tisdag 12 januari 2016

Preferensaktier och prissättningDet som styr kursen på en preferensaktie är dels vilken risk bolaget har, dvs hur stor är risken för inställda utdelningar och hur stor är risken för likvidation av bolaget. Desto högre risk marknaden bedömer att det föreligger i bolaget desto högre utdelning vill man ha för att kompensera upp för den risken. I dagsläget 2016-01-12 ger exempelvis SAS preferensaktie en direktavkastning på 9,57 % vilket fortfarande är högt men när det var som mest oroligt kring bolaget så fick man 12,88% i yield.

Investerare ville helt enkelt ha en högre direktavkastning för att utsätta sig för den konkurs risk som just då var högre och därvid tryckes kursen ner.

Utöver detta så påverkas kursen också av hur långräntan rör sig, går långräntan upp kommer preferensaktiernas kurs att tryckas ner. Detta har att göra med att man den kommande tiden kommer kunna få en högre riskfri ränta på bankkonton och då blir det mindre intressant att utsätta sig för en bolagsrisk. Men hur mycket kan man förvänta sig att kursen pressas ner vid en räntehöjning om 2 %?

Nedan skall  jag presentera ett exempel med Balders preferensaktie.
Idag går det att köpa Balders pref för 306 kr,
20 kr per år delas ut vilket ger en direktavkastning på 6,53%.
Det är just detta marknaden vill ha, här är in prisat risk för inställda utdelningar och risk för likvidation av bolaget eller andra allvarliga bolagsproblem. Även har marknaden tagit hänsyn till avkastning i andra preffar samt vilken riskfri ränta som man skulle kunna få på annat håll samt hur ränteutvecklingen kommer se ut det närmaste. Utifrån detta är tycker man att det är skäligt med en direktavkastning på 6,53 %

Vad kan nu tänkas ske om vi får en räntehöjning på 2 %.
Jo först och främst vet vi att kursen kommer pressas ner, men hur mycket?

Då kan man tänka så här: Idag tycker marknaden att en direktavkastning på 6,53% är skälig men om räntan höjs 2 % från idag jag då vill man ju kompenseras upp för detta. Kan jag helt plötsligt få 2 % mer i riskfri ränta på bankkonto varför skall  jag då utsätta mig för en bolagsrisk och inte få så mycket mera, nej då vill marknaden kompenseras för detta. Nu vill  man ha 6,53 % + 2 %. Alltså om  bolagsrisken är samma som tidigare så vill nu marknaden ha 8,53 % för att tycka att det skall vara värt att investera i bolaget.

Men vad måste hända för att vi skall få 8,53 % i en pref som har fastställd utdelning, jo eftersom utdelningen inte kan höjas så måste kursen sjunka.

Idag ligger kursen på 306 kr med 20 kr utdelning per år = direktavkastning 6,53 %
Vi får fortfarande 20 kr utdelning varje år.
Om vi nu delar 20 kr på 0,0853 (5,53%) så får vi avrundat 234,5 kr
20/234,5 = 8,53, dvs utdelningen 20 kr delat på ny kurs 234,5 kr = den nya direktavkastningen

Således om vi i dagsläget köper Balder pref till 306 kr med en utdelning om 20 kr och sedan får en räntehöjning i sverige med 2 % ja då i teorin skall  marknaden prisa in denna ränteökning och således kommer kursen pressas ner till 234,5 kr. Om så sker så har vi en direktavkastning på 8,53 % dvs 2% högre än tidigare 6,53 %.

Så slutsatsen blir, om räntan går upp med 2 procent utifrån dagens nivå och vi köpt Balder pref på 306 kr så i teorin skall kursen sjunka till 234,5 kr. DVS preferensaktien skall backa med 23,38 % från dagens nivå på 306 kr.

234,46/306=0,7662
100-76,62 = 23,38 %

Så nu är det upp till framtiden att bevisa att denna teori stämmer !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar