söndag 31 december 2017

Portföljdata 2017-01-24 samt nya uppgifter för år 2018

Här kommer en uppdatering av sidan portföljdata med färska uppgifter från idag 2017-12-31.

Här visas utdelningen för år 2017, portföljens värdepapper och hur de är viktade samt vilken direktavkastning de har i skrivande stund. Du finner även branschförening, valutafördelning, utdelning per bolag etc.

För att se nya uppgifter välj denna länk: http://fonderingar.blogspot.se/2016/04/portfoljfordelning-april-2016.html

OBS nedan uppgifter i detta inlägg är gamla uppgifter från inledningen av år 2017! Jag sparar denna som jämförelse och samtidigt så vill jag inte behöva ändra länkar.

Portföljdata för Basportföljen & Leverage portfolio 2017-01-24
 

 

 
 
 
Första köpet till utdelningsportföljen gjordes 2015-11-17. Köpen intensifierades under sommaren/hösten 2016 och större delen av portföljen var på plats under september/oktober 2016. Helt fullinvesterad var den först i december 2016. Belåning/hävstång startades upp under september 2016 och utökades fram till december 2016. Tiden före utdelningsportföljen i diagrammet avspeglar således mina gamla portföljer som bestod till 100% av fonder där utdelning ej gavs ut.
 
Ovan tabell visar båda portföljerna exklusive samboportföljen 

Största innehav


Alerian MLP ETF 


4,4%


Xact omxsb utd


4,0%


Industrivärden


3,5%


DNB


3,5%


Investor


3,4%


Notering: Jag eftersträvar likaviktning mellan alla värdepapper i portföljen, dock har jag delat upp innehaven i olika kategorier, tex investmentbolag, preferensaktier, ETF;er med mera. Vissa kategorier kan få högre viktning av enskilda värdepapper men inom respektive grupp eftersträvar jag likaviktning mellan dess värdepapper.

Yield för båda portföljerna inklusive samboportföljen


Yield


4,7 %


Yield på eget kapital


5,5 %


Yield on cost
 

5,2 %Aktuell hävstång
Hävstång 2017-01 som jämförelse
 

17 %
17 %
Utdelningstillväxt per år i snitt under 5 år
Detta är ett medelvärde och ej exakt
 

8,5 %
 


Belåning/hävstång startades upp under september 2016 och utökades fram till december 2016.

Nedan visas den utdelning jag tror mig kunna få om jag får 4 % årlig utdelningstillväxt på det totala innehavet. Jag har inte räknat med någon återinvestering nedan. Skatter ej medräknade. Visar 4 h arbetsvecka då jag inte skall lägga mer än så på portföljen. 
Nedan tabell visar vad Bas & Leverage portfolio genererar per år vid 8 % årlig tillväxt, dvs utdelningar samt kurstillväxt. Tabellen utgår från aktuellt saldo just nu.
 
 Prognos: Hur mkt genererar portföljerna vid 8% tillväxt   timlön vid 40 h    timlön vid 4h
 Per år Per månad Per dygn Per timme 8 h sömn ger  arbetsvecka, 52v  arbetsvecka, 52v
  428 317     35 693     1 173     49     391     206     2059
 
Fastställd historisk utdelning
 
ÅrFöre källskattKällskattEfter källskattTillväxt Före-skatt
År 20151 092   164   928   N/A
År 2016 78 518   5 984   72 534   N/A
År 20175 971   645   5 326   -92,4%
Totalt 85 581   6 793   78 788    
 
Utdelningsprognos 2017 före källskatt:     258 700  SEK
Utdelningsprognos 2017 efter källskatt:    237 804 SEK
 
Portföljutveckling
 
Tabellen visar procentuell utveckling av kapitalet samt den årliga utveckling man skulle haft om man inte snyltat på portföljen.
 

Utveckling årVerklig tillväxt per årTeoretisk tillväxt per årÅrligt uttag justerat för insättning
  2012-2013  0,5%  3,2%   106 295  
  2013-2014  6,9%  7,1%   51 105  
  2014-2015  9,9%  13,3%   146 830  
  2015-2016  -10,5%  -3,5%   335 911  
  2016-2017  14,4%  19,6%   180 450  
 
Ca 50-75% av kapitalet på räntekonto år 2012-2013
Teoretisk tillväxt visar justerat resultat då hänsyn är tagen till insättningar och uttag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar