måndag 5 december 2016

Axfood

Följande inlägg är under arbete, mer info kommer senare

Axfood
Branch/typ av bolag:  Dagligvaruhandel via de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Därutöver samverkar Axfood med ett antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpkedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Bolaget har en marknadsandel i Sverige på ca 20% (2016-11-16)
Storlek: Large Cap
Land: Sverige
Handlas i: SEK
Typ: Dividend growt, utdelning växer i tank med inflation


Största fall  i kursgrafen sedan år 2002 fram till 2016-01-21
2002-12-02   (45)          till   2003-07-23   (30)        - 33,3 %
2005-01-12   (59,13)     till   2005-03-21   (42)        - 28,9 %
2007-03-08   (73,75)     till   2008-10-27   (33,94)   - 53,9 %
2015-12-02   (165,7)     till   2016-01-21   (133,3)   - 19,6 %

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills 2016-12-05
2016-02-05   (167,6)     till   2016-12-05   (132,6)   - 20,9 %

Om inte annat anges så gäller att allt nedan visas som totalutdelning. DVS ordinarie utdelning samt bonusutdelning om sådan förekommit.

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2003-07-23   (30)               1,25            4,16 %
2005-03-21   (42)               2,75            6,54%   
2008-10-27   (33,94)          3                 8,84 %
2016-01-21   (133,3)          9                 6,75 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2002-12-02   (45)               0,63           1,4 %  
2005-01-12   (59,13)          2,75           4,65 % 
2007-03-08   (73,75)          3,75           5,08 %
2015-12-02   (165,7)          4,25           2,56 %   

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            4,2 - 8,8 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         1,4 - 5,1 %

Svårt att dra några slutsatser då jag inte lyckats få uppgifter om vilka år som har haft bonusutdelning och hur mycket denna varit av totalutdelningen. Skulle prognosen om utdelning som skall betalas ut 2017 (6,23) stämma så tycker jag kursen idag på 132,6 kr ser intressant ut, detta ger i så fall en direktavkastning på 4,7 % när det gäller ordinarie utdelning. Någon extrautdelning som betalas ut 2017 räknar jag inte med då så stor extrautdelning betalades ut 2016.

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-12-05
Kurs: 132,6     
Ordinarie utdelning utbetald 2016: 5 kr     Direktavkastning: 3,8 %
Total utdelning utbetald 2016:        9 kr     Direktavkastning: 6,8 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-12-05
med utdelningsprognos för utbetald utdelning år 2017
Kurs: 132,6      Utdelning för 2016: 6,23     Direktavkastning: 4,7 %

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar