måndag 24 oktober 2016

Nordnet uträkning av överbelåning

Det här inlägget handlar om hur man räknar ut gräns för överbelåning hos Nordnet samt gränser för de olika räntevillkoren för knockoutlånet. Jag kommer även göra en kort jämförelse mellan räntan hos Avanza och räntan hos Nordnet.

Nordnet erbjuder 2016-10 något som de kallar knockoutlånet som består av några olika steg med olika räntor. Rabatnivå 1 erhålls om man maximalt utnyttjar 40% av depåns aktuella belåningsvärde. Skulle man använda mer än 40% erhåller man rabat nivå 2. Denna rabat nivå gäller sedan fram till att man maximalt utnyttjat 60% av depåns aktuella belåningsvärde. När detta överskrids når man nästa steg där man får ordinarie ränta.

2016-10 gällde följande räntor

Steg 1, max 40 % av belåningsvärde får användas = 0,99 % ränta
Steg 2, max 60 % av belåningsvärdet får användas = 2,49 % ränta
Steg 3, överskrids 60% av belåningsvärdet så inträder ordinarie ränta på 5,85 %


För att ytterligare förklara villkoren kring knockoutlånet har jag hämtat följande information från Nordnet.

 Följande kriterier måste vara uppfyllda för att erhålla högsta möjliga rabatt (rabattnivå 1):

• Maximalt 40 procent av depåns aktuella belåningsvärde får vara utnyttjat;.

• depån får inte innehålla blankade positioner, terminer eller optioner; samt

• det finansiella instrument som utgör största andelen av depåns marknadsvärde får inte utgöra mer än 20 procent av depåns totala marknadsvärde om inte det finansiella instrumentet är en värdepappersfond eller specialfond (ej börshandlad fond) vilket i sådant fall får utgöra maximalt 60 procent av depåns totala marknadsvärde.


Följande kriterier måste vara uppfyllda för att erhålla rabattnivå 2:

• Maximalt 60 procent av depåns aktuella belåningsvärde får vara utnyttjat;

• depån får inte innehålla blankade positioner, terminer eller optioner; samt

• det finansiella instrument som utgör största andelen av depåns marknadsvärde får inte utgöra mer än 25 procent av depåns totala marknadsvärde om inte det finansiella instrumentet är en värdepappersfond eller specialfond (ej börshandlad fond) vilket i sådant fall får utgöra maximalt 75 procent av depåns totala marknadsvärde.

Slut på text hämtad direkt från Nordnet.

Här kommer en uppställning där man kan jämföra Avanzas och Nordnets räntor för belåning.

Följande ränta får du på Avanza via Superlånet om maximalt 35% används av marknadsvärdet för godkända Superlåns VP
Avanzas Superlån PB kund: 1,71% ränta
Avanzas Superlån vanlig kund: 1,74% ränta

Följande ränta erhålls på Avanza om 35% av marknadsv.. för Superlåns-VP överskrids
Avanzas ordinarie villkor PB kund: 3,51% ränta
Avanzas ordinarie villkor vanlig kund: 5,54% ränta


Följande ränta erhålls på Nordnet om maximalt 40 % används av depåns belåningsvärde
Nordnets knockoutlånet steg 1: 0,99 %
(Nordnet 0,72% bättre ränta)

Följande ränta erhålls på Nordnet om maximalt 60 % används av depåns belåningsvärde
Nordnets knockoutlånet steg 2: 2,49 %
(Nordnet 1,02% bättre ränta trotts PB kund hos Avanza)

Följande ränta erhålls på Nordnet om 60 % av depåns belåningsvärde överskrids
Nordnets ordinarie ränta införs = 5,85 %

Slutsats: Jag har förvisso inte räknat på det men när man ser det så här så verkar Nordnet helt klart ha mer fördelaktiga lånevillkor. Avanzas ordinarie ränta som vanlig kund är förvisso något bättre än Nordnets men för min del är detta ointressant eftersom jag aldrig kommer låna så mycket så att jag får ordinarie ränta.

Vad som också talar till Nordnets fördel är att man verkar ge ett belåningsvärde till "alla" värdepapper där Avanza bara ger till vissa, för min egen del hade jag kunnat få ett betydligt högre totalt belåningsvärde på min portfölj hos Nordnet än hos Avanza och då hade jag kunnat låna mer eller bara använda det högre belåningsvärdet som ett utökat skydd mot nedgång.

En fördel som Avanza dock har är att det är lättare att hantera sin belåning, man kan själv föra över pengar mellan belåningskonton och andra konton. På Nordnet kan man bara sätta in pengar på kreditkontot själv. Vill man ta ut till ett annat konto måste man skicka ett mail om detta vilket känns bökigt för mig eftersom jag har 0 kr i kassa och från tid till annan  kommer behöva använda en liten del av krediten till levnadskostnader fram tills dess att utdelningen inkommer så att jag kan återbetala denna in på kreditkontot.

Uppdatering 2016-10-30, jämförelse mellan Nordnet (knockoutlånet) och Avanza (superlånet för PB kunder). Jämförelsen grundar sig i att man lånat 20% av belåningsvärdet på sin Nordnet portfölj och har en belåningsgrad på 80% samt för Avanzas del lånat 20% av marknadsvärdet för godkända superlåns VP. Jag kom fram till följande.

Nordnet tar 0,99% ränta tills belåningsvärdet backat 37% därefter 2,49% ränta tills belåningsvärdet backat 58%. Därefter tar man 5,85% ränta ända fram tills verklig överbelåning uppstår och tvångsförsäljning sker.

Avanza tar 1,71% ränta fram till att marknadsvärdet för godkända superlån-VP backat 43%. Därefter tar man 3,51% fram tills dess att gräns för  verklig överbelåning och tvångsförsäljning nås

Slutsatsen blir att med dagens räntevillkor så känns Nordnets villkor attraktivare. Endast om portföljen backar mer än 58 % känns det bättre med Avanzas lån.

Nu till själva uträkningen.

Lathund till uträkning av verklig överbelåning hos Nordnet

Följande uppgifter behövs

Portföljens belåningsgrad i %: 79,6917%
Marknadsvärde: 100 000
Lån: 25000

Portföljens belåningsgrad i % fås genom att logga in på din internetbank och avläsa portföljens totala belåningsvärde i kronor och dela detta på aktuellt marknadsvärde. Jag har här använt min belåningsgrad jag har på mitt Investeringssparkonto hos Nordnet (79,6917%), du behöver själv inhämta uppgifter på din egen därefter kan du använda formeln nedan.

Använd följande formel för att räkna ut när gräns för verklig överbelåning nås

Lån / belåningsgrad i % = Överbelåning beloppsgräns

25 000 / 0,796917 = 31 370,89

Alltså om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 31 370,89 kr kvarstår så uppstår överbelåning och tvångsförsäljning är ett faktum.

31 370,89 / 100 000 = 31,3708 %

Alltså om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 31,3708 % kvarstår så uppstår överbelåning och tvångsförsäljning är ett faktum.

Nästa steg, räkna ut hur stort fall i procent denna motsvarar

31,3708 % - 100% = - 68,63 %

Resultat: Om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 31 370,89 kr kvarstår av marknadsvärdet så uppstår överbelåning, procentuellt motsvarar detta ett fall på -68,6%. I pengar mätt motsvarar detta att marknadsvärdet på 100 000 minskar med 68 629,11 kr.

Kontrollräkning:
Marknadsvärdet på 100 000 sjunker med ca 68,629 % så att det återstår 31,371 % = 31 371 kr. Detta är nu mitt nya marknadsvärde och på detta är min belåningsgrad som tidigare 79,6917%. Jag kan nu maximalt låna 25 000, vilket är just det jag lånat också. Alltså stämmer uträkningen.

31 371 *  0,796917 % = 25 000

Notering: Jag räknar inte med att lånet på 25 000 återinvesteras. Hade jag gjort detta fås ett högre marknadsvärde och dessutom kan man låna än mer eftersom man får större belåningsutrymme. Hade man räknat med 125 000 i marknadsvärde (eget kapital 100 000 + lån 25 000) så uppnås fortfarande överbelåning om mindre än 31 371 kr kvarstår av marknadsvärdet men eftersom marknadsvärdet är högre än tidigare så klaras ett större fall innan man når denna gräns. Nu kan marknadsvärdet på 125 000 kr falla hela – 74,903% innan gränsen för överbelåning nås. Detta motsvarar en minskning av marknadsvärdet med 93 629 kr.

31 371 / 125 000 = 25,0968 %
25,0968 % - 100% = - 74,903%

Lathund - uträkning
När övergår räntevillkoren för Nordnets knockoutlån steg 1 till steg 2

Steg 1, max 40 % av belåningsvärde får användas = 0,99 % ränta
Steg 2, 40-60 % av belåningsvärdet får användas = 2,49 % ränta
Steg 3, överskrids 60% av belåningsvärdet så inträder ordinarie ränta på 5,85 %

Följande uppgifter behövs

Portföljens belåningsgrad i procent: 79,688736 %
Marknadsvärde: 100 000
Lån: 25 008

Portföljens belåningsgrad i % fås genom att logga in på din internetbank och avläsa portföljens totala belåningsvärde i kronor och dela detta på aktuellt marknadsvärde. Jag har här använt min belåningsgrad jag har på mitt Investeringssparkonto hos Nordnet (79,688736%), du behöver själv inhämta uppgifter på din egen därefter kan du använda formeln nedan.

Vi börjar med att räkna ut steg ett, dvs där 0,99% ränta blir till 2,49% ränta.
Vi vet att man bara får använda 40% av sitt totala belåningsvärde för att få den bästa räntan. Då är det faktiskt så enkelt så att man kan tänka så här - vad är 40% av det totala belåningsvärdet.

79,688736% * 0,4 = 31,875494%

Alltså blir det nya belåningsvärdet 31,875494%

Nu kan vi använda samma formel som tidigare

Lån / belåningsgrad i % = beloppsgräns ränta steg 1 övergår till steg 2

25 008 / 0,31875494 = 78 455,2546 kr

Alltså om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 78 455,2546 kr kvarstår så kommer hela lånet få räntevillkoren i steg två som i skrivande stund är 2,49%.

78 455,2546 / 100 000 = 0,784552546

Alltså om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 78,4552546% kvarstår så kommer hela lånet få räntevillkor steg 2.

Nästa steg, räkna ut hur stort fall i procent denna motsvarar

78,4552546 % - 100 % = - 21,5447 %

Resultat: Om depåvärdet går ner så att mindre än 78 455,2546 kr kvarstår så kommer hela lånet få räntevillkor 2, dvs 2,49%. Procentuellt motsvarar detta ett fall på - 21,5447 %.

Kontrollräkning:
En sättning kommer på börsen och depåvärdet på 100 000 sjunker med  - 21,5447 %  så att det återstår 78 455,2546% = 78 455,2546 kr.

Den procentuella belåningsgraden för portföljen totalt är oförändrad och ligger fortfarande på 79,688736 %

78 455,2546 kr * 0,79688736  = 62 520 kr

Det nya belåningsvärdet för depån är nu alltså 62 520 kr, för att få Nordnets räntevillkor 1, dvs 0,99 % ränta får vi endast använda 40% av portföljens totala belåningsvärde.

40% av 62 520 = 25 008

Summering: Nytt belåningsvärde för portföljen efter fall = 62 520 kr av detta får jag max använda 40%. Jag har lånat 20 008 kr och måste ha täckning för detta inom mitt belåningsvärde, detta har jag exakt vid ett belåningsvärde på 62 520. Skulle däremot portföljen gå ner mer så att belåningsvärdet understiger 62 520 ja då hamnar man på nästa räntenivå.

Notering: Jag räknar inte med att lånet på 25 008 återinvesteras. Hade jag gjort detta fås ett högre marknadsvärde och dessutom kan man låna än mer eftersom man får större belåningsutrymme. Hade man räknat med 125 008 i marknadsvärde (eget kapital 100 000 + lån 25 008) så uppnås fortfarande gränsen för sämre ränta om mindre än 62 520 kr kvarstår av belåningsvärdet men eftersom jag höjer marknadsvärdet på mina investeringar då jag placerar ut lånepengarna på 25 008 kr så klarar man av ett större fall än tidigare innan man når denna gräns. Nu kan marknadsvärdet på 125 008 kr falla hela – 37,24 % innan gränsen för överbelåning nås.

78 455,2546 / 125 008 = 62,7601 %
62,7601 % - 100% = - 37,24 %

Lathund - uträkning
När övergår räntevillkoren för Nordnets knockoutlån steg 2 till ordinarie ränta.

Gör exakt som ovan men nu får du bara använda 60 % av belåningsvärdet för att få ränta steg två på 2,49%. DVS börja med att fastställa portföljens totala belåningsgrad, räkna sedan av så att 60% kvarstår av portföljens totala belåningsgrad.

I mitt fall är portföljens totala belåningsgrad 79,6917%,
jag får bara använda 60% av detta = 47,8150 %

Använd sedan samma formel som innan

Lån / belåningsgrad i % = Gräns för när ordinarie ränta inträder

25 008 / 0,478150 = 52 301,5790

Alltså uppnås ordinarie ränta om mindre än 52 301,579 kr kvarstår av marknadsvärdet, detta innebär att marknadsvärdet på 100 000 kan sjunka 47,7% innan ordinarie ränta inträder.

Kontrollräkning: portföljvärdet går ner så att 0,52301579% kvarstår = 52 301,579.
Belåningsgraden kvarstår på 79,6917% vilket ger ett belåningsvärde på 41 680,0174 kr.
Endast 60 % av detta får utnyttjas för att fortfarande ha räntenivå 2.

60% av 41 680,0174 = 25 008, alltså stämmer uträkningen

Sammanfattning
Så här ser det ut med Nordnets belåningsvillkor under följande omständigheter

Eget kapital 100 000
Lån 25 000
Hävstång 25%
Belåningsgrad 80% Portföljvärde Portföljvärde 125 000

 100 000, möjligt dvs ink lån, möjligt
 Gräns Ränta Villkor fall innan nästa nivå  fall innan nästa nivå
  1   0,99%   40% av belåningsvärde   - 21,9%   - 37,5%
  2   2,49%   40-60% av   belåningsvärde   - 47,9%   - 58,3%
  3    5,75%   60-100% av   belåningsvärde   - 68,7%  Överbelåning   - 75 %     Överbelåning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar