torsdag 9 mars 2017

Placeringsråd, del 1 av 7

Då var det dags för det första inlägget i serien där jag ger placeringsråd och tipps. Serien består av ca 7 inlägg och mitt grundsyfte är att sammanfatta mycket av det jag hittills lärt mig under min placeringsresa.

Jag har framförallt skrivit detta som en instruktion och en utbildning till den personen som kommer ärva mig. De här inläggen kommer jag skriva ut och lägga i hop med mitt testamente så att jag den dagen jag själv inte längre kan förvalta portföljen ändå kan föra över mycket av min kunskap och mina idéer till min arvtagare så att denne kan fortsätta förvalta portföljen även utan mig.

I serien ger jag inga specifika rekommendationer om vilka exakta bolag man bör köpa utan jag går mer igenom vad jag har lärt mig som investerare hittills och hur jag skulle vilja at portföljen fortsätter att förvaltas.

Vissa delar av serien kan bli lite personliga då det berör just min portfölj men jag tror ändå att 90% av allt material är relevant även för andra. Här följer indexering över del 1.

Del 1

1. Min strategi

2. Låt dig inte påverkas av känslor när det handlar om placeringar

3. Diversifiering

4. Varning för övertro på dig själv

5. Har du stort portföljvärde följ inte aktiespararnas råd om 10-15 bolag.


Min strategi
Jag har en passiv investeringsstrategi där jag vill lägga så lite tid på portföljen som möjligt. Att den är passiv innebär att jag alltid kommer vara 100% investerad oavsett hur börsen går. Alltså kommer jag inte försöka skydda kapitalet om en börskrasch skulle uppstå utan jag kommer vackert vänta ut stormen. På samma sätt försöker jag heller inte överavkasta börsen genom att försöka vara smart och kliva av börsen just innan nedgång för att återigen försöka gå in på botten.

Jag har en utdelningsstrategi och köper alltså endast värdepapper som delar ut pengar. Det viktiga är alltså att portföljen har en någorlunda hög direktavkastning men ännu viktigare är att man får utdelningstillväxt.

Skall man under längre tid lyckas leva på utdelningen vilket är målet så behöver man skydda portföljen mot framtida inflation och det gör man genom att välja bolag som har en god utdelningstillväxt.

Utdelningstillväxten som medeltal per år under de senaste 5 åren har totalt sett för hela portföljen legat på ca 8 %, men jag räknar i alla fall med att portföljen så som den är idag totalt sett bör kunna ge i snitt 3-6% ökad utdelning varje år och detta bör då över tid kompensera upp för inflationen.

Huvudfokus i portföljen skall vara utdelning och utdelningstillväxt och om bolag höjer sin utdelning beror detta på att vinsten ökar och då skall även aktiekursen slutligen följa med. Dock tycker jag det är väldigt viktigt att inte fokusera för mycket på hur portföljvärdet utvecklar sig från tid till annan. Kursutvecklingen på kort sikt i bolag kan nämligen gå lite hur som helst och styrs väldigt mycket av spekulation. Att ständigt kolla på depåsaldot och bli glad när det går upp och ledsen när det går ner är ingen bra strategi då det påverkar ens känslor och kan leda till oönskade affärer.

Det var kort om min strategi, nu följer en lista över saker not to do. I vissa fall har jag lärt mig själv den sura vägen och i vissa fall har jag läst mig till kunskapen.

Placeringsmisstag och saker not to do

Låt dig inte påverkas av känslor när det handlar om placeringar

Att vara i kontakt med sina känslor och lyssna på dem är mycket viktigt för ett friskt och hälsosamt liv men när det gäller värdepappersplaceringar så är också dina känslor ett stort hot mot en god portföljutveckling. Jag brukar tänka på börsen som en kollektiv bipolär sjukdom, där placerarna ena stunden är extremt positiva för att sedan vara osäkra och slutligen extremt negativa. Det här mönstret tenderar att upprepa sig genom historien med extrema uppgångar följt av konsolidering (sidledes börs) följt av "börs krasch" eller större rekyl.

När positiviteten tar över skall alla placera i aktier, kurserna rusar rakt upp och man hör bara positiva nyheter om styrkan i ekonomin, människor blir giriga och tillslut blir till och med den sista pessimisten övertygad om att man skall med på aktietåget. Det är här en av människans största brister kommer in - girigheten. Att vila ha mer och bättre är naturligt men när man blir förblindad av girighet, det är då saker och ting många gånger går fel.

Blir man för girig är det lätt att man inte ser riskerna och således tar alldeles för stora sådana vilket slutligen väldigt ofta ger stora ekonomiska förluster. Därför var vaksam på om girigheten vill ta över och se till att aldrig hamna där.

Fara nummer två är rädsla, rädsla att förlora sitt kapital och när folk kollektivt upplever detta ja då skall alla ur sina placeringar på en och samma gång och då är börskraschen eller rekylen ett faktum. Här måste man vara kall och inte påverkas av sina känslor utan rida ut stormen. Framförallt när kollektiv rädsla drabbar hela börsen och inte just ett enskilt bolag, ja då sitter man bäst lugnt i båten. Försöker man här skydda sitt kapital genom att plocka ur det från börsen så brukar det få motsatt effekt. Det här är ett vanligt misstag och jag har själv gjort det många gånger.

Vad som lätt händer är följande. Börsen går ner 10 %, du tänker, äsch snart vänder det upp, men så fortsätter det ner till -20 %. Du tänker, "nä nu kan jag ju inte sälja, så här mkt förlust tänker jag inte ta". Börsen faller ytterligare ned till - 40 % ,nu uppstår panik och du känner att, rädda det som räddas kan varvid du i panik säljer av.

Ofta, väldigt ofta någonstans här vänder det sen. Börsen kanske går ner till - 45% och sen vänder den starkt upp. På någon vecka går den upp kanske 10-15 %. Dock är du fortfarande uppfylld av en stress och rädsla över att ha förlorat pengar och du känner att du vill ha lite mer bevis för att kursen/börsen verkligen har vänt.

Du väntar lite till och kursen sticker upp ytterligare ca 5 %. Okey tänker du, nu har det vänt, dags att gå in igen, jag köper.

Det som sen ofta händer är att det återigen vänder ner, kursen rasar nu snabbt 20% på en kort tid och då du fortfarande är uppfylld av stress och oro sedan föra förlusten slänger du dig nu återigen ut ur börsen i panik.

Det som då ofta händer att du går ut ur börsen just vid botten och sen återigen så missar du hela uppgången. Det här är sedan ett beteende som kan fortsätta in i det oändliga fram tills att allt kapital i portföljen är förbrukat.

Alltså, man försöker skydda kapitalet men uppnår helt och hållet motsatsen, man förlorar bara mer pengar. Det här är absolut ett av de vanligaste misstagen oerfarna placerare gör och har man gjort det här tillräckligt många gånger, ja då har man urholkat portföljvärdet så mycket så att man aldrig under sin livstid kommer kunna ta igen förlusten.

Därför är det av mycket stor vikt att hålla sig lugn vid börsfall och inte sälja. Placerar man som man bör så skall man aldrig placera pengar som man behöver inom en snar framtid och då gör en börsnedgång absolut ingenting.

Så länge man inte har sålt så länge har man inte gjort någon förlust!

Lika säkra som vi kan vara på att det kommer börskrascher lika säkra kan vi vara på att dessa återhämtas. Ligger du bara placerad hela tiden i stora stabila och bra bolag så kommer tids nog portföljvärdet återhämta sig. Visst, det kan i värsta fall ta något år men tids nog kommer portföljvärdet återigen uppnå samma nivå och på sikt också högre nivå än tidigare.

Det magiska på börsen är att ligga fullinvesterad under så lång tid som möjligt för det är just tiden som möjliggör det fina i ränta på ränta effekten.

Och tro mig, även om det kan kännas jobbigt att se portföljvärdet gå ner så kan jag lova att det inte finns någon börskris där börsen inom några år inte har återhämtat sig.

Så mina slutord blir. Akta dig för girighet, den kan leda dig till att satsa för mycket pengar i högriskbolag och dessutom vid fel tillfälle. Akta dig också för rädsla så att du inte faller in i börspsykosen och i panik säljer för att skydda portföljen.

Diversifiering
När jag skriver diversifiering menar jag riskspridning, att man sprider ut sina pengar på flera olika bolag och olika branscher.

När jag var 18 år så satsade jag 90 % av min portfölj i tre bolag som gick i konkurs. Jag blev av med 450 000 kr och för att ta igen denna förlust krävdes att andra aktier skulle behöva gå upp 900%.

Normalt sett ger börsen 8 % i snitt per år så en sådan förlust är dömd att kunna ta igen.

Därför är det väldigt viktigt att inte placera för mycket pengar per värdepapper. Framförallt är det viktigt att inte placera för mycket per värdepapper när det gäller enskilda aktiebolag då just dessa kan gå i konkurs.

När detta skrivs har jag 41 placeringar i flera olika branscher och snittet ligger på ca 2,5% av portföljens värde per värdepapper. Tyngsta innehav är en ETF, där ligger ca 4% av portföljens värde för tillfället.

I skrivande stund ger portföljen ca 4,5% i direktavkastning detta innebär att nästan 2 bolag per år skulle kunna gå i konkurs och det påverkar inte portföljen mer än att man blir av med motsvarande portföljens årliga utdelning.

Slutord: Jag rekommenderar inte att ha mer än 5 % per värdepapper när det gäller aktiebolag. För fonder och ETF,er och för större investmentbolag så kan det vara okey att äga mer då man i dessa innehav redan har en god riskspridning eftersom dessa typer av placeringar har eller äger underliggande tillgångar eller bolag.

I en bred fond eller ETF skulle jag kunna tänka mig upp 20-30% även om jag skulle rekommendera max 5 % även här.

Varning för övertro på dig själv
Även om du har lyckats bra med flera placeringar under flera år så tro inte att du är världens grymmaste placerare.

Återigen är vi på den psykologiska biten och det är inte så konstigt då placeringar handlar väldigt mycket om just psykologi.

Att ha en övertro på sig själv som placerare kan leda till onödigt risktagande. Det kan leda till en smal diversifiering och för mycket pengar per värdepapper. Även om du tycker dig kunna teknisk analys, fundamental analys och ha tillgång till fina screeners och analysprogram så kommer du förr eller senare gå på en mina, så är det, även för de bästa placerarna.

Slutord: Var ödmjuk inför att du kommer gå på minor, för eller senare kommer du åka på en konkurs eller åtminstone en kursslank i något bolag. Här faller vi tillbaka på punkten ovan om diversifiering. Har du då spritt riskerna väl och inte äger mer än några få antal procent av portföljens värde i ett sådant bolag så kommer det knappast märkas på portföljvärdet om en konkurs skulle drabba dig. Något annan bolag kanske går bättre och vipps så har värdeförlusten från konkursen återhämtats av detta eller av andra bolag.

Skulle du däremot äga 30% i ett bolag och just detta skulle gå i konkurs jag då får portföljen en stor smäll som kommer ta mycket lång tid att hämta hem.

Har du stort portföljvärde följ inte aktiespararnas råd om 10-15 bolag.
Jag kan störa mig lite på denna rekommendation, 10 bolag tycker jag definitivt är för lite. Skulle jag äga 10 % i ett bolag och detta skulle gå i konkurs, ja då ryker ca 500 000. Det är onödigt mycket pengar att förlora och det skulle ta lång tid att återhämta denna summa från andra placeringar. Visst det är ingen katastrof att bli av med 10 % men det är väldigt, väldigt onödigt.

En sak är om du har en liten portfölj i förhållande till din lön, ja då kan jag tycka att det kan vara okey med ett mindre antal aktier.

Låt säga att du har möjlighet att spara 300 000 av din lön varje år och att du har en portfölj värd 300 000.

Ja går denna portfölj som helhet i konkurs så har du redan år två möjlighet att återköpa portföljen med nya pengar men låt säga att du har en portfölj på 5 000 000 och att 20% där ryker, ja då ryker en miljon av portföljvärdet.

Har du då dessutom en låg lön och endast möjlighet att spara 50 000 kr per år, ja då krävs hela 20 år av sparande för att få i hop till denna förlorade miljon.

Vissa påstår att man sänker portföljens avkastning genom att äga väldigt många bolag och så kan det möjligtvis vara. Har man som mål att vara en stockpicker och plocka russinen ur kakan för att i alla lägen maximera sin avkastning, ja då kanske det inte är det bästa att äga 41 bolag, men för min del så är inte detta målet.

Jag måste inte slå index, jag måste inte ha 20% avkastning per år.

Det viktigaste för min del är att ha en stor stabil portfölj där jag kan sova gott om natten och där jag kan leva på utdelningen och över tid få utdelnigstillväxt så att framtida inflation täcks upp.

Sen till de som säger att man får lägre totalavkastning om man äger ett mindre antal bolag så skulle jag också vilja nämna att det krävs inte många misstag som placerare för att urholka portföljutvecklingen om man bara äger ett fåtal värdepapper.

20 % per bolag och två bolag som går i konkurs jag då rycker 40 % av portföljvärdet och då kan jag nästan lova att även om man lyckats nå en väldigt fin avkastning i andra bolag under flera år så kommer nog min portfölj på 41 bolag ändå bli den som vinner i jämförelsen.

Slutord: Högt portföljvärde, framförallt högt portföljvärde i förhållande till din lön, ja då tycker jag verkligen att man skall ha många bolag.

Hur många är svårt att säga men generellt bör man inte ha mer än 5 % av totala portföljvärdet per värdepapper och då krävs minst 20 värdepapper!

Det här var allt för del ett, nästa inlägg tar jag upp följande saker. För att komma till denna del klicka på texten Del 2.

Del 2

1. Vad säger Warren Buffet
(en av världens främsta investerare)

2. Välj gärna Investmentbolag till portföljen

3. Välj gärna konglomerat till portföljen
 
4. Välj gärna fastighetsbolag och REITS till portföljen

5. Ge fan i små förhoppningsbolag utan vinst och färdiga produkter

6. Låt dig inte charmas över fantastiska innovationer och revolutionerande idéer.

4 kommentarer:

 1. Hej igen!

  Mycket bra råd!

  Om vi leker med tanken att du bara skulle få lov att väja Utdelande ETF,er hur skulle du resonera då ang viktning osv?

  Mvh Pontus!

  SvaraRadera
 2. Hej, några år tillbaka i tiden så körde jag enbart en fondportfölj och hade då inga enskilda bolag alls. Då hade jag mellan 10 och 15 fonder, det varierade lite över tid. Hade jag haft ETF,er så hade jag kört samma antal.

  Gäller det en helt vanlig aktiefond/ETF som placerar i bra bolag i olika branscher inom västvärlden och som har hyffsat många innehav så skulle jag ur riskperspektiv kunna tänka mig upp till 30% av portföljens värde i en sådan Fond/ETF. (notera upp till 30%)

  I de ETF,er som jag har idag så räknar jag generellt inte med att få någon utdelningsökning, nu får jag förvissa detta via andra innehav så det kompenserar upp lite men jag skulle således inte villa ha allt för mycket i dessa ETF,er då det drar ner portföljens totala årliga utdelningstillväxt.

  Tänker jag bara på riskfördelning så hade jag vågat tillåta "upp till" 30% var i SDIV och MDIV och i Xact omxs30. Däremot hade jag velat vikta AMLP, PCN och CHI mindre.

  Med vänlig hälsning Fonderingar

  SvaraRadera
 3. Tackar för svar!

  Intressanta tankar =)

  Funderar själv på det här med utdelningstillväxt i kombination med riskminimering via ETF,er.

  Tyvärr har vi bara Xact Omxsb Utd i Sverige mig veterligen som lämnar utdelning, hade uppskattat en än bredare sådan som inte fokuserar på Utd/nav vid visst datum samt ev kvartalsutdelning likt många amerikanska ETF,er.

  Hur ser du på exempelvis Xact Omxsb Utd (som går att nå viss utdelningstillväxt på över tid) i kombination med Vanguard S&P 500 (Voo), Vanguard ftse europé (vgk) eller dylikt som grund till utdelande ETF portfölj med Utd tillväxt med tiden?

  Tyvärr blir det ju mycket valuta "spekulation" med något liknande till portfölj men bör ju jämna ut sig vid månadssparande/kvartalsköp tänker jag, och således inte anses vara särskilt riskabelt ändå.

  Tänker något i stil med spara till pension via ETF,er med utdelning.

  Mvh Pontus!  SvaraRadera
 4. Ja jag håller med dig, gillar heller inte att de baserar utdelningen på navkursen vid en viss tidpunkt. Vissa år kommer man således få lägre utdelning men på sikt så bör ju i alla fall indexet gå upp så då kan man ändå på ett vis räkna hem utdelningstillväxt.

  Känner inte till Voo eller Vgk så kan inte uttala mig där men gå in och kolla på utdelningshistorik så bör du kunna se om det varit någon tillväxt eller ej.

  En del ETF,er verkar ju ha en hyffsat hög omsättning på bolag, dvs att man byter ofta och då är väl frågan hur detta påverkar möjligheten till utdelningstillväxt. Äger man själv en portfölj så bör man över tid få bästa utdelningstillväxt om man inte löpande byter mellan olika bolag.

  Ja då det saknas svenska ETF,er så blir man ju utsatt för valutarisker om man ändå vill ha mycket i ETF,er. Du skulle kunna kolla på investmentbolag istället, det är nästan samma grej, riskmässigt i alla fall.

  Här är en länk till de ETF,er som är alla är utgivna i Sverige i SEK

  http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etf

  Till exempel finns denna utgiven både i Sverige och i andra länder i Europa: dbx Stoxx Global Sel. Div. 100 UCITS ETF

  Jag tror du slipper utländsk källskatt men då ETF,en äger bolag i andra valutor än SEK så kommer man ju tyvärr inte helt bort från valutarisken ändå trotts att den är utgiven i SEK också.

  SvaraRadera