torsdag 17 mars 2016

Fortum

Uppdaterad: 2016-04-18 
Fortum är ett energiföretag verksamt i Finland, Sverige, Norge, Baltikum, Polen, samt i västra Sibirien - Ryssland.

Verksamheten omfattar produktion och försäljning av elektricitet. Produktion, distribution, och försäljning av fjärrvärme.
Drift och underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster.

Fortum anställer 2016 ca 8 500 personer, varav ca 1 200 i Sverige., 2014 omsatte Fortum 4,75 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,35 miljarder euro.

Föregångaren till Fortum hette Imatran Voima och grundades 1932 för att sköta vattenkraftverket i Imatra i Finland. Finska staten är majoritetsägare i företaget.

Fortums elproduktion år 2014 bestod av
34 %  Kärnkraft
3 %    Naturgas
47 %  Vattenkraft 
12 %  Kolkraft
1 %    Biomassa
3 %    Sol, vind, Avfall, torv, olja.

Vattenkraften har alltid utgjort en av grundpelarna i Fortums produktion.

Om aktien                                                                                                             .
Utdelningshistorik Fortum
Analysen är baserad på att man köpt Fortum 2005-01-03 till kurs 13,6 EUR och haft placeringen till 2015-12-29.

Jag visar hur den personliga direktavkastningen utvecklar sig, dvs förhållandet mellan årlig utdelning och det ursprungliga anskaffningsvärdet. Utdelningen är justerad för splittar mm och visar även bonusutdelning om sådan förekommit. Jag visar här det år som aktuell utdelning betalats ut. Exempel: År 2005 betalades det ut 3 kr per aktie, denna utdelning genererade företaget under år 2004. Denna redovisningsprincip kan skilja sig från andra ställen, tex Börsdata.se visar för vilket år utdelningen genererats av bolaget... Jag räknar inte med att utdelningen återinvesteras.

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %
2005          0,58                 4,26                      N/A

2006          1,12                 8,23                      93,1
2007          1,26                 9,26                      12,5
2008          1,35                 9,93                      7,1
2009          1                      7,35                    -25,9
2010          1                      7,35                      x
2011          1                      7,35                      x
2012          1                      7,35                      x
2013          1                      7,35                      x
2014          1,1                   8,09                     10
2015          1,3                   9,56                     18,2 


Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                                   8,41 %
Utdelningen 1,26 EUR har till och med år 2015 växt:             124 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                         86,080 %
Direktavkastningen i snitt per år:                                              7,825 %

Kursökning från 05-01-03 (13,6)  till  15-12-28 (12,98)          - 4,560 %
Kursökning i snitt per år:                                                         - 0,414 %

Total värdetillväxt under hela perioden:                                  81,520 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                7,410 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                     mer än 100 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                  negativt resultat

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 1998 fram till 2016-04-18
2008-01-03   (H 33)        till    2008-03-25   (L 23,65)    - 28,3 %  Dagar  82
2008-07-02   (H 32,85)   till    2009-03-12   (L 12,52)    - 61,9 %  Dagar  253
2011-05-02   (H 24,09)   till    2012-07-23   (L 12,81)    - 46,8 %  Dagar  448
2015-03-13   (H 21,59)   till    2016-02-11   (L 10,99)    - 49,1 %
  Dagar  335 *


* 2016-04-18, vet ej ännu om detta är en botten. 2016-05-25, kursen nere på 11,06, antal dagar hit mätt från 2015-03-13 är 390.

H = Högsta kurs denna dag
L = Lägsta kurs denna dag

* I skrivande stund vet vi ej om detta är en botten.

Hur ser det ut i skrivande stund 2016-04-17
Från toppen 13 Mars 2015 (H 21,51)   till   2016-04-17 (L 12,19)   - 43,3 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2008-03-25      (L 23,65)         1,35              5,70 %
2009-03-12      (L 12,52)         1                   8,00 %
2012-07-23      (L 12,81)         1                   7,80 %
2016-02-11      (L 10,99)         1,1                10,00 % *
Snitt ovan 4 värden:                                   7,87 %
 
 


* vet inte vid 2016-05-25 om detta blev botten.

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2008-01-03      (H 33)             1,35               4,09 %
2008-07-02      (H 32,85)        1,35               4,11 %
2011-05-02      (H 24,09)        1                    4,15 %    
2015-03-13      (H 21,59)        1,3                 6,02 %
Snitt ovan 4 värden:                                   4,59 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:          ca  5,7 - 8 %   *
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:       ca   4 - 6  %

* Räknar ej med direktavkastningen 2016-02-11 då jag ej vet om detta blev en botten ännu.

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2007 till och med 2016. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2007                     22,5                      1,26                   5,6
2008                     26,71                    1,35                   5,05
2009                     14,59                    1                        6,85
2010                     19,53                    1                        5,12
2011                     23,96                    1                        4,17
2012                     17,56                    1                        5,69
2013                     16,14                    1                        6,19
2014                     16,54                    1,1                     6,65
2015                     19,56                    1,3                     6,65
2016                     12,74                    1,1                     8,63
Snitt                                                                            6,06

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen åren 2007-2016
legat inom intervallet 4,2 - 8,6, snittet dessa år har varit ca 6  %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-18
Kurs: 12,19      Utdelning för 2016:  1,1 EUR     Direktavkastning: 9,02 %
 


Främsta anledningen till att jag köper Fortum är att jag vill få in ett energibolag i portföljen. Dessutom vill jag ha några bolag som kan ge en högre utdelning direkt. Det kan jag få här. Jag kan inte räkna med utdelningstillväxt här, jag kan ej heller räkna med någon uthållig långsiktig kurstillväxt. Denna placering väljs för den höga utdelningens skull. Ytterligare en anledning är att jag ville få in nått bolag i annan valutan än USD och SEK.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar