onsdag 30 mars 2016

Friskrivningsklausul

Jag friskriver mig härmed från personligt ansvar för just din ekonomiska situation. Jag gör mitt bästa för att presentera korrekt information men kan inte garantera att allt jag publicerar är 100 % korrekt. Jag gör också mitt bästa för att skapa en portfölj med en acceptabel risknivå i förhållande till avkastning, därav försöker jag undvika högriskaktier och andra högriskplaceringar. Oavsett hur väl man än analyserar ett bolag eller ett värdepapper så kan detta aldrig garantera framtida förluster. Det finns alltid en marknadsrisk och en bolagsrisk, bolagsrisken kan du minska genom att sprida dina pengar bland flera olika bolag men marknadsrisken kan du aldrig komma ifrån.

Vad man också måste vara medveten om är att min investeringsstrategi inte kommer att passa alla. Jag är mycket långsiktig och siktar på att äga många av mina innehav livet ut. Jag placerar inte pengar som jag måste ha inom en snar framtid. För min del med den långa tidshorisonten jag har så spelar en stor börsnedgång egentligen ingen roll eftersom jag ändå inte kommer sälja av något. Tvärt om kommer jag istället utnyttja en sådan till att köpa mer för att få en högre direktavkastning. Har du ett kortsiktigare perspektiv så kan min placeringsstrategi eventuellt vara olämplig. Mitt fokus ligger på utdelningar och målsättningen är att jag skall använda 70 % av utdelningarna till levnadskostnader och resten skall återinvesteras. Jag kommer inte försöka tajma börsen genom att gå in eller ur börsen vid olika tidpunkter utan jag kommer sitta lugnt i båten när det stormar på börsen.

Jag är självutbildat genom att ha läst ekonomiböcker och tidskrifter. Jag har också sökt mycket information via nätet och andra ekonomibloggar. Vidare så har jag erhållit kunskap genom att själv handla med Aktier, ETF:er och fonder. Dock har jag inte gått någon "riktig" ekonomisk utbildning via högskola eller universitet.

Genom att placera i aktier, fonder och andra värdepapper utsätter du dig både för en möjlighet till avkastning och en risk att förlora pengar. Vill det sig illa kan du förlora hela ditt satsade kapital i ett visst värdepapper. För att sänka din risk är det mycket viktigt att du inte lägger alla ägg i en och samma korg. Dvs det är mycket viktigt att sprida sina pengar på flera olika värdepapper, extra viktig blir det vid placeringar i enskilda aktier. För min del kommer jag se till att aldrig ha mer än max 10 % i ett enskilt bolag, helst skall jag inte ha mer än 5 %.

Utöver redovisad utdelningsportfölj och kreditportfölj så har jag även en "låg risk" portfölj där jag alltid kommer ha 20-30 % av kapitalet. Denna består av en blandning av räntefonder och hedgefonder med låg risk. Inget värdepapper i denna portfölj skall någonsin ha tappat mer än 10 % i värde.

Vad gäller belåning så vill jag uppmana att vara mycket försiktig med detta. Detta passar inte alla och man måste ha tydliga regler uppsatta om man skall ägna sig åt belåning. Jag kommer periodvis använda mig av belåning för att få hävstång på kapitalet. I skrivande stund har jag knappt 2 % av min portfölj via kredit. Mina regler säger att jag helst skall hålla mig på 5 % eller under och absolut max 10 %. Belåning kan ha en fantastisk effekt på din portföljutveckling men kan också få katastrofala följder om en placering skulle backa. Då förlorar du pengar som du inte ens äger själv. Tänkt därför noga igenom om belåning verkligen är något för dig. Jag vill inte uppmana dig att belåna, däremot vill jag visa på vilka positiva effekter det kan ha om allt går bra.

Jag bedriver denna blogg helt ideellt. Periodvis kommer jag vara mindre aktiv på bloggen då jag har andra sysslor som måste genomföras. Jag försöker svara på frågor i den mån jag har tid. Om jag inte svarar på just din fråga beror inte detta på att jag anser den oviktig, det handlar istället om att jag inte har tid.

Lycka till med dina placeringar !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar