måndag 18 juli 2016

Portföljens historiska & eventuellt framtida utdelningstillväxt

Har suttit och gått igenom historisk utdelningstillväxt för samtliga värdepapper som ingår i portföljen 2016-07-18. Målsättningen var att kolla 5 år tillbaka i tiden från år 2016.

Nu har jag förvisso inte ägt dessa värdepapper i 5 år utan syftet är att skapa en bild över hur historisk utdelningstillväxt hade sett ut om jag haft hela portföljen i 5 år för att utifrån denna data därefter  skapa en bild om framtida utdelningstillväxt 5 år framåt. Jag förutsätter alltså att historiks utdelningstillväxt skall upprepa sig. Självfallet kommer inte detta stämma fullt ut, några bolag kommer troligtvis ge bättre tillväxt medan andra kommer ge sämre men det ger i all fall en ungefärlig bild.

Så långt det går har jag försökt att inte jämföra år med bonusutdelning, dock har jag inhämtat de flesta data från Borsdata.se och där kan man inte se om historisk utdelning innefattat bonusutdelning eller inte. Jag har dock kollat lite i detta på andra sidor så jag tror mig ha uteslutet sådana år. I vissa fall har jag inte enkelt kunnat hitta 5 år tillbaka i tiden eller att det av annan orsak inte lämpat sig att jämföra exakt 5 år tillbaka, där kan annat antal år i jämförelsen förekomma. Ni ser i tabellen vilka år jag jämfört för vilka värdepapper.

Åren jag skrivit upp och jämfört är åren då utdelningen betalades inte då företagen genererade den. Står det första år 2011 och sista år 2016 så innebär detta att jag jämför den utdelningen som bolaget genererad under åren 2010-2015.

Som kan ses nedan så har den årliga utdelningstillväxten för portföljen legat på 6,37 %. Observera att detta är ett medelvärde, hade jag haft alla VP exakt jämnviktade så hade det stämt hyffsat exakt men nu är de inte helt jämnviktade så även detta blir på ett ungefär.

I dagsläget har jag en yield on cost om 5,3 % för utdelningsportföljen vad avser ordinarie utdelning. Skulle historisk utdelningstillväxt upprepa sig så skulle detta innebära att om 5 år så är portföljens yield on cost på 6,67 %.

Ett beslut som jag tog i samband med upprättandet av detta Excell dokument  är att jag köper inga fler värdepapper där direktavkastningen om 5 år inte överstiger 4 %. Latour är i dagsläget det enda bolag där jag ej når 4 % direktavkastning om 5 år.

Uppdatering: 2016-07-19. Märkte att jag inte fick med den yield on cost jag startade på i respektive värdepapper vid datumet då denna jämförelse gjordes, detta då det tyvärr alltid krånglar med att klistra in tabeller i blogspot. Lägger därför in utgångsvärden nedan i efterhand. dvs nedan är den yield on cost jag startade med 2016-07-18 när denna tabell upprättades, detta kan sen jämföras med tabellen nedan, där ser man hur denna yield on cost utvecklat sig efter 5 år om den historiska utdelningstillväxten skulle upprepa sig i respektive värdepapper.

HCP                         6,26 %
Fortum                     8,91 %
Sampo                      5,81 %
DnB                         4,80 %
Gjensidige               4,60 %
Tele2                       7,54 %
Telia                        7,78 %
Nordea                     5,93 %
Handelsbanken        4,42 %
Intrum                      3,06 %
Castellum                 3,82 %
Fast partner              2,97%
ICA                          3,59 %
H&M                       3,70 %
ABB                        3,29 %
Atlas                        3,23 %
Alfa                         4,25 %
Investor                   3,70 %
Kinnevik                 3,38 %
Industrivärden         3,64 %
Öresund:                 4,20 %
GBL                        3,90 %
Latour                     2,14 %
Akelius                   6,30 %
Balder                     6,38 %
Klövern                  6,67 %
SDIV                      7,50 %
PCN                        9,50 %
MDIV                     6,71 %
Xaxt omxsb            3,55 %

VP Från Till antal år Första år sista år Årlig tillväxt Faktor Yield on cost om 5 år
Historisk utdelningstillväxt som framtida prognos 5 år framåt
 HCP inc   2011 2016 5 1,92 2,3 3,68% 1,0368 7,86%
Fortum 2011 2016 5 1 1,1 1,92% 1,0192 9,81%
Sampo 2011 2016 5 1,15 2,15 13,33% 1,1333 10,86%
DnB 2011 2016 5 4 4,5 2,38% 1,0238 5,40%
Gjensidige 2011 2016 5 4,7 6,4 6,37% 1,0637 6,26%
Tele2 2011 2016 5 5,35 5,35 0,00% 1,0000 7,54%
Telia 2011 2016 5 3 3 0,00% 1,0000 7,78%
Nordea 2011 2016 5 2,61 5,95 17,92% 1,1792 17,51%
Handelsb 2011 2016 5 3 4,5 8,45% 1,0845 6,63%
Intrum 2011 2016 5 4,1 8,25 15,01% 1,1501 6,15%
Castellum 2011 2016 5 3,6 4,9 6,36% 1,0636 5,20%
Fast partner 2011 2016 5 2,3 3,75 10,27% 1,1027 4,84%
Wihlborgs 2011 2016 5 3,5 5,25 8,45% 1,0845 4,76%
ICA 2011 2016 5 6 10 10,76% 1,1076 5,99%
Hennes 2011 2016 5 9,5 9,75 0,52% 1,0052 3,80%
Skanska 2010 2016 6 6,25 7,5 3,09% 1,0309 4,94%
ABB 2011 2016 5 3,93 6,21 9,58% 1,0958 5,20%
Atlas 2011 2016 5 4 6,3 9,51% 1,0951 5,09%
Alfa 2011 2016 5 3 4,25 7,21% 1,0721 4,76%
ny
Investor 2011 2016 5 5 10 14,87% 1,1487 7,41%
Kinnevik 2011 2016 5 4,5 7,11 9,58% 1,0958 5,34%
Industrivär 2011 2016 5 4 5 4,56% 1,0456 4,55%
Öresund 2011 2016 5 2,25 4,5 14,87% 1,1487 8,40%
GBL 2011 2016 5 2,54 2,86 2,40% 1,0240 4,40%
Latour 2011 2016 5 3,75 6,75 12,47% 1,1247 3,85%
Akelius 2011 2016 5 20 20 0,00% 1,0000 6,30%
Balder 2011 2016 5 20 20 0,00% 1,0000 6,38%
Klövern 2011 2016 5 20 20 0,00% 1,0000 6,67%
SDIV 2011 2016 5 1,1446 1,1446 0,00% 1,0000 7,50%
PCN 2011 2016 5 1,350 1,350 0,00% 1,0000 9,50%
MDIV 2013 2016 3 1,181 1,301 3,28% 1,0328 7,89%
Xact omxsb 2012 2015 3 14,43 17,65 6,94% 1,0694 4,97%
Historisk årlig utdelningstillväxt (medelvärde) 106,37%
Yield on cost efter 5 år (medelvärde) 6,67%

1 kommentar:

  1. behöver du ett lån? Har du letat efter var du kan få lån? Har du försökt få något lån? ansök sedan nu på? (christywalton355@gmail.com) om du vill få ett överkomligt lån. Lån erbjuds här till en mycket låg ränta på 2%. Kontakta oss nu om du är intresserad.

    SvaraRadera