måndag 20 mars 2017

Schablonmetoden kan ge dig lägre skatt

Schablonmetoden är en beräkningsmetod för att avgöra hur mycket skatt vid kapitalvinst du skall betala på en avyttrad fond ägd via ett aktie & fondkonto.

Vanligtvis använder man sig av GAV-metoden (genomsnittliga anskaffningsvärde) men som alternativ finns också Schablonmetoden.

Tanken är framförallt att man skall använda sig av Schablonmetoden när man inte vet anskaffningsvärdet på en aktie men man får fritt använda metoden när man vill både när det gäller fonder ock aktier. Dock är det endast lönsamt att använda metoden om fonden eller aktien stigit mer än 400%, först då får du mindre i skatt än vad du hade fått via GAV-metoden.

Hur fungerar det?
Med Schablonmetoden får du ange ditt anskaffningsvärde för värdepappret som 20% av aktuellt försäljningsvärde (efter avdrag för courtage). Alltså, har du sålt ditt värdepapper för 100 000 så får du anse att anskaffningsvärdet är 20 000.

Dagens insikt - Har du högt procentuell vinst men inte tillräckligt hög för att använda schablonmetoden just nu så kan du ändå eventuellt få möjlighet att använda denna metod längre fram!

Under perioden 2014-2016 har jag sålt av andelar i SEB Sverigefond småbolag som jag hade ägt väldigt länge. När jag först sålde låg fonden plus 258 %, sjukt bra men inte tillräckligt för att använda schablonmetoden. Därför lade jag ner tankarna om att man skulle kunna använda metoden men vad jag nu insett är att jag trotts allt kommer kunna använda metoden under mina sista avyttringar.

Vad beror då detta på? Jo det har att göra med att varje gång du säljer av så sjunker ditt anskaffningsvärde och således blir din procentuella vinst större vid nästa sälj.

Så här såg det ut för mig

Sälj 1,   2014:   + 258 %
Sälj 2,   2015:   + 348 %

Sälj 3,   2015:   + 422,5 %
Sälj 4,   2016:   + 487,5 %
Sälj 5,   2016:   + 490,4 %

Alltså sälj ett och två använder jag GAV-metoden då detta är mest lönsamt men för sälj tre till fem så gör jag smartast i att använda schablonmetoden!

Satt just nu och kollade på deklarationen och insåg att jag faktiskt sparar 150 kr på sälj fyra samt 929 kr på sälj fem om jag använder schablonmetoden. För deklarationen år 2017 sparar jag alltså totalt 1079 kr på att använda schablonmetoden.

Insåg också att de uppgifter som var inrapporterade till skatteverket var GAV-metoden så om man skall kunna få denna skattereduktion så måste man själv ändra beräkningsmodell och justera uppgifterna i deklarationen.

PS: Numera äger jag allt på ISK och KF så det här kommer ej vara aktuellt i framtiden för min del.

Som utdelningsinvesterare tycker jag definitivt att man bör äga sin VP via dessa schablonbeskattade sparformer då det ger längre skatt och mindre krångel vid deklaration.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar