lördag 30 december 2017

Learnings from my losses

Learn from your losses, you paid for them!
citat av Warren Buffett

Här kommer jag kortfattat kommentera de mindre lyckade placeringarna som jag gjort och varför jag tror att de gick som det gick. Syftet är just att lära sig av sina misstag för att bli en duktigare placerare.

År 2017

H&M

Under år 2016 gjorde jag stora omplaceringar och sålde löpande av tidigare ägda fonder för att skapa en utdelningsportfölj med aktier. Planen från början var att ha köpt in mig fullt i slutet av år 2016 men eftersom det var en ganska så ordentlig dipp perioden Maj 2016 till och med Juni 2017 så kom jag att snabba på omfördelningen. Huvuddelen av portföljen så som den ser ut idag var således klar redan i oktober. Även om jag inte köpte exakt på botten i något bolag så fick jag ändå ett rätt bra ingångsvärde då jag lyckades plocka in fina bolag som backat tack vare en generell nedgång på börsen. 

Varför gick det som det gick i H&M?
Jag har sedan tidigare satt som regel att jag inte skall investera i bolag som är i negativ trend (befinner sig under MA 100 en längre tid) om det inte är så att det beror på att hela börsen är i en negativ trend. När jag investerade i HM så gjorde jag en liten analys och tittade då främst på omsättning, vinsttillväxt samt utdelning och utdelningstillväxt. I samband med att jag gjorde min först investering i H&M så köpte jag också in mig i ca 40 andra bolag och då fick man helt enkelt begränsa sig i hur mycket man kunde analysera respektive bolag. Konsekvensen av detta blev att jag ej kollade på saker så som exempelvis fritt kassaflöde i förhållande till utdelningen, jag skulle också ha kollat närmare på varför vinstmarginalen krympte samt gärna slängt ett öga på hur H&M,s lager utvecklades. (Ökande lagernivåer kan tyda på att bolaget inte lyckas sälja sina produkter och senare behöver rea ut dessa). Nyligen kom det ju ut uppgifter om att H&M bränner kläder som de inte får sålt. Man hävdade förvisso att kläderna var skadade och hade för höga halter av kemikalier men det var nog snarare en bortförklaring än en sanning.

Nå väl analysen hade gått att göra betydligt mer omfattande men samtidigt så har jag en strategi som innebär att jag medvetet väljer att göra en liten mindre analys och istället ha fler bolag för att sprida risken. Nu hade jag som mest 2,4 % av min portfölj i H&M och således är det ingen panik om man skulle ha missat något. I slutändan förlorade jag ca 44 000 vilket för visso mkt är mkt pengar men faktiskt så är det inte mer än ca 0,8% av portföljens värde och med det i åtanke kan man känna sig mindre besviken med resultatet.

En stor anledning till utgången var att jag köpte H&M under en period då hela svenska börsen backade mycket. Jag lurade således mig själv lite och trodde att kursfallet i H&M snarare var kopplat till börsen i allmänhet än till bolagets utveckling. Min regel säger att jag inte skall köpa bolag som befinner sig under MA 100 om det inte är så att hela börsen gör det. Den här regeln funkade dock tyvärr inte här eftersom H&M föll av andra orsaker än bara av korrelation med börsen i övrigt.

Glädjande kan jag dock konstatera att min ide med att ha många bolag för att sprida risken har funkat mycket bra. Totalt sett gick jag back ca 30 % i H&M men eftersom jag har så många bolag så hade jag bara 2,4 % av kapitalet i bolaget vilket begränsade den ekonomiska förlusten till 0,8% av portföljens värde. Den här strategin känner jag mig mycket nöjd med, det gör att man sover gott på natten och att man inte behöver vara orolig för enskilda bolags utveckling. Man sparar dessutom mkt tid på att inte analysera varenda siffra i bolaget inför ett investeringsbeslut och samtidigt så när bolaget väl är köpt så behöver jag inte följa varenda liten grej som händer.

sen är det ju så att ingen kan spå framtiden, även om du gör den mest perfekta analysen så kan saker och ting gå fel i bolaget. Pengar kan komma att förskingras, politiska beslut kan ändra förutsättningarna, omvärldsläget kan försämras eller ny teknik kan komma etc. Har du då 50% i bolaget så spelar det ingen roll om du gjort världens bästa analys, den negativa utvecklingen kommer ändå slå dig precis lika hårt trotts att du tidigare hade den mest perfekta analysen. Därför är jag mkt nöjd med att göra en liten mindre analys och istället ha fler bolag i portföljen för att sprida risken ifall jag skulle missa något i min analys.

Delvis psykologiskt misstag
Jag vet sedan tidigare hur jag reagerat vid förluster i aktier och hade tyvärr lite samma reaktionsmönster även denna gång. Följ reaktionsmönster nedan.

  • Först ignorerar man nedgången och intalar sig att den är tillfällig!

  • Sen börjar man inse att det inte går som man vill men intalar sig att man skall sälja när man har fått sitt anskaffningsvärde tillbaka.

  • Därefter sjunker det ännu mera och man tänker, fan heller nu vägrar jag sälja, tänker inte ta en så stor förlust!

  • Nedgången fortsätter och slutligen säljer man det lilla som är kvar för rädda det som räddas kan.

Jag höll på att gå i fällan igen men lyckades faktiskt stoppa mig lite tidigare än vanligt. Förlorade förvisso ca 44 000 kr på placeringen men räddade ändå upp ett värde i på ca 80 000 som jag placerade i andra bolag i positiv trend med bättre förutsättningar kommande år. Där är jag nöjd med beteendet men hade kunnat agera lite tidigare i bästa fall.

Jag var också nära att begå misstaget där man tänker att jag skall ha tillbaka ingångsvärdet innan jag säljer men till saken hör att man faktiskt kan sälja och placera om pengarna i andra bolag och på sikt få igen dessa via de placeringarna. Att envist bara försöka vänta på en återhämtning i ett krisande bolag i negativ trend känns inte vettigt då bolaget kan fortsätta ned under en lång period. Det finns så många andra bättre bolag på börsen som lyckas och varför inte då placera i dessa istället än att rida ut en storm som kanske avtar först om flera år (eller aldrig). Nej, då är det bättre att svälja sin stolthet och erkänna för sig själv att man gjort en felbedömning och ta förlusten för att rädda kapital som kan investeras på annat håll. 

Betsson

Köpte Betsson 18,e respektive 19, maj år 2017 i syfte att behålla över utdelningen som hade X-dag 24 maj. Snitt anskaffningsvärde per aktie var 78,2 kr. Placeringen var tänkt som en kort swing och jag skulle ha sålt någon vecka efter utdelningen. Erhåll utdelningen och dessutom gick kursen upp så att jag hade några tusen i kursvinst också.

Psykologiskt misstag nummer ett var att jag lät mig bli girig och sålde inte medans jag hade en fin kursvinst, någon vecka senare låg jag på minus och då vill jag inte sälja. Ytterligare en tid senare gick kursen upp och jag sålde hälften av placeringen på 78,65 kr vid datum 20 Juli 2017. Är mkt nöjd med beslutet att ta hem halva vinsten. Tänkte att jag säkrar hem den vinst som blivit samtidigt som jag minskar nedåtsidan ifall kursen mot förmodan skulle fortsätta ner.

Senare under hösten föll det vidare ner och jag låg återigen på negativt resultat exklusive utdelningen. Psykologiskt misstag nummer två var att jag inte ville sälja när jag låg på minus här och jag lät därför aktien ligga kvar i förnekelse av den negativa trenden som ändå var väldigt tydlig.

28 December kollade jag de mest blankade aktierna och då visade det sig att Bettson var en av dessa och jag bestämde mig då för att sälja eftersom hela grejen var tänkt som en kort placering. Kursmässigt tappade jag ca 11 000 men räknar jag bort utdelningen så blev total förlust  4962 kr.

Misstag numer tre var att jag bröt mot min regel om att inte swingtrada, dvs hade bestämt mig för att inte köra några mer korta positioner. Jag köpte också in mig i ett bolag som en längre tid legat under MA 100 (medelvärde) vilket jag på senare tid bestämt mig för att inte göra. Dessutom köpte jag in mig i ett bolag som jag inte kunde tänka mig att äga långsiktigt. Detta är också något jag på senare tid lovat mig att inte göra. Kan jag inte tänka mig att äga bolaget i 10 år skall jag heller inte äga det i 10 veckor.

Bra beslut var att jag sålde hälften när jag hade vinst, bra beslut var också att jag gick emot min känsla av "nederlag" och sålde av det sista i december trotts att jag hade en kursförlust på 11 000.

Sammanfattning detta tar jag med mig från Betsson affären

Köp inga korta positioner, 7 av 10 gånger slutar det med förlust, jag gör ofta samma psykologiska misstag. DVS låter girigheten ta över vid uppgång och säljer inte och låter sedan känslan av nederlag hindra mig från att sälja när förlust väl har uppstått.

Köp inte aktier som lång tid befunnit sig under MA 100, dvs köp inte aktier i negativ trend om det inte är så att hela börsen eller hela branschen är i negativ trend.

Skulle jag bryta mot regeln om att inte köpa korta positioner så skall jag aldrig ta sådana i bolag som jag inte kan tänka mig att äga i 10 år. Jag gillar inte bettsons verksamhet och därför är detta inget bolag jag skulle vilja äga längre än någon månad och således skulle jag heller inte ha köpt in mig i detta. Bättre hade varit och ta korta positioner i bolag som jag tror på långsiktigt, då hade jag kunnat ligga kvar i placeringen om utvecklingen i närtid inte hade blivit som jag önskat.

Korta positioner stör min harmoni genom att jag får ett psykologiskt behov av att ständigt kolla utvecklingen, ofta flera gånger varje dag. Detta skapar ministress och gör att man lägger mkt tid på att funder när man skall sälja. Detta minskar möjligheten till närvaro i nuet.

Betsson var förvisso inte blankat när jag köpte det i maj 2017 (se bild nedan) men under Juni så började blankningen och därefter tog den vart. Detta är något man borde haft mer koll på. Blankning kan kollas här: http://insidevoice.se/blankning#.Wkd3h39y5ZV

inköp gjordes i snitt till 78,2 kr,
köpen gjordes 18,e respektive 19, maj år 2017.
Sälj 1 = 20,e Juli till kurs 78,65
Sälj 2 = 28 Dec till kurs 60,25
  
Alerian MLP ETF

Innan jag startade med belåning så hade jag flera olika KF och ISK för att ha olika portföljer men när jag väl började med belåning så fungerade detta inte så bra. AMLP låg på en separat KF och jag ville av praktiska skäl få in den till det KF där allt annat låg. Eftersom man inte får flytta värdepapper mellan olika KF var jag tvungen att sälja allt, flytta pengarna och sedan köpa tillbaka.

Jag sålde därför allt 23 oktober och skulle sedan köpa tillbaka på annat KF. Under tiden gjorde jag lite efterforskning, läste lite allmänt om MLP,s. Till beslutet lades också att mycket har hänt under 2017. Tesla har blivit enormt populärt och man börjar nu se mycket elbilar i stan, Man kom även ut med El-lastbilar och många andra bolag verkar också lägga mycket krut på utveckling av elbilar. Min bedömning är således att oljan har boomat, förvisso lär vi använda stora mängder olja under min kvarvarande livstid men efterfrågan per person kommer troligtvis minska mycket. Kina verkar också jobba väldigt hårt med detta då de har stora problem med smog som långsamt dödar befolkningen. Därför känns olja inte helt rätt så jag valde att minska i AMLP.

Jag sålde och gjorde en kursförlust på 18 861 kr men då planen från början hade varit att köpa tillbaka samma antal så hade jag aldrig realiserat någon förlust mer än valutaväxling och courtage. Nu återköpte jag endast ca 50 % av de andelarna jag hade från början så därför realiserade jag en kursförlust på 18 861 kr. Förhoppningsvis kan man återfå lite av dessa pengar på sikt. När jag gjorde sammanräkningen såg jag att kursförlusten togs ut av den utdelning jag fått så därför blev hela affären en vinst på 1070 kr. Dock använder jag utdelningspengar till konsumtion så i verkligheten blev det ändå ett kapitaltapp eftersom denna utdelning är konsumerad.

En stor anledning till att jag sålde var också att AMLP sänkte sin utdelning. När jag först köpte låg utdelningen på 1,019 USD per andel och under 2017 hamnade den på 0,8602, detta motsvarar en procentuell minskning med 15,6 %. Eftersom jag hade hyffsat mkt placerat i AMLP så fick denna utdelningssänkning rätt stor påverkan på portföljens total årsutdelning, detta var också en anledning till att jag inte återköpte.

Sammanfattning, detta har jag lärt mig från AMLP affären

Jag vet det sen tidigare men fick det bekräftat att hög utdelning ofta är ett tecken på att denna kommer att sänkas. Jag köpte in mig vid flera tillfällen i AMLP, som mest tror jag direktavkastningen låg på drygt 13 %. Min yield on cost blev ca 10-11%. Så här i efterhand kan man ju inse att detta var lite för bra för att vara sant men samtidigt så köpte jag efter en lång tids kursnedgång och detta motiverade därför en högre direktavkastning. Oljan var mkt pressat och detta hade också påverkat kursen i MLP bolagen. Nu tror jag förvisso att utdelningen kommer höjas igen i framtiden, i all fall till en viss del. Att utdelningen sänktes nu beror mycket på de orkaner som drabbat USA under året, detta har skadat anläggningarna som MLP bolagen har för att lagra och transportera olja och gas. Samtidigt så har det låga oljepriset påverkat MLP bolagen negativt, likaså har konsumtionen av olja varit lägre under året än tidigare år vilket påverkar dessa bolags intäkter än mer än oljepriset i sig självt. 

Nåväl nu har jag sålt och återköpt ca 50 % av tidigare andelar. Jag kommer inte öka något mer i AMLP då jag dels tror att oljan har Boomat och då jag dels tycker att det finns mer etiska branscher att placera i än just den miljöförstörande oljebranschen. Därtill så hade jag väl mycket av portföljens totala årliga utdelning i USD, genom att jag sålde AMLP så har jag sänkt denna med några procent. 

 Sammanställning årets negative affärer

H&M kursförlust - 50 390
Betsson kursförlust - 11 050
AMLP kursförlust - 18 861

Totalt realiserad kursförlust - 80 301
Detta motsvarar cirka 1,6 % av portföljen


H&M totalresultat - 44 083
Bettson totalresultat - 4 962
AMLP totalresultat - + 1070

Totalt realiserad kursförlust - 48 938
Detta motsvarar cirka 1 % av portföljen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar