måndag 16 maj 2016

Realty income

Realty income Corporation grundades 1969 och har huvudkontor i San Diego, California. Realty income är en av de största bolagen på REIT marknaden i USA. När detta skrivs 2016-03 så har uthyrningsgraden har aldrig understigit 96 %. Vid utgången av år 2015 äger företaget 4500 fastigheter avsedda för kommersiellt bruk, dessa är spridda över 49 stater i USA. Bolaget har även fastigheter i Puerto Rico. Marknadsvärdet på dessa fastigheter är 18,2 biljoner USD.

I Mars 2015 inkluderades bolaget på "S&P 500 high yield dividend aristocrat index" efter att ha ökat sin utdelning 79 gånger över en 20 års period. Under denna period har man höjt utdelningen 70 kvartal på raken. Utdelningen kan höjas tacka vare att värdet på fastigheter höjs, hyrorna höjs samt att man köper in nya fastigheter som bidrar till avkastningen.

Exempel på typer av fastigheter man äger är: Teatrar, fitnessklubbar, matbutiker, bensinstationer, distributions center till företag så som FED EX mm.

Vid ingången av 2016 hade man ca 240 kommersiella hyresgäster och 47 industriella hyresgäster. Adjusted funds from operations (AFFO) var vid 2015-12-31: 647.0 miljoner US

Upplägg: Bolaget köper fastigheter som de hyr ut till företag, kravet är att dessa företags verksamhet för alltid kommer att kräva en lokal. Kontrakt skrivs på 10-20 år. Kunderna står för alla utgifter och allt underhåll på fastigheterna.

Fördelning ser ut som följer:
Matbutiker/apotek 20%, Health/fitness 6,8 %. Restaurang 8,4 %. Industri/agriculture 22%.

Notera alltså att man inte har några bostadsfastigheter utan fokus ligger på fastigheter för kommersiellt bruk, ex butiker, industrier mm.

Största risker: Faller marknadsvärdet på bolagets fastigheter så faller även kursen. Höjs räntan kan detta resultera i kursnedgång i bolaget. Blir det lågkonjunktur kan detta påverka uthyrningsgraden negativt, detta om hyresgästerna går i konkurs eller om det är svårt att få in nya hyresgäster till nya fastigheter.


Snabb fakta om Realty Income                                                                                 .

Typ av bolag:                                                                    REIT
Ticker:                                                                                O
10 största hyresgästerna vad avser inkomst:            Står för 37,9 % av intäkterna
Största hyresgäst vad avser inkomst:                         Står för 6,9 % av intäkterna
Totalt antal hyresgäster per 2016-01:                        Ca 287 
Antal fastigheter per 2015-12:                                     Ca 4500
Registrerat i:                                                                    USA
Valuta:                                                                               USD
Utdelning:                                                                         Ja ,månadsvis
Utdelningstillväxt per år i snitt (senaste 5 åren):     6,6 %      2011-2016
Dividend aristocrat:                                                        JA,
Höjt utdelning varje år sedan:                                      1994  (2016 ger detta 22 år av höjning)

Om Aktien                                                                                                     .

Analys av hur historiken skulle sett ut om man köpt 1996-01-05 till kurs 11 USD. Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte för det är då bolaget genererade den. Exempel: Utdelningen genererad av bolaget för år 1995  betalades 1996. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits.

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %
1996          0,9313                   8,46                        2,1
1997          0,9462                   8,60                        1,6  
1998          0,9825                   8,93                        3,8
1999          1,0425                   9,47                        6,1
2000          1,0912                   9,92                        4,7
2001          1,1213                   10,19                      2,7
2002          1,1512                   10,46                      2,7
2003          1,1813                   10,74                      2,6
2004          1,2413                   11,01                      5,1
2005          1,3463                   12,23                      8,5
2006          1,4373                   13,06                      6,8
2007          1,5603                   14,18                      8,6       
2008          1,6622                   15,11                      6,5            
2009          1,7066                   15,51                      2,7                
2010          1,7216                   15,65                      0,9
2011          1,7366                   15,78                      0,9   
2012          1,7716                   16,10                      2,0
2013          2,1475                   19,52                      21,2
2014          2,1916                   19,92                      2,1
2015          2,2714                   20,65                      3,6
2016          2,392                     21,74                      5,3

Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                                      4,83 %
Utdelning på 0,9313 USD har till och med år 2016 växt:           157 %
Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                           287,240 %
Direktavkastningen har i snitt under dessa år legat på:            13,6780 %

Kursökning från 96-01-05 (11) till  16-01-20 (52,7) har varit:   379,090 %
Kursökning i genomsnitt per år har varit:                                  18,051 %

Total värdetillväxt under hela perioden:                                     666,330 %
Genomsnittlig värdetillväxt per år:                                              31,73%

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                          43,1 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                       56,9 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen

Största fall  i kursgrafen sedan år 1996
1997-08-25   (12,78)   till   2000-03-31   (8,84)    - 30,8 %
2007-02-08   (28,45)   till   2009-03-06   (13,35)  - 53,1 %
2013-05-22   (51,99)   till   2013-12-05   (34,28)  - 34,1 %
2015-01-29   (52,25)   till   2015-09-04   (41,89)  - 19,8 %
2016-08-01   (72,29)   till   2016-11-10   (52,77)  - 27,0 %

Ovan perioder markerade i grafen nedan, klicka på bild för förstoring.
Kursutveckling sedan senaste toppen
2016-08-01   (72,29)   till   2017-01-20   (59,16)    - 18,2 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2000-03-31   (8,84)           1,0912         12,3 %
2009-03-06   (13,35)         1,7066         12,8 %
2013-12-05   (34,28)         2,1475         6,3 %
2015-09-04   (41,89)         2,2714         5,4 %
2016-11-10   (52,77)         2,392           4,5 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
1997-08-25   (12,78)         0,9462        7,4 %
2007-02-08   (28,45)         1,5603        5,5 %
2013-05-22   (51,99)         2,1475        4,1 %
2015-01-29   (52,25)         2,2714        4,3 %
2016-08-01   (72,29)         2,392          3,3 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            12,8 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:          3,3  %

Direktavkastningen sista december perioden 2004-2016:   4,2-7,3 %

Bra fakta om bolaget finns på denna sida:

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2017-01-20
OBS: utdelningen för 2017 är uppskattad
Kurs: 59,16    Utdelning för 2017: 2,53 USD     Direktavkastning: 4,27 %

Notering: efter att jag gjord denna uträkning fick jag vetskap om att det skett en splitt 3 Januari 2005 där en gammal aktie gav två nya. Detta innebär ex att 1000 gamla aktier gav 1000 nya aktier så totalt hade man efter spliten 2000 aktier. Detta skall innebära att kursen halveras. Dock kan jag inte se något bevis för detta i kursgrafen. Eftersom antal akter är dubbelt så många bör också utdelningen per aktie halverats. Ej heller detta kan jag finna bevis för detta. Aktieutdelningen per andel ökade både 2005 och 2006. Således vet jag inte om jag kan gå i god för att ovan uträkning stämmer. Om någon förstår sig på det här bättre än jag får ni gärna skriva en kommentar om detta i inlägget. Jag tycker att totalutvecklingen för Realty income blev alldeles för bra för att vara sann. 32 % per år känns överdrivet så någonstans kan det föreligga ett beräkningsfel.

Avanza för köp
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/147048/realty-income-corp

Hemsida
http://www.realtyincome.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar