söndag 6 mars 2016

Nordea analys

Uppdaterad: 2016-04-19

Nordea är en nordisk bank- och finanskoncern, etablerad 2000 genom sammanslagning av Merita-Nordbanken, Unibank och Kreditkassen. Den sammanslagna koncernen utgör den största i sitt slag i norra Europa. Moderbolaget Nordea Bank AB är ett svenskt bankaktiebolag vars huvudkontor ligger i Stockholm.Nordea har verksamhet på åtta hemmamarknader. Norden, med Danmark, Finland, Norge och Sverige, samt de nya europeiska marknaderna Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

På de nordiska marknaderna är Nordea oftast nummer ett eller två, på både privat- och företagssidan. Den enskilt största ägaren är det finländska försäkringsbolaget Sampo med ca 20 % av aktierna. En tidigare stor aktieägare var Svenska staten men under 2013 minskade man sitt sitt ägande från 13,4 till 7,8 % för att i slutet av september samma år sälja hela aktieinnehavet.

Nordea är listad på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen.
Banken har ca 10 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder. Nordeas internetbank hör till världens största med 6,2 miljoner användare och 260 miljoner transaktioner per år. Antal anställda var i slutet av 2015: 29,815.

Bolaget har verksamhet i 19 olika länder antingen genom egna kontor eller genom representationskontor. International corporate banking är verksamma i Tyskland, Storbritannien, Singapore och USA. International private banking har sitt huvudkontor i Luxemburg och är verksamt i Belgien, Frankrike, Luxemburg, Spanien och Schweiz.

Om Aktien                                                                                                           .

Nordea - Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 58 kr vid datum 2001-01-02 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits. Observera: Utdelningen genererad under år 2006 betalades ut året 2007, utdelningen genererad för år 2007 betalades ut under 2008 och så vidare. Nedan visas när utbetalningen betalades ut, inte för vilket år den genererats. Denna redovisningsprincip skiljer sig från vissa andra sidor, exempelvis börsdata.se. De redovisar utdelningen för det året som bolaget genererat den. Utdelningen nedan är justerad för splittrar etc.

År      Utdelning per Aktie    Yield on cost %  Utd-tillväxt %     
2001          N 2,00                               3,448                    N/A                             
2002          N 2,13                               3,672                    6,5                           
2003          N 2,09                               3,603                    9,81                              
2004          N 2,29                               3,948                    9,57                            
2005          N 2,56                               4,413                    11,8                              
2006          N 3,28                               5,655                    28,1                             
2007          B 4,41                               7,603                    7,6                             
2008          B 4,69                               8,086                    6,3                           
2009          B 2,14                               3,689                    -54,4                            
2010          B 2,57                               4,431                    20,1                               
2011          B 2,61                               4,500                    1,5                           
2012          B 2,32                               4,000                    8,9                             
2013          B 2,91                               5,017                    25,4                              
2014          B 3,81                               6,568                    30,9                            
2015          B 5,77                               9,948                    51,4                              
2016          A 5,93                              10,224                   2,8                       

N = uppgift från Nordeas hemsida
B = uppgift från Börsdata
A = uppgift från Avanza

Utdelningen baseras på Euro och räknas sedan om till Svenska kr. Beroende på vilken kurs som använts kan det skilja marginellt på angiven historisk utdelning mellan olika uppgiftslämnare.

Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                                 7,51 %
utdelningen på 2 kr/aktie har till och med år 2016 växt:      197 %

Direktavkastningen totalt under denna period:                     88,805 %
Direktavkastningen har i snitt under dessa år legat på:        5,550 %

Kursökning från 2001-01-02 (58)   till   2015-12-30 (93,3 ):   60,800 %
Kursökning i snitt per år:                                                         3,800 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                           149,605 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                              9,350 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                     59,400 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                 40,600 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen, hade man gjort så hade resultatet blivit ännu bättre.

Notering: Nordea har under denna period haft en kraftig expansion och tillväxt. Banken har nu en mycket stor marknadsandel på nordiska marknaden och man kan därför inte räkna med samma expansion under kommande 16 år. Banken har också höjt sin utdelningsandel till 70 % från tidigare runt 40 % i snitt. Detta ger mindre utrymme för framtida utdelningshöjningar. Så även om jag tror på en fin utveckling även kommande 16 år så bör den nog inte bli riktigt lika bra som åren ovan.

Största fall i kursgrafen sedan december 1997 fram till 2016-04-19
1998-07-15   (50,65)   till   1998-10-08   (28,05)   - 44,6 %   Dagar  85
2001-01-23   (62,34)   till   2002-10-10   (23,53)   - 62,3 %   Dagar  625  (IT-kraschen)
2007-05-15   (92,58)   till   2009-01-21   (30,25)   - 67,3 %   Dagar  617  (finanskrisen)
2011-02-02   (81,6)     till   2011-11-25   (46,8)     - 42,7 %   Dagar  296
2015-03-19   (115,5)   till   2016-04-07   (72,4)     - 37,3 %   Dagar  385

kursutveckling sedan senaste toppen fram till 2016-04-19
2015-03-19   (115,5)   till   2016-04-19   (79,3)     - 31,3 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2002-10-10      (23,53)       2,13            9,05 %  (botten i IT-kraschen)
2009-01-21      (30,25)       2,14            7,07 %  (botten i finanskrisen)
2011-11-25      (46,8)         2,61            5,58 %
2016-04-07      (72,4)         5,93            8,19 % *
Snitt ovan 4 värden:                            7,47 %

* vet i skrivande stund 2016-04-19 inte om detta är en botten

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2001-01-23      (62,34)           2               3,21 %
2007-05-15      (92,58)           4,41          4,76 %
2011-02-02      (81,6)             2,61          3,20 %       
2015-03-19      (115,5)           5,77          5,00 %
Snitt ovan värden:                                4,04 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            5,6 - 9 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         3,2 -4,7 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2009 till och med 2016. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte för det är då bolaget genererade den.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2009                     51,3                     2,14                     4,17
2010                     74,9                     2,57                     3,43
2011                     70,4                     2,61                     3,70
2012                     63,35                   2,32                     3,66
2013                     77,85                   2,91                     3,74
2014                     92,4                     3,81                     4,12
2015                     115,4                   5,77                     5,00
2016                     87,75                   5,93                     6,76
Snitt                                                                             4,32

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen varit:    3,4 - 6,8 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-14
Kurs: 79,35      Utdelning för 2016: 5,93 kr     Direktavkastning: 7,47 %

Resonemang till köp: Främst anledningen till att jag köper Nordea är för att jag vill få in ytterligare en svensk storbank bank till i portföljen för att på så vis minska konkursrisken. Jag anser det om någon av de fyra storbankerna tillåts gå i konkurs jag då har troligtvis säkert Sverige upphört existera som stat före det. Därför bedömer jag detta som ett tryggt val. Jag räknar med att få kursökning på sikt och eventuellt utdelningstillväxt om än inte lika bra som tidigare år. Jag gick in på en direktavkastning om 6,85 % vilket är väldigt bra, till och med bättre än vad jag har på mina preferensaktier och då har jag trotts detta möjlighet till kurstillväxt också vilket jag inte kommer få på preffarna. Känns som en bra investering faktiskt.

Köp via Avanza

Nordeas hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar