torsdag 29 november 2018

Återföring av utländsk källskatt - så här går det till

Sagan om Källskattens återkomst

Länge har jag velat förstå hur Avanza går tillväga när de driver in Källskatten till de kunder som har kapitalförsäkring via Avanza pension. Vid flera tillfällen har jag frågat utan att få svar. Avanza har bara sagt att man inte lämnar ut fullständiga uppgifter på detta. Därför har jag grottat ner mig ordentligt och kan nu presentera ett omfattande inlägg som berör Källskatt på utländska bolag samt hur Avanza gör för att driva in denna till sina kunder.

Nedan får du bland annat svar på

Vad ett dubbelbeskattningsavtal är för något?
Om du kommer få all utländska källskatt återförd av Avanza?
Hur drivs källskatten in och hur fördelas den bland kunderna? Får alla åter lika mycket procentuellt?
Kommer du få all källskatten åter om du köper bolag där det dras hög källskatt? tex Danska bolag.

Nedan presenteras också ett dokument på hur mycket vi svenskar lägger i källskatt till olika länder.
Har du själv erfarenhet av att få utdelning från vissa länder får du gärna lägga en kommentar och skriva hur mycket det dras för dig. Skriv då också gärna viken bank du har.

Längst ner i dokumentet kan du se lite av de faktauppgifter som ligger till grund för detta inlägg.

OBS: inlägget berör främst återföring av utländska källskatt på Kapitalförsäkring men jag nämner även kort hur detta fungerar på Investeringssparkonto.

Alright, låt oss börja!

Det här behöver du veta först!

När du äger utländska aktiebolag finns det avtal mellan Sverige och det utländska landet som bestämmer hur mycket skatt som skall tas ut på utdelningen, dessa avtal kan se olika ut och därför kommer skatten att variera beroende vilket land bolaget har sitt säte i. Det vanligaste är dock att den utländska källskatten ligger på 15%. Notera att det är just sätet som avgör storleken på källskatten. Det spelar alltså ingen roll på viken börs du handlar aktien.

Exempel:
Pfizer kan handlas som ADR på stockholmsbörsen men Bolaget är registrerat i USA. Detta innebär att även om du köper Pfizer i Sverige så kommer du få erlägga 15 % i källskatt till USA.

Investeringssparkonto - Avräkning av utländsk källskatt 
Har man utländska bolag med utdelning på ISK får man räka bort erlagd källskatt mot den årliga schablonintäkten för investeringssparkontot. OBS du kan endast få avräkning på det eller de investeringssparkonton där du har utländska värdepapper förvarade. Din bank skall årligen rapportera schablonintäkt och utländsk skatt till skatteverket. Skatteverket räknar sedan fram hur mycket du fått i utdelning från utländska bolag. Vid beräkningen förutsätter skatteverket att 15% källskatt erlagts per bolag.

OBS viktigt vid utländska VP på ISK: Du får inte avräkning med ett högre belopp än den skatt som det andra landet har rätt att ta ut enligt aktuellt skatteavtal. Se skatteavtal nedan.

Se denna länk till skatteverket som visar hur mycket respektive land har rätt att ta ut i skatt enligt skatteavtal mellan Sverige motpartslandet.

När det gäller Norge, Finland och Danmark så säger skatteavtalet att dessa länder får ta ut 15 % i skatt av svenska medborgare. Dock drar Danmark 27 % samtidigt som Norge från år 2019 kommer dra 25%. Eftersom du aldrig kan få högre avräkning än vad motpartslandet har rätt att ta ut enligt skatteavtal så resulterar detta i att du inte kommer få tillbaka all skatt via skatteverkets automatiska avräkning. I detta fall kommer du då få vända dig till respektive lands skattemyndighet för att där ansöka om att få tillbaka den del som överskjuter 15 %.

Exempel: Om du får en utdelning om 10 000 kronor från ett bolag i ett annat nordiskt land och den utländska skatten uppgår till 2 700 kronor (27%) så får du bara avräkning med 1 500 kronor (15%) Mellanskillnaden om 1 200 kronor får du begära tillbaka från det andra nordiska landet.

Notera också att om du har underskott av kapital i Sverige så så är möjligheten till avräkning begränsad till maximalt 500 kr per år.

För min del gör det här att jag tycker det blir för krångligt och jag har därför valt att ha alla mina utländska bolag på en kapitalförsäkring istället.

Revidering av tidigare uppgift: Har tidigare angett i detta inlägg att Nordnet endast skulle ha dragit 15 % källskatt på ISK för danska innehav eftersom de själva har verksamhet där. Har kollat detta igen och tydligen har detta varit en felaktig uppfattning. Nordnet liksom Avanza drar 27 % källskatt för danska innehav, detta oavsett om det gäller innehav på ISK eller Kapitalförsäkring. Notera dock att på aktie och fondkonto läggs ytterligare 3% till för att komma upp i svensk nivå på reavinstskatt = 30%.

Vill du läsa mer hos skatteverket kan du göra det här, mer info finns även här.

Notera att du kan behöva dubbelkolla i deklarationen att skatteverket fått rätt uppgifter om erlagt källskatt. Om den verkliga inkomsten på Investeringssparkontot från de utländska bolagen inte stämmer överens med de uppgifter som skatteverket räknat fram så kan du få för hög eller för låg avräkning. I detta fall skall detta korrigeras genom att skicka in blankett SKV 2703 till skatteverket. På denna skall du tala om hur stor skatten verkligen är.

Kapitalförsäkring - Återföring av utländsk källskatt

Eftersom kapitalförsäkring är en schablonbeskattad sparform är tanken att du inte skall lägga någon skatt utöver schablonskatten, därför ansöker banken om återföring av den utländska källskatten. Tyvärr gör dock inte alla banker detta, kolla gärna med din egen bank vad som gäller.

Med undantag från Nordea som återför källskatten direkt så tar ofta inhämtandet av skatten mycket lång tid. Har du Avanza så fungerar det så här: Källskatt erlagt under år 2015 återfås år 2018 under perioden Januari till Mars. Dvs: årets källskatt återfås först 2 år och 1-3 månader framåt i tiden.

Har du de utländska vp i en kapitalförsäkring får du hos Nordnet tillbaka 100% av erlagd källskatt. För Avanza ligger summan historiskt på 90-95%. Enligt uppgifter från Marcus Hernhag fick han via Avanza tillbaka 92 % under ett specifikt år via Avanza. När det gäller år 2018 skriver Avanza att man lyckats återföra 100 % av källskatten till sina kunder.

När det gäller Kapitalförsäkring uppger Nordnet i mejl 2018-11-21 att man ansöker om att få hela den utländska källskatten återbetald till sina kunder. Detta oavsett om det gäller ett bolag där det dragits tex 15 % eller 27 % osv. Således behöver man inte vara orolig för att man inte skall få tillbaka källskatten i de fall bolagen/länderna drar mer än 15 % källskatt. Enligt uppgifter har Nordnet historiskt fått tillbaka 100% av källskatten.

Hur återför Avanza pension utländsk källskatt 
till kunder med kapitalförsäkring?

Avanza pension ansöker kollektivt om återföring av källskatten
Avanza pension äger de värdepapper som kunderna förvarar hos dem på KAF. Detta innebär också att du personligen inte kan söka om återföring av källskatten utan detta ligger på Avanza pension.

När Avanza ansöker om återföring av källskatten gör man detta genom att vända sig till den svenska skattemyndigheten. Här refererar man sedan till att utländsk källskatt skall återbetalas i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet. (mer om detta senare). Den summa som man lyckas få tillbaka från skatteverket fördelas därefter lika så att alla kunder får tillbaka lika stor procentuell del av erlagt källskatt.

Exempel:
Avanza pensions kunder har totalt lagt 100 miljoner i källskatt.
Avräkning görs mot avkastningsskatten och skatteverket medger denna, återbetalning sker och Avanza får ut 90 miljoner från skatteverket. Totalt sett har Avanza då fått åter 90 % av all erlagt källskatt, detta innebär således att samtliga kunder med KAF kommer få tillbaka 90 % av den utländska källskatt de lagt.

Källskatten räknas av mot avkastningsskatten för Kapitalförsäkringen på följande vis.
Erlagt källskatt år 2016 kommer räknas av mot total avkastningsskatt som tagits ut år 2017.
Detta kommer göras på deklarationen år 2018 för att sedan betalas ut under de inledande månaderna år 2019.

Notering: Således är det en utdragen process där det efter avslutat skatteår 31/12 tar drygt två år innan du kan få pengarna återförda.

Notering: Om jag uppfattat saken rätt så innebär ovan text att Avanza pension måste ha lagt mer i avkastningsskatt till skatteverket än vad de lagt i utländsk källskatt för att kunna få full avräkning av utländsk källskatt. Om så inte har skett bör detta kunna innebära att kunderna inte får tillbaka all källskatt.

Information om Dubbelbeskattningsavtalet.
Dubbelbeskattningsavtalet är ett avtal mellan Sverige och andra länder där man bestämt hur mycket källskatt Källstaten (den utländska staten) skall ta ut. Syftet med avtalet är att förhindra skatteflykt samt att förhindra att de berörda ländernas medborgare inte blir dubbelbeskattade. Procentsatsen som anges i avtalet mellan Sverige och andra länder kan variera från fall till fall men för att dra ett exempel kan nämnas att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Danmark säger att 15 % skall dras av källstaten.

Dubbelbeskattningsavtalet följs inte varvid problem uppstår för Avanza.
När det gäller Danmark så säger dubbelbeskattningsavtalet att 15 % skatt skall tas ut av den danska staten.  Av någon anledning tar de dock ut 27 %. Således tar de ut 12 % mer än vad som avtalats. Detta blir då ett problem för Avanza eftersom svensk skattelag säger att man inte kan beviljas mer i avräknad källskatt än vad än vad den utländska staten har rätt att ta ut enligt dubbelbeskattningsavtalet. I fallet med Danmark innebär detta att Avanza maximalt kan få tillbaka 15 % av erlagda 27 % från den svenska skattemyndigheten.

Lösning finns men Avanza har inte velat göra något åt saken
Lagen säger att man som privatperson vid ISK kan få avräkningen på källskatten med den procentsats som dubbelbeskattningsavtalet säger. I fallet med Danmark skall man således på ISK kunna få avräkning med maximalt 15 % av erlagt källskatt. Som vi nu vet tar Danmark ut 27 % och därför får man som privatperson själv vända sig till den Danska skattemyndigheten för att driva in överskjutande 12 %.

Det jag nu fått reda på är att denna regel också gäller Avanza Pension. 

Avanza kan på deras kapitalförsäkring göra exakt som du som privatperson kan göra på ISK.
Problemet är dock att man inte har velat lägga tid och resurser för att driva in denna skatt.

Denna lathet har således gjort att du som Avanza kund historiskt vid flera tillfällen inte fått tillbaka mer än runt 90 % av erlagd källskatt.

Förbättringar gjorda av Avanza under år 2018! 
Mer källskatt från utländska stater skall drivas in.

2018-11-23 var jag i kontakt med Avanza och fick då förklarat för mig att Avanza har gjort vissa förbättringar. Tydligen kommer man i för vissa länder med högre källskatt än 15 % göra sig besväret med att kräva tillbaka den överskjutande skatten.

Vilka dessa länder är vill man inte tala om och det verkar också som att man på förväg inte vet detta. Det enda man skriver är att man kommer försöka kräva in erlagt källskatt i de fall där det rör sig om större summor som investerarna annars inte hade fått tillbaka.

Notering: låter lovande och under år 2018 lyckades man faktiskt återföra 100% av den källskatt som investerarna lagt för år 2015.

Mindre källskatt kommer återföras Avanzas kunder som grupp desto fler personer som innehar bolag där det dras mer skatt än vad dubbelbeskattningsavtalet säger.

Avanza fick under år 2017 en hel del kritik för att de inte försökt få tillbaka all källskatt till investerarna och tydligen så verkar man till viss del lyssnat på kritiken och försökt att åtgärda det.

Av stycket ovan framgår dock att man inte kommer försöka driva in källskatten från samtliga länder där det dras mer än vad dubbelbeskattningsavtalet säger. Konkret innebär detta:

Desto fler av Avanzas kunder som investerar i bolag där det dras mer skatt än vad dubbelbeskattningsavtalet säger desto mindre kommer investerarna som grupp få tillbaka i återförd källskatt.

Notering: Avanza har på senare år öppnat upp för handel i flera länder där man drar en hög källskatt. Exempelvis kan man numera handla i Belgien och här drar källstaten hela 30 % i källskatt. Som jag beskrivit ovan kan Avanza pension dock endast få tillbaka 15 % av dessa från skatteverket och om de inte gör sig besväret att driva in resterande 15 % från Belgien så brinner dessa pengar inne för investerarna. slutsats:

Risk finns att Avanza i framtiden då de erbjuder handel i fler länder kommer få tillbaka allt mindre av den källskatt som investerarna som grupp erlägger varje år.

Frågor jag haft gällande återföring av källskatten hos Avanza

Kommer jag personligen få tillbaka mindre procentuell summa av erlagd källskatt om jag köper bolag i länder där det dras mer skatt än vad som anges i dubbelbeskattningsavtalet?

Exempel:
Jag köper 5 danska bolag i KAF 1 där det dras 27 % källskatt (avtal säger 15 %)
Jag köper 5 finska bolag i KAF 2 där det dras 15 % källskatt (avtal säger 15 %)

Kommer jag procentuellt få mer eller mindre tillbaka av erlagt källskatt på något av dessa konton?
Svar: Nej, personligen får du på både KAF 1 och KAF 2 tillbaka lika stor procentuell andel som alla andra investerare får.

Källskatten drivs in kollektivt till samtliga placerare som grupp och den summan Avanza pension får in fördelas så att alla investerare får tillbaka lika stor procentuell del av den källskatt som dragits från respektive persons konto.
Notering: 

Om Avanza pension inte kräver pengarna åter från Danska skatteverket kommer detta innebära att mina Danska innehav med 27 % skatt kommer göra att samtliga placerare får tillbaka mindre del av erlagd källskatt än om jag hade valt de finska aktierna på KAF 2 med 15 % skatt

Således kommer jag själv också i praktiken få tillbaka mindre del skatt på KAF 1 genom att kollektivet får mindre pengar. Dock är min erlagda skatt så liten i jämförelse med total skatt och därtill är det så många placerare som delar på konsekvensen av mitt aktieval så i verkligheten kommer det personligen inte påverka mig alls. Slutsatsen står dock kvar:

Även om jag personligen inte förlorar skatt på att välja utländska bolag där det dras mer källskatt än vad dubbelbeskattningsavtalet säger så kommer placerarna som kollektiv hos Avanza påverkas negativt desto fler av dem som väljer aktier där källstaten tar mer skatt än vad dubbelbeskattningsavtalet säger.

Nedan följer en lista på hur mycket procentuellt källskatt som dras för svenskar som investerar i respektive land

Listan visar inte vad som skall dras utifrån skatteavtal utan den summa som faktiskt dras.

FET text i tabellen = jag kan själv bekräfta att denna procentsats dras genom egna innehav.
Du som läser detta får väldigt gärna skriva en kommentar om du säkert vet vad som dras för respektive land.

  Land  Skatt för Svenskar Notering
  USA 15% 15 % för alla mina USA bolag
  Australien 15%
  Belgien 30% Avanza drar 30 % i Groupe Bruxelles Lambert
  Bulgarien 10%
  Chile 10%
  Cypern 15%
  Danmark                             27% Har ej danska bolag men vet detta
  Egypten 20%
  Estland 15%
  Finland 15% 15 % för alla mina finländska bolag
  Frankrike     30%                  
  Grekland 0%
  Indien 10%
  Island 15%
  Italien 15%
  Jamaica 22,5%
  Japan 15%
  Kanada 25%      * 15 % dras på BEP.UN, se nedan
  Kenya 25%
  Kina 10%
  Lettland 15%
  Litauen 15%
  Luxemburg 15%
  Malaysia 15%
  Norge 25% från 2019 Avanza drar 15 % från 2019
  Storbritannien  0-15% ** Mina innehav = 0 % se nedan
  Storbritannien via USA (ADR) 0% 0,005 USD / aktie
  Schweiz 35%
  Tanzania 25%
  Thailand 30%
  Turkiet 20%
  Tyskland 25 % oftast
  Ukraina 10%
  Vitryssland 10%
  Zimbabwe 20%

Nederländerna 15 %
Österrike 10 %

Förklaring, se * i tabell
* 15% har dragits för mig hos Avanza för Brookfield Renewable Partners (Kanada)
** 0% dras för Standard life Aberdeen plc samt för, BHP billiton plc, (London)

Ett bolag kan ha givit ut aktier på börser i flera länder, för att veta vilken källskatt du som svensk kommer lägga behöver du veta vilket land bolaget har sin skattemässiga hemvist i. 

Här följer några exempel: 
Bolaget G4S är noterad i Danmark men har sitt huvudsäte i UK och har därför 0% källskatt.
Unilever är noterad i USA som ADR men har sitt huvudsäte i UK och har därför 0% källskatt.

Utdelning med inlösen
I vissa fall kringgår bolagen reglerna med källskatt genom att emittera specialaktier i samband med utdelning som sedan löses in efter en kort tid, på detta sätt kan man slippa lägga källskatt som svensk trotts att bolaget har sitt säte utanför Sverige. Vet att ABB gör detta i skrivande stund 2018.

Lista med bolag på stockholmsbörsen där Källskatt eventuellt kan tas ut
Nedan bolag har sitt säte utomlands och som svensk skulle man således kunna få erlägga källskatt för dessa bolag trotts att de handlas på stockholmsbörsen. Kolla själv vad som gäller.

BolagLand
EnquestUK
Astra ZenecaUK
CostalKanada
Stora EnsoFinland
TietoFinland
PSINorge
ABBSchweiz
AutolivUSA
EpiceptUSA
OxigeneUSA
MillcomLuxemburg
Lundin miningKanada
Africa oilKanada
Pfizer                        USA

I skrivande stund kvarstår också osäkerheter kring hur Nordea kommer göra med källskatt efter att de flyttat huvudkontoret till Finland under 2018. Troligtvis kommer 15 % dras även för den Nordea aktien som är noterad på Stockholmsbörsen.

Uppdatering 2018-11-20
Fick vetskap om en sida som visar utländsk källskatt.
http://www.ftse.com/products/indices/withholding-tax-service

Tror man skall tolka denna sida som generell då den inte är specifik för just oss Svenskar.


Country Country Code Current Tax Rate (%)
ANTIGUA AND BARBUDA ATG 25
ARGENTINA ARG 7
AUSTRALIA AU 30
AUSTRIA OEST 27.5
BAHAMAS BHS 0
BAHRAIN BHR 0
BANGLADESH BGD 20
BARBADOS BRB 25
BELGIUM BELG 30
BERMUDA BMU 0
BOSNIA & HERZEGOVINA BIH 5
BOTSWANA BWA 7.5
BRAZIL BRAZ 15
British Virgin Isles VGB 0
BULGARIA BGR 5
CAMBODIA KHM 14
CANADA CAN 25
CAYMAN ISLANDS CYM 0
CHILE CHL 35
CHINA CHN 10
COLOMBIA COL 5
CROATIA HRV 12
Curacao CUW 0
CYPRUS CYP 0
CZECH REPUBLIC CZE 15
DENMARK DEN 27
EGYPT EGY 10
ESTONIA EST 0
FALKLAND ISLANDS FLK 0
FAROE ISLANDS FRO 18
FINLAND FIN 30
FRANCE FRA 30
FRENCH GUIANA GUF 30
GABON GAB 20
GEORGIA GEO 5
GERMANY GER 26.375
GHANA GHA 8
GIBRALTAR GIB 0
GREECE GRC 15
GUERNSEY GGY 0
HONG KONG HK 0
HUNGARY HUN 0
Iceland ISL 20
INDIA IND 0
INDONESIA INDO 20
IRELAND IRE 20
ISLE OF MAN IMN 0
ISRAEL ISR 25
ITALY ITA 26
IVORY COAST CIV 10
JAMAICA JAM 33.333
JAPAN JA 15.315
JERSEY JER 0
JORDAN JOR 0
KAZAKHSTAN KAZ 15
KENYA KEN 10
KOREA KOR 22
KUWAIT KWT 15
KYRGYZSTAN KGZ 10
LEBANON LBN 10
LIBERIA LBR 15
LITHUANIA LTU 15
LUXEMBOURG LUX 15
MACAU MAC 0
MACEDONIA MKD 10
MALAYSIA MAL 0
MALTA MLT 0
MARSHALL ISLANDS MHL 0
MAURITIUS MAU 0
MEXICO MEX 10
MONACO MCO 0
MONTENEGRO MNE 9
MOROCCO MAR 15
NAMIBIA NAM 20
NETHERLANDS NETH 15
NETHERLANDS ANTILLES ANT 0
NEW ZEALAND NZ 30
NIGERIA NGA 10
NORWAY NOR 25
OMAN OMN 10
PAKISTAN PAK 12.5
PANAMA PAN 20
PAPUA NEW GUINEA PNG 15
PERU PER 5
PHILIPPINES PHIL 30
POLAND POL 19
PORTUGAL PTL 25
PUERTO RICO PRI 10
QATAR QA 0
ROMANIA ROU 5
RUSSIA RUS 15
SAUDI ARABIA SAU 5
SENEGAL SEN 10
SERBIA RSB 20
SINGAPORE SI 0
SLOVAKIA SVK 35
SLOVENIA SVN 15
SOUTH AFRICA SAF 20
SPAIN SP 19
SRI LANKA SLK 14
SWEDEN SWED 30
SWITZERLAND SWIT 35
TAIWAN TWN 21
TANZANIA TZA 10
THAILAND THAI 10
TOGO TGO 13
TRINIDAD AND TOBAGO TTO 10
TUNISIA TUN 10
TURKEY TUR 15
UAE UAE 0
UKRAINE UKR 15
UNITED KINGDOM UK 0
USA USA 30
VIETNAM VNM 0
ZAMBIA ZMB 15


Nedan visar den mejlkonversation jag själv haft 
med Avanza 2018-11-23 gällande återföring av källskatten


Från: Fonderingar 2018-11-23 till Avanza

Hej, jag har varit i kontakt muntligen med er gällande hur Avanza pension hanterar återföringen av källskatt på Kapitalförsäkring men jag får inget tydligt svar. Jag testar därför att ta upp ämnet ytterligare en gång här.

Jag känner att jag behöver förstå hur det här går till för att ta korrekta placeringsbeslut.
Det jag specifikt vill veta för mina framtida placeringsbeslut är följande.

Låt säga att jag bara köper utländska bolag där det dras 25 % källskatt. Kommer jag då som individ procentuellt få tillbaka mindre i återförd källskatt totalt sett för alla mina utländska innehav än om jag har en portfölj bestående av lika många utländska bolag där det dras 15 % källskatt?

Som det har varit nu har jag undvikit att köpa bolag i länder där det dras mer än 15 % källskatt då jag har haft uppfattningen att Avanza pension endast kommer få tillbaka upp till 15 % som max.

Jag vill alltså veta om jag i framtiden kan köpa bolag där det dras mer än dubbelbeskattningsavtalets ofta 15 % och räkna med att Avanza pension försöker få tillbaka hela summan?

Exempel: om jag köper Danska innehav med 27 % källskatt, kommer då Avanza pension försöka få tillbaka hela dessa 27 % ? Hur många procent kan jag räkna med att jag får tillbaka?

Jag undrar också följande

Om alla era kunder enbart har bolag i kapitalförsäkring där det dras 25 % källskatt. Kommer detta då resultera i att gruppen placerare (gruppen placerare på Kapitalförsäkringen) procentuellt får tillbaka mindre i återförd källskatt än om samma grupp enbart hade haft bolag där det dras 15% källskatt?

Bakgrundsfakta

Om jag har förstått saken rätt så driver Avanza pension in källskatten totalt sett för alla placerare på en och samma gång. Ni skriver också att källskatten därefter fördelas per person utifrån hur mycket varje person lagt. Jag vet också att ni vänder er till den Svenska skattemyndigheten för att där driva in erlagt källskatt i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet.

Som privat investerare när det gäller ISK vet jag att man endast får avräkning på källskatten med den procentuella summa som Källstaten (den utländska staten) har rätt att ta ut enligt dubbelbeskattningsavtalet. Detta medför ett problem i de fall då mer skatt tas ut av källstaten än de 15 % som i de flesta fall har avtalats. När jag som privatperson handlar Danska bolag på ISK så innebär detta att jag endast kan få avräkning för 15 % av de totalt 27 % som dras eftersom dubbelbeskattningsavtalet säger att man inte kan få avräkning med mer än 15 %. Detta innebär då för mig personligen vid ISK att jag måste vända mig till den Danska skattemyndigheten för att driva in överskjutande skatt.

Eftersom vi alla omfattas av samma lag i Sverige så bör den lag som gäller mig även gälla Avanza pension. Därför räknar jag med att samma problem uppstår för Avanza pension på Kapitalförsäkring som uppstår personligen för mig på ISK. DVS när Avanza vänder sig till skatteverket för att driva in källskatten så kommer man endast få avräkning med den summa som dubbelbeskattningsavtalet säger vilket i de flesta fall är 15 %.
Efter att nu ha redogjort för hur jag tror att det fungerar så blir min slutsats följande.

Avanza pension ansöker om återföring av utländsk källskatt, detta räknas av mot den avkastningsskatt som samtliga placerare lagt för sin kapitalförsäkringar hos Avanza pension. Avanza pension kommer dock endast få avräkning med den procentuella summa som källstaten (utländska staten) har rätt att ta ut enligt dubbelbeskattningsavtalet.

Detta innebär i de flesta fall att Avanza pension endast kommer få avräkning för 15 % hos den Svenska skattemyndigheten. Således måste detta innebära att Avanza pension får tillbaka mindre totalt sett i återförd källskatt desto fler av placerarna som har bolag där det dras mer än 15 % i källskatt.

JAG UNDRAR NU OM DET ÄR SÅ HÄR DET FUNGERAR?


KOMMER AVANZA PENSION FÅ TILLBAKA MINDRE KÄLLSKATT FRÅN SVENSK SKATTEVERKET DESTO FLER PLACERARE SOM VÄLJER BOLAG DÄR DET DRAS MER ÄN VAD SOM AVTALATS I DUBBELBESKATTNINGSAVTALET?

OM JA, KOMMER DETTA DÅ INNEBÄRA ATT VI PLACERARE TOTALT SETT FÅR DELA PÅ EN LÄGRE ÅTERFÖRD KÄLLSKATT FRÅN AVANZA PENSION?

JAG UNDRAR OCKSÅ HUR NI FÖRDELAR DEN KÄLLSKATT SOM AVANZA PENSION LYCKAS FÅ ÅTERFÖRD?

OM AVANZA PENSION LYCKATS ÅTERFÖRA TEX 95% AV DEN TOTALA KÄLLSKATTEN SOM DRAGITS FÖR ALLA PLACERARE, INNEBÄR DÅ DETTA ATT RESPEKTIVE PERSON KOMMER FÅ TILLBAKA 95 % AV ALL DEN KÄLLSKATT DE HAR LAGT?

ELLER KOMMER DE SOM ENBART HAR BOLAG MED 15 % KÄLLSKATT FÅ TILLBAKA MER ÄN DE SOM ENBART HAR BOLAG MED 25 % KÄLLSKATT?

SLUTLIGEN UNDRAR JAG OCKSÅ OM AVANZA PENSION KOMMER VÄNDA SIG TILL RESPEKTIVE LANDS SKATTEMYNDIGHET FÖR ATT DRIVA IN KÄLLSKATTEN I DE FALL DÅ DETTA LAND DRAGIT MER ÄN VAD SOM AVTALATS I DUBBELBESKATTNINGSAVTALET?

Exempel, EFTER ÅRSSKIFTEN 2018-2019 KOMMER NORGE TA UT 25% KÄLLSKATT TROTTS ATT DUBBELBESKATTNINGSAVTALET SÄGER 15 %.

KOMMER DETTA DÅ INNEBÄRA ATT AVANZA PENSION GÖR SIG BESVÄRET MED ATT FÖRSÖKA DRIVA IN ÖVERSKJUTANDE KÄLLSKATT FRÅN DEN NORSKA SKATTEMYNDIGHETEN?

OM JA, KOMMER MAN ÄVEN GÖRA DETTA FÖR ANDRA LÄNDER?

Så där det var allt som jag undrade, hade varit jätte tacksam om jag hade kunnat få svar på dessa frågor en gång för allt så jag kan ta ett korrekt beslut på om jag skall köpa bolag i länder där det dras mer än 15 % källskatt.

Tack för er hjälp, mvh Fonderingar
Svar från Avanza

Hej Fonderingar
Jag förstår att du önskar få svar på alla frågor och jag kommer göra mitt bästa. Vi kan däremot av förklarliga skäl inte gå in på vissa specifika interna processer vilket innebär att allt kanske inte besvaras. Min förhoppning är däremot att du känner dig nöjd med nedanstående svar.

Kunder återbetalas maximalt 100% av den utländska källskatt kunden betalt det året som återbetalningen avser. I januari i år återbetalades 100% av utländsk källskatt betald under år 2015. Om tillgängligt belopp vid återbetalning understiger 100% av den totala skatt som kunder med aktiva försäkringsdepåer betalat återbetalas samtliga kunder en lika stor andel skatt.

Exempel: Om alla kunder tillsammans betalat 10 MSEK i utländsk källskatt och det finns 9,5 MSEK tillgängligt på skattekontot vid återbetalningstillfället återbetalas samtliga kunder 95% (9,5 MSEK/10 MSEK = 95%). Vid återbetalning tas alltså inte hänsyn till i vilka länder en kund har betalat utdelningsskatt, utan kunderna ses som ett kollektiv där återbetalningen fördelas lika. Det är Avanza Pension som helhet som begär tillbaka källskatten eftersom Avanza Pension legalt sett är ägare till aktierna.

Avanza Pension försöker få tillbaka 100% av all utländsk källskatt som betalats, men det är inte varje år vi kan betala tillbaka 100%. Vi kunde det i år, men förra året återbetalades 91%. Andelen beror, som du skriver, på hur mycket depåbanken i utlandet dragit i skatt i förhållande till gällande dubbelbeskattningsavtal för respektive land. I vissa fall, som t.ex. Danmark som du nämner, drar depåbanken 27% skatt medan vi endast kan begära tillbaka 15% skatt från Skatteverket i Sverige enligt gällande dubbelbeskattningsavtal. Mellanskillnaden på 12% måste krävas tillbaka från det danska skatteverket i en separat process.

Avanza Pension har för avsikt att begära tillbaka mellanskillnaden från skattemyndigheterna i de länder där beloppen är så pass höga att det blir lönsamt att begära tillbaka mellanskillnaden med tanke på att det är en väldigt tidskrävande och relativt kostsam process för Avanza Pension. Vi kan därför inte just nu säga vilka länder vi kommer försöka begära tillbaka mellanskillnaden från. Gällande frågan om Norge inför nästa år då de kommer börja ta ut 25% källskatt är det en process som vi håller på att titta på just nu. Vi ber kunder skicka in hemvistintyg och ett specifikt "intyg" för att vi fortsättningsvis ska kunna dra 15 % utländsk källskatt.

Vi kan ännu inte säga om kunderna vid nästa års utbetalning kommer få tillbaka 100% av den utländska källskatten kunderna betalt, men det är vårt mål. Vi kan som sagt inte garantera det, men gör allt som går för att kunna göra det.

Ovanstående är så ingående vi kan gå. Du får utifrån ovanstående svar själv fatta beslut huruvida du vill investera i utländska aktier eller ej.

Med vänliga hälsningar
Avanza Private Banking

Nedan följer några skärmdumpar på svar som Avanza lämnat på nätet just när det gäller återföring av källskatten.
Vill du läsa ännu mer efter detta långa inlägg så kan jag hänvisa dig till hit:

6 kommentarer:

 1. Hej. Bra artikel. Ang Kanada skriver du "Avanza kan dra mer", vad menar du med det?

  SvaraRadera
 2. Hej, ringde Avanza i samband med att jag skrev detta inlägg framförallt för jag hade en fråga om den Danska källskatten. Hade fått höra att Avanza tog högre källskatt än Nordnet när det gällde Danska värdepapper och ville därför få detta bekräftat samt få en förklaring till varför. Är inte säker på att jag till 100% fattade varför det skiljde men det hade någonting att göra med att Nordnet har kunder i Danmark medans Avanza bara har Svenska kunder, det var något skattetekniskt och brydde mig därför inte om att fråga så mkt mer. Samtidigt frågade jag om detta gällde för andra länder än Danmark och då fick jag till svars att det eventuellt även gällde Kanada och Frankrike, frågade aldrig varför.

  Äger själv inga Danska, Franska eller Kanadensiska bolag så har inte grottat ner mig mer i det än så. Känns krångligt att behöva ansöka om att få tillbaka skatten så då blir det enklare att äga andra bolag eller att äga via Nordnet.

  SvaraRadera
 3. Själv tröttnade jag på avanza då jag upplevde att de själv valde när de förde över de utländska utdelningarna till mitt konto. Jag hade samma värdepapper (MAIN) hos både nordnet och avanza och kunde på så vis märka hur långt efter avanza överförde, vilket varierade stort.

  Eftersom man är konspiratoriskt lagd så utgick jag förstås från att det handlade om växlingskursvinster för avanza. Dvs, om de märkte att dollarkursen gick ned så väntade de en stund med att betala och valde den lägsta nivån och behöll mellanskillnaden.

  Jag kan förstås inte bevisa det, och alla svar från avanza om frågan handlade om att de minsann hade en depåbank som inte fört över ännu. Det kan alltså lika gärna vara deras depåbank som tjänar på växlingskurser. Nordnet har däremot ingen depåbank, utan där kommer pengarna direkt.

  Jag flyttade allt till SEB istället. Jag blev då glatt överraskad över att bland det första som hände var att jag fick hem ett brev i brevlådan om jag ville återinvestera utdelningen från MAIN enligt deras återinvesteringsprogram (i sådant fall ange antal aktier det skall baseras på) eller om jag ville ha utdelningen kontant.

  Denna fråga har jag ALDRIG fått, vare sig på nordnet eller avanza.. Trots att de antagligen svarat åt mig (då de låg i ISK..).

  Visst, det är sämre courtage hos SEB, och avistakursen för dollar är sämre, men, de gör åtminstone rätt.

  Att Avanza blir utnämnd som årets bank övergår mitt förstånd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kollar faktiskt inte varje utdelning som jag erhåller vilket man kanske borde göra men vid några tillfällen har jag märkt att det flera dagar efter att utdelningen borde ha kommit fortfarande är tomt på kontot. Har dock inte upplevt det som något problem. För det mesta har jag saldo på ISK kontot och har jag inte det och vill köpa något så kan jag alltid dra det på krediten så länge. Mmm svårt att veta orsak men känns tveksamt om Avanza skulle lägga tid och energi på att spekulera på en eventuell valutaförändring. Väljer att tro på Avanzas förklaring med den utländska depåbanken, hur som inget jätteproblem för mig om det tar någon dag extra att få pengarna... Har sett att aktieåterinvesteringsprogram finns för åtminstonne ett av mina innehav men har aldrig fått någon förfrågan om ställningstagande. Dock har jag alla Utländska bolag på KF så det är väl antagligen därför. Avanza pension står ju då som ägare och det är väl snarare de som då får frågan. Är faktiskt rätt nöjd med Avanza för övrigt men två saker irriterar mig en del och det är deras belåningssystem med superlån endast på ett fåtal bolag och samtidigt den aspekten att man historiskt inte engagerat sig i att kräva all utländska källskatt åter till sina kunder. För övrigt tycker jag ändå mkt om banken.

   Radera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera