tisdag 3 maj 2016

Tele2


Tele 2 är Sveriges näst största mobiloperatör. Endast Telia Sonera har fler marknads andelar. Bolaget har i början av år 2015, 14 miljoner kunder i följande länder: Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Sverige, Tyskland, Österrike samt Kazakstan. Omsättningen år 2014 var 26 miljarder, resultatet + 2,6 miljarder.

Företaget grundades 1993 och är noterat på stockholmsbörsen large cap sedan 1996. Bolaget verkar inom fast telefoni, mobiltelefoni, Internet, Kable TV och datatjänster.

I början av 2016 har Comviq 16 varumärken, exempel på några är: Comviq, Datametrix, UNI2, Swip och Swipnet.

Största ägare i Tele 2 är Kinnevik, de äger 30,4 % av bolaget. Ingen annan ägare har mer än 10 % av röstantalet i Tele 2Har kollat historiken från år 2000 tills nu. Under dessa ca 15 år så har kursen varit lägre än 69 kr endast under en total period av ca 4 år. DVS under dessa 15 år så har kursen varit lägre än 69 kr endast vid 26 % av tiden. Ur ett historiskt perspektiv så är det därför inte helt fel att sikta på ett köp nu.
Som man kan se på bilden till vänster så har utdelningen varit väldigt ojämn och svängig. Detta är något jag egentligen inte gillar. Jag vill gärna ha en stabil stadig och långsamt ökande utdelning. Dock kan jag tillåta några placeringar med svängigare utdelning om jag i dessa fall kan få en högre utdelning än andra aktier. Just nu kan jag få 7 % i direktavkastning och tacka vare detta kan jag tänka mig att stå ut med lite volatil utdelning. Med så pass hög utdelning kan den ändå tillåtas gå ner en hel del innan man tycker att man får för lite i utdelning.

OM AKTIEN                                                                                                              .

Tele2 B - Analys av direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 97 kr vid datum 2008-01-02 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv. Utdelningen är justerad för splittar och aktieåterköp med mera.

År           Ord utd      utd med bonus    Yield on cost (ord)    Yield on cost med bonus 
2008    3,15       7,85             3,247               8,092                        
2009    3,5         5                  3,608               5,154                      
2010    3,85       5,85             3,969               6,030             
2011    6            27                6,185               27,835          
2012    6,5         13                6,701               13,402             
2013    7,1         35,1             7,319               36,185             
2014    4,4         4,4               4,536               4,536  
2015    4,85       14,85           5,000               15,309            

Ordinarie utdelning årlig tillväxt:                                                 6,36 %
Ord utdelning på 3,15 kr har till & med 2015 växt:                     54 %

Total direktavkastningen sammanräknad dessa år:                  116,543 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                     14,567 %

Kursökning från 2000-01-02 (97)   till   2015-12-30 (84,75)     - 12,629 %
Kursökning i snitt per år:                                                           - 1,578 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                               103,914 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                  12,989 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                        Mer än 100 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                     N/A

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 1999 fram till 2016-05-03
2000-03-02   (240,74)   till   2002-10-10   (30,12)     - 87,5 %  Dagar 952
2004-01-20   (104,94)   till   2006-08-01   (48,7)       - 53,6 %  Dagar 924
2007-11-16   (112,96)   till   2008-10-27   (41,85)     - 63 %     Dagar 356
2011-05-11   (115,7)     till   2014-02-07   (68,75)     - 40,6 %  Dagar 1003
2015-04-27   (116,8)     till   2016-02-11   (65,85)     - 43,6 %  Dagar  290   *

* I skrivande stund 2016-05-03 vet vi ej om detta är en botten

Kursutveckling sedan senaste toppen fram till 2016-05-03
2015-04-27   (116,8)    till   2016-05-03   (76,2)        - 34,8 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utd ord   Utd med bonus  Yield ord   Yield med bonus
2002-10-10   (30,12)        ?                  ?                         ?                  ?
2006-08-01   (48,7)          ?                  ?                         ?                  ?
2008-10-27   (41,85)        3,15             7,85                  7,53 %          18,76 %   
2014-02-07   (68,75)        4,4               4,4                    6,4 %             6,4 %
2016-02-11   (65,85)        5,35             5,35                  8,12 %           8,12 %  *
Snitt ovan värden:                                                       7,35

* 2016-05-03 så vet ni ej om detta är en botten

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utd ord   Utd med bonus  Yield ord   Yield med bonus
2000-03-02   (240,74)        ?                  ?                         ?                  ?
2004-01-20   (104,94)        ?                  ?                         ?                  ?
2007-11-16   (112,96)        ?                  ?                         ?                  ?
2011-05-11   (115,7)          6                 27                       5,2  %          23,3  %
2015-04-27   (116,8)          4,85            14,85                  4,15 %         12,71 %
Snitt ovan värden:                                                         4,67

Slutsats
Bästa ordinarie direktavkastningen har historiskt varit:     6,4 - 8,1 %  
Sämsta ordinarie direktavkastningen har historiskt varit:   4,15 - 5,2 %

Kommentar: Egentligen för lite data för att ge en tydlig bild men jag får inte tag i utdelningsdata som jag säkert vet är justerad för händelser så som splittar med mera före år 2008. Om någon känner till detta så får ni gärna lägga en kommentar.

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2015. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utd ord   Utd med bonus  Yield ord  Yield m bonus
                            avskiljning
2008                     98,7                     3,15            7,85                  3,19 %        7,95
2009                     61,3                     3,5              5                       5,71 %        8,15
2010                     89,4                     3,85            5,85                  4,31 %        6,54
2011                     113,04                 6                 27                     5,31 %        23,9
2012                     93,11                   6,5              13                     6,98 %        13,96
2013                     85,26                   7,1              35,1                  8,33 %        41,16
2014                     85,45                   4,4              4,4                    5,15 %        5,15
2015                     112,2                   4,85            14,85                4,32 %        4,32
Snitt                                                                                             5,41

Dagen innan avskiljningsdagen har ordinarie direktavkastningen varit:  3,2-8,3
Genomsnittet för ordinarie utdelning har dessa år har varit:                     5,4 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-05-03
Kurs: 76,2      Utdelning för 2016: 5,35 kr     Direktavkastning: 7,0 %

Säsongs mönster Tele2 B
Har kollat hur aktien utvecklat sig efter att utdelningen avskiljs varje år.
Har kollat perioden 2008 till och med 2015 så här ser det ut.

År        kursrörelse på         utveckling månaderna efter
            avskiljningsdagen    avskiljningsdagen
2008       -4,7                           ner till oktober, sen upp                      
2009       -8                              ner till juni, sen upp
2010       -6                              ner till slutet maj, sen upp
2011       -20                            ner till slutet av juni, sen upp
2012       -9                              ner till slutet av juni, sen upp
2013       -8,2                           ner till slutet av juni, sen upp
2014       -4,6                           ner till juli sen upp
2015      -14,4                          ner till februari 2016

Jag räknar inte med att få någon vidare kursökning på lång sikt utan främsta anledningen till  detta köp är hög utdelning nu. Jag räknar heller inte med att få någon vidare utdelningstillväxt men med så pass hög utdelning så kan man återinvestera en del och således genom återinvestering få utdelningstillväxt ändå.

Jag siktar på att ha några placeringar med högre förväntat utdelning men lägre förväntat kurstillväxt. I nuläget har jag Fortum, TeliaSonera och Tele 2 som alla går under den iden. De ger en hög utdelning med uppsidan rent kursmässigt är enligt min bedömning begränsad på sikt i dessa aktier. Dock tycker jag det kompenseras upp av att utdelningen är så pass mycket högre än i de flesta andra aktier.

Avanza

Tele2 hemsida


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar