fredag 22 juli 2016

Fast partner utveckling direktavkastning 2008-2016


Fast partner utveckling av direktavkastning perioden 2008-2016
År utd kurs runt 20 juli Yield % Årslägsta Kurs årslägsta Yield %
2008 1,75 29,4 5,95% 28-nov 16,9 10,36%
2009 1,75 26 6,73% 26-jan 18,2 9,62%
2010 2 37 5,41% 26-maj 33,4 5,99%
2011 2,3 44,1 5,22% 19-dec 37,2 6,18%
2012 2,5 58,25 4,29% 16-jan 39,6 6,31%
2013 2,75 78 3,53% 09-jan 56,75 4,85%
2014 3,1 95,25 3,25% 08-jan 74,5 4,16%
2015 3,5 121,5 2,88% 08-jan 106 3,30%
2016 3,75 140,75 2,66% 01-feb 120 3,13% *
Snitt 4,44% 5,99%
* Vet ej i skrivande stund 2016-08-01 om detta blir årslägsta
Pay out ratio, (räkenskapsår)
År  utdelat i %
2007 24,4
2008 -115,1
2009 294,1
2010 23
2011 56,4
2012 45,5
2013 60,4
2014 40,1
2015 16,7
Snitt 49,5
Utdelning tillväxt 2008-2016 (8år)
Utdelning år 2008: 1,75
Utdelning år 2016: 3,75
Total årlig utdelningstillväxt: 1,10
Hela perioden utd tillväxt: 114,3%
Utdelning tillväxt 2011-2016 (5år)
Utdelning år 2011: 2,3
Utdelning år 2016: 3,75
Total årlig utdelningstillväxt: 1,1027
Hela perioden utd tillväxt: 63,0%
Kurs fast partner 16-07-22: 139
Utdelning 2016:  3,75
Yield:  2,70%
Yield on cost - 10 år med historiskt utd-tillväxt 10,27%
År Yield
1 2,97%
2 3,28%
3 3,62%
4 3,99%
5 4,40%
6 4,85%
7 5,35%
8 5,90%
9 6,50%
10 7,17%

Slutsats: Utdelningståget har gått i denna aktie, direktavkastningen är nu historiskt låg Dessutom lär man inte kunna förvänta sig 10 % årligtill växt om räntan de närmsta åren kommer stiga kraftigt.

Notering: kollar högstakurs runt 20 e, då detta var helg togs närmsta datum. Årslägsta består av lägsta kursen detta datum.
Har ännu inte hunnit vikta upp Fast partner till den planerade viktningen utan har bara fått in ca 20 % av pengarna och nu har kursen stuckit iväg ytterligare. När jag köpte var direktavkastningen redan på min lägsta tolererade nivå men nu när jag inser att nuvarande direktavkastning är den historiskt sett lägsta så kommer jag inte plocka in något mer kapital i Fast partner utan siktar på att ersätta denna med annat bolag med högre direktavkastning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar