fredag 11 november 2016

WP cary

Följande inlägg är under arbete, mer info kommer senare

WP cary
Branch/typ av bolag: REIT (Fastighetsbolag). 2016-11 äger man fastigheter till ett värde av 8,4 Biljoner USD. Fastigheter ägs i flera länder: USA 63%, Frankrike 6%, Spanien 4%, Finland 3 %, Tyskland 9%, Polen, 3%, UK 5%, Annan 8%. Bolaget hyr ut fastigheter till flera typer av verksamheter, största kategorin är retail stores denna står för 20% alla andra typer av kategorier ligger på 2-10%. Några exempel på vad man hyr är: Industrifastigheter, hotell, matbutiker, logistikcentraler, lokaler för bygg industri, lokaler för bilindustri, lokaler för hälsovård etc. När detta skrivs har WP cary 910 fastigheter och 222 hyresgäster. De 10 största hyresgästerna står för 32,4%. De tre största står för 13,5%. Den enskilt största hyresgästen står för 4,9%. Detta känns tryggt. Utdelningstillväxten 2011-2016 låg årligen på 13,07%

Storlek: Large Cap
Land: Äger fastigheter till 63 % i USA, resten globalt, se ovan
Handlas i: USD
Typ: REIT
Källskatt: Ja 15 %
Utdelning datum: Jan, April, Juli, Oktober (mitten av månaden)

Största fall  i kursgrafen sedan år 2007 fram till 2016-11-11
2007-12-31   (36,8)     till   2009-03-02   (16,12):        - 56,2 %
2013-05-08   (79,2)     till   2014-02-03   (55,23):        - 30,27 %
2015-01-01   (73,88)   till   2016-02-01   (51,12):        - 30,81 %

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills 2016-11-11
2016-08-01   (72,87)   till   2016-11-11   (56,7)            -22,2 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2009-03-02      (16,12):        1,99                 12,34 %
2014-02-03      (55,23):        3,605               6,52 %
2016-02-01      (51,12):        3,94                 7,70 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2007-12-31      (36,8)         1,86               5,05 %
2013-05-08      (79,2)         3,18               4,01 %
2015-01-01      (73,88)       3,8115           5,16 %
2016-02-01      (51,12)       3,94               7,7 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            6,5 - 12,3 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         4 - 7,7 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-11-11
Kurs: 56,7      Utdelning för 2016: 3,94           Direktavkastning: 6,95 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-11-11
Om prognosen för utdelning år 2017 stämmer
Kurs:  56,7     Prognos utdelning 2017: 4,03    Direktavkastning: 7,1 %

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar