fredag 13 maj 2016

HCP inc

HCP inc är ett amerikanskt bolag med huvudkontor i Irvine i Kalifornien, bolaget är noterad på S&P 500 i USA som en REIT, vilket betyder Real estate investment trust, översatt till svenska så är det helt enkelt ett fastighetsbolag. HCP är en bland de större REIT bolagen i USA. För att benämnas som en REIT krävs bland annat att bolaget till 90 % ägnar verksamheten åt fastigheter, på ett eller annat sätt. Kravet är också att bolaget skall dela ut 80-90 % av vinsten till aktieägarna. Reglerna för att bli betraktad som REIT skiljer sig åt mellan länder och inte alla länder har detta system, i Sverige finns det inte. För USA gäller att bolaget måste dela ut 90 % av vinsten för att bli betraktad som en REIT. Tack vare att bolagen tvingas dela ut nästan hela vinsten samtidigt som de får göra skatteavdrag för utdelning utbetald till aktieägarna så innebär detta att man som investerare kan få en något högre utdelning från dessa typer av bolag. Som svensk kommer du dock att lägga utländsk källskatt till  USA på 15 %. Vad som gäller för amerikanska placerare vet jag inte men även de skall lägga skatt på sin utdelning, detta eftersom bolaget begärt att få aktieägarnas utdelning reducerad från sin federala skatteskuld.

HCP är en REIT inriktad mot vårdfastigheter inom USA, exempelvis äldreboenden, kontor för vårdrelaterade tjänster, Forskningslabb, sjukhus mm. Notera dock att man bedriver inte någon vårdverksamhet utan man köper fastigheter för att hyra ut till denna typ av verksamhet. Bolaget har delat upp sin verksamhet i 5 områden, Jag skriver ut dessa på engelska:

Senior housing,    post-acute/skilled nursing,    life science,    medical office,    hospital.

Bolaget startades upp 1985 och blev då den första Healtcare REIT,en på S&P500.
Bolaget blev också den första REIT,en i S&P 500 Dividend Aristocrats index
I skrivande stund 2016-03-11 så har man höjt utdelningen i en följd av 31 år.

Så här ser fördelningen ut inom USA, klicka på bilden för förstoring. HCP äger även liknande fastigheter i Storbritannien, men lägger ingen bild på det här.

Bilden under visar fördelningen för fastigheterna inom USA, hur dessa är fördelade mellan de 5 olika sektorerna.

Vidare så lägger jag in en bild på hur fördelningen ser ut mellan hyresgäster. Se tredje bilden i ordningen. Lite tråkigt är att de har väl mycket hos HCR manor care samt Brookdale senior living. 24 % respektive 22 % . Alltså totalt 46 % av sin USA verksamhet i två hyresgäster. De skriver på sin hemsida att diversifiering är viktigt men här kan jag inte påstå att de har spridit riskerna så mycket. Det här har de också fått betala för under senare tid när HCR manor care fått problem att fullfölja sin hyresbetalningar till HCP. Detta har fått investerare att bli oroliga och aktiekursen har därmed pressats mycket. I skrivande stund ser det ut som att man jobbar på att lösa problemet. HCP har såld av en del fastigheter som HCR manorcare hyrt och exponeringen mot just denna hyresgäst har nu gått ner något från tidigare nivåer. Dock är de fortfarande högre än vad de borde vara.

Den här informationen är den senaste jag fått fram när jag gjorde en snabb sökning om situationen med HCR manor care. Ni får ta den på engelska.

Publicerad 9 feb 2016: Analyst Nick Yulico commented, "We are cutting our 2016/17 AFFO estimates by ~12% as we now model a 30% rent cut at the company's largest operator, HCR ManorCare (HCRMC), which is facing difficult skilled nursing industry trends. While HCP has not yet committed to a rent cut (and may explore asset sales to improve the credit quality of the lease), we think a rent cut is the simplest approach to restoring confidence in management and helping sentiment on stock.

Dessutom så hittade jag en artikel från 2015-06-03: Har klippt ut det viktiga i texten: HCR ManorCare, is now struggling and is facing a U.S. Department of Justice lawsuit over its billing practices. De verkar ha bokfört/fakturerat för vårdtjänster som inte varit vårdtjänster. Men detta gäller alltså inte HCP inc utan dess hyresgäst HCR manor care. Nu vet jag inte vad som hänt med detta sedan denna artikel skrevs. Jag tror inte att det är någon risk för att HCP skall få allvarliga problem och riskera en konkurs däremot så kan räkna med att aktiekursen kan vara orolig under 2016-2017.

Divedend Aristocrat
HCP är en så kallad dividend aristocrat, detta är en amerikansk benämning på bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år. Förvisso är det inga stora årliga utdelningshöjningar som görs men någon procent varje år i utdelningstillväxt blir mycket efter tid, framförallt när det sker varje år. I USA finns ett index som heter S&P 500 Dividend Aristocrats. Det utgörs av bolagen i S&P 500 indexet som höjt utdelningen i minst 25 år. Kollar man på hur detta indexet presterat i jämförelse med S&P500 så har detta gått betydligt bättre än S&P500. Se bilden för en skildring av utdelningshistoriken.

Om Aktien                                                                                                               .

Analys av hur historiken skulle sett ut om man köpt 1996-01 till kurs 17,8 USD
och sedan haft placeringen fram till och med 2015-12-25 

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %
1996          1,15                   6,46                      1,15
1997          1,23                   6,91                      7,0
1998          1,31                   7,35                      6,5
1999          1,39                   7,8                        6,1
2000          1,47                   8,25                      5,8          
2001          1,55                   8,7                        5,4   
2002          1,63                   9,15                      5,2    
2003          1,66                   9,32                      1,8   
2004          1,67                   9,38                      0,6 
2005          1,68                   9,43                      0,6     
2006          1,7                     9,55                      1,2      
2007          1,78                   10                         4,7                    
2008          1,82                   10,22                    2,2                         
2009          1,84                   10,33                    1,1                             
2010          1,86                   10,44                    1,1
2011          1,92                   10,78                    3,2                 
2012          2                        11,23                    4,2
2013          2,1                     11,79                    5
2014          2,18                   12,24                    3,8
2015          2,26                   12,69                    3,7

Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                                        3,44 %
Utdelningen på 1,15 USD har till och med år 2015 växt:             97 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                            192,02 %
Direktavkastningen har i snitt under dessa år legat på:              9,6 %

Kursökning från 1996-01 (17,8 kr) till 2015-12-25 (37,8 kr ):       112,3 %
Kursökning i genomsnitt per år:                                                   5,61 %

Total värdetillväxt under hela perioden i procent:                      304 %    
Total genomsnittlig värdetillväxt per år:                                      15,2 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                           63 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                        37 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen, hade man gjort så hade resultatet blivit ännu bättre.

Största fall i kursgrafen sedan 1985 fram till 2016-05-13
Notera att detta är ca siffror så när som på någon procent hit eller dit.
1997-10-15   (18,17)   till   1999-12-15    (9,76)       - 46,3 %
2002-11-05   (20,29)   till   2003-03-31    (14,87)     - 26,7 %
2004-03-04   (26,71)   till   2004-05-10    (18)          - 32,6 %
2007-02-08   (39,10)   till   2007-07-27    (23,32)     - 40,4 %
2008-09-19   (39,15)   till   2008-11-21    (13,24)     - 66,2 %
2013-05-22   (56,02)   till   2016-02-11    (25,12)     - 55,2 %

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills när detta skrivs 2016-07-12
2013-05-22   (56,02)   till   2016-05-13    (37,13)      - 33,7 %

Notering: kursfallet sedan 2013-05-22 fram till 2016-02-11 är alltså det näst största kursfallet i HCP,s historia. Baserad på historisk data skulle detta kunna tyda på att 2016-02-11 skulle kunna ha varit en botten.

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend/rekyl vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning   Yield      Period
1999-12-15    (9,76)           1,39           14,2 %    1
2003-03-31    (14,87)         1,66           11,2 %    2
2004-05-10    (18)              1,67           9,3 %      3                
2007-07-27    (23,32)         1,78           7,6 %      4              
2009-03-06    (13,86)         1,84           13,3 %    5                 
2013-12-12    (32,97)         2,1             6,4 %      6                
2016-02-11    (24,71)         2,3             9,3 %      7                  
Snitt ovan värden:                             10,2%

Se bilden nedan för tydligare vy av förhållandet mellan direktavkastningen och kursnivå. Bilden visar alla större nedgångar sedan 1996 till 2016-05-13. Jag visar här den bästa direktavkastningen man kunnat få inom respektive period om man köpt på botten inom respektive period. För min del tycker jag det är bra att historiskt veta på vilken direktavkastning en sjunkande trend vänt mot en stigande.


Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Kollar perioden 2006 till 2016-05-13. Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Yield
2007-02-08   (39,10)         1,78            4,5 %
2008-09-19   (39,15)         1,82            4,6 %
2013-05-22   (52,06)         2,1              4,0 %
2015-01-20   (46,07)         2,26            4,9 %
Snitt ovan värden:                              4,5 %

Slutsats, gör här en summering över bästa respektive sämsta direktavkastning man har kunnat fått om man köpt på en topp eller på en botten. Kollar perioden 2006 till 2016-05-13.

Bästa direktavkastningen har denna period varit:       6,4 - 13,3 %  
Sämsta direktavkastningen har denna period varit:    4,0 -  4,9 %

Vad är direktavkastningen på i skrivande stund 2016-07-12

Utdelningen helår för 2016:             2,3 USD
Dagens kurs 2016-07-12:                 37,13 USD
Direktavkastning på kurs 37,13:       6,19 %

Avanza kolla eller köp

HCP hemsida


2 kommentarer:

 1. Great article. I cover every point of my doubts. I loved this post. 
  Thank you so much for this article.
  Regard,
  Web Development Company
  Business Development Company

  SvaraRadera
 2. Thanks, Nice that you likes it, sadly I lost al the images to the text after changing the account name a year back

  SvaraRadera