onsdag 30 mars 2016

Friskrivningsklausul

Jag friskriver mig härmed från personligt ansvar för just din ekonomiska situation. Jag gör mitt bästa för att presentera korrekt information men kan inte garantera att allt jag publicerar är 100 % korrekt. Jag gör också mitt bästa för att skapa en portfölj med en acceptabel risknivå i förhållande till avkastning, därav försöker jag undvika högriskaktier och andra högriskplaceringar. Oavsett hur väl man än analyserar ett bolag eller ett värdepapper så kan detta aldrig garantera framtida förluster. Det finns alltid en marknadsrisk och en bolagsrisk, bolagsrisken kan du minska genom att sprida dina pengar bland flera olika bolag men marknadsrisken kan du aldrig komma ifrån.

Vad man också måste vara medveten om är att min investeringsstrategi inte kommer att passa alla. Jag är mycket långsiktig och siktar på att äga många av mina innehav livet ut. Jag placerar inte pengar som jag måste ha inom en snar framtid. För min del med den långa tidshorisonten jag har så spelar en stor börsnedgång egentligen ingen roll eftersom jag ändå inte kommer sälja av något. Tvärt om kommer jag istället utnyttja en sådan till att köpa mer för att få en högre direktavkastning. Har du ett kortsiktigare perspektiv så kan min placeringsstrategi eventuellt vara olämplig. Mitt fokus ligger på utdelningar och målsättningen är att jag skall använda 70 % av utdelningarna till levnadskostnader och resten skall återinvesteras. Jag kommer inte försöka tajma börsen genom att gå in eller ur börsen vid olika tidpunkter utan jag kommer sitta lugnt i båten när det stormar på börsen.

Jag är självutbildat genom att ha läst ekonomiböcker och tidskrifter. Jag har också sökt mycket information via nätet och andra ekonomibloggar. Vidare så har jag erhållit kunskap genom att själv handla med Aktier, ETF:er och fonder. Dock har jag inte gått någon "riktig" ekonomisk utbildning via högskola eller universitet.

Genom att placera i aktier, fonder och andra värdepapper utsätter du dig både för en möjlighet till avkastning och en risk att förlora pengar. Vill det sig illa kan du förlora hela ditt satsade kapital i ett visst värdepapper. För att sänka din risk är det mycket viktigt att du inte lägger alla ägg i en och samma korg. Dvs det är mycket viktigt att sprida sina pengar på flera olika värdepapper, extra viktig blir det vid placeringar i enskilda aktier. För min del kommer jag se till att aldrig ha mer än max 10 % i ett enskilt bolag, helst skall jag inte ha mer än 5 %.

Utöver redovisad utdelningsportfölj och kreditportfölj så har jag även en "låg risk" portfölj där jag alltid kommer ha 20-30 % av kapitalet. Denna består av en blandning av räntefonder och hedgefonder med låg risk. Inget värdepapper i denna portfölj skall någonsin ha tappat mer än 10 % i värde.

Vad gäller belåning så vill jag uppmana att vara mycket försiktig med detta. Detta passar inte alla och man måste ha tydliga regler uppsatta om man skall ägna sig åt belåning. Jag kommer periodvis använda mig av belåning för att få hävstång på kapitalet. I skrivande stund har jag knappt 2 % av min portfölj via kredit. Mina regler säger att jag helst skall hålla mig på 5 % eller under och absolut max 10 %. Belåning kan ha en fantastisk effekt på din portföljutveckling men kan också få katastrofala följder om en placering skulle backa. Då förlorar du pengar som du inte ens äger själv. Tänkt därför noga igenom om belåning verkligen är något för dig. Jag vill inte uppmana dig att belåna, däremot vill jag visa på vilka positiva effekter det kan ha om allt går bra.

Jag bedriver denna blogg helt ideellt. Periodvis kommer jag vara mindre aktiv på bloggen då jag har andra sysslor som måste genomföras. Jag försöker svara på frågor i den mån jag har tid. Om jag inte svarar på just din fråga beror inte detta på att jag anser den oviktig, det handlar istället om att jag inte har tid.

Lycka till med dina placeringar !

tisdag 29 mars 2016

Klövern preferensaktie

Klövern AB är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag med lokala kontor i valda tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige som fokuserar på kommersiella lokaler med en blandning av privata, publika och offentliga företag som hyresgäster. Beståndet består i huvudsak av kontor-, lager- och industrifastigheter och Klövern driver på flera orter Business- och Science Parks.

Fastighetsvärdet uppgick till 35 Miljarder per 31 december 2015 fördelat på ca 400 fastigheter. Soliditeten (eget kapital av tillgångarna) har under åren 2005 till 2015 legat på ca 32 till 40 %. Klicka på bilden för att se resultatet samt karta över vart Klövern har sina fastigheter.

År 2002 delas dåvarande IT-bolaget Adcores verksamhet upp och Adcore AB namnändras till Klövern AB med inriktning mot fastigheter. År 2003 noteras Klövern på börsens O-lista.

I skrivande stund ser fördelningen ut som följer.
Kontor 56 %
Industri & lager 20%
Butik 11 %
Utbildning/vård/övrigt 13 %

Förvaltningen är uppdelad i fyra regioner. Syd, öst, Stockholm och Mellan. Kolla på kartbilden ovan för att se vilka orter so ingår i respektive region.

Hyresvärde per region ser i skrivande stund ut som följer:
Stockholm 42 %
Öst 24 %
Mellan 22 %
Syd 12%

Kontraktsvärde per kundkategori ser i
skrivande stund ut som följer
Privata 54 %
Publika 27 %
Offentliga 19 %

För mer info om bolaget så hänvisar jag till deras hemsida, länk finns längst ner i detta inlägg. För mina utländska följare så finns det en sida på engelska, klicka på: Klövern hemsida


Om preferensaktien                                                                                                            .

Utdelning kontinuitet:                            Varje kvartal
Utdelning i kr per kvartal:                      5
Utdelning i kr helår:                               20
Inlösen:                                                   500 kr *

* Tidigare var inlösen 350 kr, detta ändrades till 500 kr vid årsstämman år 2015.

Kurs i skrivande stund 2016-03-29:      291
Ger en direktavkastning på:                  6,87 %

Kursutveckling från 30 Jan 2013 (256,5)  till  29 mars 2016 (291):    13,5 %
I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall i kursgrafen mätt från 30 Januari 2012 till 29 mars 2016.
juli 2012  (289,5)  till    jan 2013    (270):       -6,7 %
aug 2014  (347)     till    okt 2014   (290):       -16,4 %
feb 2015   (354,5)  till    feb 2016   (259,9):    -26,7 % *
* Vet just nu inte om detta blev botten, troligtvis inte.

Hur ser det ut just nu
feb 2015   (354,5)   till    2016-03-29  (291):    -17,9 %

Bästa direktavkastning mätt från 30 Januari 2012 till 29 mars 2016
jan 2013    (kurs 270)       Yield  7,4 %
okt 2015    (kurs 290)       Yield  6,9 %
feb 2016    (kurs 259,9)    Yield  7,7 %

Sämsta direktavkastningen mätt från 30 Januari 2012 till 29 mars 2016
aug 2014   (kurs 347)      Yield   5,8 %
feb 2015   (kurs 354,5)    Yield   5,6 %

Summering
Bästa yield       6,9 - 7,7  %  *
Sämsta yield    5,6 - 5,8  %  *

* Perioden 2012-01-30 till 2016-03-29

Då detta är en preferensaktie så har den en fastställd utdelning, således kan man inte räkna med någon utdelningstillväxt utan man får nöja sig med den utdelningen man har. Vill man ha utdelningstillväxt får man i så fall se till att återinvestera utdelningen då får man på så sätt ändå utdelningstillväxt. Preferensaktier skall inte påverkas lika mycket som en vanlig aktie gör av hur bolaget går, kursen är istället mer beroende av hur långräntan rör sig. Kraftigt stigande långräntor kan ge negativa kursrörelser i preferensaktier. Dessa typer av värdepapper trivs bäst i låg eller fallande ränta. Läs gärna detta inlägg för att förstå hur räntenivån kan påverka kursen i preferensaktier: Preferensaktier & prissättning. Således kan man inte förvänta sig någon långsiktigt hållbar kursökning i klövern pref.

Anledningen att jag väljer klövern är att jag vill äga några fastighetsbolag och då vill jag gärna ha de största och mest stabila bolagen och där bedömer jag att klövern hamnar. Bolaget är nu mera ett av Sveriges största och har trotts detta fortsatt önskan om att växa mer. Fastigheter har ett realt värde och har historiskt alltid över tid ökat i pris, detta gör att risken för konkurs i sådana välskötta bolag är mindre än i många andra konjunkturkänsliga branscher. Därför anser jag att det sänker min konkursrisk i portföljen. Dessutom så vill jag äga några placeringar som ger mig en hög fastställd utdelning och som dessutom bidrar till ett gott inkomstflöde. Just detta gör Klövern pref, utdelningen kommer in kvartalsvis och på helåret är den i skrivande stund runt 7 %. En annan fördel är att preferensaktier i viss mån kan stå emot bättre i alla fall vid små börsfall, även detta sänker risken. I nuläget har jag en medelmåttigt position och avvaktar nu att räntorna skall gå upp. Jag hoppas då att kursen kan gå ner något så att jag får tillfälle att köpa mer till en högre direktavkastning. 7 % låter ju helt klart bra nu men skulle vi få en framtida inflation på 5 % så är det ju inte så bra längre så desto högre yield man kan få desto bättre står man emot framtida inflation.

Köp via Avanza

Telia company

Uppdaterad 2016-04-14

Telia company är en nordisk teleoperatör. Koncernen har huvudsaklig verksamhet i Norden, Baltikum, Spanien, Turkiet, Ryssland samt i flera före detta sovjetrepubliker.

Koncernens svenska verksamhet bedrivs huvudsakligen inom dotterbolaget Telia Sonera Sverige AB under varumärket Telia company och är den största leverantören av telefoni och internet i Sverige. Den finska verksamheten bedrivs inom dotterbolaget Telia Sonera Finland under varumärket Sonera. I Norge används varumärkena Netcom, Chess och Nextgentel.

I koncernen ingår även bolaget Telia Sonera Skanova Access som säljer nätkapacitet till andra nätoperatörer under varumärket Skanova. Bolaget Telia Sonera International Carrier säljer nätkapacitet över landgränser till nätoperatörer. Varumärket Halebop omfattar ett tjänsteutbud inom mobilområdet.

OM AKTIEN                                                                                                              .

Analys av utdelningstillväxt och direktavkastning. Beräkningen baseras på att man köpt till kurs 47 kr vid datum 2 Januari 2002 och sedan haft placeringen till och med år 2015.
Tabellen visar utdelningen inklusive bonusutdelning om sådan funnits.
OBS jag visar här det år då utdelningen betalades ut. Utdelningen som betalades ut ex 2003 genererades av bolaget under 2002 osv.

År             Utdelning      Yield on cost %   Utdelning tillväxt %
2002       0,2          0,43              NA   
2003       0,4          0,85              100
2004       1             2,13              150
2005       1,2          2,55              20
2006       3,5          7,45              191,6
2007       6,3          13,4              80
2008       4             8,51              -36,5
2009       1,8          3,83              -55
2010       2,25        4,79              25
2011       2,75        5,85              22
2012       2,85        6,06              3,6
2013       2,85        6,06              x
2014       3             6,38              5,2
2015       3             6,38              x

Under perioden 2002-2016 har vi haft möjlighet till maximalt 13 år av utdelningshöjningar. TeliaSonera har under denna period höjt utdelningen 9 år, haft 2 år av oförändrad utdelning samt sänkt utdelningen 2 år. Dvs 11 av 13 år har man haft höjd eller oförändrad utdelning.
Sänkningen skedde under utdelnings år 2008 & 2009.

Årlig utdelningstillväxt i snitt, inklusive bonus utdelning:       23,16 %
"Första utdelningen på 0,2 kr har till & med 2015 växt:       1400 %

Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                        74,670 %
Direktavkastning i snitt per år:                                                  5,333 %

Kursökning från 2002-01-02 (47)   till   2015-12-28 (42)       - 10,640 %
Kursökning i snitt per år:                                                        - 0,760 %

Total värdetillväxt hela perioden:                                             64,030 %
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                4,573 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                       N/A            
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                    N/A

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man återinvesterat utdelningen.

Största fall  i kursgrafen sedan år 2000 fram till 2016-03-28
2000-06   (91,65)   till   2002-07   (20,57):    - 78 %
2007-04   (67,64)   till   2008-10   (30,64):     -55 %
2010-11   (56,6)     till   2011-08   (40,60):    - 28 %
2013-11   (54,9)     till   2014-04   (43,98):    - 19 %
2015-04   (55,85)   till   2016-02   (37,04):     -34 %

Kursutveckling sedan senaste topp fram tills 2016-04-14
2015-04   (55,85)   till   2016-04-14   (39,61)  -29 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2008-10      (30,8):            4                 12,98 %
2011-08      (40,60):          2,75            6,77 %
2014-04      (43,98):          3                 6,82 %
2016-02      (37,04):          3                 8,10 %
Snitt ovan 4 värden:                          8,66 %

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Utdelningen visas för det år då den betalades ut, inte när företaget genererade den.

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2007-04      (68)                6,3               9,26 %  *
      
2010-11      (56,6)             2,25             3,97 %
2013-11      (54,9)             2,85             5,19 %       
2015-04      (55,85)           3                  5,37 %
Snitt ovan 3 värden:                           4,84 %

Slutsats
Bästa direktavkastningen har historiskt varit:            6,8 - 13 %  
Sämsta direktavkastningen har historiskt varit:         4 - 5,4 %  *

* Räknar ej med extremvärdet på utdelningen 2007, detta var kraftig bonus.

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2015. Utgår ifrån högsta kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Utdelningen visas för det år då den betalades ut.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2008                     48,2                     4                          8,29
2009                     41,4                     1,8                       4,34
2010                     52,85                   2,25                     4,25
2011                     54,25                   2,75                     5,06
2012                     46,7                     2,85                     6,10
2013                     46,67                   2,85                     6,10
2014                     49,27                   3                          6,08
2015                     55,85                   3                          5,37
Snitt                                                                             5,70

Dagen innan avskiljningsdagen har direktavkastningen åren 2008-2015
legat inom intervallet 4,2 - 8,3, snittet dessa år har varit 5,7 %

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-14
Kurs: 39,61      Utdelning för 2016: 3 kr     Direktavkastning: 7,6 %

Ser man till det faktum att vi nu i skrivande stund är ner 29 % från toppen i april 2015 så ser det köpvärt ut. Kollar man på den historiska direktavkastningen som bäst varit ca 6,8-13 % så är nuvarande direktavkastning om 7,6 % inom detta interval. Således ser det köpvärt ut. Vad som talar emot är att Telia nyligen har avvecklat sin verksamhet i Euroasien vilket kommer minska vinsten kommande år. Minskar vinsten riskerar också framtida utdelningar att minska. Telia company har senaste tre åren delat ut mellan 86-127 % av sin vinst, vilket är väldigt mycket. Således finns det inte någon vidare marginal för att behålla så pass hög utdelning när vinsten minskar. Detta talar alltså emot att köpa just nu, vidare så är det mycket prat om stämningar av Telia efter mutskandalerna i Euroasien. Lägger man där till att säsongsmönstret för omxs30 är avtagande från och med början på April så ser det inte ut som om att man behöver kasta sig över aktien i nuläget.


Dessutom kollar man på daglig basis så ser indikatorerna ovan ut som att Telia är på väg neråt igen. Summa summarum, som långsiktig investerare är det ett rätt bra ingångsläge nu men troligtvis kommer vi få ännu bättre ingångslägen framöver till sommaren. För min del så avvaktar jag något med att köpa fler aktier just nu.

PS: 2016-04-13 är första dagen Telia handlas utan utdelning. Rasar aktien mycket denna dag kan man få ett bättre ingångsläge här.

Främsta anledningen att jag vill ha Telia i min portfölj är att jag vill ha några bolag som ger en hög utdelning direkt, utan att jag först skall behöva vänta 10 år av utdelningstillväxt för att få en bra yield on cost. 2016-03-29 har man möjlighet att köpa in sig till ca 7,1 % direktavkastning vilket är mycket bra. Även om direktavkastningen sänks en del så har man ändå en bra sådan. Dessutom vill jag  äga några Telekombolag.

Jag räknar inte med att få någon vidare kursökning på lång sikt utan främsta anledningen till  detta köp är hög utdelning nu. Jag räknar heller inte med att få någon vidare utdelningstillväxt men med så pass hög utdelning så kan man återinvestera en del och således genom återinvestering få utdelningstillväxt ändå.

Köp via Avanza

TeliaSonera hemsida

söndag 27 mars 2016

Handelsbanken

Svenska Handelsbanken är en av de största bankerna i Norden med kontorsrörelse i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien.
 
Handelsbanken är en universalbank med ett brett utbud av finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Exempel på dessa är: traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, trading, placering på aktie- och räntemarknad samt personförsäkringar. I koncernen ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, Stadshypotek samt XACT Fonder.

Stockholms Handelsbank öppnade den 1 juli 1871 sitt första kontor i Stockholm, 1873 noterades banken på Stockholmsbörsen och därmed är man stockholmsbörsens äldsta bolag.

1980-talets låneexpansion fick ett abrupt slut i och med bankkrisen hösten 1990, Handelsbanken var då den enda svenska storbank som inte behövde statligt stöd.

I den efterforskning jag gjort så är Handelsbanken den bank som klarat alla historiska kriser bäst. Under finanskrisen höll Swedbank och SEB på att gå omkull men handelsbanken klarade sig klart bättre. Under finanskrisen år 2007-2008 krävde många länder att bankerna skulle upphöra med utdelning till sina aktieägare men detta krävde inte Sverige. SEB ställde in sin utdelning år 2008, Swedbank ställde in den 2008 & 2009. Nordea och Handelsbanken fortsatte då att betala utom än med sänkt utdelning år 2008.


Om Aktien                                                                                                                        .
Analys av hur det skulle sett ut om man köpt A-aktien 2000-01-03 till kurs 36 SEK och sedan haft placeringen fram till och med 2015-12-28.
Tabellen visar det året som utdelningen betalades ut på, alltså, den visar inte utdelningen för bokslutsåret. Utdelningen för bokslutsåret ex 2009 betalades alltså ut 2010. Tabellen inkluderar även. bonusutdelning

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt 
2000          1                     2,78                       N/A
2001          1,33                3,69                       33
2002          1,5                  4,16                       12,78
2003          1,58                4,39                       5,33
2004          1,75                4,86                       10,76
2005          2                     5,55                       14,28
2006          2,33                6,47                       16,5
2007          2,67                7,42                       14,59
2008          4,5                  12,5                       68,54
2009          2,33                6,47                     - 48,23
2010          2,67                7,41                       14,59
2011          3                     8,33                       12,36
2012          3,25                9,03                       8,33
2013          3,58                9,94                       10,15
2014          5,5                  15,27                     53,63
2015          5,83                16,19                     6,00
 

Årlig utdelningstillväxt inklusive bonus utdelning har i snitt varit:  12,47 %
"Första" utdelning på 1 SEK/aktie har till och med år 2015 växt:    483 % 


Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                                    124,460 %
Direktavkastningen har i snitt per år legat på:                                   7,778 %
Kursökning från 00-01-03 (36)  till  15-12-28 (103,5) har varit:        187,500 %
Kursökning i snitt per år:                                                                      11,718  %
Total värdetillväxt under hela perioden i procent:                             311,960 %  
Total värdetillväxt hela perioden i snitt per år:                                  19,497 %
Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                                 ca 39,9 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                              ca 60,1 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen.


Största fall i kursgrafen sedan 2000 fram till 2016-04-14
Notera att detta är ca siffror så när som på någon procent hit eller dit.

nov 2000      (57,67)  till     okt 2002      (32,33)         - 44 %
april 2006     (80)       till     feb 2009      (27,25)         - 66 %
okt 2010       (76,33)  till     sep 2011      (49,13)         - 36 %
mars 2015  (142)     till     jan 2016    (95,85)       - 32 %

Hur ser det ut i skrivande stund 2016-04-14
Från toppen i mars 2015 (142)    till    2016-04-14 (103,7) =   - 27 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?

Datum      Lägsta kurs   Utdelning  kr    Direktavkastning %
2002-10      (32,33)                 1,5                4,64 
2009-02      (27,25)                 2,33              8,55 (finanskrisen)
2011-09      (49,13)                 3                   6,10
2016-01      (95,85)                 6                   6,26 *
Snitt ovan 4 värden:                                  6,39

* I skrivande stund vet vi ej om detta är botten.

Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?

Datum      Högsta kurs   Utdelning kr     Direktavkastning %
2000-11      (57,67)                 1                   1,73  %
2006-04      (80)                      2,33              2,91
2010-10      (76,33)                 2,67              3,50
2015-03      (142)                    5,84              4,11
Snitt ovan 4 värden:                                  3,06                            

Slutsats
Historiskt har bästa direktavkastningen legat på:         4,6 - 8,5 %
Historiskt har sämsta direktavkastningen legat på:      1,7 - 4,1 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2006 till och med 2016. Utgår stängningskurs dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Nedan år avser det året då denna utdelning betalades ut, EX år 2010 betalades utdelningen ut genererad av företaget under år 2009.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2006                     73,83                   2,33                      3,15
2007                     72                        2,67                      3,70
2008                     61,33                   4,5                        7,33
2009                     50,83                   2,33                      4,58
2010                     70,5                     2,67                      3,78
2011                     70,93                   3                           4,23
2012                     74,33                   3,25                      4,37
2013                     96,8                     3,58                      3,70
2014                     112,07                 5,5                        4,91
2015                     139,13                 5,84                      4,20
2016                     114                      6                           5,26
Snitt                                                                              4,47

Direktavkastningen har dagen innan avskiljning legat på:   3,1 - 7,3 %
Räknar man bort året 2008 så hamnar man inom följande intervall: 3,1 - 5,3 %

Vad är direktavkastningen på i skrivande stund:
Direktavkastningen 16-04-14, (kurs 103,9) & utdelning 6 kr:   5,77 %
                             
Baserad på historisk data så ser det ut som att det jus nu är en god ide att köpa handelsbanken A. I skrivande stund får man nästan 6 % i direktavkastning vilket är mycket bra. Endast under finanskrisen hade man kunnat få en väsentligt bättre direktavkastning. Hade man köpt på botten då så hade man fått 8,55 %. Kollar man i kursgrafen på historiska fall sedan år 2000 så är nuvarande fall som startade i mars 2015 det 4,e största fallet, nästan i klass med fallet 2011. I skrivande stund från kurs 103,59upp till toppen i mars 2015 på 142 kr krävs en kursstigning på ca 37 % för att åter nå denna nivå. Således finns det på lång sikt en god uppsida i Handelsbanken. Dock tror jag att vi kommer få se en ny årslägsta under sommaren. För min del som är långsiktig så kommer jag köpa på mig fler aktier under kommande månader.

Främsta anledningen till att jag köper Handelsbanken är att jag vill ha några av Sveriges storbanker i portföljen. Jag anser att detta sänker konkursrisken avsevärt. Den dagen Handelsbanken tillåts gå i konkurs så har troligtvis Sverige som stat upphört att existera. Skulle banken gå omkull blir det helt enkelt en systemkollaps och detta kommer staten inte tillåta, för många människor och företag är helt enkelt beroende av banken. Sen förvisso så kommer det komma år då även storbankerna kommer få se sin aktiekurs nedtryckt med upp mot 70 % men att det skulle bli en konkurs är osannolikt. Att jag väljer just handelsbanken beror på att detta historiskt sett har varit  den mest stabila av de fyra storbankerna. Fördelen är också att man nu kan gå in på en väldigt hög direktavkastning, dessutom kan man långsiktigt förvänta kursökning. Går kursen långsiktigt upp borde även utdelningen höjas. Nu har det ju varit ordentligt med bonusutdelning under 3 års tid och denna kommer ju inte fortsätta varje år i framtiden. Köper man in sig på 103,9 kr så är 2016 års ordinarie utdelning 4,5 kr, detta ger en yield på 4,33 %, detta får anses bra.

fredag 25 mars 2016

Industrivärden

Aktiebolaget Industrivärden är ett investmentbolag med anknytning till Handelsbanken. Företaget grundades 1944 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Sedan 2006 består Industrivärdens endast av innehav i börsnoterade aktiebolag.

Industrivärdens affärsidé är att genom en professionell kapitalförvaltningsverksamhet och aktivt ägande generera hög tillväxt av substansvärdet och därigenom möjliggöra en långsiktig totalavkastning till aktieägarna som överstiger genomsnittet för Stockholmsbörsen. Baserat på ett stort kunnande inom strategisk företagsutveckling och bolagsstyrning, en finansiell styrka och ett omfattande nätverk – utövas aktivt ägande genom valberedningsarbete och styrelserepresentation. Härigenom bidrar Industrivärden till innehavsbolagens värdetillväxt över tid. Industrivärden har alltsedan bolaget bildades för sjuttio år sedan genererat långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde till låg kostnad och låg risk.

Industrivärdens innehav 2015 består av 8 bolag.


SCA =Svenska cellulosa AB:
Tillverkning av hygienprodukter, toapapper etc.

SSAB:
Tillverkar stål med hög hållfasthet.

Sandvik:
Tillverkar verktyg & komponenter i metall, maskiner och verktyg för gruv och anläggningsindustrin.
Volvo:
Fordon

Ericsson:
Telekommunikation, bredband.

ICA:

Matbutiker

Handelsbanken:
Bank, Sveriges stabilaste bank.

Skanska:
Bygg och anläggning.

Industrivärdens största ägare skrivande stund är Fredrik Lundberg genom investeringsföretaget - L E Lundbergföretagen som kontrollerar ungefär 15 % av Industrivärden. Många av de bolag som ingår i Industrivärden äger också aktier i Industrivärden. Handelsbanken äger en stor del av aktierna. Industrivärden har också många småägare i form av privat personer.

Industrivärden har i skrivande stund ca 60 000 aktieägare. Andelen utländska aktieägare uppgår till ca 15 procent. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje C-aktie till 1/10 röst. Alla aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar, resultat och utdelning. C-Aktien är mest omsatt.  
Om aktien                                                                                                                  .
Utdelningshistorik Industrivärden C
Analysen är baserad på att man köpt C-aktien 2004-02-02 till kurs 55 kr och sedan behållit den till 2015-12-29. Jag visar hur den personliga direktavkastningen utvecklar sig, dvs förhållandet mellan årlig utdelning och det ursprungliga anskaffningsvärdet. Utdelningen är justerad för splittar mm och visar även bonusutdelning om sådan förekommit. Jag visar här det år som aktuell utdelning betalats ut. Exempel: År 2005 betalades det ut 3 kr per aktie, denna utdelning genererade företaget under år 2004. Denna redovisningsprincip kan skilja sig från andra ställen, tex Börsdata.se visar för vilket år utdelningen genererats av bolaget. Jag räknar inte med att utdelningen återinvesteras.

År      Utdelning/aktie   Yield on cost %  Utd-tillväxt %

2004          2,75                   5                        N/A
2005          3                        5,45                   9,09
2006          3,5                     6,36                   16,66
2007          4,5                     8,18                   28,57
2008          5                        9,09                   25
2009          4,5                     8,18                   - 10
2010          3                        5,45                   - 33,34
2011          4                        7,27                   33,33
2012          4,5                     8,18                   12,5
2013          5                        9,09                   11,11
2014          5,5                     10                      10
2015          6,25                   11,36                 13,63

Årlig utdelningstillväxt har i genomsnitt varit:                               7,75 %
Utdelningen på 2,75 SEK/aktie har till och med år 2015 växt:      127 % 


Direktavkastningen sammanräknad dessa år:                                 93,610 %
Direktavkastningen har i snitt per år legat på:                                7,800 %


Kursökning från 04-01-02 (55)  till  15-12-28 (145) har varit:        163,636 %
Kursökning i snitt per år:                                                                   13,636  %

Total värdetillväxt under hela perioden:                                           257,246 %   
Total värdetillväxt i snitt per år:                                                        21,437 %

Av total värdetillväxt har utdelningen stått för:                               ca 36,4 %
Av total värdetillväxt har kursökningen stått för:                            ca 63,6 %

I uträkningen ovan har jag inte räknat med att man har återinvesterat utdelningen.

Största fall i kursgrafen sedan 1988 fram till 2016-03-25
Notera att detta är ca siffror så när som på någon procent hit eller dit.

juli 1998       (74)        till     oktober 1998      (40)        - 46 %
sep 2000       (122,5)   till     oktober 2002      (34)        - 72 %
juli 2007       (149,5)   till     februari 2009      (37,9)     - 75 %
januari 2011 (123,2)   till     september 2011  (66)         - 46 %
april 2015     (183,5)   till     februari 2016      (122,1)    - 33 % *

* I skrivande stund 2016-04-16 är det osäkert om detta är en botten.

Kursutveckling i skrivande stund 2016-04-16
Från toppen april 2015 (183,5)    till    2016-04-16 (143,5) =   - 21,8 %

Vid vilken direktavkastning har en fallande trend vänt mot en stigande?
Kollar de stora fallen perioden 2004 - 2016-04

Datum      Lägsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2009-02      (37,9)              4,5                  11,87 %  botten vid finanskrisen
2011-09      (66)                 4                      6,06 %
2016-02      (121,1)            5                      4,13 % *
Snitt ovan 3 värden:                                7,35 %

* vet ej om detta är botten
                    
Vid vilken direktavkastning har en stigande trend vänt mot en fallande?
Kollar stora toppar perioden 2004 - 2016-04

Datum      Högsta kurs  Utdelning  Direktavkastning
2007-07      (149,5)           4,5               3,01 %
2011-01      (123,2)           4                  3,25 %    
2015-04      (183,5)           6,25             3,40 %
Snitt ovan 3 värden:                           3,22 %     

Slutsats
Historiskt har bästa direktavkastningen legat på:       4,1 - 11,9 % *
* 2016 sänktes utdelningen från 6,25-5, räknat på 6,25:   5,2 - 11,9 %

Historiskt har sämsta direktavkastningen legat på:     3 - 3,4 %

Hur har direktavkastningen sett ut dagen innan aktien handlas utan utdelning?
Kollar perioden 2008 till och med 2015. Utgår ifrån stängnings kursen dagen innan aktien handlas utan utdelning för aktuellt år. Nedan år avser det året då angiven utdelning betalades ut, EX år 2010 betalades utdelningen ut genererad av företaget under år 2009.

Utdelnings år    kurs dag innan  Utdelning i kr   Direktavkastning
                            avskiljning
2008                     98,5                     5                         5,07   *
2009                     74                        4,5                      6,08   *
2010                     90                        3                         3,33   *
2011                     117                      4                         3,42
2012                     100,3                   4,5                      4,48
2013                     123,6                   5                         4,04
2014                     136,7                   5,5                      4,02
2015                     169,7                   6,25                    3,68
Snitt                                                                            4,26

Direktavkastningen har dagen innan avskiljning legat på:  3,3 - 6,1 % (snitt 4,3)

* Extremvärden från finanskrisen, stort kurstapp Juli 2007 - nov 2008.
Återhämtning från 2009 men sänkt utdelning 2010 som följd av krisen.

utan extremvärden från finanskrisen har yielden legat på :  3,4 - 4,5 % (snitt 3,9)

Vad är direktavkastningen i skrivande stund 2016-04-16
kurs: 142,6      Utdelning för 2016: 5 kr     Direktavkastning: 3,51 %   
                          
I nuläget 206-04 har Industrivärden tappat mycket av sin forna kurs men tack vare att man sänkt utdelningen för år 2016 så imponerar inte direktavkastningen. För min del hade jag helst velat se direktavkastningen komma upp lite mer innan jag köper en större position. Förhoppningsvis får vi en rekyl neråt efter att utdelningen avskilts för år 2016 så att man då får ett bättre tillfälle att köpa in sig på en högre yield.

Främsta anledningen till att jag köper Industrivärden är att jag vill få in ett Investmentbolag till i portföljen för att sänka risken. Industrivärden är bland de större Investmentbolag i Sverige och deras kärninnehav består av stora stabila bolag. Dessutom brukar Investmentbolag överprestera mot börsen i övrigt. Köper man Industrivärden bör man långsiktigt kunna räkna med en acceptabel kursökning. Dessutom så går man in på 3,65 % i direktavkastning (vilket jag gjort) så är detta en helt okey nivå, man bör också långsiktigt kunna få en svag tillväxt av utdelningen. Jag tror även framåt att utdelningen kommer stå för runt 35-50 % av värdetillväxten i Industrivärden.