tisdag 26 april 2016

Kinnevik

Investment AB Kinnevik är ett svenskt investmentbolag grundat 1936. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla vinstgivande företag. Kinnevik investerar inom fyra områden, Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning och finansiella tjänster. Investeringarna finns i huvudsak inom teknikbaserade tjänster riktade mot konsumenter. Kinnevik har stora ägarandelar i omkring 50 bolag som i sin tur är verksamma i mer än 80 länder, med särskilt fokus på tillväxtmarknader. De största innehaven är Millicom, Tele2, Zalando, Rocket Internet, MTG och Avito. Kinneviks huvudägare är Verdere S.á.r.l. som ägs gemensamt av Cristina Stenbeck och Max Stenbecks dödsbo. Max Stenbeck avled i mars 2015.

Millicom International Cellular S.A. är en luxemburgsk mobiloperatör som är verksam inom tillväxtmarknader, främst under varumärket Tigo. Millcom finns i följande länder, Bolivia, Colombia, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kongo-Kinshasa, Mauritius, Paraguay, Rwanda, Senegal, Tanzania, Tchad.

Tele2 AB är mobiloperatör med verksamhet i 9 länder. Bolaget har i början av år 2015, 14 miljoner kunder i följande länder: Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Sverige, Tyskland, Österrike samt Kazakstan. Företaget grundades 1993 av Jan Stenbeck. Tele2 Sverige AB bedriver verksamhet inom fast och mobiltelefoni samt Internet-, kabel-TV- och datatjänster. Företaget har 4,5 miljoner kunder på den svenska marknaden.

Zalando är ett modeföretag från Berlin som säljer livsstilsprodukter och modekläder online. Företaget grundades 2008 och har sedan dess vuxit snabbt. 2012 omsatte företaget 1,15 miljarder euro, en fördubbling jämfört med 2011. Kinnevik är största ägaren i Zalando med sina 32 %. Zalando är Europas ledande onlinebutik för mode och skor på nätet. Idag finns Zalando i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Italien, Spanien, Polen, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Sverige.

Rocket Internet är en av världens största e-handelsinriktade inkubatorer och riskkapitalbolag. Företagets affärsmodell bygger på att identifiera framgångsrika satsningar online från andra länder (mestadels USA) och replikera dem i tillväxtmarknader. Rocket Internet är verksamt i mer än 50 länder och har fler än 75 företag i sin portfölj.

Modern Times Group MTG AB är ett svenskt medieföretag som äger bland annat tv-kanalen Viasat och därigenom TV3, Sportkanaler och Filmkanaler. Företaget har dotterbolag i flera europeiska länder, bland annat Norge, Danmark, Finland och Polen. MTG äger även många radiostationer, bland annat RIX FM och Bandit Rock. Andra delar av MTG är Strix Television. 1 juli 2015 tog MTG ett stort hopp in i e-sportvärlden och köpte upp 74% av giganten ESL (Electronic Sports League)

AVITO är den största och snabbast växande köp- och säljsajten i Ryssland. På AVITO finns det föremål av både privatpersoner och företag. Under 2012 lanserades AVITO i Egypten och Marocko, där man inom ett par månader blev landets största köp-och-sälj sajt

Om Aktien                                                                                                .

Kinnevik B - Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 66 kr vid datum 2005-01-03 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. Observera: Utdelningen genererad under år 2006 betalades ut året 2007, utdelningen genererad för år 2007 betalades ut under 2008 och så vidare. Nedan visas när utbetalningen betalades ut, inte för vilket år den genererats. Utdelningen är justerad för Spittar etc.

År          Utdelning    Direktavkastning    Utdelningstillväxt
2005      0,23                0,348 %                     N/A

2006      1,6                  2,424 %                     595,6 %
2007      1,7                  2,575 %                     6,25 %
2008      2                     3,030 %                     17,6 % 
2009      2                     3,030 %                      x
2010      3                     4,545 %                      50 %
2011      4,5                  6,818 %                      50 %
2012      5,5                  8,333 %                      22,2 %
2013      6,5                  9,848 %                      18,2 %
2014      7                    10,606 %                     7,7 %
2015      7,25               10,984 %                     3,6 %

Under perioden 2005-2016 har vi haft möjlighet till maximalt 11 år av utdelningshöjningar. Kinnevik har under denna period höjt utdelningen 10 år och haft 1 år av oförändrad utdelning.

Utdelningstillväxt i snitt per år, 2006-2015 inklusive bonus:   18,3 %
Utdelningen år 2006 (1,6) har till & med 2015 växt:                353 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        62,541 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                  5,685 %

Kursökning från 2005-01-03 (66)   till   2015-12-30 (262)        296,969 %
Kursökning i snitt per år:                                                          26,997 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             359,510 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                32,682 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                      17,4 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                   82,6 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 1996 fram till 2016-04
2000-03-03   (147,57)   till   2002-10-10   (12,61)   - 91,5 %   Dagar 951
2007-11-06   (161,5)     till   2008-11-21   (45,7)     - 71,7 %   Dagar 381
2014-01-09   (313,1)     till   2014-10-16   (194)      - 38 %      Dagar 280
2015-04-22   (299,9)     till   2016-02-11   (191,1)   - 36,3 %   Dagar 295 *

Från toppen 2014-01-09 (313,1) har det egentligen varit en konsoliderande rörelse, om man kollar hela denna perioden fram till 2016-02-11 (191,1) så ger detta - 39 %.
Antal dagar: 763. *

* vet ej i skrivande stund om 2016-02-11 är en botten

Kursutveckling i skrivande stund sedan senaste högsta toppen
2014-01-09   (313,1)     till   2016-04-26   (255,6)  - 18,4 %

Perioden 1996 - 2016-04-26 har Kinnevik haft 4 längre konsolideringar
Nedan ses längden på dessa perioder, OBS ej exakta värden, beror på hur man mäter.Period 1:  1998-03-26   till   1999-11-26   Dagar  610
Period 2:  2003-12-12   till   2005-12-20   Dagar  739
Period 3:  2010-08-27   till   2013-04-02,  Dagar  949
Period 4:  2014-01-09   till   2016-04-26   Dagar  838 *

* Period 2 pågår fortfarande när detta skrivs 2016-04-26

Notera att samtliga av dessa perioder har föranlett en större kursrörelse uppåt.

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2002-10-10   (12,61)         ?                ?        (får ej tag i säkra uppgifter)
2008-11-21   (45,7)           2                4,38
2014-10-16   (194)            7                3,61     
2016-02-11   (191,1)         7,75           4,10  * //
Snitt                                                    4,03

* Jag räknar ej med bonusutdelningen, denna är extrem, totalt 25,75 kr per aktie inklusive ordinarie utdelning, detta skulle ge en direktavkastning om 13,47 % . Dessutom blev dessa uppgifter först kända runt 19 April 2016. DVS aktien hade bottnat och vänt upp före detta medlande.

// vet ej i skrivande stund 2016-04-26 om detta är en botten.

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2000-03-03   (147,57)       ?                   
2007-11-06   (161,5)         1,7                  1,05
2014-01-09   (313,1)         7                     2,23
2015-04-22   (299,9)         7,25                2,42
Snitt ovan 3 värden:                               1,9

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            3,6 - 4,4 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         1 - 2,4 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2006 till och med 2015. Utgår ifrån stängnings kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning            
2006                     106,5                      1,6                   1,50
2007                     131,75                    1,7                   1,29
2008                     135,25                    2                      1,48
2009                      81,5                       2                      2,45
2010                     125,75                    3                      2,39
2011                     159                         4,5                   2,83
2012                     132,6                      5,5                   4,15
2013                     175,5                      6,5                   3,70
2014                     256,8                      7                      2,73
2015                     270,8                      7,25                 2,68 
Snitt                                                                            2,52

Direktavkastningen dagen innan avskiljningsdagen:      1,3 - 4,2 %
Genomsnittet dessa år har varit:                                        2,52 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-26
Kurs: 255,6     
Ordinarie utdelning 2016 :                             7,75
Utdelning inklusive bonusutdelning:             25,75    
Direktavkastning på ordinarie utdelning:      3,03 %
Direktavkastning på total utdelning:             10,07 %

Mitt huvudresonemang till att jag väljer Kinnevik B är att jag vill få in ett till stort svenskt Investmentbolag i portföljen så att jag får 3 sådana. Investmentbolag sänker konkursrisken avsevärt i portföljen då de har flera innehav samtidigt så brukar de överprestera mot börsen i övrigt.

Har sedan tidigare Industrivärden och Investor och tar nu alltså in Kinnevik. Kinnevik skiljer sig från de två andra främst genom att de har en större portfölj med småbolag än de andra. Dessutom är Kinnevik aktiv i fler länder än Investor och Industrivärden samt mer aktiv i tillväxtmarknader. En annan sak som skiljer Kinnevik från Industrivärden och Investor är att en av Europas f.d. främsta finansministrar nu mera sitter i styrelsen, nämligen Anders Borg. En person som jag har gott förtroende för och det ser jag definitivt som ett plus.

Kinnevik hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar