onsdag 24 oktober 2018

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI)

Typ av ETF: Konvertibla värdepapper och högavkastande företagsobligationer.
Valuta: USD
Fördelning vid köp 2016-09: Företagsobligationer 43,5%, Konvertibla preferensaktier 19,6%, Konvertibla obligationer 34,7%, USA statsobligation 0,1%, Stamaktie 0,1%
Typ: High yield, ingen utdelningstillväxt
Källskatt: Ja 15 %
Räntepåverkan: Låg ränta/fallande = positivt. Stigande ränta = negativt.

En konvertibel är en obligation som har getts ut av ett aktiebolag och som ger innehavaren en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta (konvertera) om mot aktier i bolaget.

Generellt så är det negativt för obligationsinnehavaren om räntan går upp hastigt men tack vare att (CHI) har möjlighet att konvertera obligationerna mot aktier så är det dock inte lika allvarligt med ränteuppgång i detta fall.

Resonemang vid köp 2016-09: Detta är en "kortsiktig" placering där jag använder pengar från sambons belånade portfölj för att få en hävstång. När hon löst ut sin portfölj säljer jag denna vilket kommer vara tidigast år 2018.

Köper (CHI) till leverage portfolio, investeringar inom denna portfölj finansierar jag till 100% med lån. När detta skrivs 2016-10 har jag 0,99% i ränta hos Nordnet där lånet är hämtat. Min YoC i (CHI) är 10,85 %. Detta innebär att jag gör vinst på skillnaden mellan lånekostnaden och utdelningen. Vid köp hade jag avkastning på eget kapital på 895%. Eget kapital räknar jag som summan av (Avgift för lånet, avgift för ISK reducerat med skattereduktionen för lånet)

Väljer denna ETF främst av orsak att jag vill ha en hög pålitlig kvartalsvis utdelning som med god marginal täcker det lån som jag har för denna placering. Väljer denna också för att konvertiblerna bör göra så att ETF,en klarar sig bättre vid framtida räntehöjningar som annars kan slå hårt mot obligationer.

Resonemang vid sälj 2018-10-24
Igår sålde jag CHI efter att det kommit till min vetskap att man sänkt den månadsvisa utdelningen med ca 16% från 0,095 till 0,08 USD per andel. Innan sänkningen låg direktavkastningen på ca 11% och efter på ca 9%. Helt klart fortfarande en hög utdelning men jag tog ändå beslutet att sälja eftersom.

  • Placeringen var bara temporär

  • Känner att jag inte till fullo förstår hur den fungerar, vet att man inte kan konvertera obligationerna till aktier när man vill och är osäker på hur detta kan påverka ETF, en. Osäker på hur en räntehöjning påverkar konvertiblerna.

  • 10 årsräntan i USA är nu uppe på dryga 3%, CHI har 30 % vanliga företagsobligationer utan möjlighet att konvertera vilka kommer påverkas negativt av fortsatt höjd ränta.

  • Har sedan jag köpte denna ändrar filosofi och söker nu inte längre högsta möjliga utdelning utan ser mer till totalavkastningen. Har dessutom insett att mycket hög utdelning ofta innebär hög risk. Väljer hellre något med en "vanlig" direktavkastning men med möjlighet till utdelningstillväxt.

  • Kunde komma ur placeringen med en liten vinst trotts det senaste kursfallet.

  • Körde huvudet i sanden när det gäller Alerian MLP ETF och sålde inte när utdelningen började sänkas vilket slutade i stor kursförlust. Tänkte inte göra om det här misstaget.

Ägt CHI sedan 2016-10-18 och har sedan dess inkasserat utdelning, kurs och valutatillväxt på 19,8%. Helt okey. Kursvinsten och valutavinsten var endast 1 % av denna tillväxt så det är huvudsakligen den höga utdelningen som bidragit till avkastningen.

Pengarna från CHI användes till följande inköp 2018-10-24


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar