tisdag 29 mars 2016

Klövern preferensaktie

Klövern AB är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag med lokala kontor i valda tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige som fokuserar på kommersiella lokaler med en blandning av privata, publika och offentliga företag som hyresgäster. Beståndet består i huvudsak av kontor-, lager- och industrifastigheter och Klövern driver på flera orter Business- och Science Parks.

Fastighetsvärdet uppgick till 35 Miljarder per 31 december 2015 fördelat på ca 400 fastigheter. Soliditeten (eget kapital av tillgångarna) har under åren 2005 till 2015 legat på ca 32 till 40 %. Klicka på bilden för att se resultatet samt karta över vart Klövern har sina fastigheter.

År 2002 delas dåvarande IT-bolaget Adcores verksamhet upp och Adcore AB namnändras till Klövern AB med inriktning mot fastigheter. År 2003 noteras Klövern på börsens O-lista.

I skrivande stund ser fördelningen ut som följer.
Kontor 56 %
Industri & lager 20%
Butik 11 %
Utbildning/vård/övrigt 13 %

Förvaltningen är uppdelad i fyra regioner. Syd, öst, Stockholm och Mellan. Kolla på kartbilden ovan för att se vilka orter so ingår i respektive region.

Hyresvärde per region ser i skrivande stund ut som följer:
Stockholm 42 %
Öst 24 %
Mellan 22 %
Syd 12%

Kontraktsvärde per kundkategori ser i
skrivande stund ut som följer
Privata 54 %
Publika 27 %
Offentliga 19 %

För mer info om bolaget så hänvisar jag till deras hemsida, länk finns längst ner i detta inlägg. För mina utländska följare så finns det en sida på engelska, klicka på: Klövern hemsida


Om preferensaktien                                                                                                            .

Utdelning kontinuitet:                            Varje kvartal
Utdelning i kr per kvartal:                      5
Utdelning i kr helår:                               20
Inlösen:                                                   500 kr *

* Tidigare var inlösen 350 kr, detta ändrades till 500 kr vid årsstämman år 2015.

Kurs i skrivande stund 2016-03-29:      291
Ger en direktavkastning på:                  6,87 %

Kursutveckling från 30 Jan 2013 (256,5)  till  29 mars 2016 (291):    13,5 %
I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall i kursgrafen mätt från 30 Januari 2012 till 29 mars 2016.
juli 2012  (289,5)  till    jan 2013    (270):       -6,7 %
aug 2014  (347)     till    okt 2014   (290):       -16,4 %
feb 2015   (354,5)  till    feb 2016   (259,9):    -26,7 % *
* Vet just nu inte om detta blev botten, troligtvis inte.

Hur ser det ut just nu
feb 2015   (354,5)   till    2016-03-29  (291):    -17,9 %

Bästa direktavkastning mätt från 30 Januari 2012 till 29 mars 2016
jan 2013    (kurs 270)       Yield  7,4 %
okt 2015    (kurs 290)       Yield  6,9 %
feb 2016    (kurs 259,9)    Yield  7,7 %

Sämsta direktavkastningen mätt från 30 Januari 2012 till 29 mars 2016
aug 2014   (kurs 347)      Yield   5,8 %
feb 2015   (kurs 354,5)    Yield   5,6 %

Summering
Bästa yield       6,9 - 7,7  %  *
Sämsta yield    5,6 - 5,8  %  *

* Perioden 2012-01-30 till 2016-03-29

Då detta är en preferensaktie så har den en fastställd utdelning, således kan man inte räkna med någon utdelningstillväxt utan man får nöja sig med den utdelningen man har. Vill man ha utdelningstillväxt får man i så fall se till att återinvestera utdelningen då får man på så sätt ändå utdelningstillväxt. Preferensaktier skall inte påverkas lika mycket som en vanlig aktie gör av hur bolaget går, kursen är istället mer beroende av hur långräntan rör sig. Kraftigt stigande långräntor kan ge negativa kursrörelser i preferensaktier. Dessa typer av värdepapper trivs bäst i låg eller fallande ränta. Läs gärna detta inlägg för att förstå hur räntenivån kan påverka kursen i preferensaktier: Preferensaktier & prissättning. Således kan man inte förvänta sig någon långsiktigt hållbar kursökning i klövern pref.

Anledningen att jag väljer klövern är att jag vill äga några fastighetsbolag och då vill jag gärna ha de största och mest stabila bolagen och där bedömer jag att klövern hamnar. Bolaget är nu mera ett av Sveriges största och har trotts detta fortsatt önskan om att växa mer. Fastigheter har ett realt värde och har historiskt alltid över tid ökat i pris, detta gör att risken för konkurs i sådana välskötta bolag är mindre än i många andra konjunkturkänsliga branscher. Därför anser jag att det sänker min konkursrisk i portföljen. Dessutom så vill jag äga några placeringar som ger mig en hög fastställd utdelning och som dessutom bidrar till ett gott inkomstflöde. Just detta gör Klövern pref, utdelningen kommer in kvartalsvis och på helåret är den i skrivande stund runt 7 %. En annan fördel är att preferensaktier i viss mån kan stå emot bättre i alla fall vid små börsfall, även detta sänker risken. I nuläget har jag en medelmåttigt position och avvaktar nu att räntorna skall gå upp. Jag hoppas då att kursen kan gå ner något så att jag får tillfälle att köpa mer till en högre direktavkastning. 7 % låter ju helt klart bra nu men skulle vi få en framtida inflation på 5 % så är det ju inte så bra längre så desto högre yield man kan få desto bättre står man emot framtida inflation.

Köp via Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar