lördag 22 oktober 2016

Avanza uträkning av överbelåning

Att belåna din aktieportfölj för att få en hävstång kan vara ett bra sätt att ge lite plussavkastning men samtidigt så kan det snabbt gå åt fel håll där du förlorar mer pengar vid en börsnedgång än du hade gjort utan belåning.

Belåning fungerar på så sätt att du sätter dina värdepapper i pant hos Avanza och får då möjlighet att låna. Många värdepapper ger en procentuell belåningsgrad av sitt marknadsvärde, ofta ligger detta runt 60-80%. Dvs om du äger Nordea värd 100 000 så skulle du vid en 80% belåningsgrad kunna låna maximalt 80 000. Din totala belåningsgrad av portföljen kommer sedan vara en produkt av varje enskilt värdepappers belåningsgrad. Har du flera värdepapper där belåning inte medges eller där låg belåning endast medges ja då kommer din totala belåningsgrad för hela portföljen att minska och du kan således inte låna lika mycket pengar. Din totala belåningsgrad för portföljen kan ändras från tid till annan beroende på hur enskilda värdepapper rör sig mot varandra, därtill kan Avanza ändra sina belåningsregler.

Vad som också är viktigt att förstå vid värdepappersbelåning är att ditt portföljvärde påverkar hur mycket du kan låna. Går portföljvärdet upp får du låna mer och gå portföljvärdet ner ja då får du låna mindre. Det är detta som är det luriga med denna typ av belåning och det som i värsta fall kan ske är att portföljen rasar så mycket så att du blir överbelånad och då kommer Avanza tvångs sälja dina värdepapper för att lösa lånet. Detta kommer då ske under en nedgång och därför vill man verkligen undvika detta. skall man ge sig på belåning är det därför mkt viktigt att man förstår hur det fungerar och att man inte lånar för mycket, det är nämligen först när man lånar för mycket som man utsätter sig för stora risker.

För min egen del så vill jag att min portfölj skall kunna klara av ett fall på minst 70 % av marknadsvärdet innan jag når gränsen för verklig överbelåning och tvångsförsäljning av värdepapper.

För mitt ISK har jag i dagsläget 2016-10 en belåningsgrad på 74,67%, detta innebär att om jag skall kunna klara att marknadsvärdet för dessa värdepapper faller med 70,54% så kan jag inte låna mer än 22% av marknadsvärdet av dessa VP.

Gränsen för verklig överbelåning är den som är absolut viktigast att ha koll på då Avanza har rätt att tvångs sälja dina belånade värdepapper blir överbelånad. Men sen finns det andra gränser som också är bra att ha koll på och det är vid vilka nivåer som sämre räntevillkor nås.

För min del använder jag superlånet hos Avanza vilket ger mig som PB kund möjlighet att per 2016-10 låna till en ränta om 1,74%, om en viss nivå överskrids erhåller jag istället ordinarie ränta vilket för PB kunder är 3,51%. Således vill man ju ha den bästa räntan och då får man ta det lite lugnt med hur mycket man lånar. Här har jag inte riktigt satt någon gräns än för hur mycket jag vill att portföljen skall kunna backa innan jag får 3,51% ränta men i dagsläget kan den backa ca 43%. Egentligen kanske jag hade velat ha något högre marginal här men samtidigt är det ju ingen panik om den går ner mer. Min direktavkastning på eget kapital ligger på ca 5% så även om jag skulle få betala en ränta om 3,51% så går jag ju plus, om än med betydligt mindre.

Nedan har jag gjort en lathund hur man skall beräkna gränser för sämre ränta och överbelåning hos Avanza


Lathund till uträkning av verklig överbelåning hos Avanza

Följande uppgifter behövs
Portföljens belåningsgrad i %: 74,6726%
Marknadsvärde: 100 000
Lån: 20 000

Portföljens belåningsgrad i % fås genom att logga in på din internetbank och avläsa portföljens totala belåningsvärde i kronor och dela detta på aktuellt marknadsvärde. Jag har här använt min belåningsgrad jag har på mitt Investeringssparkonto (74,67%), du behöver själv inhämta uppgifter på din egen därefter kan du använda formeln nedan.

Använd följande formel för att räkna ut när gräns för verklig överbelåning nås

Lån / belåningsgrad i % = Överbelåning beloppsgräns

20 000 / 0,746726 = 26 783,58

Alltså om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 26 783,58 kr kvarstår så uppstår överbelåning och tvångsförsäljning är ett faktum.

26 783,58 / 100 000 = 26,78358 %

Alltså om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 26,78358% kvarstår så uppstår överbelåning och tvångsförsäljning är ett faktum.

Nästa steg, räkna ut hur stort fall i procent denna motsvarar

26,78358% - 100% = - 73,2 %

Resultat: Om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 26 783,58 kr kvarstår av ursprungligt värde så uppstår överbelåning, procentuellt motsvarar detta ett fall på -73,2%. I pengar mätt motsvarar detta att marknadsvärdet på 100 000 minskar med 73 216,42 kr.

Kontrollräkning:
Marknadsvärdet på 100 000 sjunker med ca 73,21% så att det återstår 26,78358 % = 26 783,58 kr. Detta är nu mitt nya marknadsvärde och på detta är min belåningsgrad som tidigare 74,6726%. Jag kan nu maximalt låna 20 000, vilket är just det jag lånat också. Alltså stämmer uträkningen.

26 783,58 * 0,746726% = 20 000

Notering: Jag räknar inte med att lånet på 20 000 återinvesteras. Hade jag gjort detta fås ett högre marknadsvärde och dessutom kan man låna än mer eftersom man får större belåningsutrymme. Hade man räknat med 120 000 i marknadsvärde (eget kapital 100 000 + lån 20 000) så uppnås fortfarande överbelåning om mindre än 26 783,58 kr kvarstår av marknadsvärdet men eftersom marknadsvärdet är högre än tidigare så klaras ett större fall innan man når denna gräns. Nu kan marknadsvärdet på 120 000 kr falla hela – 77,68% innan gränsen för överbelåning nås. Detta motsvarar en minskning av marknadsvärdet med 93 216,42 kr.

26 783,58 / 120 000 = 22,3196%

22,3196% - 100% = 77,68%

Uträkningslathund -
När övergår Avanzas räntevillkor för Superlånet till ordinarie ränta

När detta skrivs 2016-10 så är villkoren för Avanzas Superlån att du maximalt får låna 35 % av marknadsvärdet för godkända superlånsvärdepapper för att få bästa möjliga ränta. För PB kunder är denna 1,71% och för vanliga kunder är den 1,74%. Notera att alla värdepapper hos Avanza inte ger denna möjlighet utan det är endast vissa utvalda värdepapper och dessa är markerade med ett S i aktielistorna. Notera också att 35 % gäller av marknadsvärdet och alltså inte belåningsvärdet och om du överskrider dessa 35 % så ändras räntevillkoret till ordinarie ränta för hela lånet vilket 2016-10 är 3,51 % för PB kunder och 5,54 % för vanliga kunder.

Följande uppgifter behövs
Portföljens belåningsgrad i %: 0,35%
Marknadsvärde: 100 000
Lån: 20 000

Av marknadsvärdet för godkända superlån-VP får du maximalt använda 35 % för att få den fördelaktiga räntan vilket gör att du i detta fall kan anse 35 % vara ditt belåningsvärde, då kan man smidigt använda samma formel som tidigare, se nedan.

Notera att du kommer ha ett annat verkligt totalt belåningsvärde för hela portföljen som skiljer sig från detta på 35 %. Ditt verkliga belåningsvärde bör vara betydligt högre än dessa 35 % då Avanza har belåningsutrymme på många värdepapper som för den sakens skulle inte är godkända för superlånet, dessutom ger normalt sett de flesta värdepapper godkända för belåning ett betydligt större belåningsutrymme än dessa de 35 % som ges med Superlånets räntevillkor.

Använd följande formel för att räkna ut när gränsen för sämre ränta nås

Lån / belåningsgrad i % = beloppsgräns där ordinarie ränta inträder

20 000 / 0,35 = 57 142,85

Alltså om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 57 142,85 kr kvarstår så kommer hela lånet få ordinarie räntevillkor. Se Avanza för aktuella uppgifter.

57 142,85 / 100 000 = 57,1428 %

Alltså om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 57,1428% kvarstår så kommer hela lånet få ordinarie räntevillkor.

Nästa steg, räkna ut hur stort fall i procent denna motsvarar

57,1428% - 100 % = - 42,8 %

Resultat: Om marknadsvärdet sjunker så att mindre än 57 142,85 kr kvarstår av ursprungligt värde så kommer hela lånet få ordinarie räntevillkor. Procentuellt motsvarar detta ett fall på -42,8 %. I pengar mätt motsvarar detta att marknadsvärdet på 100 000 minskar med 42 857,15 kr.

Kontrollräkning:
Marknadsvärdet på 100 000 sjunker med ca 42,8% så att det återstår 57,1428 % = 57 142,8 kr. Detta är nu det nya marknadsvärde och på detta är belåningsgraden som tidigare 35 %. Nu kan man maximalt låna 20 000, vilket stämmer med den summa som lånades i detta exempel. Alltså stämmer uträkningen.

57142,8 * 0,35 % = 20 000

Notering: Jag räknar inte med att lånet på 20 000 återinvesteras. Hade jag gjort detta fås ett högre marknadsvärde och dessutom kan man låna än mer eftersom man får större belåningsutrymme. Hade man räknat med 120 000 i marknadsvärde (eget kapital 100 000 + lån 20 000) så uppnås fortfarande gränsen för sämre ränta om mindre än 57 142,8 kr kvarstår av marknadsvärdet men eftersom marknadsvärdet är högre än tidigare så klaras ett större fall innan man når denna gräns. Nu kan marknadsvärdet på 120 000 kr falla hela – 52,38 % innan gränsen för överbelåning nås. Detta motsvarar en minskning av marknadsvärdet med 62 857,14 kr.

57 142,85 / 120 000 = 47,6191 %

47,6191 % - 100% = 52,38 %

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar