torsdag 17 mars 2016

Castellum

Uppdaterad: 2016-04-19

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheterna utgörs av lokaler för kontor/butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner:

1: Eklandia Fastighets Aktiebolag och Harry Sjögren Aktiebolag i Storgöteborg
(inklusive Alingsås, Borås, Halmstad, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille).
2: Fastighets Aktiebolaget Briggen i Öresunds området (Helsingborg, Lund, Malmö och Storköpenhamn).

3: Fastighets Aktiebolaget Brostaden i Storstockholm.

4: Aspholmen Fastigheter AB i Mälardalen, (Uppsala, Västerås och Örebro).

5: Fastighets Aktiebolaget Corallen i Östra Götaland (Jönköping och Linköping).

Historia: Castellum bildades i kölvattnet efter finanskrisen i Sverige 1990-1994 då stora fastighetsbestånd kom att tas över av de förstatligade bankerna Nordbanken och Gota bank i form av panter för dåliga krediter. Stora delar av fastighetstillgångarna kom att delas upp mellan två nybildade fastighetskoncerner, AB Kungsleden och Castellum. Förenklat kan sägas att bättre fastigheter i goda lägen samlades i Castellum medan mer komplicerade fastighetsbestånd samlades i Kungsleden. 1997 börsnoterades Castellum. Vid noteringstillfället hade Castellum fastigheter värda cirka 10 miljarder SEK. 2015 var värdet nästan 40 miljarder SEK.

Om Aktien                                                                                                          .
Castellum analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 20 kr vid datum 2000-01-03 och sedan haft placeringen till och med år 2015. Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits.

Observera: Utdelningen genererad under år 2006 betalades ut året 2007, utdelningen genererad för år 2007 betalades ut under 2008 och så vidare. Nedan visas när utbetalningen betalades ut, inte för vilket år den genererats, denna redovisning skiljer sig från exempelvis börsdata.se. Utdelningen nedan är justerad för splittar mm.

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %

2000          1,13                 5,65                     N/A
2001          1,38                 6,90                      22,12
2002          1,63                 8,15                     18,11
2003          1,88                 9,40                     15,33
2004          2,13                 10,65                   13,29
2005          2,38                 11,90                  11,73
2006          2,62                 13,10                   10,08
2007          2,85                 14,25                   8,77
2008          3                      15,00                   5,26
2009          3,15                 15,75                   5
2010          3,5                   17,50                   11,11
2011          3,6                   18,00                   2,85
2012          3,7                   18,50                   2,77
2013          3,95                 19,75                   6,75
2014          4,25                 21,25                   7,59
2015          4,6                   23,00                   8,23

Årlig utdelningstillväxt har i snitt varit:                               9,81 %
Utdelning på 2,85/aktie har till och med år 2015 växt:        307 %


Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                     228,750 %
Direktavkastningen har i snitt per år legat på:                    14,296 %


Kursökning från 2000-01-03 (20)  till  15-12-29 (122,3):    511,500 %
Kursökning i snitt per år:                                                      31,968 %


Total värdetillväxt under hela perioden:                             740,250 %  
Total värdetillväxt i snitt per år:                                          46,265 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                 ca 31 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:              ca 69 %


I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen, hade man gjort så hade resultatet blivit bättre. Se bild över utdelningshistorik nedan.

Största fall i kursgrafen sedan 1997 fram till 2016-04-19
2005-06-13   (H 84,88)   till    2005-10-14   (L 63,25)  - 25,5 %   Dagar  123
2006-03-07   (H 86,25)   till    2006-06-09   (L 56,5)    - 34,5 %   Dagar  94
2007-04-10   (H 107)      till    2008-10-10   (L 41,4)    - 61,3 %   Dagar  549
2011-05-30   (H 97,45)   till    2011-08-08   (L 76,3)    - 21,7 %   Dagar  70
2014-07-04   (H 122,6)   till    2014-10-16   (L 101)     - 17,6 %   Dagar  104
2015-02-25   (H 144,5)   till    2016-01-18   (L 112,8)  - 21,9 %   Dagar  327  *

* Vet ej i skrivande stund 2016-04-19 om detta är en botten.

Utveckling sedan senaste topp fram till:
2015-02-25   (144,5)   till   2016-04-19   (126,10)  -12,7 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend/rekyl vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2005-10-14      (63,25):            2,38               3,76 %
2006-06-09      (56,25):            2,62               4,66 %
2008-10-10      (41,4):              3,00               7,25 %   (finanskrisen)
2011-08-08      (76,3):              3,60               4,72 %
2014-10-16      (101)                4,25               4,20 %
2016-01-18      (112,8)             4,90               4,34 % *
Snitt ovan 6 värden:                                     4,82 %

* vet ej i skrivande stund 2016-04-19 om detta är en botten.

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2005-06-13      (84,88)             2,38              2,80 %
2006-03-07      (86,25)             2,62              3,04 %
2007-04-10      (107)                2,85              2,66 %       
2011-05-30      (97,45)             3,60              3,69 %
2014-07-04      (122,6)             4,25              3,47 %
2015-02-25      (144,5)             4,60              3,18 %
Snitt ovan 6 värden:                                    3,14 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            3,8 - 7,3 %
Justerat för extremvärde under finanskrisen:             3,8 - 4,7 %

Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         2,7 - 3,7  %
Justerat för extremvärde under finanskrisen:             2,8 - 3,7 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2016. Utgår ifrån stängningskursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning %
                           avskiljning
2004                    46,88                   2,13                   4,54
2005                    61,38                   2,38                   3,88
2006                    85,50                   2,62                   3,06
2007                    101,50                 2,85                   2,81 **
2008                    75,00                   3                        4,00
2009                    48,9                     3,15                   6,44 *
2011                    93,70                   3,6                     3,84
2012                    87,75                   3,7                     4,22
2013                    97,60                   3,95                   4,05
2014                    108,00                 4,25                   3,93
2015                    135,00                 4,60                   3,41
2016                    133,60                 4,90                   3,67
Snitt                                                                          4,00
snitt utan år 2007 & 2008                                       3,86

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen varit:  2,8 - 6,4 %
Justerat för extremvärden 2007 och 2009:                                    3,1 - 4,5 %

** låg yield pga. stor kursstegring just före finanskrisen.
*   Hög yield pga. stort kursfall under finanskrisen

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-14
Kurs: 128,10      Utdelning för 2016: 4,9 kr     Direktavkastning: 3,82 %

Främsta anledningen till att jag köper Castellum är att jag vill få in ett stort stabilt fastighetsbolag i portföljen för att minska konkursrisken. Dessutom vill jag ha ett bolag som ger pålitliga utdelningar som sällan eller aldrig sänks, där jag dessutom kan få bra utdelningstillväxt. Allt detta stämmer in på Castellum. Castellum är nämligen ett av Stockholmsbörsens bästa bolag i detta avseende. Läs vad Marcus Hernhag skriver om Castellum:

Marcus Hernhag om Castellum

Avanza för köp

Castellum hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar