söndag 21 februari 2016

Lär dig söka efter EFT:er


Har själv haft svårt att hitta bra sidor för att söka efter ETF:er så tänkte nu ge lite tipps på hur man kan gå tillväga för att söka efter dessa värdepapper.

Har under senaste tiden scannat igenom en stor del av framförallt den Europeiska och svenska ETF-marknaden och det är högst tidskrävande då bra överblickssidor fortfarande saknas. Letar man vanliga fonder så är http://www.morningstar.se/ mycket bra men när det gäller att söka efter ETF:er så är denna sida helt värdelös.


Vet man vilken ETF man letar efter så är http://www.morningstar.com bra men då behöver man redan ha en ticker att söka efter.

Många gånger måste man gå direkt till ETF-utgivarnas hemsidor för att få bra information men då är nackdelen att man inte riktigt kan jämföra ETF:er mellan varandra på så bra sätt.
Här följer tre länkar till några stora ETF-utgivare, 2 har svenska sidor.
https://etf.deutscheam.com/SWE/SWE/Home
http://www.globalxfunds.com/
http://www.ishares.com/se/

Helt klart bästa sidan för att hitta ETF:er är : http://etfdb.com/screener/ Här kan man söka på massa olika kriterier, tex högst utdelning och typ av ETF etc. Dessutom kan man i viss mån jämföra ETF:erna. Dock osäker på huruvida man visar europeiska ETF:er här.

Vill man kolla upp vilka ETF:er som är utgivna på Nasdaq Stockholm så är det enklaste att gå in direkt på börsens hemsida: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etf. Här ser ni alla ETF:er som är noterade i Sverige. Fördelen är att alla ETF:er som visas här och som är utdelande inte genererar någon utländsk källskatt.

Vill man kolla utdelningshistorik långt tillbaka i tiden så är följande sida mycket bra: http://www.dividend.com. Utdelningshistorik kan också hittas på Morningstar.com men då bara 5 år tillbaka i tiden. Dock är fördelen att man kan se utbetald utdelning hittills under året utan att själv behöva summera i hop det hela.

En annan sida som man kan använda sig av som svensk är: http://www.etfsverige.se/. Dock gilllar jag inte riktigt denna sida själv. Den känns dåligt uppdaterad och har ganska mycket brister men kan ändå vara ett hjälpmedel.

Vill man söka efter Aktier och få lite nyckeldata: utdelning, P/E tal, utveckling m.m så kan jag rekommendera https://borsdata.se/, för övrigt skapad av den numera någon inaktive bloggaren http://40procent20ar.blogspot.se/. Här kan man dock inte söka efter ETF:er men sidan är väldigt bra framförallt när man vill kolla upp utdelningshistorik 10 år tillbaka i tiden för Aktier. Den är väldigt tidsbesparande för i annat fall brukar man få leta upp bolagets årsredovisning för att här scrolla igenom och försöka hitta dessa uppgifter. Skall dock poängtera att jag själv märkt att uppgifterna för vissa bolag under vissa år inte stämmer överens med vad som visas i bolagens årsredovisningar. Stämmer dock i 90 % av fallen och kan förvisso i vissa fall handla om hur man valt att redovisa extrautdelning  och återköp av Aktier.

Vill man hitta de index som ETF:erna följer så finns det ingen enhetlig sida för detta utan man får söka efter indexet på google. Det bästa är att gå in direkt på indexutgivarens hemsida.

Nu när jag ändå gör ett inlägg så kan jag passa på att tala om att jag uppdaterat följande inlägg: http://fonderingar.blogspot.se/2015/12/analys-av-db-x-trackers-stoxx-global.html och att jag har för avsikt att under kommande veckor köpa på mig ett innehav här.

Db x-trackers stoxx global select dividend 100 UCITS

Db x-trackers stoxx global select dividend 100 UCITS ETF
ISIN-kod: LU0292096186
Ticker: i Sverige: XGSD
Skattesituation: Just denna ETF har inte någon källskatt då denna är utgiven på stockholmsbörsen
Förvaltningsavgift: 0,5 %
Typ av ETF: Globalfond som investerar i aktiebolag med högst direktavkastning inom I-länder 
Antal innehav: 100
Fondens totala tillgångar 2016-02-21: ca 5 Miljarder SEK
Typ av ETF: Syntetisk
Utgivare: Db-xtrackers, tillhör Deutsche Asset & wealth Management investment S.A
Fondens start dag: 2007-06-01
Handlas: i SEK
Utdelning: betalas ut 1 gång per år i mitten på April.

Övrigt: ETF:en har underliggande valuta i Euro så utdelningen kommer växlas från EUR till SEK så beroende på hur valutan rör sig mellan dessa valutapar så kommer detta påverka utdelningen i svenska kronor mätt positivt eller negativt. Då fonden investerar över hela världen så påverkas dess utveckling av hur andra valutor rör sig mot den svenska kronan. Den är alltså inte valutasäkrad i SEK.

Som nämnt ovan är detta är en Syntetisk ETF, Deutsche Bank är motpart. Säkrad upp till 90% vid konkurs, kan dock bli större förlust än så vid en konkurs av banken, detta om banken går i konkurs just vid fel tillfälle då ETF: en tappat mycket i värde. (Det blir alltid 90 % av aktuellt värde)

Till vänster visas indexet: STOXX Global Select Dividend 100 Index vid  2016-02-21

Målet är att investering ska återspegla resultatet för indexet STOXX® Global Select Dividend 100 Index, som har utformats för att återspegla resultatet för aktierna i 100 bolag som ger de högsta utdelningarna i förhållande till andra bolag i industriländer. Indexet omfattar 40 aktier för Nord- och Sydamerika och 30 aktier vardera för Europa och Asien/ stillahavsområdet. Indexet är ett prisindex. Detta innebär att indexets nivå inte omfattar några vinster eller utdelningar som görs av bolagen.

Denna ETF finns i flera olika länder inom Europa och har getts ut på olika börser i olika valutor. Just denna är registrerad på stockholmsbörsen och således handlas den i SEK och det blir ingen källskatt på utdelningen. Dock så har fonden ändå EUR som underliggande valuta och utdelningen ges ut i Euro. Så här har jag ändå en valuta risk mot Euro.

Direktavkastningen i snitt senaste 8 åren har varit 4,25 %
Utdelningen 2013 var dock bara 1,93 %, detta delvis pga. ändrat utdelningsdatum.

Fonden investerar inte direkt i de komponenter som ingår i Indexet. Fondens avkastning kommer att bero på resultatet för de derivat som används. Fonden kommer att ingå ett derivatkontrakt med en motpart (inledningsvis med Deutsche Bank). Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.
kommentar: viss risk då detta är en syntetisk ETF

Utdelningshistorik för XGSD      (uträknat endast i EUR)
XGSD startade 2007-06-01
Kurshistorik går att hitta från tidigast 2010-01-04 då stod NAV kursen i 18,8 EUR

Så här skulle direktavkastningen sett ut om man köpt till kurs 18,8 EUR 
vid datum 2010-01-04 och sedan behållit placeringen. 
År
Utdelning
Yield on cost i %
Utdelnings-tillväxt i %
2008
0,8433
?
-
2009
0,5321
?
-36,9
2010
1,3000
6,9
+144
2011
1,1000
5,8
-15,4
2012
0,9500
5,0
-13,6
2013
1,0200
5,4
+7,3
2014
1,0600
5,6
+3,9
2015
0,5700
3
-46,2yield on cost i snitt dessa år 5,3 % 

Enligt samtal med fondbolaget 2015-12-18 kan man förvänta sig en nuvarande
direktavkastning på ca 4 % utifrån kursnivån detta datum.

Kursen 2016-02-19 är på 25,7 EUR om man får 1,06 euro per andel som 2014 skulle det bli 4,12 % i direktavkastning för år 2016.
Största kurstappet som XGSD gjort mätt i euro    (detta skrivs/kollas 2016-02-21)
2002-05-15 till 2003-03-12:  - 27,7 %    Kontrollerat på indexet då XGSD startade först 2007-06-01
Finanskrisen 2007-2009:       - 67,3 %
2015-04-10 till 2016-02-11:  - 15,6 %

Hur ser det ut idag 2016-02-21
Från toppnoteringen på 29,9 EUR 2015-04-10 är vi vid 2016-02-21 ner på 25,23 EUR:    - 13,5 %

Utdelningshistorik för XGSD år för år om man köpt på respektive avstämningsdag
År           Utd/andel                     Direktavkastning        Avstämningsdag
2008      0,8433                              4,3124 %                         2008-08-21
     
2009       0,5321                             3,3490 %                         2009-07-24
     
2010      1,3000                              6,3188 %                         2010-07-22
     
2011      1,1000                              5,2200 %                        2011-07-21
     
2012       0,9500                             4,3765 %                         2012-07-24
2013      1,0200                               4,4429 %                        2013-07-24
     
2014      1,0600                               4,1300 %                        2014-07-23
     
2015      0,5700                               1,9315 %                         2015-04-01


De 20 största innehaven
BERKSH.HATHAWAY B
   5,24 %
      BANCO  SANTANDER
5,04 %
SIEMENS
   4,95 %
      UNILEVER NV
4,81 %
ALPHABET C
   4,65 %
      IBERDROLA
4,53 %
BASF
   4,34 %
      ALTRIA
4,33 %
BAYER
   4,10 %
      ASML HLDG
4,04 %
KYOCERA
   3,79 %
      YAHOO!
3,57 %
NITTO DENKO
   3,54 %
      ALLIANZ
3,44 %
BAIDU.COM ADR
   2,72 %
      ING
2,58 %
FREENET
   2,47 %
      NTT DOCOMO
2,28 %
TELEFONICA
   2,11 %
      TAKEDA CHEM.
2,08 %
Nedan visas fördelning mellan olika länder samt vilken typ av branch som man investerar i.


Jag är ju som tidigare nämnt emot att köpa Syntetiska ETF;er men i detta fall tänker jag tillåta mig göra ett undantag mot denna regel. Anledningen är främst att jag behöver få in fler ETF:er till min utdelningsportfölj utan att jag får för många sådana som är noterade i USD. XGSD har Euro som underliggande valuta och således kommer jag ifrån detta här. Sen förvisso så investerar XGSD i olika valutor över hela världen och en del kommer ändå bli i USD men det bortser jag ifrån då USA-placeringar endast motsvarar ca 26 %.

En annan anledning till att jag väljer denna fond är också att den är utgiven på Nasdaq Stockholm och således slipper man källskatten som man får lägga på andra utländska ETF.er. Nu brukar ju Avanza och Nordnet via Kapitalförsäkring återbetala större delen av denna något år senare men ändå gott att slippa lägga ut dessa pengar. Det kompenserar också upp lite för att XGSD har en något lägre utdelning än till exempel Global x super dividend ETF som också är en global Aktie ETF. Detta verkar ju vara något generellt att europeiska ETF:er i många fall har en lägre direktavkastning än motsvarande ETF:er utgivna i USA.

För visso är risken något större när man investerar i Syntetiska ETF:er jämfört med fysiska men XGSD är en stor och populär ETF med 5 miljarder SEK i förvaltat kapital, dessutom utgiven av en av de större Bankerna i Europa - Deutsche Bank. Därför tänker jag tillåta mig att göra ett avsteg från min regel om att endast köpa fysiska ETF:er i just detta fall. Sen tidigare äger jag dessutom bara fysiska ETF,er så om jag väljer en fysisk ETF till portföljen så har jag ändå inte ökat risken någon nämnvärt. Sen är grejen den också att i Europa så är många ETF:er utgivna som Syntetiska så det är svårare att hitta fysiska alternativ här än i USA, vidare så är inte ETF-marknaden i Europa inte lika stor och utvecklad som i USA, framförallt så är ETF-marknaden väldigt liten i Sverige. I dagsläget 2016-02-21 finnas det endast ca 31 ETF:er som är Noterade på Nasdaq Stockholm så alternativen är väldigt mycket mindre här, dessutom så är det bara 3 av dessa ETF:er som är utdelande.

Dessa ETF:er är:
Xact OMXSB utd
db-xtrackers stoxx Select divident 30 UCITS ETF (DR) 1 D.      Med ticker: XD3E
db-xtrackers stoxx Global selected Divident 100 UCITS 1 D.     Med ticker: XGSD

Egentligen skulle man lika väl kunna ha XGSD på ISK då man ändå inte lägger någon källskatt men jag har märkt att db x-trackers (Deutsche bank) ibland av noterar ETF:er som finns på den Svenska börsen. Skulle XGSD av noteras från den Svenska börsen kommer vi som svenskar troligtvis få innehavet flyttat så att det ligger på tyska börsen XETRA men då är risken stor att man åker på källskatt så därför är det troligtvis säkrare att lägga in den i en Kapitalförsäkring så behöver man inte tänka mer på det sen. Då fixar Avanza och Nordnet tillbaka skatten om så skulle ske. Kanske händer det inte men den svenska noteringen av XGSD står endast för någon enstaka procent av förvaltat kapital så risken finns att banken inte tycker att den svenska marknaden ger tillräckligt med lönsamhet och därför väljer att av notera XGSD från Sverige.


Uppdaterad 2016-07-19: Har själv tidigare ägt denna men sålt då jag inte gillar att man historiskt sett inte fått någon utdelningstillväxt. Skulle historiskt genomsnittlig direktavkastning upprepa sig och man hade gått in på kursen 245,95 SEK (Juli 2016) så hade den framtida genomsnittliga direktavkastningen hamnat på endast 3,52 % och ingen utdelningstillväxt på detta så där av har jag sålt. Dock är XGSD ett bra alternativ för den försiktige generalen då ETF, en har hela 100 innehav men för min del så vill jag ha utdelningstillväxt.


Länkar till ETF:en

Intradags graf för XGSD kan ej ses på Avanza, men här är en länk där man kan kolla den brittiskt noterade Db x-trackers stoxx global select dividend 100 UCITS. Denna ETF är nämligen noterad på olika börser i Europa och har då annorlunda ticker beroende på vart den är noterad. Stämmer självfallet inte helt med den svenska pga. valutaeffekter men ger en ungefärlig bild av den dagliga utvecklingen.
http://funds.ft.com/uk/Tearsheet/Summary?s=XGSD:MIL:EUR

Avanza för att köpa:
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/etf-torg/om-fonden.html/596239/dbx-glbl-div-100

Deutsche Asset management:
https://etf.deutscheam.com/SWE/SWE/showpage.aspx?pageID=4&ISIN=LU0292096186&NSIN=-&ProductName=Stoxx%c2%ae+Global+Select+Dividend+100+UCITS+ETF

Länk till indexet:
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SDGP

onsdag 10 februari 2016

Alerian mlp ETF via kredit, fantastisk effekt

Alerian mlp ETF (AMLP) inköpt via kredit hos Avanza i veckan.

Jippi idag redovisades kommande utdelning för Alerian mlp ETF. Jag har misstänkt att den eventuellt skulle sänkas något men mot min förmodan så behåller dom samma nivå på utdelningen som under de två föregående utdelningarna. 0,299 USD delas ut 18 Februari. Denna ETF delar ut kvartalsvis så om vi förutsätter att samma utdelning betalas ut under kommande kvartal så hamnar årets utdelning på 1,196 USD per andel. Ovan visas storleken på nästa utdelning. Mitt snitt är 9,33 USD så med denna utdelning så är min direktavkastning hela 12,83 %.

Nu har jag tagit lån hos Avanza för detta köp för att skapa lite hävstång åt portföljen. Nedan redovisar jag vilken effekt man kan få genom belåning.

Lån och innehav i Alerian mlp ETF: 50 035 SEK
Lånekostnad helår: 3,76 % = 1881 SEK

Kostnad för ISK helår: 203 SEK
(0,65+0,7=1,35) 50 035 * 0,0135= 203

Eget kapital/satsat kapital: (posterna ovan summerade) = 2084 kr

Årlig utdelning uträknad med Dollar kurs på 8 SEK.
(Antal andelar 630) * (Utdelning i USD helår: 1,196) * (dollarkurs 8 SEK) Detta ger totalt en utdelning på 6028 SEK per år.

Satsat kapital är: kostnad för lånet samt kostnad för ISK vilket blir totalt på denna summa: 2084 SEK.

Årlig vinst blir således: 3944 SEK
(Utdelningen 6028) - (kostnad för lån och ISK 2084) = 3944

Avkastning på "eget kapital" = 189 %
Utdelning per år 6028  /  ("eget kapital" 2084) = 2,89 = tillväxt på 189 %

Ska vi sen ta och reta upp Sveriges vänsterpartister, miljöpartister å Sossar så räknar vi även på ränteavdrag för lånet.

Lånekostnaden blir reducerad med 30 % och hamnar därför på  1520 istället för 1881 SEK. Detta gör att årlig vinst istället blir 4508 SEK istället för som tidigare 3944 SEK.

Avkastning på satsat kapital (dvs Lånekostnad samt ISK kostnad) blir således istället + 296 % = Extremt bra.

Nu hoppas jag verkligen att de lyckas hålla den här utdelningsnivån för kommande utdelningar. Historiskt så har de ökat utdelningen var tredje kvartal men man vet ju inte riktigt hur det blir nu när oljemarknaden står under så pass stor press. Tänker att jag kommer öka på i denna placering under det första halvåret för att förhoppningsvis kunna dubbla kapitalet.

Oljan har inte stått så här lågt på 12 år så förhoppningsvis finns goda möjligheter att på sikt även göra en kursvinst i ETF:en.
onsdag 3 februari 2016

Pro realtime & Framtiden för OMXS30

Ingen kan ju förutse framtiden men man kan ändå göra ett försök. Har suttit och tittat på omxs30 och skapat mig en bild av vad jag tror om framtiden baserad på historisk data.

I dagslägen är vi ner ca 23 % sedan toppen i April 2015. Tittar man på historisk data från år 2000 över de stora nedgångar som varit så kan man se att alla har bottnat ur runt Oktober. Jag tror att fallet blir så den här gången också, dock tror jag att vi får en ordentlig rekyl till våren innan utdelningarna kommer. Väl till sommaren vänder börsen ner igen för att bottna ur i september eller oktober 2016.

Jag har ritat upp en trendkanal och gör bedömningen att börsen kommer bottna någonstans mellan 1030-1250. Detta innebär att omxs30 i så fall skall ner ytterligare 5% till 20 % från dagens nivå på 1305. Jag tor nog mer på att vi ska ner 15-20 % till från dagens nivå. Faller vi ner till 1030 så har omxs30 tappat 40% sedan April 2015 och mer än så tror jag inte börsfallet blir den här gången. Skulle börsen ändå fortsätta ner bör det ta stopp vid stödet 830-900 dvs botten i börsfallet 2011.

Så förhoppningsvis kan börsen fortsätta ner under flera månader vilket för mig är goda nyheter. Då kommer jag få goda tillfällen att köpa på mig utdelande värdepapper till en stigande
direktavkastning.

När jag gör mina tekniska analyser använder jag mig av programmet Pro realtime. Detta finns gratis att ladda ner på https://www.prorealtime.com
Har testat alla andra stora kända program på marknaden och jag tycker helt klart att pro realtime är det bästa.

Vill man kunna se realtids data så kostar programmet runt 370 kr per månad. Nöjer man sig med dags-data med en dags eftersläpning så är programmet helt gratis och skall man inte daytrada så fungerar det helt ok att ha som gratisversion. Vill man ha betalversionen men inte binda upp sig så finns det en lösning också att få programmet via IG market där kostar det 330 kr per månad och då får du tillgång till all data i realtid. Fördelen är att du här kan avsluta ditt "abonnemang" när du vill. Handlar du på IG-market så kan du även få programmet helt gratis.

I veckan har jag ökat Fortum, där har jag dubblat kapitalet från tidigare mkt låga nivåer. Har också dubblat kapitalet i Telia Sonera samt i Atlas Copco. Beroende på hur börsen utvecklar sig så har jag funderingar på att ta in Investor samt Tele2 till portföljen i veckan.