efter att ögonmottagning konstaterat att det är just slemhinnan som omsluter ögongloben som är irriterad så började jag titta på det här och nu anser jag kopplingen vara bevisad.

Ögon och näsa står alltså i kontakt med varandra dels genom nerver men även via immunförsvaret som verkar reagera korrelerande i öga och näsa. Påverkas näsan så att immunförsvaret aktiveras så påverkas även ögonen i många fall. Huruvida processen också är omvänd kan jag inte uttala mig om men det kan inte uteslutas.

Kontenta av det hela blir alltså att om näsoperation utförs som förstör näsmusslorna och övrig slemhinneyta så att näsan blir torr så kommer detta förr eller senare också orsaka irritation även i ögonen. Detta beror högst troligt på att en aktivering av immunförsvaret i näsan också aktiverar immunförsvaret i ögonen. Immunförsvaret kan aktiveras enbart av att näsan är torr under en längre tid eller som till en följd av att torr näsa orsakar att bakterier kan fäste i slemhinnan.

Personligen får jag också sveda i näsan när jag andas in kall luft. Först börjar svedan i näsan och en mycket kort stund senare så börjar det också svida i ögonen. Lägger jag upp en bomullstuss i ett specifikt område i nästaket  så slutar smärtan efter ett tag.

Fråga i gruppen Emty nose syndrome awareness
Jag har ställt en fråga i gruppen för att kolla hur många som genomfört näsoperation och som har Emty nose syndrome som också fått problem med torra, svidande ögon samt med nervsmärta som startar i näsan och strålar ut mot ögonen.


39,5% (15) svarar att de har torra och irriterade ögon

10,5% (4) svarar att de har nervsmärta i näsa som strålar upp mot ögonen. (inga torra ögon)

18,4%  (7) svarar att de har både torr näsa och torra ögon plus nervsmärta i näsa och ögon

Totalt sett har 38 personer svarat i undersökningen och 68,4% av dessa individer säger att de har problem med antingen torra ögon och eller nervsmärta i näsan som strålar upp mot ögonen. Undersökningen visar således på att torr opererad näsa näsa i många fall kan ge torra ögon. Undersökningen visar också på att torr & opererad näsa näsa ofta kan orsaka nervsmärta i näsan som strålar upp mot ögonen.

Emty nose syndrome (ENS)  

Detta är ett engelskt begrepp som saknar ett motsvarande svenskt begrepp, en direktöversättning skulle i så fall bli Tom näsa syndrom eller möjligtvis Tom nässyndrom. Detta är ett syndrom som kan uppkomma hos individer som har genomfört en näsoperation där man skadad funktionen av näsans slemhinna eller dess nerver. Emty nose syndrome uppstår bara som en följd av operation och är således omöjligt att få utan att en sådan genomförs. Förvisso kan vissa individer utveckla liknande symtom i sjukdomen Rhinitis sicca men just ENS är orsakat av operation.

I skrivande stund saknas det helt och hållet information om Emty nose syndrome på svenska internetsidor, vill man söka information om detta måste man söka på det engelska begreppet, det vill säga just Emty nose syndrome.

Emty nose syndrome är inte erkänt bland många läkare och högst troligt så är det i Sverige helt okänt.
Dock finns det flera specialistkliniker som jobbar specifik med detta. Vad jag vet finns det i skrivande stund inga sådana i Sverige utan man får vända sig till Tyskland, USA eller Italien. (Kommer skriva ut namn och kontaktuppgifter till dessa läkare längre fram)

Hur vanligt är Emty nose syndrome

Emty nose syndrom anses av den Amerikanska specialistläkaren Steaven Houser uppstå hos 20% av de personer som genomgår total turbinate resection (helt borttagande av nedre näsmusslorna).

Skulle du sätta dig i ett flygplan om det var 20 % risk att det störtade? Troligtvis inte, vill du verkligen göra en operation och ta denna risk? 

Opereras hela de nedre näsmusslorna bort lär sannolikheten för torr näsa vara så gott som 100%, dock kommer inte alla med torr näsa söka upp en ENS-specialist så skador från sådana operationer är troligtvis högst underrapporterade.

Mörkertalet är antagligen stort då många lär få problem flera år efter operationen. Läkare och patienter missar således då att göra kopplingen att operationen och uppkomna symtom skulle hänga ihop. Dessutom baserad på egen erfarenhet så sker ingen som helst uppföljning i Sverige på patienterna efter att ett år har gått. Uppföljningen dessförinnan sker enbart genom att man på en blankett får svara på om man nu kan andas bättre genom näsan.

Därtill är begreppet Emty nose syndrome inte accepterat av vården i stort så för att få denna diagnos så måste man således uppsöka en specialistläkare och någon sådan finns inte i Sverige i dag.

Enligt Moore Kern på Mayo Clinic så har man noterat följande. Av 214 patienter med Atropihic Rhinitis (torr näsa) så hade 166 personer (77,5%) utvecklat detta som en följd av näsoperation. 95% av dessa hade genomgått en operation av näsmusslorna.

Enligt Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic) så tog det i genomsnitt 6 år för hans patienter att utveckla Emty nose syndrome efter operation. Detta beror enligt honom på att kvarvarande slemhinna börjar degradera när näsmusslorna plockas bort.

Emty nose syndrome är ett fruktansvärt problem för de människor som drabbas och deras liv delas av många in i: livet före och livet efter operation. 

Här följer ett utdrag på olika symtom som kan uppstå vid Emty nose syndrome. Listan är inte komplett och man behöver heller inte ha alla symtom för att Emty nose syndrome skall föreligga.

Torr näsa efter näsoperation
Sårskorpor i näsan
Minskat andningsmotstånd
Svårigheter med näsandning
Känsla av att inte kunna andas riktigt eller av att kvävas
Minskad känsla av näsandning, luften som dras genom näsan känns inte
Känsla av att vara tom i näsan
Svårigheter att fylla lungorna
Känsla av att ha för mycket flöde i näsan
Hyperventilering
Hyperkänslighet för varm, kall, torr eller dammig luft
Hyperkänslighet för luft med starka doftämnen, kemikalier, rök etc
Torrhet och irritation av området lägst bak i näsan (Pharynx)
Känsla av att kall och torr luft når hela vägen bak till Pharynx (bakre delen av näsan)
Försämrat luktsinne
Minskat eller helt uteblivet slem i näsan
Inflammation i näsan eller i Pharynx, eller i bihålorna
Näsblod
Torra ögon, skavande och eller svidande ögon.
Ökat antal hjärtslag och ökat antal andetag
Förvärrade besvär i kalla, varma och blåsiga klimat
Förvärrade besvär av AC-luft eller torr luft från exempelvis el-element.
Sömnproblem med koncentrationsproblem, ångest och depression som följd.

Nedan finner du ett utdrag på symtom från ENS Guide to Diagnosis & Management.
Vill man läsa hela guiden så kan man göra detta via denna länk.

https://www.schlafmedizin-praxis.de/media/downloads/infothek/ENSGuidetoDiagnosisManagementv_09.2016.pdf

Man kan även gå med i Facebook gruppen: Empty nose syndrome awareness
Och där kolla i deras filarkiv efter: ENS Guide to Diagnosis & Management.



Vill du lära dig mer om Emty nose syndrome så kan jag rekommendera att kolla på filmerna nedan. 

Här kan du även läsa en forskningsartikel om Emty nose syndrome. Denna är publicerad på US National libary of medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3199827/

Introduktionsfilm för emty nose syndrome, skall du bara kolla på en av filmerna, kolla på denna.



Nedan kan man se en mycket intressant föreläsning av Professor Yong Ju Jang, MD, PHD. 
Yong är verksam på: Department of Otolayngology Asan medical center, Uninv collegeof medicine, seoul korea. Under föreläsningen förklarar han vad Emty nose syndrome är och berättar också vilka behandlingsmöjligheter och operationer som är möjliga för att lindra lidandet.


Nedan kan du lyssna på en person som själv har Emty nose syndrome och vad han har gjort för att lindra sina problem. Emty nose syndrome förklaras, han berättar också om hur en sned nässkiljevägg kan orsaka dubbelsidig nästäppa tack vare näscykeln. I sista filmen tar han upp några hjälpmedel.





Nedan film från Youtube visar en föreläsning med mannen som myntade begreppet Emty nose syndrome år 1994. Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic). I föreläsningen går han igenom varför Emty nose syndrome uppstår och hur det fungerar.


Operationsmetoder för täppt näsa

Jag tänker inte beskriva respektive metod utan anger dessa nedan för att du själv skall kunna söka/googla vidare information kring respektive metod.

Vad man kan konstatera är dock att det inte finns någon standard för hur en operation skall utföras. Detta verkar vara helt upp till respektive klinik och kirurg att avgöra. Dessutom så verkar det tyvärr inte bättre än att kirurger säger att de skall göra en metod men sedan gör en helt annan. Har hört flera personer som endast skulle ha gjort en septumplastik där en sned nässkiljevägg skulle fixas för att sedan vakan upp utan näsmusslor.

Hur som helst så finns det ingen säker metod, ingen metod som är helt riskfri och som inte förstör vävnad eller funktion. Sen finns det såklart de metoder som är bättre an andra. Framförallt viktigt är det att undvika att göra en turbinate resection då detta är en metod som skär bort både ben och slemhinna i näsmusslan. Detta resulterar i att hela vävnaden försvinner och alla funktioner är således borta för all framtid.

Här följer de amerikanska begreppen för operation av näsmusslorna

Radio frequency of the turbinates
Heating of the turbinates
Laser cutting of the turbinates
Resection of the turbinates
Turbinoplasty
Turbinectomy

För operation av sned nässkiljevägg gäller bland annat begreppen

Septoplasty,
Nose bone spur surgery (en operation som sker längre upp i näsan)
Subucosal resection (SMR), denna metod kan dock även innebära operation av näsmusslor

Mycket viktigt att veta: I Sverige är standard att om man genomför en operation för att fixa en sned nässkiljevägg så gör man också per automatik en operation av näsmusslorna. Oftast sker då en total resektion av de nedre näsmusslorna. Dvs hela näsmusslorna inklusive benvävnad klipps bort.

All operation bör ha som högsta mål att bevara så mycket vävnad som möjligt och så mycket funktion som möjligt. Högsta mål måste vara att använda en så försiktig och skonsam metod som möjligt för operationen och att sedan vänta och se. Alltså, vänta och se 1-2 år för att se om en justering av nässkiljeväggen var tillräckligt. Det absurda vid operation av sned nässkiljevägg är att man tar bort näsmusslorna helt innan man sett om åtgärden att fixa en sned nässkiljevägg hade varit tillräcklig. Det är precis som kirurgen tänker, äh jag bjuder på lite extra operation när patienten ändå är nedsövd.

Här följer en film av vad som verkar vara en total resektion av den nedre näsmusslan. Du får själv avgöra om du tycker det här ser ut som in bra grej att gör med sin kropp.



Här är ytterligare en film men här sker en Radio frequency av de nedre näsmusslorna. 

Detta anses vara en av de absolut mest skonsamma metoderna. Jag vet inte riktigt om jag tycker den ser så skonsam ut. Kirurgen kör in ett instrument och bränner näsmusslan inifrån så att den tillagas. Det gråa som uppstår är tillagat kött och denna vävnad är för all framtid förstörd. Ärrvävnad bildas och hela näsmusslan sjunker ihop. Blodkärl och nervförbindelse skadas och den del av näsmusslan som inte skadats av själva uppvärmningen får sin blodförsörjning kraftigt negativt påverkad.


Försenade besvär efter näsoperation, här har du anledningen!

Adavtiv cellförändring / Metaplasi vid kronisk cellstress 

Vissa människor säger sig ha fått Emty nose syndrome eller torr näsa redan direkt efter operationen medans andra säger att det kan ha tagit år att utveckla dessa problem. Enligt Dr. Eugene Kern's (Mayo Clinic) tog det i genomsnitt 6 år för hans patienterna att utveckla Emty nose syndrome. En förklaring till detta är Adaptiv cellförändring / Metaplasi. Celler som utsätts för kronisk långvarig stress (påfrestning) kommer genomgå förändringar för att bättre klara påfrestningen. Kända adaptiva förändringar är:

Afrofi:                            Minskas cellstorlek
Hypertrofi:                     Ökad cellstorlek
Involution/Hypoplasi:    Minskat cellantal
Hyperplasi:                     Ökat cellantal

När näsmusslorna skärs bort eller genomgår annan invasiv operation så minskar näsans förmåga att hålla övrig vävnad fuktig och hälsosam, detta då näsmusslorna innehåller rikligt med slemproducerande bägarceller. Näsmusslorna utsöndrar dessutom bland annat IGA och IGG och substanser som denna tar kol på bakterier. Detta tillsammans med att slemhinnan blir torr gör att bakterier lättare får fäste i slemhinnan. När slemhinnan är torr över tid så stressas cellerna, vissa celler kan dö och andra tvingas ändra sin struktur för att bättre klara påfrestningen. Bakterieinfektioner kan ytterligare försvaga slemhinnan i sig själv.


Näsans förmåga att hålls slemhinnan fuktig skadas under operationen och detta kan ske både vid operation av nässkiljeväggen samt vid operation av näsmusslorna. Över tid kommer den torra miljön skada cellerna varvid en Adaptiv förändring sker. Problemet med den här förändringen är dock att de ursprungliga cellernas förmåga och specialisering skadas. En slemhinnecell som konstant är torr kan genomgå en atrofi och degenerering. Cellens ursprungliga funktion som slemhinnevävnad kan då slås ut och cellen kan omvandlas till en annan celltyp som är mer robust mot de torra förutsättningarna. Vid första anblick kanske detta låter bra men organets/vävnadens funktion kommer då störas ut. En slemhinnecell kan då exempelvis omvandlas till att bli mer lik en vanlig hudcell och en sådan förändring påverkar då övriga celler i området eftersom miljön för dessa då blir torrare.

Metaplasi (Metaplasia) Beskrivning

Metaplasi definieras som en potentiellt reversibel förändring från en specifik celltyp till en annan vilket i många fall är orsakat av ett miljöstimuli (tex rökning eller torr näsa). Processen anses i vissa fall var reversibel om retningen från miljön upphör.

Så här skriver Wikipedia om Metaplasi
"Exempel på metaplasier är skivepitelmetaplasi i livmoderhalsen eller lungorna hos rökare och glandulär metaplasi i matstrupen. Med andra ord försvinner mogen yttre vävnad från en del av kroppens yta samtidigt som den "invaderas" av en annan. Detta leder till att vävnaden på den platsen får andra egenskaper. Livmoderhalsgångens yta har normalt ett slembildande cylindriskt epitel, vid metaplasi ersätts detta med flerskiktat plattepitel och den slembildande funktionen uteblir. Samma gäller bronkerna hos rökaren då de utsätts för retningarna från tobaksröken. Vid metaplasi i matstrupen ersätts plattepitel å andra sidan med slembildande cylinderepitel och strukturen hos strupens yta påminner om tarmen."

Amerikanska Wikipedia: 

Metaplasia is an adaptation that replaces one type of epithelium with another that is more likely to be able to withstand the stresses it is faced with. It is also accompanied by a loss of endothelial function, and in some instances considered undesirable.

Sned nässkiljevägg, så här kan det orsaka dubbelsidig nästäppa
Dubbelsidig nästäppa kan vara ensidigt orsakad tack vare näscykeln
Som tidigare förklarats så sköter det autonoma nervsystemet så att respektive näsborre öppnas och stängs i avlösande cykler. Det vill säga, när höger näsborre öppnas upp så stängs vänster näsborre av och vise versa. Således innebär detta att om du har du en sned nässkiljevägg som stör flödet i den ena näsborren så kan näscykeln bli ett problem där du uppfattar täthet på båda sidor.

Här följer en ett exempel på hur detta kan fungera (och hur det fungerade på mig)

"Vänster septum" är rak och du kan andas obehindrat genom den vänstra näsborren så länge som näscykeln inte sväller näsmusslan i just denna näsborre.

"Höger septum" är sned och gör så att luftpassagen i den högra näsborren blir väldigt begränsad även när näscykeln ej är aktiv i denna näsborre. Alltså kommer du ha svårt att andas i denna näsborre även när näsmusslan ej är svullnad på grund av aktiv näscykel.

Om så här är fallet så blir kontentan

Så länge som näscykeln svullnar upp den högra näsborren/näsmusslan så kan du fortfarande andas genom den vänstra näsborren på ett bra sätt. När den vänstra näsborren därefter går in i vilofas och näsmusslan svullnar så kommer andning via den vänstra näsborren inte längre vara möjlig. Nu är tanken att andningen skall övergå i den högra näsborren varvid kroppen sänker blodflöde till näsmusslan så att denna sväller av. Problemet på högra sidan blir då att snedheten i Septum gör att denna sida är tilltäppt ändå. Vid det här tillfället upplever man alltså dubbelsidig nästäppa trotts att problemet bara finns på en sida.

Nu har förvisso de flesta människor en liten avvikelse i septum genom att den devierar något åt ena eller ändra sidan. Detta är troligtvis normalt och en operation behövs egentligen inte. Hos de som har en större snedhet och som uppenbarligen blockerar näsan så kan dock operation vara ett tillvägagångssätt för att ordna en rak Septum. Detta skulle i så fall göra att näscykeln kan fungera normalt igen.

Notera att en sned nässkiljevägg som gör passagen smal i höger näsborre ofta också kan blockera dräneringen av höger Maximilla bihåla (kindbihålan). Ofta trycker då den nedre näsmusslan mot mynningen på utloppsröret för bihålan och delvis blockerar detta. Personer med sned nässkiljevägg kan därför få svårt att tömma bihålan på den sneda sidan och detta kan då i vissa fall ge bihåleinflammation. Om snedheten i nässkiljeväggen då rättas ut så får näsmusslan mer plats och blockerar därför inte dräneringen av bihålan. Notera också att vid bihåleproblem så kan operationer genomföras där man med hjälp av en ballong utvidgar dräneringsröret till bihålorna. Detta är en betydligt mindre invasiv metod än att fixa en sned nässkiljevägg.

Standardoperation vid devierande Septum med katastrofala följder
I Sverige om man konstateras ha en sned nässkiljevägg så gör man av en outgrundlig anledning också  en kombinerad operation av näsmusslorna i samband med Septumplastiken. Det förnuftiga hade i ett sådant här läge varit att göra minsta möjliga invasiva metod och då enbart fixa den sneda nässkiljeväggen för att därefter vänta och se. Men nej så tänker kirurgerna inte, istället passar man alltid på att även ta bort näsmusslorna i samband med detta. Dessutom verkar näsmusslorna för dessa typer av patienter helt avlägsnas med skalpell och sax. Kontentan blir alltså att man gör två invasiva operationer samtidigt, dels fixas nässkiljeväggen och dels klipps näsmusslorna bort.

Notera också: Att helt klippa bort näsmusslorna är en mycket invasiv metod som efter att ha varit godkänd i början av 1900-talet därefter fördömdes då den långsiktigt orsakade så mycket problem. Denna metod återinfördes först på 80-talet då den ansågs ha maximal effekt för att avhjälpa nästäppa.

En person som uppsöker läkare för nästäppa och som inte har sned nässkiljevägg kommer troligtvis inte per automatik bli erbjuden att få sina näsmusslor bortklippta. Istället kommer "mildare" metoder föreslås som till exempel Radio frequency där endast delar av näsmusslan bränns bort.

Har du sned nässkiljevägg och söker hjälp för detta så måste du således vara medveten om att läkaren också kommer vilja operera bort näsmusslorna som ett standardutförande. Här handlar det alltså inte om att bevara så mycket slemhinnevävnad och funktion som möjligt utan istället handlar det om att maximera möjligheten till helt fria andningsvägar. Det här är således en sjuk metod som helt borde förbjudas.

Det är precis som kirurgen tänker, nu ligger personen väl på operationsbordet, nu kan vi lika väl skära bort näsmusslorna när vi ändå håller på. Jag antar också att olika typer av läkare och kliniker besöks beroende på om du har sned nässkiljevägg eller inte. De som utför laserbehandlingar eller radio frequency är nog i många fall inte utbildade kirurger och får därför inte skära i vävnad. Kirurgerna däremot har detta som jobb, deras främst verktyg, är skalpell och sax och kommer således använda dessa verktyg för att slutföra operationen.

Min historia och mitt livs största misstag.

Som barn hade jag en hel del förkylningar och om detta var orsaken eller inte vet jag inte men mina föräldrar såg till så att en operation genomfördes där man helt avlägsnade halsmandlarna och lymfvävnaden (adenoid) längst bak i näsan. Detta skedde någonstans mellan 6-10 år.

I dag har jag ett högt och smalt gomvalv, det vill säga, gommen är inte rund och jämn som hos en vanlig person utan sticker upp mycket i en snäv båge. Troligtvis är jag född sån här men det kan också växa fram hos barn som suger mycket på tummen.

Problemet med detta är att gommen tar upp plats som de inre delarna av näsan annars skulle haft. Detta resulterar då i trängre andningsvägar för näsan vilket i sin tur kan orsaka munandning på nätterna. Munandningen anses också förvärra de trånga luftvägarna ytterligare genom att tungan när munnen är öppet förvaras i underkäken. Normalt sett när man andas genom näsan så anläggs tungan mot gommen och sjukvården anser därför detta gör att gommen utvecklas normalt då ett lätt tryck mot gommen anläggs av tungan.

Hur som helst, född sån här eller inte så är faktum att situationen ser ut så. Vid närmare undersökning kan jag själv konstatera att näsan smalnar av väldigt mycket ca 6 cm in för att sedan kraftigt öppnas upp igen. (detta stämmer med vart gommen sjunker ner igen) Det här i sig självt hade nog inte varit ett problem för kroppen anpassar storleken på näsmusslorna efter storleken på andningsvägarna.

När jag var runt 7-10 år så var jag ute och orienterade och sprang då i maxfart med båda händerna på kartan samtidigt som jag snubblade på en rot. Innan jag han reagera föll jag rätt ner i marken med ansiktet och näsan före. Det här gjorde minst sagt ont och näsan började blöda kraftigt samtidigt som den några minuter senare började svullna ordentligt. Troligtvis så skadade jag näsan här så att brosket i senare skede kom att växa allt snedare.

Minnen från min barndom är att jag ofta munandades på natten, jag var förvisso ofta förkyld men i efterhand kan jag nog konstatera att skadan som uppstod vid fallet troligtvis var orsaken. Dock gick det här ändå rätt bra, man vande sig vid att munandas och jag kunde ändå sova bra.

Periodvis använde jag en del nässprayer, både kortison och Nezeril och saltlösningar, det här fungerade bra och jag kunde andas genom båda näsborrarna genom detta användande.

I vuxen ålder började jag notera att det var just höger näsborre som var problemet. Här tjocknade jag ofta igen och det utan nässpray så var det ofta svårt att snyta ut allt. Jag fick dra in, snyta, dra in och snyta för att få loss nästäppan. Dessutom kändes det som att det byggde upp i höger Maximilla bihåla (kind bihålan), för att tömma den fick jag hålla på att dra in upprepade tillfällen under dagen. Problemet gick lite upp och ner i perioder och jag var förhållandevis besvärsfri under långa perioder även utan nässpray, framförallt på dagen. Åren gick och jag tänkte inte så mycket på detta. År 2013-2014 som 31-32 åring så började jag och andra notera att det började pipa när jag andades, i samma veva konstaterade min sambo att jag ofta "klickade" gjorde konstiga ljud på natten de nätter då jag munandades. "Klickandet" var dock inget problem för mig personligen, jag sov trotts allt okey även när jag andades med munnen.

Under samma period 2013-2014 så hade jag mycket stress i mitt liv och jag sov extremt dåligt och under de värsta dagarna så var jag vaken 2-3 dygn helt utan sömn. Det här var minst sagt kul och jag kände mig desperat att göra något åt sömnen varvid jag fick den briljanta iden att "fixa" näsan så att jag skulle kunna andas genom den på nätterna utan att behöva hålla på med nässpray. Jag skrev således en egen remiss och skickade in till Öron/Näsa/Hals. Någon månad senare blev jag kallad och man gjorde en flödesundersökning vilken konstaterades vara normal efter att jag hade fått nässpray. Dock tyckte läkaren ändå att jag hade en trång näsa då de hade svårt att komma in med kameran för undersökning. Därför beställdes en Datortomografi och när denna sedan kom tillbaka så visade det sig att nässkiljeväggen hade nån typ av brosk eller ben på växt (krista) (nasal bone spur) som gjorde den högra näsborren trång. Jag begärde själv ut cd-skivan med bilder på undersökningen och studerade denna i flera timmar. Jag konstaterade också själv att så var fallet. Det här förklarade varför jag alltid upplevt mig täppt i just höger näsborre. Jag summerade 1+1 och drog slutsatsen att detta var orsakad av den skada jag antagligen drog på mig när jag var runt 10 år och ramlade under en orientering.

På sätt sätt kändes det logiskt att fixa. Har man brutit en arm och denna sedan har läkt i hop snett varvid problem uppstått så känns det logiskt att fixa detta. på samma sätt kändes det logiskt att fixa en sned nässkiljevägg. I samband med detta besök så beställdes en tid för operation och samtidigt blev jag meddelad att det fanns risk för blödning och infektion i samband med operationen. Ingen annan information gavs hur operationen skulle genomföras eller vilka andra komplikationer som skulle kunna uppstå. Blödningar och infektionsrisk kändes dock som en oundviklig risk och dessutom som ett kortsiktigt övergående problem utan bestående komplikation. Därefter tog det nån månad och sedan blev jag kallad till operation. Cirka en timme innan operationen skulle genomföras fick jag träffa kirurgen som skulle genomföra operationen. I det här skedet var jag endast inställd på att fixa broskväggen som gjorde nässkiljeväggen sned. Dock medlade kirurgen att han inte trodde att detta skulle räcka för att kunna andas ordentligt utan att han sa att han även behövde ta bort eller minska ner en hudflik i främre delen av näsan också. Vid det här laget visste jag ingenting om näsans funktioner och uppbyggnad och jag såg näsan på samma sätt som luftröret ner till lungorna. Någonting satt i vägen för att luften skulle kunna passera. Jag minns dock att jag frågade honom om det verkligen var bra att ta bort nått och han sa då att det finns tre av dessa hudflikar och att man kan ta bort de nedre utan problem.

Det här skedde som sagt en timme innan operation och jag hade inte läst på om nått mer än att jag begärt ut röntgenbilderna och själv konstaterat att höger näsborre såg trång ut. På grund av den korta tiden för operationen så hade jag ingen möjlighet att läsa på om den här hudfliken utan jag valde att lite på kirurgen. Han var ju trotts allt högt utbildad och verkade förtroendeingivande. Dessutom var det också en maktsituation där jag hade fått uppfattningen om att man kanske inte alls ville göra operationen om inte hudfliken involverades. Skulle jag gjort operationen privat så hade denna nog kunnat kosta 50 000 -100 000 så detta var också en aspekt som gjorde att man inte ville verka besvärlig. Hur som helst jag hade en timme kvar till planerat operation och läget gav inte direkt tid för reflektion eller efterforskning. Således genomfördes operationen.

På bilden nedan kan man se vad som opererades ut, notera att dessa organ/vävnader är ca 5-6 cm långa, se inringat område. Detta är alltså helt bortklippt hos mig. Endast ett stort gapande hål är kvar.

Ursäkta att bilden är lite läskig men den visar bra vad näsmusslorna faktiskt är för något.


När jag vaknade efter operationen så var näsan mycket svullen, säkert tre gånger så stor som normalt. Jag gjorde allt som läkaren sagt, jag sköljde dagligen med saltvatten och gjorde rent så gott jag kunde. Hade feber ett par dagar men sedan gick denna ner. Efter 1-2 veckor tog de bort bandage och sedan hade jag ingen mer kontakt med mottagningen.

Problem utvecklas efter näsoperation Emty nose syndrome / Rhinitis sicca
Jag har inte fört dagliga anteckningar så jag kan inte säga på dagen men någonstans inom 6 månader så fick jag problem med torra och irriterade/svidande ögon. Läkaren på ögonmottagningen konstaterade dels Belfarit såg senare också att slemhinnan runt ögongloben var röd och irriterad/skrovlig. Värst var det högra ögat och från tid till annan så har synes också påverkats genom att ökat varit torrt. Blefariten har jag kommit till rätta med men tyvärr blir slemhinnan runt ögongloben fortfarande irriterad varvid ögat svider, känns torrt och irriterat.

Under de första 6-12 månaderna så var näsan fortfarande svullen och den högra näsborren hade något lägre flöde än den vänstra. Dock kunde jag fritt andas genom båda näsborrarna och jag ansåg därför att operationen var lyckad. Allt eftersom tiden gick öppnades dock höger näsborre upp allt mer. Tillslut kunde jag till och med springa och andas genom näsan. I dag utan överdriva så hade jag kunnat springa i uppförsbacke och enbart andas genom den högra näsborren. Det här kanske låter bra men flödet är alldeles för högt. Jag har längre ingen känsla av att jag andas genom höger näsborre, det känns högst onaturligt och man får hyperventilering som följd. Det vill säga, jag får in för mycket luft för snabbt så att jag vill andas ut för snabbt. Diafragman får inget naturligt motstånd och andningen känns jobbig och onormal. Hyperventileringen gör också så det parasympatisk nervsystemet blir underaktivt vilket gör att man har svårt att komma ner i varv och sova bra.

Jag har inte fört daglig anteckningar över detta men efter några ca 1-2 år efter operationen så har jag minnen av att jag fått stora obehag av torr och varm luft. Första gången jag minns detta var då jag satt på en buss och chauffören maxade värmen. Det här gav då stora obehag i näsa ögon och eventuellt också i bihålorna. Värsta var det i höger näsborre och i höger öga och man ville bara plugga igen näsan och snabbt ta sig ur bussen.

I skrivande stund har det gått drygt 4 år sedan operationen och under denna tid har näs och ögonproblemet kontinuerligt förvärrats. Under lång tid trodde jag dessa problem var medicinskt orsakade men att sluta med medicinen gjorde inte besvären bättre. Jag trodde också under flera år att problemet var kopplade till autoimmunitet och Ulcerös kolit men efter att ha botat mig från detta och varit helt frisk i 2 år så har dessa problem förstärkts när alla andra kroppsliga symtom helt försvunnit. Det här fick mig att i början av 2019 gräva ordentligt och undersöka vad problemen kan bero på.

Total chock när jag inser mitt livs störst misstag
Eftersom jag efter operationen kunde andas fritt genom näsan så låste sig min hjärna på att operationen var en lösning och inte ett problem. Jag läste heller inte något mer om näsan och dess funktion utan fokuserade på att lösa andra hälsoproblem orsakade av Ulcerös kolit genom att lägga om min kost. Dock så hade jag under hela perioden stora problem med ögon och näsa och jag kunder inte förstå varför. Framförallt klarade jag inte av torra miljöer utan mycket stort obehag. Jag förstod verkligen inte varför utan tänkte att det måste ha någon med inflammation att göra men när jag sedan hade varit helt "inflammations fri" i två år så började jag misstänka att det hade annan orsak. Det var då jag beställde ut operatinsberättelsen/journalen vilket kom att bli mitt livs störst chock.

I operations dokumentationen framgår att en "krista" har mejslats bort i septum (nässkiljeväggen) i höger näsborre. Detta har skett genom att slemhinnan har lossats från brosket och därefter har pålagringen mejslats bort. Här skulle operationen ha avslutats men istället har kirurgen också skurit/klippt ut hela de nedre näsmusslorna på båda sidorna. Ben liksom vävnad är 100% borttagna och all vävnad som skulle kunnat fukta, producera slem och vårda näsan är således borta i detta område. I skrivande stund vet jag ännu inte om de mellersta näsmusslorna är rörda också. Jag kan också konstatera att störst ingrepp har skett i den högra näsborren och det är också denna som jag har störst problem i samtidigt som just också höger höga är det största problemet.

Problem efter operation som kvarstår idag

Torr irriterad och svidande näsa och ögon så gott som konstant

Näsblod, framförallt från de bakre delarna i näsan

Oförmåga att vistas i torra, kalla, dammiga eller varma miljöer. Känslig för rök och starka dofter. Sådana här miljöer gör att näsan och ögonen svider, bränner och ger mycket obehag.

Ofta munandning då det gör för ont att andas i näsan, vid näsandning har jag ofta ytlig andning då djup inandning ger sveda och obehag betydligt värre.

Nervsmärta uppstår i näsan som strålar upp mot ögonen. Båda näsborrarna påverkas och båda ögonen men främst den högre näsborren och det högre ögat. En bomullstuss placerat på specifikt område i näsan kan lindra detta.

Vid kallt väder så rinner näsan som en kran, måste torka mig varje 2-3 minuter. Tunt vattenliknade konstisens. Efter ett tag i detta stadium så uppstår nervsmärta som strålar upp mot ögonen. När man sedan kommer in i värmen så blir näsan och ögonen istället extremt torra och irriterade på ett annat sätt.

Varmt väder som sommaren 2018 var extremt jobbig, fick hålla på konstant med ögondroppar och fuktade spray i näsan.

Känsla av att för mycket luft passerar i näsan, framförallt i den högra näsborren. Helt avsaknad av luftmotstånd i denna näsborre. Svårt att få till en naturligt lugn andning. Det går för snabbt att andas in och ut och hyperventilering blir följden = aktiveringen av parasympatiska nervsystemet (fight & flight systemet).

Luktsinnet i höger näsborre är till 90% borta

Ingen eller mycket dålig känsla av att luft passerar i höger näsborre.

Mycket torr i näsan och ögonen på natten. Måste sova bredvid en luftfuktare annars blir symtomen mycket värre.

Emty nose syndrome / Sekundär Rhinitis sicca
Efter att ha kommit i kontakt med begreppet Emty nose syndrome under inledningen till år 2019 och samtidigt läst på om hur näsan och näsmusslorna fungerar så kan jag nu fastställa vad som har varit orsaken till lidandet under så många år. Det är alltså operationen och framförallt bortklippandet av näsmusslorna som orsakat detta. Så gott som allt stämmer in på mig med Emty nose syndrome, det som dock inte stämmer in är att jag inte upplever andnöd. Däremot har jag hyperventilering och en känsla av onaturlig andning.

Hur mycket obehag ger detta?
Efter att ha haft en hel del hälsoproblem under en stor del av livet så kan jag konstatera att det här är det värsta jag någonsin upplevt. Grejen att varje andetag du tar svider och ger obehag gör att det är svårt att fokusera på någon annat. Efter att ha haft Ulcerös kolit, Tinnitus, ledvärk diskbråck och buktande diskar så kan jag konstatera att ögon och näsproblemet är av en helt annan nivå. Om man skulle bedöma lidande från en nivå 0-10 så skulle jag villa sätta näs och ögonproblemen på 10 och de andra sakerna så som diskbråck, Ulcerös kolit etc till 3. (gäller även aktivt skov av ulcerös kolit). Känslan av att konstant ha obehag vid inandning är.... Ja det går inte ens att beskriva med ord.

5 organ/lymfatiska vävnader bortopererade på mig
Den fantastiska vården I Sverige har alltså sett till att skära ut 5 organ / lymfatiska vävnader i mina övre luftvägar. Hela de nedre näsmusslorna är 100% borta, båda halsmandlarna är 100% borta samtidigt som Adenoid vävnaden även denna är 100% borta. Trotts detta anser man att min besvär inte är orsakade av vården själva utan av naturligt åldrande. Man behöver inte ha speciellt mycket IQ för att inse att detta är fullkomligt skitsnack.

Personliga åsikter från näsoperation
Har du läst vilka funktioner som näsmusslorna har ovan så bör du nu inse att en operation på dessa kan få allvarliga konsekvenser för din kommande livskvalitet livet ut. Operationen går aldrig att göra ogjord. Har näsmusslorna väl skurits ut eller minskats ner så har en irreversibel situation uppstått.

Näsmusslorna är komplexa organ med många anslutna blodkärl och nervtrådar. Även om tekniken går framåt så är det idag omöjligt att odla fram en sådan här vävnad och transplantera. Så lär det också vara under en mycket lång tid och vem vet om det någonsin kommer gå att återskapa sådant.

Därför är det av extremt vikt för din personliga hälsa att du verkligen tänker igenom om en operation verkligen är det rätta för dig.

Oavsett vad kirurger eller läkare säger så kan man inte bara skära bort eller bränna av näsmusslorna utan några som helst negativa konsekvenser på deras funktion. Funktionen kommer påverkas, så är det bara. Tro inte på läkare som säger att så inte är fallet, det är ren och skär lögn.
Det är inte så att evolutionen genom tusentals år odlat fram en vävnad som är helt oviktig, helt utan funktion. Alla organ våra kroppar består av har en funktion och bara för att läkarna anser att man kan överleva utan ett specifikt organ så innebär inte detta att livskvaliteten kommer bli bra när detta organ skärs ut.

Tanken på att förbättra kroppens funktion genom att skära bort ett organ eller en kroppsdel måste anses vara fullkomligt vansinne. 

Det är en sak med operationer om man har skadat sig och verkligen måste opereras, eller om man har en cancer konstaterad som inte kommer sjunka ihop av sig självt. Men att operera bort en vävnad eller ett organ med betydande funktion är helt absurd. Det är inte lösningen, det är möjligen en genväg, men det är definitivt inte en lösning och den här genvägen kommer dessutom inte komma utan komplikationer. Framförallt inte om man tar bort något viktigt så som näsmusslorna.

Som du frågar får du svar
Beroende på vad du frågar var så kommer du få svar därefter. Går du till frisören och frågar om du behöver klippa dig så förstår du nog vilket svar du kommer få. Liknande svar lär du också få om du går till verkstaden och frågar om de tycker att du skall göra en service på bilen.

Att gå till kirurgen och fråga om en operation av x eller y kan genomföras utan problem kommer även detta generera ett liknande svar. Med stor sannolikhet kommer kirurgen säga något i stil med: "inga problem, det här är en rutinoperation, sådana här gör jag 5 gånger i veckan" Möjligtvis kommer han kort nämna risk så som blödningar och infektioner men i övrigt lär han förespråka sin egen verksamhet. Det är hans övertygelse och det enda han egentligen ser är att patienterna överlever själva operationen. Hur de mår 1,2,10 eller 20 år senare har han egentligen ingen insikt i.

Därtill måste man inse:

Skalpellen är kirurgens verktyg, det är med denna han arbetar. Problemen man stöter på under arbetets gång kommer lösas med hjälp av detta verktyg. 

Dessutom vill kirurgen göra ett bra jobb och i hans värld är ett bra jobb ett sådant där fullkomligt avlägsnande av kroppsdel y eller x har genomförts. Om patienten får långtgående besvär av denna operation är egentligen ovidkommande för hans löneutbetalning.

En kirurg anställd inom den statligt finansierade sjukvården är inte beroende av rykte på samma sätt som en privat klinik är. Skulle en privat klinik göra för stora ingrepp som förstör patienterna så skulle detta leda till färre kunder och längre inkomst och i värsta fall konkurs av verksamheten. En statligt anställt kirurg däremot har inget rykte stå upp för som kan påverka hans inkomst på det sättet. I hans värld är högsta målet att se lyckade operationresultat. Vid en näsoperation innebär detta fria andningsvägar inom någon månad efter operationen. Huruvida patienten får långtgående besvär 2,5 eller 10 år senare är av ointresse för sjukhusets bedömning över hur duktig kirurgen är på att operera. Därför kan det finnas skäl till att välja en privat klinik om man ändå har tänkt att göra en operation.

Vad kan man göra för att undvika Emty nose syndrome (ENS)?
Ens är ett tillstånd som enbart uppkommer efter näsoperation som har förstört för mycket av slemhinnan. Därför är det bästa man kan göra att helt undvika all typ av operation på näsan. Specialistläkaren Steaven Houser anser att 20 % av alla som helt avlägsnar näsmusslorna utvecklar fullskaligt Emty nose syndrome med andnöd som följd. Mörkertalet är antagligen stort då vården inte anser att det problem finns, få personer kommer uppsöka specialistläkare för det. Dessutom finns inga sådana specialistläkare i Sverige i skrivande stund. Till detta kommer också att det lär var många som utvecklar torr näsa (Rhinitis sicca) först flera år efter operationen och då kommer bara läkarna häva att det beror på andra saker så som normalt åldrande.

Vill man trotts detta ändå göra en näsoperation måste man noga välja en kirurg som använder så skonsamma metoder som möjligt för att öppna upp näsans andningsvägar. Har väl näsmusslorna skurits ut så är detta irreversibelt. Ingenting kan återställa näsans funktion efter en sådan handling.

Vården har ett sjukt sätt att se på kroppen
De flesta människor föds med en hel fungerande kropp. Att anse att vi kan bättra dess funktion genom att skära bort delar som vården inte anser vara viktiga är helt absurt. Det är som att läkaren säger: Jag har rätt, kroppen och hundratusentals år av evolution har fel. Visst du kanske överlever utan organ, x eller y men frågan som är viktigast hur mycket lidande och besvär blir det utan detta organ? Det här är frågor som få kirurger och läkare ärligt kommer svara på, dels för att de inte vet men dels också för  att ett sådant svar skulle hota deras framtida yrkesutövande. Vad skall en specialistutbildad näskirurg göra om det inte längre är okej att operera näsan på folk?

I efterhand kan jag bara konstatera, visst det är lite irriterande att vara täppt i näsan men att att ha Emty nose syndrome / Rhinitis sicca är 100 gånger värre. Nästäppan var bättre ibland och sämre ibland men och det var väldig sällan jag hade problem dagtid. Dessutom gick nästäppan alltid att helt avhjälpa med nässpray. Hade jag vetat vilken funktion näsmusslorna har och vad som kan uppstå om man opererar på dessa så hade jag aldrig någonsin genomfört operationen. Jag gick till läkaren med ett litet rätt obetydligt problem och kom därifrån med ett livslångt lidande och ett förstört liv.

Behandla nästäppa naturligt
År 2016, två år efter operationen gjorde jag ett IGG antikroppstest mot olika födoämnen och fick svar att jag inte tålde ca 7-10 födoämnen. Jag uteslöt dessa och min Ulcerös kolit blev sedan helt bra. Magen som varit svullen och orsakat besvär i 10 års tid blev helt platt och lugn. Dessa födoämnesintoleranser var troligtvis också grundorsaken till min nattliga nästäppa och således hade jag bara kunnat utesluta dessa livsmedel för att bli av med min nattliga nästäppa. Därför rekommenderar jag dig starkt att testa alla typer av födoämnestester först innan du tar beslut om operation. Kroppen har flera olika typer av antikroppar, tex IGA, IGE, IGG IGF och så vidare. Notera dock att den statlig finansierade sjukvården inte testar alla antikroppar. De flesta vårdcentraler testar bara IGA eller om det är IGE. Gör du ett allergi eller födoämnestest via den statligt finansierad sjukvården så kommer du inte få ett korrekt svar. Därför rekommenderar jag dig med täppt näsa att uppsöka privata aktörer för att kolla om du har allergi eller födoämnesintolerans innan du tänker på operation.

Dessutom kan man är efter år behandla nästäppa helt riskfritt med hjälp av vanligt saltvatten. Det här är ett mycket bättre alternativ än att be en kirurg skära ut ett organ. Därtill så finns nässköljningsmaskiner som man dagligen kan använda för att skölja bort slem som gör näsan täppt.

Åtgärd av Rhinitis sicca och Emty nose syndrome
Har näsmusslorna helt opererats bort så kan man idag tyvärr inte göra detta ogjort men det finns ändå saker som eventuellt skulle kunna lindra lidande något och det är bland annat injektioner av stamceller samt in-operering av inplantat som strukturellt skall efterlikna näsmusslorna för att öka luftmotståndet i näsan.

Här följer en list på specialistläkare på Emty nose syndrome
Länk till specialistläkare för Emty nose syndrome 


Nedan presenterar jag lite information kring 
vissa av de läkare som har behandlingar för ENS

(USA)
Dr Subinoy Das 

US Institute for Advanced Sinus Care & Research
974-E Bethel rd, columbus Ohio, 43214
Telefon: (614) 867-3681
Internet: http://www.usasinus.org
E-mail: info@usasinus.org

OBS: Dr Das skriver ibland i gruppen Empty Nose Syndrome Awareness under namnet Usiascr Usiascr.


Dr Das verkar i skrivande stund vara den läkaren i världen som har mest behandlingar för ENS. Behandlingarna är dock dyra jämfört med Europeiska läkare.

(USA)
Dr Jayakar V. Nayak


Stanford University
Dept of Otolaryngology
Head and Neck Surgery
801 Welch RdMC
5739 Stanford, 
CA 94305

Telefon: (650) 723-5281 (office)
Hemsida: https://profiles.stanford.edu/jayakar-nayak


(USA)
Steven Houser

Case Western Reserve University
The MetroHealth System (Cleveland, Ohio)
USA

https://www.metrohealth.org/physician/steven-houser-060046






(Spanien)
Juan Pablo Monreal Vélez



Typ av läkare: Plastikkirurg och rekonstruktion

konsultation i Madrid, adress:
C/ Serrano, 207 -1º planta - 28016 Madrid

konsultation i TORREJÓN DE ARDOZ, adress:
 C/ Londres, 54 - 1º D - 28850 Torrejón de Ardoz

Hemsida: https://www.drmonreal.info/
Telefon: +34 911 610 162


Behandling: Injektioner med vad jag uppfattar som stamceller samt inplantat (revben från egen kropp) 

info från tidigare patient: 
I have had two adipose tissue enriched with stromal vascular fraction (SVF) done by Dr Juan Pablo Monreal Vélez in Madrid (Spain). He is a reconstructive and plastic surgeon. He uses two different methods to get the SVF. In the first one he gets the SVF using enzymes and it is quite expensive -around 7,500 euros- and in the second one he gets the SVF using a mechanical method and it is much cheaper -araound 1,700 euros. If you don't have enough tissue, Dr Monreal suggests costal cartilage implants from the own patient or hydroxyapatite injections. I am not sure how much experience he has doing cartilage implants or hydroxyapatite injections.

(Italien) Parma
Dr Fabio Piazza

Konsultation i via kliniken Gemini, adress:
GEMINI MEDICINA SPECIALISTICA SRL
Piazzale Badalocchio 3 / A, 43126 PARMA


telefon: 0521 985454
email: segreteria@geminimedicina.it

Konsultation i via kliniken Medisaluser, adress:
Medisaluser
Via Giuseppe Verdi 27/a
43121 Parma (PR)

telefon: 0521.234181 - 0521.200698
email: info@medisaluser.com

Typ av läkare: Kirurg som opererar in costal cartilage, donor rib. Alltså brosk från en avliden pesons bröstkorg. Operationen utförs i 1- 3 steg med minst 6 månader i mellan. Anses av många patienter vara den duktigaste kirurgen i Europa när det gäller inplantat för ENS. Har jag fattat saken rätt så gör han ingen stamcellsbehandling

(Italien) Milano
Dr Enrico Dondé

Adress:
Milano, Villa Letizia, Via Donizetti 12

Eller 

Milano CDM, Foro Bouna parte 63,

Kliniker finns även i orterna: Torino, Bologna och Palermo. 

Telefon till Milanoklinikerna: 0286 451 189 eller 3342 756 842
email: info@chirurgiadelnaso.it 
Typ av läkare: Plastikkirurg som huvudsakligen fokuserar på näsoperation. 
Gör även PRP injektionsbehandling. Mig veterligen är han ej specialiserad på Emty nose syndrome men man kan göra PRP injektioner via honom i syfte att läka ENS. Har talat med en person som fått PRP injektioner i Septum och i näsmusslorna av honom.

(Tyskland) Lichtenfels
Dr Robert Bodlaj

Adress: Bamberg Strase 7
962 15 Lichtenfelts

Telefon: +49 95 71 58 85
Email: info@schlafenmedizin-praxis.de

Hemsida: https://www.schlafmedizin-praxis.de/


  

Typ av läkare: Specialist på bland annat Emty nose syndrome. Erbjuder bland annat implantatoperation med Alloderm = cadaver skin from animal. Erbjuder en omfattande diagnosanalys för Emty nose syndrome, tämligen dyr dock. Utför även PRP och hyaluronic injektionsbehandling samt cytokine behandling för ENS. 

Information från mail kontakt i början av 2019

How expensive is it?

All costs are calculated based on the GOÄ (German Medical Fee Schedule). For an evaluation of your medical history form and a CT scan from an outside source, the cost would be €102.00. For a complete examination with DVT, endoscopy and nasal flow measurement, including 24-hour recording, the cost is estimated at €651.96.

The costs for the individual procedures are highly variable, depending on whether they can be performed on an outpatient basis or have to be done in hospital. For example, the cost for one session of PRP treatment (a total of 3 to 5 treatments are necessary) is €318.92. The costs for inpatient surgery including Integra implantation total about €5,000.00. If surgery on the sinuses or the nasal septum is required, the costs increase accordingly.

Dr Robert Bodlay Står i kontakt med Dr Houser i USA där utbyte sker av erfarenheter från behandling av ENS

(Tyskland) Leipzig
ACQUA Clinic

Adress: HEAD CENTER Practice in the ACQUA Clinic
Käthe-Kollwitz-Straße 64
04109 Leipzig


Telefon: 0341 33 73 31 10

E-Mail: 
kopfzentrum-gruppe.de

Hemsida:
 www.kopfzentrum-gruppe.de
www.acqua-klinik.de

Typ av klinik: mer info kommer


Hemsida: https://swissclinics.net/en/
Kontakt sida: https://swissclinics.net/en/contact/
Epost: info@swissclinics.net


info om Emty nose syndome: https://swissclinics.net/en/treatments/empty-nose-syndrome/

I skrivande stund hittar jag inte några kliniker eller någon specifik läkare/kirurg men vad gäller Emty nose syndrome så erbjuder man följande

Mesenchymal Stem Cells (MSC)
Stromal Vascular Fraction (VSC)
lipofilling (autologous fat transfer)
osäker på om man erbjuder inplantat.

As with other tissue defects of the human body, it is possible to treat the condition with stem cells from the patient’s own (autologous) fat tissue or simply by means of autologous fat. In contrast to the surgical treatment involving implantation of artificial nasal conchae under general anesthesia, this procedure is done in local anesthesia in an outpatient setting.

For regeneration of nasal mucosa and other damaged internal structures of the nose the injection of Mesenchymal Stem Cells (MSC) as well as Stromal Vascular Fraction (VSC) isolated from the patient’s own fat tissue recommends itself. Additional volume in the nasal conchae and the regeneration of the mucosa can lead to a long-lasting improvement in the symptoms.

In lipofilling (autologous fat transfer) the missing volume in the nasal conchae is replaced by fat harvested from the patient’s own body. Before implantation the fat can optionally be enriched with the patient’s own stem cells. This procedure is called Cell-Assisted Lipotransfer (CAL).


Saker jag testat som lindrar ENS-besvären 
Jag placerar en bit bomull i näsan, denna formar jag som till tjockleken av en penna (ca 5 cm lång) och placerar sedan långt in i näsan där näsmusslan annars skulle ha suttit. Andningen känns då mera normal, det blir mycket mer normalt motstånd och jag får ner andningsfrekvensen en hel del vilket är bra när man skall sova. Det hjälper också lite mot torrheten, framförallt om man är utomhus.

Vaselin hjälper en del men men kan enligt enligt vissa orsaka lunginflammation när det kommer ner i lungorna. OBS Vaselin är baserat på petroleum och är en restprodukt vid framställning av bensin. Jag kommer personligen sluta använda Vaselin efter denna kunskap. Använd heller inte produkter med Bensalkoniumklorid (Benzalkonium Chloride). Detta kan skada slemhinnan.

Olika typer av olja lindrar en stund men inte lika länge som vaselin. Oljor minskar också känslan av inandning vilket jag inte upplever vaselin gör.

Vid nervsmärtor i näsa och ögon så hjälper det att identifiera nerven i näsan via en topps. När man träffar denna svider det mycket, så då vet man att man är på rätt ställe. Att applicera vaselin här och sedan en bomullstuss brukar göra att 90 % av nervsmärtan går över på ca 10 min.

Luftfuktare på natten som jag har anslutit ett rör på så att ångan kan riktas mot ansiktet.

Testar just nu antibiotika salva samt grapefruktkärnextrakt (grape seed extrakt) för att döda bakterierna i näsan eftersom kroppen själv har svårt att göra detta då mucus saknas för uppgiften. Har observerat mindre mängd blod på nässlemhinnan efter några dagar.

OBS: för dig med torr näsa / Emty nose syndrome, fokusera så mycket du kan på att hålla nässlemhinnan fuktig. När den torkar ut över lång tid så skadas den, risken finns att adaption då sker av slemhinnans celler så att dessa får en mer hud lik struktur varvid näsans förmåga att hålla sig fuktig ytterligare sänks.

Har också gjort egen salva av bivax och olivolja som jag smörjer på med en topps, detta är än så länge det bästa jag testat. Fördelen är att bivaxet gör att det stannar kavar länge samtidigt som det är helt naturligt. Bivax är dessutom antibakteriellt.

Nedan kommer jag lägga in mer information om olika typer av behandlingar man kan gör a för att minska lidandet av Emty nose syndrome / torr näsa. Håll ögonen öppna här för mer framtida information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar