onsdag 13 april 2016

Alfa Laval

Är en världsledande tillverkare av pumpar, värmeväxlare, ventiler och separatorer. Kärnverksamheten baseras på följande tre teknologier, värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Utöver tillverkningsenheterna i Sverige så har företaget även fabriker och utvecklingsenheter i bland annat Danmark, Frankrike, Finland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, USA, Indien, Italien, Polen, Brasilien och Kina.

Företaget grundades 1883 av Gustaf de Laval och Oscar Lamm under namnet AB Separator . År 1963 bytte AB Separator namn till Alfa-Laval AB. Alfa Laval-aktien noterades första gången på Stockholmsbörsen 1901 och förblev listad i 90 år, fram till 1991 då Tetra Pak köpte ut Alfa Laval från börsen. Företaget återvände till börsen den 17 maj, 2002.

Antal anställda per 2016 är över 18 000 personer. Majoriteten är placerade i Sverige, Danmark, Indien, Kina, USA, Indien.

Alfa Lavals produkter finns till försäljning i ca 100 länder. Företaget har 20 stora produktionsenheter, 12 i Europa, 6 i Asien, 2 i USA. Utöver detta har man 70 servicecentra.

Alfa Laval jobbar löpande på att behålla sin marknadsledande position dels genom att erbjuda kvalitativ kundtjänst och reservdelar samt genom att forska och utveckla ny produkter. 2,7 % av den totala försäljningen avsätts årligen till detta vilket innebär 25-30 nya produktlanseringar varje år.

Alfa Lavals kunder finns inom branscherna, Verkstadsindustri, fjärrvärme, fjärrkyla, VVS, Kraftproduktion/energi, kyla, mejerier, bryggerier, livsmedelsindustri, farmaceutiska och kosmetiska industrier, marinindustrin, reningsverk, skeppsvarv, motortillverkare, entreprenörer inom diselkraft, cellulosa och kemiindustri.

Snabba fakta
Omsättning 2015:                                 39,7 miljarder
Vinst per 2015:                                     3,8 miljarder
Antal patent per 2016:                          2400
Största ägare per 2016:                        Tetra Laval B.V: 26%
Ordern från snabbväxande regioner:    50 %
Marknadsandel Värmeöverföring:        30 %
Marknadsandel Separation:                  25-30 %
Marknadsandel Flödeshantering:         10-12 %
Målsättning för utdelningsandel:           40-50 % per år
Tillväxtmål som bolag:                          8 % per år över tid

OM AKTIEN                                                                                                                     .

Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 78 kr vid datum 2 Januari 2007 och sedan haft placeringen till och med år 2015.
Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. Observera: Utdelningen genererad under år 2006 betalades ut året 2007, utdelningen genererad för år 2007 betalades ut under 2008 och så vidare. Nedan visas när utbetalningen betalades ut, inte för vilket år den genererats.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt % 
2007       1,56      2,00             N/A      
2008       2,25      2,88             44,2
2009       2,25      2,88             X
2010       2,5        3,20             11,1
2011       3,00      3,84             20
2012       3,25      4,17             8,3
2013       3,50      4,49             7,7
2014       3,75      4,81             7,1
2015       4           5,13             6,7

Alfa Laval har sedan återintroduktionen på börsen år 2002 till och med utdelningen år 2016 aldrig sänkt den ordinarie utdelningen. Utdelningen har höjts nästan varje år och varit oförändrad enstaka år. Detta ger alltså per år 2016 hela 14 år av höjd eller bibehållen utdelning.

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:         12,49 %
"Första" utdelningen på 1,56 kr har till & med 2015 växt:      156 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                         33,400 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                   3,711 %

Kursökning från 2007-01-02 (78)   till   2015-12-30 (156,9)      101,153 %
Kursökning i snitt per år:                                                           12,644 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                              134,553 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                 14,950 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                        24,8 %            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                     75,2 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Genomsnittlig utdelningsandel av årlig vinst 2006-2015:  42,2 % per år

Största fall  i kursgrafen sedan år 2002 fram till 2016-04-11
2007-11   (132,5)   till   2008-10   (44):          -67 %
2011-01   (147,7)   till   2011-10   (101,9):     -31 %
2012-02   (147)      till   2012-09   (110,4):    - 25 %
2014-04   (187)      till   2016-02   (122,4):    - 34 % *

* I skrivande stund vet vi ej om detta är en botten.

Hur ser det ut i skrivande stund
2014-02   (187)  till  2016-04-11   (127,4):    -31,8 %

Längd på fallande trender mätt sedan år 2002
2007-11-07    till    2008-10-27    355 dagar
2011-01-12    till    2011-10-04    265 dagar
2012-02-03    till    2012-09-05    215 dagar
2014-04-07    till    2016-04-11    735 dagar *

* I skrivande stund vet vi ej om detta är en botten.

Tipps på bra sida för att räkna datum

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2008-10      (44)                2,25              5,11 %
2011-10      (101,9):          3,0                2,94 %
2012-09      (110,4):          3,25              2,94 %
Snitt ovan 3 värden:                            3,66 %

Bästa direktavkastning legat inom intervallet 2,94 till 5,11 %. Kan man köpa Alfa Laval inom detta intervall får man anse att man lyckats få en mycket bra direktavkastning.

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2007-11      (132,5)           1,56             1,18 %
2011-01      (147,7)           3                  2,03 %
2012-02      (147)              3,25             2,21 %       
2014-02      (187)              3,75             2,00 %
Snitt ovan 4 värden:                           1,85 %     

Slutsats
Historiskt har bästa direktavkastningen legat på:         2,9 - 5,1 %
Historiskt har sämsta direktavkastningen legat på:      1,2 - 2,2 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2010 till och med 2015. Utgår ifrån högsta kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Nedan år avser det året då denna utdelning betalades ut, EX år 2010 betalades utdelningen ut genererad av företaget under år 2009.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2010                     113,3                   2,5                     2,21
2011                     139,7                   3                        2,15
2012                     143,1                   3,25                   2,27
2013                     145,6                   3,5                     2,40
2014                     181,7                   3,75                   2,06
2015                     176,9                   4                        2,26
Snitt                                                                           2,22

Direktavkastningen har dagen innan avskiljning legat på:   2,1 - 2,4 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-11
kurs: 127,9      Utdelning för 2016: 4,25 kr     direktavkastning: 3,32 %

Sammanställning
Ser man till det faktum att vi nu i skrivande stund är ner ca 32 % från toppen i februari 2014 så ser det köpvärt ut. Kollar man på den historiska direktavkastningen så har endast nedgången under finanskrisen kunnat generera en högre direktavkastning än nuvarande, således ser det även köpvärt ut här. Längden på nuvarande fallande trend är hela 735 dagar, tidigare har längsta fallande trend pågått under 355 dagar, detta var under finanskrisen. Även på denna punkt ser det köpvärt ut. Kollar man på vilken nivå direktavkastningen har haft dagen innan aktien handlas utan utdelning så har denna legat inom intervallet 2,2 - 2,4 %. Nuvarande direktavkastning ligger på 3,32 % (2016-04-11), således ser det bra ut att köpa även av denna anledning.

2016-04-11 kollade jag Alfa Laval med Pro realtime i veckoupplösning (varje Candle är en vecka). Sett till dessa indikatorer ser det ut som att vi inom det närmaste kan stå inför en rekyl uppåt. Detta talar för bra köpläge nu.


På den negativa delen av vågen kommer att säsongsmönstret på omxs30 är avtagande från och med början på April. Sista dag att handla Aktien för att få årets utdelning är 2016-04-25, det finns en möjlighet att vi kan få en rekyl upp inför utdelningen men att vi sedan faller vidare söder ut från och med 26,e April. 

Anledningen att jag vill ha Alfa Laval är att jag vill ha in fler Industribolag i portföljen. Dessutom vill jag ha in bolag med bra utdelningstillväxt och kurstillväxt. Detta är något som Alfa Laval i alla fall historiskt har genererat. Nackdelen med Alfa Laval är att det är ett konjunkturkänsligt bolag, i lågkonjunktur kommer deras produkter få en lägre efterfrågan. Dock ser jag en väldigt stor fördel i att deras produkter är tidsbeständiga, de är av sådan karaktär att de alltid kommer efterfrågas. Oavsett vad som än händer i världen så kommer företag fortfarande behöva pumpar, kylanläggningar, ventiler med mera. Kan man bara lyckas behålla sin stora marknadsandel så står Alfa Laval på en säker grund.

Köp via Avanza

Länk till Alfa Lavals hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar