tisdag 11 februari 2020

Bädda in Excelfiler på en webbsida eller blogg via Onedrive

Med din Excel-arbetsbok sparad i OneDrive kan du bädda in den i din blogg eller på din webbsida genom att erhålla en automatiskt genererad Html-kod som du enkelt klistrar i bloggens Html/Java script läge. Läsarna kan därefter sortera, filtrera och beräkna data direkt i inlägget. Om du uppdaterar arbetsboken i OneDrive ser dina läsare automatiskt senast inbäddad vy. Du kan själv välja om du bara vill visa data eller om du vill att läsarna skall kunna göra beräkningar eller tillfälliga ändringar. Notera dock att inga ändringar som läsarna gör kommer sparas i ditt ursprungliga dokument & varje gång sidan förnyas online kommer gjorda ändringar att återgå till den ursprungliga inställningen.

Jag har under dagen jobbat med att plocka ut viss data från min personliga Aktieportfölj-fil för att dela publikt på bloggen. Därför tänkte jag snabbt gå igenom hur jag gjort och räcka över en rad länkar du kan använda för att själv göra samma sak. Eftersom de flesta inte vill dela ut all sin privata information vad avser antal aktier, saldo etc så rekommenderar jag att du börjar med att lära dig hur du kan importera vissa delar av data från din aktiefil till ett nytt dokument som du sedan kan dela på onedrive. 

Steg 1. Importera data från en Excel fil till en annan
Om du inte vill dela allt från din privata excel-fil, tex saldo, antal aktier och så vidare så rekommenderar jag att du endast delar utvalda områden från filen, tex, direktavkastning aktienamn o.s.v. Här följer en beskrivning hur du kan göra genom att skapa en ny så kallad Målfil som är kopplad till din Källfil där du själv väljer ut vilka områden du skall dela/koppla.

1. Öppna din privata excel-fil (Källfilen) som du vill hämta data ifrån.

2. Öppna en NY Excel-fil (Målfilen), den som du senare vill dela data ifrån.

3. Gå tillbaka till Källfilen och kolla vilket/vilka områden som du vill koppla till den nya Målfilen. Kolla NOGA hur stort området är, dvs antal kolumner och rader.

4. Gå nu åter tillbaka till den nya filen (Målfilen) markera där ett exakt lika stort område som du konstaterade i punkt 3, detta gör du genom att dra och släppa muspekaren. Därefter går du upp till det övre fältet i Excel (fältet där man kan skriva in formler etc. Här skriver du bara ( = ). Alltså ingen parentes.

5. Gå därefter tillbaka till din privata portföljfil, dvs Källfilen och markera det område som du vill skall kopplas till det nya dokumentet genom att dra och markera. Tryck därefter på Ctrl, shift och Enter SAMTIDIGT.

Nu har du gjort en koppling mellan din egen personliga excelfil och den nya som du tänkt dela på nätet. Excel omnämner nu denna som en Matristabell. Gör därefter om denna processen för samtliga områden som skall länkas. När du sedan redigerar din personliga fil (Källfilen), öppna då samtidigt den nya kopplade Målfilen för att få dessa uppgifter uppdaterade samtidigt per automatik.

Notera att du får därefter inte byta namn på någon av filerna för då slutar kopplingen att fungera.Vill du därefter dela Målfilen till din blogg så går du vidare till onedrive live och gör processen nedan. För mer information hänvisas till följande länk.

Steg 2. Bädda in & dela Excelfiler på din blogg eller webbsida

Börja med att Spara arbetsboken i OneDrive. Kopiera därefter den inbäddade koden genom att högerklicka på filen för att därefter klicka på: Bädda in.

Bädda in-kommandot


Klicka på Generera och klicka sedan på Anpassa hur den här inbäddade arbetsboken visas för andra.

Klicka på vad du vill visa i din blogg i rutan vad som ska visas. Visa hela arbetsboken eller visa ett diagram, ett namngivet område, pivottabell eller tabell.

I avsnittet Utseende markerar du kryssrutorna för de alternativ som önskas.

I avsnittet interaktion väljer du hur du vill tillåta personer att interagera med arbetsboken. Om du tillåter sortering och filtrering kommer dina bloggläsare att kunna sortera, filtrera och visa eller dölja tabeller i arbetsboken. Om du tillåter att skriva, sparas inte ändringar som andra gör i cellerna i din blogg i den ursprungliga arbetsboken. Om du bäddar in en amorteringskalkylator, kan du till exempel styra det så att användarna kan fylla lånebelopp, ränta och andra variabler.

Om du vill ange att en specifik cell ska vara markerad när din webbsida öppnas så markerar du rutan - alltid börja med den här cellen markerad och klicka sedan på den cell du vill ha i förhandsgranskningen.

Ange en bredd och höjd för visning i bildpunkter under dimensioner. Att se hur visningsprogrammet ser dimensioner som du har angett, klicka på Visa verklig storlek längst upp i förhandsgranskningen. 

Genom att klicka på markera ett område och sedan dra muspekaren över kalkylarket kan du bestämma att bara visa vissa delar av dokumentet. OBS hela dokumentet syns ändå om användaren väljer att visa hela arbetsboken.

Obs!: Du kan ange minst 200 x 100 bildpunkter och maximalt 640 genom 655 bildpunkter. Om du vill använda mått utanför skillnaderna kan du ändra koden när du klistrar in den i din blogg.

När du är nöjd med förhandsgranskningen klickar du på Kopiera. 


Nu kan du börja skriva en bloggpost i bloggredigeraren. När du vill bädda in arbetsboken växlar du till HTML-redigering och trycker på Ctrl+V för att klistra in inbäddningskoden.


Notera att du via Onedrive live även kan bädda in word-dokument och Powerpoint presentationer på din webbsida eller blogg på ett liknande sätt som ovan.

Fonderingar Portfölj
Länken nedan är en onedrive live fil från min Excelportfölj som jag delat till bloggen och bäddat in genom att klistra in en automatiskt genererad Html-kod. Jag har nu testat flera gånger fram och tillbaka och uppdateringen fungerar mycket fint men sker först när du stänger ner dokumentet i datorn

Fördelen med detta är att du kan uppdatera din personliga fil/portfölj och samtidigt få informationen på nätet uppdaterad per automatik. Detta låter dina följare få tillgång till en uppdaterad rapport över de senaste förändringarna utan att du behöver gå in och redigera direkt på bloggen.

En uppdaterad version av portföljen kan nu även ses på under Frihetsportföljen. Hädan efter kommer denna fil uppdateras per automatik så fort jag själv loggar in på min egen fil på datorn. Eftersom jag hämtar kursinformation via Di-trader så skall informationen nedan vara korrekt. Dock har jag i nuläget ingen automatisk uppdatering av utdelning så detta behöver jag mata in manuellt varvid årets uppgifter kan komma att dröja något. Brukar mata in detta först i maj/juni när de flesta bolag bestämt sin utdelning. Därför kan uppgifterna i vissa fall vara baserad på föregående års utdelning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar