måndag 11 juli 2016

Avräkning av utländsk källskatt på ISK

Visste du att avräkning av utländsk källskatt på ISK endast är kontospecifik?

För en tid sedan gick jag igenom regler för Investeringssparkontot samt för Kapitalförsäkring i syfte att ta reda på vilket som passade mig bäst. Jag bestämde mig då för att ha alla svenska placeringar i ISK och alla utländska placeringar i kapitalförsäkring. I samband med detta skickade jag in en fråga till skattemyndigheten som jag först nu fick svar på. Frågan gällde vilka regler som gäller för avräkning av utländsk källskatt i samband med att man äger utländska utdelande värdepapper på ett Investeringssparkonto.

Huvudtanken med ISK är ju att man betalar en årlig schablonskatt och därför skall man inte behöva betala någon vinstskatt på avyttring eller på utdelning. Dock gäller att när man äger utländska utdelande värdepapper så drar landet där aktien är noterad en källskatt. Denna varierar beroende på land men för de allra flesta länder ligger den på 15 %. I det här fallet blir man alltså i ett första skede dubbelbeskattad, först betalar du en årlig schablonskatt för investeringssparkontot och sen får du ändå betala exempelvis 15 % utländsk källskatt på utdelningen. Nu finns det dock regler för detta som säger att man skall kunna begära avräkning av den utländska källskatten i samband med deklarationen för att på så sätt slippa dubbelbeskattningen.

Reglerna säger att du kan begära avräkning av utländsk källskatt (gäller vid VP på ISK) mot inkomst av kapital. Till inkomst av kapital räknas bland annat schablonintäkten för Investeringssparkontot.

Nu till det viktiga som jag tror många missar!

Avräkningen av utländsk källskatt för utdelningar på Investeringssparkontot är kontospecifik.

Du får alltså inte summera i hop schablonintäkten för samtliga ISK, och tro att du skall kunna begära avräkning av utländsk källskatt mot hela schablonintäkten för samtliga Investeringssparkonton. Istället skall varje investeringssparkonto i detta avseende betraktas som en enhet. Har du utländska utdelande innehav på ISK 1 så kan den utländska källskatten endast avräknas mot schablonintäkten för just detta ISK konto. Vidare gäller att du inte kan få mer i avräkning än vad schablonintäkten för juts detta ISK är på.

Bra att tänka på dig som funderar på att ha utländska utdelande värdepapper på Investeringssparkonto.

För att du skall kunna få avräkning av utländsk källskatt krävs att du har ett överskott av kapital. Har du nämligen inte ett överskott av kapital så kan du bara få avräkning med maximalt 500 kr, detta oavsett hur mycket du lagt i utländsk källskatt. Alltså är det skattemässigt ett dåligt beslut välja ISK till sina utdelande utländska VP om man årligen har kapitalförluster på grund av bostadslån etc.

Väljer man istället Kapitalförsäkring via Avanza eller Nordnet så ordnar de med att utländska källskatt återbördas, dock tar det 2-3 år innan utländsk källskatt sätts in på ditt konto. Storbankerna brukar inte kräva denna skatt åter. Vid samtal med Avanza påstår de att historiskt alltid lyckats återbetala all källskatt, men det är ingen garanti för att du skall få all källskatt åter. Det som avgör om du får allt åter eller inte är hur Avanza pensions totala portfölj ser ut, hur många utländska utdelande innehav man har i förhållande till svenska.

Att notera också är att Avanza och Nordnet bestämmer växlingskursen när väl källskatten återbetalas, det är ju inte helt säkert att du får den absolut bästa växlingskursen, dessutom tillkommer en växlingsavgift på 0,25 %.

Sen finns det för och nackdelar med båda formerna, jag tänker inte gå in på allt här då jag tidigare skrivit ett utförligt inlägg om detta men de två stora nackdelarna med kapitalförsäkring så som jag ser det är att du själv inte äger Aktierna i din KF utan dessa ägs av Avanza pension, detta kan teoretiskt göra att du kan förlora pengarna i kapitalförsäkringen om försäkringsbolaget som äger Kapitalförsäkringen skulle gå i konkurs. Nackdel nummer två är att man inte kan flytta värdepapper mellan olika Kapitalförsäkringar, du måste då sälja av för att sedan flytta ut pengarna kontant.

Här är en länk till ett tidigare inlägg där jag jämför Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring. Här kan du se alla för respektive nackdelar med respektive sparform.

http://fonderingar.blogspot.se/2015/12/kapitalforsakring-eller.html

Åter till ämnet med Investeringssparkonto och avräkning av utländsk källskatt
I vissa fall har skatteverket automatiskt räknat av utländsk källskatt på deklarationen. Har man valt att ha utländska utdelande VP på ISK så får man helt enkelt kolla i deklarationen om skatteverket räknat av den utländska källskatten, har de inte gjort det får man gör det själv.

Tidigare hade jag utländska utdelande ETF,er på ISK och i samband med deklarationen 2016 märkte jag att skatteverket automatiskt hade räknat av den utländska källskatten för just dessa ETF,er. Har aldrig haft utländska aktier i ISK så där vet jag inte om avräkning sker automatiskt.

En sista sak som jag vill nämna är att om du har utländska utdelare på ISK och om du samtidigt inte kan räkna av all utländska källskatt på grund av att du inte har tillräckligt med kapitalvinster att räkna av mot, ja, då får du flytta avräkningen framåt i tiden. Lite osäker nu men tror at du i alla fal får flytta den framåt i två år, alternativt längre.

Nedan har jag gjort en copy/past från det mejl som jag skickade till skatteverket.

Fonderingar meddelande till skatteverket:
Hej, jag försöker bena ut hur det fungerar då man har utländska värdepapper på ett ISK och då man från dessa får utdelning där 15 % källskatt dras. Har förstått att man i samband med deklarationen kan begära avräkning av den utländska källskatten och att denna kvittas mot inkomster i inkomstslaget Kapital. Har även förstått att jag kan begära avräkning av denna källskatt mot schablonintäkten för ISK då denna ingår i inkomstslaget kapital.

Nu har jag ett påstående jag tidigare fått från Skatteverket men jag är tveksam till att detta är rätt. Därför skulle jag vilja få bekräftat om detta verkligen stämmer?

Följande påstående har jag tidigare fått: Om du har flera investeringssparkonton och det bara finns utländskt innehav och därmed utländsk källskatt på bara ett av ISK kontona så kan avräkning ske med maximalt skatten på schablonintäkten på just det ISK kontot.

Stämmer detta verkligen? Man brukar ju summera det mesta när det gäller skatter så det känns mer troligt att man räknar samman schablonintäkten på samtliga av de ISK kontona man har och att man sen får kvitta den utländska källskatten mot hela denna summa.

Jag sätter upp ett exempel:

Jag har två ISK konton.

På konto 1 har jag bara svenska värdepapper, schablonintäkten på detta konton är 5000 kr.

På konto två har jag bara utländska utdelande värdepapper, schablonintäkten för detta ISK är 4000. På detta konto har jag lagt 5000 kr i utländsk källskatt.

Nu kommer vi till deklarationen och jag vill kvitta bort all erlagd utländsk källskatt (5000 kr.) Enligt tidigare svar skulle jag då bara kunna kvitta bort 4000 kr eftersom det anses vara kontospecifikt. Jag tror att man bör sammanräkna schablonintäkten så att denna blir 9000 kr och att jag sen begär avräkning för all källskatt på 5000 kr mot hela denna summa. Har jag rätt eller fel här?

Svar från skatteverket 2016-07-05

Hej!

Jag får be så mycket om ursäkt för att svaret har dröjt, vintern har passerat, likaså våren och nu är det sommar...

Vi har haft frågan uppe på Rättsavdelningen. Svaret är så som vi skrivit tidigare till dig. Om man har flera investeringssparkonton ingår bara det eller de investeringssparkonto(n) som har utländska innehav när man gör avräkningsberäkningen. Spärrbeloppet är en beräkning av hur stor del av den svenska skatten som är hänförlig till de utländska inkomsterna.

I ditt exempel kan man bara få avräkning med max skatten på de 4000 kr, 1200 kr (för det investeringssparkonto där det finns utländskt innehav, 30 % av 4000 kr = 1200 kr).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar