torsdag 16 mars 2017

Placeringsråd, del 2 av 7

Här kommer del 2 i serien där jag ger placeringsråd och tipps.

Serien består av 7 inlägg och mitt grundsyfte är att sammanfatta mycket av det jag hittills lärt mig under min placeringsresa.

Jag har framförallt skrivit detta som en instruktion och en utbildning till den personen som kommer ärva mig. De här inläggen kommer jag skriva ut och lägga i hop med mitt testamente så att jag den dagen jag själv inte längre kan förvalta portföljen ändå kan föra över mycket av min kunskap och mina idéer till min arvtagare så att denne kan fortsätta förvalta portföljen även utan mig.

I serien ger jag inga specifika rekommendationer om vilka exakta bolag man bör köpa utan jag går mer igenom vad jag har lärt mig som investerare hittills och hur jag skulle vilja at portföljen fortsätter att förvaltas.

Vissa delar av serien kan bli lite personliga då jag tar upp exempel med min portfölj men 90% av materialet bör vara relevant även för andra. Här följer Indexering över aktuell del.

Del 2

1. Vad säger Warren Buffet
(en av världens främsta investerare)

2. Välj gärna Investmentbolag till portföljen

3. Välj gärna konglomerat till portföljen
 
4. Välj gärna fastighetsbolag och REITS till portföljen

5. Ge fan i små förhoppningsbolag utan vinst och färdiga produkter

6. Låt dig inte charmas över fantastiska innovationer och revolutionerande idéer.


Så där, låt oss börja uppifrån och ner


Vad säger Warren Buffet (en av världens främsta investerare)

Rule 1: never lose money!

Rule 2: never forget rule number one!

Återigen vill jag påpeka att det är väldigt viktigt med diversifiering. Man bör äga många bolag i flera olika branscher och man bör inte ha för stor andel av portföljen per bolag eller per branch.

Med det här menar jag inte att man skall vara rädd för börsnedgång och i panik sälja när börsen rasar. Syftet att jag tar upp detta uttalande är istället att man kan ha detta i bakhuvudet när man väljer placeringar till portföljen.

Med detta i bakhuvudet så har man förhoppningsvis lättare att bortse från girigheten och placera i små förhoppningsbolag eller i andra bolag med hög risk.

Välj gärna Investmentbolag till portföljen
Jag gillar verkligen investmentbolag och skulle nästan kunna tänka mig att ha hela portföljen bestående av flera olika investmentbolag.

Ett investmentbolag är bolag som äger andra bolag och genom att äga ett sådant bolag så får man exponering mot flera underliggande bolag, således är ett investmentbolag nästan att betrakta som en fond, i alla fall när det gäller riskspridning. Ett investmentbolag har förvisso inget krav på sig att det måste äga ett visst antal bolag som en fond har men de allra flesta investmentbolag har trotts detta många innehav.

Vad som också är fint är att de allra flesta Svenska investmentbolagen över tid har presterat bättre än index. Väljer man dessa typer av bolag får man alltså troligtvis en trygg placering med bra riskspridning och god tillväxt över tid. 

Exempel på investmentbolag är:

Investor, Kinnevik, Industrivärden och Latour.

Då jag betraktar dessa lite som en fond så kan jag tycka att det här kan vara helt okey att äga mer per värdepapper än annars.

Det är svårt att ange någon exakt summa men håller man sig till de större investmentbolagen så bör man kunna tillåta i alla fall upp till 15 % per bolag utan att utsätta sig för någon nämnvärt större risk.

För min egen del har jag helst inte mer än 5 % per bolag/VP men om något av mina Investmentbolag skulle dra i väg i portföljvikt så kan jag ändå tänka mig att tillåta upp till ca 15% innan jag vill vikta ner något.

Det som gör investmentbolagen extra fina är att bolaget försöker optimera sin portfölj så att man har bra och framgångsrika bolag inom investmentbolaget, därför kan man säga att det blir lite som en aktivt förvaltad fond men till den fördelen att man inte behöver betala någon dyr förvaltningsavgift som ofta är verkligheten i en fond. Bara här har du en avkastningsmässig fördel då du över tid sparar du mycket avkastning på att slippa dyra förvaltningsavgifter. 

Vad som också troligtvis genererar viss extraavkastning hos investmentbolagen är att de ofta är med och bestämmer och påverkar i de bolagen de äger. Många Investmentbolag har stor och lång erfarenhet av att hjälpa andra företag att lyckas och förr eller senare får man då ofta skörda frukten av detta som placerare när investmentsbolagets underliggande bolag gör framgång.

Sen vad jag också gillar är att man får utdelningar från dessa typer av bolag. 

I många fall blir det lite som att äga en utdelande Sverigefond och då det är stor brist på just sådana så kan ett investmentbolag ersätta denna brist. I alla fall är det så om man väljer de större investmentbolagen som idag alla delar ut.

Slutord: Välj gärna investmentbolag till portföljen, man får här en bra riskspridning och dessutom har dessa typer av bolag i alla fall historiskt presterat bättre än index.

Välj gärna de stora investmentbolagen, även många av de små bolagen är förvisso fina men här bör man kanske inte placera riktigt lika mycket som man gör i de stora bolagen i så fall.

Välj gärna konglomerat till portföljen
Ett konglomerat är en företagsgrupp med olika verksamhet och även om det inte är samma sak så kan man lite betrakta det som ett investmentbolag, i alla fall när det gäller aspekten med riskspridning.

Exempel på Konglomerat är:

3M, Indutrade och Beijer alma.

Exempelvis kan nämnas att när dettas skrivs så ingår ca 200 bolag i Indutrade.

Alltså genom att investera i Indutrade så får man en god riskspridning bland flera olika bolag och dessutom brukar konglomeraten äga bolag i olika typer av branscher vilket ytterligare minskar risken.

Sen kan det också vara kul att få lite exponering mot bolag som i många fall är lite mindre och som ofta inte är börsnoterade. Just detta kan man ofta få genom att investera i konglomerat.

Slutord: Välj gärna konglomerat till portföljen då det sänker risken. Dessutom har många konglomerat presterat väldigt fint historiskt.

Välj gärna fastighetsbolag och REITS till portföljen
REIT står för real estate investment trust. Följande står att läsa på wikipedia.

"Real estate investment trust (REIT) är en associationsform med särreglerad beskattning som finns i ett stort antal länder. En REIT är ett bolag eller en investeringsfond vars syfte är att investera i fastigheter eller fastighetsobligationer eller i andra fastighetsrelaterade krediter.

En REIT är typiskt sett undantagen från inkomstskatt på vinster. Istället beskattas enbart investerarna för erhållna utdelningar. Därmed sker ingen dubbelbeskattning av överskottet från fastighetssektorn.

Regelverket för REIT varierar mellan olika länder där olika förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett företag ska omfattas av REIT-regelverket och därmed undantas från beskattning. Ofta ingår krav på att minst 90% av intäkterna ska vara fastighetsrelaterade och att en viss, stor andel (exempelvis 80 %) av den årliga vinsten ska delas ut.

Det kan förekomma andra detaljerade regler som till exempel skiljer på den skattemässiga behandlingen av intäkter från bostäder respektive kommersiella fastigheter eller regler för belåningsgrad eller begränsningar i val av finansieringsformer"

Fastighetsplaceringar bedömer jag i de flesta fall som relativt trygga, i alla fall så länge bolaget äger många fastigheter på flera orter (hels då i tillväxtorter) och då man inte enbart äger kommersiella fastigheter. (typ: affärslokaler, industrilokaler etc.)

Bolag jag gillar är de som har fastighetsförvaltning som grundidé, det vill säga bolag som är långsiktiga ägare och som främst har för avsikt att dra in pengar på just långsiktig fastighetsförvaltning via hyresintäkter.

Bolag som huvudsakligen är transaktionsdrivna gillar jag inte. Det vill säga fastighetsbolag vars främsta syfte är att köpa och sälja fastigheter för att göra pengar. Dessa har betydligt större risk.

Tryggast när det gäller fastighetsinvesteringar är att satsa på bolag som har en blandad portfölj av olika typer av fastigheter för olika ändamål. Gärna får en stor del av fastigheterna vara hyresfastigheter då vi alla behöver bo och detta oavsett konjunkturläge.

Ett fastighetsbolag som äger enbart kommersiella lokaler så som exempelvis butiker och industrier är förstås mycket känsligare om en lågkonjunktur skulle uppstå. Då är det alltid en överhängande risk att vissa lokaler kan bli stående tomma om de företag som hyr skulle vilja minska ner på sin verksamhet för att spara pengar. Därför skulle jag själv undvika att satsa på bolag som enbart äger sådana fastigheter. 

Det jag gillar med fastigheter är att det finns ett underliggande värde i dem, även om bolaget som äger fastigheterna skulle gå dåligt en tid så finns det ändå mycket innestående värde i själva fastigheterna, vilket naturligtvis blir en trygghet som investerare.

Det negativa är att fastighetsbolagen kan anses vara känsliga för räntan då de vanligtvis har stora lån. Detta kan innebära att om räntan stiger snabbt och mycket så kan fastighetsaktier pressas i pris. Detta då vinster blir mindre desto högre finansieringskostnader ( lån) man har. Som långsiktig investerare  i bra fastighetsbolag så tycker jag inte detta är något man skall bryr sig om speciellt mycket. Går räntan upp och fastigheter pressas så är det för min del snarare köpläge än säljläge.

Jag kan tycka att marknaden överreagerar när det prissätter fastighetsaktier under stigande ränta, visst det är naturligt att kurstillväxten avstannar under en fas med kraftigt stigande ränta men att det skulle behöva rasa mycket som ibland skett tycker jag är överdrivet. Till saken hör att om räntan höjs beror detta på stigande inflation och om vi har inflation så får fastighetsägarna goda förhandlingsmöjligheter på hyresförhandlingarna och på sikt kan de då höja hyrorna för att kompensera upp för räntan.

Jag kan tycka att äger man bra och stora fastighetsbolag så kan detta vara en av de tryggaste placeringarna man kan välja just när det gäller placeringar i enskilda bolag. Mina favoriter för tillfället är Castellum, Akelius pref och Realty income, dessa bedömer jag som mycket trygga.

Gillar man fastighetsinvesteringar så kan jag varmt rekommendera REITS så som Realty Income, här får man en mycket bra riskspridning och då dessa typer av bolag måste dela ut större andelen av sin vinst för att undslippa dubbelbeskattning så bör man i bra bolag kunna räkna med en stabil och positiv utdelningstrend.

En annan positiv sak för en utdelningsinvesterare är att många REIT,s tenderar ha en något högre direktavkastningen än många andra bolag, detta passar naturligtvis väl som utdelningsnörd, framförallt då man i många av dessa bolag även kan få viss utdelningstillväxt.

Nedan lägger jag in en bild över utdelningstillväxten i Realty income, bilden är hämtad från dividend.com och här följer en länk till dem. http://www.dividend.com/dividend-stocks/financial/reit-retail/o-realty-income-corp/

  
Slutligen skall jag bara nämna att Mortgage REIT är en helt annan konstruktion. Denna typ av investering undviker jag då jag tycker att den har hög risk. Kort sagt så är en mortgage REIT en produkt där man har paketerat olika lån och sålt vidare till investerare i utbyte mot hög ränta.

Ge fan i små förhoppningsbolag utan vinst och färdiga produkter !!!
Som jag tidigare har nämnt så många gånger har jag som 18 åring placerat 90 % av min portfölj i tre små förhoppningsbolag, Lign multi wood, Cell point och Hydropulsor vilket slutade i disaster med konkurs i alla tre.

Idag vet jag bättre, nu vet jag att om man försöker tjäna mycket pengar snabbt så måste man också vara beredd att förlora mycket pengar ännu snabbare, kanske rent av allt.

Alla dessa var bolag som kan benämnas som förhoppningsbolag. Dessa var små bolag med revolutionerande idéer och utan någon riktig produktion. Jag tror cell Point någon gång var upp över 1000% innan det föll pladask och på en väldigt kort tid hade förlusten blivit så stor att den aldrig skulle kunna gå att hämta hem igen. 

Efter en tid började bolagen ta in nyemission efter nyemission för att täcka verksamhetskostnader men någon verklig produktion eller försäljning tog aldrig vid. Här borde man annat ugglor i mossen men tyvärr var man ung och naiv och jag deltog i alla dessa nyemissioner och skickade in ännu mera pengar trotts att jag redan hade allt för mycket i dessa bolag från början.

Slutord: Jag var 18 år och ville tjäna mycket pengar snabbt och jag lät mig bli girig och rättfärdigade det hela med att skall man tjäna pengar som måste man vara beredd att riskera pengar också.

Därtill litade jag blint på köpråd från en släkting som jag själv på den tiden trodde var en erfaren och trygg placerare och detta utan att jag själv skapa mig en bild av risker och förutsättningar i bolagen.

Därför tycker jag det idag är viktigt att själv göra sin hemläxa när det gäller att plocka in nya bolag i portföljen. Självklart kan man ta tipps från andra men gör alltid en egen analys och kontroll av vad det är som du funderar på att investera i.

Slutligen skulle jag vilja säga att på börsen skall man investera. Då skall det vara stora stabila och lite tråkiga bolag men lång historik och lovande framtid. Bolagen skall ha stabil verksamhet och produkter som alltid kommer efterfrågas. Vill man söka spänning och krydda i livet så visst du kan gambla men gå då till ett kasino och ta max med några hundra från lönen.

På börsen gamblar vi inte där investerar vi!!!

Därtill vill jag också lyfta ett varningens finger när det gäller det här med krisande bolag och nyemissioner. Att deltaga i en nyemission (utgivelse av nya aktier i bolaget) i ett stabilt framgångsrikt bolag som vill expandera sin verksamhet via ett uppköp eller nån annan typ av investering kan vara bra. Men att delta i nyemission i ett förlustgivande bolag bara för att rädda det till alla pris skulle jag i de flesta fall vilja avråda från. Risken är stor att du slänger pengar i ett stort slukhål som du aldrig kommer se åter.

Nyligen deltog jag i Castellums nyemission och det gjorde jag gladeligen då detta bolag är framgångsrikt och i denna framgång ville köpa upp ett annat bolag (Norrporten).

Här känner jag mig helt bekväm med att köpa på mig mer aktier i nyemissionen då bolagsförvärvet på sikt ökar bolagets omsättning och vinst och således längre fram även min egen utdelning. Men däremot skulle jag aldrig få för mig att delta i nått räddningsprojekt av ett bolag som högst troligt ändå är kört, tex Eniro.

Låt dig inte charmas över fantastiska innovationer och revolutionerande idéer.
Den här punkten knyter an till ovan punkt. Investering skall vara tråkigt på så sätt att man skall satsa på stora stabila bolag som funnits i många år och undvika nya bolag som kommer ut med revolutionerande idéer och produkter där bevis saknas för att detta verkligen går att sälja.

Det här är en jätteviktig punkt.

Bara för att du hör om en revolutionerande produkt eller tjänst så innebär inte detta per automatik att bolaget är värd att investera i.

Man måste här skilja på sin känsla och sin logik.

Jag gick själv på detta misstag när jag placerade i Cellpoint, Lign multiwood och Hydropulsor.

Dessa företag hade revolutionerande idéer där ett av dem via ett metallpulver, formar och högt tryck via pressar skulle kunna skapa olika typer av metalldelar.

Ett annan av företagen hade kommit på en ide för att pressa olika typer av trä för att få högre densitet som skulle ge fördelen tex att trägolv skulle få högre kvalitet och bättre kunna stå emot avtryck av klackar eller annat spetsigt material.

Det tredje företaget handlade om positionering och även om det här en grej nu som används så var det ganska revolutionerande år 2001 och bolaget var troligtvis lite för tidigt ute på marknaden för att lyckas.

När det gäller dessa typer av bolag så visst iden är det inget fel på, det låter fantastiskt bra men problemet är att det mer handlar om forskning och vilda idéer än vad det handlar om ansvarsfullt och framgångsrikt företagande.

Det här var alla nya företag, de hade funnits endast i några år. Det fanns ingen lång historik och kolla på. Man kunde inte se hur bolaget klarat en tidigare kris. Man visste egentligen inte ens om det fanns en marknad för produkterna och än mindre så kunde man kolla på historiks siffror om omsättningstillväxt, vinsttillväxt och utdelningstillväxt då det helt enkelt inte ens fanns någon försäljning att tala om.

Slutord: Att imponeras över mänskliga framsteg och nya innovationer är det inget fel på men för gud skull låt inte dessa känslor vara det som avgör om det blir en placering eller inte.

Det är mycket bättre att placera i bolag som har en lång historik med en modest kursutveckling men som arbetar med produkter eller tjänster som alltid kommer efterfrågas (exempelvis Axfood, ägare av Willys) än att placera i bolag med nya revolutionerande idéer utan någon företagshistorik att visa.

Så där det här var allt för del 2, nästa vecka publiceras del 3 och här tar jag upp följande.

Del 3

1. Som utdelningsplacerare placera Svenska innehav på ISK & utländska på KF

2. Att tänka på med Valutarisk

3. Skall man köpa ett bolag bara för att dess aktiekurs rasat mycket? Är bolaget billigt bara för att kursen rasat 30-40%?

4. Undvik bolag och marknader som har en stor politisk risk eller där bolagets vinster styrs i mycket stor mån av råvarupriser.

5. Att tänka på gällande läkemedelsbolag

6. Vägrar du ta en förlust?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar