tisdag 29 mars 2016

Telia company

Uppdaterad 2016-04-14

Telia company är en nordisk teleoperatör. Koncernen har huvudsaklig verksamhet i Norden, Baltikum, Spanien, Turkiet, Ryssland samt i flera före detta sovjetrepubliker.

Koncernens svenska verksamhet bedrivs huvudsakligen inom dotterbolaget Telia Sonera Sverige AB under varumärket Telia company och är den största leverantören av telefoni och internet i Sverige. Den finska verksamheten bedrivs inom dotterbolaget Telia Sonera Finland under varumärket Sonera. I Norge används varumärkena Netcom, Chess och Nextgentel.

I koncernen ingår även bolaget Telia Sonera Skanova Access som säljer nätkapacitet till andra nätoperatörer under varumärket Skanova. Bolaget Telia Sonera International Carrier säljer nätkapacitet över landgränser till nätoperatörer. Varumärket Halebop omfattar ett tjänsteutbud inom mobilområdet.

OM AKTIEN                                                                                                              .

Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 47 kr vid datum 2 Januari 2002 och sedan haft placeringen till och med år 2015.
Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits.
OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt %
2002       0,2          0,43              NA   
2003       0,4          0,85              100
2004       1             2,13              150
2005       1,2          2,55              20
2006       3,5          7,45              191,6
2007       6,3          13,4              80
2008       4             8,51              -36,5
2009       1,8          3,83              -55
2010       2,25        4,79              25
2011       2,75        5,85              22
2012       2,85        6,06              3,6
2013       2,85        6,06              x
2014       3             6,38              5,2
2015       3             6,38              x

Under perioden 2002-2016 har vi haft möjlighet till maximalt 13 år av utdelningshöjningar. TeliaSonera har under denna period höjt utdelningen 9 år, haft 2 år av oförändrad utdelning samt sänkt utdelningen 2 år. Dvs 11 av 13 år har man haft höjd eller oförändrad utdelning.
Sänkningen skedde under utdelnings år 2008 & 2009.

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:       23,16 %
"Första utdelningen på 0,2 kr har till & med 2015 växt:       1400 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        74,670 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                  5,333 %

Kursökning från 2002-01-02 (47)   till   2015-12-28 (42)       - 10,640 %
Kursökning i snitt per år:                                                        - 0,760 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             64,030 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                4,573 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                       N/A            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                    N/A

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 2000 fram till 2016-03-28
2000-06   (91,65)   till   2002-07   (20,57):    - 78 %
2007-04   (67,64)   till   2008-10   (30,64):     -55 %
2010-11   (56,6)     till   2011-08   (40,60):    - 28 %
2013-11   (54,9)     till   2014-04   (43,98):    - 19 %
2015-04   (55,85)   till   2016-02   (37,04):     -34 %

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills 2016-04-14
2015-04   (55,85)   till   2016-04-14   (39,61)  -29 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2008-10      (30,8):            4                 12,98 %
2011-08      (40,60):          2,75            6,77 %
2014-04      (43,98):          3                 6,82 %
2016-02      (37,04):          3                 8,10 %
Snitt ovan 4 värden:                          8,66 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2007-04      (68)                6,3               9,26 %  *
      
2010-11      (56,6)             2,25             3,97 %
2013-11      (54,9)             2,85             5,19 %       
2015-04      (55,85)           3                  5,37 %
Snitt ovan 3 värden:                           4,84 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            6,8 - 13 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         4 - 5,4 %  *

* Räknar ej med extremvärdet på utdelningen 2007, detta var kraftig bonus.

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2015. Utgår ifrån högsta kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2008                     48,2                     4                          8,29
2009                     41,4                     1,8                       4,34
2010                     52,85                   2,25                     4,25
2011                     54,25                   2,75                     5,06
2012                     46,7                     2,85                     6,10
2013                     46,67                   2,85                     6,10
2014                     49,27                   3                          6,08
2015                     55,85                   3                          5,37
Snitt                                                                             5,70

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen åren 2008-2015
legat inom intervallet 4,2 - 8,3, snittet dessa år har varit 5,7 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-14
Kurs: 39,61      Utdelning för 2016: 3 kr     Direktavkastning: 7,6 %

Ser man till det faktum att vi nu i skrivande stund är ner 29 % från toppen i april 2015 så ser det köpvärt ut. Kollar man på den historiska direktavkastningen som bäst varit ca 6,8-13 % så är nuvarande direktavkastning om 7,6 % inom detta interval. Således ser det köpvärt ut. Vad som talar emot är att Telia nyligen har avvecklat sin verksamhet i Euroasien vilket kommer minska vinsten kommande år. Minskar vinsten riskerar också framtida utdelningar att minska. Telia company har senaste tre åren delat ut mellan 86-127 % av sin vinst, vilket är väldigt mycket. Således finns det inte någon vidare marginal för att behålla så pass hög utdelning när vinsten minskar. Detta talar alltså emot att köpa just nu, vidare så är det mycket prat om stämningar av Telia efter mutskandalerna i Euroasien. Lägger man där till att säsongsmönstret för omxs30 är avtagande från och med början på April så ser det inte ut som om att man behöver kasta sig över aktien i nuläget.


Dessutom kollar man på daglig basis så ser indikatorerna ovan ut som att Telia är på väg neråt igen. Summa summarum, som långsiktig investerare är det ett rätt bra ingångsläge nu men troligtvis kommer vi få ännu bättre ingångslägen framöver till sommaren. För min del så avvaktar jag något med att köpa fler aktier just nu.

PS: 2016-04-13 är första dagen Telia handlas utan utdelning. Rasar aktien mycket denna dag kan man få ett bättre ingångsläge här.

Främsta anledningen att jag vill ha Telia i min portfölj är att jag vill ha några bolag som ger en hög utdelning direkt, utan att jag först skall behöva vänta 10 år av utdelningstillväxt för att få en bra yield on cost. 2016-03-29 har man möjlighet att köpa in sig till ca 7,1 % direktavkastning vilket är mycket bra. Även om direktavkastningen sänks en del så har man ändå en bra sådan. Dessutom vill jag  äga några Telekombolag.

Jag räknar inte med att få någon vidare kursökning på lång sikt utan främsta anledningen till  detta köp är hög utdelning nu. Jag räknar heller inte med att få någon vidare utdelningstillväxt men med så pass hög utdelning så kan man återinvestera en del och således genom återinvestering få utdelningstillväxt ändå.

Köp via Avanza

TeliaSonera hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar