måndag 2 maj 2016

Investor

Investor är ett svenskt investmentbolag som bildades 1916 som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank, redan 1917 introducerades bolaget på börsen. Sedan dess har Investor kontrollerats av familjen Wallenberg genom de så kallade Wallenbergstiftelserna som är huvudägare i företaget. Bolaget förvaltar röststarka aktier i framförallt svenska företag. Investor har 143 anställda med huvudkontor i Stockholm och kontor i Amsterdam, Peking, Hongkong, Kalifornien, New York och Tokyo.

2016-02-12 hade man följande kärninvesteringar
dessa utgör majoriteten av tillgångarna.
Atlas Copco, SEB, ABB, Astra Zeneca, Sobi Ericsson, Wärtsilä, Electrolux, Nasdaq, Saab, Husqvarna.

Helägda dotterföretag, partnerägda investeringar och övriga investeringar är: Mölnlycke Health Care, Permobil, Aleris, Braun Ability, Vectura, Grand hotell, 3 Skandinavien

Investor har även vad man kallar Finansiella investeringar  2016-02-12: NS Focus, Tobii, Madraque, Mindjet, Newron

Finansiella Investeringar består av investeringar för vilka investeringshorisonten ännu inte definierats. Investors mål är att maximera värdet och använda avyttringslikvider till investeringar i befintliga och nya dotterföretag. Investor utvärderar också huruvida vissa befintliga innehav har potential att bli långsiktiga investeringar.

Övriga Investeringar
Investor har varit en sponsor av EQT:s fonder sedan dess start för drygt 20 år sedan.  I egenskap av sponsor får Investor en andel av vinstdelningen och eventuella överskott av förvaltningsavgifter.

Kommentar: Vad jag gillar med Investor är att jag genom att köpa ett bolag indirekt blir ägare av flera bolag. Detta blir nästan som en fond när det gäller riskspridning. Detta gör att det är högst osannolikt att Investor i framtiden skulle kunna gå i konkurs, framförallt när investor är försiktig med belåning och har mestadels stora stabila bolag. Så min främsta anledning till att jag väljer investor och även Industrivärden är att jag ser det som en bra investering med minimal risk för att åka på en konkurs. Sen är det även bonus att de svenska Investmentbolagen historiskt sett gått bättre än omxs30. Hade jag haft möjligheten att välja Svenska ETF:er som delade ut utdelningen så hade jag troligtvis helt struntat i att köpa Aktier och bara satsat på ETF:er men nu finns tyvärr inte den möjligheten. Än så länge vad jag vet så finns det bara en Utdelande svensk ETF på marknaden. Vill man komma åt utdelning så måste man således som Svensk investerare direktäga aktier vilket också medför en större risk än att äga en ETF med flera innehav. Dessutom medför det mycket extra arbete med att hålla sig uppdaterad om bolaget etc. Genom att investera i Investmentbolag så tar jag mig runt det här problemet och får således min efterlängtade utdelning samtidigt som jag får en fondliknande struktur med god riskspridning på flera olika innehav. Detta sparar mig tid och courtage jämfört med om jag skulle köpt alla dessa bolag själv på börsen.

Sen skall jag inte stå här och påstå att ett Investment bolag inte kan gå i konkurs, Investmentbolaget Bure var mkt nära en konkurs 2003 efter några misslyckade köp för lånade pengar. Dock har de haft betydligt mindre bolag, färre investeringar och större belåning än Investor så därför gör jag bedömningen att Investor är ett betydligt tryggare val.

OM AKTIEN                                                                                                              .

Investor A - Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 120 kr vid datum 2000-01-03 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv. Denna redovisningsform skiljer sig från bland annat börsdata som skriver ut för vilket år bolaget genererat utdelningen. Under perioden nedan har det inte varit några händelser som man behöver justera kurs och utdelning för.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt %
2000       3,4          2,833              N/A
2001       5,5          4,583              61,7
2002       5,5          4,583              x   
2003       3,4          2,833              - 38,2
2004       2,25        1,875              - 33,8
2005       2,25        1,875              x
2006       3,5          2,916              55,5
2007       4,5          3,750              28,6
2008       4,75        3,958              5,5
2009       4             3,333              - 15,8
2010       4             3,333              x
2011       5             4,166              25
2012       6             5,000              20
2013       7             5,833              16,6
2014       8             6,666              14,3
2015       9             7,500              12,5

Under perioden 2000-2015 har vi haft möjlighet till maximalt 15 år av utdelningshöjningar. Investor har under denna period höjt utdelningen 9 år, haft 3 år av oförändrad utdelning samt sänkt utdelningen 3 år. Dvs 12 av 15 år har man haft höjd eller oförändrad utdelning. Sänkningen skedde i efterdyningarna av IT-kraschen samt finanskrisen.

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:         6,7 %
Utdelningen på 3,4 kr har till & med 2015 växt:                       165 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        65,037 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                  4,064 %

Kursökning från 2000-01-03 (120)  till  2015-12-30 (306,6)      155,500 %
Kursökning i snitt per år:                                                            9,718 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                              220,537 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                 13,783 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                       29,5 %          
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                    70,5 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 1998 fram till 2016-05-02
1998-07-02   (119,9)   till   1998-10-08   (64)         - 46,6 %  Dagar 98  *
2001-02-02   (148,5)   till   2002-10-10   (39,5)      - 73,5 %  Dagar 614 /
2007-07-13   (187)      till   2009-03-09   (86,5)      - 53,8 %  Dagar 605 /
2011-04-07   (155)      till   2011-09-23   (108,4)    - 30 ,1 % Dagar 169 *
2015-04-22   (356,2)   till   2016-02-11   (251,9)    - 29,3 %  Dagar 295 /

* Neråt rekyl under pågående bulltrend (upptrend)
/ Långsiktig beartrend

Skulle vi få ett fall motsvarande finanskrisen så har vi en fallhöjd på ytterligare 22 %
Räknat från stängnings kursen 2016-02-12

Kursutveckling i skrivande stund sedan senaste toppen
2015-04-22   (356,2)   till   2016-05-02   (290,3)    - 18,5 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend/rekyl vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning    Direktavkastning
1998-10-08   (64)             2,44               3,81
2002-10-10   (39,5)          O:3  E:2,5     7,59 % ordinarie. Med bonus: 13,9 %
2009-03-09   (86,5)          4                    4,62
2011-09-23   (108,4)        5                    4,61
2016-02-11   (251,9)        10                  3,97
Snitt ovan värden:                               4,92 %

O: ordinarie utdelning
E: extra utdelning

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
1998-07-02   (119,9)         2,44             2,03
2001-02-02   (148,5)         O:3 E:2,5    2,02 ordinarie. med bonus: 3,70
2007-07-13   (187)            4,5               2,40
2011-04-07   (155)            5                  3,22
2015-04-22   (356,2)         9                  2,53
Snitt ovan värden:                              2,44 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:           3,8 - 7,6 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:        2 - 3,2 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2000 till och med 2015. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr       Direktavkastning %
                            avskiljning
2000                       142                       3,4                        2,39
2001                       128                       O:3 B:2,5             2,34 ord. med bonus 4,30
2002                       119                       O:3 B:2,5             2,52 ord. med bonus 4,62
2003                       53,5                      O: 2,25  B:1,15    4,21 ord. med bonus 6,35
2004                       74                         2,25                      3,04
2005                       100,5                    2,25                      2,24
2006                       143,5                    3,5                        2,44
2007                       166,5                    4,5                        2,70
2008                       140                       4,75                      3,39
2009                       99,5                      4                           4,02
2010                       138                       4                           2,90
2011                       148,5                    5                           3,37
2012                       138,5                    6                           4,33
2013                       187,1                    7                           3,74
2014                       248,7                    8                           3,22
2015                       322                       9                           2,80
Snitt                                                                                 3,10 %

O: ordinarie utdelning
E: extra utdelning

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen varit:   2,24 - 4,33
Genomsnittet dessa år har varit:                                                     3,1 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-05-02
Kurs: 290,3      Utdelning för 2016: 10 kr     Direktavkastning: 3,44 %

                      Jämförelse OMXS30 och Investors totalavkastning i procent
                      2005   2006   2007   2008   2009  2010   2011   2012   2013   2014    Totalt
Investor         68       24       -10      -18      18     11       -8        38       35       33         191%
OMXS30       29       20       -6       -39      44      21       -15      12       21       10          97 %

Investmentbolag har historiskt sett generellt gått bättre än börsen. Dock skall man vara medveten om att under börsras så brukar de också falla mer än många andra bolag.

Investor websida

Kolla/köp via Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar