fredag 25 mars 2016

Industrivärden

Aktiebolaget Industrivärden är ett investmentbolag med anknytning till Handelsbanken. Företaget grundades 1944 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Sedan 2006 består Industrivärdens endast av innehav i börsnoterade aktiebolag.

Industrivärdens affärsidé är att genom en professionell kapitalförvaltningsverksamhet och aktivt ägande generera hög tillväxt av substansvärdet och därigenom möjliggöra en långsiktig totalavkastning till aktieägarna som överstiger genomsnittet för Stockholmsbörsen. Baserat på ett stort kunnande inom strategisk företagsutveckling och bolagsstyrning, en finansiell styrka och ett omfattande nätverk – utövas aktivt ägande genom valberedningsarbete och styrelserepresentation. Härigenom bidrar Industrivärden till innehavsbolagens värdetillväxt över tid. Industrivärden har alltsedan bolaget bildades för sjuttio år sedan genererat långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde till låg kostnad och låg risk.

Industrivärdens innehav 2015 består av 8 bolag.


SCA =Svenska cellulosa AB:
Tillverkning av hygienprodukter, toapapper etc.

SSAB:
Tillverkar stål med hög hållfasthet.

Sandvik:
Tillverkar verktyg & komponenter i metall, maskiner och verktyg för gruv och anläggningsindustrin.
Volvo:
Fordon

Ericsson:
Telekommunikation, bredband.

ICA:

Matbutiker

Handelsbanken:
Bank, Sveriges stabilaste bank.

Skanska:
Bygg och anläggning.

Industrivärdens största ägare skrivande stund är Fredrik Lundberg genom investeringsföretaget - L E Lundbergföretagen som kontrollerar ungefär 15 % av Industrivärden. Många av de bolag som ingår i Industrivärden äger också aktier i Industrivärden. Handelsbanken äger en stor del av aktierna. Industrivärden har också många småägare i form av privat personer.

Industrivärden har i skrivande stund ca 60 000 aktieägare. Andelen utländska aktieägare uppgår till ca 15 procent. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje C-aktie till 1/10 röst. Alla aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning. C-Aktien är mest omsatt.  
Om aktien                                                                                                                  .
Utdelningshistorik Industrivärden C
Analysen är baserad på att man köpt C-aktien 2004-02-02 till kurs 55 kr och sedan behållit den till 2015-12-29. Jag visar hur den personliga direktavkastningen utvecklar sig, dvs förhållandet mellan årlig utdelning och det ursprungliga anskaffningsvärdet. Utdelningen är justerad för splittar mm och visar även bonusutdelning om sådan förekommit. Jag visar här det år som aktuell utdelning betalats ut. Exempel: År 2005 betalades det ut 3 kr per aktie, denna utdelning genererade företaget under år 2004. Denna redovisningsprincip kan skilja sig från andra ställen, tex Börsdata.se visar för vilket år utdelningen genererats av bolaget. Jag räknar inte med att utdelningen återinvesteras.

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %

2004          2,75                   5                        N/A
2005          3                        5,45                   9,09
2006          3,5                     6,36                   16,66
2007          4,5                     8,18                   28,57
2008          5                        9,09                   25
2009          4,5                     8,18                   - 10
2010          3                        5,45                   - 33,34
2011          4                        7,27                   33,33
2012          4,5                     8,18                   12,5
2013          5                        9,09                   11,11
2014          5,5                     10                      10
2015          6,25                   11,36                 13,63

Årlig utdelningstillväxt har i genomsnitt varit:                               7,75 %
Utdelningen på 2,75 SEK/aktie har till och med år 2015 växt:      127 % 


Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                                 93,610 %
Direktavkastningen har i snitt per år legat på:                                7,800 %


Kursökning från 04-01-02 (55)  till  15-12-28 (145) har varit:        163,636 %
Kursökning i snitt per år:                                                                   13,636  %

Total värdetillväxt under hela perioden:                                           257,246 %   
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                        21,437 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                               ca 36,4 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                            ca 63,6 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen.

Största fall i kursgrafen sedan 1988 fram till 2016-03-25
Notera att detta är ca siffror så när som på någon procent hit eller dit.

juli 1998       (74)        till     oktober 1998      (40)        - 46 %
sep 2000       (122,5)   till     oktober 2002      (34)        - 72 %
juli 2007       (149,5)   till     februari 2009      (37,9)     - 75 %
januari 2011 (123,2)   till     september 2011  (66)         - 46 %
april 2015     (183,5)   till     februari 2016      (122,1)    - 33 % *

* I skrivande stund 2016-04-16 är det osäkert om detta är en botten.

Kursutveckling i skrivande stund 2016-04-16
Från toppen april 2015 (183,5)    till    2016-04-16 (143,5) =   - 21,8 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Kollar de stora fallen perioden 2004 - 2016-04

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2009-02      (37,9)              4,5                  11,87 %  botten vid finanskrisen
2011-09      (66)                 4                      6,06 %
2016-02      (121,1)            5                      4,13 % *
Snitt ovan 3 värden:                                7,35 %

* vet ej om detta är botten
                    
Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Kollar stora toppar perioden 2004 - 2016-04

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2007-07      (149,5)           4,5               3,01 %
2011-01      (123,2)           4                  3,25 %    
2015-04      (183,5)           6,25             3,40 %
Snitt ovan 3 värden:                           3,22 %     

Slutsats
Historiskt har bästa direktavkastningen legat på:       4,1 - 11,9 % *
* 2016 sänktes utdelningen från 6,25-5, räknat på 6,25:   5,2 - 11,9 %

Historiskt har sämsta direktavkastningen legat på:     3 - 3,4 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2015. Utgår ifrån stängnings kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Nedan år avser det året då angiven utdelning betalades ut, EX år 2010 betalades utdelningen ut genererad av företaget under år 2009.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2008                     98,5                     5                         5,07   *
2009                     74                        4,5                      6,08   *
2010                     90                        3                         3,33   *
2011                     117                      4                         3,42
2012                     100,3                   4,5                      4,48
2013                     123,6                   5                         4,04
2014                     136,7                   5,5                      4,02
2015                     169,7                   6,25                    3,68
Snitt                                                                            4,26

Direktavkastningen har dagen innan avskiljning legat på:  3,3 - 6,1 % (snitt 4,3)

* Extremvärden från finanskrisen, stort kurstapp Juli 2007 - nov 2008.
Återhämtning från 2009 men sänkt utdelning 2010 som följd av krisen.

utan extremvärden från finanskrisen har yielden legat på :  3,4 - 4,5 % (snitt 3,9)

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-16
kurs: 142,6      Utdelning för 2016: 5 kr     Direktavkastning: 3,51 %   
                          
I nuläget 206-04 har Industrivärden tappat mycket av sin forna kurs men tack vare att man sänkt utdelningen för år 2016 så imponerar inte direktavkastningen. För min del hade jag helst velat se direktavkastningen komma upp lite mer innan jag köper en större position. Förhoppningsvis får vi en rekyl neråt efter att utdelningen avskilts för år 2016 så att man då får ett bättre tillfälle att köpa in sig på en högre yield.

Främsta anledningen till att jag köper Industrivärden är att jag vill få in ett Investmentbolag till i portföljen för att sänka risken. Industrivärden är bland de större Investmentbolag i Sverige och deras kärninnehav består av stora stabila bolag. Dessutom brukar Investmentbolag överprestera mot börsen i övrigt. Köper man Industrivärden bör man långsiktigt kunna räkna med en acceptabel kursökning. Dessutom så går man in på 3,65 % i direktavkastning (vilket jag gjort) så är detta en helt okey nivå, man bör också långsiktigt kunna få en svag tillväxt av utdelningen. Jag tror även framåt att utdelningen kommer stå för runt 35-50 % av värdetillväxten i Industrivärden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar