onsdag 13 januari 2021

Dividend growt Calculator - Enkel version för analys av 1 bolag

Kalkylatorn visar årlig genomsnittlig utdelningsökning mellan angivna årtal samt hur utdelningen kommer utveckla sig baserat på angiven direktavkastning och utdelningstillväxt. Fungerar bäst på dator. Vid mobil enhet dubbelklicka snabbt på skärmen. Redigera endast gröna celler, resten räknas ut automatiskt. 

Se även Yield on Cost Calculator för att identifiera vilket förhållande du vill ha mellan direktavkastning och utdelningstillväxt för att uppnå önskad yield on cost x år framåt i tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar