måndag 23 maj 2016

AT&T

AT&T inc (American Telephone and Telegraph Company)
AT&T är ett amerikanskt multinationellt telekommunikationsbolag med huvudkontor i Texas, närmare bestämt i Dallas. AT&T är den näst största leverantören av mobil telefoni och den största leverantören av fast telefoni inom USA. Företaget tillhandahåller även bredband, och betal tv-service. AT&T är det tredje största företaget i Texas och det största om man bortser från oljeföretagen Exxon Mobil och ConocoPhillips.

Vid maj månad 2014 var AT&T det 23,e största företaget i världen utifrån mätvärden som intäkter , vinst, tillgångar och marknadsvärde. Räknar man bort världens oljeföretag så var AT&T vid samma datum det 16,e största företaget i världen. Mätt under 2016 var AT&T det 18e största mobiloperatören i världen med 128,6 miljoner kunder. AT&T rankades 2015 som världens 6,e mest värdefulla märke, publicerad av Millward Brown Optimor.
AT&T började sin verksamhet som Southwestern Bell Corporation, en av sju regionala telefonoperatörer vilka skapades 1983 efter en avyttring av the American Telephone and Telegraph Company. (grundat 1885, senare AT&T corp). Southwestern Bell ändrade sitt namn till SBC Communications Inc 1995. År 2005 genom en process så ändrades namnet till AT&T inc.

Lite rolig kuriosa är att AT&T,s historia går hela vägen tillbaka till Bell Telephone Company grundat av Alexander Graham Bell efter sin uppfinning av telefonen. Ett av företagets dotterbolag blev nämligen AT&T, grundat 1885.
AT&T erbjuder service på flera platser i Asien/Pacific med ett regionalt huvudkontor i Hong Kong. I november 2014 gick man ut med att teletjänster skulle lanseras i Mexiko, Från 30 April 2015 bedriver man nu verksamhet även i Mexiko.

AT&T är en så kallad dividend aristocrat, detta är en amerikansk benämning på bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år på raken. Se bilden för en skildring av utdelningshistoriken.

Bortsett från HCP inc så är AT&T i skrivande stund 2016-03-12 det bolag som ger högst direktavkastning av alla bolag klassade som dividend aristocrats.

Generellt kan man se i historiken att dessa bolag har över presterat jämfört med S&P500. Framförallt har de gått bättre i tider när börsen fallit kraftigt. Exempelvis kan nämnas att när S&P 500 föll - 37 % under år 2008 så gick ett index av aristocrat aktierna ner - 22 %. Trotts detta gick de lika bra år 2009 som S&P500.

En annan anledning till varför det är bra att äga sådana bolag är att långsiktigt sett så är utdelningstillväxt väldigt positivt för din portfölj. Det kompenserar upp för framtida inflation och gör att din utdelning för varje år blir större och större. Många av dessa aktier ökar inte så mycket men några procent varje år får en drastisk effekt på lång sikt. I dagsläget när detta skrivs kan man gå in på en direktavkastning på ca 5 %. Låt säga att du varje år får 3 % utdelningstillväxt så innebär detta att din yield on cost 10 år senare ligger på 6,72 %. Desto längre du behåller placeringen desto bättre yield on cost får du.

En bra sida för att läsa mer om det här med dividend aristocrats är: http://www.simplysafedividends.com/dividend-aristocrats/

  Aktien                                                                                                                      .

Analys av hur historiken skulle sett ut om man köpt 1996-01-04 till kurs 30 USD och sedan haft placeringen fram till och med 2015-12-29. Utdelningen visas för det år då den betalades ut, dvs inte för det är den genererades av bolaget. Exempel: utdelningen genererad av bolaget 1995 betaldes ut 1996 och var 0,8513 USD. Tabellen visar även bonusutdelning om sådan förekommit. Tabellen och övrig uträkning i detta dokument är justerad för den splitt som genomfördes år 1998.

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %
1996          0,8513                   2,84                      N/A
1997          0,8864                   2,95                      4,1
1998          0,92505                 3,08                      4,4
1999          0,9650                   3,21                      4,3
2000          1,0050                   3,35                      4,1  
2001          1,0225                   3,40                      1,7
2002          1,06625                 3,55                      4,3
2003          1,3675                   4,56                      28,3 *
2004          1,2500                   4,16                      -8,6  **
2005          1,2900                   4,3                        3,2
2006          1,3300                   4,43                      3,1
2007          1,4200                   4,43                      6,8            
2008          1,6000                   5,33                     12,7                 
2009          1,6400                   5,46                      2,5                     
2010          1,6800                   5,60                      2,4
2011          1,7200                   5,73                      2,4         
2012          1,7600                   5,86                      2,3
2013          1,8000                   6                           2,3
2014          1,8400                   6,13                      2,2
2015          1,8800                   6,26                      2,2
* år 2003, ordinarie utdelning: 1,1175, bonusutdelning: 0,25. Totalt 1,3675
** mätt mot ordinarie utdelning 2003 ökade utdelningen 11,8 % år 2004. 

Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                                    4,04 %
Utdelning på 0,8513 USD har till och med år 2015 växt:         121%

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                         89,8 %
Direktavkastningen har i snitt under dessa år legat på:          4,5 %

Kursökning från 1996-01-05 (30)  till  2015-12-29 (35)              16,6%
Kursökning i genomsnitt per år:                                                 0,83 %

Total värdetillväxt under hela perioden i procent:                   106,4 %    
Total värdetillväxt i genomsnitt per år                                       5,32 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                        84 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                     16 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen, hade man gjort så hade resultatet blivit något bättre.

Utdelningskontinuitet: Varje kvartal
Avstämningsdagar: historiskt vid datum 8-10 i - Januari, Maj, Juli, Oktober

Förväntan på utdelningstillväxt: De 5 senaste åren har utdelningstillväxten legat på i snitt 2,28 % per år. Om man köper i sig på en direktavkastning om 5 % så innebär detta att om man får 2,28 % tillväxt per år så har man efter 5 år en direktavkastning om 5,6 %. Efter 10 år 6,26 %.

Största fall i kursgrafen sedan 1996 fram till 2016-05-23
1996-02-13   (30,12)    till    1996-09-03    (23)        - 23,6 %    Period 1
1998-03-25   (46,56)    till    1998-09-01    (35)        - 24,8 %    Period 2
1999-01-20   (59,94)    till    2000-02-24    (34,81)   - 41,9 %    Period 3
2000-10-31   (59)         till    2003-03-12    (18,85)   - 68,1 %    Period 4
2007-12-28   (42,79)    till    2008-10-10    (20,9)     - 51,2%     Period 5
Nedan bild visar vilka perioder som jag räknat på ovanVid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande.
År             lägsta kurs         utdelning            yield     
1996-09-03      (23)               0,8513                 3,7 %   
1998-09-01      (35)               0,92505               2,6 %
2000-02-24      (34,81)          1,005                   2,9 %    

 Stort kursfall 2000-10-31 till 2003-03-12 på -68 % därav bättre yield nedan 
2003-03-12     (18,85)          1,3675                 7,3 %
2008-10-10     (20,9)            1,6                       7,7 %

vilket direktavkastning  har en stigande trend vänt mot en fallande.
År                   högsta kurs     utdelning     yield
1996-02-13      (30,12)              0,8513         2,8

1998-03-25      (46,56)              0,92505       2,0
1999-01-20      (59,94)              0,9650         1,6
2000-10-31      (59)                   1,0050         1,7
2007-12-28      (42,79)              1,42             3,3

Slutsats:
En fallande trend har vänt  till en stigande trend vid en yield på:     2,6 - 7,7  %

En stigande trend har vänt mot en fallande vid en yield på:              1,6 - 3,3 %

Vad är direktavkastningen på i skrivande stund 2016-05-23:            5,0 %
Uträkningen baserad på:
Kurs:                                               38,33 från ovan datum
Utdelningen planerad för 2016:    1,92 USD/aktie

Nedan två bilder visar direktavkastningen vid olika tillfällen under de senaste årenNotering: Investering i telekombolag anser jag man skall gör av anledningen att man vill ha en hög utdelning. Dessa bolag brukar nämligen dela ut en stor andel av sin vinst till aktieägarna. När det gäller AT&T så har utdelningen varit väldigt stabil och pålitlig. Man har höjt utdelningen varje år sedan 1987, dvs i 29 år. I skrivande stund är direktavkastningen på 5 % vilket är bra. Med hjälp av utdelningstillväxten så kommer denna bli allt högre efter tid. Vad som också är fint är att få utdelning varje kvartal. När det gäller kursutvecklingen så är den däremot inte lika imponerande. 0,83 % per år perioden 1996-01 till 2015-12. Om man jämför med de svenska telekombolagen TeliaSonera och Tele 2 så kan man även se att kurstillväxten långsiktigt är mycket dålig eller rent ut sagt obefintlig. Kursdiagrammet ser mer ut som en berg och dalbana än som en tillväxt graf. För TeliaSonera och Tele2 så har även utdelningen varit mycket svängig, framförallt vad gäller Tele2. Jag lägger här in en jämförelse mellan AT&T, Telia Sonera och Tela2.

Här kan man tydligt se vad jag menar med svängig kursutveckling. Dessa aktier rör sig som en seismograf. Så viktigt att inse är att Telekombolag det är något man väljer för att få en hög utdelning. Dessa bolag skall man inte förvänta sig ge en fin långsiktig kurs utveckling. Därför bör man inte ha för mycket placerat i dessa typer av bolag.

Men att ha en del av sin portfölj i telekombolag kan vara en god ide genom att du på så vis har några bolag som ger dig en högre direktavkastning.

Avanza för köp
https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/3507/at-t-inc

AT&T hemsida
https://www.att.com/

AT&T Deal for US residents

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar