fredag 17 juni 2016

Sampo

Sampo är ett finskt företag som består av moderbolaget Sampo plc och If p&c försäkringsbolag samt Mandatum liv-försäkringsbolag.

Sampo plc också är en stor aktieägare i Nordea där man äger drygt 20 % av aktierna.

Företaget är att betrakta som en investmentbolag men ett mycket smalt sådant, därav också betydligt större risk än traditionella investmentbolag med flera innehav.

Bolaget listades på Helsingforsbörsen 1988 och är numera till börsvärde räknat en av de större bolagen på Helsingforsbörsen.

De flesta svenskar känner säkert till försäkringsbolaget IF, detta bolag äger alltså Sampo till 100 %. IF är nordens största försäkringsbolag och det näst största i Sverige efter Länsförsäkringar. Utöver norden verkar IF även i Baltikum. Livförsäkringsbolaget Mandatum verkar främst i Finland men även i Baltikum.OM AKTIEN                                                                                                              .

Sampo A - Analys av direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 18,8 EUR kr vid datum 2008-01-02 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv. Utdelningen är justerad för splittar och aktieåterköp med mera.

År             Utdelning EUR       Yield on cost %     Utdelningstillväxt %
2008    1,20               6,382            N/A                               
2009    0,80               4,255            -33,3                                       
2010    1,00               5,319            25        
2011    1,15               6,100            15   
2012    1,20               6,382            4,3          
2013    1,35               7,180            12,5         
2014    1,65               8,776            22,2
2015    1,95              10,372           18,2

Utdelning har denna period haft en årlig tillväxt med:               7,18 %
Ord utdelning på 1,2 EUR har till & med 2015 växt:                   63,0 %

Total direktavkastningen sammanräknad dessa år:                  54,766 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                     6,845 %

Kursökning från 2008-01-02 (18,8)   till   2015-12-30 (47)         150,000 %
Kursökning i snitt per år:                                                            18,750 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                               204,766 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                  25,595 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                        26,7 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                     73,3 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 1999 fram till 2016-05-03
1998-08-14   (10,46)     till   1998-10-09   (3,87)       - 63 %
2001-02-08   (12,7)       till   2003-03-10   (5,1)         - 59,8 %
2007-04-11   (24,79)     till   2009-03-09   (8,63)       - 65,2 % 
2011-04-12   (23,9)       till   2011-08-09   (16,85)     - 29,5 %    
2015-04-15   (49,4)       till   2016-06-16   (36,14)     - 26,8 %  *

* I skrivande stund 2016-06-17 vet vi ej om detta är en botten

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills 2016-06-16
2015-04-15   (49,4)      till   2016-06-16   (36,14)    - 26,14 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum         Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2003-03-10     (5,1)              0,35            6,86
2009-03-09     (8,63)            0,80            9,27     
2011-08-09     (16,85)          1,15            6,82
Snitt ovan värden:                                7,65 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2001-02-08   (12,7)           1,6              12,6    Troligtvis extrautdelning *

2007-04-11   (24,79)         1,2              4,84
2011-04-12   (23,9)           1,15            4,81
2015-04-15   (49,4)           1,95            3,95
Snitt ovan 3 värden:                          4,53 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            6,8 - 9,3 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         4 - 4,8 %  *

* Räknar ej med extremvärdet på utdelningen 2001, detta var troligt kraftig bonus.

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2015. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2008                     18,69                   1,20                     6,42
2009                     12,06                   0,80                     6,63
2010                     19,73                   1                          5,06
2011                     23,41                   1,15                     4,91
2012                     21,00                   1,20                     5,71
2013                     29,88                   1,35                     4,52
2014                     37,19                   1,65                     4,43
2015                     49,15                   1,95                     3,97
Snitt                                                                             5,21

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen åren 2008-2015
legat inom intervallet 4 - 6,6. snittet dessa år har varit 5,2 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-06-17
Kurs: 37,15      Utdelning för 2016: 2,15 EUR     Direktavkastning: 5,8 %

Sampo hemsida

Sampo köp kolla via Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar