torsdag 26 april 2018

Belåning, vem har bästa erbjudandet, Nordnet eller Avanza?

Uppdatering 2018-10-30. Detta dokument stämmer inte längre då Avanza har kommit ut med ett betydligt bättre erbjudande för sin belåning, dessutom har bilderna i inlägget försvunnit så det är ändå svårläst.

Kort sagt har nu Avanza och Nordnet samma ränta men Avanza erbjuder gratis belåning upp till 10% av belåningsvärdet. I detta fall kan man låna maximalt 50 000 kr gratis. Ser man på denna punkt så är Avanza bättre än Nordnet nu. Tyvärr så är det dock bara ett fåtal värdepapper (ca 300) hos Avanza som ger den bästa räntan. Här leder Nordnet fortfarande då alla deras VP ger belåningsvärde.

Temat belåning fortsätter, här kommer en jämförelse mellan villkoren för belåning hos Nordnet respektive hos Avanza.

Nordnet regler för belåning

Ordinarie ränta  5,85%
Mellanränta       2,49%
Lågränta            0,99%

För att hos Nordnet få den bästa räntan måste du först börja med att ansöka om knockoutrabbat. När du väl blivit beviljad denna gäller följande villkor.

0,99%: En enskild aktie eller ETF får max utgöra 20 % av portföljen
En enskild fond får max utgöra 60% av portföljen
Du får maximalt använda 40% av portföljens totala belåningsvärde

Skulle någon av dessa parametrar överskridas faller du in på nästa steg, det vill säga 2,49% ränta.

2,49%: En enskild aktie eller ETF får max utgöra 25 % av portföljen
En enskild fond får max utgöra 75% av portföljen
Du får maximalt använda 60% av portföljens totala belåningsvärde

Skulle någon av dessa parametrar överskridas faller du in på nästa steg, det vill säga 5,85% ränta.
Efter detta finns inga ytterligare räntesteg utan du stannar på denna räntenivå.

Avanza regler för belåning

Avanza har 5 kundkategorier, Brons, Silver, Guld, Platina samt Private banking. Räntan man får hos Avanza på värdepappersbelåning sätts utifrån vilken kundkategori du befinner dig inom. Kundkategorierna sätts enligt kraven nedan.Superlånet är Avanzas bästa låneränta och för att få låna till superlånets villkor krävs att du äger sådana värdepapper som ligger till grund för detta lån, i nuläget ingår 300 aktier som ger ett belåningsvärde som ger grund för superlånet. Här finner du dessa. Man kan också filtrera fram aktierna i aktielistan hos Avanza här.

När det gäller ordinarie utlåningsränta så har Avanza i skrivande stund ca 1800 värdepapper som ger ett belåningsvärde.

Så här ser räntan ut för respektive kundgrupp hos AvanzaVidare så har Avanza några regler man måste uppfylla för att få tillgång till superlånet

Man måste ha minst tre aktier som är godkända för superlånet för att få den bästa räntan.
Alternativt räcker det med fonden Avanza Zero, denna jämställs med tre aktier.

För att få superlånet så får man max låna 35% av marknadsvärdet av godkända värdepapper.

Du får inte ha några optioner, terminer eller blankningsaffärer på kontot

Inget innehav får utgöra mer än 49 % av marknadsvärdet för godkända (S) värdepapper.
Detta gäller alla värdepapper men dock ej Avanza Zero.
Skulle ett (S) godkänd värdepapper få tyngre vikt än 49% av marknadsvärdet för dessa sammanräknat så kommer du som max få tillgodoräkna dig 49% av marknadsvärdet i detta VP, av denna summa får du sedan max 35% i superlån.

När man inte längre uppfyller villkoren för superlånet går hela lånet över till ordinarie ränta, se din kategori ovan.

Jämför man Nordnet mot Avanza så ser det ut så här

Nordnet
Ordinarie ränta  5,85%
Mellanränta       2,49%
Lågränta            0,99%

Avanza
Ordinarie           5,54 % - 5,85 %    Platina till Brons
Superlånet         1,75 % - 2,26 %    Platina till Brons

Avanza Private banking
Ordinarie ränta  3,54 %
Superlånet         1,71 %

Summering

Från uppställningen ovan kan man snabbt konstatera att Nordnet är betydligt billigare än Avanza när det gäller ränta för belåning.

Även om du är private banking kund hos Avanza och får deras bästa ränta på 1,71% så är deras lån trotts allt 0,72 procentenheter dyrare än Nordnets knockoutlån. Detta innebär att ett lån hos Avanza kommer kosta dig hela 72,7% mer i ränta än vad det hade kostat dig hos Nordnet och detta även totts att du är PB kund i detta fall.

Är man inte PB kund hos Avanza är ordinarie ränta 5,54-5,85%, det är alltså helt uteslutet att använda sig av belåning hos Avanza så länge man inte är PB kund. Individer som inte uppfyller villkoren för PB kund bör således utan tvekan välja belåning hos Nordnet.

När det gäller superlånet hos Avanza så måste man vara Guld, Platina eller PB kund för att få en skälig ränta för superlånet på 1,71-1,96%. Brons och Silverkunder som har superlånet godkänt får trotts detta ända betala 2,24% respektive 2,14% i ränta och då är vi nära mellannivån på 2,49% som alla kunder oavsett kundgrupp kan få hos Nordnet i det sämre räntesteget.

En stor fördel med Nordnet är alltså att alla individer oavsett hur mycket kapital de har i belånad depå erhåller knockouträntan på 0,99% (om de övriga kraven uppfylls). Hos Avanza måste du som sagt vara private banking kund för att få den allra bästa räntan.

Egen erfarenhet med belåning hos Avanza
Därtill måste du också hos Avanza äga de värdepapper som ligger till grund för superlånet för att få deras bästa ränta och i skrivande stund är det endast ca 300 VP som är godkända och detta är främst Svenska Large cap bolag. Det här är ett problem som jag stött på allt oftare! När jag ursprungligen skapade portföljen valde jag främst large cap bolag och då främst svenska sådana så då var det inget problem. På senare tid har jag dock velat bredda portföljen med utländska bolag (large cap) och dessutom med svenska mid cap bolag och då visar det sig gång efter gång att tilltänkta bolag allt som oftast saknar superbelåningsvärde och ibland även vanligt belåningsvärde. Problemet som då uppstår är att jag säljer ett gammalt bolag i portföljen som ger mig belåningsvärde och köper ett nytt som inte gör det, det här går med bra marginal göra en eller två gånger men tillslut så urholkas portföljens belåningsvärde och jag utsätter mig då för en större risk för överbelåning om ett framtida börsfall skulle uppstå. Dessutom kan jag väldigt ofta, (nästan alltid) konstatera att hos Nordnet så hade jag fått belåningsvärde på de tilltänka bolagen.

Jag förstår om Avanza inte vill ge belåningsvärde på small cap men många gånger handlar det om stora bolag, Till exempel vill Avanza inte ge superlån för Realty income vilket bör kunna anses vara ett stort och stabilt bolag. Det här summa summarum gör att jag har god lust att flytta över allt mitt kapital till Nordnet eftersom jag inte vill behöva välja bolag utifrån om de ger belåningsvärde eller inte. Hos Nordnet får man belåningsvärde på nästan alla värdepapper om än litet sådant hos mindre bolag men detta är betydligt mer tilltalande än att behöva välja bland 300 bolag som man blir tvingad till hos Avanza.

I nästa inlägg kommer jag jämföra exakt hur belåningsvärdet hos mina portföljbolag ser ut hos Avanza respektive hos Nordnet för att se vart jag kan låna mest till lägst risk för överbelåning! Förhoppningsvis kommer jag ut med en fil också där du själv kan jämföra hur mycket belåningsvärde din portfölj skulle generera hos respektive bank.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar