onsdag 30 augusti 2017

Samboportföljen

Team Fonderingar mot gemensamma mål
med hjälp av Samboportföljen


Du är inte mer ekonomiskt fri än vad din partner är, såvida du inte har så mycket pengar att ni båda kan klara er på det utan att behöva ta av kapitalet. Därför är jag idag oerhört glad över att vi nu jobbar gemensamt mot ett mål, att bli ekonomiskt fria. Nu har förvisso min sambo ett tag kvar på vägen mot målet men med god lön, hög sparkvot och ett sparsamt leverne så kommer processen förhoppningsvis gå fortare än vad man kan tro.

För att min sambo skulle kunna komma igång lite snabbare så har jag avsatt 100 000 av eget kapital för hennes räkning. Dealen är att hon över tid löser ut bolag för bolag av mig och betalar mig mitt anskaffningsvärde och får således vinsten "gratis".

Tanken med samboportföljen är att tillta den lite mer åt kurstillväxt och lite mindre åt hög utdelning än vad min egna portfölj har. I undantagsfall kan vi tillåta placeringar utan utdelning om det i gengäld går att få lite kompensation i form av bättre tillväxt.

PS: har tagit bort samboportföljen i detta inlägg för att minimera de sidor jag skall behöva uppdatera vid portföljförändringar. (vilka sker varje månad) Ni kan fullt ut följa portföljens utveckling via Shareville hos Nordnet. Se länkar nedan.

För er som ej har tillgång till Shareville hänvisar jag till https://fonderingar.blogspot.se/2017/09/riktlinjer-for-samboportfoljen.html.
PS: kommer endast uppdatera denna sida ett par gånger per år men ni ser på ett ungefär hur portföljen ser ut.

Här kan du följa samboportföljens utveckling via Shareville hos Nordnet
 
Sambons egna portfölj, här sker månatliga köp av sambon
Fonderingars Samboportfölj, för övertagande inom sin tid, inga köp görs i nuläget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar