torsdag 28 april 2016

Atlas Copco

Aktiebolaget Atlas bildades 1873, heter numera Atlas Copco och är ett globalt svenskt industriföretag med huvudkontoret i Nacka. Företaget har cirka 44 000 anställda och verkar inom fyra affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt bygg- och anläggningsteknik. Över 98 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Produkterna inom sektorn handverktyg och borrmaskiner produceras i Sverige, i bland annat Tierp, Örebro, Fagersta och Kalmar, medan kompressortillverkningen sker utomlands. Företaget anses som mycket framgångsrikt inom sina kärnområden, kompressorteknik, bergborrning (spränghålsborrning och prospektering) samt handverktyg för i första hand bilindustrin. Under 2014 gick drygt 30 % av försäljningen till Europa.

Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:

Kompressorteknik: Stationära kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft. Kunder återfinns inom tillverknings-, olje-, gas-, och processindustrin.

Gruv- och bergbrytningsteknik: Bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, lastutrustning, geoteknisk borrutrustning, entreprenad utrustning och utrustning för väg- och markarbeten.

Industriteknik: Industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden.

Bygg- och anläggningsteknik: Entreprenad verktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer m.m.

Atlas Copco är ett konjunkturkänsligt bolag och deras produkter konsumeras i högre grad när världsekonomin går bra. Då de säljer mycket utrustning till gruvindustrin så påverkas bolaget även hur denna industri går.

OM AKTIEN                                                                                                              .

Atlas Copco B - Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 23 kr vid datum 1999-01-04 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv. Utdelningen är justerad för splittar, dock osäker för detta perioden 1999-2007.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt %
1999       0,75         3,260             N/A
2000       0,80         3,478             6,6
2001       0,88         3,826             10
2002       0,92         4,000              4,5   
2003       0,97         4,217              5,4
2004       1,25         5,434              28,8
2005       1,5           6,521              20
2006       2,15         9,347              43,3
2007       2,4           10,434            11,6
2008       3              13,043             25
2009       3              13,043             x
2010       3              13,043             x
2011       4              17,391             33,3
2012       5              21,739             25
2013       5,5           23,913             10
2014       5,5           23,913              x
2015       11,93       51,869              116,9

Under perioden 1999-2015 har vi haft möjlighet till maximalt 16 år av utdelningshöjningar. Atlas har under denna period höjt utdelningen 13 år och haft 3 år av oförändrad utdelning.

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:        13,8 %
Utdelningen på 0,75 kr har till & med 2015 växt:                     691 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        228,471 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                  13,439 %

Kursökning från 1999-01-04 (23)   till   2015-12-30 (195,3)     749,130 %
Kursökning i snitt per år:                                                           44,066 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             977,601 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                57,505 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                      23,4 %           
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                   76,6 %


Största fall  i kursgrafen sedan år 1999 fram till 2016
K/T  1999-12-15   (36,22)    till   2002-10-09   (17,13)     - 52,7 %   Dagar  1029
T      2007-07-16   (110,79)  till   2008-10-24   (39,38)     - 64,5 %   Dagar  466

T      2011-05-02   (155,98)  till   2011-10-04   (99,2)       - 36,4 %   Dagar  155
R      2012-03-16   (156,6)    till   2012-06-14   (118,6)     - 24,3 %   Dagar  90
R      2013-01-30   (170,1)    till   2013-06-24   (136,2)     - 20 %      Dagar  145
T      2015-04-28   (270)       till   2016-02-11   (162,8)     - 39,7 %   Dagar  289 *


K/T Konsoliderande trend (obs denna pågick från Aug 97 till sep 04 = ca 7 år
T     Tydlig trend
T     Rekyl under pågående trend
*      i skrivande stund 2016-04-28 vet vi ej om detta är en botten

Kursutveckling i skrivande stund sedan senaste topp
2015-04-28   (270)       till   2016-04-28   (196,4)      -27,3 %


Vid vilken direktavkastning har en fallande trend/kurs vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum         Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2002-10-09     (17,13)           0,92            5,37 %    OBS It kraschen
2008-10-24     (39,38)           3                 7,62 %    OBS Finanskrisen
2011-10-04     (99,2)             4                 4,03 %
2012-06-14     (118,6)           5                 4,22 %
2013-06-24     (136,2)           5,5              4,04 %
2016-02-11     (162,8)           6,3              3,87 % *

snitt                                                          4,86 %

* i skrivande stund 2016-04-28 vet vi ej om detta är en botten

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning             Direktavkastning
1999-12-15   (36,22)          0,75                      2,07
2007-07-16   (110,79)        2,4                        2,16

2011-05-02   (155,98)        4                           2,56
2012-03-16   (156,6)          5                           3,19
2013-01-30   (170,1)          5,5                        3,23
2015-04-28   (270)             5,93                      2,19  *

snitt                                                                 2,57 %

* Räknar inte med återköpet 2015, justerad utdelning hade varit 11,93 kr

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            3,9 - 7,6 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         2 - 3,2 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan avskiljningsdagen?
Kollar perioden 2005 till och med 2015. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan avskiljningsdagen dvs då aktien handlas utan rätt till utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut. Justering för splittar är gjord.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning i %
                            avskiljning
2005                    41,93                    1,5                      3,58
2006                    85,63                    2,15                    2,51
2007                    100,11                  2,40                    2,40
2008                    89,99                    3                         3,33
2009                    73,06                    3                         4,11  *
2010                    104,31                  3                         2,88
2011                    144,76                  4                         2,76
2012                    145,4                    5                         3,44
2013                    158,7                    5,5                      3,47
2014                    179,6                    5,5                      3,06
2015-04-28          245,1                   5,93 *                 2,42
2015-10-29          211,7                   5,93 *                 2,80
Snitt                                                                            3,06

* Nära botten i finanskrisen, därför så hög direktavkastning.

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen varit: 2,4 - 4,1 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-14
Kurs: 196,4      Utdelning för 2016: 6,3 kr     Direktavkastning: 3,21 %


Vad jag gillar med Atlas Copco är att det är ett stort och stabilt bolag med produkter som alltid kommer behövas. De har en stor internationell marknadsandel och är väl inarbetade. Bolaget växer löpande och så även omsättning och vinster vilket ökar möjligheterna för att Atlas Copco kan fortsätta att behålla eller öka sin utdelning samt även enskilda år ge bonusutdelning. Då jag är en utdelningsinvesterare gillar jag detta bolag extra mycket då jag dels kan få en bra kursökning på sikt men samtidigt en bra utdelningstillväxt.

Avanza kolla/köp

Atlas Copco hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar